ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/Φ.0544/Μ.6650/ΑΣ523

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, Επιστήμης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 2013-2016.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραμμα Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, Επιστήμης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 2013-2016, που υπογράφηκε στα Ιεροσόλυμα, στις 8 Οκτωβρίου 2013, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2016 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ (εφεξής αποκαλούμενες Συμβαλλόμενοι), καθοδηγούμενες από την επιθυμία τους να ενδυναμώσουν τις φιλικές σχέσεις τους και να προάγουν ανταλλαγές στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης σύμφωνα με την Συμφωνία για Πολιτιστική Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ που υπεγράφη στις 18 Μαΐου 1992, συμφώνησαν στο ακόλουθο πρόγραμμα Συνεργασίας για τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016. Οι δύο Συμβαλλόμενοι είναι πεπεισμένοι ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη των σχέσεών τους και στην ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως των νέων, όσον αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό των λαών και των δύο χωρών και συμφωνούν να προάγουν τη συνεργασία προκειμένου να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση και φιλία μεταξύ των δύο χωρών. 1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1 Οι Συμβαλλόμενοι θα προάγουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εποικοδομητικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης. 1.2 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών. 1.3 Οι Συμβαλλόμενοι θα προάγουν, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά μέσα τους, την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας, τεκμηρίωσης και ειδικών στους εξής τομείς: • Το εκπαιδευτικό σύστημα των δύο χωρών, • Κατάρτιση εκπαιδευτικών και δια βίου κατάρτιση εκπαιδευτικών, • Οργάνωση και διαχείριση σχολείων, • Εκπαιδευτικοί κανονισμοί (όπως κανονισμοί υπηρεσίας για εκπαιδευτικούς κ.λπ.), • Εκπαίδευση για άτομα με ειδικές ανάγκες, • Αποκέντρωση και αυτονομία σχολείων, • Αγωγή του Πολίτη, • Εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών, • Πολιτιστική και θρησκευτική ένταξη μειονοτικών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων κοινών προγραμμάτων), • Προγράμματα κατά των ναρκωτικών (συμπεριλαμβανομένων κοινών προγραμμάτων), • Διδασκαλία ξένων γλωσσών, • Ανεπίσημη και επίσημη εκπαίδευση, • Συνεργατική εκμάθηση (δηλ. λογοτεχνία, κινηματογράφος και άλλα) • Περιεκτική εκπαίδευση, • Πολιτισμός και Κληρονομία, • Εκπαίδευση ενηλίκων (δια βίου μάθηση), • Εκπαίδευση στην επιστήμη και τεχνολογία, • Συμβολή της νεολαίας στην κοινωνία, • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, • Εκπαίδευση στις τέχνες. Στο Ισραήλ, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας: www.educatiοn.gον.il. Στην Ελληνική Δημοκρατία, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gον.gr. 1.4 Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να εμποδίζουν την έκδοση σχολικών βιβλίων που ενθαρρύνουν το ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και την ξενοφοβία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκαταλήψεις και τα αρνητικά στερεότυπα. Κάθε Συμβαλλόμενος θα επιστήσει την προσοχή του άλλου σε περίπτωση που ανακαλυφθούν τέτοιες εκδόσεις. 1.5 Οι Συμβαλλόμενοι θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που αφορά την τραγική μοίρα της εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδος στη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου υπό τη ναζιστική κατοχή. Η ελληνική πλευρά θα συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει το θέμα του Ολοκαυτώματος στο σχολικό πρόγραμμα. 1.6 Οι Συμβαλλόμενοι υπογραμμίζουν ότι είναι σημαντικό να μάθουν οι νέοι σχετικά με το Ολοκαύτωμα στη διάρκεια της σχολικής ζωής τους, με αναφορά στο περιεχόμενο της Διακήρυξης της Στοκχόλμης του Ιανουαρίου 2000, η οποία τονίζει το μοναδικό ιστορικό χαρακτήρα του Ολοκαυτώματος και αποκηρύσσει τους ακόμα ζωντανούς κινδύνους γενοκτονίας, ρατσισμού, αντισημιτισμού και ξενοφοβίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι Συμβαλλόμενοι θα στηρίζουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχολεία όλων των επιπέδων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. 1.7 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ιδίως των καθηγητών ιστορίας, σε προγράμματα που αφορούν την ιστορία του Ολοκαυτώματος και του Αντισημιτισμού που διοργανώνονται από την Αρχή Μνήμης Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος Υad Veshem στην Ιερουσαλήμ. Τα προγράμματα τριών εβδομάδων για αγγλόφωνους συμμετέχοντες λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο τον Ιούλιο. 1.8 Οι Συμβαλλόμενοι θα προάγουν τη διδασκαλία της γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και πολιτισμού της άλλης χώρας στα αντίστοιχα ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, οι αντίστοιχοι ειδικοί από κάθε χώρα θα καλούνται για διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην άλλη χώρα. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ειδικοί θα διεξάγουν τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους στη χώρα υποδοχής θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των αντίστοιχων ιδρυμάτων των δύο χωρών ή δια της διπλωματικής οδού. 1.9 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ σχολείων σε διάφορα προγράμματα που βασίζονται στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 1.10 Οι Συμβαλλόμενοι υπογραμμίζουν τη σημασία της αμοιβαίας αναγνώρισης εκπαιδευτικών πιστοποιητικών, διπλωμάτων και ακαδημαϊκών πτυχίων. Οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν πληροφορίες και τεκμηρίωση για το ζήτημα αυτό, και θα προάγουν διαπραγματεύσεις για αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς κάθε Συμβαλλόμενου. 2.ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2.1 Η ισραηλινή πλευρά θα προσφέρει κάθε χρόνο δύο (2) θερινά προγράμματα σύγχρονης εβραϊκής γλώσσας και δύο (2) υποτροφίες ειδίκευσης για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (οκτώ μήνες έκαστη) για μεταπτυχιακούς ή ερευνητικούς φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο του Ισραήλ. Πληροφορίες για τους αιτούντες (προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όριο ηλικίας, απαραίτητα έγγραφα, έντυπα αιτήσεων, λεπτομέρειες για τη χορήγηση επιδομάτων κ.λπ.) διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Εξωτερικών: http://www.mfa.gον.il και θα δημοσιεύονται ετησίως δια της διπλωματικής οδού. 2.2 Η ελληνική πλευρά θα προσφέρει κάθε χρόνο στην ισραηλινή πλευρά: - Μία (1) υποτροφία δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει τόσο νέα υποτροφία όσο και ανανέωση, όπου η ανανέωση θα έχει προτεραιότητα επί της νέας. - Μία (1) υποτροφία ενός μήνα, για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. 2.3 Οι υποτροφίες υπόκεινται στα δημοσιονομικά πλαίσια των Συμβαλλομένων. 3.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 3.1 Οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν δημοσιεύσεις, λογοτεχνία, ερευνητικό υλικό και άλλες πληροφορίες στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. 3.2 Οι Συμβαλλόμενοι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής κάθε χρόνο ενός (1) μέλους του διδακτικού προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας, επιστημονικών εκδόσεων, τη διοργάνωση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και την πραγματοποίηση διαλέξεων στην άλλη χώρα για περίοδο έως πέντε (5) ημερών έκαστος. Οι λεπτομέρειες θα γνωστοποιούνται δια της διπλωματικής οδού. 3.3 Οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργάζονται για την προαγωγή σπουδών που αφορούν τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την ιστορία κάθε χώρας στα αντίστοιχα πανεπιστήμια. 4.ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Το περιεχόμενο αυτής της συνεργασίας θα συμφωνείται από τα αρμόδια ιδρύματα των δύο χωρών. 4.2 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία ανταλλαγή επιστημόνων και ερευνητών με στόχο την έρευνα, τις σπουδές, τις διαβουλεύσεις και τις συζητήσεις σε επιστημονικούς τομείς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών των ανταλλαγών θα συμφωνούνται δια της διπλωματικής οδού. 4.3 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν κοινές επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες, προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών και εκδόσεων. 4.4 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ακαδημιών επιστημών και άλλων επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων. 5.ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Γενική επισκόπηση Οι Συμβαλλόμενοι χαιρετίζουν το υψηλό επίπεδο αμοιβαίων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, σημειώνοντας τον πολύτιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών. Οι Συμβαλλόμενοι επιβεβαιώνουν εκ νέου την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων, οργανισμών και προσώπων και στις δύο χώρες. Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες που προορίζονται να συνδράμουν τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην προώθηση και χρηματοδότηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ισραηλινής προέλευσης στην Ελλάδα και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ελληνικής προέλευσης στο Ισραήλ. 5.1 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ομάδων μουσικής, θεάτρου, εικαστικών και πλαστικών τεχνών, σχεδίου, χορού και όλων των άλλων καλλιτεχνικών ομάδων ή προσώπων που συμμετέχουν σε περιοδείες, φεστιβάλ και άλλα πολιτιστικά δρώμενα, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων, των συμποσίων, των αμοιβαίων παραστάσεων, των εργαστηρίων, των καλλιτεχνικών εκθέσεων και των συναντήσεων που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Επίσης, οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν επισκέψεις κριτικών τέχνης, επιστημονικών συγγραφέων και δημοσιογράφων που ασχολούνται με τον πολιτισμό, με σκοπό την προώθηση της καλύτερης κατανόησης των κοινωνιολογικών και πολιτιστικών εξελίξεων που συμβαίνουν στην άλλη χώρα. 5.2 Φεστιβάλ: Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ειδικών και καλλιτεχνών για παραστάσεις και συμμετοχή στα φεστιβάλ μουσικής, χορού και θεάτρου τους. Οι λεπτομέρειες που αφορούν αυτές τις ανταλλαγές, όπως ο αριθμός των καλλιτεχνών και η διάρκεια παραμονής, θα βασίζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας. Οι Συμβαλλόμενοι θα αλληλοενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με μεγάλα διεθνή φεστιβάλ που θα διοργανωθούν στις αντίστοιχες χώρες τους, προκειμένου να διευκολύνεται αυτή η συμμετοχή. Πληροφορίες θα δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών. Πληροφορίες σχετικά με αυτά τα φεστιβάλ θα ανταλλάσσονται δια της διπλωματικής οδού. 5.3 Εικαστικές Τέχνες, φωτογραφία και σχέδιο: Οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργάζονται στον τομέα των καλών τεχνών και των εκθέσεων χειροτεχνίας. Θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκθέσεων και τη συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών, παραδοσιακών τεχνιτών, ειδικών τέχνης και ειδικών στα παραδοσιακά λαϊκά έργα. 5.4 Αρχιτεκτονική: Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ αρχιτεκτόνων, των ιδρυμάτων τους και την ανταλλαγή αρχιτεκτόνων καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και την προώθηση εκθέσεων. 5.5 Μουσεία και Εκθέσεις: Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τις απ ευθείας επαφές μεταξύ μουσείων και πινακοθηκών και παρόμοιων ιδρυμάτων στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών ειδικών, εφόρων, υλικών, ειδικών εκθεμάτων και πληροφοριών. Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης από μουσεία, επίσημους και εναλλακτικούς εκθεσιακούς χώρους, ιδιωτικές πινακοθήκες, σχολές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και πινακοθήκες, και την πραγματοποίηση κοινών προγραμμάτων σύγχρονης τέχνης. 5.6 Μουσική: Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την παρουσίαση του έργου των συνθετών τους στην άλλη χώρα. Θα στηρίζουν επίσης τις απ’ ευθείας επαφές μεταξύ μουσικών (μαέστρων, σολιστών κ.λπ.), μουσικών οργανισμών, ιδρυμάτων, ενώσεων, ορχηστρών και ωδείων στους τομείς της κλασικής και σύγχρονης μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ηχογραφημάτων και προσωπικών επισκέψεων σε εμπορική και μη εμπορική βάση. Οι Συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μουσικών τους, καθώς και κριτικών και παρατηρητών σε μεγάλα φεστιβάλ, αγώνες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στις δύο χώρες. 5.7 Χορός: Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή χορευτών, χορογράφων, ειδικών χορού, διδασκάλων και παραγωγών φεστιβάλ χορού. Οι Συμβαλλόμενοι θα συμμετέχουν επίσης από κοινού στην ανάπτυξη πολυμερούς πολιτιστικής συνεργασίας. 5.8 Θέατρο: Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ηθοποιών, σκηνοθετών, συγγραφέων, κριτικών κ.λπ. Οι Συμβαλλόμενοι θα συμμετέχουν επίσης από κοινού στην ανάπτυξη πολυμερούς πολιτιστικής συνεργασίας. 5.9 Οι Συμβαλλόμενοι θα δώσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής ετήσιων επισκέψεων ειδικών/καλλιτεχνών/παραγωγών/εφόρων στους ανωτέρω διάφορους τομείς τεχνών, για συνολική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες κάθε χρόνο. Τα προγράμματα θα συμφωνούνται από τους Συμβαλλόμενους δια της διπλωματικής οδού. 6.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 6.1 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας, τηρώντας ο ένας τον άλλο ενήμερο για τη σχετική εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Επίσης, θα ενθαρρύνουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διάσωση χώρων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 6.2 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απ’ ευθείας συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας. Θα ανταλλάσσουν επίσης επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς ειδικούς, πληροφορίες και διαφημιστικά υλικά, καθώς και πληροφορίες για σεμινάρια. 6.3 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης αγαθών της πολιτιστικής κληρονομίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία τους. 6.4 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα των αρχαιολογικών ανασκαφών, της διατήρησης του αστικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής έρευνας. Οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας θα συμφωνηθούν από τις αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλομένων. 6.5 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές στις αντίστοιχες χώρες τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εκδόσεις αρχαιολογικού περιεχομένου. Θα ενθαρρύνουν επίσης τη διοργάνωση κοινών σεμιναρίων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα διεξαχθούν στη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος. Σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ και την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία. 6.6 Στη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος, οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν ένα (1) ειδικό από τους τομείς της αρχαιολογίας, της διάσωσης αρχαιοτήτων, της αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομίας και της διάσωσης μνημείων και αρχιτεκτονικής, για περίοδο έως πέντε (5) ημερών, προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες για θέματα της ειδικότητάς τους. Σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ και την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία. 7.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 7.1 Οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν για την προώθηση της μετάφρασης σύγχρονης πεζογραφίας, ποίησης και άλλων λογοτεχνικών έργων της χώρας τους στις γλώσσες του άλλου Συμβαλλόμενου. Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν επίσης τη διανομή των εν λόγω μεταφρασμένων έργων. Για το σκοπό αυτό, οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν τρία 3) πρόσωπα (συγγραφείς, ποιητές ή μεταφραστές) έκαστος για παραμονή έως πέντε (5) ημερών κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος. 7.2 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν συγγραφείς και επιμελητές να συμμετέχουν σε σεμινάρια, εργαστήρια και αναγνώσεις ποίησης που αποσκοπούν στην προώθηση μεγαλύτερης κατανόησης μεταξύ των δύο λογοτεχνικών κοινοτήτων. Οι Συμβαλλόμενοι θα στηρίζουν τη συμμετοχή ποιητών και συγγραφέων σε φεστιβάλ και λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Πέντε (5) ημέρες θα κατανέμονται ετησίως για το σκοπό αυτό. 7.3 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τις απ ευθείας επαφές μεταξύ εκδοτών βιβλίων και εθνικών βιβλιοθηκών. 7.4 Κάθε Συμβαλλόμενος θα προσκαλεί τον άλλο προκειμένου να συμμετέχει στις αντίστοιχες Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου τους σε εμπορική βάση και μη εμπορική βάση κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος. Η ισραηλινή πλευρά καλεί την ελληνική πλευρά να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Ιερουσαλήμ, η οποία λαμβάνει χώρα ανά διετία στην Ιερουσαλήμ. www.jerusalembοοkfair.cοm. 8.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 8.1 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ταινιών και κινηματογραφιστών στα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ τους. Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθούν ειδικές κινηματογραφικές αναδρομές της άλλης χώρας ως μέρος των διεθνών κινηματογραφικών φεστιβάλ που διεξάγονται στη χώρα τους. Η ισραηλινή πλευρά ενημερώνει την ελληνική πλευρά για τα κινηματογραφικά φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στο Ισραήλ. 8.2 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή κινηματογραφικών εβδομάδων του άλλου Συμβαλλόμενου στη δική τους χώρα. Οι ταινίες πρέπει να προβάλλονται και από τις δύο χώρες και να έχουν αγγλικούς υποτίτλους, εάν η γλώσσα της ταινίας δεν είναι η αγγλική. 8.3 Κάθε Συμβαλλόμενος θα ενθαρρύνει αμοιβαίες επισκέψεις ειδικού ή προσωπικότητας στον τομέα του κινηματογράφου. Για το σκοπό αυτό, οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν ετησίως δύο (2) ειδικούς στους τομείς του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών για περίοδο έως πέντε (5) ημερών προκειμένου να συμμετέχουν σε φεστιβάλ, διασκέψεις, επιθεωρήσεις, συναντήσεις, αναδρομές και άλλες περίβλεπτες διεθνείς εκδηλώσεις. 8.4 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ειδικών, καθώς και κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ιδρυμάτων. Οι Συμβαλλόμενοι χαιρετίζουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ των Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Σχολών, καθώς και μεταξύ των εθνικών κινηματογραφικών αρχείων και την ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων. 8.5 Οι Συμβαλλόμενοι εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την προώθηση συμπαραγωγών μεταξύ Ελλήνων και Ισραηλινών κινηματογραφικών παραγωγών. Οι Συμβαλλόμενοι θα συζητήσουν και θα συνάψουν συμφωνία συμπαραγωγής (ταινιών και βίντεο) με σκοπό να διευκολύνουν τις μελλοντικές κινηματογραφικές συμπαραγωγές. 8.6 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των τηλεοπτικών αρχών των δύο χωρών, καθώς και την ανταλλαγή υλικού (σημαντικών θεμάτων και ντοκιμαντέρ) και ειδικών στον τομέα αυτό, σε εμπορική και μη εμπορική βάση. Επίσης, οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή εργαστηρίων στον τομέα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, της κατάρτισης του προσωπικού και του υλικού βάσης με σκοπό κάθε χώρα να εμπλουτίσει τις γνώσεις και την κατανόησή της για την άλλη χώρα. 9.ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 9.1 Οι Συμβαλλόμενοι θα προάγουν την αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχείων και των δημόσιων ιδρυμάτων και βιβλιοθηκών, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, μέσω ανταλλαγής ειδικών, επιστημονικών εκδόσεων, μικροφίλμ, βιβλίων, ψηφιακών πληροφοριών, αντιγράφων εγγράφων, βάσεων δεδομένων και κανονισμών. Οι ανταλλαγές θα γίνονται σύμφωνα με τους εγχώριους νόμους και κανονισμούς κάθε χώρας και θα υπόκεινται στο δημοσιονομικό πλαίσιο των Συμβαλλομένων. 9.2 Οι Συμβαλλόμενοι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής ενός (1) αρχειοφύλακα ή βιβλιοθηκονόμου για περίοδο έως πέντε (5) ημερών προκειμένου να αποκτήσει πληροφορίες για την οργάνωση των αντίστοιχων αρχείων/βιβλιοθηκών, καθώς και να διεξάγει μελέτες και έρευνες. 10.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν στον τομέα της εκπαίδευσης, των επιστημών, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της νεολαίας και των επικοινωνιών στο πλαίσιο της UΝΕSCΟ και άλλων διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την πραγματοποίηση κοινών προγραμμάτων δράσης. 11.ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ 11.1 Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η ανταλλαγή νέων και νεαρών ενηλίκων αποτελεί μείζονα συμβολή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ως εκ τούτου, θα στηρίξουν αυτά τα προγράμματα. Θα δοθεί έμφαση στην ενεργό συμμετοχή νέων και την προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης των νέων μέσω ειδικών δραστηριοτήτων νεολαίας. 11.2 Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν αμοιβαία προγράμματα επαγγελματιών και ειδικών στον τομέα της νεολαίας. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν μεταξύ της Αρχής Ανταλλαγής Νέων του Ισραήλ και της Ελληνικής Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 12.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 12.1 Οι δύο Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν τη σημασία του αθλητισμού ως μέσου εγκαθίδρυσης της παγκόσμιας ειρήνης και προώθησης της αδελφοσύνης και της φιλίας μεταξύ λαών και ατόμων. 12.2 Αναγνωρίζουν επίσης τη σημαντική εκπαιδευτική, κοινωνική και ψυχαγωγική αποστολή του αθλητισμού, καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή του στη δημόσια υγεία. 12.3 Για τους λόγους αυτούς, θα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν ευρύτερη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής προκειμένου να υπάρξουν απ ευθείας επαφές μεταξύ των κρατικών αθλητικών οργανισμών των δύο χωρών. 12.4 Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ αθλητικών οργανώσεων στις δύο χώρες, θα προσδιοριστούν από τους εν λόγω κρατικούς οργανισμούς. 13.ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 13.1 Κάθε Συμβαλλόμενος θα εξασφαλίσει νομικά μέσα για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής περιουσίας όλου του υλικού που λαμβάνεται βάσει του παρόντος Προγράμματος, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα του. 13.2 Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που αποκτώνται ή δημιουργούνται ως αποτέλεσμα κοινών δραστηριοτήτων θα κατανέμονται υπό αμοιβαία συμφωνημένες προϋποθέσεις που θα παρατίθενται σε χωριστές συμφωνίες πριν από την έναρξη της κοινής δραστηριότητας. 13.3 Κανείς εκ των Συμβαλλομένων δεν θα διαβιβάζει εμπορικά πολύτιμες εμπιστευτικές πληροφορίες που έλαβε σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Συμβαλλόμενου. 14.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 14.1 Οι οικονομικές και άλλες διατάξεις, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων, θα συμφωνηθούν μέσω αμοιβαίων διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών. Εάν δεν υπάρξουν ειδικές συμφωνίες, οι οικονομικές διατάξεις θα προσαρμόζονται στη βάση της αμοιβαιότητας, δηλαδή: • Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα καλύπτει τα διεθνή έξοδα ταξιδίου των αποστολών και εκπροσώπων του. • Ο αποδέκτης Συμβαλλόμενος θα καλύπτει το κόστος διαμονής στη χώρα του. 14.2 Ανταλλαγή προσώπων (καλλιτεχνών, ειδικών κ.λπ.): Η ανταλλαγή θα ρυθμίζεται ως εξής: • Κάθε Συμβαλλόμενος θα αποστέλλει στον άλλο στοιχεία (βιογραφικό σημείωμα, στόχους της επίσκεψης, γλώσσες που μιλούν, προτεινόμενο δρομολόγιο και προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης) στα αγγλικά, εντός εύλογου χρόνου πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία επίσκεψης της αποστολής ή των προσώπων. • Ο αποδέκτης Συμβαλλόμενος θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της πρότασης εντός ενός (1) μήνα ή το ταχύτερο δυνατόν. • Τα προσκεκλημένα άτομα ή αντιπροσωπείες θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν είτε στη γλώσσα των αποδεκτών συνεργατών είτε στην αγγλική είτε σε άλλη • Κάθε άτομο θα πρέπει να διαθέτει ιατρική ασφάλιση που θα είναι υπό την ευθύνη του. 14.3 Υποτροφίες: Οι όροι και οι οικονομικές προϋποθέσεις των υποτροφιών ειδίκευσης που χορηγεί η ισραηλινή πλευρά για ένα ακαδημαϊκό έτος θα δημοσιεύονται κάθε χρόνο δια της κυβερνητικής οδού, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών: http://www.mfa.gον.il. Η ισραηλινή πλευρά θα παρέχει τα εξής στους συμμετέχοντες στο Θερινό Πρόγραμμα της Σχολής Γλωσσών ULΡΑΝ/δικαιούχους των υποτροφιών που έγιναν δεκτοί στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος: 1)απαλλαγή από τα δίδακτρα, 2)επίδομα που θα καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχολής γλωσσών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 3)ασφάλιση υγείας πλην της οδοντιατρικής περίθαλψης και των χρόνιων νοσημάτων. Η ελληνική πλευρά θα παρέχει τα εξής σε Ισραηλινούς υποτρόφους ενός ακαδημαϊκού έτους: • Μηνιαίο επίδομα για έξοδα στέγασης και διαβίωσης, το οποίο θα προσαρμόζεται εάν χρειαστεί στο ισχύον κόστος διαβίωσης. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται στην Εγκύκλιο υποτροφιών για κάθε ακαδημαϊκό έτος. • Ιατρική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, σύμφωνα με τη νομοθεσία. • Προκειμένου να απαλλαγούν από τα δίδακτρα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακό πρόγραμμα άνευ διδάκτρων. Κατάλογος όλων των δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων (με την ένδειξη κρατικός προϋπολογισμός) καθώς και η Εγκύκλιος κάθε ακαδημαϊκού έτους διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gον.gr. • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή ερευνητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας δεν απαλλάσσονται από τα αντίστοιχα δίδακτρα. • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα/πιστοποιητικά που αναφέρονται στην Εγκύκλιο Υποτροφιών του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους. Όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφράζονται στη γλώσσα του αποδέκτη Συμβαλλόμενου ή στην αγγλική. Η Εγκύκλιος δημοσιεύεται έως το Δεκέμβριο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αποστέλλεται στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Κράτος του Ισραήλ, στην Πρεσβεία του Κράτους του Ισραήλ στην Ελληνική Δημοκρατία, ενώ ανεβαίνει επίσης στο δικτυακό τόπο του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 14.4 Ανταλλαγή εκθέσεων: Οι ανταλλαγές εκθέσεων θα πραγματοποιούνται μέσω χωριστών συμφωνιών ή υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1)Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των διεθνών εξόδων ταξιδίου των ειδικών του (καλλιτεχνών/εφόρων), 2)Ο αποδέκτης Συμβαλλόμενος θα παρέχει στέγαση στους ειδικούς (καλλιτέχνες/έφορους) που συνοδεύουν την έκθεση, 3)Οι Συμβαλλόμενοι θα συμφωνήσουν για τον αριθμό των προσώπων που συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια παραμονής τους. 15.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 15.1 Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει την πραγματοποίηση άλλων ανταλλαγών στον τομέα του πολιτισμού, των επιστημών και της εκπαίδευσης. 15.2 Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται στο παρόν Πρόγραμμα θα λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων των κεφαλαίων που προβλέπονται από τους αντίστοιχους ετήσιους προϋπολογισμούς τους. 15.3 Όλες οι δραστηριότητες και ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Συμβαλλομένων. 15.4 Όλες οι διαφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν στη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος θα επιλύονται δια της διπλωματικής οδού. 15.5 Οι Συμβαλλόμενοι αναθέτουν στις αρμόδιες αρχές τους την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος. 15.6 Το παρόν Πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ή να μεταβληθεί με την αμοιβαία συγκατάθεση των Συμβαλλομένων. Οι τροποποιήσεις ή μεταβολές θα γίνονται εγγράφως. 15.7 Η επόμενη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής θα λάβει χώρα στην Αθήνα στο τέλος του έτους 2016. 15.8 Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Θα παραταθεί αυτομάτως για πρόσθετη περίοδο τριών (3) ετών, εκτός εάν οποιοσδήποτε εκ των Συμβαλλομένων ενημερώσει τον άλλο Συμβαλλόμενο με Διπλωματική Διακοίνωση σχετικά με την πρόθεσή του να το καταγγείλει, τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης καταγγελίας. Υπεγράφη στην Ιερουσαλήμ στις 8 Οκτωβρίου 2013, ημερομηνία που αντιστοιχεί στην 4η ημέρα Χεσβάν 5774, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα, αμφότερα των οποίων είναι εξ ίσου αυθεντικά. Υπογραφή Υπογραφή Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του της Ελληνικής Δημοκρατίας Κράτους του Ισραήλ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας για μορφωτική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, που υπεγράφη στα Ιεροσόλυμα, στις 18 Μαΐου 1992 και κυρώθηκε με το ν. 2267/1994, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 227 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 22ας Νοεμβρίου 1994.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Προγράμματα από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 2 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63-ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
  • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,