Απόφαση 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2127 (2013) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7072η σύνοδό του στις 5 Δεκεμβρίου 2013 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις και δηλώσεις του σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ), ιδίως την απόφαση 2121 (2013). Βεβαιώνοντας εκ νέου τη σθεναρή του δέσμευση σχετικά με την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και υπενθυμίζοντας τη σημασία των αρχών της καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας. Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η οποία χαρακτηρίζεται από ολική κατάρρευση του νόμου και της τάξης, απουσία του κράτους δικαίου, εντάσεις μεταξύ φατριών και εκφράζοντας περαιτέρω τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τις συνέπειες της αστάθειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στην περιοχή της κεντρικής Αφρικής και πέραν αυτής και υπογραμμίζοντας σχετικά την ανάγκη ταχείας αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας. Παραμένοντας σοβαρά ανήσυχο λόγω των πολλαπλών και αυξανόμενων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ευρέως διαδεδομένων παραβιάσεων και προσβολών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, κυρίως από πρώην μέλη της Seleka και ομάδες πολιτοφυλακής, ιδίως αυτές που είναι γνωστές ως «αντι-balaka», συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν εξωδικαστικές εκτελέσεις, αναγκαστικές εξαφανίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και κράτηση, βασανιστήρια, σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών, βιασμούς, στρατολόγηση και χρήση παιδιών και επιθέσεις κατά αμάχων. Υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη ανησυχία του για τη νέα δυναμική της βίας και των αντιποίνων και τον κίνδυνο να εξελιχθούν σε θρησκευτικό και εθνοτικό διχασμό σε όλη τη χώρα, με ενδεχόμενη την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών εγκλημάτων κατά το διεθνές δίκαιο, ιδίως εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, με σοβαρές περιφερειακές συνέπειες. Εκφράζοντας, περαιτέρω, ανησυχία σχετικά με την ανεπαρκή ικανότητα της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και των σωφρονιστικών ιδρυμάτων να διώξουν δικαστικά τους δράστες αυτών των παραβιάσεων και προσβολών. Καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας που στοχοποιεί μέλη εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων και τους ηγέτες τους και ενθαρρύνοντας όλα τα μέρη και όλους τους εμπλεκόμενους στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να υποστηρίξουν και να συμβάλουν αποτελεσματικά, με τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας, στο διάλογο μεταξύ κοινοτήτων και μεταξύ πίστεων, αποσκοπώντας στην αποκλιμάκωση των υφισταμένων εντάσεων. Επαναλαμβάνοντας ότι όλοι οι δράστες τέτοιων πράξεων πρέπει να λογοδοτήσουν και ότι ορισμένες από αυτές τις πράξεις μπορεί να αποτελούν εγκλήματα σύμφωνα με το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΙCC) (Καταστατικό της Ρώμης), στο οποίο η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αποτελεί Συμβαλλόμενο Μέρος και υπενθυμίζοντας, περαιτέρω, τη δήλωση του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της 7ης Αυγούστου 2013. Επαναλαμβάνοντας ότι καταδικάζει την καταστροφή της φυσικής κληρονομιάς και σημειώνοντας ότι η λαθροθηρία και η παράνομη διακίνηση άγριων ζώων συμπεριλαμβάνονται στους παράγοντες που τροφοδοτούν την κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Σημειώνοντας την απόφαση της Διαδικασίας Κίμπερλι (Κimberley Ρrοcess) να αποβάλει την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Χαιρετίζοντας την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. της 15ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τον προγραμματισμό της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) και σημειώνοντας τις λεπτομερείς περιγραφές επιλογών για διεθνή στήριξη της προαναφερθείσας Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης (ΜΙSCΑ). Υπενθυμίζοντας ότι πρωταρχική υποχρέωση των Μεταβατικών Αρχών είναι η προστασία του άμαχου πληθυσμού. Υπενθυμίζοντας, περαιτέρω, τις αποφάσεις του 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) και 1894 (2009) σχετικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις, τις αποφάσεις 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) και 2068 (2012) σχετικά με τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τις αποφάσεις 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) και 2122 (2013) σχετικά με τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια και καλώντας τους εμπλεκόμενους στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να συνεργαστούν με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία στις Συρράξεις. Τονίζοντας ότι είναι σημαντικό οι Μεταβατικές Αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις συζητήσεις που αφορούν στην επίλυση της σύρραξης και σε όλες τις φάσεις των εκλογικών διαδικασιών. Υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να παράσχει ευνοϊκό περιβάλλον για διεθνική εγκληματική δραστηριότητα, όπως παράνομη διακίνηση όπλων και χρήση μισθοφόρων καθώς και να αποτελέσει δυνητικά γόνιμο έδαφος για ριζοσπαστικά δίκτυα. Υπενθυμίζοντας την απόφασή του 2117 (2013) και εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία σχετικά με την απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που απορρέει από την παράνομη μεταφορά, την αποσταθεροποιητική συσσώρευση και κακή χρήση μικρών και ελαφρών όπλων. Εκφράζοντας συνεχιζόμενη ανησυχία σχετικά με τη δραστηριότητα του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (Lοrd’s Resistance Αrmy-LRΑ) στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, εν μέρει λόγω της επικρατούσας κατάστασης ασφάλειας. Επαναλαμβάνοντας τη σοβαρή ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καταδικάζοντας έντονα τις επανειλημμένες επιθέσεις κατά προσωπικού του Ο.Η.Ε. και ανθρωπιστικού προσωπικού, αγαθών, περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων και τη λεηλασία της ανθρωπιστικής βοήθειας που οδήγησαν στην παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπογραμμίζοντας τη σημασία του σεβασμού των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν στην ανθρωπιστική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της ουδετερότητας, της αμεροληψίας, της ανθρωπιάς και της ανεξαρτησίας κατά την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής. Παρακινώντας όλους τους εμπλεκόμενους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού και των Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου προσωπικού τους και των περιουσιακών στοιχείων τους. Υπενθυμίζοντας την επιστολή του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της 29ης Οκτωβρίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάπτυξη μονάδας φρουρών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ως μέρος του Ενοποιημένου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΒΙΝUCΑ) και σημειώνοντας την επιστολή του Γενικού Γραμματέα της 26ης Νοεμβρίου 2013 στην οποία υπογραμμίζεται η πρόοδος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μονάδας φρουρών εντός του προαναφερθέντος Ενοποιημένου Γραφείου (ΒΙΝUCΑ), καθώς και η συγκατάθεση των Μεταβατικών Αρχών, όπως εκφράστηκε στις 5 Νοεμβρίου, σχετικά με την εν λόγω μονάδα φρουρών και χαιρετίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, τη συμβολή του Βασιλείου του Μαρόκου στη μονάδα αυτή. Χαιρετίζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU-ΡSC) της 19ης Ιουλίου 2013, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την ανάπτυξη της, «υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία» (εφεξής αποκαλούμενη «ΜΙSCΑ»), καθώς και την υιοθέτηση νέας αντίληψης επιχειρήσεων στις 10 Οκτωβρίου 2013. Επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (ΕCCΑS) και του Μεσολαβητή της σχετικά με την κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης για την επίλυση της κρίσης και τις προσπάθειες της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Χαιρετίζοντας τη σθεναρή μέριμνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ιδίως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 21ης Οκτωβρίου 2013 και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει οικονομικά στην ανάπτυξη της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ), στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για την Αφρικανική Ειρήνη, χαιρετίζοντας περαιτέρω τις συνεχιζόμενες συζητήσεις εντός της Ε.Ε. σχετικά με πιθανή πρόσθετη στήριξη. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Γραμματείας για την επέκταση και βελτίωση του καταλόγου εμπειρογνωμόνων για τον Κλάδο Επικουρικών Οργάνων του Συμβουλίου Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την καθοδήγηση που παρείχε το Σημείωμα του Προέδρου (S/2006/997). Σημειώνοντας τη δήλωση που υιοθέτησε η Διεθνής Ομάδα Επαφής για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κατά την τρίτη σύνοδό της στο Βangui στις 8 Νοεμβρίου 2013. Σημειώνοντας το Ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU-ΡSC) της 13ης Νοεμβρίου 2013, το οποίο παροτρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει ταχέως απόφαση που να επικυρώνει και να εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ). Σημειώνοντας την επιστολή της 22ας Νοεμβρίου 2013 του Προέδρου της Επιτροπής Οικοδόμησης της Ειρήνης, στην οποία υπογραμμίζεται η σημασία της διασφάλισης ότι οι ανάγκες οικοδόμησης της ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία θα αντιμετωπιστούν αμέσως μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης και, στην κατεύθυνση αυτή, τονίζοντας το ρόλο της Επιτροπής στην κινητοποίηση και διατήρηση της προσοχής και της δέσμευσης των εταίρων και συντελεστών στη στήριξη των σχετικών προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών καθώς και των περιφερειακών προσπαθειών. Σημειώνοντας την επιστολή των αρχών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας της 20ης Νοεμβρίου 2013, με την οποία ζητείται η στήριξη της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) από Γαλλικές δυνάμεις. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ όλων των υποπεριφερειακών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών που δρουν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Πολιτική διαδικασία 1.Υπογραμμίζει τη στήριξή του στις Συμφωνίες της Libreνille της 11ης Ιανουαρίου 2013, τη Διακήρυξη της Ν’Djamena της 18ης Απριλίου 2013, την Έκκληση της Βrazzaνille της 3ης Μαΐου 2013 και τη δήλωση που υιοθέτησε η Διεθνής Ομάδα Επαφής για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κατά την τρίτη σύνοδό της στο Βangui στις 8 Νοεμβρίου 2013. 2.Επαναλαμβάνει ότι, με βάση την πολιτική συμφωνία που υπεγράφη στη Libreνille, ο Πρωθυπουργός είναι ο Επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 5 της εν λόγω συμφωνίας και παρακινεί όλους τους εμπλεκόμενους να σεβαστούν αυτή τη συμφωνία. 3.Επαναλαμβάνει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, τις Συμφωνίες της Libreνille, τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (ΕCCΑS) και το Συνταγματικό Χάρτη για τη Μετάβαση, ο Επικεφαλής της Μετάβασης, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβου­λίου Μετάβασης, οι Υπουργοί και τα μέλη του γραφείου του Εθνικού Συμβουλίου Μετάβασης δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. 4.Παροτρύνει τις Μεταβατικές Αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον άμεσο αφοπλισμό, στρατωνισμό και διάλυση όλων των ένοπλων ομάδων σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 5.Απαιτεί την ταχεία υλοποίηση των μεταβατικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, η οποία θα οδηγήσει στη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών προεδρικών και νομοθετικών εκλογών 18 μήνες μετά την έναρξη της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 του Μεταβατικού Χάρτη που τέθηκε σε ισχύ στις 18 Αυγούστου 2013 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης της Ν’Djamena. 6.Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι Μεταβατικές Αρχές έχουν σημειώσει περιορισμένη μόνο πρόοδο προς την κατεύθυνση της υλοποίησης βασικών στοιχείων του Μεταβατικού Πλαισίου, ιδίως όσον αφορά στη διοργάνωση εκλογών έως το Φεβρουάριο του 2015 και, στην κατεύθυνση αυτή, καλεί τις Μεταβατικές Αρχές να συστήσουν ταχέως την Εθνική Αρχή για τις εκλογές, γεγονός που θα δώσει στα Ηνωμένα Έθνη τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τις τεχνικές απαιτήσεις για την επιτυχή διοργάνωση των εκλογών. 7.Παροτρύνει τις Μεταβατικές Αρχές να υλοποιήσουν το «Δημοκρατικό Σύμφωνο» (Republican Ρact) που υπέγραψε η μεταβατική κυβέρνηση στις 7 Νοεμβρίου 2013 υπό την αιγίδα του Sant’Εgidiο, ως αξιόπιστο πλαίσιο προαγωγής πολυσυλλεκτικού εθνικού διαλόγου μεταξύ όλων των πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών παραγόντων της χώρας, και ζητά από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε., μέσω του Ειδικού Αντιπροσώπου του για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να συνδράμει τις Μεταβατικές Αρχές να βελτιώσουν τη μεσολαβητική τους ικανότητα και να διευκολύνουν και ενισχύσουν το διάλογο αυτό. 8.Εκφράζει την πρόθεσή του να παρακολουθεί στενά τη διαχείριση της Μετάβασης και επαινεί το ρόλο του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και του μεσολαβητή της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (ΕCCΑS). 9.Εκφράζει την υποστήριξή του στο σημαντικό ρόλο του Ενοποιημένου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΒΙΝUCΑ) ως προς τη συνδρομή στην αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και τη στήριξη της συνεχιζόμενης πολιτικής διαδικασίας για την υλοποίηση της συμφωνίας της Libreνille και του οδικού χάρτη της Ν’Djamena και της εκλογικής διαδικασίας. 10.Αποφασίζει ότι κάθε απόπειρα καθυστέρησης, παρεμπόδισης ή παραβίασης των μεταβατικών ρυθμί­σεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω θα θεωρείται εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία και θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή των ενδεδειγμένων μέτρων που ορίζονται στην παράγραφο 56 κατωτέρω. Αφοπλισμός, αποστράτευση, επανένταξη/Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας (DDR/SSR) 11.Παροτρύνει τις Μεταβατικές Αρχές να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης ή προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης, επαναπατρισμού, επανένταξης και επανεγκατάστασης, μεταξύ άλλων και για πρώην μέλη της Seleka που δεν θα ενταχθούν στις δυνάμεις ασφαλείας και για παιδιά που συνδέονται με ένοπλες δυνάμεις και ομάδες. 12.Παροτρύνει περαιτέρω τις Μεταβατικές Αρχές να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν περιεκτικό και εθνικό πρόγραμμα Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας, που να περιλαμβάνει κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου για τον εκ νέου σχηματισμό επαγγελματικών, ισορροπημένων και αντιπροσωπευτικών δυνάμεων ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας που θα επιλέγονται βάσει του σεβασμού προς τα δικαιώματα του ανθρώπου και της εθνικότητας και καλεί τις Μεταβατικές Αρχές να συνεργαστούν με το Ενοποιημένο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΒΙΝUCΑ) και την υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) για τους σκοπούς αυτούς. 13.Καλεί τα Κράτη Μέλη, τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης, να συντονίσουν τη συνδρομή τους προς τις Μεταβατικές Αρχές στις προσπάθειές τους για τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας. Κράτος δικαίου 14.Υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της δυνατότητας της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και των σωφρονιστικών ιδρυμάτων να προασπίσουν το κράτος δικαίου και να προσάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνούς δικαίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τους δράστες προσβολών των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 15.Τονίζει περαιτέρω τη σημασία της ενίσχυσης της υποστήριξης προς τις Μεταβατικές Αρχές προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ασφαλείας και να επεκτείνουν την κρατική εξουσία. Προστασία φυσικών πόρων 16.Καταδικάζει την παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία η οποία συντελεί στη διαιώνιση της σύρραξης και υπογραμμίζει τη σημασία του τερματισμού αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της άσκησης της απαραίτητης πίεσης προς τις ένοπλες ομάδες, τους παράνομους διακινητές και όλα τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 17.Καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις ευρέως διαδεδομένες παραβιάσεις και προσβολές των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διαπράττουν ένοπλες ομάδες και ειδικότερα πρώην μέλη της Seleka, μέλη των αντι-balaka και ο Αντιστασιακός Στρατός του Κυρίου (LRΑ), που απειλούν τον πληθυσμό και τονίζει ότι οι δράστες αυτών των παραβιάσεων θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. 18.Παροτρύνει τις Μεταβατικές Αρχές να διασφαλίσουν, χωρίς καθυστέρηση, ότι όλοι οι δράστες παραβιάσεων και προσβολών των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν. 19.Εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση της διαθρησκειακής και διακοινοτικής βίας καθώς και της βίας που στοχοποιεί μέλη εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων και τους ηγέτες τους και παροτρύνει όλα τα μέρη και όλους τους εμπλεκόμενους στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, με τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας, να συνεργαστούν προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ κοινοτήτων και πίστεων ώστε να προληφθεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα. 20.Επαναλαμβάνει την απαίτησή του όλες οι ένοπλες ομάδες, ειδικότερα πρώην μέλη της Seleka και μέλη των αντι-balaka, να αποτρέψουν και να σταματήσουν τη στρατολόγηση και χρήση παιδιών, όλοι οι εμπλεκόμενοι να προστατεύουν και να θεωρούν ως θύματα τα παιδιά εκείνα που απελευθερώθηκαν ή αποδεσμεύθηκαν με άλλο τρόπο από τις ένοπλες δυνάμεις και τις ένοπλες ομάδες και τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία, απελευθέρωση και επανένταξη όλων των παιδιών που συνδέονται με ένοπλες ομάδες. 21.Υπογραμμίζει την πρωταρχική ευθύνη των Μεταβατικών Αρχών να προστατεύουν τον πληθυσμό και να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ενότητα στην επικράτειά του και τονίζει την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν το σεβασμό για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το δίκαιο περί προσφύγων. 22.Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους σε ένοπλες συρράξεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των πρώην μελών της Seleka και των μελών της αντι-balaka, να εκδώσουν σαφείς εντολές που να απαγορεύουν όλες τις παραβιάσεις και προσβολές που διαπράττονται εναντίον παιδιών κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, όπως τη στρατολόγηση και χρήση, το φόνο, τον ακρωτηριασμό και τις απαγωγές αυτών καθώς και τις επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία και καλεί επίσης τις Μεταβατικές Αρχές να αναλάβουν και υλοποιήσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ταχεία διερεύνηση φερόμενων παραβιάσεων προκειμένου να λογοδοτήσουν οι δράστες τους και να διασφαλιστεί ότι θα αποκλειστεί η ένταξη των υπευθύνων αυτών των παραβιάσεων και προσβολών στον τομέα ασφαλείας. 23.Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους σε ένοπλες συρράξεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των πρώην μελών της Seleka, να εκδώσουν σαφείς εντολές κατά της σεξουαλικής βίας και καλεί επίσης τις Μεταβατικές Αρχές να αναλάβουν και υλοποιήσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ταχεία διερεύνηση φερόμενων παραβιάσεων προκειμένου να λογοδοτήσουν οι δράστες τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 1960 (2010) και 2106 (2013) και να διευκολυνθεί η άμεση πρόσβαση των θυμάτων σεξουαλικής βίας σε διαθέσιμες υπηρεσίες. 24.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. να συστήσει ταχέως διεθνή διερευνητική επιτροπή για αρχική περίοδο ενός έτους, που θα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες τόσο στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο όσο και στο δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, προκειμένου να ερευνήσει άμεσα τις καταγγελίες περί παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου και προσβολές των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από όλους τους εμπλεκόμενους από την 1η Ιανουαρίου 2013, να συλλέξει πληροφορίες, να συνδράμει στον προσδιορισμό των δραστών αυτών των παραβιάσεων και προσβολών, να επισημάνει την πιθανή ποινική ευθύνη τους και να συνδράμει στη διασφάλιση του ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να συνεργαστούν πλήρως με την επιτροπή αυτή. 25.Ζητά επίσης από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τα πορίσματα της διερευνητικής επιτροπής έξι μήνες και ένα έτος μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης. 26.Ζητά επίσης από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε., σε συντονισμό με τον Ύπατο Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των παρατηρητών για τα δικαιώματα του ανθρώπου που έχουν αναπτυχθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. 27.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να προβούν σε ενέργειες προκειμένου να αποθαρρύνουν έντονα τη μετάβαση πολιτών τους στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία προκειμένου να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που συντελούν στην υπονόμευση της ειρήνης, απειλούν την ειρηνευτική διαδικασία ή στηρίζουν την παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ανάπτυξη της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) 28.Εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) για περίοδο δώδεκα μηνών μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης. Η ανάπτυξη αυτή θα επανεξεταστεί έξι μήνες μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και η προαναφερθείσα Αποστολή θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με την αντίληψη επιχειρήσεων που υιοθετήθηκε στις 19 Ιουλίου 2013 και αναθεωρήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013, προκειμένου να συμβάλει: (i) Στην προστασία των αμάχων και στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, μέσω της χρήσης των κατάλληλων μέτρων. (ii) Στη σταθεροποίηση της χώρας και στην αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη την επικράτειά της. (iii) Στη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την παροχή ανθρωπιστικής αρωγής στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη. (iν) Στη διαδικασία αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης ή στη διαδικασία αφοπλισμού, αποστράτευσης, επαναπατρισμού, επανένταξης και επανεγκατάστασης, των οποίων ηγούνται οι Μεταβατικές Αρχές και τις οποίες συντονίζει το Ενοποιημένο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΒΙΝUCΑ). (ν) Στις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης των τομέων άμυνας και ασφάλειας, των οποίων ηγούνται οι Μεταβατικές Αρχές και τις οποίες συντονίζει το Ενοποιημένο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΒΙΝUCΑ). 29.Χαιρετίζει τις διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης και κρατών από την περιοχή της κεντρικής Αφρικής καθώς και τη στήριξη που παρείχαν τα Ηνωμένα Έθνη και τα Κράτη Μέλη για την οριστικοποίηση όλων των πτυχών της μετάβασης από την Αποστολή για την Εδραίωση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙCΟΡΑΧ) στην υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ), συμπεριλαμβανομένης της έκβασης των συναντήσεων που έλαβαν χώρα στην Αντίς Αμπέμπα από 7 έως 10 Οκτωβρίου 2013. 30.Ζητά από την Αφρικανική Ένωση και την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (ΕCCΑS) να διασφαλίσουν ότι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από την Αποστολή για την Εδραίωση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙCΟΡΑΧ) στην υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) θα λάβει χώρα στις 19 Δεκεμβρίου 2013 και, στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης κλήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης να μεταβιβάσει επειγόντως και επιτυχώς την αρμοδιότητα από την Αποστολή για την Εδραίωση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙCΟΡΑΧ) στην υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) και χαιρετίζει περαιτέρω το διορισμό της νέας ηγεσίας της προαναφερθείσας Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης (ΜΙSCΑ). 31.Τονίζει την ανάγκη ενισχυμένου συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Ενοποιημένου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΒΙΝUCΑ), της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU-RΤF) και της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους για την προστασία των αμάχων και των ενεργειών τους κατά του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRΑ). 32.Ζητά από την Αφρικανική Ένωση, σε στενό συντονισμό με το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς και διμερείς εταίρους που εμπλέκονται στην κρίση, να υποβάλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάθε 60 ημέρες σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ). 33.Τονίζει ότι είναι αναγκαίο η υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνής Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) και όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ενόσω εκπληρώνουν την εντολή τους, να δρουν με πλήρη σεβασμό για την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και σε πλήρη συμμόρφωση προς το εφαρμοστέο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και το δίκαιο για τους πρόσφυγες και υπενθυμίζει τη σημασία της σχετικής εκπαίδευσης. Διεθνής υποστήριξη 34.Χαιρετίζει τις συνεισφορές που έχουν ήδη κάνει οι χώρες της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (ΕCCΑS), καλεί τις Αφρικανικές χώρες να συμβάλουν στην υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) ούτως ώστε να είναι ικανή να εκπληρώσει την εντολή της και ενθαρρύνει περαιτέρω τα Κράτη Μέλη και τους περιφερειακούς οργανισμούς να συνεργαστούν στενά με την Αφρικανική Ένωση, την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (ΕCCΑS), τα Ηνωμένα Έθνη, τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα και άλλους οργανισμούς και δωρητές για το σκοπό αυτό. 35.Τονίζει ότι όλα τα νέα Αφρικανικά στρατεύματα θα ενσωματωθούν πλήρως στις δομές διοίκησης και ελέγχου της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) και θα επιχειρούν σύμφωνα με την εντολή της προαναφερθείσας Αποστολής (ΜΙSCΑ), όπως παρατίθεται στην παράγραφο 28 της παρούσας απόφασης. 36.Καλεί τις Μεταβατικές Αρχές και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να συνεργαστούν πλήρως με την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ), ιδίως διασφαλίζοντας την ασφάλειά της και την ελευθερία κινήσεών της με ανεμπόδιστη και άμεση πρόσβαση σε όλη την επικράτεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει πλήρως την εντολή της και καλεί επίσης τις γειτονικές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας χώρες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να στηρίξουν την υλοποίηση της εντολής της προαναφερθείσας Αποστολής (ΜΙSCΑ). Υποστήριξη του ΟΗΕ 37.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. να συνεχίσει να βελτιώνει την παροχή τεχνικών και εξειδικευμένων συμβουλών στην Αφρικανική Ένωση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) καθώς και για την υλοποίηση της Αντίληψης Επιχειρήσεων της προαναφερθείσας Αποστολής (ΜΙSCΑ) και για την ίδρυση του αρχηγείου της, με σκοπό την ενδυνάμωση των δομών διοίκησης και ελέγχου καθώς και των διοικητικών της δομών, βελτιώνοντας την υποδομή τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών και παρέχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση. 38.Ζητά επίσης από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. να στηρίξει την υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) στην αντιμετώπιση της παράνομης διασποράς όλων των όπλων και των σχετικών υλικών κάθε τύπου, ιδίως των μικρών όπλων, στη διασφάλιση των αποθεμάτων εκρηκτικού οπλισμού, στην απομάκρυνση των εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου και στη διάθεση συμβατικών πυρομαχικών. 39.Υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων μηχανισμών συντονισμού μεταξύ του Ενοποιημένου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΒΙΝUCΑ) και της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ). 40.Υπογραμμίζει ότι η υποστήριξη που περιγράφεται στις παραγράφους 37 και 43 της παρούσας απόφασης πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Δέουσα Επιμέλεια σε σχέση με την παροχή υποστήριξης από τον Ο.Η.Ε. σε δυνάμεις ασφαλείας που δεν ανήκουν στον Ο.Η.Ε. Χρηματοδότηση41.Υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακοί οργανισμοί έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν ανθρώπινους, οικονομικούς και άλλους πόρους καθώς και διοικητική μέριμνα για το έργο τους, μεταξύ άλλων μέσω συνεισφορών από τα μέλη τους και υποστήριξης από τους εταίρους τους. 42.Καλεί τα Κράτη Μέλη και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς να παρέχουν οικονομική υποστήριξη και εισφορές σε είδος στην υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξή της και η εκπλήρωση της εντολής της και χαιρετίζει, στην κατεύθυνση αυτή, την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει τέτοια οικονομική υποστήριξη στην προαναφερθείσα Αποστολή (ΜΙSCΑ) μέσω της κινητοποίησης της Διευκόλυνσης για την Αφρικανική Ειρήνη. 43.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. να συστήσει καταπιστευματικό ταμείο για την υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) μέσω του οποίου τα Κράτη Μέλη και οι διεθνείς, περιφερειακοί και υπο-περιφερειακοί οργανισμοί θα μπορούν να παρέχουν οικονομική υποστήριξη στην προαναφερθείσα Αποστολή (ΜΙSCΑ) και ζητά περαιτέρω από το Γενικό Γραμματέα να υποστηρίξει, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διεξαγωγή διάσκεψης δωρητών με τη συμμετοχή Κρατών Μελών και σχετικών διεθνών, περιφερειακών και υπο-περιφερειακών οργανισμών, η οποία θα διοργανωθεί από την Αφρικανική Ένωση για την προσέλκυση συνεισφορών, ιδίως για το εν λόγω καταπιστευματικό ταμείο, το ταχύτερο δυνατόν. 44.Καλεί τα Κράτη Μέλη να συνεισφέρουν γενναιόδωρα και άμεσα στο νέο καταπιστευματικό ταμείο του Ο.Η.Ε. για την υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ), σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η ύπαρξη του καταπιστευματικού ταμείου δεν αποκλείει τη σύναψη απ’ ευθείας διμερών ρυθμίσεων και ζητά περαιτέρω από την Αφρικανική Ένωση, σε διαβούλευση με το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε., να υποβάλει οικονομικά αιτήματα στο εν λόγω καταπιστευματικό ταμείο. 45.Σημειώνει ότι το ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης της 13ης Νοεμβρίου 2013 εκφράζει την εκτίμησή του προς τους διμερείς και πολυμερείς εταίρους της Αφρικανικής Ένωσης που έχουν δεσμευθεί να παρέχουν υποστήριξη για την ανάπτυξη και λειτουργία της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ). Ειρηνευτική Επιχείρηση 46.Σημειώνει τη θέση της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (ΕCCΑS) ότι η υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνής Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) ενδέχεται να πρέπει τελικά να μετασχηματιστεί σε ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών και, στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. να αναλάβει τις απαραίτητες προετοιμασίες για τον ενδεχόμενο μετασχηματισμό της προαναφερθείσας Αποστολής (ΜΙSCΑ) σε ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών. 47.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. να αναλάβει ταχέως τις προετοιμασίες και το σχεδιασμό για τον ενδεχόμενο μετασχηματισμό της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) σε ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών και τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί μελλοντική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη σύσταση μιας τέτοιας ειρηνευτικής αποστολής. 48.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα, σε διαβούλευση με την Αφρικανική Ένωση, να υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, το αργότερο 3 μήνες από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, με συστάσεις για τον ενδεχόμενο μετασχηματισμό της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) σε ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της προόδου ως προς την ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών επί του πεδίου, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 45 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα της 15ης Νοεμβρίου 2013. Γαλλικές δυνάμεις 49.Σημειώνει το ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης της 13ης Νοεμβρίου 2013, το οποίο χαιρετίζει την προτεινόμενη ενίσχυση των Γαλλικών δυνάμεων για την καλύτερη υποστήριξη της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) και ενθαρρύνει την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης να εργαστεί προς την κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης αποτελεσματικού επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ της προαναφερθείσας Αποστολής (ΜΙSCΑ) και των Γαλλικών δυνάμεων. 50.Εξουσιοδοτεί τις Γαλλικές δυνάμεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, εντός των ορίων των ικανοτήτων τους και των περιοχών ανάπτυξής τους, προσωρινά, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ) κατά την εκπλήρωση της εντολής της, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 28 ανωτέρω, ζητά από τη Γαλλία να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση αυτής της εντολής στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και να συντονίσει την εκ μέρους της υποβολή εκθέσεων με την υποβολή εκθέσεων εκ μέρους της Αφρικανικής Ένωσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 32 ανωτέρω και αποφασίζει να επανεξετάσει αυτή την εντολή εντός έξι μηνών από την έναρξή της και καλεί τις Μεταβατικές Αρχές να συνεργαστούν πλήρως με την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις των Γαλλικών δυνάμεων, ιδίως διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ελευθερία κινήσεών τους με ανεμπόδιστη και άμεση πρόσβαση σε όλη την επικράτεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και καλεί περαιτέρω τις γειτονικές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας χώρες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να υποστηρίξουν τη δράση των Γαλλικών δυνάμεων. Ανθρωπιστικές αρχές, πρόσβαση, χρηματοδότηση και δράση 51.Εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την περιορισμένη ανθρωπιστική πρόσβαση που προκύπτει από την αυξημένη ανασφάλεια και τις επιθέσεις κατά του ανθρωπιστικού προσωπικού. 52.Απαιτεί από όλους τους εμπλεκόμενους στη σύρραξη, ιδίως από την πρώην Seleka, να διασφαλίσουν την ταχεία, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και του προσωπικού αυτών και την έγκαιρη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που έχουν ανάγκη, σεβόμενοι, παράλληλα, τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της ουδετερότητας, της αμεροληψίας, της ανθρωπιάς και της ανεξαρτησίας κατά την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής. 53.Καλεί τα Κράτη Μέλη να ανταποκρίνονται ταχέως στις ανθρωπιστικές εκκλήσεις του Ο.Η.Ε. για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των ανθρώπων εντός της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και των προσφύγων που κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες και ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό την ταχεία υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων από τον Ο.Η.Ε. και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Καθεστώς κυρώσεων Εμπάργκο όπλων 54.Αποφασίζει ότι, για αρχική περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, από τα εδάφη τους ή μέσω αυτών ή από υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όπλων και σχετικού υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω και τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού, είτε προέρχονται από τα εδάφη τους είτε όχι, και αποφασίζει περαιτέρω ότι αυτό το μέτρο δεν θα ισχύει για: 1)Προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής για την Εδραίωση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙCΟΡΑΧ), της υπό Αφρικανική ηγεσία Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ), του Ενοποιημένου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Οικοδόμηση της Ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΒΙΝUCΑ) και της μονάδας φρουρών του, της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης και των Γαλλικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή για χρήση από τους ανωτέρω. 2)Προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και σχετικής τεχνικής βοήθειας ή εκπαίδευσης, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 57 κατωτέρω. 3)Προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τους εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και το συνδεδεμένο προσωπικό, για προσωπική τους χρήση μόνο. 4)Προμήθειες μικρών όπλων και άλλου σχετικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε διεθνείς περιπολίες που παρέχουν ασφάλεια στην Τριεθνή Προστατευόμενη Περιοχή του Ποταμού Sangha με σκοπό την άμυνα κατά της λαθροθηρίας, του λαθρεμπορίου ελεφαντοστού και όπλων και άλλων δραστηριοτήτων που είναι αντίθετες με την εθνική νομοθεσία της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ή με τις διεθνείς νομικές της υποχρεώσεις. 5)Προμήθειες όπλων και άλλου σχετικού φονικού εξοπλισμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη της διαδικασίας Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, ή για χρήση στη διαδικασία αυτή, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, ή 6)Λοιπές πωλήσεις ή προμήθειες όπλων και σχετικού υλικού ή παροχή βοήθειας ή προσωπικού, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή. 55.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να, και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα που απαγορεύονται από την παράγραφο 54 της παρούσας απόφασης, κατάσχουν, καταγράφουν και διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού προς διάθεση) αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από την παράγραφο 54 της παρούσας απόφασης και αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεργάζονται στις προσπάθειες αυτές. Μελλοντικά μέτρα 56.Εκφράζει την έντονη πρόθεσή του να εξετάσει ταχέως το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ταξιδίων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, κατά ατόμων των οποίων η δράση υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω της εμπλοκής σε ενέργειες που απειλούν ή παραβιάζουν τις μεταβατικές συμφωνίες ή της εμπλοκής ή παροχής υποστήριξης σε ενέργειες που απειλούν ή παρεμποδίζουν την πολιτική διαδικασία ή τροφοδοτούν τη βία, μεταξύ άλλων μέσω παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών σε ένοπλες συρράξεις κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, της σεξουαλικής βίας, ή που υποστηρίζουν τις παράνομες ένοπλες ομάδες ή τα εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των διαμαντιών, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ή που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων που ορίζεται στην παράγραφο 54. Επιτροπή Κυρώσεων 57.Αποφασίζει να συστήσει, σύμφωνα με τον κανόνα 28 των προσωρινών του κανόνων διαδικασίας, Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θα απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συμβουλίου (εφεξής «Επιτροπή»), η οποία θα αναλάβει τα εξής καθήκοντα: 1)Να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται στις παραγράφους 54 και 55 ανωτέρω προκειμένου να ενισχυθεί, διευκολυνθεί και βελτιωθεί η εφαρμογή των μέτρων αυτών από τα Κράτη Μέλη. 2)Να εξετάζει πληροφορίες που αφορούν τα άτομα που ενδεχομένως εμπλέκονται στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 54. 3)Να θεσπίσει τις κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να είναι απαραίτητες για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται ανωτέρω. 4)Να υποβάλει έκθεση εντός 60 ημερών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με το έργο της και εφεξής να υποβάλει εκθέσεις όποτε κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή. 5)Να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών, ιδίως αυτών που βρίσκονται στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσκλησης εκπροσώπων αυτών των Κρατών να συναντηθούν με την Επιτροπή για να συζητήσουν την εφαρμογή των μέτρων. 6)Να αναζητεί από όλα τα Κράτη κάθε πληροφορία που θεωρεί χρήσιμη σχετικά με τις ενέργειες που ανέλαβαν για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται ανωτέρω. 7)Να εξετάσει και να προβεί σε ενδεδειγμένες ενέργειες σχετικά με πληροφορίες που αφορούν φερόμενες παραβιάσεις ή μη συμμόρφωση προς τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 54 και 55. 58.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν έκθεση προς την Επιτροπή εντός ενενήντα ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η παράγραφος 54. 59.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. να συστήσει για αρχική περίοδο δεκατριών μηνών, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, μια ομάδα η οποία θα απαρτίζεται από πέντε το πολύ εμπειρογνώμονες (“Ομάδα Εμπειρογνωμόνων”), υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής, και να προβεί στους απαραίτητους διακανονισμούς οικονομικών και ασφαλείας για την υποστήριξη των εργασιών της Ομάδας, προκειμένου να εκτελέσει τα εξής καθήκοντα: 1)Να συνδράμει την Επιτροπή στην υλοποίηση της εντολής της, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικά με τον πιθανό καθορισμό, σε μεταγενέστερο στάδιο, ατόμων που μπορεί να εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 54 ανωτέρω. 2)Να συλλέγει, να εξετάζει και να αναλύει πληροφορίες από Κράτη, αρμόδιους φορείς του Ο.Η.Ε., περιφερειακούς οργανισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στην παρούσα απόφαση, ιδίως περιστατικά μη συμμόρφωσης. 3)Να παρέχει στο Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, ενημέρωση το αργότερο έως τις 5 Μαρτίου 2014, ενδιάμεση έκθεση έως τις 5 Ιουλίου 2014 και τελική έκθεση το αργότερο έως τις 5 Νοεμβρίου 2014. 4)Να συνδράμει την Επιτροπή στην επεξεργασία και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά με τον κατάλογο των ατόμων που παραβιάζουν τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 54 της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής βιομετρικών στοιχείων και πρόσθετων πληροφοριών για τη δημόσια διαθέσιμη επεξηγηματική περίληψη των λόγων ένταξης στον κατάλογο. 60.Παροτρύνει όλους τους εμπλεκόμενους και όλα τα Κράτη Μέλη, καθώς και διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίζουν τη συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και παροτρύνει περαιτέρω όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και την ανεμπόδιστη πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους προκειμένου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκπληρώσει την εντολή της. Συνεχής εξέταση 61.Βεβαιώνει ότι θα τηρεί την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υπό συνεχή εξέταση και ότι θα είναι έτοιμο να επανεξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης μέσω πρόσθετων μέτρων, ιδίως της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, της τροποποίησης, αναστολής ή άρσης των μέτρων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, υπό το φως της προόδου που θα επιτευχθεί ως προς τη σταθεροποίηση της χώρας και τη συμμόρφωση προς την παρούσα απόφαση. 62.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία