Απόφαση 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Σομαλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2111 (2013) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7009η σύνοδό του, στις 24 Ιουλίου 2013 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Βεβαιώνοντας εκ νέου τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία και την Ερυθραία, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012) και 2093 (2013). Σημειώνοντας τις τελικές εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης Σομαλίας και Ερυθραίας (η Ομάδα Επίβλεψης) σχετικά με τη Σομαλία (S/2013/413) και την Ερυθραία. Βεβαιώνοντας εκ νέου το σεβασμό του για την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας, του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας αντίστοιχα. Εκφράζοντας ανησυχία για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της απαγόρευσης στις εξαγωγές ξυλάνθρακα, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση στο Κισμάγιο (Κismayο) καθώς και την επίπτωση των εν λόγω παραβιάσεων στην υποβάθμιση της κατάστασης ασφαλείας στις περιοχές της Τζούμπα. Καταδικάζοντας ας ροές όπλων και την προμήθεια πυρομαχικών προς και δια μέσου της Σομαλίας και της Ερυθραίας, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και του εμπάργκο όπλων στην Ερυθραία, ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Εκφράζοντας ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών εκτελέσεων, βίας κατά γυναικών, παιδιών και δημοσιογράφων, αυθαίρετων κρατήσεων και εκτεταμένης σεξουαλικής βίας στη Σομαλία, μεταξύ άλλων εντός στρατοπέδων εσωτερικώς εκτοπισμένων προσώπων και υπογραμμίζοντας την ανάγκη τερματισμού της ατιμωρησίας, υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απόδοσης ευθυνών σε όσους διαπράττουν τα εγκλήματα αυτά. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμοιβαίας λογοδοσίας και διαφάνειας στην κατανομή των οικονομικών πόρων μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και των δωρητών. Αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Σομαλία τον τελευταίο χρόνο, επαινώντας την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για τις προσπάθειες της να φέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Σομαλία και ενθαρρύνοντας την Κυβέρνηση να εδραιώσει και να προσδιορίσει μία σαφή πολιτική διαδικασία προς την κατεύθυνση υλοποίησης μίας ομοσπονδιακής δομής που συνάδει με το προσωρινό σύνταγμα της Σομαλίας. Ενθαρρύνοντας τη δέσμευση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία καταλόγου ατόμων και φορέων που εμπλέκονται σε πράξεις οι οποίες αποτελούν απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Σομαλία, αλλά και βάσει άλλων κριτηρίων συμπερίληψης στον εν λόγω κατάλογο. Χαιρετίζοντας την πρόθεση της Ομάδας Επίβλεψης να συνεχίσει την οικοδόμηση μίας παραγωγικής σχέσης με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας. Εκφράζοντας ανησυχία για το επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ανθρωπιστικών φορέων και της Ομάδας Επίβλεψης και απευθύνοντας έκκληση για αυξημένο διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ομάδας Επίβλεψης και των αρμόδιων ανθρωπιστικών φορέων. Εκφράζοντας την επιθυμία του να εδραιώσει και να βεβαιώσει τις τρέχουσες εξαιρέσεις στο εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και την Ερυθραία, προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση του καθώς και να προσθέσει νέες εξαιρέσεις στην παράγραφο 10 του διατακτικού της παρούσας απόφασης. Προσβλέποντας στη Διάσκεψη ΕΕ-Σομαλίας που πρόκειται να λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 16 Σεπτεμβρίου και, στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνοντας τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί για να διασφαλίσει ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης της Σομαλίας υποστηρίζονται αποτελεσματικά. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς υποστήριξης προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της βάσει των όρων αναστολής του εμπάργκο όπλων. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει η Γραμματεία για την επέκταση και βελτίωση της σύνθεσης της ομάδας των εμπειρογνωμόνων για τον Κλάδο Επικουρικών Οργάνων του Συμβουλίου Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που δόθηκαν στο Σημείωμα του Προέδρου S/2006/997. Υπενθυμίζοντας την έκθεση της Άτυπης Ομάδας Εργασίας για Γενικά Θέματα Κυρώσεων (S/2006/997) σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων 21, 22 και 23 που αναλύουν τα πιθανά βήματα για τη διευκρίνιση των μεθοδολογικών προτύπων των μηχανισμών επίβλεψης. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Σομαλία, η επιρροή της Ερυθραίας στη Σομαλία, καθώς και η διαμάχη μεταξύ Τζιμπουτί και Ερυθραίας, συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 1.Υπενθυμίζει την απόφαση 1844 (2008) η οποία επέβαλε στοχευμένες κυρώσεις και τις αποφάσεις 2002 (2011) και 2093 (2013) οι οποίες διεύρυναν τα κριτήρια συμπερίληψης στον κατάλογο, και σημειώνει ότι ένα από τα κριτήρια συμπερίληψης στον κατάλογο σύμφωνα με την απόφαση 1844 (2008) είναι η εμπλοκή σε πράξεις που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Σομαλία. 2.Επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να υιοθετήσει στοχευμένα μέτρα κατά όμων και φορέων στη βάση των προαναφερθέντων κριτηρίων. 3.Επαναλαμβάνει ότι η παρεμπόδιση των ερευνών ή του έργου της Ομάδας Επίβλεψης αποτελεί κριτήριο για τη συμπερίληψη στους καταλόγους, βάσει της παραγράφου 15(ε) της απόφασης 1907 (2009). Εμπάργκο όπλων 4.Βεβαιώνει εκ νέου το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία, το οποίο επιβλήθηκε με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και στη συνέχεια απετέλεσε αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας στις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 33 έως 38 της απόφασης 2093 (2013) (στο εξής αναφερόμενο ως: «το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία»). 5.Βεβαιώνει περαιτέρω εκ νέου το εμπάργκο όπλων στην Ερυθραία, το οποίο επιβλήθηκε με τις παραγράφους 5 και 6 της απόφασης 1907 (2009) (στο εξής αναφερόμενο ως: «το εμπάργκο όπλων στην Ερυθραία»). 6.Αποφασίζει ότι, έως τις 6 Μαρτίου 2014, το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία δεν θα ισχύει για παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή για την παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης, που προορίζονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την παροχή ασφάλειας στο λαό της Σομαλίας, με εξαίρεση τις παραδόσεις των αντικειμένων που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. 7.Αποφασίζει ότι οι προμήθειες προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας των αντικειμένων που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, από Κράτη Μέλη ή από διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς, απαιτούν την πρότερη έγκριση της επιτροπής, ανά περίπτωση. 8.Αποφασίζει ότι τα όπλα ή ο στρατιωτικός εξοπλισμός που πωλείται ή διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας δεν επιτρέπεται να μεταπωλείται, να μεταβιβάζεται ή να διατίθεται προς χρήση σε κανένα άτομο ή φορέα που δεν υπηρετεί στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 9.Υπενθυμίζει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας την υποχρέωση της για υποβολή εκθέσεων προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, το αργότερο έως τις 6 Οκτωβρίου 2013, κατόπιν έως τις 6 Φεβρουαρίου 2014 και στη συνέχεια κάθε έξι μήνες, σχετικά με: 1)τη δομή των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, 2)την υφιστάμενη υποδομή για τη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης, καταγραφής, συντήρησης και διανομής στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, 3)τις υφιστάμενες διαδικασίες και κώδικες δεοντολογίας για την καταγραφή, διανομή, χρήση και αποθήκευση όπλων από τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, και σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης εν προκειμένω. 10.Αποφασίζει ότι το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία δεν θα ισχύει για: 1)προμήθειες όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή παροχή βοήθειας, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών ή για χρήση από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UΝSΟΜ), 2)προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), ή για χρήση από αυτή, 3)προμήθειες όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή παροχή βοήθειας που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη των στρατηγικών εταίρων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), ή για χρήση από αυτούς, που επιχειρούν αποκλειστικά σύμφωνα με τη Στρατηγική Αντίληψη της Αφρικανικής Ένωσης της 5ης Ιανουαρίου 2012 (ή σύμφωνα με μεταγενέστερες στρατηγικές αντιλήψεις της Αφρικανικής Ένωσης), και σε συνεργασία και συντονισμό με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), 4)προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUΤΜ) στη Σομαλία ή για χρήση από αυτή, 5)προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται για αποκλειστική χρήση των Κρατών Μελών ή διεθνών, περιφερειακών και υπο-περιφερειακών οργανισμών που λαμβάνουν μέτρα για την καταστολή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, κπ.τόπιν αιτήματος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, για το οποίο έχει ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα, και με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν μέτρα που λαμβάνονται θα είναι σύμφωνα με το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και με το δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 6)προμήθειες προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στη Σομαλία από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης και εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και συνδεδεμένο προσωπικό, για την προσωπική τους χρήση και μόνο, 7)προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, οι οποίες γνωστοποιούνται στην Επιτροπή πέντε ημέρες πριν και για την ενημέρωσή της και μόνο, από το προμηθεύον Κράτος ή το διεθνή, περιφερειακό ή υπο-περιφερειακό οργανισμό. 11.Αποφασίζει περαιτέρω ότι το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία δεν θα ισχύει για: 1)προμήθειες όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση από Κράτη Μέλη ή διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς, που προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς αρωγής της ανάπτυξης θεσμών του τομέα ασφαλείας της Σομαλίας, εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση από την Επιτροπή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης για την εν λόγω βοήθεια από το προμηθεύον Κράτος ή το διεθνή, περιφερειακό ή υπο-περιφερειακό οργανισμό. 12.Αποφασίζει ότι το εμπάργκο όπλων στην Ερυθραία δεν θα ισχύει για προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων και ανά περίπτωση από την Επιτροπή. 13.Αποφασίζει ότι το εμπάργκο όπλων στην Ερυθραία δεν θα ισχύει για τον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στην Ερυθραία από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και συνδεδεμένο προσωπικό, για προσωπική τους χρήση και μόνο. Γνωστοποίηση προς την Επιτροπή 14.Αποφασίζει ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας έχει την πρωταρχική ευθύνη να γνωστοποιεί στην Επιτροπή, προς ενημέρωση της, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν, οποιεσδήποτε παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή την παροχή βοήθειας που προορίζονται αποκλειστικά για τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, όπως επιτρέπεται από την παράγραφο 6 της παρούσας απόφασης και με εξαίρεση των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. 15.Αποφασίζει περαιτέρω ότι το Κράτος Μέλος ή ο διεθνής, περιφερειακός και υπο-περιφερειακός οργανισμός που παραδίδει τη βοήθεια δύναται, εναλλακτικά, να προβαίνει στην εν λόγω γνωστοποίηση, μετά από διαβούλευση με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας. 16.Τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης στις γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 14 και 15 παραπάνω, όλων των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, όπου μπορεί να εφαρμοστεί, του τύπου και της ποσότητας των προς παράδοση όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού εξοπλισμού και υλικού, την προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης και το συγκεκριμένο σημείο παράδοσης στη Σομαλία. 17.Καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους όρους της αναστολής του εμπάργκο όπλων, ιδιαίτερα τη διαδικασία γνωστοποίησης που παρατίθεται στην παράγραφο 14 της παρούσας απόφασης. Απαγόρευση εξαγωγών ξυλάνθρακα 18.Επαναλαμβάνει ότι οι αρχές της Σομαλίας θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εξαγωγής ξυλάνθρακα από τη Σομαλία και ζητά από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να υποστηρίξει και να βοηθήσει τις αρχές της Σομαλίας σε αυτό το έργο, στο πλαίσιο της υλοποίησης της εντολής της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) που ορίζεται στην παράγραφο 1 της απόφασης 2093, και επαναλαμβάνει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, είτε ο ξυλάνθρακας προέρχεται από τη Σομαλία είτε όχι. 19.Εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφορές των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της απαγόρευσης των εξαγωγών ξυλάνθρακα από τα Κράτη Μέλη, ζητά περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία από την Ομάδα Επίβλεψης σχετικά με την ενδεχόμενη, περιβαλλοντικά ορθή καταστροφή του ξυλάνθρακα της Σομαλίας, επαναλαμβάνει την υποστήριξη του στον Πρόεδρο της ομάδας δράσης της Σομαλίας σχετικά με τα θέματα του ξυλάνθρακα, και υπογραμμίζει την πρόθεση του να λάβει μέτρα εναντίον όσων παραβιάζουν την απαγόρευση εξαγωγών ξυλάνθρακα. 20.Υπενθυμίζει σε όλα τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεισφέρουν αστυνομικές δυνάμεις και στρατεύματα στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), τις υποχρεώσεις τους περί τήρησης της απαγόρευσης εξαγωγών ξυλάνθρακα, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2036 (2012). Ανθρωπιστικά ζητήματα 21.Υπογραμμίζει τη σημασία των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, καταδικάζει οποιαδήποτε πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας ή την κατάχρηση ή την υπεξαίρεση αυτής και καλεί τα Κράτη Μέλη και τα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν όλα τα εφικτά μέτρα για την εξάλειψη των προαναφερόμενων πρακτικών στη Σομαλία. 22.Αποφασίζει ότι, έως τις 25 Οκτωβρίου 2014 και με την επιφύλαξη των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται αλλού, τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 3 της απόφασης 1844 (2008) δεν θα ισχύουν για την πληρωμή κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων που είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της έγκαιρη, παράδοσης επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία από τα Ηνωμένα Έθνη, τις ειδικευμένες υπηρεσίες ή προγράμματα τους, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και τους εκτελεστικούς τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτούμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ενοποιημένη Έκκληση των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία. 23.Ζητά από το Συντονιστή Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως τις 20 Μαρτίου 2014 και ξανά έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και με τα τυχόν εμπόδια στην παράδοση αυτή, και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τους εκτελεστικούς εταίρους τους που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία να αυξήσουν τη συνεργασία τους και την προθυμία τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες με το Συντονιστή Ανθρωπιστικής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία κατά την κατάρτιση των εν λόγω εκθέσεων, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. 24.Ζητά ενισχυμένη συνεργασία, συντονισμό και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ομάδας Επίβλεψης και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που επιχειρούν στη Σομαλία και τις γειτονικές χώρες. Διαχείριση δημοσίων οικονομικών 25.Σημειώνει τη δέσμευση του Προέδρου της Σομαλίας για βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις αναφορές περί υπεξαίρεσης των δημοσίων πόρων της Σομαλίας, υπογραμμίζει τη σημασία της διαφανούς και αποτελεσματικής διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, ενθαρρύνει σε περισσότερο σθεναρές προσπάθειες ολόκληρη την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την απόδοση ευθυνών στους παραβάτες, τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της απόδοσης ευθυνών και επαναλαμβάνει την πρόθεση του να λάβει μέτρα κατά των ατόμων που εμπλέκονται στην υπεξαίρεση δημοσίων πόρων. Τομέας πετρελαίου 26.Παροτρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να μετριάσει καταλλήλως τον κίνδυνο να καταστεί ο τομέας του πετρελαίου της Σομαλίας πηγή αυξανόμενης έντασης για τη χώρα. Εντολή της Ομάδας Επίβλεψης 27.Αποφασίζει να παρατείνει έως τις 25 Νοεμβρίου 2014 την εντολή της Ομάδας Επίβλεψης της Σομαλίας και Ερυθραίας, που ορίστηκε στην παράγραφο 13 της απόφασης 2060 (2012) και επικαιροποιήθηκε στην παράγραφο 41 της απόφασης 2093 (2013), εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να λάβει κατάλληλα μέτρα ως προς την περαιτέρω παράταση το αργότερο έως τις 25 Οκτωβρίου 2014, και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για την επανασύσταση της Ομάδας Επίβλεψης όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, για χρονικό διάστημα δεκαέξι μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, αξιοποιώντας, όπως αρμόζει, την εμπειρογνωμοσύνη των μελών της Ομάδας Επίβλεψης που συστάθηκε σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις. 28.Ζητά από την Ομάδα Επίβλεψης να υποβάλει, προς εξέταση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, δύο τελικές εκθέσεις: μία για τη Σομαλία και μία για την Ερυθραία, καλύπτοντας όλα τα καθήκοντα που ορίστηκαν στην παράγραφο 13 της απόφασης 2060 (2012) και επικαιροποιήθηκαν στην παράγραφο 41 της απόφασης 2093 (2013), το αργότερο τριάντα ημέρες πριν τη λήξη της εντολής της Ομάδας Επίβλεψης. 29.Ζητά από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εντολή της και σε διαβούλευση με την Ομάδα Επίβλεψης και άλλους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, να εξετάσει τις συστάσεις των εκθέσεων της Ομάδας Επίβλεψης και να συστήσει στο Συμβούλιο τρόπους για τη βελτίωση της εφαρμογής των εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και την Ερυθραία καθώς και της συμμόρφωσης με αυτά, τα μέτρα που αφορούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ξυλάνθρακα από τη Σομαλία καθώς και την εφαρμογή των στοχευμένων μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008) και τις παραγράφους 5, 6, 8, 10, 12 και 13 της απόφασης 1907 (2009), λαμβάνοντας υπόψη και την παράγραφο 1 παραπάνω, σε απάντηση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων. 30.Αποφασίζει ότι η Ομάδα Επίβλεψης δεν θα υποχρεούται πλέον να υποβάλει μηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή κατά τους ίδιους μήνες που υποβάλει τις ενδιάμεσες ενημερώσεις της και τις τελικές της εκθέσεις. 31.Υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ερυθραίας και της Ομάδας Επίβλεψης και υπογραμμίζει την προσδοκία του ότι η Κυβέρνηση της Ερυθραίας θα διευκολύνει την είσοδο της Ομάδας Επίβλεψης στην Ερυθραία χωρίς άλλη καθυστέρηση. 32.Παροτρύνει όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη, καθώς και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), να διασφαλίζουν τη συνεργασία με την Ομάδα Επίβλεψης και την ασφάλεια των μελών της καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους που η Ομάδα Επίβλεψης θεωρεί σημαντικά για την εκτέλεση της εντολής της. Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) 33.Αναμένει τα αποτελέσματα της επερχόμενης κοινής επισκόπησης της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) από τη Γραμματεία και την Αφρικανική Ένωση, ζητά να παρουσιαστούν επιλογές και συστάσεις στο Συμβούλιο έως τις 10 Οκτωβρίου 2013 και χαιρετίζει την πρόθεση της Αφρικανικής ένωσης να συνεργαστεί στενά με τη Γραμματεία σχετικά με την επισκόπηση. 34.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Παράρτημα1.Πύραυλοι εδάφους αέρος, συμπεριλαμβανομένων φορητών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας (ΜΑΝΡΑDS). 2.Όπλα, ολμοβόλα και πυροβόλα διαμετρήματος μεγαλύτερου των 12.7χιλ. και πυρομαχικά και εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για αυτά. (Δεν περιλαμβάνονται σε αυτά οι επωμιζόμενοι εκτοξευτές αντιαρματικών ρουκετών, όπως οι RΡG ή τα LΑWs, οι οπλοβομβίδες ή οι εκτοξευτές βομβίδων). 3.Όλμοι διαμετρήματος μεγαλύτερου των 82 χιλ. 4.Αντιαρματικά κατευθυνόμενα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυραύλων (ΑΤGΜs) και των πυρομαχικών και εξαρτημάτων τα οποία είναι ειδικώς σχεδιασμένα για αυτά. 5.Γομώσεις και συσκευές που προορίζονται για στρατιωτική χρήση και περιέχουν ενεργειακά υλικά, νάρκες και συναφή υλικά. 6.Στόχαστρα με ικανότητα νυκτερινής όρασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-10-17 Απόφαση 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Σομαλία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/223
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία