Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας» (Κισινάου, 25 Νοεμβρίου 2011).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 2ης συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που υπογράφηκε στο Κισινάου, στις 25 Νοεμβρίου 2011, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της δεύτερης συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (Κισινάου, 25 Νοεμβρίου 2011) Η δεύτερη σύνοδος της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, πραγματοποιήθηκε στο Κισινάου, στις 25 Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις της «Συμφωνίας Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας», η οποία υπεγράφη στις 23 Μαρτίου 1998 στην Αθήνα. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, προΐστατο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Αndrei ΡΟΡΟV, προΐστατο της Αντιπροσωπείας της Μολδαβίας. Οι Κατάλογοι των Συμμετεχόντων και των δύο αντιπροσωπειών και η Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο, ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα. Κατά τη σύνοδο της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας, η οποία διεξήχθη σε ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και φιλίας, και οι δύο πλευρές παρουσίασαν μια επισκόπηση των τρεχουσών εξελίξεων στις οικονομίες τους, ανασκόπησαν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις τους και δήλωσαν την ετοιμότητά τους να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να τις βελτιώσουν, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, συζητήθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα από την Επιτροπή: 1.ΔΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Και οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές όσον αφορά στην ανάπτυξη της εμπορικής και οικονομικής τους συνεργασίας. Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, καθώς και η προώθηση των επενδύσεων και του εμπορίου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αποτελούν κοινό στόχο και των δύο Κυβερνήσεων. Αναγνώρισαν ότι οι υφιστάμενες διμερείς εμπορικές ροές δεν αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες δυνατότητες και των δύο χωρών και τόνισαν την ανάγκη αύξησης του όγκου του διμερούς εμπορίου. Ως εκ τούτου, και οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν το αμοιβαίο συμφέρον τους να ενισχύσουν τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές τους, μέσω πρόσθετων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Επιπλέον, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των Επιμελητηρίων τους Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και των λοιπών φορέων, να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε τοπικές και διεθνείς εκθέσεις, να δημιουργούν δυνατότητες προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική και εμπορική συνεργασία σε νέους τομείς και να ενημερώνουν την επιχειρηματική κοινότητα σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις αντίστοιχες χώρες τους. Και οι δύο πλευρές σημείωσαν τη σημασία της σύστασης κοινοπραξιών, της διοργάνωσης εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων, της ανταλλαγής εμπειριών και της διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών. Και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να εξετάσουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν, κατά το έτος 2012, μια επιχειρηματική αποστολή από την Ελληνική Δημοκρατία προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, καθώς και μια επιχειρηματική εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας» στην Ελληνική Δημοκρατία. Εκτιμώντας την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη δημιουργία της Εκτενούς και Ολοκληρωμένης Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (DCFΤΑ), στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ένταξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μολδαβίας, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, υπό τον όρο ότι θα έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος από τη Μολδαβία, όσον αφορά στην εκπλήρωση των υπόλοιπων βασικών συστάσεων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν τις δυνατότητες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων, καθώς και ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και τεχνογνωσίας, για το προσωπικό των εμπλεκόμενων αρμόδιων θεσμικών οργάνων, σε θέματα σχετικά με την Εκτενή και Ολοκληρωμένη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1)Γεωργία Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Γεωργίας και Βιομηχανίας Τροφίμων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας εξέφρασαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για την προώθηση της διμερούς τους συνεργασίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν τη Συμφωνία για την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας και της Βιομηχανίας των Τροφίμων, καθώς και τη Συμφωνία συνεργασίας στον Κτηνιατρικό και Υγειονομικό Τομέα, οι οποίες έχουν υπογραφεί στις 09.01.1999, δεδομένου ότι προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για συνεργασία σε πολλούς, διαφορετικούς, τομείς. Από την άποψη αυτή, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν πληροφορίες, τεχνογνωσία, εμπειρία και επισκέψεις εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, ιδίως στους τομείς των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας των τροφίμων, της τυποποίησης, των προτύπων ποιότητας και ελέγχου, των έγγειων βελτιώσεων (μικρές αρδευτικές συσκευές, συστήματα άρδευσης, κλπ.), της οργάνωσης και λειτουργίας των γεωργικών αγορών, των σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής, της βιολογικής γεωργίας, της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, των κτηνιατρικών θεμάτων, των γυναικείων συνεταιρισμών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη γεωργία. Επιπλέον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η Ελληνική πλευρά θα παρέχει πληροφορίες και εμπειρία σχετικά με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας των ζώων, της ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Και οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τις προωθητικές πρωτοβουλίες και στις δύο χώρες, καθώς και τη συμμετοχή της Μολδαβίας και των ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές και εκθέσεις και στις δύο χώρες, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του διμερούς εμπορίου τους, στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η μολδαβική πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την εξέταση των δυνατοτήτων προσέλκυσης ελληνικών επενδύσεων στους τομείς των οίνων, των φρούτων και λαχανικών και της κτηνοτροφίας της Μολδαβίας. 2)Τυποποίηση και Πιστοποίηση Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης και του Τμήματος Τυποποίησης και Μετρολογίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, από το 2007, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δραστηριοποιήθηκαν καθόλου για την υλοποίηση των διατάξεων της Συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, και οι δύο πλευρές πρότειναν να αναλάβουν δράσεις για την υλοποίηση και την επέκταση των διατάξεων της εν λόγω Συμφωνίας. 3)Τουρισμός Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδίδουν μεγάλη σημασία στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών τους σχέσεων, όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού. Για το σκοπό αυτό, επαναλαμβάνουν την προθυμία τους να: 1.Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διεθνή Εξειδικευμένη Έκθεση «Τουρισμός, Ελεύθερος Χρόνος, Ξενοδοχεία», η οποία πραγματοποιείται, κάθε χρόνο, στο Κισινάου της Μολδαβίας, καθώς και τη συμμετοχή της Μολδαβίας στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Ρhilοxenia», η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη της Ελλάδας. 2.Εξετάσουν τη δυνατότητα διοργάνωσης ταξιδιών εξοικείωσης για τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους και των δύο χωρών. 3.Προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα του Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων (π.χ. οινικός τουρισμός, αγροτικός τουρισμός και θρησκευτικός τουρισμός). 1)Μεταφορές και Επικοινωνίες Η Ελληνική πλευρά επεσήμανε ότι, μετά τη σύναψη του τελευταίου Πρωτοκόλλου, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, στον τομέα των οδικών μεταφορών (Κισινάου, 30 Ιουνίου 2007), έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση, τόσο στις εμπορευματικές όσο και στις επιβατικές ροές, μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, διάφορα τεχνικά - διοικητικά θέματα, καθώς και η αποτελεσματική υλοποίηση της νομοθεσίας για τις μεταφορές πρέπει να εξεταστούν αμοιβαία. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την πρόθεσή της να διοργανώσει την επόμενη Μικτή Επιτροπή Οδικών Μεταφορών στην Αθήνα. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Η μολδαβική πλευρά συμφώνησε με την πρόταση της ελληνικής πλευράς. Και οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη μονογραφή, στις 26 Οκτωβρίου 2011, από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συμφωνίας του Κοινού Εναέριου Χώρου, η οποία - μετά τη θέση της σε ισχύ - θα υπερισχύσει των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα υφιστάμενα δικαιώματα κυκλοφορίας, τα οποία προέρχονται από τις εν λόγω διμερείς συμφωνίες και δεν καλύπτονται από την Συμφωνία αυτή, θα συνεχίσουν να ασκούνται. Για την υλοποίηση της εν λόγω Συμφωνίας, καθώς και των λοιπών νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσονται στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο συμβατό με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θέματα της ασφάλειας και της προστασίας των αεροπορικών μεταφορών, στους τομείς των οδικών και θαλάσσιων μεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, η μολδαβική πλευρά ζήτησε την υποστήριξη της ελληνικής πλευράς (παροχή συμβουλών και τεχνικής συνδρομής, ανταλλαγή εμπειριών) για την υλοποίηση του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών. Η Ελληνική πλευρά δήλωσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει τέτοια συνδρομή, εάν της το ζητηθεί. Και οι δύο πλευρές πρότειναν την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ελληνικών Ταχυδρομείων και των Ταχυδρομείων της Μολδαβίας, προκειμένου να υπογραφούν δύο διμερείς συμφωνίες σχετικά με την αποζημίωση των δεμάτων τα οποία διακινούνται μεταξύ των δύο χωρών, με χαμηλότερα τέλη αποζημίωσης από εκείνα που προβλέπονται από την UΡU (Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση), καθώς και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ταχυδρομικών υπηρεσιών πληρωμών (ηλεκτρονικές ταχυδρομικές επιταγές). 2)Βιομηχανία και αλλοδαπές επενδύσεις Η Δημοκρατία της Μολδαβίας ενδιαφέρεται για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και είναι έτοιμη να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Για το σκοπό αυτό, οι μολδαβικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή της ελληνικής πλευράς για την προώθηση και διάδοση διαφημιστικού υλικού, σχετικού με το επενδυτικό κλίμα στη Μολδαβία, τις ελεύθερες οικονομικές ζώνες, τα βιομηχανικά πάρκα και ζήτησαν να ενημερώσουν το Υπουργείο Οικονομίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για το ενδιαφέρον Ελλήνων επιχειρηματιών στα θέματα αυτά. Η μολδαβική πλευρά έχει ενημερώσει τους συναδέλφους από την Ελληνική Δημοκρατία σχετικά με τα έργα και το νομικό πλαίσιο που αφορούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της Μολδαβίας, προκειμένου να προσελκύσουν Έλληνες οικονομικούς παράγοντες (κάτοικους) στις ζώνες αυτές. Η ελληνική πλευρά ενδιαφέρεται, κυρίως, για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, όσον αφορά στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στη Μολδαβία, όπως οδικά δίκτυα, αγωγούς ύδρευσης, αποχετευτικά δίκτυα, διασυνδέσεις ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) κλπ, με την παροχή τεχνογνωσίας, τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ελληνική πλευρά τόνισε τη σημασία της προστασίας και της ίσης μεταχείρισης των ελληνικών επενδύσεων στη Μολδαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις της διμερούς Συμφωνίας του 1998 για την προώθηση και την αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Και οι δύο πλευρές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά στις συναφείς αγορές και εκθέσεις που διοργανώνονται και στις δύο χώρες, θα συμμετέχουν σε κοινά έργα, στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος Εύξεινου Πόντου των ετών 2007-2013, και θα διαβιβάζουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές προσφορές και τα αιτήματα των ελληνικών και μολδαβικών επιχειρήσεων. Ενόψει της υλοποίησης των στόχων της προώθησης των μολδαβικών προϊόντων και υπηρεσιών, το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας προτείνει να καλέσει εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Εθνική Έκθεση «Μade in Μοldονa 2012», καθώς και σε άλλες σημαντικές οικονομικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. 3)Συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων μηχανισμών: 1) Της εκπόνησης ενός Διμερούς Προγράμματος Συνεργασίας, στον τομέα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, το οποίο θα περιλαμβάνει, κυρίως, την υλοποίηση και την οικονομική υποστήριξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων που προέρχονται από επιστημονικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, 2) Των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ διακεκριμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σε συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 3) Της δημιουργίας έδρας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Ακαδημίας Επιστημών της Μολδαβίας (UnΑSΜ), 4) Της έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ του Οργανισμού για την Καινοτομία και τη Μεταφορά Τεχνολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Μολδαβίας και των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων από την Ελλάδα, προκειμένου να επωφεληθούν από την εξαιρετική ελληνική εμπειρία στον τομέα αυτό, 5) Της διοργάνωσης βίντεο-διασκέψεων, σεμιναρίων και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και από τις δύο χώρες, προκειμένου να εντοπιστούν ερευνητικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής της βιομηχανίας στα διμερή προγράμματα και συμφώνησαν να παρέχουν συνδρομή στους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να δημιουργήσουν το αναγκαίο δίκτυο επαφών. 4)Προστασία των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να υπογράψουν ένα διϋπηρεσιακό Μνημόνιο στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, μεταξύ των εγκεκριμένων εθνικών ελληνικών και μολδαβικών φορέων. 5)Συνεργασία στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και στη διασφάλιση κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) Α.Ε. με το Υπουργείο Οικονομίας και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, προς αμοιβαίο όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δύο χώρες. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς: — τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της εμπειρίας που σχετίζεται με το νομοθετικό πλαίσιο και τις πολιτικές για τη συνδρομή στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, — την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά στη σύσταση, την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις που παρέχονται από τις αρχές, αλλά και τις στρατηγικές που υιοθετούνται από τις Κυβερνήσεις ως προς το ζήτημα αυτό, — την παροχή πληροφοριών σχετικά με αγορές και εκθέσεις, — τη μέριμνα για αμοιβαίες επιχειρηματικές αποστολές, με σκοπό τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, — την ενθάρρυνση των επιτυχημένων κοινοπραξιών, — την αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις επικράτειές τους, — την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των λοιπών αρμόδιων φορέων των δύο χωρών, όπως οι επιχειρηματικές ενώσεις και τα επιμελητήρια που προωθούν και υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, — την υιοθέτηση διεθνών προτύπων αναφοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, — την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πιστωτικές εγγυήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μολδαβική πλευρά πρότεινε να υποστηριχθεί η επιστροφή των μεταναστών εργαζομένων από την Ελληνική Δημοκρατία προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και να προτραπεί η επένδυση των εμβασμάτων στη δημιουργία νέων ή την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω της υλοποίησης του έργου «ΡΑRΕ 1+1», καθώς και να ζητηθεί η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του έργου «ΡΑRΕ 1+1». Η ελληνική πλευρά συμφώνησε να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Μολδαβίας για τη λήψη της προαναφερθείσας συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. i) Συνεργασία στον τομέα της προστασίας της βιοποικιλότητας και της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων Και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να υλοποιήσουν τα μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας, στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων, κλπ., Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η συνεργασία θα υλοποιηθεί με τη μορφή της ανταλλαγής εμπειριών όσον αφορά στην προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία, τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τον καθορισμό τελών για τη χρήση τους (χλωρίδα, πανίδα, υπέδαφος, κυνήγι και ψάρεμα από τα νοικοκυριά, κ.λπ.) στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία και διαχείριση προστατευόμενων από το κράτος περιοχών, ιδιαίτερα εθνικών πάρκων, και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων, για Μολδαβούς ειδικούς, σε ένα εθνικό πάρκο στην Ελλάδα. 6)Συνεργασία στον τομέα των Κατασκευών και της Περιφερειακής Ανάπτυξης Και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να αναλάβουν τις ακόλουθες δράσεις στους αναφερόμενους τομείς: 1) Συνεργασία στον τομέα της Αρχιτεκτονικής και του Σχεδίου: — διοργάνωση διεθνούς έκθεσης των επιτευγμάτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, — ανταλλαγή εμπειριών, συνεργασία για την εκπαίδευση φοιτητών, νέων επαγγελματιών και αρχιτεκτόνων και στις δύο χώρες, μέσω της εκπαίδευσής τους εντός των θεσμικών οργάνων των δύο χωρών, — διοργάνωση αμοιβαίων επισκέψεων, με στόχο την εξοικείωση με σύγχρονα αντικείμενα, κατασκευασμένα ή υπό κατασκευή. 2) Συνεργασία στην Πολεοδομία και την Χωροταξία: — εξέταση και ανταλλαγή των νόμων που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία στον τομέα αυτό, — υλοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας για τις αστικές-τεχνικές υπηρεσίες επικοινωνιών και τα λοιπά μέσα σε πόλεις. 3) Ανάπτυξη ικανοτήτων στον Τομέα των Κατασκευών και των Υποδομών — Συνεργασία μεταξύ των Τεχνικών Επιμελητηρίων, των Ενώσεων Μηχανικών, των Πολυτεχνικών Σχολών ή των συναφών Τμημάτων σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος υποδομών και δόμησης — Συνεργασία μεταξύ των ανωτέρω οργανισμών σχετικά με την προετοιμασία αναπτυξιακών σχεδίων και υλικού υποψηφιότητας προς υποβολή, ζητώντας και διασφαλίζοντας οικονομικές επιχορηγήσεις και δάνεια από κοινοτικά και διεθνή ταμεία, για την ανάπτυξη των υποδομών και του δομημένου περιβάλλοντος. 4) Συνεργασία στον τομέα των Κατασκευών: Προσέλκυση επενδύσεων για την υλοποίηση των ακόλουθων έργων: — χρηματοδότηση και συνδρομή για την υλοποίηση της παραγωγής κεραμικών μπλοκ και τούβλων, — χρηματοδότηση και συνδρομή για την υλοποίηση της παραγωγής κεραμικών πλακιδίων, — εφοδιασμός των εργαστηρίων με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 5) Συνεργασία στον τομέα της Στέγασης: — ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά στην κατανάλωση των νοικοκυριών, με την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον οικονομικό μηχανισμό της εξοικονόμησης ενέργειας στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας προς νοικοκυριά. Ανταλλαγή των υφισταμένων νόμων, — ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την προώθηση της στεγαστικής πολιτικής, συμπεριλαμβανόμενου και του τρόπου προσέλκυσης οικονομικών πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική στέγαση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και η πρακτική της εκπόνησης πολιτικής στον τομέα αυτό, — ανάπτυξη της κατασκευής κατοικιών, των μορφών συντήρησης και λειτουργίας των κατοικιών, — ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των προγραμμάτων ανακαίνισης πολυκατοικιών και μερικών μορφών οικονομικής υποστήριξης για την ανακαίνιση κατοικιών, — εξέταση της δυνατότητας προσέλκυσης επενδύσεων σε ένα πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών. 6) Συνεργασία στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης: — ανάπτυξη της οικονομικής ισορροπίας των περιφερειών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας, με την προώθηση και υλοποίηση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, — συντονισμός των δραστηριοτήτων και ωφελειών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, — συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία όσον αφορά στην απόκτηση πρόσβασης σε κοινοτικά κεφάλαια, για τη χρηματοδότηση διασυνοριακών έργων. 7)Συνεργασία στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας και των Επιστημών Και οι δύο πλευρές, αναφερόμενες στη διμερή Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας και των Επιστημών, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα, στις 12 Ιουνίου 2007, επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες συνεργασίας που προβλέπονται από τη Συμφωνία. Ως εκ τούτου, και οι δύο πλευρές, για τους σκοπούς της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας, θα συστήσουν μια μικτή Ελληνομολδαβική Επιτροπή, με στόχο τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή Εκτελεστικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συμφωνίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η 3η σύνοδος της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Έγινε στο Κισινάου, στις 25 Νοεμβρίου 2011, σε δύο αντίτυπα, στην αγγλική γλώσσα, και τα δύο αντίτυπα όντας εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Μολδαβίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝDRΕΙ ΡΟΡΟV Γενικός Γραμματέας Διεθνών Υφυπουργός Οικονομικών Σχέσεων και Εξωτερικών και Συνεργασίας για την Ανάπτυξη Ευρωπαϊκής του Υπουργείου Εξωτερικών Ολοκλήρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αντιπροσωπεία της Μολδαβίας Συμπροεδρεύων: Α. Ε. Αndrei Ροpον, Υφυπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης — Αla ΒΕLΕΑVSCΗΙ, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διμερούς Συνεργασίας, του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. — Αndrei DRΑGΑΝCΕΑ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης — Liliana GUΤΑΝ, Σύμβουλος της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελληνική Δημοκρατία — Larisa ΖΑLΕVSCΗΙ, Πρώτη Γραμματέας της Διεύθυνσης Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης — Αlexandra VLΑSΕΝCΟ, Σύμβουλος της Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας, του Υπουργείου Οικονομίας — Viοrica Βejan, Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ποιοτικών Υποδομών, του Υπουργείου Οικονομίας — Ιulia ΙΑΒΑΝJΙ, Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων — Valentina GRΙGΟRΙS, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικών Θεμάτων και Ανθρώπινου Δυναμικού της Κρατικής Επιθεώρησης για την Εποπτεία της Αγοράς, τη Μετρολογία και την Προστασία των Καταναλωτών — Ludmila ΒUΖU, Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Μολδαβικών Ταχυδρομείων — Μarcelina ΜΟRΑRU, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, του Υπουργείου Μεταφορών και Οδικών Υποδομών — Rοdica CUJΒΑ, Σύμβουλος της Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Δεύτερη σύνοδος της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (Κισινάου, 25 Νοεμβρίου 2011) Ελληνική Αντιπροσωπεία Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος - Συμπροεδρεύων, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης Δημήτριος Τσούγκας - Επικεφαλής της Β2 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, Παύλος Οlziersky - Πρώτος Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο, Υπουργείο Εξωτερικών, Νικόλαος Δούκας - Πρώτος Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Β2 Διεύθυνση, Υπουργείο Εξωτερικών, Ανδρονίκη Λιακοπούλου - Τρίτη Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ημερήσια διάταξη της δεύτερης συνόδου της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (Κισινάου, 25 Νοεμβρίου 2011) 1.Διμερής οικονομική και εμπορική συνεργασία, 2.Ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς προτεραιότητας: 2.α Συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας, 2.β Συνεργασία στον τομέα της Τυποποίησης και της Πιστοποίησης, 2.γ Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού, 2.δ Συνεργασία στον τομέα των Μεταφορών και των Επικοινωνιών, 2.ε Συνεργασία στον τομέα της Βιομηχανίας και των Ξένων Επενδύσεων, 2.στ Συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, 2.ζ Συνεργασία στον τομέα της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών, 2.η Συνεργασία στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας, 2.θ Συνεργασία στον τομέα της Προστασίας της Βιοποικιλότητας και της Αειφόρου Χρήσης των Φυσικών Πόρων, 2.ι Συνεργασία στον τομέα των Κατασκευών και Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1) Συνεργασία στον τομέα της Αρχιτεκτονικής και του Σχεδιασμού, 2) Συνεργασία στον τομέα της Πολεοδομίας και της Χωροταξίας, 3) Συνεργασία στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα των Κατασκευών και των Υποδομών, 4) Συνεργασία στον τομέα των Κατασκευών: 5) Συνεργασία στον τομέα της Στέγασης, 6) Συνεργασία στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης. 2.κ Συνεργασία στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας και των Επιστημών. 3.Διοργάνωση της 3ης συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Ακριβής μετάφραση του Αγγλικού πρωτότυπου εγγράφου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου 1998 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2692/1999 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 49 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 15ης Μαρτίου 1999.
  • Το άρθρο δεύτερο του ανωτέρου κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,