ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/1/19.04.2013

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-04-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-04-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-04-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Ελληνο-Ινδικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 6ης Συνόδου της Ελληνο-Ινδικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 2011, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΘΗΝΑ, 28/03/2011) Η έκτη Σύνοδος της Μεικτής Ελληνο-Ινδικής Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε βάσει της Συμφωνίας Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου 2011. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Σπύρο Κουβέλη και η Αντιπροσωπεία της Ινδίας είχε επικεφαλής τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Jyοtiraditya Scindia. Η Σύνοδος εγκαινιάστηκε από κοινού από τον κ. Σπύρο Κουβέλη, Υφυπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον κ. Jyοtiraditya Scindia, Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας. Η σύνθεση των δύο Αντιπροσωπειών φαίνεται στο Παράρτημα Ι. Η εγκεκριμένη ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Μεικτής Επιτροπής φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ. Οι δύο Πλευρές έλαβαν γνώση των υφιστάμενων επιπέδων εμπορικών και επενδυτικών ροών και συμφώνησαν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση των διμερών εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων στους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν ευκαιρίες και για τις δύο Πλευρές. Οι αποφάσεις της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο Πλευρών πραγματοποιήθηκαν σε εγκάρδιο κλίμα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και την επιθυμία τους να βελτιώσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις τους, στη βάση του αμοιβαίου οφέλους. Οι Επικεφαλής των δύο Αντιπροσωπειών συζήτησαν την οικονομική κατάσταση των χωρών τους, αντάλλαξαν απόψεις για θέματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και για την περιφερειακή και πολυμερή ανάπτυξη. Και οι δύο Πλευρές συμμερίστηκαν την άποψη ότι, προς το παρόν, όταν η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και αβεβαιότητα, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για στενότερη αμοιβαία οικονομική συνεργασία, καθώς και για την προώθηση των πολυμερών και διαπεριφερειακών εμπορικών συναλλαγών και την άρση των υφισταμένων εμποδίων στο εμπόριο. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι ο μηχανισμός της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να βελτιωθεί με την πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων, εναλλάξ στις δύο χώρες, με σκοπό την προώθηση των οικονομικών σχέσεων και την πρόταση μέτρων για τη βελτίωση των διμερών εμπορικών και επενδυτικών ροών. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης της Μεικτής Επιτροπής απήχησαν τις θερμές και φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με την πρόθεση της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. 1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας τόνισε το ρόλο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, τη γεωγραφική και οικονομική της θέση, ως πύλης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και το πλήθος των τομέων ευκαιριών για επενδύσεις και κοινοπραξίες που προκύπτουν για τους Ινδούς επιχειρηματίες. Εξέφρασε την έντονη επιθυμία της Ελλάδας για προσέλκυση ινδικών επενδύσεων, ιδίως μετά την πρόσφατη έγκριση του νέου νομοθετικού πλαισίου για επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς και για τη βελτίωση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με την Ινδία. Ο επικεφαλής της Ινδικής Αντιπροσωπείας τόνισε την ταχεία ανάπτυξη της ινδικής οικονομίας κατά τα τελευταία έτη και την ανάδειξή της ως σημαντικού επενδυτή σε ορισμένες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε, επίσης, το έντονο ενδιαφέρον της Ινδίας για τη διεύρυνση και την εντατικοποίηση του αντικειμένου των διμερών οικονομικών σχέσεων, σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας. 2.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΝΔΙΑΣ 2.1 Συνεργασία στον τομέα του Εμπορίου 2.1 (α) Ανασκόπηση των διμερών συναλλαγών Και οι δύο Πλευρές εξέτασαν τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Αν και οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών σημείωναν σταδιακή αύξηση από το 2000-01, από το 2007 και μετά το διμερές εμπόριο σημείωσε κάμψη, κυρίως λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης. Κατά συνέπεια, συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για την προώθηση και την επέκταση των διμερών συναλλαγών. 2.1 (β) Μέτρα για την ανάπτυξη των διμερών εμπορικών συναλλαγών - Διαφοροποίηση της σύνθεσης των συναλλαγών Και οι δύο Πλευρές επισήμαναν ότι υφίσταται ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας σε παραδοσιακούς τομείς του εμπορίου, αλλά και για τη διαφοροποίηση του μείγματος των διμερών εμπορικών συναλλαγών, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και μη παραδοσιακά αντικείμενα. Έλαβαν υπόψη τις ταχείες οικονομικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα και στις δύο χώρες και συμφώνησαν ότι ήταν αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προκύπτουν. Η δημιουργία κοινοπραξιών και η βελτίωση των διμερών ροών άμεσων επενδύσεων επισημάνθηκαν ως ιδιαιτέρως υποσχόμενοι τομείς. Και οι δύο Πλευρές επισήμαναν ότι υφίστανται ουσιαστικές δυνατότητες για βελτίωση της συνεργασίας στους τομείς των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων στον τουρισμό, τη γεωργία, τη ναυτιλία, τις αεροπορικές μεταφορές, την επιστήμη και την τεχνολογία, τις κατασκευές και τις υποδομές, την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα παραδοσιακά συστήματα φαρμάκων, τη βιοτεχνολογία, τη μηχανική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τις πράσινες τεχνολογίες. 2.1 (γ) Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Επαναλαμβάνοντας την αναγνώριση της σημασίας των εμπορικών εκθέσεων για την προώθηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών, οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω υποστήριξη των επιχειρήσεων και λοιπών φορέων τους για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στις δύο χώρες, όπως και στο παρελθόν. Η Ινδική Πλευρά ενημέρωσε ότι ο Ινδικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου (ΙΤΡΟ) συμμετέχει τακτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και εξέφρασε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε άλλες σημαντικές διεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα. Η Ινδική Πλευρά ζήτησε εκ νέου από την Ελληνική Αντιπροσωπεία να καλέσει τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΕΕ) και άλλες αρμόδιες ελληνικές αρχές να συντονιστούν με τον Ινδικό Οργανισμό Προώθησης Εμπορίου (ΙΤΡΟ), προκειμένου να υλοποιήσουν την ελληνική συμμετοχή σε ινδικές εμπορικές εκθέσεις. 2.2 Διμερές θεσμικό πλαίσιο 2.2 (α) Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (DΤΑΑ). Μία συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος, εφαρμόζεται μεταξύ της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Ινδίας από την 1η Ιανουαρίου 1964. Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να αναθεωρήσουν τη Συμφωνία αυτή, ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή σύγχρονα οικονομικά πρότυπα. Ένα αναθεωρημένο κείμενο μονογραφήθηκε το Μάιο του 2005. Αργότερα, η Ινδική Πλευρά ζήτησε την αναθεώρηση του Άρθρου 8 του συμφωνηθέντος κειμένου. Η Ινδική Πλευρά πρότεινε μια συμβιβαστική διατύπωση προκειμένου να θέσει τέρμα στο αδιέξοδο σχετικά με το Άρθρο 8 και ζήτησε από την Ελληνική Πλευρά να απαντήσει. Και οι δύο Πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Η αναθεωρημένη Συμφωνία θα επιτρέψει περαιτέρω και στις δύο οικονομικές κοινότητες να επωφεληθούν από δυνητικές επενδύσεις σε ένα εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο. Και οι δύο Πλευρές έχουν τονίσει, επίσης, τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση των προσπαθειών για μια ταχεία και αμοιβαία επωφελή επίλυση του ανακύψαντος ζητήματος, η οποία θα οδηγήσει στην αναθεώρηση της προαναφερόμενης Συμφωνίας. 2.2 (β) Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση των σχέσεων αεροπορικών μεταφορών και δεσμεύτηκαν να ορίσουν μια συνάντηση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη μονογραφή της διμερούς Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών, οι διαπραγματεύσεις για την οποία άρχισαν το 2007, με σκοπό τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου νομικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει τις αεροπορικές εταιρείες και των δύο Πλευρών. 2.3 Επενδυτική Συνεργασία Και οι δύο Πλευρές ενθαρρύνουν την υπογραφή Μνημονίων Κατανόησης στον τομέα της συνεργασίας για την προώθηση των επενδύσεων μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού «Επενδύστε στην Ελλάδα» και του ινδικού οργανισμού «Επενδύστε στην Ινδία», αντίστοιχα, προκειμένου να διευκολυνθούν, περαιτέρω, οι διμερείς επενδυτικές ροές. Και οι δύο Πλευρές επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση των επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ Ελληνικών και Ινδικών φορέων, στον τομέα των επενδύσεων και για την προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών. Οι φορείς υλοποίησης, για το σκοπό αυτό, από την Ελληνική Πλευρά είναι ο Οργανισμός «Επενδύστε στην Ελλάδα» και για την Ινδική Πλευρά ο Οργανισμός «Επενδύστε στην Ινδία», αντίστοιχα. Η Ελληνική Πλευρά παρουσίασε τους τομείς της ελληνικής οικονομίας που παρέχουν μια ιδιαίτερα υψηλή προοπτική για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πράσινων τεχνολογιών, του τουρισμού, της γεωργίας, των ναυτιλιακών μεταφορών, της εκμετάλλευσης λιμένων και των συναφών υπηρεσιών, των αεροπορικών μεταφορών, της επιστήμης και τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, της ανάπτυξης υποδομών, των μεταλλικών κατασκευών και της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η Ινδική Πλευρά δήλωσε ότι η Ινδία παρέχει τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες σε όλες τις μεταποιητικές βιομηχανίες, τα χημικά, τα φάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις υποδομές, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους τομείς που βασίζονται στη γνώση, όπως η βιοτεχνολογία. Η Πλευρά Ελληνική ανέφερε ότι πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται ήδη στην Ινδία. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Ινδία επικεντρώνονται στους τομείς της βιομηχανίας, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, των μεταλλείων, των υλικών και μηχανημάτων συσκευασίας, της έρευνας, της κλωστοϋφαντουργίας, του λιανικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών. 3.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τουρισμός Η Μεικτή Επιτροπή επεσήμανε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των δεσμών μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδας, υφίστανται τεράστιες προοπτικές για τη βελτίωση των διμερών τουριστικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τις Εθνικές Τουριστικές Διοικήσεις τους να συγκαλέσουν τη 2η Σύνοδο της Ελληνο-Ινδικής Μεικτής Επιτροπής που προβλέπεται στη Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού, σε ημερομηνία και τόπο που θα συμφωνηθούν από κοινού μέσω της διπλωματικής οδού. Επιπλέον, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) έχει προτείνει ειδικές μορφές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στους ακόλουθους τομείς: • Προώθηση υψηλής ποιότητας τουριστικών πακέτων σε δυνητικούς υψηλού επιπέδου και υψηλού εισοδήματος Ινδούς καταναλωτές που ταξιδεύουν για αναψυχή, επαγγελματικούς λόγους ή για άλλους σκοπούς (τρόπος ζωής / γάμος / τουρισμός / ψώνια κ.λπ.) • Δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Πλευράς (Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού - ΕΟΤ) και εξεχόντων κινηματογραφιστών του Μπόλιγουντ, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να χρησιμεύσει ως χώρος για την ινδική κινηματογραφική βιομηχανία • Δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων πολιτιστικού τουρισμού και άλλων μορφών Τουρισμού Ειδικού Ενδιαφέροντος • Ενδεχόμενη έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών μέσω του εθνικού αερομεταφορέα της Ινδίας (Αir Ιndia), καθώς και καθιέρωση της Ελλάδας ως κέντρου της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στις διμερείς τους σχέσεις, στον τομέα του τουρισμού, και επανέλαβαν τη βούλησή τους να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στον εν λόγω τομέα. Με σκοπό την εντατικοποίηση της διμερούς τουριστικής κίνησης, οι δύο Πλευρές θα εξετάσουν τη δυνατότητα διοργάνωσης ταξιδιών εξοικείωσης για επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφους των δύο χωρών. 3.2 Γεωργία Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την προθυμία τους να εφαρμόσουν το Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, το οποίο υπεγράφη στο Νέο Δελχί, στις 5/2/2001 και, βάσει αυτού, συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για τη σύγκληση, το συντομότερο δυνατό, της Μεικτής Ελληνο-Ινδικής Επιτροπής για Συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας. Η Ελληνική Πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της για φυτοϋγειονομικά θέματα και, ειδικότερα, για ενημέρωση ως προς τους λεπτομερείς κανόνες και τις διαδικαστικές απαιτήσεις που τίθενται από τις Ινδικές Αρχές, σύμφωνα με τα οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στην αγορά της Ινδίας εισαγωγές προϊόντων φυτικής προέλευσης, όπως τα ακτινίδια, τα μήλα, τα πορτοκάλια και τα δαμάσκηνα. Από την άποψη αυτή, και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας και του Τμήματος Γεωργίας και Συνεργασίας του Υπουργείου Γεωργίας της Ινδίας. Η Ελληνική Πλευρά υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει στην πρόοδο του θέματος γεωγραφικής προέλευσης (GΙ) κατά τις διαπραγματεύσεις για την Ευρείας Βάσεως Διμερή Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (ΒΤΙΑ) μεταξύ Ινδίας – και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, επανέλαβε ότι οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης βελτιώνουν την καταναλωτική ζήτηση για υψηλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα και ωφελούν το εισόδημα των αγροτών, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία της παραγωγής τους. Η Ινδική Πλευρά ανέφερε ότι η Ινδία είχε τη δική της εσωτερική νομοθεσία για τις ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης, η οποία ήταν απολύτως σύμφωνη με τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Η Ινδική Πλευρά περιέγραψε, εν συντομία, τομείς διμερούς τεχνικής συνεργασίας, όπως τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, τα θέματα υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων (SΡS), η εναρμόνιση των προτύπων SΡS, η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, η καταχώριση φυτοφαρμάκων και ο έλεγχος των καταλοίπων, η καλλιέργεια καρπών και λαχανικών και θέματα πρόσβασης στην αγορά αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 3.3 Ναυτιλιακός Τομέας Και οι δύο Πλευρές τόνισαν τη βούλησή τους να προωθήσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους στο ναυτιλιακό τομέα. Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Πλευρά υπογράμμισε τη σημασία της σύναψης, το συντομότερο δυνατό, της διμερούς συμφωνίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας, η οποία μονογραφήθηκε στην Αθήνα (Μάιος 2005). Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν τη σημασία που αποδίδουν στο επάγγελμα του ναυτικού, ιδίως στους τομείς της διευκόλυνσης της κινητικότητας των ναυτικών για την άσκηση του επαγγέλματός τους και του επαναπατρισμού τους, καθώς και της ισότιμης μεταχείρισή τους σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς πράξεις που ισχύουν. Οι δύο χώρες επεσήμαναν την επιθυμία τους να βελτιώσουν τη συνεργασία τους στα διεθνή ναυτιλιακά φόρα, ιδίως στον τομέα των ατμοσφαιρικών εκπομπών από τα πλοία, έτσι ώστε να αναζητήσουν βιώσιμες λύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Επιπλέον, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν στο λιμενικό τομέα και ειδικότερα, στους τομείς της εκμετάλλευσης και της διαχείρισης λιμένων. 3.4 Αεροπορικές Μεταφορές Και οι δύο Πλευρές ανέφεραν έντονο ενδιαφέρον για τη δυνητική έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, μέσω των αερομεταφορέων της Ινδίας. Η Ελληνική Πλευρά, περαιτέρω, ανέφερε την επιθυμία της να καθιερωθεί η Ελλάδα ως κομβικό σημείο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, για τα δρομολόγια Ινδικών αερομεταφορέων. Αυτό θα διευκόλυνε περαιτέρω τις επιχειρηματικές επαφές και τις τουριστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών. 3.5 Επιστήμη και Τεχνολογία Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι υφίστανται τεράστιες δυνατότητες για συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, προς αμοιβαίο όφελος και χαιρέτισαν την υπογραφή του Εκτελεστικού Προγράμματος στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, για την περίοδο 2010-2013, στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου 2010. Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να προωθήσουν την υλοποίηση των ιδεών που εμπεριέχονται σε αυτό το Εκτελεστικό Πρόγραμμα και αναγνώρισαν την ανάγκη προσδιορισμού καινοτόμων τεχνολογικών προγραμμάτων μεταξύ ελληνικών και ινδικών επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστήμιων και άλλων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, σε τομείς όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), η νανοτεχνολογία, οι επιστήμες της ζωής και οι βιοϊατρικές επιστήμες, οι χημικές και οι φυσικές επιστήμες, οι περιβαλλοντικές επιστήμες, η σεισμολογία και η γεωδυναμική, οι ωκεανοί και οι θαλάσσιες επιστήμες και οι ενεργειακές τεχνολογίες. Η Ελληνική Πλευρά ανέφερε ότι η διμερής συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και η εστίασή της στη δημιουργία νέων και καινοτόμων τεχνολογιών θα βελτιώσουν τους υφιστάμενους δεσμούς μεταξύ των ελληνικών και των ινδικών επιστημονικών ιδρυμάτων. Οι φορείς υλοποίησης, για το σκοπό αυτό, από την Ελληνική Πλευρά είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για την Ινδική Πλευρά το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Υπουργείου Επιστημών και Τεχνολογίας. Μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων των δύο φορέων υλοποίησης θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατό. Η ημερομηνία και ο τόπος της συνάντησης θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού. 3.6. Καινοτομίες Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να λάβουν μέτρα και να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες, τόσο του κρατικού όσο και του ιδιωτικού τομέα, στο χώρο της ανάπτυξης και της συνεργασίας για τις καινοτομίες. Ιδιαίτερη προσοχή μπορεί να δοθεί στους τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανόμενων και των Εργαλείων Πληροφόρησης της Διοίκησης για λόγους ασφαλείας, των Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων για τη συνεργασία των κρατικών υπηρεσιών και των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης για τον ιατρικό τομέα. 3.7. Τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Και οι δύο Πλευρές ανέφεραν ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές, ιδίως στους τομείς της ηλιακής και της αιολικής τεχνολογίας, και πρέπει να αξιοποιηθεί από κοινού. Δεδομένου ότι οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει αρκετά σε αυτόν τον τομέα, οι επιστημονικές ανταλλαγές και η συνεργασία, όπως προβλέπονται στο πλαίσιο του εκτελεστικού προγράμματος που υπεγράφη πρόσφατα στην Αθήνα από την πρώτη Μεικτή Επιστημονική και Τεχνολογική Επιτροπή, πρέπει να υλοποιηθούν επειγόντως. Επιπλέον, ο τομέας της ενεργειακής απόδοσης προσφέρει μια ισχυρή προοπτική, δεδομένου του υπόβαθρου και της τεχνογνωσίας και των δύο Πλευρών. Τα πρωτότυπα που έχουν αναπτυχθεί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Τα βιοκαύσιμα αντιπροσωπεύουν έναν άλλο πιθανό χώρο συνεργασίας. Η Ινδική Πλευρά υπενθύμισε το Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κυβέρνησης της Ινδίας, και ζήτησε από την Ελληνική Πλευρά να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με την πρόταση της Ινδίας η οποία υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2008. Η Ελληνική Πλευρά επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης και ζήτησε από την Ινδική Πλευρά να ορίσει τον ομόλογο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 3.8. Τυποποίηση, αξιολόγηση πιστότητας και δοκιμές Η Ελληνική Πλευρά ενημέρωσε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), με στόχο την προώθηση της τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στους τομείς της τυποποίησης, πρότεινε στην Ινδική Πλευρά την υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης με την Υπηρεσία Ινδικών Προτύπων. Το σχέδιο κειμένου που λήφθηκε από την Ινδική Πλευρά το Σεπτέμβριο του 2010 έγινε δεκτό από την Ελληνική Πλευρά. Δύο υπογεγραμμένα αντίγραφα του τελικού σχεδίου παραδόθηκαν στην Ινδική Πλευρά, για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων από πλευράς τους. Επιπλέον, το Εθνικό Σύστημα Διαπιστεύσεων (ΕΣΥΔ), με στόχο την προώθηση της τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στους τομείς των διαπιστεύσεων, πρότεινε στην Ινδική Πλευρά την υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης με το Εθνικό Συμβούλιο Διαπιστεύσεων, με τα Εργαστήρια Δοκιμών και Βαθμονομήσεων (ΝΑΒL) και το Εθνικό Συμβούλιο Διαπιστεύσεων για Φορείς Πιστοποίησης (ΝΑΒCΒ) του Συμβουλίου Ποιότητας της Ινδίας, αντιστοίχως. Και οι δύο Πλευρές χαιρέτισαν την πρόθεση των προαναφερόμενων φορέων να συνεχίσουν τις εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις τους, με σκοπό την ταχεία υπογραφή των Μνημονίων Κατανόησης. 3.9. Κατασκευές και υποδομές Η Ινδική Πλευρά ενημέρωσε την Ελληνική Πλευρά ότι η αναπτυσσόμενη οικονομία της Ινδίας χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών. Η Ινδική Πλευρά παρουσίασε, επίσης, τις ευκαιρίες για επενδύσεις στον Ινδικό τομέα των υποδομών και ανέφερε ότι οι ελληνικές εταιρείες είναι γνωστές για την εμπειρία τους στις αστικές υποδομές. Η Ινδική Πλευρά ζήτησε από την Ελληνική Πλευρά να κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις της, προκειμένου να επενδύσουν στους τομείς αυτούς στην Ινδία. Η Ελληνική Πλευρά σημείωσε με ενδιαφέρον τις ευκαιρίες στην Ινδία, για την ανάπτυξη αυτοκινητοδρόμων, λιμένων, αεροδρομίων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελληνική Πλευρά έλαβε υπόψη με ενδιαφέρον τις τεράστιες προοπτικές στον τομέα αυτό και δήλωσε ότι θα ενθαρρύνει τις μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες να έρθουν σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ινδία. 3.10. Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Ιδιωτικοποιήσεων Δημόσιων Περιουσιακών Στοιχείων Η Ελληνική Πλευρά ενημέρωσε την Ινδική Πλευρά για τη σταθερή απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να επιταχύνει, με πλήρη διαφάνεια, την υλοποίηση του προγράμματός της για ιδιωτικοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και των περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά στη διαχείριση δημόσιων ακινήτων, η Ελληνική Κυβέρνηση είναι στη διαδικασία της δημιουργίας ενός καταλόγου των εμπορικών κρατικών ακινήτων, καθώς και της επιλογής μεγάλων ακινήτων προς ιδιωτικοποίηση. Η Ελληνική Πλευρά παρέδωσε στην Ινδική Πλευρά έναν κατάλογο, στον οποίο παρατίθεται ένα αρχικό χαρτοφυλακίου ακινήτων, με προοπτική για την ανάπτυξη του τουρισμού και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η Ελληνική Πλευρά ανέφερε ότι υφίσταται μια συνεχιζόμενη διαδικασία αξιολόγησης των διαθέσιμων επιλογών -από οικονομική και νομική άποψη- σχετικά με την ιδιωτικοποίηση και την αναδιάρθρωση ενός ευρέος φάσματος εταιριών, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο έχει συμμετοχή. Η Ελληνική Πλευρά παρέδωσε στην Ινδική Πλευρά έναν ενδεικτικό κατάλογο των εν λόγω εταιριών που εξετάζονται προς ιδιωτικοποίηση. Η Ινδική Πλευρά έλαβε υπόψη με ενδιαφέρον τον ελληνικό κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που έχουν χαρτοφυλάκιο τουριστικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και το ελληνικό πρόγραμμα για ιδιωτικοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων και δήλωσε ότι θα το μοιράσει στα σχετικά ανώτατα βιομηχανικά επιμελητήρια και λοιπούς συντονιστικούς φορείς. Οι Ινδοί επιχειρηματίες είναι πλέον εξωστρεφείς λόγω της απελευθέρωσης της οικονομίας και υπάρχει σήμερα αύξηση των επενδύσεων από ινδικές εταιρείες στην Ευρώπη, περισσότερο από ποτέ άλλοτε. 4.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 4.1 Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών Η Ινδική Πλευρά επανέλαβε την ισχύ της Ινδίας στους τομείς των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι ο τομέας αυτός αποτελεί έναν από τους τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπου πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία. Η Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Λογισμικού και Υπηρεσιών (ΝΑSSCΟΜ) και το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Ηλεκτρονικών και Λογισμικού είναι δύο από τους Εμπορικούς Συλλόγους από την Ινδική Πλευρά οι οποίοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προώθηση των διμερών σχέσεων στον τομέα αυτό. Η Ινδική Πλευρά προσφέρθηκε, μέσω της εταιρείας Σύμβουλοι Τηλεπικοινωνιών της Ινδίας (ΤCΙL) να παράσχει συμβουλές και υπηρεσίες εκτέλεσης έργων, με το κλειδί στο χέρι, από το σχεδιασμό ως την υλοποίηση, σε όλους τους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της πολιτικής μηχανικής και της αρχιτεκτονικής. Η ΤCΙL θα ήθελε, επίσης, να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται με την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών, της δικτύωσης τηλεπικοινωνιών & πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού τηλεκπαίδευσης και του εκσυγχρονισμού των ταχυδρομικών υπηρεσιών για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η Ινδική Πλευρά είναι, επίσης, πρόθυμη να παράσχει εκπαίδευση τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σε ελληνικό τεχνικό προσωπικό. Η Ελληνική Πλευρά δήλωσε ότι η απελευθέρωση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η οποία συνέβη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στον τομέα αυτό. Μία σειρά σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων έχουν ήδη δυναμική παρουσία στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, μεταφέροντας τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους. Δεδομένου ότι η Ινδία είναι η 5η αγορά στον κόσμο στον τομέα αυτό, υφίσταται ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας και κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των εταιρειών μας στο συγκεκριμένο κλάδο. 4.2 Ινδικά παραδοσιακά συστήματα φαρμάκων Η Ινδική Πλευρά επεσήμανε τις μεγάλες προοπτικές για εμπορικές συναλλαγές στον τομέα αυτό και ανέφερε την παγκόσμια αναγνώριση των πλεονεκτημάτων των παραδοσιακών συστημάτων ιατρικής. Η ολιστική προσέγγιση της παραδοσιακής ιατρικής υποβοηθεί την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος για την πρόληψη ασθενειών. Η Ινδική Πλευρά ανέφερε ότι η Ινδία έχει 700.000 καταχωρημένους επαγγελματίες και πως η χρήση τους εντάσσεται στη φροντίδα της υγείας στην Ινδία. Η Ελληνική Πλευρά ανέφερε ότι υφίσταται ένας αριθμός κέντρων ayurνeda στην Ελλάδα. 4.3 Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ινδίας Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι τα αποτελέσματα της τελευταίας συνάντησης για τη Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ινδίας, μεταξύ των επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Φεβρουαρίου και στις 1 Μαρτίου, ήταν θετική. Η επόμενη συνάντηση των επικεφαλής των διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 4 - 5 Απριλίου. Η συνάντηση μεταξύ του Γραμματέα Εμπορίου της Ινδίας και του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου. Η Ελλάδα επιθυμεί να παραμείνουν και τα δύο μέρη δεσμευμένα για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι την άνοιξη. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την υποστήριξή της για την επίτευξη μιας φιλόδοξης και ισορροπημένης συμφωνίας και εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες της Επιτροπής και της Ινδίας για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Ινδία εξέφρασε την επιθυμία της για τη σύναψη μιας φιλόδοξης και ισορροπημένης Ευρείας Βάσεως Διμερούς Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμερίστηκε την άποψη ότι η προαναφερθείσα Συμφωνία θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη τόσο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην Ινδία. 4.4 Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία Στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης, η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Ινδίας εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να αναζητήσουν τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας τους σε κοινούς τομείς προτεραιότητας. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας φιλίας και κατανόησης. Και οι δύο Πλευρές επισήμαναν ότι η Μεικτή Επιτροπή λειτούργησε ως φόρουμ προαγωγής της αλληλοκατανόησης και συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας, μέσω συζητήσεων και διαλόγου. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι η 7η Συνεδρία της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ινδίας θα λάβει χώρα στο Νέο Δελχί, σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων πρωτοκόλλων και μνημονίων που προκύπτουν από τις εργασίες της Ελληνο-Ινδικής Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής. Από την άποψη αυτή, η Ινδική και η Ελληνική Πλευρά θα ορίσουν υπεύθυνους επικοινωνίας στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αντίστοιχα. Έγινε στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου 2011 σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα, και τα δύο κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Σπύρος Κουβέλης Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας Jyοtiraditya Scindia Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ακριβής μετάφραση του Αγγλικού πρωτότυπου εγγράφου. Αθήνα, 29 Απριλίου 2011 Ο μεταφραστής, Στέφανος Τέφος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ινδίας η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 1983 και κυρώθηκε με τον ν. 1495/1984, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 178 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 14ης Νοεμβρίου 1984.
  • Τη διάταξη του άρθρου δευτέρου του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με την οποία τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1495 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1495 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία