Απόφαση 2093 (2013) του συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2093 (2013) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6929η σύνοδό του, την 6η Μαρτίου 2013 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία, καθώς και άλλες σχετικές Προεδρικές Δηλώσεις αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 733 (1992), 1425 (2002), 1772 (2007), 2036 (2012) και 2073 (2012). Επαναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξή του στο Γενικό Γραμματέα και τον Ειδικό του Αντιπρόσωπο, καθώς και για το έργο τους με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης και του Ειδικού Αντιπροσώπου της, καθώς και άλλων διεθνών και περιφερειακών εταίρων. Επιβεβαιώνοντας εκ νέου το σεβασμό του για την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στη Σομαλία κατά το παρελθόν έτος και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση της κατάστασης στη Σομαλία. Επαινώντας την συνεισφορά της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στη Σομαλία, σημειώνοντας τον κρίσιμο ρόλο της στη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας στο Μογκαντίσου (ιδιαιτέρως στο στρατιωτικό ρόλο και στο ρόλο της αστυνόμευσης) και στις άλλες περιοχές της νοτιο-κεντρικής Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένου του Κισμάϊο (Κismayο), εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συνεχιζόμενη δέσμευση στρατευμάτων, αστυνομίας και εξοπλισμού στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) από τις Κυβερνήσεις του Μπουρούντι, του Τζιμπουτί, της Κένυας, της Νιγηρίας, της Σιέρρα Λεόνε και της Ουγκάντας και αναγνωρίζοντας τις σημαντικές θυσίες που έχουν γίνει από τις δυνάμεις της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). Καλώντας την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, με την υποστήριξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και των διεθνών εταίρων, να εδραιώσει την ασφάλεια και να εγκαθιδρύσει κράτος δικαίου στις περιοχές που ασφαλίζονται από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικοδόμησης βιώσιμης, νόμιμης και αντιπροσωπευτικής τοπικής αυτοδιοίκησης και δομών ασφαλείας τόσο στο Μογκαντίσου όσο και στις περιοχές που ανακτήθηκαν από τον έλεγχο της οργάνωσης Αl-Shabaab, ενθαρρύνοντας όλες τις αρμόδιες αρχές να τηρούν υψηλά πρότυπα στη διαχείριση πόρων και επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για ταχεία και αυξημένη υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας σε αυτές τις περιοχές. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης των ικανοτήτων των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και, εν προκειμένω, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη σημασία της επανασύστασης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού και διατήρησης των Σομαλικών δυνάμεων ασφαλείας, στοιχείο το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια της Σομαλίας, εκφράζοντας υποστήριξη για τη συνεχιζόμενη Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για άλλα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και τονίζοντας τη σημασία της αυξημένης συντονισμένης, έγκαιρης και διαρκούς υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα. Επαναλαμβάνοντας την εκ μέρους του αυστηρή καταδίκη όλων των επιθέσεων κατά των Σομαλικών θεσμών, της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), του προσωπικού και των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Εθνών, των δημοσιογράφων και του άμαχου πληθυσμού από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης και αλλοδαπούς μαχητές, ιδιαίτερα την οργάνωση Αl-Shabaab, τονίζοντας ότι αυτές οι ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών μαχητών που εμπλέκονται στην αποσταθεροποίηση της Σομαλίας, αποτελούν μια συνεχιζόμενη τρομοκρατική απειλή για τη Σομαλία, την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει πεδίο για την τρομοκρατία ή το βίαιο εξτρεμισμό στη Σομαλία και επαναλαμβάνοντας την πρόσκλησή του σε όλες τις ομάδες της αντιπολίτευσης να καταθέσουν τα όπλα τους. Εκφράζοντας ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Σομαλία και τις επιπτώσεις της στο λαό της Σομαλίας, επαινώντας τις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλων ανθρωπιστικών φορέων για την παροχή σωστικής αρωγής σε ευάλωτους πληθυσμούς, καταδικάζοντας οποιαδήποτε κακή χρήση ή παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους, ασφαλούς, ανεξάρτητης, έγκαιρης και ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των ανθρωπιστικών φορέων σε όλους εκείνους που έχουν χρεία βοηθείας και υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη σημασία της δέουσας λογιστικής διαχείρισης στη διεθνή ανθρωπιστική υποστήριξη. Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) και 1894 (2009) σχετικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις, τις αποφάσεις του 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) και 1960 (2010) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, την απόφασή του 1738 (2006) σχετικά με την προστασία δημοσιογράφων σε ένοπλες συρράξεις και τις αποφάσεις του 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) και 2068 (2012) σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τα συμπεράσματά της, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Χαιρετίζοντας τους Στρατηγικούς Απολογισμούς τόσο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και της Αφρικανικής Ένωσης αναφορικά με την παρουσία και την εμπλοκή τους στη Σομαλία και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από αμφότερους τους οργανισμούς για τη βελτίωση της συνεργασίας επί τη βάσει του συγκριτικού πλεονεκτήματος και μιας σαφούς κατανομής εργασιών και υπογραμμίζοντας τη σημασία της βελτίωσης, εκ μέρους αμφοτέρων των οργανισμών, του μεταξύ τους συντονισμού καθώς και με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, τους άλλους περιφερειακούς οργανισμούς και τα Κράτη Μέλη. Χαιρετίζοντας την ανάπτυξη εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας μιας νέας εθνικής στρατηγικής ασφαλείας, καλώντας την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να επισπεύσει την εφαρμογή της εν όψει της υπολειπόμενης απειλής που τίθεται από την οργάνωση Αl-Shabaab και άλλους αποσταθεροποιητικούς παράγοντες, υπογραμμίζοντας τη σημασία του περαιτέρω προσδιορισμού της σύνθεσης των δυνάμεων εθνικής ασφάλειας της Σομαλίας, του εντοπισμού των αδύνατων σημείων στις ικανότητες έτσι ώστε να καθοδηγηθούν οι προτεραιότητες της αρωγής της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και των δωρητών στον τομέα της ασφάλειας και επισημαίνοντας τομείς συνεργασίας με τη διεθνή κοινότητα δωρητών και σημειώνοντας την πρόθεση της διεθνούς κοινότητας να υποστηρίξει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας στην αναμόρφωση του τομέα ασφάλειας. Αναγνωρίζοντας ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας έχει ευθύνη να προστατεύει τους πολίτες της και να οικοδομήσει τις δικές της δυνάμεις εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι αυτές οι δυνάμεις θα πρέπει να είναι ανοικτές σε όλους, να είναι αντιπροσωπευτικές της Σομαλίας και να ενεργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιβεβαιώνοντας εκ νέου την πρόθεση των διεθνών εταίρων να υποστηρίξουν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας στην επίτευξη των ανωτέρω. Αναγνωρίζοντας ότι μια πιο σταθερή Σομαλία είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας. Χαιρετίζοντας τη δέσμευση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συμφιλίωση σε όλη τη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού επιπέδου. Χαιρετίζοντας τη δέσμευση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σομαλία, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις αναφορές παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών εκτελέσεων, βίας κατά των γυναικών, παιδιών και δημοσιογράφων, αυθαιρέτων κρατήσεων και εκτεταμένης σεξουαλικής βίας σε στρατόπεδα εσωτερικώς εκτοπισμένων προσώπων και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τερματιστεί η ατιμωρησία, να υποστηριχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποδοθούν ευθύνες σε εκείνους οι οποίοι διαπράττουν τέτοια εγκλήματα. Εκφράζοντας ανησυχία για τις αναφορές συνεχών παραβιάσεων της απαγόρευσης της Σομαλίας και των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τις εξαγωγές ξυλάνθρακα, χαιρετίζοντας την ομάδα δράσης του Προέδρου της Σομαλίας επί αυτού του θέματος και αναγνωρίζοντας την ανάγκη επείγουσας αξιολόγησης της επίλυσης του θέματος του ξυλάνθρακα και παροχής συστάσεων επ’ αυτού. Υπογραμμίζοντας την πλήρη υποστήριξή του για την Ομάδα Επίβλεψης της Σομαλίας και της Ερυθραίας (ΟΕΣΕ/SΕΜG), και υπενθυμίζοντας τη σημασία της παροχής στην Ομάδα Επίβλεψης πλήρους υποστήριξης στην υλοποίηση της εντολής της, από όλα τα Κράτη Μέλη και όλα τα κατάλληλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών που υποστηρίζουν την Ομάδα. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Σομαλία συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) 1.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τα Κράτη Μέλη της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU) να διατηρήσουν την ανάπτυξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2014. Η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) εξουσιοδοτείται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε πλήρη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με πλήρη σεβασμό για την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας, για να επιτελέσει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)Να διατηρήσει παρουσία στους τέσσερις τομείς οι οποίοι παρατίθενται στην Στρατηγική Αντίληψη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) της 5ης Ιανουαρίου 2012 και σε αυτούς τους τομείς, σε συντονισμό με τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, να μειώσει την απειλή η οποία τίθεται από την οργάνωση Αl-Shabaab και τις άλλες ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής, επί μεταβατικής βάσεως, των αυτομολούντων, όπως αρμόζει, και σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι ώστε να δημιουργήσει τις συνθήκες για αποτελεσματική και νόμιμη διακυβέρνηση σε όλη τη Σομαλία. 2)Να υποστηρίξει το διάλογο και τη συμφιλίωση στη Σομαλία παρέχοντας βοήθεια στην ελεύθερη κίνηση, την ασφαλή διέλευση και την προστασία όλων όσων ασχολούνται με τη διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης στη Σομαλία. 3)Να παράσχει, όπως αρμόζει, προστασία στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για να τη βοηθήσει να επιτελέσει τα καθήκοντα διακυβέρνησής της και να παράσχει ασφάλεια για καίριες υποδομές. 4)Να βοηθήσει, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της, και σε συντονισμό με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, την εφαρμογή των σχεδίων εθνικής ασφάλειας της Σομαλίας, μέσω εκπαίδευσης και καθοδήγησης των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, μεταξύ άλλων μέσω κοινών επιχειρήσεων. 5)Να συνεισφέρει, ανάλογα με την υποβολή σχετικών αιτημάτων και μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της, στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών ασφαλείας για την παροχή ανθρωπιστικής αρωγής. 6)Να βοηθήσει, εντός των υφισταμένων μη στρατιωτικών δυνατοτήτων της, την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, για να επεκτείνει την κρατική εξουσία σε περιοχές οι οποίες ανακτώνται από την οργάνωση Αl-Shabaab. 7)Να προστατεύσει το προσωπικό της, τις εγκαταστάσεις της, τον εξοπλισμό της και την αποστολή της και να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ελευθερία κίνησης του προσωπικού της, καθώς και του προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που επιτελεί καθήκοντα για τα οποία έχει δοθεί εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας. 2.Επαναλαμβάνει το αίτημά του που παρατίθεται στην παράγραφο 9 της απόφασης 2036 (2012) για τη δημιουργία χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση δυνάμεως φύλαξης καταλλήλου μεγέθους και εντός των εντεταλμένων επιπέδων στρατευμάτων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) για να παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας, συνοδείας και προστασίας στο προσωπικό που προέρχεται από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ζητά από την Αφρικανική Ένωση να παράσχει λεπτομερή στοιχεία στην επόμενη έκθεσή της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για την πρόοδο αναφορικά με τη δημιουργία της και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα. 3.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τεχνικές συμβουλές και συμβουλές διαχείρισης και εμπειρογνωμοσύνης στην Αφρικανική Ένωση για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), μέσω του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Αφρικανική Ένωση, μεταξύ άλλων σχετικά με την εφαρμογή της Στρατηγικής Αντίληψης και της Αντίληψης Επιχειρήσεων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). 4.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει το πακέτο υποστήριξης διοικητικής μέριμνας για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), που αναφέρεται στις παραγράφους 10, 11 και 12 της απόφασης 2010 (2011), στις παραγράφους 4 και 6 της απόφασης 2036 (2012) και στην παράγραφο 2 της απόφασης 2073 (2012) για μέγιστο αριθμό 17.731 ατόμων ένστολου προσωπικού μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια αναφορικά με τη δαπάνη κονδυλίων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως παρατίθεται στην παράγραφο 4 της απόφασης 1910 (2010) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πολιτικής Δέουσας Επιμέλειας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Γενικού Γραμματέα. 5.Επαναλαμβάνει την παράγραφο 6 της απόφασης 2036 (2012) και την παράγραφο 2 της απόφασης 2073 (2012) αναφορικά με την υποστήριξη διοικητικής μέριμνας προς την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). 6.Υπενθυμίζει το αίτημά του που παρατίθεται στην παράγραφο 5 της απόφασης 2036 αναφορικά με τη διαφάνεια και τη δέουσα λογοδοσία για τους πόρους που παρέχονται στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), ιδιαίτερα αναφορικά με τον αριθμό των στρατευμάτων, του πολιτικού προσωπικού και του εξοπλισμού, και ζητά από το Γραφείο Υποστήριξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (UΝSΟΑ), σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, να επαληθεύσει τον αριθμό των στρατευμάτων, του πολιτικού προσωπικού και του εξοπλισμού που έχει αναπτυχθεί ως μέρος της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). 7.Καλεί τους νέους και τους υφιστάμενους δωρητές να υποστηρίξουν την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) μέσω της παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης για τα επιδόματα των στρατιωτών, για τον εξοπλισμό, για την τεχνική αρωγή και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) στο Καταπιστευματικό Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), και καλεί την Αφρικανική Ένωση να εξετάσει την παροχή χρηματοδότησης προς την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) μέσω της δικιάς της αξιολογημένης δαπάνης όπως έχει πράξει πρόσφατα για την υπό Αφρικανική ηγεσία Αποστολή Διεθνούς Υποστήριξης στο Μάλι. 8.Ζητά από την Αφρικανική Ένωση να τηρεί ενήμερο το Συμβούλιο Ασφαλείας επί τακτικής βάσεως αναφορικά με την εφαρμογή της εντολής της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) μέσω παροχής γραπτών εκθέσεων προς το Γενικό Γραμματέα κάθε 90 ημέρες μετά τη λήψη της παρούσας απόφασης. 9.Χαιρετίζει την πρόοδο η οποία πραγματοποιήθηκε από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) για την μείωση των απωλειών αμάχων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών της, και παροτρύνει την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να αυξήσει τις προσπάθειές της για την πρόληψη απωλειών ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. 10.Ενθαρρύνει την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να αναπτύξει περαιτέρω μια αποτελεσματική προσέγγιση αναφορικά με την προστασία των αμάχων, όπως ζητήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης. 11.Υπενθυμίζει τη δέσμευση της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να δημιουργήσει μια Μονάδα Εντοπισμού, Ανάλυσης και Απόκρισης για Απώλειες Αμάχων (CCΤΑRC), υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας της, ζητά από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να υποβάλει εκθέσεις για την πρόοδο η οποία πραγματοποιείται ως προς τη δημιουργία της Μονάδας Εντοπισμού, Ανάλυσης και Απόκρισης για Απώλειες Αμάχων (CCΤΑRC) και καλεί τους διεθνείς δωρητές και εταίρους να υποστηρίξουν περαιτέρω τη δημιουργία μίας Μονάδας (CCΤΑRC). 12.Ζητά από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να διασφαλίζει ότι οι οποιοιδήποτε κρατούμενοι που τελούν υπό τη φύλαξή της τυγχάνουν μεταχείρισης με αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 13.Ζητά από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να ενισχύσει την προστασία παιδιών και γυναικών κατά τις δραστηριότητες και επιχειρήσεις της, μεταξύ άλλων μέσω της τοποθέτησης συμβούλου προστασίας παιδιών και συμβούλου προστασίας γυναικών, εντός του υφιστάμενου τομέα της που αφορά τους αμάχους, έτσι ώστε να ενταχθεί η προστασία παιδιών και γυναικών εντός της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). 14.Ζητά από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να λάβει επαρκή μέτρα για την αποτροπή της σεξουαλικής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαναγκασμού, εφαρμόζοντας πολιτικές σύμφωνες με την πολιτική μηδενικής ανοχής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό εντός του πλαισίου επιχειρήσεων διαφύλαξης της ειρήνης. 15.Ζητά από την Αφρικανική Ένωση να δημιουργήσει ένα σύστημα για τη συστηματική αντιμετώπιση των ισχυρισμών περί παραπτωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει σαφείς μηχανισμούς για τη λήψη και τη διερεύνηση των ισχυρισμών, καθώς και για την παρακολούθηση, μαζί με τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα, των αποτελεσμάτων των ερευνών και των πειθαρχικών ενεργειών που ανελήφθησαν ως εφαρμοστέες, και ζητά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να παράσχει συμβουλές και καθοδήγηση στην Αφρικανική Ένωση σε αυτό το εγχείρημα. 16.Χαιρετίζει την ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος της Κυβέρνησης της Σομαλίας για τη Διαχείριση Αποσυρθέντων Μαχητών στη Σομαλία, σημειώνει την ανάγκη καταλλήλων ασφαλιστικών δικλείδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να υποστηρίξουν το σχέδιο μέσω της χορήγησης κεφαλαίων. Στρατηγική Ανασκόπηση των Ηνωμένων Εθνών 17.Χαιρετίζει την ανασκόπηση εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα της παρουσίας και της εμπλοκής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία. 18.Συμφωνεί με το Γενικό Γραμματέα ότι το Πολιτικό Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UΝΡΟS) έχει εκπληρώσει την εντολή του και θα πρέπει τώρα να διαλυθεί και περαιτέρω συμφωνεί ότι το Πολιτικό Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UΝΡΟS) θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια νέα διευρυμένη Ειδική Πολιτική Αποστολή όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 19.Συμφωνεί με το Γενικό Γραμματέα ότι οι συνθήκες στη Σομαλία δεν είναι ακόμη κατάλληλες για την ανάπτυξη μιας Ειρηνευτικής Επιχείρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να έχει το ζήτημα αυτό υπό εξέταση, μεταξύ άλλων μέσω της θέσεως οροσήμων για το πότε θα μπορούσε να είναι κατάλληλη η στιγμή ώστε να λάβει χώρα η ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής επιχειρήσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και προσβλέπει στη λήψη αυτών των πληροφοριών ως μέρος της τακτικής υποβολής εκθέσεων εκ μέρους του στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 20.Αποφασίζει ότι το Γραφείο Υποστήριξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (UΝSΟΑ) θα ενσωματωθεί στο πλαίσιο της νέας Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ ο επί κεφαλής του προαναφερθέντος Γραφείου θα συνεχίσει να υποβάλει εκθέσεις στο Τμήμα Επιτόπιας Υποστήριξης σχετικά με την παράδοση του πακέτου υποστήριξης διοικητικής μέριμνας της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και θα υποβάλει εκθέσεις στον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την υποστήριξη διοικητικής μέριμνας στη νέα Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς και σχετικά με τις πολιτικές ή τα πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από τα καθήκοντα του προαναφερθέντος Γραφείου (UΝSΟΑ) που αφορούν την εντολή της νέας Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 21.Ζητά να έχει δημιουργηθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014 η θέση του Αναπληρωτή Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα / Τοπικού και Ανθρωπιστικού Συντονιστή (DSRSG/RC/ΗC) και να έχει ενταχθεί διαρθρωτικά στη νέα Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), ζητά εν τω μεταξύ ο Γενικός Γραμματέας να διασφαλίσει ότι, με άμεση ισχύ, το σύνολο των κατάλληλων δραστηριοτήτων της Ομάδας Χώρας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συντονίζεται πλήρως με τη νέα Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων μέσω κοινών ομάδων και κοινών στρατηγικών, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τον ανθρωπισμό, την αμεροληψία, την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής βοήθειας και περαιτέρω ζητά από το Γενικό Γραμματέα να τηρεί τακτικά ενήμερο το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την ενοποίηση του έργου της Ομάδας Χώρας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της νέας Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέσω της παροχής γραπτών εκθέσεων κάθε 90 ημέρες. 22.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να διεξάγει μια Αποστολή Τεχνικής Αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση της νέας αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε πλήρη συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, την Αφρικανική Ένωση, τους περιφερειακούς φορείς και τα Κράτη Μέλη, επί τη βάσει των κατευθυντηρίων αρχών οι οποίες παρατίθενται κατωτέρω: 1)Ενδυνάμωση της ανάληψης από τους Σομαλούς του πρωταρχικού ρόλου στην ημερήσια διάταξη για την οικοδόμηση κράτους και την οικοδόμηση της ειρήνης. 2)Παροχή των παραδοσιακών καλών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών και της υποστήριξης προς την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων των υπηρεσιών εκείνων που αφορούν τη συμφιλίωση, τις εκλογές και την αποτελεσματική εφαρμογή ομοσπονδιακού συστήματος. 3)Παροχή στρατηγικών συμβουλών και συμβουλών πολιτικής επί θεμάτων ασφάλειας, σταθεροποίησης, οικοδόμησης της ειρήνης και οικοδόμησης του κράτους, μεταξύ άλλων μέσω των σημαντικά ενισχυμένων ικανοτήτων της αποστολής στους τομείς της ασφάλειας και του κράτους δικαίου. 4)Παρακολούθηση, σύνταξη εκθέσεων και υποβοήθηση της οικοδόμησης ικανοτήτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σχετικά με τη σεξουαλική βία, τη βία που βασίζεται στη διαφορά φύλου και τη βία που σχετίζεται με τις συρράξεις καθώς επίσης και σχετικά με παραβιάσεις κατά παιδιών – σε υποστήριξη της εφαρμογής των δυο σχεδίων δράσης αναφορικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις που υπεγράφησαν από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας. 5)Υποστήριξη των προσπαθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για τη διαχείριση και τον ειδικό συντονισμό της διεθνούς βοήθειας, ιδιαίτερα επί της αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας. 6)Παροχή ενιαίων συμβουλών πολιτικής και υποστήριξη στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, σε συνεργασία με την Ομάδα Χώρας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που παρατίθενται στην παράγραφο 21. 23.Υπογραμμίζει ότι η νέα αποστολή θα πρέπει να έχει την έδρα της στο Μογκαντίσου και θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός της Σομαλίας εφ’ όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφάλειας και ζητά συμβουλές από το Γενικό Γραμματέα σχετικά με το πώς θα προστατευθεί η Αποστολή. 24.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 19η Απριλίου 2013 επί των αποτελεσμάτων της Αποστολής Τεχνικής Αξιολόγησης, μεταξύ άλλων σχετικά με την κατανομή έργου μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης, σημείο μετά από το οποίο το Συμβούλιο επισήμως θα δώσει εντολή σε νέα Ειδική Πολιτική Αποστολή, και υπογραμμίζει ότι η νέα Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να αναπτυχθεί μέχρι την 3η Ιουνίου 2013. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Προστασία Αμάχων 25.Υπενθυμίζει τις προηγούμενες αποφάσεις του 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) και 1894 (2009), καθώς και όλες τις αποφάσεις του σχετικά με τις Γυναίκες, την Ειρήνη και Ασφάλεια, τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τη διαφύλαξη της ειρήνης και όλες τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου του. 26.Καταδικάζει όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων στη Σομαλία, καλεί για την άμεση παύση όλων των πράξεων βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της βίας που βασίζεται στη διαφορά φύλου, ή των παραβιάσεων που διαπράττονται κατά των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών, καθώς και κατά του ανθρωπιστικού προσωπικού κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζει την ευθύνη όλων των μερών στη Σομαλία να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους για την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών, ιδιαίτερα αποφεύγοντας οποιαδήποτε αδιάκριτη επίθεση ή υπέρμετρη χρήση βίας και υπογραμμίζει την ανάγκη να παύσει η ατιμωρησία, να υποστηριχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους αυτοί που διέπραξαν εγκλήματα. 27.Χαιρετίζει τη δέσμευση η οποία αναλήφθηκε από τον Πρόεδρο της Σομαλίας να θεωρήσει υπόλογες τις Σομαλικές Δυνάμεις Εθνικής Ασφάλειας για ισχυρισμούς περί σεξουαλικής βίας, παροτρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, να ενεργοποιήσει την Ομάδα Δράσης της σχετικά με τη Σεξουαλική Βία και να αναπτύξει και εφαρμόσει μια συνολική στρατηγική για την αποτροπή και αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και τονίζει την ανάγκη η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης οποιονδήποτε διαπράττει τέτοιες πράξεις. 28.Εκφράζει ανησυχία ως προς την κατάσταση ασφάλειας στα στρατόπεδα εσωτερικώς εκτοπισμένων προσώπων (ΙDΡs) και στους οικισμούς, καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας που διαπράττεται κατά εσωτερικώς εκτοπισμένων προσώπων από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων ομάδων και των πολιτοφυλακών και καλεί για την ενίσχυση της προστασίας των στρατοπέδων εσωτερικώς εκτοπισμένων προσώπων. 29.Υπενθυμίζει τη σχετική απαγόρευση του αναγκαστικού εκτοπισμού αμάχων σε ένοπλες συρράξεις και τονίζει τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το λοιπό εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο εν προκειμένω. 30.Υπενθυμίζει την υποχρέωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας αναφορικά με την προστασία των δημοσιογράφων, την πρόληψη της βίας εναντίον τους και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας αυτών που διέπραξαν τέτοιες πράξεις. 31.Επιβεβαιώνει εκ νέου το σημαντικό ρόλο των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης, τονίζει τη σημασία της συμμετοχής τους σε όλες τις προσπάθειες για τη διατήρηση και προαγωγή της ειρήνης και της ασφάλειας και παροτρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να συνεχίσει να προάγει την αυξημένη αντιπροσώπευση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψεως αποφάσεων εντός των Σομαλικών θεσμών. 32.Καταδικάζει αυστηρά τις αναφορές περί σοβαρών παραβιάσεων κατά παιδιών, παροτρύνει την Κυβέρνηση της Σομαλίας, υπό τη μορφή θέματος προτεραιότητας, να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης που υπεγράφη την 6η Αυγούστου 2012 για την εξάλειψη των δολοφονιών και των ακρωτηριασμών παιδιών και το σχέδιο δράσης της 3ης Ιουλίου 2012 για τον τερματισμό της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών στρατιωτών και τονίζει την ανάγκη η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης οποιονδήποτε έχει διαπράξει τέτοιες πράξεις. Εμπάργκο Όπλων 33.Αποφασίζει ότι για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και εξειδικεύθηκαν περαιτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002), δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης που προορίζονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και για την παροχή ασφάλειας για το Σομαλικό λαό, με εξαίρεση την περίπτωση των παραδόσεων των αντικειμένων που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. 34.Αποφασίζει ότι τα όπλα ή ο στρατιωτικός εξοπλισμός που πωλείται ή χορηγείται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας δεν δύναται να μεταπωληθεί, να μεταβιβασθεί, ή να καταστεί διαθέσιμος για χρήση σε οποιοδήποτε άτομο ή φορέα που δεν τελεί στην υπηρεσία των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 35.Καλεί τα Κράτη να επαγρυπνούν σχετικά με την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στη Σομαλία αντικειμένων τα οποία δεν υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και εξειδικεύθηκαν περαιτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002). 36.Αποφασίζει ότι τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και εξειδικεύθηκαν περαιτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή βοήθειας που προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη των στρατηγικών εταίρων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) ή για χρήση από αυτούς, που επιχειρούν αποκλειστικά υπό τη Στρατηγική Αντίληψη της Αφρικανικής Ένωσης της 5ης Ιανουαρίου 2012 και σε συνεργασία και συντονισμό με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). 37.Αποφασίζει ότι τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και εξειδικεύθηκαν περαιτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002), δεν εφαρμόζονται στις προμήθειες όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή βοήθειας που προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη του προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή για χρήση από αυτό, συμπεριλαμβανομένου του Πολιτικού Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία ή της διαδόχου αποστολής αυτού. 38.Αποφασίζει ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας θα γνωστοποιεί στην Επιτροπή η οποία συστάθηκε δυνάμει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009), για ενημέρωσή της, τουλάχιστον πέντε ημέρες εκ των προτέρων, οποιεσδήποτε παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή την παροχή βοηθείας που προορίζεται αποκλειστικά για τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, όπως επιτρέπεται στην παράγραφο 33 της παρούσας απόφασης, παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία αυτών των παραδόσεων ή της βοήθειας και του συγκεκριμένου τόπου παράδοσης στη Σομαλία, περαιτέρω αποφασίζει ότι το Κράτος Μέλος που παραδίδει τη βοήθεια, δύναται, εναλλακτικά, να προβεί σε αυτή τη γνωστοποίηση αφού πληροφορήσει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας ότι προτίθεται να το πράξει και τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης σε αυτές τις γνωστοποιήσεις όλων των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου, όπου μπορεί να εφαρμοστεί, του τύπου και της ποσότητας των όπλων, των πυρομαχικών, του στρατιωτικού εξοπλισμού και υλικού που πρόκειται να παραδοθεί, καθώς επίσης και την προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης. 39.Ζητά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας το αργότερο ένα μήνα μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και στη συνέχεια κάθε έξι μήνες, σχετικά με: 1)Τη δομή των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 2)Την υφιστάμενη υποδομή για τη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης, καταγραφής, συντήρησης και διανομής στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 3)Τις υφιστάμενες διαδικασίες και κώδικες δεοντολογίας για την καταγραφή, διανομή, χρήση και αποθήκευση όπλων από τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης εν προκειμένω. 40.Καλεί τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που έχουν την ικανότητα να το πράξουν, να παράσχουν βοήθεια στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για να επιτύχει βελτιώσεις στους τομείς που παρατίθενται στα εδάφια (β) και (γ) της παραγράφου 39 της παρούσας απόφασης, σε πλήρη συντονισμό με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας. 41.Ζητά από την Ομάδα Επίβλεψης Σομαλίας και Ερυθραίας να περιλάβει, στις εκθέσεις της προς την Επιτροπή, αξιολόγηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί στους τομείς οι οποίοι παρατίθενται στα εδάφια (β) και (γ) της παραγράφου 39 και αξιολόγηση οποιασδήποτε υπεξαίρεσης ή πώλησης σε άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτοφυλακών, με σκοπό να βοηθήσει το Συμβούλιο σε οποιαδήποτε ανασκόπηση της καταλληλότητας των διατάξεων που αναγράφονται στην παράγραφο 33 της παρούσας απόφασης, οι οποίες έχουν ως σκοπό την οικοδόμηση της ικανότητας των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και την παροχή ασφάλειας για το λαό της Σομαλίας και περαιτέρω ζητά η Ομάδα Επίβλεψης να υποβάλει έκθεση επί της ικανότητάς της να παρακολουθεί την παράδοση όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και βοήθειας στη Σομαλία. 42.Αποφασίζει να επανεξετάσει τα αποτελέσματα των παραγράφων 33 έως 41 της παρούσας απόφασης εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης. 43.Αποφασίζει ότι τα μέτρα των παραγράφων 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008) θα εφαρμόζονται σε άτομα και ότι οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 αυτής της απόφασης θα εφαρμόζονται σε φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή διότι: 1)Εμπλέκονται σε ενέργειες ή παρέχουν υποστήριξη σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών οι οποίες απειλούν τη διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης στη Σομαλία ή απειλούν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας ή την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) δια της βίας. 2)Έχουν ενεργήσει κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992), εξειδικεύθηκε περαιτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 33 έως 38 της παρούσας απόφασης ή έχουν ενεργήσει κατά παράβαση των περιορισμών επαναπώλησης και μεταβίβασης όπλων που παρατίθενται στην παράγραφο 34 της παρούσας απόφασης. 3)Παρεμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία ή την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία ή τη διανομή της. 4)Είναι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ηγέτες που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις στη Σομαλία κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου. 5)Ευθύνονται για παραβιάσεις του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου στη Σομαλία, σχετικά με τη στοχοποίηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των γυναικών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών και των ακρωτηριασμών, της σεξουαλικής βίας και της βίας που βασίζεται στη διαφορά φύλου, των επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία και της απαγωγής και του αναγκαστικού εκτοπισμού. 44.Υπογραμμίζει την υποστήριξή του για την ομάδα δράσης του Προέδρου της Σομαλίας που είναι επιφορτισμένη με την παροχή λύσεων επί του θέματος του ξυλάνθρακα στη Σομαλία, απαιτεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς να συνεργασθούν πλήρως με την ομάδα δράσης και προσβλέπει στη λήψη συστάσεων και επιλογών λύσεων από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας εν προκειμένω. 45.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1.Πύραυλοι εδάφους αέρος, συμπεριλαμβανομένων φορητών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας (ΜΑΝΡΑDS). 2.Όπλα, οβιδοβόλα και κανόνια διαμετρήματος μεγαλυτέρου των 12,7 χλστ και πυρομαχικά και εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για αυτά. (Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι επωμιζόμενοι εκτοξευτές αντιαρματικών ρουκετών, όπως οι RΡG ή τα LΑWs, οι οπλοβομβίδες ή οι εκτοξευτές βομβίδων). 3.Όλμοι διαμετρήματος μεγαλυτέρου των 82 χλστ. 4.Αντιαρματικά κατευθυνόμενα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των αντιαρματικών κατευθυνομένων πυραύλων (ΑΤGΜs) και των πυρομαχικών και εξαρτημάτων τα οποία είναι ειδικώς σχεδιασμένα για αυτά. 5.Γομώσεις και συσκευές που προορίζονται για στρατιωτική χρήση και περιέχουν ενεργειακά υλικά, νάρκες και σχετικό υλικό. 6.Στόχαστρα με ικανότητα νυκτερινής όρασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-04-30 Απόφαση 2093 (2013) του συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/105
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία