Απόφαση 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά προσώπων που επιδίδονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Υεμένη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στην δημοσίευση της αποφάσεως 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2140 (2014) Η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 71119η συνεδρίαση του, στις 26 Φεβρουαρίου 2014 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του του 2014 (2011), 2051 (2012) και την προεδρική δήλωση της 15ης Φεβρουαρίου 2013, Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή του για την ενότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, Επιδοκιμάζοντας την ανάμιξη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) στην ενίσχυση της πολιτικής μετάβασης στην Υεμένη, Χαιρετίζοντας τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικού διαλόγου, που υπογράφεται από όλα τα πολιτικά κόμματα, και της οποίας οι αποφάσεις προσφέρουν έναν οδικό χάρτη για τη συνέχιση της πορείας της Υεμένης προς τον εκδημοκρατισμό, που θεμελιώνεται στη δέσμευση προς τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση, το Κράτος δικαίου, την εθνική συμφιλίωση και τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ολόκληρου του λαού της Υεμένης, Επιδοκιμάζοντας όσους διευκόλυναν την έκβαση της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικού διαλόγου με την εποικοδομητική συμμετοχή τους, ιδίως την ηγεσία του προέδρου Αμπντ Ράμπο Μανσούρ Χάντι, Εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες οικονομικές, ανθρωπιστικές και προκλήσεις ασφάλειας στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης βίας, Υπενθυμίζοντας την καταχώριση της Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑQΑΡ) και των προσώπων που συνδέονται με αυτήν στον κατάλογο κυρώσεων της Αλ-Κάϊντα που καταρτίστηκε από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) και τονίζοντας σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 1 της απόφασης 2083 ως ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στην Υεμένη, Καταδικάζοντας όλες τις τρομοκρατικές δραστηριότητες, επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και εναντίον των νόμιμων αρχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην υπονόμευση της πολιτικής διαδικασίας στην Υεμένη, Καταδικάζοντας περαιτέρω τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ασφάλειας, και ιδίως την επίθεση στο Υπουργείο Άμυνας στις 5 Δεκεμβρίου 2013 και την επίθεση της 13ης Φεβρουαρίου στη Φυλακή του Υπουργείου Εσωτερικών, τονίζοντας την ανάγκη για την κυβέρνηση της Υεμένης να συνεχίσει αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και στον τομέα της ασφάλειας, Επιβεβαιώνοντας την απόφαση του 2133 και καλώντας όλα τα Κράτη-Μέλη να εμποδίσουν τους τρομοκράτες να επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από πληρωμές λύτρων ή από πολιτικές παραχωρήσεις και να διασφαλίζουν την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων, Λαμβάνοντας υπόψη τις φοβερές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Υεμένη στην οικονομία, την ασφάλεια και την κοινωνία, ως αποτέλεσμα των οποίων πολλοί πολίτες της Υεμένης έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, επαναβεβαιώνοντας την υποστήριξή του προς την κυβέρνηση της Υεμένης για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην πολιτική, την οικονομία και την ασφάλεια, και χαιρετίζοντας το έργο του Εκτελεστικού Γραφείου του Αμοιβαίου Πλαισίου Λογοδοσίας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την υποστήριξή τους προς την κυβέρνηση της Υεμένης για την οικονομική μεταρρύθμιση, Τονίζοντας ότι η καλύτερη λύση για την κατάσταση στην Υεμένη είναι μέσα από μια ειρηνική, χωρίς αποκλεισμούς, εύρυθμη και υπό την ηγεσία των πολιτών της Υεμένης διαδικασία πολιτικής μετάβασης που πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις και τις προσδοκίες του λαού της Υεμένης για ειρηνική αλλαγή και ουσιαστικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, όπως ορίζονται στην πρωτοβουλία και το Μηχανισμό Υλοποίησης του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και των αποτελεσμάτων της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικού διαλόγου, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Υεμένης για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την εξασφάλιση τουλάχιστον 30% τοις εκατό υποψηφίων γυναικών για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές και περιφερειακά συμβούλια, Περαιτέρω υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) και 2068 (2012) για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τις αποφάσεις του 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) και 2122 (2013) σχετικά με τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, Αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία μετάβασης απαιτεί το γύρισμα της σελίδας από την προεδρία του Αli Αbdullah Saleh, και χαιρετίζοντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που δεν συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και στο Μηχανισμό Υλοποίησής της, Επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένες, ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες οι οποίες να συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα για καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικού διαλόγου, της πρωτοβουλίας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), και του Μηχανισμού Υλοποίησης, ώστε να εξασφαλισθεί πλήρης λογοδοσία, Αναγνωρίζοντας τη σημασία των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων για την πολιτική μετάβαση στην Υεμένη, επισημαίνοντας στο πλαίσιο αυτό τις προτάσεις στην έκθεση της ομάδας εργασίας χρηστής διακυβέρνησης της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικού διαλόγου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των προϋποθέσεων για τους υποψηφίους για τις θέσεις ηγεσίας της Υεμένης και η δημοσιοποίηση των οικονομικών τους περιουσιακών στοιχείων, Υπενθυμίζοντας την απόφαση του 2117 (2013) και εκφράζοντας έντονη ανησυχία σχετικά με την απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Υεμένη που προκύπτει από την παράνομη μεταφορά, αποσταθεροποιητική συσσώρευση και κακή χρήση μικρών όπλων και ελαφρού οπλισμού, Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνέχιση της προόδου στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας και του μηχανισμού υλοποίησης του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και για να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και της ασφάλειας στην Υεμένη, Σημειώνοντας με ικανοποίηση το έργο της ομάδας για τη χώρα και των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη, Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Γραμματεία να επεκτείνει και να βελτιώσει τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων για τον Κλάδο των επικουρικών οργάνων του Συμβουλίου Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που παρέχονται στο σημείωμα του Προέδρου (S/2006/997), Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Υεμένη αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Επιβεβαιώνει την ανάγκη για την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της πολιτικής μετάβασης μετά την ολοκληρωμένη διάσκεψη εθνικού διαλόγου, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και του Μηχανισμού Υλοποίησης, και σύμφωνα με τις αποφάσεις 2014 (2011) και 2051 (2012), και τις προσδοκίες του λαού της Υεμένης, Εφαρμογή της πολιτικής μετάβασης 2.Χαιρετίζει την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε στην πολιτική μετάβαση της Υεμένης και εκφράζει ισχυρή υποστήριξη για την ολοκλήρωση των επόμενων βημάτων της μετάβασης, σύμφωνα με τον μηχανισμό υλοποίησης, όπου συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 1)η σύνταξη ενός νέου συντάγματος στην Υεμένη 2)την εκλογική μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και υιοθέτησης νέου εκλογικού νόμου που να συνάδει με το νέο σύνταγμα, 3)τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο συντάγματος, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων μέσων προβολής, 4)τη μεταρρύθμιση της κρατικής δομής ώστε να προετοιμάσει την Υεμένη για τη μετάβαση από ενιαίο σε ομοσπονδιακό Κράτος, και 5)τις έγκαιρες γενικές εκλογές, μετά τις οποίες η τρέχουσα θητεία του Προέδρου Ηadi θα τελείωνε μετά την ορκωμοσία του Προέδρου ο οποίος θα εκλεγεί βάσει του νέου Συντάγματος. 3.Ενθαρρύνει όλους τους ψηφοφόρους στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των κινημάτων της νεολαίας και των ομάδων γυναικών, σε όλες τις περιφέρειες στην Υεμένη, να συνεχίσουν την ενεργή και εποικοδομητική συμμετοχή τους στην πολιτική μετάβαση, με πνεύμα συναίνεσης, για την υλοποίηση των επόμενων βημάτων της διαδικασίας μετάβασης και των συστάσεων της διάσκεψης εθνικού διαλόγου, και καλεί το Νότιο κίνημα Ηiraak, το κίνημα Ηοuthi και άλλους να συμμετέχουν εποικοδομητικά και να απορρίψουν τη χρήση βίας για την επίτευξη πολιτικών στόχων, 4.Χαιρετίζει το σχέδιο της κυβέρνησης της Υεμένης να θεσπίσει ένα νόμο ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, και υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία για το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας Deauνille, 5.Εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την υποκίνηση της βίας και την παρεμπόδιση των θεμιτών φιλοδοξιών του λαού της Υεμένης για ειρηνική αλλαγή, 6.Προσβλέπει σε βήματα από την κυβέρνηση της Υεμένης, για την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 140 του 2012, το οποίο θεσπίζει μια Επιτροπή για να ερευνήσει τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2011 και το οποίο αναφέρει ότι οι έρευνες θα πρέπει να είναι διαφανείς και ανεξάρτητες και να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με την απόφαση 19/29 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και καλεί την κυβέρνηση της Υεμένης να καθορίσει σύντομα ένα χρονικό πλαίσιο για τον έγκαιρο διορισμό των μελών της Επιτροπής, 7.Εκφράζει την ανησυχία του ότι τα παιδιά συνεχίζουν να στρατολογούνται και να χρησιμοποιούνται κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου από ένοπλες ομάδες, και τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης, και ζητά τη συνέχιση των εθνικών προσπαθειών για τον τερματισμό και την πρόληψη της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών, μεταξύ άλλων με την υπογραφή και εφαρμογή από την κυβέρνηση της Υεμένης του σχεδίου δράσης για να σταματήσει και να αποτραπεί η στρατολόγηση και χρήση παιδιών στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 1612 (2005), 1882 (2009) και 1998 (2011), και προτρέπει τις ένοπλες ομάδες να επιτρέψουν στο προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους με σκοπό την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, 8.Επίσης, προσβλέπει στην ταχεία υιοθέτηση ενός νόμου για τη μεταβατική δικαιοσύνη και την εθνική συμφιλίωση, που, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της διάσκεψης εθνικού διαλόγου, θα είναι σύμφωνος με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Υεμένης και θα ακολουθεί τις κατά περίπτωση βέλτιστες πρακτικές, 9.Καλεί όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων διατάξεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Περαιτέρω Μέτρα 10.Υπογραμμίζει ότι η μετάβαση που έχει συμφωνηθεί από τα μέρη στη Συμφωνία της Πρωτοβουλίας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και του Μηχανισμού Υλοποίησης δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρως και καλεί όλους τους πολίτες της Υεμένης να σεβαστούν πλήρως την εφαρμογή της πολιτικής μετάβασης και να προσχωρήσουν στις αξίες της Συμφωνίας του Μηχανισμού Υλοποίησης, 11.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη-Μέλη, για μια αρχική περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, θα δεσμεύσουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα κεφάλαια, λοιπά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στο έδαφος τους, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 19 κατωτέρω, ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς, και περαιτέρω αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη-Μέλη θα μεριμνήσουν ώστε να μην θα διατεθούν από τους πολίτες τους ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός του εδάφους τους οποιαδήποτε κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι σε ή προς όφελος των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή, 12.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 11 ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους, που έχουν καθοριστεί από τα οικεία Κράτη-Μέλη ότι: 1)είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για τη συνήθη κατοχή ή διατήρηση δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, μετά τη γνωστοποίηση από το σχετικό Κράτος προς την Επιτροπή της πρόθεσής του να επιτρέψει, κατά περίπτωση, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση από την Επιτροπή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση 2)είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση έχει γνωστοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο Κράτος ή τα Κράτη-Μέλη στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, 3)αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης, οπότε τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση της δέσμευσης ή της απόφασης, εφόσον η δέσμευση ή απόφαση έχει ληφθεί πριν από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει καταχωρηθεί από την Επιτροπή, και έχει γνωστοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο Κράτος ή τα Κράτη-Μέλη στην Επιτροπή, 13.Αποφασίζει ότι τα Κράτη-Μέλη μπορούν να επιτρέπουν την πρόσθεση στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 ανωτέρω, τόκων ή άλλων κερδών που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή πληρωμών που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί απετέλεσαν αντικείμενο της παρούσας απόφασης, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις αυτές και παραμένουν δεσμευμένες, 14.Αποφασίζει ότι τα μέτρα της παραγράφου 11 ανωτέρω δεν εμποδίζουν ένα καταχωρημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να πραγματοποιεί πληρωμή οφειλόμενη δυνάμει σύμβασης που έχει συνάψει πριν από την καταχώρηση του εν λόγω φυσικού ή νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα Κράτη έχουν καθορίσει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 11 ανωτέρω, και μετά από κοινοποίηση των εν λόγω Κρατών στην Επιτροπή της πρόθεσής τους να πραγματοποιούν ή να εισπράττουν τέτοιες πληρωμές ή να επιτρέψουν, κατά περίπτωση, την αποδέσμευση κεφαλαίων, ή άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την παροχή της σχετικής άδειας. Ταξιδιωτική απαγόρευση 15.Αποφασίζει ότι, για μια αρχική περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, όλα τα Κράτη-Μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφός τους ατόμων που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 19 κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεώνει ένα Κράτος να αρνηθεί σε υπηκόους του την είσοδο στο έδαφός του, 16.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 15 ανωτέρω δεν ισχύουν: 1)Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι το ταξίδι δικαιολογείται για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, 2)Στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, 3)Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι η εξαίρεση θα προωθούσε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στην Υεμένη, και 4)Σε περίπτωση που ένα Κράτος-Μέλος καθορίζει, κατά περίπτωση μόνο, ότι η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητες για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Υεμένη και τα Κράτη ενημερώσουν στη συνέχεια την Επιτροπή εντός σαράντα οκτώ ωρών μετά από μία τέτοια απόφαση. Κριτήρια Προσδιορισμού 17.Αποφασίζει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 15 εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή επειδή εμπλέκονται ή υποστηρίζουν πράξεις οι οποίες απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Υεμένης, 18.Υπογραμμίζει ότι τέτοιες πράξεις όπως περιγράφονται στην παράγραφο 17 ανωτέρω μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: 1)Παρακώλυση ή υπονόμευση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της πολιτικής μετάβασης, όπως περιγράφεται στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και τη Συμφωνία του Μηχανισμού Υλοποίησης, 2)παρεμπόδιση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της τελικής έκθεσης της συνολικής διάσκεψης εθνικού διαλόγου μέσω της βίας, ή επιθέσεων σε βασικές υποδομές ή 3)σχεδιασμός, διεύθυνση, ή διάπραξη πράξεων που παραβιάζουν το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή πράξεων που συνιστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην Υεμένη. Επιτροπή Κυρώσεων 19.Αποφασίζει να συστήσει, σύμφωνα με το άρθρο 28των προσωρινών κανόνων διαδικασίας του, μια Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας που αποτελείται από όλα τα μέλη του Συμβουλίου (στο εξής αναφερόμενη ως «η Επιτροπή»), για να αναλάβει τα εξής καθήκοντα: 1)να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 11 και 15 ανωτέρω, με σκοπό την ενίσχυση, τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων αυτών από τα Κράτη-Μέλη, 2)να αναζητεί και να εξετάζει πληροφορίες σχετικά για τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορεί να ασχολούνται με τις πράξεις που περιγράφονται στις παραγράφους 17 και 18 παραπάνω, 3)να προσδιορίζει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 11 και 15 ανωτέρω, 4)να προσδιορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που είναι αναγκαίες για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν παραπάνω, 5)να υποβάλει έκθεση εντός 60 ημερών στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το έργο της και στη συνέχεια να αναφέρεται σε αυτό όταν το κρίνει απαραίτητο, 6)να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων Κρατών-Μελών, ιδίως των Κρατών στην περιοχή, καλώντας τους εκπροσώπους των εν λόγω Κρατών να συναντηθούν με την Επιτροπή για να συζητήσουν την εφαρμογή των μέτρων, 7)να ζητεί από όλα τα Κράτη-Μέλη κάθε πληροφορία που μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι χρήσιμη όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνουν για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν, 8)Να εξετάζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πληροφόρηση σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις ή μη τη συμμόρφωση με τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 11 και 15, 20.Δίδει εντολή στην Επιτροπή να συνεργαστεί με άλλες σχετικές Επιτροπές Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, και ιδίως με την Επιτροπή, σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011), σχετικά με την Αλ-Κάϊντα και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν. Υποβολή εκθέσεων 21.Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα, να δημιουργήσει σε συνεννόηση με την Επιτροπή, για μια αρχική περίοδο 13 μηνών, και να προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις οικονομικές και ασφαλείας για τη στήριξη του έργου της, μιας ομάδας αποτελούμενης από έως και τέσσερις εμπειρογνώμονες (Ομάδα Εμπειρογνωμόνων), η οποία, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, θα εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες: 1)Παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στην Επιτροπή ανά πάσα στιγμή πληροφοριών σχετικών με την πιθανή καταχώρηση σε μεταγενέστερο στάδιο, φυσικών και νομικών προσώπων που μπορεί να εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 17 και 18 ανωτέρω, 2)Συγκέντρωση, εξέταση και ανάλυση πληροφοριών από τα Κράτη-Μέλη, τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, τις περιφερειακές οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στην παρούσα απόφαση, ιδίως περιστατικών που υπονομεύουν την πολιτική μετάβαση, 3)Παροχή προς το Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, ενημέρωσης όχι αργότερα από τις 25 Ιουνίου 2014, μιας ενδιάμεσης έκθεσης μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2014, και μιας τελικής έκθεσης το αργότερο έως τις 25 Φεβρουαρίου, 2015, και 4)παροχή αρωγής προς την Επιτροπή κατά την επεξεργασία και την επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 15 της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πληροφοριών ταυτοποίησης και επιπλέον πληροφοριών για την δημόσια διαθέσιμη περίληψη των λόγων για την καταχώρηση, 22.δίνει εντολή στην Ομάδα να συνεργαστεί με άλλες σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων που συστάθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας για να υποστηρίξουν το έργο των Επιτροπών Κυρώσεων, ιδίως την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυρώσεων που συστάθηκε με την απόφαση 1526 (2004), 23.Καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη-Μέλη, καθώς και διεθνείς περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και περαιτέρω προτρέπει όλα τα Κράτη-Μέλη να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και την απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και ιστοσελίδες, προκειμένου η ομάδα των εμπειρογνωμόνων να εκτελέσει την εντολή της. Δέσμευση για Αναθεώρηση 24.Δηλώνει ότι θα τηρεί την κατάσταση στην Υεμένη υπό συνεχή επανεξέταση και ότι θα είναι έτοιμο να επανεξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης, της τροποποίησης, αναστολής ή άρσης των μέτρων, με όποιον τρόπο χρειασθεί ανά πάσα στιγμή υπό το φως των εξελίξεων. Οικονομική Μεταρρύθμιση και Αναπτυξιακή Βοήθεια για την Υποστήριξη της Μετάβασης 25.Καλεί τους δωρητές και περιφερειακούς οργανισμούς να καταβάλουν πλήρως τις οικονομικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά τη διάσκεψη των χορηγών στο Ριάντ τον Σεπτέμβριο του 2012 για να χρηματοδοτήσει τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο πλαίσιο Αμοιβαίας Λογοδοσίας που συμφωνήθηκε στο Ριάντ, και ενθαρρύνει τους δωρητές που δεν έχουν ακόμα καταβάλλει τη συνεισφορά τους να συνεργαστούν στενά με το Εκτελεστικό Γραφείο για τον εντοπισμό προγραμμάτων προτεραιότητας για στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ασφαλείας επί του εδάφους, 26.Τονίζει τη σημασία η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να αναλάβει δράση για την εφαρμογή των επειγουσών μεταρρυθμιστικών πολιτικών που ορίζονται στο πλαίσιο Αμοιβαίας Λογοδοσίας, και ενθαρρύνει τους δωρητές να παράσχουν τεχνική βοήθεια για την προώθηση αυτών των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων και μέσω του Εκτελεστικού Γραφείου, 27.Εκφράζει ανησυχία για τις αναφερόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βία κατά των αμάχων τόσο στις Βόρειες όσο και στις Νότιες Επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της Επαρχίας Αl Dhalee, καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους βάσει του εφαρμοστέου διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει την ανάγκη για τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή απωλειών μεταξύ των αμάχων, το σεβασμό και την προστασία του άμαχου πληθυσμού, 28.Ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Υεμένη και καλεί για την πλήρη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης του 2014 για την Υεμένη, και στο πλαίσιο αυτό καλεί όλα τα μέρη στην Υεμένη να διευκολύνουν την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, να εξασφαλίσουν την παροχή βοήθειας σε όλους τους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη και καλεί όλα τα μέρη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού, του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου προσωπικού καθώς και των περιουσιακών τους στοιχείων, 29.Καταδικάζει τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων που πραγματοποιούνται ή χρηματοδοτούνται από την Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο, και εκφράζει την αποφασιστικότητά του να αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου των εφαρμοστέου δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου για τους πρόσφυγες και του ανθρωπιστικού δικαίου, και μέσω του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα που διαχειρίζεται η Επιτροπή σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011), και επαναλαμβάνει την ετοιμότητά του, υπό το ανωτέρω καθεστώς, για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που δεν θα διακόψουν όλους τους δεσμούς με την Αλ-Κάϊντα και τις ομάδες που συνδέονται με αυτήν, 30.Ζητεί να υπάρξουν συνεχείς εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της απειλής που δημιουργείται από όλα τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των εκρηκτικών όπλων, των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού, για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Υεμένη, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής διαχείρισης, αποθήκευσης και ασφάλειας των αποθεμάτων των μικρών όπλων και του ελαφρού οπλισμού και εκρηκτικών όπλων, και με τη συλλογή ή/και την καταστροφή των εκρηκτικών καταλοίπων του πολέμου και των επιπλέον κατασχεμένων, χωρίς διακριτικά, ή παρανόμως κατεχομένων όπλων και πυρομαχικών, και περαιτέρω υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης τέτοιων στοιχείων στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, 31.Αναγνωρίζει τα σοβαρά εμπόδια, οικονομικά, πολιτικά και ασφάλειας, που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Υεμένη, που επιθυμούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά από χρόνια συγκρούσεων, και υποστηρίζει και ενθαρρύνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Υεμένης και της διεθνούς κοινότητας να διευκολυνθεί η επιστροφή τους. Συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών 32.Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του, σημειώνει με ικανοποίηση το έργο του Ειδικού Συμβούλου Jamal Βenοmar, τονίζει τη σημασία του στενού συντονισμού τους με τους διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), της Ομάδας των Πρεσβευτών, και άλλων φορέων, προκειμένου να συμβάλλουν στην επιτυχή μετάβαση, και στο πλαίσιο αυτό ζητεί επιπλέον από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να συντονίζει τη βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη της μετάβασης. 33.Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να ενημερώνει για τις εξελίξεις στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής της έκβασης της συνολικής διάσκεψης εθνικού διαλόγου, κάθε 60 ημέρες, 34.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία