ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/Φ.3440/ΑΣ42377

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-10-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-10-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2174 (2014) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7251η συνεδρίασή του στις 27 Αυγούστου 2014 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας όλες τις αποφάσεις του σχετικά με τη Λιβύη από την απόφαση 1970 (2011) και εξής, καθώς και τη Δήλωση του Προέδρου του (S/ΡRSΤ/2013/21), της 16ης Δεκεμβρίου 2013. Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή του για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης. Αποδοκιμάζοντας την αύξηση της βίας στη Λιβύη, ιδίως γύρω από την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, καταδικάζοντας τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις από ένοπλες ομάδες και την πρόκληση βίας και εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις επιπτώσεις τους στον άμαχο πληθυσμό και τους θεσμούς της Λιβύης καθώς και για την απειλή που αποτελούν για τη σταθερότητα και τη δημοκρατική μετάβαση της Λιβύης. Χαιρετίζοντας τις εκκλήσεις της Κυβέρνησης της Λιβύης και της Βουλής των Αντιπροσώπων για άμεση κατάπαυση πυρός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αρχίσουν όλα τα μέρη ειρηνικό και περιεκτικό πολιτικό διάλογο και να σέβονται τη δημοκρατική διαδικασία, και ενθαρρύνοντας τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Αφρικανική Ένωση και όλους όσους επηρεάζουν τα μέρη, ιδίως τις γειτονικές χώρες και τις χώρες της περιοχής, να στηρίξουν την άμεση παύση των εχθροπραξιών και την εποικοδομητική συμμετοχή στο διάλογο αυτό. Υπενθυμίζοντας την απόφασή του στην απόφαση 1970 (2011) να παραπέμψει την κατάσταση στη Λιβύη στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας της Κυβέρνησης της Λιβύης με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον Εισαγγελέα. Επιβεβαιώνοντας τη σημασία της απόδοσης ευθυνών στους υπεύθυνους για τις παραβιάσεις ή καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται σε επιθέσεις με στόχο αμάχους. Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την απειλή που αποτελούν τα μη ασφαλισμένα όπλα και πυρομαχικά στη Λιβύη και η διάδοσή τους, που αποτελεί κίνδυνο για τη σταθερότητα στη Λιβύη και την περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω της μεταφοράς τους σε ομάδες τρομοκρατών και βίαιων εξτρεμιστών και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συντονισμένης διεθνούς στήριξης προς τη Λιβύη και την περιοχή για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Ανησυχώντας για την αυξανόμενη παρουσία τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και δρουν στη Λιβύη, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη καταπολέμησης με κάθε μέσο, σύμφωνα με τον καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ισχύοντος διεθνούς δικαίου περί προσφύγων και του ισχύοντος διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, των απειλών για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες και υπενθυμίζοντας σχετικά τις υποχρεώσεις βάσει της απόφασης 2161 (2014). Εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να χρησιμοποιήσει στοχευμένες κυρώσεις σε επιδίωξη της σταθερότητας στη Λιβύη και κατά των ατόμων και φορέων εκείνων που απειλούν τη σταθερότητά της και παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής της μετάβασης. Έχοντας επίγνωση της πρωταρχικής ευθύνης του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, βάσει του καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Καλεί όλα τα μέρη να συμφωνήσουν σε άμεση κατάπαυση πυρός και να σταματήσουν τις συγκρούσεις και εκφράζει την έντονη στήριξή του στις σχετικές προσπάθειες της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα. 2.Καταδικάζει τη χρήση βίας κατά αμάχων και μη στρατιωτικών θεσμών και καλεί σε απόδοση ευθυνών στους υπευθύνους. 3.Καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Συντακτική Συνέλευση να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε πνεύμα περιεκτικότητας και καλεί όλα τα μέρη να συμμετάσχουν σε περιεκτικό πολιτικό διάλογο υπό Λιβυκή ηγεσία προκειμένου να συνδράμουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στη διαμόρφωση συναίνεσης για τα επόμενα βήματα στη μετάβαση της Λιβύης. 4.Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 15, 16, 17, 19, 20 και 21 της απόφασης 1970 (2011), όπως τροποποιήθηκαν από τις παραγράφους 14, 15 και 16 της απόφασης 2009 (2011), ισχύουν για τα άτομα και τους φορείς που ορίζονται στην εν λόγω απόφαση και στην απόφαση 1973 (2011) και που ορίζονται από την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 24 της απόφασης 1970 (2011), αποφασίζει ότι τα μέτρα αυτά θα ισχύουν και για τα άτομα και τους φορείς που ορίζονται από την Επιτροπή ως εμπλεκόμενα ή παρέχοντα υποστήριξη για άλλες πράξεις που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης, ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής της μετάβασης και αποφασίζει ότι οι πράξεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής: 1)σχεδιασμό, καθοδήγηση ή τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το ισχύον διεθνές δίκαιο περί ανθρώπινων δικαιωμάτων ή το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή πράξεων που αποτελούν καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στη Λιβύη, 2)επιθέσεις κατά οποιουδήποτε αερολιμένα, επίγειου ή θαλάσσιου λιμένα στη Λιβύη ή κατά Λιβυκών κρατικών θεσμών ή εγκαταστάσεων ή κατά οποιασδήποτε ξένης αποστολής στη Λιβύη, 3)παροχή υποστήριξης σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης αργού πετρελαίου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού πόρου στη Λιβύη, 4)ενέργειες για ή εκ μέρους ή υπό την καθοδήγηση ατόμου ή φορέα που έχει οριστεί στον οικείο κατάλογο. 5.Επαναλαμβάνει ότι τα άτομα και οι φορείς που όρισε η Επιτροπή ότι παραβίασαν διατάξεις της απόφασης 1970 (2011), συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο όπλων, ή βοήθησαν άλλους να τις παραβιάσουν, υπόκεινται σε καθορισμό, και σημειώνει ότι συμπεριλαμβάνονται αυτοί που συνδράμουν στην παραβίαση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και της απαγόρευσης ταξιδίων της απόφασης 1970 (2011). 6.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 24 της απόφασης 1973 (2011), επιπρόσθετα της τρέχουσας εντολής της, να παρέχει πληροφορίες για άτομα και φορείς που πληρούν τα κριτήρια καθορισμού που προσδιορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 της παρούσας απόφασης. 7.Ζητά από την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπ’ όψη τα αιτήματα διαγραφής από τον κατάλογο ατόμων και φορέων που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια καθορισμού. 8.Αποφασίζει ότι η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πυρομαχικών και ανταλλακτικών, στη Λιβύη σύμφωνα με την παράγραφο 13(α) της απόφασης 2009 (2011), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 10 της απόφασης 2095 (2013), πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων από την Επιτροπή. 9.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδίως τα γειτονικά της Λιβύης Κράτη, να επιθεωρούν στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των αερολιμένων, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές και τη νομοθεσία τους και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας, όλα τα φορτία προς και από τη Λιβύη, εάν το εν λόγω Κράτος διαθέτει πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις παραγράφους 9 ή 10 της απόφασης 1970 (2011), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 13 της απόφασης 2009 (2011) και τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 2095 (2013), με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. 10.Επιβεβαιώνει την απόφασή του να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να, και επιβεβαιώνει την απόφασή του ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα, μόλις ανακαλύψουν αντικείμενα που απαγορεύονται από την παράγραφο 9 ή 10 της απόφασης 1970, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 13 της απόφασης 2009 (2011) και τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 2095 (2013), κατάσχουν και διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε ένα Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού προς διάθεση) τα εν λόγω αντικείμενα και επιβεβαιώνει περαιτέρω την απόφασή του ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεργάζονται στις προσπάθειες αυτές. 11.Ζητά από κάθε Κράτος Μέλος, όταν διεξάγει επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας απόφασης, να υποβάλει ταχέως μια αρχική γραπτή έκθεση στην Επιτροπή, στην οποία περιλαμβάνονται, ιδίως, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους διεξήχθη η επιθεώρηση, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής και εάν χορηγήθηκε συνεργασία ή όχι, και, εάν βρεθούν απαγορευμένα αντικείμενα προς μεταφορά, ζητά, περαιτέρω, από τα εν λόγω Κράτη Μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, μια επακόλουθη γραπτή έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την επιθεώρηση, την κατάσχεση και τη διάθεση και σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αντικειμένων, της προέλευσης και του επιδιωκόμενου προορισμού τους, εάν οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση. 12.Βεβαιώνει την ετοιμότητά του να εξετάζει την καταλληλότητα των μέτρων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης, της τροποποίησης, της αναστολής ή της άρσης των μέτρων και την ετοιμότητά του να εξετάζει την εντολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL), όπως απαιτείται ανά πάσα στιγμή υπό το φως των εξελίξεων στη Λιβύη. 13.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-10-09 Απόφαση 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/226
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία