ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/Φ.3460/ΑΣ14862

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2142 (2014) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7127η σύνοδό του στις 5 Μαρτίου 2014 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες δηλώσεις και αποφάσεις του για την κατάσταση στη Σομαλία, ιδίως τις αποφάσεις του 2036 (2012), 2093 (2013) και 2111 (2013). Βεβαιώνοντας εκ νέου το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και την ενότητα της Σομαλίας. Σημειώνοντας την επιστολή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας από 6 Φεβρουαρίου 2014 προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, χαιρετίζοντας τις νέες πληροφορίες που παρέχει και σημειώνοντας τις αδυναμίες της, σημειώνοντας επίσης την επιστολή του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας από 20 Φεβρουαρίου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ενθαρρύνοντάς τη να συνεχίσει να υποβάλει κατάλληλα λεπτομερείς πληροφορίες προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Χαιρετίζοντας τα μέτρα που έλαβε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για την καλύτερη διαχείριση των όπλων και πυρομαχικών της και προσβλέποντας στις περαιτέρω ενέργειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των όπλων της. Υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να βελτιώσει τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει των όρων της μερικής αναστολής του εμπάργκο όπλων. Σημειώνοντας την έκθεση της Ομάδας Επίβλεψης Σομαλίας και Ερυθραίας (SΕΜG) από 6 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συμμόρφωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει των όρων της μερικής αναστολής του εμπάργκο όπλων σε σχέση με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας. Καταδικάζοντας τις ροές όπλων και τις προμήθειες πυρομαχικών προς και διαμέσου της Σομαλίας, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων στη Σομαλία, καθώς και την αποσταθεροποιητική συσσώρευση και κακή χρήση των όπλων αυτών, ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία ότι δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρως οι όροι της αναστολής του εμπάργκο όπλων σύμφωνα με τις αποφάσεις 2093 (2013) και 2111 (2013). Σημειώνοντας με ανησυχία τις εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης Σομαλίας και Ερυθραίας (SΕΜG) σχετικά με την εκτροπή όπλων και πυρομαχικών, μεταξύ άλλων και προς την Αl-Shabaab, η οποία έχει αναφερθεί ως δυνητικός αποδέκτης εκτραπέντων όπλων και πυρομαχικών, και σημειώνοντας επίσης ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1844 (2008), όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού σε καθορισμένα άτομα και φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Αl-Shabaab. Τονίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη συνέχιση ή τη διακοπή της μερικής αναστολής του εμπάργκο όπλων έναντι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας θα ληφθεί υπό το φως του βαθμού της πληρότητας εφαρμογής από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας των υποχρεώσεών της σύμφωνα με την παρούσα και άλλες συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σημειώνοντας το αίτημα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για συνδρομή στη διαχείριση όπλων και ενθαρρύνοντας τους σχετικούς διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, να υποστηρίζουν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας στην αποτελεσματική διαχείριση των όπλων και του στρατιωτικού εξοπλισμού. Επαναλαμβάνοντας ότι είναι αναγκαίο όλα τα Κράτη Μέλη να σέβονται και να εκπληρώνουν, σύμφωνα με τις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την πρόληψη των μη εξουσιοδοτημένων παραδόσεων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σομαλία και την πρόληψη της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής ξυλάνθρακα από τη Σομαλία κατά παράβαση των συναφών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπενθυμίζοντας την έκθεση της Άτυπης Ομάδας Εργασίας σχετικά με Γενικά Θέματα Κυρώσεων (S/2006/997) αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων 21, 22 και 23 που αναλύουν τα πιθανά μέτρα για τη διευκρίνιση των μεθοδολογικών προτύπων για τους μηχανισμούς επίβλεψης. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Σομαλία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Βεβαιώνει εκ νέου το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία, το οποίο επιβλήθηκε με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992), αποτέλεσε αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας στις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 33 έως 38 της απόφασης 2093 (2013) και τις παραγράφους 4 έως 17 της απόφασης 2111 (2013). 2.Αποφασίζει ότι, έως τις 25 Οκτωβρίου 2014, το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία δεν θα εφαρμόζεται σε παραδόσεις όπλων, πυρομαχικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης, που προορίζονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την παροχή ασφάλειας στο λαό της Σομαλίας, με εξαίρεση τις παραδόσεις των αντικειμένων που παρατίθενται στο παράρτημα της απόφασης 2111 (2013). 3.Αποφασίζει ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας έχει την πρωταρχική ευθύνη να γνωστοποιεί στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 751 (1992) και 1907 (2009) («Επιτροπή») προς ενημέρωσή της, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν, οποιεσδήποτε παραδόσεις όπλων, πυρομαχικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή την παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης προς τις Δυνάμεις Ασφαλείας της, όπως επιτρέπεται από την παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, καθώς και για τη διαδικασία εξαίρεσης των αντικειμένων που παρατίθενται στο παράρτημα της απόφασης 2111 (2013), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 της απόφασης 2111 (2013). 4.Αποφασίζει ότι το Κράτος Μέλος, ο διεθνής, περιφερειακός ή υπο-περιφερειακός οργανισμός που παραδίδει συνδρομή δύναται, εναλλακτικά, να προβεί στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 μετά από διαβούλευση με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας. 5.Αποφασίζει ότι όλες οι εν λόγω γνωστοποιήσεις που αφορούν την παροχή όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Επιτροπή θα περιλαμβάνουν: στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή των όπλων και πυρομαχικών, περιγραφή των όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένου του τύπου, του διαμετρήματος και της ποσότητας, της προτεινόμενης ημερομηνίας και τόπου παράδοσης και όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την σκοπούμενη μονάδα προορισμού των Δυνάμεων Εθνικής Ασφαλείας της Σομαλίας, ή τον προτεινόμενο τόπο αποθήκευσης. 6.Αποφασίζει περαιτέρω ότι, το αργότερο 30 ημέρες μετά την παράδοση των όπλων ή πυρομαχικών, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας θα υποβάλει στην Επιτροπή γραπτή επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών σειράς των παραδοθέντων όπλων και πυρομαχικών, των στοιχείων αποστολής, της φορτωτικής, των δηλώσεων φορτίου ή των καταλόγων συσκευασίας και του συγκεκριμένου τόπου αποθήκευσης και αναγνωρίζει τη σημασία του να πράττουν ομοίως τα προμηθεύοντα Κράτη Μέλη και διεθνείς, περιφερειακοί ή υπο-περιφερειακοί οργανισμοί, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας. 7.Αποφασίζει περαιτέρω ότι, εντός πέντε ημερών από τη διανομή εισαγομένων όπλων ή πυρομαχικών, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας θα ενημερώνει την Επιτροπή γραπτώς σχετικά με τη μονάδα προορισμού των Δυνάμεων Εθνικής Ασφαλείας της Σομαλίας ή τον τόπο αποθήκευσης. 8.Επαναλαμβάνει ότι τα όπλα ή ο στρατιωτικός εξοπλισμός που πωλείται ή διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας δεν επιτρέπεται να μεταπωλείται, να μεταβιβάζεται ή να διατίθεται προς χρήση σε οποιοδήποτε άτομο ή φορέα που δεν υπηρετεί στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και υπογραμμίζει την ευθύνη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας να διασφαλίζει την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση, αποθήκευση και ασφάλεια των αποθεμάτων της. 9.Ζητά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως τις 13 Ιουνίου 2014 και εκ νέου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με: 1)τη δομή, την ισχύ και τη σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της συμμαχικής πολιτοφυλακής) των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των νυν διοικητών, των τοποθεσιών των αρχηγείων και της κατάστασης των πολιτοφυλακών, 2)την υφιστάμενη υποδομή για τη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης, καταγραφής, συντήρησης και διανομής στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όλων των διαθέσιμων οπλοστασίων και αποθηκών, της τοποθεσίας, της χωρητικότητας, του προσωπικού, των συστημάτων διαχείρισης όπλων και πυρομαχικών και της κατάστασης χρήσης αυτών, 3)τις υφιστάμενες διαδικασίες και κώδικες δεοντολογίας για την καταγραφή, διανομή, χρήση και αποθήκευση όπλων από τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης εν προκειμένω, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παραλαβής, επαλήθευσης και καταγραφής εισαγωγών όπλων μέσω οποιουδήποτε λιμένα εισόδου που ελέγχεται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, διαδικασιών μεταφοράς όπλων και πυρομαχικών των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και των ισχυόντων συστημάτων ενημέρωσης και λογιστικού ελέγχου στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 10.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παράσχει επιλογές και συστάσεις, εντός 30 ημερών, σχετικά με τη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών (συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UΝSΟΜ)) και άλλη τεχνική συνδρομή προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για: 1)να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, όπως παρατίθενται στις παραγράφους 3 έως 7 της παρούσας απόφασης και στα αιτήματα που παρατίθενται στην παράγραφο 9 της παρούσας απόφασης, 2)να της δοθεί βοήθεια για τη βελτίωση των δυνατοτήτων της για ασφαλή και διαφανή αποθήκευση, διανομή και διαχείριση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης και της επαλήθευσης. 11.Παροτρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, όλα τα άλλα μέρη και Κράτη, καθώς και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), να διασφαλίσουν συνεργασία με την Ομάδα Επίβλεψης και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Επίβλεψης, την ανεμπόδιστη πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους που η Ομάδα Επίβλεψης θεωρεί συναφή με την εκπλήρωση της εντολής της. 12.Ζητά από την Ομάδα Επίβλεψης Σομαλίας και Ερυθραίας (SΕΜG) να παράσχει στοιχεία στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας σχετικά με τις εκθέσεις της προς την Επιτροπή και να τηρεί το Συμβούλιο Ασφαλείας ενήμερο σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας με την παρούσα και άλλες συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου. 13.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-04-10 Απόφαση 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/87
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία