Απόφαση σχετικά με απόφαση 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2182 (2014) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7286η συνεδρίασή του, στις 24 Οκτωβρίου 2014 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του για την κατάσταση στη Σομαλία και την Ερυθραία, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2023 (2011), 2093 (2013), 2111 (2013), 2124 (2013), 2125 (2013) και 2142 (2014). Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία (η «Ο.Ε.Σ.Ε.») και τα συμπεράσματά τους σχετικά με την κατάσταση, τόσο στη Σομαλία όσο και την Ερυθραία. Επαναβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και την ενότητα της Σομαλίας, του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας, αντίστοιχα. Καταδικάζοντας τις ροές όπλων και πυρομαχικών προς και μέσω της Σομαλίας, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία, και προς την Ερυθραία, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Ερυθραία, ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. ΣομαλίαΧαιρετίζοντας την πρόσφατη εκδήλωση υψηλού επιπέδου σχετικά με τη Σομαλία, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα και προσβλέποντας στην τήρηση των δεσμεύσεων εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δέσμευση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας να δημιουργήσει προσωρινές περιφερειακές διοικήσεις μέχρι το τέλος του 2014, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Visiοn 2016» και τονίζοντας τη σημασία του να είναι η συγκεκριμένη διαδικασία περιεκτική και συμβουλευτική. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής στη διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης για όλη τη σομαλική κοινωνία, συμπεριλαμβανόμενων των γυναικών, των νέων και των μειονοτικών ομάδων. Χαιρετίζοντας τη σύσταση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και Υλοποίησης και τονίζοντας τη σημασία της σύστασης της Επιτροπής Συνόρων και Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο της επικείμενης κοινοβουλευτικής συνόδου. Χαιρετίζοντας τη δέσμευση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για μια αξιόπιστη εκλογική διαδικασία το 2016, τονίζοντας την ανάγκη για θέσπιση νομοθεσίας με σκοπό τη σύσταση της Ανεξάρτητης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής, το συντομότερο δυνατό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υποστήριξης, εκ μέρους όλων των εταίρων, μιας διαδικασίας καθοδηγούμενης από Σομαλούς, και προσβλέποντας, ειδικότερα, στην επερχόμενη αποστολή εκλογικής αξιολόγησης των Ηνωμένων Εθνών. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικοδόμησης των ικανοτήτων των Δυνάμεων Ασφαλείας της Σομαλίας και επαναβεβαιώνοντας συναφώς τη σημασία της αποκατάστασης της εκπαίδευσης, του εξοπλισμού και της παραμονής στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας, που είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια της Σομαλίας, εκφράζοντας την υποστήριξή του για τη συνεχιζόμενη Εκπαιδευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα προγράμματα οικοδόμησης ικανοτήτων και τονίζοντας τη σημασία της αυξημένης, συντονισμένης, έγκαιρης και διαρκούς υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια με σκοπό τη βελτίωση της θεσμικής διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στη Σομαλία, χαιρετίζοντας τη σύσταση της Επιτροπής Οικονομικής Διακυβέρνησης, ενθαρρύνοντας την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την Επιτροπή Οικονομικής Διακυβέρνησης, και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυξημένη αμοιβαία διαφάνεια και λογοδοσία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και της κοινότητας των δωρητών. Χαιρετίζοντας την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα και της Παγκόσμιας Τράπεζας να αναπτύξουν μια πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στο Κέρας της Αφρικής και προσβλέποντας στα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής. Υπενθυμίζοντας την πλήρη απαγόρευση εξαγωγών και εισαγωγών ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, ανεξάρτητα από το αν ο ξυλάνθρακας αυτός προέρχεται από τη Σομαλία, όπως ορίζεται στην απόφαση 2036 (2012). Εκφράζοντας ανησυχία για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξωδικαστικών εκτελέσεων, της βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και των δημοσιογράφων, των αυθαίρετων κρατήσεων και της διάχυτης σεξουαλικής βίας στη Σομαλία, μεταξύ άλλων σε καταυλισμούς για άτομα εκτοπισμένα στο εσωτερικό της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τερματιστεί η ατιμωρησία, να προαχθούν και να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να λογοδοτήσουν όσοι διαπράττουν τέτοια εγκλήματα, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων και των καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των δύο σχεδίων δράσης που έχουν υπογραφεί σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και της εκπόνησης ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και ενθαρρύνοντας την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να συγκροτήσει Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να υλοποιήσει πλήρως τον μετά τη μετάβαση οδικό χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Αυγούστου 2013. Υπενθυμίζοντας το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία και ιδίως την ανάγκη να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992) και την απόφαση 1907 (2009) (εφεξής «η Επιτροπή») όλες οι προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται για τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και, περαιτέρω, υπενθυμίζοντας ότι η βελτιωμένη διαχείριση όπλων και πυρομαχικών στη Σομαλία αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα για περισσότερη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Τονίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη συνέχιση ή τον τερματισμό της μερικής αναστολής του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας θα ληφθεί με βάση την πληρότητα εκπλήρωσης, εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, των υποχρεώσεών της, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα και σε άλλες συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τονίζοντας την ανάγκη όλα τα Κράτη Μέλη να σέβονται και να εφαρμόζουν, σύμφωνα με τις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων παραδόσεων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σομαλία και να αποτρέπουν την άμεση ή έμμεση εισαγωγή ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, κατά παράβαση των συναφών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπενθυμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αντικατοπτρίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, καθορίζει το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις δραστηριότητες στη θάλασσα. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή εκτίμηση της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία ότι το παράνομο εμπόριο ξυλάνθρακα συνεχίζει να αποφέρει σημαντικούς πόρους στην Αλ Σαμπάαμπ (Αl-Shabaab), επαναλαμβάνοντας ότι οι εξαγωγές ξυλάνθρακα από τη Σομαλία αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για την Αλ Σαμπάαμπ και, επίσης, οξύνουν την ανθρωπιστική κρίση και αποδοκιμάζοντας τη συνεχιζόμενη παραβίαση της απαγόρευσης. Εκφράζοντας ανησυχία για το ότι οι χώρες προορισμού του σομαλικού ξυλάνθρακα δεν έχουν, ακόμη, λάβει επαρκή μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν την εισαγωγή ξυλάνθρακα από τη Σομαλία. Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, της 8ης Οκτωβρίου 2014, με την οποία ζητά από τα Κράτη Μέλη να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια προκειμένου να αποτραπεί η εξαγωγή ξυλάνθρακα από τη Σομαλία και να αποτραπεί η εισαγωγή όπλων στη Σομαλία, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων. Ενθαρρύνοντας την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, σε συνεννόηση με όλα τα επίπεδα της Κυβέρνησης της Σομαλίας, να μειώσει με κατάλληλα μέσα τον κίνδυνο να καταστεί ο τομέας του πετρελαίου στη Σομαλία πηγή αυξημένης έντασης στη Σομαλία, μεταξύ άλλων μέσω του σεβασμού των διατάξεων του Συντάγματος, και τονίζοντας την ανάγκη για την επίλυση των ζητημάτων διαχείρισης και ιδιοκτησίας πόρων, ως μέρους των εν εξελίξει συζητήσεων γύρω από την ομοσπονδιοποίηση. ΕρυθραίαΧαιρετίζοντας τις συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Ερυθραίας και της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, στο Παρίσι και το Κάιρο, καθώς και μέσω τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τη Νέα Υόρκη, ενθαρρύνοντας την περαιτέρω συνεργασία, και υπογραμμίζοντας την προσδοκία του ότι η συνεργασία αυτή θα ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών επισκέψεων στην Ερυθραία από την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία. Τονίζοντας την απαίτηση του να καταστήσει διαθέσιμες η Ερυθραία πληροφορίες σχετικά με τους μαχητές από το Τζιμπουτί, οι οποίοι αγνοούνται από τις συγκρούσεις του Ιουνίου του 2008, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να διαπιστώσουν την παρουσία και την κατάσταση των Τζιμπουτιανών αιχμαλώτων πολέμου. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους συνεργασίας μεταξύ της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία και της Κυβέρνησης της Ερυθραίας. Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) για το έργο της να διασφαλίσει περισσότερη ειρήνη και σταθερότητα στη Σομαλία. Χαιρετίζοντας τις πρόσφατες κοινές επιχειρήσεις της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) με τον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας (SΝΑ) και αποτίοντας φόρο τιμής στην εξαιρετική γενναιότητα και τις θυσίες που πραγματοποιούνται τόσο από το προσωπικό της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία όσο και του Εθνικού Στρατού της Σομαλίας, στον αγώνα κατά της Αλ Σαμπάαμπ. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ του Γραφείου Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (UΝSΟΑ), της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, των χωρών που συνεισφέρουν στρατεύματα καθώς και των δωρητών, προκειμένου το Γραφείο Υποστήριξης αποτελεσματικά να σχεδιάσει, προϋπολογίσει και παράσχει εγκεκριμένη υλικοτεχνική υποστήριξη για τις επιχειρήσεις της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), και υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα οι φορείς ενεργοποίησης και οι πολλαπλασιαστές ισχύος να αντιμετωπίζουν τους καίριους περιοριστικούς παράγοντες στις επιχειρήσεις της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, όπως η έγκαιρη συντήρηση του βασικού εξοπλισμού, η διατήρηση των γραμμών εφοδιασμού διοικητικής μέριμνας καθώς και η διαθεσιμότητα νερού. Υπενθυμίζοντας και χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να βοηθήσει στην παροχή εκπαίδευσης προς τον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας και υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάληψης αυξημένης ευθύνης και κυριότητας του τομέα της ασφάλειας εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, κάτι το οποίο αποτελεί ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής ενδεχόμενης αποχώρησης της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία. Εκφράζοντας ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με σεξουαλική βία και εκμετάλλευση που φέρεται ότι διαπράχθηκαν από ορισμένα στρατεύματα της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, υπενθυμίζοντας στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία την πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δέουσας Επιμέλειας των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της Πολιτικής Μηδενικής Ανοχής των Ηνωμένων Εθνών για τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση στο πλαίσιο της διατήρησης της ειρήνης, χαιρετίζοντας την ανάπτυξη μιας ομάδας εκ μέρους της Αφρικανικής Ένωσης, προκειμένου να διενεργήσει πλήρη έρευνα για τους εν λόγω ισχυρισμούς, και υπογραμμίζοντας τη σημασία του να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις αυτές. Χαιρετίζοντας την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για ειρήνη και σταθερότητα στη Σομαλία, ιδίως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ουσιαστική συμβολή της στην υποστήριξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, και τονίζοντας τη σημασία να επιμερίζονται νέοι συνεισφέροντες το οικονομικό βάρος της υποστήριξης της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία. Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, της 7ης Φεβρουαρίου 2014, που προτείνει μία εξαίρεση από το εμπάργκο όπλων προκειμένου να βελτιωθεί η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις ασφαλείας για την εμπορική ναυτιλία. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Σομαλία, η επιρροή της Ερυθραίας στη Σομαλία, καθώς και η διαφορά μεταξύ του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας, συνεχίζουν να συνιστούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Εμπάργκο όπλων 1.Επαναβεβαιώνει το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία, που επιβλήθηκε με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 33 έως 38 της απόφασης 2093 (2013) και τις παραγράφους 4 έως 17 της απόφασης 2111 (2013), την παράγραφο 14 της απόφασης 2125 (2013) και την παράγραφο 2 της απόφασης 2142 (2013) (στο εξής θα αναφέρεται ως «το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία»). 2.Επισημαίνει με ανησυχία ότι ορισμένες παραδόσεις όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία των έγκαιρων και λεπτομερών γνωστοποιήσεων προς την Επιτροπή, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3 έως 7 της απόφασης 2142, σημειώνει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με την εκτροπή όπλων και πυρομαχικών και ενθαρρύνει τα παρέχοντα Κράτη Μέλη να βοηθούν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας ως προς τη βελτίωση των γνωστοποιήσεων της προς την Επιτροπή. 3.Αποφασίζει να ανανεώσει τις διατάξεις της παραγράφου 2 της απόφασης 2142 (2014) έως τις 30 Οκτωβρίου 2015 και, στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνει ότι το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία δεν ισχύει για τις παραδόσεις όπλων, πυρομαχικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή για την παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης που προορίζονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, την παροχή ασφάλειας στο λαό της Σομαλίας, εξαιρουμένων των παραδόσεων των αντικειμένων που αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης 2111 (2013). 4.Χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών διαχείρισης των όπλων και του στρατιωτικού εξοπλισμού της, συμπεριλαμβανομένης της Διευθύνουσας Επιτροπής Όπλων και Πυρομαχικών και σημειώνει με λύπη ότι οι δομές αυτές δεν λειτουργούν με το απαιτούμενο επίπεδο αποτελεσματικότητας, ούτε σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 5.Εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη διαδικασία σήμανσης και καταγραφής των όπλων, παρά την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως διατυπώθηκε στη Δήλωση του Προέδρου του της 22ας Μαΐου 2014 και προτρέπει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να υλοποιήσει τη διαδικασία αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. 6.Ζητά από τον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας και την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να τεκμηριώνουν και να καταγράφουν όλο το στρατιωτικό εξοπλισμό που πέφτει στα χέρια τους ως μέρος των επιθετικών επιχειρήσεων ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εντολών τους, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής του τύπου και του αριθμού σειράς του όπλου ή / και του πυρομαχικού, της φωτογράφησης όλων των αντικειμένων και των σχετικών σημάνσεων και της διευκόλυνσης των επιθεωρήσεων όλων των στρατιωτικών αντικειμένων από την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία πριν την αναδιανομή ή την καταστροφή τους. 7.Επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, να συστήσει, με την υποστήριξη διεθνών εταίρων, μια κοινή ομάδα επαλήθευσης, η οποία θα διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις των αποθεμάτων των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας, των αρχείων απογραφής και της αλυσίδας εφοδιασμού όπλων και ζητά από οποιαδήποτε τέτοια ομάδα να γνωστοποιεί τα ευρήματά της στην Επιτροπή, για το σκοπό της μείωσης της εκτροπής όπλων και πυρομαχικών σε φορείς εκτός των υπηρεσιών ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 8.Επαναλαμβάνει ότι τα όπλα ή ο στρατιωτικός εξοπλισμός που πωλούνται ή παρέχονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας δεν επιτρέπεται να μεταπωληθούν, μεταφερθούν ή διατεθούν για χρήση σε οποιοδήποτε άτομο ή φορέα δεν βρίσκεται στην υπηρεσία των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 9.Προτρέπει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να εκπληρώσει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση και σε άλλες συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και ζητά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να υποβάλει εκθέσεις προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, έως τις 30 Μαρτίου 2015 και, στη συνέχεια, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 για: 1)την τρέχουσα δομή των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 2)την υφιστάμενη υποδομή για τη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης, καταγραφής, συντήρησης και διανομής στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 3)τις υφιστάμενες διαδικασίες και τους υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας για την καταγραφή, διανομή, χρήση και αποθήκευση όπλων από τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας καθώς και για τις ανάγκες εκπαίδευσης στον τομέα αυτό. 10.Λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία να εξαιρούνται από το εμπάργκο όπλων τα όπλα που βρίσκονται σε σκάφη που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε λιμάνια της Σομαλίας, εκφράζει την προθυμία του να προωθήσει μια τέτοια πρόταση, σε στενή διαβούλευση με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας και ζητά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας και την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία να συνεργαστούν και να διατυπώσουν μια πρόταση η οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015. Ναυτική ανάσχεση ξυλάνθρακα και όπλων 11.Επαναβεβαιώνει την απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής σομαλικού ξυλάνθρακα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 22 της απόφασης 2036 (2012) (εφεξής «απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής ξυλάνθρακα») και επαναλαμβάνει ότι οι αρχές της Σομαλίας πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή εξαγωγής ξυλάνθρακα από τη Σομαλία και επαναλαμβάνει τα αιτήματά του, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην παράγραφο 18 της απόφασης 2111 (2013), η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να υποστηρίζει και να βοηθά τις αρχές της Σομαλίας στο πλαίσιο αυτό, ως μέρος της εκτέλεσης της εντολής της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία που ορίζεται στην παράγραφο 1 της απόφασης 2093. 12.Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη εξαγωγή ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, κατά παράβαση της πλήρους απαγόρευσης των εξαγωγών ξυλάνθρακα από τη Σομαλία η οποία επαναβεβαιώθηκε ανωτέρω. 13.Προτρέπει όλα τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεισφέρουν στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία με αστυνομικά και στρατιωτικά αποσπάσματα, να σέβονται και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, είτε ο εν λόγω ξυλάνθρακας προέρχεται από τη Σομαλία είτε όχι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 22 της απόφασης 2036 (2012) και επιβεβαιώνει ότι τούτο περιλαμβάνει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτροπή της χρήσης σκαφών που φέρουν τη σημαία τους για τις εν λόγω εισαγωγές. 14.Καταδικάζει τη ροή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Αλ Σαμπάαμπ και άλλες ένοπλες ομάδες που δεν αποτελούν μέρος των δυνάμεων ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις των όπλων αυτών. 15.Εξουσιοδοτεί, για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, τα Κράτη Μέλη, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω εθελοντικών πολυεθνικών ναυτικών συνεργασιών, όπως οι «Συνδυασμένες Ναυτικές Δυνάμεις» («Cοmbined Μaritime Fοrces»), σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, και τις οποίες ναυτικές συνεργασίες η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας έχει γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα και τις οποίες ο Γενικός Γραμματέας έχει, στη συνέχεια, γνωστοποιήσει σε όλα τα Κράτη Μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία και η απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής ξυλάνθρακα, να επιθεωρούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας και στην ανοιχτή θάλασσα, ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, σε μια περιοχή που εκτείνεται έως και περιλαμβάνει την Αραβική θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, σκάφη που κατευθύνονται προς τη Σομαλία ή έρχονται από αυτή, τα οποία έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι: (i) μεταφέρουν ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, κατά παράβαση της απαγόρευσης εισαγωγής ή εξαγωγής ξυλάνθρακα. (ii) μεταφέρουν όπλα ή στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σομαλία, άμεσα ή έμμεσα, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία. (iii) μεταφέρουν όπλα ή στρατιωτικό εξοπλισμό σε άτομα ή φορείς τα οποία έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 751 (1992) και 1907 (2009). 16.Καλεί όλα τα Κράτη Σημαίας των σκαφών αυτών να συνεργάζονται κατά τις εν λόγω επιθεωρήσεις, ζητά από τα Κράτη Μέλη να καταβάλουν καλόπιστες προσπάθειες να ζητούν τη συναίνεση του Κράτους Σημαίας του σκάφους, πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιθεώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 15, εξουσιοδοτεί τα Κράτη Μέλη που διεξάγουν επιθεωρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 15, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και αναλογικά με τις περιστάσεις μέτρα για τη διεξαγωγή των εν λόγω επιθεωρήσεων και σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως μπορεί να ισχύουν, και προτρέπει τα Κράτη Μέλη που διεξάγουν τις επιθεωρήσεις αυτές να το πράττουν χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή αδικαιολόγητη επέμβαση στην άσκηση του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης ή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. 17.Εξουσιοδοτεί τα Κράτη Μέλη να κατάσχουν και να διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, πρόκλησης ακαταλληλότητας για λειτουργία ή αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού για διάθεση) τυχόν αντικείμενα που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 15, των οποίων η παράδοση, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται από το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία ή την απαγόρευση εισαγωγής ή εξαγωγής ξυλάνθρακα, εξουσιοδοτεί τα Κράτη Μέλη να συλλέγουν αποδείξεις που σχετίζονται άμεσα με τη μεταφορά των εν λόγω αντικειμένων κατά τη διάρκεια των εν λόγω επιθεωρήσεων και αποφασίζει ότι ο ξυλάνθρακας που κατάσχεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορεί να διατίθεται μέσω μεταπώλησης η οποία θα εποπτεύεται από την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία. 18.Υπογραμμίζει τη σημασία λήψης των αναγκαίων μέτρων εκ μέρους όλων των Κρατών Μελών, συμπεριλαμβανόμενης της Σομαλίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν ικανοποιείται καμία απαίτηση που προβάλλεται με πρωτοβουλία της Σομαλίας ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στη Σομαλία ή προσώπων ή φορέων που έχουν καθοριστεί λόγω των μέτρων που παρατίθενται στις αποφάσεις 1844 (2008), 2002 (2011) ή 2093 (2013), ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει απαιτήσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, σε περίπτωση που η εκτέλεση τους αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση ή τις προηγούμενες αποφάσεις. 19.Ζητά από τα Κράτη Μέλη να διαθέτουν τυχόν ξυλάνθρακα, όπλα ή στρατιωτικό εξοπλισμό που κατάσχουν σύμφωνα με την παράγραφο 17 με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών της 4ης Σεπτεμβρίου 2013 προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, καθώς και τη «Γνωστοποίηση περί Αρωγής στην Εφαρμογή» της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2014, καλεί όλα τα Κράτη Μέλη της περιοχής να συνεργάζονται για τη διάθεση του εν λόγω ξυλάνθρακα, όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού, επιβεβαιώνει ότι η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 15 περιλαμβάνει την εξουσία εκτροπής πλοίων και των πληρωμάτων τους προς ένα κατάλληλο λιμένα για τη διευκόλυνση της εν λόγω διάθεσης, με τη συναίνεση του Κράτους του λιμένα, επιβεβαιώνει ότι η εξουσιοδότηση της παραγράφου 15 περιλαμβάνει την εξουσία χρήσης κάθε αναγκαίου μέτρου για την κατάσχεση αντικειμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 17, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, και αποφασίζει ότι κάθε Κράτος Μέλος που συνεργάζεται στη διάθεση των αντικειμένων που εντοπίζονται σε επιθεωρήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 15, των οποίων η παράδοση, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται από το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία ή από την απαγόρευση εισαγωγής ή εξαγωγής ξυλάνθρακα, πρέπει να υποβάλει γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή, το αργότερο 30 ημέρες αφότου τα εν λόγω αντικείμενα εισέλθουν στο έδαφός του, σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τη διάθεση ή καταστροφή τους. 20.Αποφασίζει ότι κάθε Κράτος Μέλος που αναλαμβάνει να διεξάγει επιθεώρηση, σύμφωνα με την παράγραφο 15, ειδοποιεί ταχέως την Επιτροπή και υποβάλει έκθεση σχετικά με την επιθεώρηση, η οποία θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης εξήγησης των λόγων και των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης και, όπου αυτό είναι δυνατό, της σημαίας του σκάφους, του ονόματος του σκάφους, του ονοματεπώνυμου και των στοιχείων ταυτοποίησης του πλοιάρχου του σκάφους, του ιδιοκτήτη του σκάφους, του αρχικού πωλητή του φορτίου και των προσπαθειών που κατέβαλε προκειμένου να ζητήσει τη συναίνεση του Κράτους Σημαίας του σκάφους, ζητά από την Επιτροπή να γνωστοποιεί στο Κράτος Σημαίας του σκάφους που επιθεωρήθηκε ότι έχει διεξαχθεί επιθεώρηση, σημειώνει το δικαίωμα κάθε Κράτους Μέλους να απευθύνει επιστολή στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή οποιασδήποτε πτυχής της παρούσας απόφασης, και ενθαρρύνει, περαιτέρω, την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία να ανταλλάσσει συναφείς πληροφορίες με τα Κράτη Μέλη που επιχειρούν σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που ορίζεται στην παρούσα απόφαση. 21.Επιβεβαιώνει ότι οι εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν θίγουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των Κρατών Μελών που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής αρχής της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Κράτους Σημαίας επί των σκαφών του στην ανοιχτή θάλασσα, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, υπογραμμίζει, ιδιαίτερα, ότι η παρούσα απόφαση δεν θεωρείται ότι θεσπίζει εθιμικό διεθνές δίκαιο, και σημειώνει, περαιτέρω, ότι οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις παρέχονται μόνο μετά την παραλαβή της επιστολής της 8ης Οκτωβρίου 2014, στην οποία διατυπώνεται το αίτημα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας. 22.Αποφασίζει να επανεξετάσει, έξι μήνες μετά την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, τις διατάξεις των παραγράφων 11 έως 21 ανωτέρω. Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) 23.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τα Κράτη Μέλη της Αφρικανικής Ένωσης να διατηρήσουν την ανάπτυξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 της απόφασης 2093 (2013), μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με το αίτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας προς την Αφρικανική Ένωση για μέγιστο αριθμό 22.126 ανδρών, η οποία εξουσιοδοτείται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών της που απορρέουν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της πολιτικής ανεξαρτησίας και της ενότητας της Σομαλίας, προκειμένου να εκτελέσει την εντολή της. 24.Υπενθυμίζει τα σημεία αναφοράς για την ανάπτυξη της ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ορίζονται τόσο στην επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, της 11ης Οκτωβρίου 2013, όσο και στην επακόλουθη επιστολή του Γενικού Γραμματέα, της 14ης Οκτωβρίου 2013, προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ζητά από το Γενικό Γραμματέα να επανεξετάζει συνεχώς τα σημεία αναφοράς αυτά, σε στενή διαβούλευση με την Αφρικανική Ένωση και, περαιτέρω, ζητά από το Γενικό Γραμματέα και την Αφρικανική Ένωση να επανεξετάσουν από κοινού τις επιπτώσεις της προσωρινής αύξησης που εγκρίθηκε με την απόφαση 2124 (2013) και να διατυπώσουν προτάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα στη στρατιωτική εκστρατεία, μέχρι τις 30 Μαΐου 2015, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πολιτική κατάσταση στη Σομαλία. 25.Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την Κοινή Αναθεώρηση της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία από τα Ηνωμένα Έθνη και την Αφρικανική Ένωση, οι αυξήσεις της δύναμης της Αποστολής που αποφασίστηκαν με την απόφαση 2124 (2013) αποσκοπούν στο να παράσχουν μια βραχυπρόθεσμη ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, για μια περίοδο 18 έως 24 μηνών και ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής εξόδου για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, μετά την οποία θα εξεταστεί η μείωση της δύναμης της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία. 26.Επαναλαμβάνει τις παραγράφους 4 και 14 της απόφασης 2124 (2013) και τις παραγράφους 4 και 5 της απόφασης 2093 (2013), όσον αφορά στο πακέτο υποστήριξης διοικητικής μέριμνας για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία. 27.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Αφρικανική Ένωση και να της παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 της απόφασης 2124 (2013), ιδίως μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στο σχεδιασμό και τη στρατηγική διαχείριση της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δομών διοίκησης και ελέγχου και της βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών αποσπασμάτων, των τομέων και των κοινών επιχειρήσεων με τον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας. 28.Χαιρετίζει τις πρόσφατες κοινές επιθετικές επιχειρήσεις της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία και του Εθνικού Στρατού της Σομαλίας, οι οποίες είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των εδαφών που κατέχονται από την Αλ Σαμπάαμπ, υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης των επιχειρήσεων αυτών, υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι είναι σημαντικό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να ακολουθούνται αμέσως από εθνικές προσπάθειες για τη δημιουργία ή τη βελτίωση των δομών διακυβέρνησης στις ανακτηθείσες περιοχές και από την παροχή βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την έγκαιρη παράδοση των Έργων Άμεσου Αντίκτυπου, προς υποστήριξη των προσπαθειών σταθεροποίησης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 29.Υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης των βασικών οδών εφοδιασμού στις περιοχές που ανακτώνται από την Αλ Σαμπάαμπ, ενόψει της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σομαλία, ζητά από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία και τον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας να διασφαλίζουν ότι θα δίνουν ύψιστη προτεραιότητα στη διασφάλιση των βασικών οδών εφοδιασμού που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παράσχει πληροφορίες, σε συνεννόηση με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας και την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό, στις γραπτές του εκθέσεις προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 15 της απόφασης 2158 (2014). 30.Παροτρύνει ένθερμα τα Κράτη Μέλη να παρέχουν ελικόπτερα στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία για την εγκεκριμένη αεροπορική δύναμη έως 12 στρατιωτικών ελικοπτέρων, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2036 (2012), καθώς και να παρέχουν τους φορείς ενεργοποίησης και τους πολλαπλασιαστές ισχύος που προσδιορίστηκαν ως αναγκαίοι στην κοινή αξιολόγηση σημείων αναφοράς των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης του έτους 2013. 31.Επαναλαμβάνει το αίτημά του και αυτό του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης να αναπτύξει η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, περαιτέρω, μια αποτελεσματική προσέγγιση για την προστασία των αμάχων, σημειώνει με ανησυχία ότι η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία δεν έχει ακόμη συστήσει Μονάδα Εντοπισμού, Ανάλυσης και Απόκρισης για Απώλειες Αμάχων, όπως ζητήθηκε με τις αποφάσεις 2093 (2013) και 2124 (2013) και ζητά από την Αφρικανική Ένωση να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της μονάδας αυτής, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση. 32.Προσβλέπει στα αποτελέσματα των ερευνών της Αφρικανικής Ένωσης και των ερευνών που διεξάγονται από χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα, οι οποίες αφορούν πράξεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης που φέρεται ότι διαπράχθηκαν από ορισμένους στρατιώτες της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, υπογραμμίζει τη σημασία της απόδοσης ευθυνών και της διαφάνειας στο πλαίσιο αυτό, ζητά από την Αφρικανική Ένωση να επανεξετάσει και να εγκρίνει το σχέδιο πολιτικής της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης και ζητά από την Αφρικανική Ένωση και το Γενικό Γραμματέα να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών. 33.Υπογραμμίζει την ανάγκη τα στρατεύματα της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες και εκπαίδευση πριν την ανάπτυξη, σε σχέση με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της σεξουαλικής βίας και της κατάλληλης ενημέρωσης του προσωπικού της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία όσον αφορά στους μηχανισμούς απόδοσης ευθυνών που θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση τέλεσης οποιασδήποτε κακοποίησης. 34.Ενθαρρύνει την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να ενισχύσει τους μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, όπως η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική και ανεξάρτητη παραλαβή, προκαταρκτική αξιολόγηση και παρακολούθηση των ερευνών που αφορούν καταγγελίες για σεξουαλική και βασισμένη στο φύλο βία και σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, μεταξύ άλλων μέσω του θεσμού των προστατευτικών μέτρων για τους καταγγέλλοντες, προκειμένου να προλαμβάνεται η εκ νέου ανάπτυξη οποιουδήποτε ατόμου έχει εμπλακεί σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη σεξουαλική βία. 35.Καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις και κακοποιήσεις που διαπράττονται εις βάρος παιδιών στη Σομαλία από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καλεί για την άμεση παύση των εν λόγω παραβιάσεων και κακοποιήσεων και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους και ζητά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας και την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να προστατεύουν και να συμπεριφέρονται ως θύματα στα παιδιά εκείνα που έχουν απελευθερωθεί ή με άλλο τρόπο διαχωριστεί από τις ένοπλες δυνάμεις και τις ένοπλες ομάδες, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους εφαρμογής των τυποποιημένων λειτουργικών διαδικασιών για την προστασία και την παράδοση των παιδιών αυτών. 36.Επαναλαμβάνει την ανάγκη η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να διασφαλίζει ότι τυχόν κρατούμενοί της, συμπεριλαμβανομένων των αποσυρθέντων μαχητών, τυγχάνουν μεταχείρισης που βρίσκεται σε αυστηρή συμμόρφωση με τις ισχύουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της μεταχείρισης τους σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού και, περαιτέρω, επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία να επιτρέπει την κατάλληλη πρόσβαση στους κρατούμενους από ένα ουδέτερο σώμα. 37.Επαναλαμβάνει την έκκλησή του για νέους δωρητές, προς υποστήριξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, μέσω της παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης για τη μισθοδοσία των στρατευμάτων, τον εξοπλισμό, την τεχνική βοήθεια και ανεπιφύλακτης χρηματοδότησης για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία προς το Καταπιστευματικό Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, καλεί την Αφρικανική Ένωση να εξετάσει τρόπους παροχής βιώσιμης χρηματοδότησης για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, ενδεικτικά μέσω των δικών της εκτιμώμενων δαπανών, όπως έπραξε για την υπό αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στο Μάλι και υπογραμμίζει την έκκληση της Αφρικανικής Ένωσης να παρέχουν τα Κράτη Μέλη της οικονομική υποστήριξη προς την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία. Διαχείριση δημόσιων οικονομικών στη Σομαλία 38.Εκφράζει την ανησυχία του για το ότι η διαφθορά εξακολουθεί να υπονομεύει τόσο την ασφάλεια στη χώρα όσο και τις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την ανοικοδόμηση των θεσμών της Σομαλίας και προτρέπει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να ενισχύσει τις διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και ενθαρρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που ανακτώνται από το εξωτερικό και τα έσοδα που συλλέγονται, μεταξύ άλλων μέσω των λιμένων, τεκμηριώνονται με διαφάνεια και διοχετεύονται μέσω του εθνικού προϋπολογισμού. 39.Υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της παράδοσης της διεθνούς βοήθειας με διαφανή τρόπο και ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη να χρησιμοποιούν τις δομές που συστήνονται μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και των δωρητών, την τρέχουσα περίοδο, ιδιαίτερα για τις επαναλαμβανόμενες χρηματοδοτήσεις. Ανθρωπιστική κατάσταση στη Σομαλία 40.Εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σομαλία, καταδικάζει απερίφραστα τις αυξημένες επιθέσεις εναντίον ανθρωπιστικών φορέων και οποιαδήποτε κακή χρήση της βοήθειας των δωρητών, καθώς και την παρεμπόδιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και επαναλαμβάνει την παράγραφο 10 της απόφασης 2158 (2014) σχετικά με το θέμα αυτό. 41.Αποφασίζει ότι, έως τις 30 Οκτωβρίου 2015, και με την επιφύλαξη των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούνται αλλού, τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 3 της απόφασης 1844 (2008) δεν θα ισχύουν για την καταβολή κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία, από τα Ηνωμένα Έθνη, τις ειδικευμένες υπηρεσίες ή τα προγράμματα του, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις με καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών οι οποίες παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και των συνεργατών τους στην υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτούμενων μη-κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ενοποιημένη Έκκληση των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία. 42.Ζητά από το Συντονιστή Αρωγής Εκτάκτου Ανάγκης να υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, έως την 1η Οκτωβρίου 2015, σε σχέση με την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και τα τυχόν εμπόδια στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τους συνεργάτες τους στην υλοποίηση, που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία, να αυξήσουν τη συνεργασία και την προθυμία τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες με το Συντονιστή Ανθρωπιστικής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αυτών, προς όφελος της αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία 43.Υπενθυμίζει την απόφαση 1844 (2008), η οποία επέβαλε στοχευμένες κυρώσεις, καθώς και τις αποφάσεις 2002 (2011) και 2093 (2013), οι οποίες επέκτειναν τα κριτήρια καταχώρισης, και σημειώνει ότι ένα από τα κριτήρια καταχώρισης, στο πλαίσιο της απόφασης 1844 (2008), είναι η συμμετοχή σε πράξεις που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σομαλίας. 44.Επαναλαμβάνει την προθυμία του να υιοθετήσει στοχευμένα μέτρα κατά ατόμων και φορέων, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. 45.Ζητά από τα Κράτη Μέλη να συνδράμουν την Ομάδα Επίβλεψης στις έρευνες της και επαναλαμβάνει ότι η παρακώλυση των ερευνών ή του έργου της Ομάδας Επίβλεψης αποτελεί κριτήριο για καταχώριση, σύμφωνα με την παράγραφο 15 (ε) της απόφασης 1907 (2009). 46.Αποφασίζει να παρατείνει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 την εντολή της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 13 της απόφασης 2060 (2012) και επικαιροποιήθηκε με την παράγραφο 41 της απόφασης 2093 (2013), εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την περαιτέρω παράταση, το αργότερο έως τις 30 Οκτωβρίου 2015, και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα αναγκαία διοικητικά μέτρα, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να συγκροτήσει εκ νέου την Ομάδα Επίβλεψης, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, για περίοδο 13 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, αξιοποιώντας, όπως αρμόζει, την εμπειρογνωμοσύνη των μελών της Ομάδας Επίβλεψης που συστάθηκε βάσει προηγούμενων αποφάσεων. 47.Ζητά από την Ομάδα Επίβλεψης να υποβάλει προς εξέταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, δύο τελικές εκθέσεις: Μία που θα επικεντρώνεται στη Σομαλία και μία που θα επικεντρώνεται στην Ερυθραία, οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα καθήκοντα που ορίστηκαν στην παράγραφο 13 της απόφασης 2060 (2012) και επικαιροποιήθηκαν με την παράγραφο 41 της απόφασης 2093 (2013), το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. 48.Ζητά από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εντολή της και σε συνεννόηση με την Ομάδα Επίβλεψης και άλλους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, να εξετάζει τις προτάσεις που περιέχονται στις εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης και να προτείνει στο Συμβούλιο τρόπους για τη βελτίωση της εφαρμογής των εμπάργκο όπλων για τη Σομαλία και την Ερυθραία και των μέτρων σχετικά με την εισαγωγή και εξαγωγή ξυλάνθρακα από τη Σομαλία και της συμμόρφωσης με τα ανωτέρω καθώς και της εφαρμογής των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008) και τις παραγράφους 5, 6, 8, 10, 12 και 13 της απόφασης 1907 (2009), λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 15 ανωτέρω, ως αντίδραση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις. 49.Ζητά από την Ομάδα Επίβλεψης να αναφέρει σχετικά με την υλοποίηση της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 15, ως μέρος των τακτικών εκθέσεών της προς την Επιτροπή. 50.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη από την Ανατολική Αφρική να ορίσουν σημεία επαφής για το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ομάδα Επίβλεψης, σχετικά με τις περιφερειακές έρευνες για την Αλ Σαμπάαμπ. 51.Υπογραμμίζει τη σημασία μιας εποικοδομητικής σχέσης μεταξύ της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται και από τις δύο, μέχρι στιγμής, και τονίζει την ανάγκη η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και να εμβαθυνθεί κατά τη διάρκεια της παρούσας εντολής. 52.Χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες και σημαντικές προσπάθειες της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία να συνεργαστεί με την Κυβέρνηση της Ερυθραίας και τη συνεργασία της Κυβέρνησης της Ερυθραίας με την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, τονίζει ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί και επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι η Κυβέρνηση της Ερυθραίας θα διευκολύνει την είσοδο της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία στην Ερυθραία, όπως ζητείται με την παράγραφο 31 της απόφασης 2111 (2013). 53.Προτρέπει την Ερυθραία να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους μαχητές από το Τζιμπουτί, οι οποίοι αγνοούνται από τις συγκρούσεις της 10ης έως 12ης Ιουνίου 2008. 54.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-12-22 Απόφαση σχετικά με απόφαση 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/263
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία