ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/1/04.12.2014

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αριθμ. Φ.6112/ΑΣ 51729/1-12-2014 Δημοσίευση υπουργικής Απόφασης σχετικά με απόφαση 2178 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2178 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2178 (2014) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7272η συνεδρίασή του, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιβεβαιώνοντας ότι η τρομοκρατία, σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, συνιστά μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ότι οποιεσδήποτε τρομοκρατικές πράξεις είναι εγκληματικές και αδικαιολόγητες, άσχετα από τα κίνητρά τους, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε και αν διαπράττονται και παραμένοντας αποφασισμένο να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της συνολικής προσπάθειας για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επισημαίνοντας με ανησυχία ότι η απειλή της τρομοκρατίας έχει καταστεί πιο διάχυτη, με την αύξηση, σε διάφορες περιοχές του κόσμου, των τρομοκρατικών πράξεων, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που υποκινούνται από τη μισαλλοδοξία ή τον εξτρεμισμό και εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του για την καταπολέμηση αυτής της απειλής. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της τρομοκρατίας και επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα των Κρατών Μελών να συνεχίσουν να πράττουν ό,τι είναι δυνατό για την επίλυση των συγκρούσεων και την άρνηση παροχής, στις τρομοκρατικές ομάδες, της δυνατότητας να εδραιωθούν και να δημιουργήσουν ασφαλή καταφύγια, για την καλύτερη αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από την τρομοκρατία. Υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να σχετίζεται με οποιαδήποτε θρησκεία, εθνικότητα ή πολιτισμό. Αναγνωρίζοντας ότι η διεθνής συνεργασία και οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται από τα Κράτη Μέλη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επιβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία όλων των Κρατών, σύμφωνα με το Χάρτη. Επιβεβαιώνοντας ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνουν για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχύεται αμοιβαία με τα αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιας επιτυχημένης προσπάθειας καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επισημαίνει τη σημασία του σεβασμού του κράτους δικαίου, ούτως ώστε να συμβάλει στην αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και επισημαίνοντας ότι η αποτυχία συμμόρφωσης με αυτές και άλλες διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της ριζοσπαστικοποίησης και καλλιεργεί αίσθηση ατιμωρησίας. Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την οξεία και αυξανόμενη απειλή που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές, δηλαδή άτομα που ταξιδεύουν σε Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη κατοικίας ή εθνικότητάς τους, με σκοπό την τέλεση, το σχεδιασμό ή την προπαρασκευή τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις ή την παροχή ή τη λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και σε σχέση με ένοπλες συγκρούσεις, και όντας αποφασισμένο να αντιμετωπίσει την απειλή αυτή. Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για όσους αποπειρώνται να ταξιδέψουν προκειμένου να καταστούν αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές. Ανησυχώντας για το ότι οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές αυξάνουν την ένταση, τη διάρκεια και τη δυσκολία επίλυσης των συγκρούσεων και για το ότι ενδέχεται, επίσης, να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τα Κράτη προέλευσής τους, τα Κράτη διέλευσης και τα Κράτη προς τα οποία ταξιδεύουν, καθώς και για τα Κράτη που γειτνιάζουν με ζώνες ένοπλων συγκρούσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και επηρεάζονται από σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας, και επισημαίνοντας ότι η απειλή που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές ενδέχεται να επηρεάσει όλες τις περιοχές του κόσμου και όλα τα Κράτη Μέλη, ακόμη και αυτά που είναι μακριά από εμπόλεμες ζώνες, και εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για το ότι οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές χρησιμοποιούν την εξτρεμιστική τους ιδεολογία για την προώθηση της τρομοκρατίας. Εκφράζοντας ανησυχία για το ότι οι τρομοκράτες και οι τρομοκρατικές οντότητες έχουν συστήσει διεθνή δίκτυα μεταξύ των Κρατών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, μέσω των οποίων διοχετεύονται και προς τις δύο κατευθύνσεις οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και οι πόροι για την υποστήριξή τους. Εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για το ότι οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές στρατολογούνται και εντάσσονται σε οντότητες, όπως το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ΙSΙL), το Μέτωπο Αλ-Νούσρα (ΑΝF) και άλλους πυρήνες, θυγατρικές, αποσχισμένες ομάδες ή παράγωγα της Αλ Κάιντα, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011), αναγνωρίζοντας ότι η απειλή που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα άτομα που υποστηρίζουν τις πράξεις ή τις δραστηριότητες της Αλ-Κάιντα και των πυρήνων, θυγατρικών, αποσχισμένων ομάδων και παραγώγων της, μεταξύ άλλων μέσω της στρατολόγησης για ή της με άλλο τρόπο υποστήριξης πράξεων ή δραστηριοτήτων τέτοιων οντοτήτων και τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη απειλή. Αναγνωρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές απαιτεί συνολική αντιμετώπιση των υποκείμενων παραγόντων, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία, από την οποία απορρέει η στρατολόγηση, της απαγόρευσης των ταξιδιών των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, της διακοπής της οικονομικής υποστήριξης προς τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, της αντιμετώπισης του βίαιου εξτρεμισμού, ο οποίος ενδέχεται να ευνοεί την τρομοκρατία, της καταπολέμησης της υποκίνησης σε τρομοκρατικές πράξεις που υποκινούνται από εξτρεμισμό ή μισαλλοδοξία, της προαγωγής της πολιτικής και θρησκευτικής ανοχής, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και ένταξης, του τερματισμού και της επίλυσης των ένοπλων συγκρούσεων και της διευκόλυνσης της επανένταξης και αναμόρφωσης. Αναγνωρίζοντας, επίσης, ότι η τρομοκρατία δεν θα ηττηθεί μόνο με στρατιωτική ισχύ, μέτρα επιβολής του νόμου καθώς και δραστηριότητες των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της τρομοκρατίας, όπως περιγράφονται στον Πυλώνα Ι της Παγκόσμιας Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (Α/RΕS/60/288). Εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη χρήση από τους τρομοκράτες και τους υποστηρικτές τους της τεχνολογίας επικοινωνιών, με σκοπό τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία, τη στρατολόγηση και υποκίνηση άλλων να τελέσουν τρομοκρατικές πράξεις, μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου, τη χρηματοδότηση και διευκόλυνση των ταξιδιών και των επακόλουθων δραστηριοτήτων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα Κράτη Μέλη να ενεργήσουν συνεργατικά προκειμένου να αποτρέψουν την εκμετάλλευση της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και των πόρων από τους τρομοκράτες με σκοπό την υποκίνηση υποστήριξης για τρομοκρατικές πράξεις, με παράλληλο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και σε συμμόρφωση με τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Επισημαίνοντας με εκτίμηση τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στον τομέα της οικοδόμησης ικανοτήτων από τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τους φορείς της Ομάδας Δράσης για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (CΤΙΤF), συμπεριλαμβανόμενου του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UΝΟDC) και του Κέντρου των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (UΝCCΤ), καθώς επίσης και τις προσπάθειες της Εκτελεστικής Διεύθυνσης της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής (CΤΕD) να διευκολύνει την τεχνική συνδρομή, ειδικά μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής συνδρομής οικοδόμησης ικανοτήτων και των αποδεκτών της, σε συντονισμό με άλλους συναφείς διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς, με σκοπό να συνδράμουν τα Κράτη Μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, στην εφαρμογή της Παγκόσμιας Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας. Επισημαίνοντας τις πρόσφατες εξελίξεις και πρωτοβουλίες σε διεθνές, περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο για την πρόληψη και την καταστολή της διεθνούς τρομοκρατίας και επισημαίνοντας το έργο του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (GCΤF), ιδίως την πρόσφατη εκ μέρους του υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συνόλου καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και την εκ μέρους του δημοσίευση πολλών άλλων κειμένων-πλαισίων και καλών πρακτικών, μεταξύ άλλων στους τομείς της καταπολέμησης του βίαιου εξτρεμισμού, της ποινικής δικαιοσύνης, των φυλακών, των απαγωγών για καταβολή λύτρων, της παροχής υποστήριξης προς τα θύματα της τρομοκρατίας και της προσανατολισμένης στην κοινότητα αστυνόμευσης, με σκοπό να συνδράμουν τα ενδιαφερόμενα Κράτη στην πρακτική εφαρμογή του νομικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να συμπληρώσουν το έργο των αρμοδίων φορέων καταπολέμησης της τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών στους τομείς αυτούς. Επισημαίνοντας με εκτίμηση τις προσπάθειες της ΙΝΤΕRΡΟL για την αντιμετώπιση της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές, μεταξύ άλλων μέσω της παγκόσμιας ανταλλαγής αστυνομικών πληροφοριών που καθίσταται δυνατή με τη χρήση του ασφαλούς δικτύου επικοινωνιών, των βάσεων δεδομένων και του συστήματος συμβουλευτικών ανακοινώσεών της, των διαδικασιών εντοπισμού κλαπέντων, πλαστών εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων και των φόρουμ καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του προγράμματος αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών της ΙΝΤΕRΡΟL. Λαμβάνοντας υπόψη και τονίζοντας την κατάσταση των ατόμων με περισσότερες από μία ιθαγένειες τα οποία ταξιδεύουν προς τα Κράτη εθνικότητάς τους με σκοπό την τέλεση, το σχεδιασμό, την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις ή την παροχή ή τη λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης και παροτρύνοντας τα Κράτη να αναλάβουν δράση, όπως αρμόζει, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του εθνικού τους δικαίου και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλώντας τα Κράτη να διασφαλίζουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές προσφυγικό δίκαιο, ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση του καθεστώτος του πρόσφυγα από τους δράστες και τους οργανωτές τρομοκρατικών πράξεων ή όσους διευκολύνουν τρομοκρατικές πράξεις, συμπεριλαμβανόμενων και των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών. Επιβεβαιώνοντας την έκκλησή του προς όλα τα Κράτη να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη στις διεθνείς συμβάσεις και τα πρωτόκολλα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας το ταχύτερο δυνατό, είτε αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στις περιφερειακές συμβάσεις για το θέμα αυτό, είτε όχι και να εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από εκείνες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη. Επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που αντιπροσωπεύει η τρομοκρατία και επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για την καταπολέμηση, με όλα τα μέσα, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, των απειλών για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές πράξεις, συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων που τελούνται από αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Καταδικάζει το βίαιο εξτρεμισμό, ο οποίος ενδέχεται να ευνοεί την τρομοκρατία, τη θρησκευτική βία και την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων από αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και απαιτεί από όλους τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές να αφοπλιστούν και να σταματήσουν όλες τις τρομοκρατικές πράξεις και τη συμμετοχή σε ένοπλες συγκρούσεις. 2.Επιβεβαιώνει ότι όλα τα Κράτη θα αποτρέπουν τη μετακίνηση τρομοκρατών ή τρομοκρατικών ομάδων με αποτελεσματικούς συνοριακούς ελέγχους και ελέγχους κατά την έκδοση εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων και μέσω μέτρων για την αποτροπή της πλαστογραφίας, της παραποίησης ή της δόλιας χρήσης των εγγράφων ταυτότητας και των ταξιδιωτικών εγγράφων, υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις τους, της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να χρησιμοποιούν διαδικασίες εκτίμησης του κινδύνου και ελέγχου των ταξιδιωτών βασισμένες σε αποδείξεις, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής και ανάλυσης των ταξιδιωτικών δεδομένων, χωρίς να καταφεύγουν σε προσδιορισμό χαρακτηριστικών σύμφωνα με στερεότυπα τα οποία βασίζονται σε κριτήρια διακρίσεων που απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο. 3.Παροτρύνει τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους και το διεθνές δίκαιο, να εντατικοποιήσουν και να επιταχύνουν την ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες ή τις μετακινήσεις τρομοκρατών ή τρομοκρατικών δικτύων, συμπεριλαμβανόμενων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, ιδιαίτερα με τα Κράτη κατοικίας ή εθνικότητάς τους, μέσω διμερών ή πολυμερών μηχανισμών, ιδίως των Ηνωμένων Εθνών. 4.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του διεθνούς δικαίου, να συνεργάζονται στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και της στρατολόγησης αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, συμπεριλαμβανόμενων παιδιών, της αποτροπής της διέλευσης των συνόρων τους από αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, της διακοπής και αποτροπής της οικονομικής υποστήριξης προς αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και της ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών δίωξης, αναμόρφωσης και επανένταξης για τους επιστρέφοντες αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. 5.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, θα αποτρέπουν και καταστέλλουν τη στρατολόγηση, την οργάνωση, τη μεταφορά ή τον εξοπλισμό ατόμων που ταξιδεύουν σε Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη κατοικίας ή εθνικότητάς τους, με σκοπό την τέλεση, το σχεδιασμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις ή την παροχή ή τη λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης καθώς και τη χρηματοδότηση των ταξιδιών και των δραστηριοτήτων τους. 6.Υπενθυμίζει την απόφασή του, στην απόφαση 1373 (2001), ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα διασφαλίσουν ότι κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την προετοιμασία ή την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων ή στην υποστήριξη τρομοκρατικών πράξεων οδηγείται στη δικαιοσύνη και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα διασφαλίζουν ότι η εθνική νομοθεσία και οι κανονισμοί τους θεσπίζουν σοβαρά ποινικά αδικήματα, επαρκή ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα δίωξης και τιμωρίας, κατά τρόπο που να αντανακλά δεόντως τη σοβαρότητα του αδικήματος: 1)των υπηκόων τους που ταξιδεύουν ή αποπειρώνται να ταξιδέψουν σε Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη κατοικίας ή εθνικότητάς τους, καθώς και άλλων ατόμων που ταξιδεύουν ή αποπειρώνται να ταξιδέψουν από το έδαφος τους σε Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη κατοικίας ή εθνικότητάς τους, με σκοπό την τέλεση, το σχεδιασμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις ή την παροχή ή τη λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης, 2)της με πρόθεση παροχής ή συγκέντρωσης, με οποιοδήποτε μέσο, άμεσα ή έμμεσα, κεφαλαίων από τους υπηκόους τους ή στο έδαφος τους, με σκοπό τη χρήση τους ή εν γνώσει ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τα ταξίδια ατόμων που μεταβαίνουν σε Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη κατοικίας ή εθνικότητάς τους, με σκοπό την τέλεση, το σχεδιασμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις ή την παροχή ή τη λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης και, 3)της με πρόθεση οργάνωσης ή άλλης διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων στρατολόγησης, από τους υπηκόους τους ή στο έδαφός τους, των ταξιδιών ατόμων που μεταβαίνουν σε Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη κατοικίας ή εθνικότητάς τους, με σκοπό την τέλεση, το σχεδιασμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων ή τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις ή την παροχή ή τη λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης. 7.Εκφράζει την έντονη αποφασιστικότητά του να εξετάσει την καταχώρηση στον οικείο κατάλογο, σύμφωνα με την απόφαση 2161 (2014), ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και φορέων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, τα οποία χρηματοδοτούν, εξοπλίζουν, σχεδιάζουν, ή στρατολογούν γι’ αυτά, ή στηρίζουν με άλλο τρόπο τις πράξεις ή τις δραστηριότητες τους, μεταξύ άλλων μέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. 8.Αποφασίζει ότι, με την επιφύλαξη της εισόδου ή της διέλευσης που είναι αναγκαίες για την προώθηση δικαστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανόμενης της προώθησης μιας τέτοιας διαδικασίας που σχετίζεται με τη σύλληψη ή την κράτηση αλλοδαπού τρομοκράτη μαχητή, τα Κράτη Μέλη θα αποτρέπουν την είσοδο στο έδαφος τους ή τη διέλευση μέσω αυτού οποιουδήποτε ατόμου για το οποίο το εν λόγω Κράτος διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι επιδιώκει την είσοδο στο έδαφος του ή τη διέλευση από αυτό με σκοπό τη συμμετοχή στις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 6, συμπεριλαμβανόμενων οποιωνδήποτε πράξεων ή δραστηριοτήτων που καταδεικνύουν ότι ένα άτομο, ομάδα, επιχείρηση ή φορέας συνδέεται με την Αλ-Κάιντα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 της απόφασης 2161 (2014), υπό την προϋπόθεση ότι καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεώνει οποιοδήποτε Κράτος να αρνηθεί την είσοδο στο έδαφος του ή να απαιτεί την αναχώρηση από αυτό των δικών του υπηκόων ή μόνιμων κατοίκων. 9.Καλεί τα Κράτη Μέλη να απαιτούν από τις αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν στο έδαφός τους να παρέχουν εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες στις αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να εντοπίζεται η αναχώρηση από το έδαφος τους ή η απόπειρα εισόδου σε αυτό ή διέλευσης μέσω αυτού, με πολιτικά αεροσκάφη, των ατόμων που καθορίζονται από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) (εφεξής “η Επιτροπή”) και επιπλέον καλεί τα Κράτη Μέλη να αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε τέτοια αναχώρηση από το έδαφος τους ή κάθε τέτοια απόπειρα εισόδου στο έδαφος τους ή διέλευσης μέσω αυτού των εν λόγω ατόμων καθώς και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές με το Κράτος κατοικίας ή εθνικότητας, όπως αρμόζει και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις. 10.Τονίζει την επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστεί πλήρως και αμέσως η παρούσα απόφαση σε σχέση με τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, υπογραμμίζει την ιδιαίτερη και επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστεί η παρούσα απόφαση σε σχέση με τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές εκείνους οι οποίοι συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ΙSΙL), το Μέτωπο Αλ-Νούσρα (ΑΝF) και άλλους πυρήνες, θυγατρικές, αποσχισμένες ομάδες ή παράγωγα της Αλ-Κάιντα, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή, και εκφράζει την ετοιμότητά του να εξετάσει τον καθορισμό, σύμφωνα με την απόφαση 2161 (2014), ατόμων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, τα οποία τελούν τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 ανωτέρω. Διεθνής Συνεργασία 11.Καλεί τα Κράτη Μέλη να βελτιώσουν τη διεθνή, περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία, εάν αρμόζει και μέσω διμερών συμφωνιών, για την πρόληψη των ταξιδιών αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών από το έδαφος τους ή μέσω αυτού, μεταξύ άλλων και μέσω της αυξημένης ανταλλαγής πληροφοριών για τον εντοπισμό των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, της ανταλλαγής και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών καθώς και της βελτίωσης της κατανόησης των μεθόδων που ακολουθούν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές αναφορικά με τα ταξίδια τους και καλεί τα Κράτη Μέλη να ενεργούν συνεργατικά κατά τη λήψη εθνικών μέτρων για την πρόληψη της αξιοποίησης της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και των πόρων από τρομοκράτες με σκοπό την υποκίνηση της υποστήριξης για τρομοκρατικές πράξεις, με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και σε συμμόρφωση με τις λοιπές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. 12.Υπενθυμίζει την απόφασή του, στην απόφαση 1373 (2001), τα Κράτη Μέλη να παρέχουν το ένα στο άλλο το μέγιστο βαθμό συνδρομής σε σχέση με τις ποινικές έρευνες ή τις διαδικασίες που αφορούν στη χρηματοδότηση ή την υποστήριξη τρομοκρατικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων που είναι αναγκαία για τις διαδικασίες και υπογραμμίζει τη σημασία τήρησης της υποχρέωσης αυτής σε σχέση με τις εν λόγω έρευνες ή διαδικασίες που αφορούν αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. 13.Ενθαρρύνει την ΙΝΤΕRΡΟL να εντείνει τις προσπάθειές της, σε σχέση με την απειλή που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και να συστήσει τη χρήση ή να ενεργοποιήσει πρόσθετους πόρους για τη στήριξη και την ενθάρρυνση εθνικών, περιφερειακών και διεθνών μέτρων για την παρακολούθηση και την αποτροπή των διελεύσεων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, όπως η επέκταση της χρήσης των Ειδικών Ανακοινώσεων της ΙΝΤΕRΡΟL, ώστε να περιλαμβάνουν και τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. 14.Καλεί τα Κράτη να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της ικανότητας άλλων Κρατών για την αντιμετώπιση της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές, συμπεριλαμβανόμενης της αποτροπής και απαγόρευσης των ταξιδιών αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών δια μέσου των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων, ιδίως των Κρατών που γειτνιάζουν με ζώνες ένοπλων συγκρούσεων στις οποίες υπάρχουν αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και χαιρετίζει και ενθαρρύνει τη διμερή συνδρομή από τα Κράτη Μέλη με σκοπό την παροχή βοήθειας για την οικοδόμηση τέτοιας εθνικής ικανότητας. Αντιμετώπιση του Βίαιου Εξτρεμισμού με σκοπό την Πρόληψη της Τρομοκρατίας 15.Υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, ο οποίος ενδέχεται να ευνοεί την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, της στρατολόγησης και της κινητοποίησης ατόμων ώστε να ενταχθούν σε τρομοκρατικές ομάδες και να καταστούν αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές, αποτελεί βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της απειλής που αντιπροσωπεύουν για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και καλεί τα Κράτη Μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του είδους βίαιου εξτρεμισμού. 16.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να επιδιώξουν τη συμμετοχή των σχετικών τοπικών κοινοτήτων και μη – κυβερνητικών φορέων στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση της ρητορικής του βίαιου εξτρεμισμού που μπορεί να υποκινήσει τρομοκρατικές πράξεις, να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση του βίαιου εξτρεμισμού, οι οποίες ενδέχεται να ευνοούν την τρομοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω της ενδυνάμωσης των νέων, των οικογενειών, των γυναικών, των θρησκευτικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ηγετών και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και να υιοθετούν προσαρμοσμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της στρατολόγησης σε αυτό το είδος βίαιου εξτρεμισμού και να προάγουν την κοινωνική ένταξη και συνοχή. 17.Υπενθυμίζει την απόφασή του, στην παράγραφο 14 της απόφασης 2161 (2014), σε σχέση με τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (ΙΕD) και τα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και φορείς που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, και καλεί τα Κράτη Μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να ενεργούν συνεργατικά κατά τη λήψη εθνικών μέτρων για την πρόληψη της αξιοποίησης από τους τρομοκράτες της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του ήχου και των βίντεο, με σκοπό την υποκίνηση της υποστήριξης για τρομοκρατικές πράξεις, με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και σε συμμόρφωση με τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. 18.Καλεί τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν με συνέπεια τις προσπάθειες των άλλων Κρατών για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, ο οποίος ενδέχεται να ευνοεί την τρομοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων, του συντονισμού των σχεδίων και προσπαθειών και της ανταλλαγής διδαγμάτων. 19.Υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των προσπαθειών των Κρατών Μελών για την ανάπτυξη μη βίαιων εναλλακτικών οδών για την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων από τα επηρεαζόμενα άτομα και τοπικές κοινότητες, με σκοπό τη μείωση του κίνδυνου ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και των προσπαθειών για την προαγωγή ειρηνικών εναλλακτικών λύσεων στη ρητορική της βίας που ευαγγελίζονται οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην καταπολέμηση της τρομοκρατικής ρητορικής. Συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών στην Αντιμετώπιση της Απειλής που Αντιπροσωπεύουν οι Αλλοδαποί Τρομοκράτες Μαχητές 20.Επισημαίνει ότι οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και αυτοί που χρηματοδοτούν ή με άλλο τρόπο διευκολύνουν τα ταξίδια τους και τις επακόλουθες δραστηριότητές τους ενδέχεται να πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ-Κάιντα που τηρείται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011), όταν συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προπαρασκευή ή την τέλεση πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνδυασμό με, εξ ονόματος, για λογαριασμό, ή προς στήριξη της Αλ-Κάιντα, προμηθεύοντας, πουλώντας ή μεταφέροντας όπλα και σχετικό υλικό, ή στρατολογώντας για, ή στηρίζοντας, με άλλο τρόπο, πράξεις ή δραστηριότητες της Αλ-Κάιντα ή οποιουδήποτε πυρήνα, θυγατρικής, αποσχισμένης ομάδας ή παραγώγου της και καλεί τα Κράτη να προτείνουν τον ενδεχόμενο καθορισμό των εν λόγω αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και όσων διευκολύνουν ή χρηματοδοτούν τα ταξίδια τους και τις επακόλουθες δραστηριότητες τους. 21.Εντέλλεται την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) και την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυρώσεων, σε στενή συνεργασία με όλους τους συναφείς φορείς των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως την Εκτελεστική Διεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής (CΤΕD), να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην απειλή που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές που στρατολογούνται από ή εντάσσονται στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ΙSΙL), το Μέτωπο Αλ-Νούσρα (ΑΝF) και σε όλες τις ομάδες, επιχειρήσεις και φορείς που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα. 22.Ενθαρρύνει την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυρώσεων να συντονίζει τις προσπάθειές της για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές με άλλους φορείς των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως την Ομάδα Δράσης για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (CΤΙΤF). 23.Ζητά από την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυρώσεων, σε στενή συνεργασία με άλλους φορείς των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να υποβάλει, εντός 180 ημερών, έκθεση προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) και να παράσχει μια πρώτη προφορική ενημέρωση στην Επιτροπή εντός 60 ημερών, σε σχέση με την απειλή που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές που στρατολογούνται από ή εντάσσονται στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ΙSΙL), το Μέτωπο Αλ-Νούσρα (ΑΝF) και σε όλες τις ομάδες, επιχειρήσεις και φορείς που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, συμπεριλαμβανόμενων και των εξής: 1)μιας συνολικής εκτίμησης της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές, συμπεριλαμβανόμενων και όσων τους διευκολύνουν, των περιοχών που πλήττονται περισσότερο και των τάσεων αναφορικά με τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία, τη διευκόλυνση, τη στρατολόγηση, τα δημογραφικά στοιχεία και τη χρηματοδότηση και 2)συστάσεων για ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν προκειμένου να ενισχυθεί η απάντηση στην απειλή που αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές. 24.Ζητά από την Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εντολής της και με την υποστήριξη της Εκτελεστικής Διεύθυνσης της (CΤΕD), να προσδιορίσει τις βασικές ελλείψεις που υφίστανται στις δυνατότητες των Κρατών Μελών να εφαρμόσουν τις αποφάσεις 1373 (2001) και 1624 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι οποίες ενδέχεται να εμποδίζουν τις ικανότητες των Κρατών να ανακόψουν τη ροή αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών καθώς και να προσδιορίσει τις ορθές πρακτικές για την ανακοπή της ροής των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων 1373 (2001) και 1624 (2005) και να διευκολύνει την παροχή τεχνικής συνδρομής, ειδικά μέσω της προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων συνδρομής οικοδόμησης ικανοτήτων και των αποδεκτών της, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στις πλέον πληγείσες περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης, κατόπιν αιτήματός τους, συνολικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της ροής αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και υπενθυμίζοντας τους ρόλους άλλων συναφών φορέων όπως, για παράδειγμα, του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (GCΤF). 25.Υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη απειλή που αντιπροσωπεύουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές συνιστά μέρος των αναφυόμενων ζητημάτων, τάσεων και εξελίξεων τα οποία σχετίζονται με τις αποφάσεις 1373 (2001) και 1624 (2005) και τα οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας, στην παράγραφο 5 της απόφασης 2129 (2013), εντέλλεται την Εκτελεστική Διεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής (CΤΕD) να προσδιορίσει και συνεπώς θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από την Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, σύμφωνα με την εντολή της. 26.Ζητά από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011), καθώς και από την Αντιτρομοκρατική Επιτροπή να ενημερώνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις αντίστοιχες προσπάθειές τους, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. 27.Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία