ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/1/29.12.2014

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβερίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2188 (2014) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7328η σύνοδο του, στις 9 Δεκεμβρίου 2014. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του για την κατάσταση στη Λιβερία. Χαιρετίζοντας τη σταθερή πρόοδο την οποία έχει σημειώσει η Κυβέρνηση της Λιβερίας για την αναδόμηση της Λιβερίας προς όφελος όλων των Λιβεριανών, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Σώματος Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβερία (S/2014/831). Περαιτέρω επισημαίνοντας την επιστολή του Γενικού Γραμματέα και χαιρετίζοντας τις συστάσεις προς το Συμβούλιο σχετικά με την Αποστολή Αξιολόγησης που αφορά το καθεστώς κυρώσεων της Λιβερίας, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 (S/2014/707). Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία σχετικά με το ξέσπασμα της επιδημίας του ιού Έμπολα και τον αντίκτυπό της στη Δυτική Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της Λιβερίας. Αναγνωρίζοντας ότι τα οφέλη από την ειρήνευση και την ανάπτυξη στη Λιβερία μπορούν να ανατραπούν εξαιτίας της επιδημίας Έμπολα και ενόψει αυτών των παραγόντων, εκφράζοντας την πρόθεση του να περιορίσει και παύσει τις εναπομείνασες κυρώσεις με συνετό τρόπο. Βεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση της Λιβερίας φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της προστασίας των πολιτών στη Λιβερία και τονίζοντας ότι η διαρκής σταθερότητα στη Λιβερία προϋποθέτει τη διατήρηση από την Κυβέρνηση της Λιβερίας κυβερνητικών θεσμών που λειτουργούν εύρυθμα και υπόκεινται σε λογοδοσία, ιδιαίτερα στους τομείς του κράτους δικαίου και της ασφάλειας. Τονίζοντας την ανάγκη για συνεχιζόμενη πρόοδο στη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας στη Λιβερία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις καθώς και οι δυνάμεις συνοριακής ασφάλειας της Λιβερίας είναι αυτάρκεις, ικανές και επαρκώς προετοιμασμένες για να προστατεύσουν το Λιβεριανό λαό. Υπογραμμίζοντας ότι η διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Λιβερία. Υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα του να υποστηρίξει την Κυβέρνηση της Λιβερίας στις προσπάθειές της να ανταποκριθεί στους όρους της απόφασης 1521 (2003), χαιρετίζοντας τη συμμετοχή της Επιτροπής Οικοδόμησης της Ειρήνης, και ενθαρρύνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δωρητών, να υποστηρίξουν την Κυβέρνηση της Λιβερίας στις προσπάθειές της. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λιβερία παραμένει εύθραυστη και συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Επαναβεβαιώνει ότι τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί με την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004) παραμένουν σε ισχύ. 2.Αποφασίζει, για περίοδο εννέα μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης: 1)να ανανεώσει τα μέτρα περί ταξιδίων, τα οποία έχουν επιβληθεί με την παράγραφο 4 της απόφασης 1521 (2003), 2)να ανανεώσει τα μέτρα περί όπλων, τα οποία έχουν προηγουμένως επιβληθεί με την παράγραφο 2 της απόφασης 1521 (2003) και τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1683 (2006), την παράγραφο 1(β) της απόφασης 1731 (2006), τις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 της απόφασης 1903 (2009), την παράγραφο 3 της απόφασης 1961 (2010) και την παράγραφο 2(β) της απόφασης 2128 (2013). 3.Αποφασίζει περαιτέρω να διατηρήσει όλα τα ως άνω μέτρα υπό συνεχή επισκόπηση με σκοπό την τροποποίηση ή την άρση του συνόλου ή τμήματος των μέτρων του καθεστώτος κυρώσεων, αναλόγως της προόδου της Λιβερίας προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των όρων της απόφασης 1521 (2003) για την παύση αυτών των μέτρων και ενόψει της απειλής για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λιβερία την οποία συνιστά ο ιός Έμπολα. 4.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παράσχει ενημέρωση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας έως την 1η Αυγούστου 2015, σχετικά με την πρόοδο η οποία θα έχει επιτευχθεί από την Κυβέρνηση της Λιβερίας, για την εφαρμογή των συστάσεων σχετικά με τη δέουσα διαχείριση όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου και σχετικά με τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής παρακολούθησης και διαχείρισης των συνοριακών περιοχών μεταξύ της Λιβερίας και της Ακτής του Ελεφαντοστού. 5.Αποφασίζει να επεκτείνει την εντολή του Σώματος Εμπειρογνωμόνων, το οποίο έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης 1903 (2009), για ένα διάστημα 10 μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης ώστε να αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα, σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση της Λιβερίας και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ακτής του Ελεφαντοστού: 1)Να διεξάγει αποστολή επαναληπτικής αξιολόγησης στη Λιβερία και στα γειτονικά κράτη, όσο είναι εφικτό δεδομένων των συνθηκών επί του εδάφους, να διερευνήσει και να συντάξει τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τυχόν παραβιάσεις των μέτρων περί όπλων όπως τροποποιήθηκαν από τις αποφάσεις 1903 (2009), 1961 (2010) και 2128 (2013), συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης για το παράνομο εμπόριο όπλων, σχετικά με την πρόοδο στους τομείς της ασφάλειας και του νομικού πλαισίου όσον αφορά στην ικανότητα της Κυβέρνησης της Λιβερίας να παρακολουθεί και ελέγχει αποτελεσματικά ζητήματα όπλων και συνοριακά ζητήματα, και την πρόοδο της Κυβέρνησης της Λιβερίας στην εκπλήρωση των προδιαγραφών περί γνωστοποιήσεων. 2)Να παράσχει στο Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, μια τελική έκθεση, όχι αργότερα από την 1η Αυγούστου 2015, για όλα τα ζητήματα που απαριθμούνται σε αυτή την παράγραφο και να παράσχει ενημέρωση στην Επιτροπή, όχι αργότερα από τις 23 Απριλίου 2015, για το καθεστώς της νομοθεσίας στη Λιβερία, σχετικά με την ικανότητα της Κυβέρνησης της Λιβερίας να παρακολουθεί και ελέγχει αποτελεσματικά ζητήματα όπλων και συνοριακά ζητήματα, καθώς και να παράσχει οποιεσδήποτε άλλες άτυπες ενημερώσεις προς την Επιτροπή, όπως είναι κατάλληλο. 3)Να συνεργαστεί ενεργά με άλλες σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερα εκείνη της Ακτής Ελεφαντοστού η οποία συστάθηκε εκ νέου δυνάμει της παραγράφου 24 της απόφασης 2153 (2014). 6.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα όσο το δυνατό ταχύτερα ώστε να συσταθεί εκ νέου το Σώμα Εμπειρογνωμόνων σε συνεννόηση με την Επιτροπή, για διάστημα 10 μηνών από την ημερομηνία αυτής της απόφασης, αξιοποιώντας κατάλληλα την εμπειρία των μελών του Σώματος Εμπειρογνωμόνων το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις. 7.Καλεί όλα τα Κράτη και την Κυβέρνηση της Λιβερίας να συνεργαστούν πλήρως με το Σώμα Εμπειρογνωμόνων σε όλες τις πτυχές της εντολής του. 8.Υπενθυμίζει ότι την ευθύνη για τον έλεγχο της κυκλοφορίας μικρών όπλων εντός της επικράτειας της Λιβερίας και μεταξύ της Λιβερίας και των γειτονικών Κρατών, έχουν οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικο-Αφρικανικών Κρατών σχετικά με τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα, του 2006. 9.Παροτρύνει την Κυβέρνηση της Λιβερίας να επισπεύσει την υιοθέτηση και εφαρμογή της κατάλληλης νομοθεσίας και να λάβει άλλα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για να δημιουργήσει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο ώστε να καταπολεμήσει την παράνομη διακίνηση όπλων και πυρομαχικών. 10.Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-12-29 Απόφαση 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβερίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/271
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία