ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/Φ.1118/ΑΣ29905

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-07-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 2204(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων στην Υεμένη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Την διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στη δημοσίευση της αποφάσεως 2204(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2204 (2015) η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7390η συνεδρίασή του στις 24 Φεβρουαρίου 2015 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) και τις δηλώσεις του Προέδρου της στις 15 Φεβρουαρίου 2013 (S/ΡRSΤ/2013/3) και τις 29 Αυγούστου 2014 (S/ΡRSΤ/2014/18) σχετικά με την Υεμένη, Επαναδιαβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή του για την ενότητα, κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, Εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε θέματα που αφορούν στην πολιτική, την ασφάλεια, την οικονομία και σε ανθρωπιστικά ζητήματα στην Υεμένη, περιλαμβανομένης της συνεχιζόμενης βίας και απειλών που προκύπτουν από την παράνομη διακίνηση, την αποσταθεροποιητική συγκέντρωση και την κατάχρηση όπλων, Επαναλαμβάνοντας το κάλεσμά του σε όλα τα μέρη στην Υεμένη να επιλέξουν την επίλυση των διαφορών τους μέσω του διαλόγου και της συνεννόησης, να απορρίψουν τις βιαιοπραγίες για την επίτευξη πολιτικών στόχων και να απέχουν από προκλήσεις,Εκφράζοντας την υποστήριξη και την δέσμευσή του στο έργο του Ειδικού Εμπειρογνώμονα του Γενικού Γραμματέα για την Υεμένη, Τζαμάλ Μπενομάρ, σε υποστήριξη της μεταβατικής διαδικασίας στην Υεμένη, Υπενθυμίζοντας την καταχώρηση της Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑQΑΡ) και των συνδεδεμένων προσώπων στη λίστα των κυρώσεων κατά της Αλ Κάιντα που κατήρτισε η Επιτροπή βάσει των αποφάσεων 1267 (1999) και 1989 (2011) και υπογραμμίζοντας ως προς αυτό την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων της παραγράφου 1 της απόφασης 2161 (2014) ως σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών ενεργειών στην Υεμένη, Επισημαίνοντας την κρίσιμη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων που επιβλήθηκε με την απόφαση 2140 (2014), περιλαμβανομένου του βασικού ρόλου που τα Κράτη Μέλη της περιοχής μπορούν να διαδραματίσουν σχετικά και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες για περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας, Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Υεμένη εξακολουθεί να συνιστά απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Επαναδιαβεβαιώνει την ανάγκη για πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της πολιτικής μετάβασης κατόπιν της διεξοδικής Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου, σε εναρμόνιση με τον Μηχανισμό Πρωτοβουλίας και Εφαρμογής του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, την Συμφωνία Ειρήνης και Εθνικής Συνεργασίας και σύμφωνα με τις αποφάσεις 2014 (2011), 2051 (2012) και 2140 (2014) και υπό το πρίσμα των προσδοκιών του λαού της Υεμένης, 2.Αποφασίζει να παρατείνει έως τις 26 Φεβρουαρίου 2016 τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014) και επαναδιαβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 12, 13, 14 και 16 της απόφασης 2140 (2014), Κριτήρια καταχώρησης 3.Επαναδιαβεβαιώνει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014) θα εφαρμόζονται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καταχωρίζει η Επιτροπή η οποία συστάθηκε βάσει της παραγράφου 19 της απόφασης 2140 (2014) («η Επιτροπή») ως εμπλεκόμενα ή παρέχοντα υποστήριξη σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή την σταθερότητα στην Υεμένη, Υποβολή εκθέσεων 4.Αποφασίζει να παρατείνει έως τις 25 Μαρτίου 2016 την εντολή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 21 της απόφασης 2140 (2014), εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να αναλάβει κατάλληλη δράση για περαιτέρω παράταση έως τις 25 Φεβρουαρίου 2016 το αργότερο, και ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα το συντομότερο δυνατό για την ανασύσταση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, για μια περίοδο 13 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, χρησιμοποιώντας όπου απαιτείται την εμπειρογνωμοσύνη των μελών της Ομάδας που συστάθηκε βάσει της απόφασης 2140 (2014), 5.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να παράσχει ενδιάμεση ενημέρωση στην Επιτροπή έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2015 το αργότερο, και μία τελική αναφορά έως τις 24 Ιανουαρίου 2016 στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, 6.Ζητά από την Ομάδα να συνεργαστεί με άλλες σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων που συστάθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας για την υποστήριξη του έργου των Επιτροπών Κυρώσεων, ειδικότερα την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυρώσεων που συστάθηκε με την απόφαση 1526 (2004) και παρατάθηκε με την απόφαση 2161 (2014), 7.Προτρέπει όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη, καθώς και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίσουν την συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και προτρέπει περαιτέρω όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και την ακώλυτη πρόσβαση, ειδικότερα δε σε άτομα, έγγραφα και τοποθεσίες, προκειμένου να εκτελέσει η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων την εντολή της, 8.Τονίζει τη σημασία των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, όπου απαιτείται, για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται με αυτή την απόφαση, 9.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να αναφέρονται στην Επιτροπή εντός 90 ημερών από την υιοθέτηση αυτής της απόφασης για τα μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014) 10.Επαναδιαβεβαιώνει την πρόθεσή του να τηρεί την κατάσταση στην Υεμένη υπό συνεχή επισκόπηση και την ετοιμότητά του να επανεξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων που περιέχονται σε αυτή την απόφαση, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης, τροποποίησης, αναστολής ή άρσης των μέτρων, οποτεδήποτε απαιτηθεί και υπό το πρίσμα των εξελίξεων, Συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών 11.Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει την παροχή καλών υπηρεσιών, σημειώνει την εκτίμησή του για το έργο του Ειδικού του Εμπειρογνώμονα, Τζαμάλ Μπενομάρ, και τονίζει την σημασία του στενού συντονισμού των Ηνωμένων Εθνών με τους διεθνείς εταίρους, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, της Ομάδας Πρέσβεων στην Σάναα και άλλων παραγόντων, προκειμένου να συμβάλει σε μια επιτυχή μετάβαση, 12.Ζητά ακόμη από τον Γενικό Γραμματέα να εξακολουθήσει να συντονίζει την συνδρομή της διεθνούς κοινότητας σε υποστήριξη της μετάβασης και να προτείνει επιλογές για την ενίσχυση του έργου του Ειδικού Εμπειρογνώμονα για να έχει την δυνατότητα να εκπληρώσει την εντολή του, περιλαμβανομένης της συνδρομής των Ηνωμένων Εθνών για την οριστικοποίηση και την υιοθέτηση του προσχεδίου συντάγματος, την ανάληψη εκλογικής μεταρρύθμισης, τη διεξαγωγή γενικών εκλογών και τη δημιουργία μηχανισμών για τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη καθώς και την μεταρρύθμιση στον τομέα ασφαλείας. 13.Αποφασίζει να συνεχίσει να εξετάζει το θέμα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία