ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/Φ.1118/ΑΣ37805

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δημοσίευση της απόφασης 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων στην Υεμένη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Την διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στην δημοσίευση της αποφάσεως 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2216 (2015) Η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7426η συνεδρίασή του στις 14η Απριλίου 2015. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 2014 (2011), 2051(2012), 2140(2014), 2201(2015) και 2204(2015) και τις προεδρικές δηλώσεις της 15ης Φεβρουαρίου 2013, 29ης Αυγούστου 2014 και της 22ας Μαρτίου 2015. Σημειώνοντας την από 24ης Μαρτίου 2015 επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου της Υεμένης στα Ηνωμένα Έθνη, δια της οποίας διαβιβάσθηκε επιστολή του Προέδρου της Υεμένης με την οποία ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι «έχει ζητήσει από το Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Χωρών του Κόλπου και από τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών να παράσχουν άμεση υποστήριξη, με κάθε δυνατό μέσο και μέτρο, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής παρέμβασης, για την προστασία της Υεμένης και του λαού της από τη συνεχιζόμενη βία των Χούτις (Ηοuthis)», και σημειώνοντας την από 26ης Μαρτίου 2015 επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου του Κατάρ, S/2015/217, δια της οποίας διαβιβάσθηκε επιστολή των Αντιπροσώπων του Βασιλείου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Υπενθυμίζοντας την απόφαση της Συνόδου Κορυφής ΧΧVΙ του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών σχετικά με τις εξελίξεις στην Υεμένη, τονίζοντας μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα της συνέχισης της διαδικασίας της πολιτικής μετάβασης στην Υεμένη με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων της Υεμένης σύμφωνα με την Πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Μηχανισμού Υλοποίησης της καθώς και τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικού διαλόγου, Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευση του για την ενότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, και τη δέσμευσή του να συμπαρασταθεί στο λαό της Υεμένης, Καταδικάζοντας τον αυξανόμενο αριθμό και την κλιμάκωση των επιθέσεων από την Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑQΑΡ), Εκφράζοντας την ανησυχία του για τη δυνατότητα εκμετάλλευσης από την Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο της επιδείνωσης της πολιτικής κατάστασης και της ασφάλειας στην Υεμένη, πιστεύοντας ότι όλες οι τρομοκρατικές δραστηριότητες αποτελούν εγκληματικές και αδικαιολόγητες πράξεις ανεξαρτήτως κινήτρου, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε και εάν διαπράττονται, Επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου με σκοπό την παροχή βοήθειας για την πολιτική μετάβαση στην Υεμένη και επιδοκιμάζοντας τη συμμετοχή του προς αυτό το σκοπό, Επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη του στη νομιμοποίηση του Προέδρου της Υεμένης Αμπντ Ράμπο Μανσούρ Χαντί (Αbdο Rabbο Μansοur Ηadi), και επαναλαμβάνοντας την προτροπή του προς όλα τα μέρη και Κράτη Μέλη να απέχουν από την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης που υπονομεύει την ενότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης και τη νομιμοποίηση του Προέδρου της Υεμένης, Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη σημαντική και ταχεία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, και υπογραμμίζοντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται όσο δεν υπάρχει πολιτική λύση, Υπενθυμίζοντας ότι η αυθαίρετη άρνηση ανθρωπιστικής πρόσβασης με αποτέλεσμα την αποστέρηση του άμαχου πληθυσμού από αγαθά απαραίτητα για την επιβίωσή του, συμπεριλαμβανομένης της υπαίτιας παρεμπόδισης πρόσβασης και παροχής ανακουφιστικής βοήθειας, μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, Υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα επιστροφής στην υλοποίηση της Πρωτοβουλίας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Μηχανισμού Υλοποίησή της και τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικής διαλόγου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ενός νέου συντάγματος, της εκλογικής μεταρρύθμισης, της διεξαγωγής δημοψηφίσματος επί του σχεδίου του συντάγματος και έγκαιρης διεξαγωγής γενικών εκλογών, για την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης και ασφάλειας στην Υεμένη, Επιβεβαιώνοντας την πλήρη υποστήριξη και δέσμευσή του υπέρ των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών και του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα για την Υεμένη, και ειδικότερα των διαμεσολαβητικών διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Εθνών, και την υποστήριξη των προσπαθειών της Ομάδας Πρεσβευτών στη Σαναά. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης των Χούτι σε πολλές περιοχές της Υεμένης συμπεριλαμβανομένων των Κυβερνείων του Ταΐζ, Μαρίμπ, Αλζαούφ, Αλμπάυντα, την προέλασή τους προς το Άντεν, και την κατάσχεση από αυτούς όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων από τις στρατιωτικές δυνάμεις και δυνάμεις ασφαλείας της Υεμένης. Καταδικάζοντας με τον πιο έντονο τρόπο τις συνεχιζόμενες μονομερείς ενέργειες από την πλευρά των Χούτι και τη μη εκπλήρωση από αυτούς των απαιτήσεων της απόφασης 2201 (2015) σχετικά με την άμεση και άνευ όρων απομάκρυνση των δυνάμεών τους από κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Σαναά, την εξομάλυνση της κατάστασης ασφάλειας στην πρωτεύουσα και άλλες επαρχίες, την αποχώρησή τους από κυβερνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας και την ασφαλή απελευθέρωση όλων των προσώπων που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή κρατούνται παράνομα, και επαναλαμβάνοντας την προτροπή προς όλους τους μη κυβερνητικούς φορείς να αποσυρθούν από τις κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλη την Υεμένη και να απέχουν από οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψης αυτών των υπηρεσιών, Εκφράζοντας τη θλίψη του για κάθε απόπειρα των Χούτι να αναλάβουν δράση που ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Κυβέρνησης της Υεμένης, και σημειώνοντας ότι παρόμοιες ενέργειες δεν είναι αποδεκτές, Εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η ανάληψη από μέρους των Χούτι (Ηοuthis) παρόμοιων ενεργειών υπονομεύει τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης στην Υεμένη, και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, σταθερότητα, κυριαρχία και ενότητα της Υεμένης, Σημειώνοντας με ανησυχία τις ενέργειες αποσταθεροποίησης εκ μέρους του πρώην Προέδρου της Υεμένης Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ (Αli Αbdullah Saleh), συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της δράσης των Χούτι (Ηοuthis), που συνεχίζουν να υπονομεύουν την ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην Υεμένη, Χαιρετίζοντας την πρόθεση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου να συγκαλέσει σύνοδο στο Ριάντ, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Υεμένης, με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων της Υεμένης προς την περαιτέρω υποστήριξη της πολιτικής μετάβασης στην Υεμένη, και την ενδυνάμωση και υποστήριξη των διαμεσολαβητικών διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Εθνών, Υπενθυμίζοντας την απόφαση 2117 (2013) και εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την απειλή κατά της ειρήνης και ασφάλειας στην Υεμένη που προκύπτει από την παράνομη μεταφορά, αποσταθεροποιητική συσσώρευση και κακή χρήση μικρών όπλων και ελαφρού οπλισμού, Αναγνωρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας και κλιμάκωση της βίας στην Υεμένη δημιουργεί μια αυξανόμενη και σοβαρή απειλή για τις γειτονικές χώρες και επιβεβαιώνοντας την πεποίθησή του ότι η κατάσταση στην Υεμένη αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Ζητεί από όλα τα πολιτικά κόμματα της Υεμένης και ιδιαίτερα από τους Χούτι (Ηοuthis), την πλήρη υλοποίηση της απόφασης 2201 (2015), την αποχή τους από περαιτέρω μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την πολιτική μετάβαση στην Υεμένη, και περαιτέρω ζητεί από τους Χούτι άμεσα και άνευ όρων: 1)να σταματήσουν τη χρήση βίας 2)να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από όλες τις περιοχές που έχουν καταλάβει, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Σαναά, 3)να παραδώσουν όλο τον πρόσθετο οπλισμό που έχει κατασχεθεί από στρατιωτικές υπηρεσίες και οργανισμούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων, 4)να σταματήσουν κάθε ενέργεια που εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο αρμοδιοτήτων της νόμιμης Κυβέρνησης της Υεμένης, 5)να απέχουν από κάθε πρόκληση ή απειλή προς γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πυραύλων εδάφους-εδάφους και της συσσώρευσης όπλων σε οποιαδήποτε περιοχή παραμεθόρια με γειτονικό κράτος, 6)να απελευθερώσουν με ασφάλεια τον Στρατηγό Μαχμούντ Αλ-Σουμπαϊχί (Μahmοud al-Subaihi), τον Υπουργό Άμυνας της Υεμένης, όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή κρατούνται παράνομα, και 7)να σταματήσουν τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών και να απελευθερώσουν όλα τα παιδιά από τις τάξεις του, 2.Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει σχετικά με την υλοποίηση αυτής της απόφασης και της απόφασης 2201 (2015) και ιδιαίτερα της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης σε 10 ημέρες από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, και σε περίπτωση περαιτέρω μη-υλοποίησης, εκφράζει την πρόθεσή του να εξετάσει την καταχώρηση επιπλέον προσώπων ή οντοτήτων που ασχολούνται ή παρέχουν υποστήριξη σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, ασφάλεια ή σταθερότητα της Υεμένης, ώστε να υπαχθούν στα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014), 3.Αποφασίζει ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης θα υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται από τις παραγράφους 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014), 4.Επαναλαμβάνει τη σημασία της υλοποίησης όλων των μέτρων που επιβάλλονται από την απόφαση 2140 (2014), όπως έχουν παραταθεί με την απόφαση 2204 (2015), 5.Καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα της Υεμένης και ειδικά τους Χούτι (Ηοuthis), να τηρήσουν την Πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και τον Μηχανισμό Υλοποίησής του, τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικού διαλόγου και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και να επαναλάβουν και επιταχύνουν τις διαμεσολαβητικές διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, να συνεχίσουν την πολιτική μετάβαση με σκοπό την εξεύρεση συναινετικής λύσης και τονίζει τη σημασία της πλήρους υλοποίησης των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν προς τον σκοπό αυτό και καλεί όλα τα μέρη, προς αυτή την κατεύθυνση, να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους που θα οδηγήσουν στον ταχύ τερματισμό της βίας, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας απόφασης και της απόφασης 2201 (2015), 6.Ζητεί από όλα τα πολιτικά κόμματα της Υεμένης να δεσμευτούν ότι θα επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και διαβούλευσης, να απορρίψουν πράξεις βίας για την επίτευξη πολιτικών στόχων και να απέχουν από προκλήσεις και μονομερείς ενέργειες που υπονομεύουν την πολιτική μετάβαση και τονίζει ότι όλα τα μέρη πρέπει να προβούν σε σταθερές ενέργειες για να συμφωνήσουν στην υλοποίηση μιας πολιτικής λύσης που θα βασίζεται στη συναίνεση για την κρίση της Υεμένης σύμφωνα με την Πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Συνεργασίας του Κόλπου και του Μηχανισμού Υλοποίησής της και τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικού διαλόγου. 7.Προτρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα της Υεμένης να ανταποκριθούν θετικά στο αίτημα του Προέδρου της Υεμένης να συμμετάσχουν στη διάσκεψη του Ριάντ, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, προς περαιτέρω υποστήριξη της πολιτικής μετάβασης στην Υεμένη, και να συνεισφέρουν και να υποστηρίξουν τις διαμεσολαβητικές διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών, 8.Καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 9.Επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, την ανάγκη διασφάλισης από όλα τα μέρη της ασφάλειας του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνουν βοήθεια, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας του ανθρωπιστικού προσωπικού και των Ηνωμένων Εθνών και του εμπλεκόμενου προσωπικού τους, και παροτρύνει όλα τα μέρη να διευκολύνουν την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τη γρήγορη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανθρωπιστικών φορέων προς αυτούς που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας. 10.Καλεί όλα τα μέρη να διευκολύνουν την εκκένωση από τα ενδιαφερόμενα Κράτη και διεθνείς οργανισμούς των υπηκόων και του προσωπικού τους από την Υεμένη και επικροτεί τις ενέργειες που ήδη έχουν γίνει προς αυτό το σκοπό. 11.Επιβεβαιώνει την αρχή της μη παραβίασης των χώρων των διπλωματικών και προξενικών αποστολών και τις υποχρεώσεις των Κρατών διαπίστευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Συνθήκης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις του 1961 και της Συνθήκης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις του 1963, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χώρων των διπλωματικών και προξενικών αποστολών κατά οποιασδήποτε παραβίασης ή πρόκλησης ζημίας, και να εμποδίσουν οποιαδήποτε διατάραξη της ειρήνης αυτών των αποστολών ή την απομείωση της αξιοπρέπειάς τους. 12.Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας και εκκένωσης, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης κατάπαυσης εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Υεμένης, και καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα της Υεμένης να συνεργαστούν με το Γενικό Γραμματέα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκείνους που την έχουν ανάγκη. 13.Περαιτέρω ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να εντατικοποιήσει την παροχή καλών υπηρεσιών ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επανάληψη μιας ειρηνικής, περιεκτικής, μεθοδικής και καθοδηγούμενης από την Υεμένη διαδικασίας πολιτικής μετάβασης που θα πληροί τις εύλογες απαιτήσεις και προσδοκίες του λαού της Υεμένης, περιλαμβανομένων των γυναικών, για ειρηνική αλλαγή και ουσιαστικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις όπως προβλέπεται στην Πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Μηχανισμού Υλοποίησής της και τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης διάσκεψης εθνικού διαλόγου, και τονίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας και συντονισμού των Ηνωμένων Εθνών με τους διεθνείς εταίρους και ειδικότερα το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, την Ομάδα Πρεσβευτών της Σαναά και άλλους φορείς, με σκοπό την επίτευξη μιας επιτυχούς μετάβασης. Εμπάργκο όπλων 14.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς προς ή προς όφελος των Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ (Αli Αbdullah Saleh), Αμπντουλάχ Γιαχιά Αλ Χακίμ (Αbdullah Υahya Αl Ηakim), Αμπντ Αλ-Χαλίφ Αλ-Χούτι (Αbd Αl-Κhaliq Αl-Ηuthi) και των προσώπων και οντοτήτων έχουν καταχωρηθεί, από την Επιτροπή που εγκαθιδρύθηκε δυνάμει της παραγράφου 19 της απόφασης 2140 (2014) (η οποία εφεξής στο παρόν θα αναφέρεται ως «η Επιτροπή»), σύμφωνα με την παράγραφο 20 (δ) της παρούσας απόφασης, των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, και εκείνων που ενεργούν εξ’ονόματος τους ή υπό την εποπτεία τους στην Υεμένη, από ή μέσω του εδάφους τους ή από τους υπηκόους τους, ή κάνοντας χρήση πλοίων που φέρουν τη σημαίας τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στο νηολόγιο τους, όπλων και σχετικού υλικού κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών των ανωτέρω, και τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας, σχετιζόμενης με στρατιωτικές δραστηριότητες, ή με την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και σχετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενόπλων μισθοφόρων είτε προέρχονται είτε όχι από το έδαφος τους. 15.Καλεί τα Κράτη Μέλη, και ειδικότερα τα γειτονικά με την Υεμένη Κράτη, να επιθεωρούν, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές και νομοθεσίες τους και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα το δίκαιο της θάλασσας και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για την πολιτική αεροπορία, στο έδαφος τους, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων λιμένων και αερολιμένων, όλα τα φορτία προς την Υεμένη, εάν το ενδιαφερόμενο Κράτος διαθέτει πληροφορίες που παρέχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από την παράγραφο 14 της παρούσας απόφασης, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής υλοποίησης των εν λόγω διατάξεων. 16.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη μπορούν και οφείλουν, εφόσον ανακαλυφθούν αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά απαγορεύεται από την παράγραφο 14 της παρούσας απόφασης, να κατάσχουν και περαιτέρω να αποσύρουν με κατάλληλο τρόπο (για παράδειγμα με καταστροφή, αχρήστευση, αποθήκευση ή μεταφορά σε Κράτος διαφορετικό από το κράτος προέλευσης ή προορισμού, για την απόσυρση τους) τα εν λόγω αντικείμενα και αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεργάζονται προς το σκοπό αυτό. 17.Ζητεί από κάθε Κράτος Μέλος που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 15 της παρούσας απόφασης, να υποβάλλει εγκαίρως μια αρχική γραπτή αναφορά προς την Επιτροπή που θα περιλαμβάνει, ειδικότερα, επεξήγηση των λόγων του ελέγχου, τα αποτελέσματα της ελέγχου, εάν υπήρξε ή όχι συνεργασία, και, εάν βρέθηκαν αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά απαγορεύεται, και περαιτέρω ζητεί από τα ως άνω Κράτη Μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή εντός 30 ημερών μια μεταγενέστερη γραπτή αναφορά που θα περιέχει στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο, την κατάσχεση και την απόσυρση, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των αντικειμένων, την προέλευσή και τον σκοπούμενο προορισμό τους, εφόσον αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στην αρχική αναφορά. Πρόσθετα κριτήρια καταχώρησης 18.Επιβεβαιώνει τα κριτήρια καταχώρησης που προβλέπονται στην παράγραφο 17 της απόφασης 2140 (2014), τα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει των παραγράφων 11 και 15 της ίδιας ως άνω απόφασης, και τονίζει τη σημασία της πλήρους υλοποίησής τους. 19.Επιβεβαιώνει την παράγραφο 18 της απόφασης 2140 (2014) και υπογραμμίζει ότι πράξεις που απειλούν την ειρήνη, ασφάλεια ή σταθερότητα της Υεμένης μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν παραβιάσεις της απαγόρευσης όπλων που επιβάλλεται δυνάμει της παραγράφου 14 ή την παρεμπόδιση παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη ή την πρόσβαση ή τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη. Εντολή της Επιτροπής Κυρώσεων 20.Αποφασίζει ότι η Επιτροπή που θεσπίσθηκε δυνάμει της παραγράφου 19 της απόφασης 2140 (2014) θα είναι επίσης επιφορτισμένη με τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 14 της παρούσας απόφασης, 2)να ζητά από όλα τα Κράτη κάθε πληροφορία που θα θεωρήσει χρήσιμη σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνουν για την αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 14 ανωτέρω, 3)να εξετάζει και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες σχετικά με πληροφορίες περί φερόμενης μη-τήρησης των μέτρων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση, 4)να καταχωρεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πρόσθετα πρόσωπα ή οντότητες που θα υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 14 ανωτέρω, Εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων 21.Αποφασίζει ότι η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που έχει θεσπιστεί δυνάμει της παραγράφου 21 της απόφασης 2140 (2014) και ανανεώθηκε με την απόφαση 2204 (2015) θα περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 14, 22.Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα, λαμβάνοντας υπόψιν τη διεύρυνσης των καθηκόντων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, να αυξήσει τον αριθμό της Ομάδας σε πέντε μέλη και να προβεί στις απαιτούμενες οικονομικές διευθετήσεις και διευθετήσεις ασφαλείας για την υποστήριξη των εργασιών της Ομάδας, 23.Καλεί την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεργαστεί ενεργά με τις άλλες Ομάδες Εμπειρογνωμόνων που έχουν θεσπιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Παρακολούθησης της απόφασης 1267, καθώς σχετίζονται με την υλοποίηση της εντολής της, Δέσμευση για επανεξέταση 24.Επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να προβεί στη λήψη περαιτέρω μέτρων σε περίπτωση μη υλοποίησης από πλευράς οποιουδήποτε μέρους στην Υεμένη της παρούσας απόφασης και της απόφασης 2201 (2015), 25.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Παράρτημα1.Αμπντουλμαλίκ αλ-Χούτι (Αbdulmalik al-Ηοuthi) Ο Αμπντουλμαλίκ αλ-Χούτι (Αbdulmalik al-Ηοuthi) ηγείται ομάδας που έχει εμπλακεί σε πράξεις που απειλούν την ειρήνη, ασφάλεια ή σταθερότητα της Υεμένης. Τον Σεπτέμβριο 2014, οι δυνάμεις των Χούτι (Ηοuthi) κατέλαβαν τη Σαναά και τον Ιανουάριο 2015 επιχείρησαν μονομερώς να αντικαταστήσουν τη νόμιμη κυβέρνηση της Υεμένης με μια παράνομη κυβερνητική αρχή υπό την κυριαρχία των Χούτι (Ηοuthi). Ο Αλ-Χούτι (Αl-Ηοuthi) ανέλαβε την ηγεσία του κινήματος των Χούτι (Ηοuthi) της Υεμένης το 2004 μετά το θάνατο του αδελφού του, Χουσεΐν Μπαντρεντέν Αλ-Χούτι (Ηussein Βadredden al-Ηοuthi). Ως ηγέτης της ομάδας, ο Αλ-Χούτι (Αl-Ηοuthi) επανειλημμένα απείλησε τις αρχές τις Υεμένης με περαιτέρω ταραχές σε περίπτωση μη ανταπόκρισης τους στις απαιτήσεις του και προχώρησε στην κράτηση του Προέδρου Χαντί (Ηadi), του Πρωθυπουργού και σημαντικών μελών του υπουργικού συμβουλίου. Ο Χαντί (Ηadi) στη συνέχεια διέφυγε στο Άντεν. Οι Χούτι (Ηοuthis) εξαπέλυσαν ακόμη μια επίθεση προς το Άντεν συνεπικουρούμενοι από στρατιωτικές μονάδες πιστές στον πρώην πρόεδρο Σαλέχ (Saleh) και στο γιο του, Αχμέντ Αλί Σαλέχ (Αhmed Αli Saleh). 2.Αχμέντ Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ (Αhmed Αli Αbdullah Saleh) Ο Αχμέντ Αλί Σαλέχ (Αhmed Αli Saleh) έχει εμπλακεί σε πράξεις που απειλούν την ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα της Υεμένης. Ο Αχμέντ Αλί Σαλέχ (Αhmed Αli Saleh) εργάσθηκε με στόχο να υπονομεύσει την εξουσία του Προέδρου Χαντί (Ηadi), να εμποδίσει τις προσπάθειες του Χαντί (Ηadi) για την αναμόρφωση του στρατού, και να εμποδίσει την ειρηνική μετάβαση της Υεμένης στη δημοκρατία. Ο Σαλέχ (Saleh) είχε ρόλο-κλειδί στη διευκόλυνση της στρατιωτικής επέκτασης των Χούτι (Ηοuthis). Από τα μέσα Φεβρουαρίου 2013 ο Αχμέντ Αλί Σαλέχ (Αhmed Αli Saleh) έχει χορηγήσει χιλιάδες νέα τυφέκια στις ταξιαρχίες της Δημοκρατικής Φρουράς και σε αγνώστους αρχηγούς φυλών. Η αρχική προμήθεια των όπλων έγινε το 2010 ενώ διατηρήθηκαν με σκοπό την εξαγορά της αφοσίωσης των ληπτών για πολιτικό όφελος σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Μετά την αποχώρηση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας της Υεμένης Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ (Αli Αbdullah Saleh), πατέρα του Σαλέχ (Saleh), από την Υεμένη το 2011, ο Αχμέντ Αλί Σαλέχ (Αhmed Αli Saleh) διατήρησε τη θέση του ως διοικητής της Δημοκρατικής Φρουράς της Υεμένης. Λίγο μετά από ένα χρόνο ο Σαλέχ (Saleh) παύθηκε από τον Πρόεδρο Χαντί (Ηadi) αλλά συνέχισε να έχει σημαντική επιρροή στις στρατιωτικές δυνάμεις της Υεμένης, ακόμη και μετά την οριστική απομάκρυνσή του από τη διοίκηση. Ο Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ (Αli Αbdullah Saleh) καταχωρήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με την απόφαση 2140 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τον Νοέμβριο του 2014. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία