Σχετικά με απόφαση 2198 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2198 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2198 (2015) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7371η σύνοδό του, την 29η Ιανουαρίου 2015. Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Επαναβεβαιώνοντας την ισχυρή του δέσμευση σχετικά με την κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, καθώς και όλων των Κρατών στην περιοχή και τονίζοντας την ανάγκη πλήρους σεβασμού των αρχών της μη-παρέμβασης, της καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας. Τονίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο έδαφος της και την προστασία των πολιτών της με σεβασμό του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Λαμβάνοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση (S/2014/428) και την τελική έκθεση (S/2015/19) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό («η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων») η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 1771 (2007) και της οποίας η εντολή επεκτάθηκε δυνάμει των αποφάσεων 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012) και 2136 (2014), καθώς και τις προτάσεις τους. Υπενθυμίζοντας τη στρατηγική σημασία της υλοποίησης του Πλαισίου Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την περιοχή, και επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσουν εγκαίρως, πλήρως και με καλή πίστη τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους που προκύπτουν από την εν λόγω συμφωνία, ούτως ώστε να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια των συρράξεων και να δοθεί τέλος στους διαδοχικούς κύκλους βίας. Επαναλαμβάνοντας τη βαθειά ανησυχία του για την κρίση στον τομέα της ασφάλειας καθώς και για την ανθρωπιστική κρίση στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας αλλοδαπών και εγχώριων ένοπλων ομάδων και του λαθρεμπορίου των φυσικών πόρων του Κονγκό, τονίζοντας τη σημασία εξουδετέρωσης όλων των ένοπλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΑDF), του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRΑ), των Εθνικών Απελευθερωτικών Δυνάμεων (FΝL) και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με την απόφαση 2147 (2014). Υπενθυμίζοντας τη Δήλωση του Προέδρου του της 8ης Ιανουαρίου 2015 (S/ΡRSΤ/2015/1) και επαναλαμβάνοντας ότι η ταχεία εξουδετέρωση των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR) αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την επίτευξη της σταθερότητας και της προστασίας των αμάχων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, σημειώνοντας με βαθειά ανησυχία τις επανειλημμένες αναφορές για συνεργασία μεταξύ στοιχείων των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC) και των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR) σε τοπικό επίπεδο, υπενθυμίζοντας ότι οι Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR) είναι μια ομάδα υπό καθεστώς κυρώσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, στους ηγέτες και τα μέλη της οποίας συμπεριλαμβάνονται θύτες της γενοκτονίας των Τούτσι στη Ρουάντα το 1994, κατά την οποία φονεύθηκαν επίσης και άτομα της φυλής Χούτου και άλλα που αντιτάχθηκαν στη γενοκτονία, και οι οποίοι συνέχισαν να προωθούν και να διαπράττουν δολοφονίες με βάση εθνοτικά και άλλα κριτήρια στη Ρουάντα και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σημειώνοντας με μεγάλη ανησυχία ότι η προθεσμία της 2ας Ιανουαρίου 2015 που είχε οριστεί από τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ΙCGLR) και τη Νοτιοαφρικανική Κοινότητα Ανάπτυξης (SΑDC) έχει εκπνεύσει και ότι οι Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR) όχι μόνο δεν έχουν παραδοθεί και αποστρατευθεί πλήρως και άνευ όρων, αλλά συνεχίζουν να στρατολογούν νέους μαχητές στις τάξεις τους. Καταδικάζοντας τις βάναυσες δολοφονίες εκατοντάδων αμάχων στην περιοχή Μπενί τους τελευταίους μήνες, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τη συνέχιση της βίας σ’ αυτή την περιοχή και τονίζοντας την ανάγκη για μια λεπτομερή και ταχεία διερεύνηση αυτών των επιθέσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποδοθούν ευθύνες σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι και καλώντας τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, και με την υποστήριξη της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ), σύμφωνα με την εντολή της βάσει της απόφασης 2147(2014), για τον τερματισμό της απειλής που αποτελούν οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΑDF) και όλες οι άλλες ένοπλες ομάδες που επιχειρούν στην περιοχή. Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της ολοκλήρωσης της μόνιμης αποστράτευσης των πρώην μαχητών του Κινήματος της 23ης Μαρτίου (Μ23), τονίζοντας τη σημασία της διασφάλισης της μη επανασύνδεσης ή ένταξης σε άλλες ένοπλες ομάδες των πρώην μαχητών του και καλώντας για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Διακηρύξεων του Ναϊρόμπι και του Προγράμματος Αφοπλισμού, Αποστράτευσης, Επαναπατρισμού, Επανένταξης και Επανεγκατάστασης (DDRRR) των πρώην μαχητών του Μ23, συμπεριλαμβανομένης της υπερκέρασης των εμποδίων για τον επαναπατρισμό, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Κράτη της περιοχής. Επαναλαμβάνοντας την έντονη εκ μέρους του καταδίκη κάθε μορφής εσωτερικής ή εξωτερικής υποστήριξης των ένοπλων ομάδων που επιχειρούν στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω οικονομικής, εφοδιαστικής και στρατιωτικής υποστήριξης. Καταδικάζοντας την παράνομη ροή όπλων προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και εντός αυτής, συμπεριλαμβανομένης της επανακυκλοφορίας τους προς και μεταξύ ένοπλων ομάδων, κατά παράβαση των αποφάσεων 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012) και 2136 (2014) και διακηρύσσοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και των άλλων μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αναγνωρίζοντας στην κατεύθυνση αυτή τη σημαντική συμβολή του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μικρών και ελαφρών όπλων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην υποστήριξη της οικοδόμησης της ειρήνης, του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης των πρώην μαχητών και της αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας, μετά τη λήξη των συρράξεων. Υπογραμμίζοντας ότι η διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι καίριας σημασίας για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια της, τονίζοντας τον πλήρη σεβασμό του για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό επί των φυσικών πόρων της και την ευθύνη της για την αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω πόρων σε αυτή την κατεύθυνση. Υπενθυμίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης άγριων ζώων, του παράνομου εμπορίου αυτών των πόρων και της διασποράς και παράνομης διακίνησης όπλων ως ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που τροφοδοτούν και οξύνουν τις συρράξεις στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και ενθαρρύνοντας τη συνέχιση των περιφερειακών προσπαθειών της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ΙCGLR) και των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων κατά της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, και τονίζοντας, στην κατεύθυνση αυτή, τη σημασία της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο και της εμβάθυνσης της οικονομικής ενοποίησης με ιδιαίτερη έμφαση στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Σημειώνοντας με ανησυχία τις αναφορές για τη συμμετοχή στοιχείων των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC), καθώς και ένοπλων ομάδων, στο παράνομο εμπόριο ορυκτών, στην παράνομη παραγωγή και εμπορία ξυλάνθρακα και ξύλου και στη λαθροθηρία και παράνομη διακίνηση άγριων ζώων. Σημειώνοντας με μεγάλη ανησυχία τη συνέχιση των σοβαρών καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά αμάχων στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας και μεγάλης κλίμακας στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών από ένοπλες ομάδες. Σημειώνοντας με βαθιά ανησυχία τις αναφορές και τους ισχυρισμούς σχετικά με τη συνέχιση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από κάποια μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC) και της Εθνικής Αστυνομίας του Κονγκό (ΡΝC) και υπενθυμίζοντας τη σημασία της καταπολέμησης της ατιμωρησίας σε όλες τις βαθμίδες των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC) και της Εθνικής Αστυνομίας του Κονγκό (ΡΝC), επαινώντας τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τις πρόσφατες διώξεις και καταδίκες δύο υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC) για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου και τονίζοντας την ανάγκη η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει να διασφαλίζει τον επαγγελματισμό των δυνάμεων ασφαλείας της. Απευθύνοντας έκκληση σχετικά με την ανάγκη άμεσης σύλληψης, προσαγωγής ενώπιον της δικαιοσύνης και λογοδοσίας όλων όσων είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις ή καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της άσκησης βίας σε παιδιά ή της κακοποίησης παιδιών και των πράξεων σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας. Υπενθυμίζοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις του για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και για την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων και υπενθυμίζοντας επίσης τα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις, τα οποία αφορούν τα μέρη στην ένοπλη σύρραξη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (S/ΑC.51/2014/3) της 18ης Σεπτεμβρίου 2014. Καλώντας όλα τα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) και να συνεχίσουν να παραμένουν προσηλωμένα στην πλήρη και αντικειμενική υλοποίηση της εντολής της Αποστολής, επαναλαμβάνοντας την εκ μέρους του καταδίκη κάθε επίθεσης κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων και τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις αυτές πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Σημειώνοντας την καθοριστική σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του καίριου ρόλου που μπορούν να παίξουν συναφώς τα γειτονικά Κράτη καθώς και οι περιφερειακοί και υποπεριφερειακοί οργανισμοί και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας. Υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη σημασία των έγκαιρων και λεπτομερών γνωστοποιήσεων προς την Επιτροπή, σχετικά με τα όπλα, πυρομαχικά και εκπαίδευση, όπως ορίζεται στο τμήμα 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Επιτροπής. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Καθεστώς Κυρώσεων 1.Αποφασίζει να ανανεώσει μέχρι την 1η Ιουλίου 2016 τα μέτρα σχετικά με τα όπλα που έχουν επιβληθεί δυνάμει της παραγράφου 1 της απόφασης 1807 (2008) και επαναβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 της προαναφερθείσας απόφασης και περαιτέρω αποφασίζει ότι τα μέτρα σχετικά με τα όπλα που έχουν επιβληθεί δυνάμει των παραγράφων 1 και 5 της απόφασης 1807 (2008) δεν ισχύουν σε σχέση με την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και σε σχέση με βοήθεια, συμβουλές ή εκπαίδευση που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) ή της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης ή για χρήση από αυτές. 2.Αποφασίζει να ανανεώσει, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα μέτρα σχετικά με τις μεταφορές που έχουν επιβληθεί δυνάμει των παραγράφων 6 και 8 της απόφασης 1807 (2008) και επαναβεβαιώνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 της απόφασης αυτής. 3.Αποφασίζει να ανανεώσει, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα που έχουν επιβληθεί δυνάμει των παραγράφων 9 και 11 της απόφασης 1807 (2008) και επαναβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 12 της απόφασης 1807 (2008), σε σχέση με τα εν λόγω μέτρα. 4.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που έχουν επιβληθεί δυνάμει της παραγράφου 9 της απόφασης 1807 (2008) δεν ισχύουν στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 10 της απόφασης 2078. 5.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω ισχύουν για τα άτομα και τους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή ως εμπλεκόμενοι ή παρέχοντες υποστήριξη σε ενέργειες που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και αποφασίζει ότι οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: 1)τις παραβιάσεις των μέτρων που λαμβάνονται από τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, 2)την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αλλοδαπών ένοπλων ομάδων που επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που παρεμποδίζει τον αφοπλισμό και τον οικειοθελή επαναπατρισμό ή επανεγκατάσταση των μαχητών που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, 3)την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πολιτοφυλακών του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν υποστήριξη από το εξωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης, 4)τη στρατολόγηση ή χρησιμοποίηση παιδιών στις ένοπλες συρράξεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου, 5)την εμπλοκή στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση ή στη συμμετοχή στη στοχοποίηση παιδιών ή γυναικών σε καταστάσεις ενόπλων συρράξεων, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και ακρωτηριασμών, βιασμών και άλλων πράξεων σεξουαλικής βίας, απαγωγών, αναγκαστικών εκτοπίσεων και επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, 6)την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή της διανομής της, 7)την παροχή υποστήριξης σε άτομα ή φορείς, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων ομάδων, που εμπλέκονται σε δραστηριότητες αποσταθεροποίησης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μέσω του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού ή των άγριων ζώων καθώς και προϊόντων προερχόμενων από άγρια ζώα, 8)τη διενέργεια πράξεων εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες καθορισμένου ατόμου ή φορέα ή τη διενέργεια πράξεων εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες φορέα που ανήκει σε ή ελέγχεται από καθορισμένο άτομο ή φορέα, 9)το σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χρηματοδότηση ή τη συμμετοχή σε επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) ή του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, 10)την παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών σε καθορισμένο άτομο ή φορέα. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 6.Αποφασίζει να επεκτείνει μέχρι την 1η Αυγούστου 2016 την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 1533 (2004) και της οποίας η εντολή ανανεώθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις, εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την περαιτέρω επέκταση μέχρι την 1η Ιουλίου 2016 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για την εκ νέου σύσταση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων όσο το δυνατόν συντομότερα, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, αξιοποιώντας, όπως αρμόζει, την εμπειρία των μελών της Ομάδας που έχει συσταθεί δυνάμει προηγούμενων αποφάσεων. 7.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκπληρώσει την εντολή της όπως συγκεκριμενοποιείται ακολούθως, με έμφαση στις περιοχές που πλήττονται από την παρουσία παράνομων ένοπλων ομάδων, και να παράσχει στο Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης με την Επιτροπή, μια ενδιάμεση έκθεση το αργότερο μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2015 και μια τελική έκθεση το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου 2016, καθώς και να υποβάλει εκθέσεις προόδου στην Επιτροπή, ειδικά σε επείγουσες περιπτώσεις ή όπως η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο : 1)να βοηθά την Επιτροπή στην εκπλήρωση της εντολής της, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πληροφοριών προς την Επιτροπή σχετικά με τον ενδεχόμενο καθορισμό ατόμων και φορέων που μπορεί να εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 4 ανωτέρω, 2)να συλλέγει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, με έμφαση στα περιστατικά μη συμμόρφωσης, 3)να μελετά και προτείνει, όπου αρμόζει, τρόπους για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των Κρατών Μελών, ιδιαίτερα εκείνων της περιοχής, αναφορικά με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, 4)να συλλέγει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με τα περιφερειακά και διεθνή δίκτυα υποστήριξης των ένοπλων ομάδων και των εγκληματικών δικτύων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 5)να συλλέγει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων, συναφούς υλικού και συναφούς στρατιωτικής βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω δικτύων παράνομης διακίνησης και τη μεταφορά όπλων και συναφούς υλικού προς ένοπλες ομάδες από τις δυνάμεις ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, 6)να συλλέγει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με δράστες σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων εντός των δυνάμεων ασφαλείας, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 7)να αξιολογεί τις επιπτώσεις της δυνατότητας εντοπισμού των ορυκτών που αναφέρεται στην παράγραφο 22 κατωτέρω και να συνεχίσει τη συνεργασία με άλλα φόρουμς, 8)να βοηθά την Επιτροπή στην επεξεργασία και επικαιροποίηση των πληροφοριών του καταλόγου των ατόμων και φορέων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στοιχείων ταυτοποίησης και πρόσθετων πληροφοριών για τις δημόσια διαθέσιμες περιγραφικές περιλήψεις των λόγων συμπερίληψης στον κατάλογο. 8.Εκφράζει την πλήρη του υποστήριξη στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών της Επιτροπής 1533 και προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των Κρατών, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στην περιοχή, της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ), των αρμόδιων φορέων των Ηνωμένων Εθνών και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ενθαρρύνει περαιτέρω όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν τη συνεργασία των ατόμων και φορέων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους ή υπό τον έλεγχό τους με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και επαναλαμβάνει την απαίτησή του προς όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της και του υποστηρικτικού της προσωπικού, και την απαίτησή του προς όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και των χωρών της περιοχής, να παράσχουν ανεμπόδιστη και άμεση πρόσβαση, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων κρίνει ότι σχετίζονται με την εκτέλεση της εντολής της. 9.Καλεί την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεργαστεί ενεργά με τα άλλα Σώματα ή Ομάδες Εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, σχετικά με την υλοποίηση της εντολής της. Ένοπλες ομάδες 10.Καταδικάζει έντονα όλες τις ένοπλες ομάδες που επιχειρούν στην περιοχή και τις εκ μέρους τους παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου καθώς και του λοιπού εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου και τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στον άμαχο πληθυσμό, στις ειρηνευτικές δυνάμεις της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) και σε ανθρωπιστικούς φορείς, των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, της σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας, της μεγάλης κλίμακας στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών και επαναλαμβάνει ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. 11.Απαιτεί από τις Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), τις Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΑDF), το Στρατό Αντίστασης του Κυρίου (LRΑ) και από κάθε άλλη ένοπλη ομάδα που επιχειρεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να σταματήσουν αμέσως κάθε μορφή βίας και άλλες δραστηριότητες αποσταθεροποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, και να αποστρατεύσουν αμέσως και μονίμως τα μέλη τους, να καταθέσουν τα όπλα τους και να απελευθερώσουν και αποστρατεύσουν όλα τα παιδιά από τις τάξεις τους. 12.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται στην περιοχή, να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει υποστήριξη, εντός και από τα εδάφη τους, προς ένοπλες ομάδες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των δικτύων υποστήριξης, χρηματοδότησης και στρατολόγησης των ένοπλων ομάδων που είναι ενεργές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ στοιχείων των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC) και των ένοπλων ομάδων σε τοπικό επίπεδο και καλεί όλα τα Κράτη να λάβουν μέτρα ούτως ώστε να λογοδοτήσουν, όπου αρμόζει, οι ηγέτες και τα μέλη των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR) και των άλλων ένοπλων ομάδων που κατοικούν στις χώρες τους. 13.Απαιτεί από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στις Διακηρύξεις του Ναϊρόμπι της 12ης Δεκεμβρίου 2013, να επιταχύνει την υλοποίηση του προγράμματος Αφοπλισμού, Αποστράτευσης και Επανένταξης, σε συντονισμό με τις γειτονικές χώρες όπου πρώην μαχητές του Μ23 έχουν βρει καταφύγιο καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη και τους διεθνείς οργανισμούς, και τονίζει τη σημασία της υπερκέρασης των εμποδίων για τον επαναπατρισμό αυτών των πρώην μαχητών, της διασφάλισης ότι το πρόγραμμα αφοπλισμού, αποστράτευσης, επανένταξης, επαναπατρισμού και επανεγκατάστασης χρηματοδοτείται και υλοποιείται πλήρως, ιδιαίτερα τα προγράμματα εκείνα που απαιτούνται για την υποστήριξη της επιτυχούς αποστράτευσης και επανένταξης των πρώην μαχητών του Μ23, της μη ανασύστασης του Μ23 και της μη συνέχισης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και της μη ένταξης μελών του ή παροχής υποστήριξης από αυτά σε άλλες ένοπλες ομάδες, σε συμφωνία με τις Διακηρύξεις του Ναϊρόμπι και τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Δεσμεύσεις της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό 14.Χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε μέχρι σήμερα από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τον τερματισμό της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, προτρέπει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει την πλήρη εφαρμογή και διάδοση σε όλη τη στρατιωτική ιεραρχία, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών, των δεσμεύσεών της όπως προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσης που έχει υπογράψει με τα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο περιγράφει συγκεκριμένα και με ορισμένο χρονικό ορίζοντα μέτρα για την απελευθέρωση και επανένταξη των παιδιών που σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις του Κονγκό, την αποτροπή της περαιτέρω στρατολόγησης και της προστασίας των κοριτσιών και των αγοριών από τη σεξουαλική βία και περαιτέρω καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να διασφαλίσει ότι τα παιδιά δεν θα κρατούνται βάσει κατηγοριών που αφορούν τη συμμετοχή τους σε ένοπλες ομάδες. 15.Επίσης καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του προγράμματος δράσης της ως προς τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας και των σχετικών παραβιάσεων που διαπράττονται από τις ένοπλες δυνάμεις της και να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και σημειώνοντας ότι η μη τήρηση των ανωτέρω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC) στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη σεξουαλική βία. 16.Τονίζει τη σημασία ανάληψης δράσης από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ούτως ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη χώρα και τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης συνεργασίας της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενθαρρύνει την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) να κάνει χρήση της υφιστάμενης εξουσιοδότησής της για να βοηθήσει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό προς την κατεύθυνση αυτή και καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Πλαίσιο Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας να συνεχίσουν την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους και την πλήρη συνεργασία μεταξύ τους και με την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό όσο και με την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) για το σκοπό αυτό. 17.Υπενθυμίζει ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην περιοχή, και, στην κατεύθυνση αυτή, προτρέπει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όλες τις χώρες της περιοχής και τα λοιπά ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να προσάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης για να λογοδοτήσουν. 18.Καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να ενισχύσει την ασφάλεια, ευθύνη και διαχείριση των αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών, με τη βοήθεια των διεθνών εταίρων, να αντιμετωπίσει επειγόντως αναφορές εκτροπής προς ένοπλες ομάδες, όπως θα κριθεί αναγκαίο και θα γίνει αντικείμενο σχετικού αιτήματος, και να υλοποιήσει επειγόντως εθνικό πρόγραμμα σήμανσης όπλων, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στο κράτος, σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίζονται από το Πρωτόκολλο του Ναϊρόμπι και το Περιφερειακό Κέντρο Μικρών Όπλων. 19.Τονίζει την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να ενισχύσει την κρατική εξουσία και διακυβέρνηση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας για να καταστεί δυνατή η αναμόρφωση του στρατιωτικού, αστυνομικού και δικαστικού τομέα και να τερματισθεί η ατιμωρησία για παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προτρέπει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να ενισχύσει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη Συμφωνία Πλαίσιο Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας. Φυσικοί πόροι 20.Ενθαρρύνει περαιτέρω τη συνέχιση των προσπαθειών της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παράνομης εκμετάλλευσης και του λαθρεμπορίου φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της προσαγωγής ενώπιον της δικαιοσύνης εκείνων των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC) που συμμετέχουν στο παράνομο εμπόριο φυσικών πόρων, ιδιαίτερα χρυσού και προϊόντων άγριων ζώων. 21.Τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη διακοπή της χρηματοδότησης των ένοπλων ομάδων που εμπλέκονται σε ενέργειες αποσταθεροποίησης μέσω του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού ή των προϊόντων άγριων ζώων. 22.Χαιρετίζει προς αυτή την κατεύθυνση τα μέτρα που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα προμήθειας των ορυκτών, όπως ορίστηκαν από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την υλοποίηση των προγραμμάτων εντοπισμού των ορυκτών και καλεί όλα τα Κράτη να βοηθήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ΙCGLR) και τις χώρες στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στην ανάπτυξη ενός υπεύθυνου εμπορίου ορυκτών. 23.Χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις Κυβερνήσεις της περιοχής για την υλοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών δέουσας επιμέλειας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του Περιφερειακού Μηχανισμού Πιστοποίησης της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ΙCGLR) στην εθνική νομοθεσία τους, σύμφωνα με την καθοδήγηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τη διεθνή πρακτική και ζητά την επέκταση της διαδικασίας πιστοποίησης και σε άλλα Κράτη Μέλη της περιοχής και ενθαρρύνει όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής, να συνεχίσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας. 24.Ενθαρρύνει την ταχεία ανταπόκριση από πλευράς της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ΙCGLR) για τη δημιουργία των τεχνικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την υποστήριξη των Κρατών Μελών στην καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και περαιτέρω ενθαρρύνει τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ΙCGLR) να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την πλήρη υλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης των ορυκτών. 25.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, ιδιαίτερα στον τομέα του χρυσού, και την προσαγωγή των συμμετεχόντων στο παράνομο εμπόριο ενώπιον της δικαιοσύνης, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για τη διακοπή της χρηματοδότησης των ένοπλων ομάδων και εγκληματικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα οποία συμμετέχουν μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC). 26.Επαναβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 7 έως 9 της απόφασης 2021 (2011) και καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τα Κράτη της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο για να διερευνήσουν και καταπολεμήσουν τα εγκληματικά δίκτυα και τις ένοπλες ομάδες της περιοχής που εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της λαθροθηρίας και παράνομης διακίνησης άγριων ζώων και να ζητήσουν από τις τελωνειακές αρχές τους να εντείνουν τους ελέγχους στις εξαγωγές και εισαγωγές ορυκτών από και προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ρόλος της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) 27.Υπενθυμίζει την εντολή της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) για την υποστήριξη των αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στην υλοποίηση των εθνικών τους δεσμεύσεων σύμφωνα με τη Συμφωνία Πλαίσιο Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας, σε συμφωνία με την απόφαση 2147 (2014). 28.Υπενθυμίζει την εντολή της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) για την επίβλεψη της εφαρμογής του εμπάργκο όπλων, σε συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και ιδιαίτερα την επιτήρηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη ροή στρατιωτικού προσωπικού, όπλων ή συνδεόμενου υλικού διαμέσου των ανατολικών συνόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των δυνατοτήτων παρακολούθησης που παρέχονται από μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και την κατάσχεση, συλλογή και διάθεση όπλων ή συνδεόμενου υλικού που εισέρχονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατά παράβαση των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1, σύμφωνα με την παράγραφο 4 γ) της απόφασης 2147 (2014). 29.Σημειώνει ότι η Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της εδραίωσης αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής δομής που θα ελέγχει τις καίριες μεταλλευτικές δραστηριότητες και θα διαχειρίζεται με δίκαιο τρόπο την εξόρυξη και το εμπόριο των φυσικών πόρων στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με την απόφαση 2147 (2014). 30.Ζητά από την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) να βοηθήσει την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί δυνάμει της ίδιας απόφασης, εντός του πλαισίου των δυνατοτήτων της, μεταξύ άλλων μέσω της μεταβίβασης πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των κυρώσεων. Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση 31.Καλεί όλα τα Κράτη, ειδικά εκείνα της περιοχής και εκείνα στα οποία βρίσκονται τα άτομα και οι φορείς που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης, να υποβάλουν τακτικά εκθέσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την υλοποίηση των μέτρων που επιβλήθηκαν δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 ανωτέρω και που προτάθηκαν στην παράγραφο 8 της απόφασης 1952 (2010). 32.Τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής τακτικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, όπως μπορεί να απαιτείται, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 33.Ζητά από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία κατά τη διάρκεια Συρράξεων, να συνεχίσουν να μοιράζονται σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998 (2011). 34.Αποφασίζει ότι, όταν κριθεί κατάλληλο και όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2016, θα επανεξετάσει τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, με σκοπό την προσαρμογή τους, όπως αρμόζει, υπό το φως της κατάστασης ασφαλείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδιαίτερα της προόδου της αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης των ένοπλων δυνάμεων και της αναμόρφωσης της εθνικής αστυνομίας, και του αφοπλισμού, της αποστράτευσης, του επαναπατρισμού, της επανεγκατάστασης και της επανένταξης, όπως αρμόζει, των Κονγκολέζικων και αλλοδαπών ενόπλων ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά που βρίσκονται στις τάξεις τους. 35.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία