ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/Φ.3440/ΑΣ21147

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-05-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-05-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-05-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβύης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2213 (2015) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7420η σύνοδο του στις 27 Μαρτίου 2015. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας την απόφασή του 1970 (2011) και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις του για τη Λιβύη. Επαναβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή του στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και εθνική ενότητα της Λιβύης. Χαιρετίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τη διευκόλυνση της υπό Λιβυκή καθοδήγηση πολιτικής λύσης στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας, σε συμμόρφωση με τις αρχές τις εθνικής κυριότητας, επί των αμέσως επόμενων βημάτων προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της πολιτικής μετάβασης της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Χαιρετίζοντας τον συνεχιζόμενο, διευκολυνόμενο από τα Ηνωμένα Έθνη, πολιτικό διάλογο, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των Κρατών Μελών για τη φιλοξενία και υποστήριξη συναντήσεων αυτού του διαλόγου και τονίζοντας την ανάγκη για την εποικοδομητική συμμετοχή της εκλεγμένης Βουλής των Αντιπροσώπων και άλλων πλευρών στη Λιβύη ώστε να προαχθεί η δημοκρατική μετάβαση, η οικοδόμηση κρατικών θεσμών και η εκκίνηση της ανοικοδόμησης της Λιβύης. Ανησυχώντας σοβαρά για την αυξανόμενη τάση των τρομοκρατικών ομάδων στη Λιβύη να διακηρύττουν την αφοσίωσή τους στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ΙSΙL) (επίσης γνωστό ως Da’esh) και τη συνεχιζόμενη παρουσία άλλων τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα που δρουν εκεί, επαναβεβαιώνοντας την ανάγκη να καταπολεμηθούν με κάθε μέσο, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες και υπενθυμίζοντας, σχετικά, τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την απόφαση 2161 (2014). Εκφράζοντας βαθειά ανησυχία για την απειλή που τίθεται από μη ασφαλισμένα όπλα και πυρομαχικά στη Λιβύη και τη διάδοσή τους, η οποία υπονομεύει τη σταθερότητα στη Λιβύη και την περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω της μεταφοράς προς τρομοκρατικές και βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συντονισμένης διεθνούς υποστήριξης προς τη Λιβύη και την περιοχή για τη διευθέτηση αυτών των θεμάτων. Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της απόδοσης ευθυνών σε εκείνους που ευθύνονται για παραβιάσεις ή προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται σε επιθέσεις με στόχο αμάχους. Υπενθυμίζοντας όσα αποφασίστηκαν στην απόφαση 1970 (2011) για την παραπομπή της κατάστασης στη Λιβύη στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), επισημαίνοντας την απόφαση του Προ-Δικαστικού Τμήματος από 10 Δεκεμβρίου 2014 και τονίζοντας με έμφαση τη σημασία της πλήρους συνεργασίας της Λιβυκής κυβέρνησης με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον Εισαγγελέα. Υπενθυμίζοντας την ανάγκη όλα τα μέρη να σεβαστούν τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις κατευθυντήριες αρχές επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) (S/2015/144). Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ειδική έκθεση του Γενικού Γραμματέα επί της στρατηγικής αξιολόγησης της παρουσίας των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (S/2015/113), συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για τη διαμόρφωση της παρουσίας των Ηνωμένων Εθνών που περιέχονται σε αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη την τελική έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (S/2015/128) η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 14(δ) της απόφασης 2144 (2014) και τα πορίσματα και τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτή. Κρίνοντας ότι η κατάσταση τη Λιβύη συνεχίζει να συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Καλεί για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός, υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση και παροτρύνει όλες τις πλευρές στη Λιβύη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις προσπάθειες της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για να διευκολύνουν, σύμφωνα με τις αρχές της εθνικής κυριότητας, τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας και τη συμφωνία επί των μεταβατικών διευθετήσεων ασφαλείας οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Λιβύη. 2.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να υποστηρίξουν πλήρως τις προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα. 3.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται στην περιοχή, να παροτρύνουν όλες τις πλευρές στη Λιβύη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στον διευκολυνόμενο από τα Ηνωμένη Έθνη διάλογο και να εργαστούν γρήγορα προς την κατεύθυνση μιας επιτυχούς έκβασης. 4.Καταδικάζει τη χρήση βίας εναντίον αμάχων και πολιτικών θεσμών και τη συνεχή κλιμάκωση της σύρραξης, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε αεροδρόμια, Κρατικούς θεσμούς και άλλες ζωτικής σημασίας εθνικές υποδομές και φυσικούς πόρους και καλεί για την απόδοση ευθυνών στους υπευθύνους. 5.Καλεί τη Λιβυκή κυβέρνηση να προάγει και προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των γυναικών, παιδιών και ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και κάνει έκκληση για την απόδοση ευθυνών σε εκείνους οι οποίοι ευθύνονται για τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις παραβιάσεις και προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 6.Καταδικάζει τις περιπτώσεις βασανισμού και κακομεταχείρισης και θανάτων λόγω βασανισμού, σε κέντρα κράτησης στη Λιβύη, καλεί τη Λιβυκή κυβέρνηση να λάβει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας, τη μεταφορά κρατουμένων υπό την κρατική εξουσία και την πρόληψη και διερεύνηση παραβιάσεων και προσβολών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλεί όλες τις πλευρές στη Λιβύη να συνεργαστούν με τις προσπάθειες της Λιβυκής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή, κάνει έκκληση για την άμεση απελευθέρωση όλων των ατόμων που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται αυθαίρετα στη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών υπηκόων και υπογραμμίζει την πρωταρχική ευθύνη της Λιβυκής κυβέρνησης για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των προσώπων στη Λιβύη, ιδιαίτερα εκείνων των Αφρικανών μεταναστών και άλλων αλλοδαπών υπηκόων. 7.Καλεί τη Λιβυκή κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον Εισαγγελέα όπως απαιτείται από την απόφαση 1970 (2011). 8.Ενθαρρύνει τη Λιβύη και τα Κράτη της περιοχής να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Λιβύη, να αποτρέψουν στοιχεία του πρώην καθεστώτος της Λιβύης και βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες ή τρομοκράτες από τη χρήση του εδάφους της Λιβύης ή των εν λόγω Κρατών, για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση ή την τέλεση βίαιων ή άλλων παράνομων ή τρομοκρατικών ενεργειών για την αποσταθεροποίηση της Λιβύης ή των Κρατών στην περιοχή και επισημαίνει ότι μια τέτοια συνεργασία θα ωφελούσε την περιφερειακή σταθερότητα. Εντολή Ηνωμένων Εθνών 9.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015, υπό την ηγεσία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και αποφασίζει περαιτέρω ότι η εντολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) ως ολοκληρωμένης ειδικής πολιτικής αποστολής, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της εθνικής κυριότητας, θα επικεντρωθεί, ως άμεση προτεραιότητα, στην υποστήριξη της Λιβυκής πολιτικής διαδικασίας και των διευθετήσεων ασφαλείας, μέσω της μεσολάβησης και της παροχής καλών υπηρεσιών και περαιτέρω, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών περιορισμών και των περιορισμών ασφάλειας, θα περιλαμβάνει: 1)την επίβλεψη της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων, 2)την υποστήριξη στη διασφάλιση μη ελεγχομένων όπλων και σχετικού υλικού και την αντιμετώπιση της διάδοσής τους, 3)την υποστήριξη προς τους βασικούς θεσμούς της Λιβύης, 4)την υποστήριξη, κατόπιν αιτήματος, για την παροχή αναγκαίων υπηρεσιών και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές, 5)την υποστήριξη για το συντονισμό της διεθνούς συνδρομής. 10.Αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση ασφάλειας στη Λιβύη απαιτεί μείωση του μεγέθους της Αποστολής αλλά ζητά από το Γενικό Γραμματέα να διατηρήσει την απαραίτητη ευελιξία και κινητικότητα για να προσαρμόσει την επάνδρωση και τις επιχειρήσεις της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να υποστηρίξει, όπως αρμόζει και σύμφωνα με την εντολή της, την υλοποίηση από τους Λίβυους, των συμφωνιών και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή προς απάντηση σε ανάγκες τους που έχουν ήδη εκφρασθεί και περαιτέρω ζητά από το Γενικό Γραμματέα να τηρεί το Συμβούλιο Ασφαλείας ενήμερο πριν από τις αλλαγές αυτές στην Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) με τις εκθέσεις του σύμφωνα με την παράγραφο 27 αυτής της απόφασης. Μέτρα Κυρώσεων 11.Επαναβεβαιώνει ότι τα μέτρα της απαγόρευσης ταξιδιών και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων τα οποία ορίζονται στις παραγράφους 15, 16, 17, 19, 20 και 21 της απόφασης 1970 (2011), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις παραγράφους 14, 15 και 16 της απόφασης 2009 (2011), εφαρμόζονται σε άτομα και φορείς που καθορίζονται σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και την απόφαση 1973 (2011) και από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 24 της απόφασης 1970 (2011) και επαναβεβαιώνει ότι αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε άτομα και φορείς τα οποία κρίνεται από την Επιτροπή ότι εμπλέκονται σε ή παρέχουν υποστήριξη για άλλες ενέργειες οι οποίες συνιστούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης, ή εμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής της μετάβασης και αποφασίζει ότι τέτοιου είδους ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στις εξής: 1)σχεδιασμό, καθοδήγηση ή τέλεση ενεργειών οι οποίες παραβιάζουν το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή ενέργειες που συνιστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη, 2)επιθέσεις εναντίον οποιουδήποτε αερολιμένα, χερσαίου ή θαλάσσιου λιμένα στη Λιβύη ή εναντίον Κρατικών θεσμών ή εγκαταστάσεων της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου ή εναντίον οποιασδήποτε αλλοδαπής αποστολής στη Λιβύη, 3)παροχή υποστήριξης σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης αργού πετρελαίου ή οποιωνδήποτε άλλων φυσικών πόρων στη Λιβύη, 4)απειλή ή εξαναγκασμό των Κρατικών οικονομικών ιδρυμάτων της Λιβύης και της Λιβυκής Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου, ή ανάμιξη σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να οδηγήσει ή να καταλήξει σε υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων της Λιβύης, 5)παραβίαση ή συνδρομή στην αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη το οποίο επιβλήθηκε με την απόφαση 1970 (2011), 6)τέλεση ενέργειας για ή εκ μέρους ή σύμφωνα με την καθοδήγηση κατονομαζόμενου ατόμου ή φορέα. 12.Επαναλαμβάνει ότι άτομα και φορείς τα οποία κρίνεται από την Επιτροπή ότι έχουν παραβιάσει τις διατάξεις της απόφασης 1970 (2011), συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο όπλων ή ότι έχουν βοηθήσει άλλους να το πράξουν, υπόκεινται σε καθορισμό και επισημαίνει ότι τούτος περιλαμβάνει και εκείνους οι οποίοι βοηθούν στην παραβίαση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και της απαγόρευσης ταξιδιών της απόφασης 1970 (2011). 13.Καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των μέτρων που περιέχονται στην απόφαση 1970 (2011) και δίνει εντολή στην Επιτροπή, σύμφωνα με την εντολή της και τις κατευθυντήριες γραμμές της, να διεξάγει διαβουλεύσεις όσο το δυνατό συντομότερα με οποιοδήποτε Κράτος Μέλος σχετικά με το οποίο η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι διευκολύνει αυτές τις παραβιάσεις ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες μη συμμόρφωσης με αυτά τα μέτρα. Πρόληψη παράνομων εξαγωγών πετρελαίου 14.Αποφασίζει να παρατείνει, έως τις 31 Μαρτίου 2016, τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί και τα μέτρα που έχουν επιβληθεί με την απόφαση 2146 (2014). 15.Παροτρύνει τη Λιβυκή κυβέρνηση να παρέχει τακτικές ενημερώσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα λιμάνια, τα κοιτάσματα πετρελαίου και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και να πληροφορεί την Επιτροπή σχετικά με το μηχανισμό που χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει τις νόμιμες εξαγωγές αργού πετρελαίου. Εμπάργκο όπλων 16.Τονίζει ότι τα όπλα και το σχετικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πυρομαχικών και ανταλλακτικών τα οποία παρέχονται, πωλούνται ή μεταφέρονται ως συνδρομή στον τομέα της ασφάλειας ή στον τομέα του αφοπλισμού στη Λιβυκή κυβέρνηση σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014), δεν πρέπει να μεταπωλούνται, να μεταφέρονται ή να διατίθενται για χρήση σε άλλους εκτός από τον καθορισμένο τελικό χρήστη. 17.Παροτρύνει τη Λιβυκή κυβέρνηση να βελτιώσει περαιτέρω την εποπτεία και τον έλεγχο όπλων ή σχετικού υλικού τα οποία παρέχονται, πωλούνται ή μεταφέρονται στη Λιβύη σύμφωνα με την παράγραφο 9(γ) της απόφασης 1970 (2011) ή την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014), μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης πιστοποιητικών τελικού χρήστη και παροτρύνει τα Κράτη Μέλη και τους περιφερειακούς οργανισμούς να παρέχουν βοήθεια στη Λιβυκή κυβέρνηση ώστε να ενδυναμωθεί η νυν υφιστάμενη υποδομή και μηχανισμοί προς το σκοπό αυτό. 18.Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Λιβύη, να αντιμετωπίσει με τη βοήθεια διεθνών εταίρων, την παράνομη μεταφορά, την αποσταθεροποιητική συσσώρευση και την κακή χρήση μικρών και ελαφρών όπλων στη χώρα και να εξασφαλίσει την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση, αποθήκευση και ασφάλεια των αποθεμάτων μικρών και ελαφρών όπλων και τη συλλογή και/ή καταστροφή των πλεονασματικών, κατασχεθέντων, χωρίς σήμανση ή παράνομα κατεχόμενων όπλων και πυρομαχικών. 19.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, το οποίο επιβλήθηκε με βάση τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 1970 και τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες αποφάσεις, να επιθεωρούν στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσίων λιμένων και των αερολιμένων, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές και τη νομοθεσία τους και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας και τις διεθνείς συμφωνίες περί πολιτικής αεροπορίας, σκάφη και αεροσκάφη που κατευθύνονται προς ή προέρχονται από τη Λιβύη, εάν το εν λόγω Κράτος διαθέτει πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τις παραγράφους 9 ή 10 της απόφασης 1970 (2011), όπως έχουν τροποποιηθεί από την παράγραφο 13 της απόφασης 2009 (2011), τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 2095 (2013) και την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014) ώστε να διασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων αυτών και καλεί όλα τα Κράτη σημαίας αυτών των σκαφών και αεροσκαφών να συνεργαστούν σε αυτές τις επιθεωρήσεις. 20.Επαναβεβαιώνει την απόφασή του να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να και επαναβεβαιώνει την απόφασή του ότι όλα τα Κράτη Μέλη, σε περίπτωση που ανακαλύψουν αντικείμενα τα οποία απαγορεύονται από την παράγραφο 9 ή 10 της απόφασης 1970, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 13 της απόφασης 2009 (2011), τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 2095 (2013) και την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014), θα κατάσχουν και διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε ένα Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού προς διάθεση) αυτά τα αντικείμενα και περαιτέρω επαναβεβαιώνει την απόφασή του ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεργάζονται σε αυτές τις προσπάθειες. 21.Ζητά από κάθε Κράτος Μέλος, όταν διεξάγει επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 19 αυτής της απόφασης, να υποβάλει ταχέως μια αρχική έγγραφη έκθεση προς την Επιτροπή που θα περιέχει, ιδιαίτερα, επεξήγηση των λόγων για τις επιθεωρήσεις, τα αποτελέσματα αυτών των επιθεωρήσεων και εάν παρασχέθηκε συνεργασία ή όχι και, εάν βρεθούν αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται, περαιτέρω ζητά από αυτά τα Κράτη Μέλη, να υποβάλουν στην Επιτροπή, σε μεταγενέστερη φάση, μια επακόλουθη έγγραφη έκθεση η οποία να περιέχει σχετικές λεπτομέρειες για την επιθεώρηση, την κατάσχεση και τη διάθεση και σχετικές λεπτομέρειες για τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των αντικειμένων, της προέλευσής τους και του επιδιωκόμενου προορισμού τους, εάν αυτές οι πληροφορίες δεν περιέχονται στην αρχική έκθεση. Περιουσιακά Στοιχεία 22.Χαιρετίζει τις προσπάθειες των Λιβυκών αρχών να εφαρμόσουν μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας των κυβερνητικών εσόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων μισθών, επιδομάτων και άλλων εμβασμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης και χαιρετίζει τις προσπάθειες των Λιβυκών αρχών να εξαλείψουν την καταβολή πληρωμών δύο φορές και να αγωνιστούν εναντίον της παράνομης εκτροπής των πληρωμών και ενθαρρύνει περαιτέρω μέτρα στην κατεύθυνση αυτή τα οποία θα διασφαλίσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των οικονομικών πόρων της Λιβύης. 23.Υποστηρίζει τις προσπάθειες των Λιβυκών αρχών να ανακτήσουν κεφάλαια που έχουν υπεξαιρεθεί υπό το καθεστώς Καντάφι και ενθαρρύνει, στην κατεύθυνση αυτή, τις Λιβυκές αρχές και τα Κράτη Μέλη τα οποία έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τις αποφάσεις 1970 (2011) και 1973 (2011), όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση 2009 (2011), να συνεννοούνται μεταξύ τους σχετικά με τις απαιτήσεις επί υπεξαιρεθέντων κεφαλαίων και σχετικών ζητημάτων κυριότητας. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 24.Αποφασίζει να παρατείνει έως τις 30 Απριλίου 2016 την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η οποία συστάθηκε με βάση την παράγραφο 24 της απόφασης 1973 (2011) και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2040 (2012), 2146 (2014) και 2174 (2014), εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να λάβει κατάλληλα μέτρα σχετικά με την περαιτέρω παράταση όχι αργότερα από δώδεκα μήνες από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και αποφασίζει ότι η Ομάδα θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)να βοηθήσει την Επιτροπή στην υλοποίηση της εντολής της όπως ορίζεται στην παράγραφο 24 της απόφασης 1970 (2011) και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2146 (2014) και 2174 (2014) και με την παρούσα απόφαση, 2)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες από τα Κράτη, τους σχετικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, τους περιφερειακούς οργανισμούς και άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στις αποφάσεις 1970 (2011), 1973 (2011), 2146 (2014) και 2174 (2014) και τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014) και με την παρούσα απόφαση, ιδιαίτερα περιστατικά μη συμμόρφωσης, 3)να κάνει συστάσεις για ενέργειες τις οποίες το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Λιβυκή κυβέρνηση ή άλλα Κράτη μπορεί να εξετάσουν για τη βελτίωση της εφαρμογής των σχετικών μέτρων, 4)να παρέχει στο Συμβούλιο μια ενδιάμεση έκθεση επί της εργασίας της όχι αργότερα από 180 ημέρες από το διορισμό της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και μια τελική έκθεση προς το Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, όχι αργότερα από τις 15 Μαρτίου 2016, με τα πορίσματα και τις συστάσεις της. 25.Παροτρύνει όλα τα Κράτη, τους σχετικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL), και άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές, να συνεργαστούν πλήρως με την Επιτροπή και την Ομάδα, ιδιαίτερα μέσω της παροχής πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους για την εφαρμογή των μέτρων τα οποία έχουν αποφασιστεί στις αποφάσεις 1970 (2011), 1973 (2011), 2146 (2014) και 2174 (2014) και τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2009 (2011) και 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014) και με την παρούσα απόφαση, ιδιαίτερα περιστατικά μη συμμόρφωσης και καλεί την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και τη Λιβυκή κυβέρνηση να υποστηρίξουν το ερευνητικό έργο της Ομάδας εντός της Λιβύης, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της διευκόλυνσης της διέλευσης και της παροχής πρόσβασης σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, όπως αρμόζει. 26.Καλεί όλες τις πλευρές και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, και καλεί όλες τις πλευρές και όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης και των χωρών της περιοχής, να παρέχουν απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και τοποθεσίες που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θεωρεί σχετικά με την εκπλήρωση της εντολής της. Υποβολή Εκθέσεων και Επανεξέταση 27.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει εκθέσεις προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τουλάχιστον κάθε 60 ημέρες. 28.Βεβαιώνει την ετοιμότητά του να επανεξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης, τροποποίησης, αναστολής ή άρσης των μέτρων και την ετοιμότητά του να επανεξετάσει την εντολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) όπως μπορεί να είναι απαραίτητο ανά πάσα στιγμή, ενόψει των εξελίξεων στη Λιβύη, ιδιαίτερα τα αποτελέσματα του διευκολυνόμενου από τα Ηνωμένα Έθνη διαλόγου. 29.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-05-22 Απόφαση 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβύης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/52
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία