ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/Φ.3467/ΑΣ38662

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-09-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-09-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβερίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10-8-1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2237 (2015) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7517η συνεδρίασή του στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του για την κατάσταση στη Λιβερία. Χαιρετίζοντας τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειώσει η Κυβέρνηση της Λιβερίας σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Λιβερίας προς όφελος όλων των Λιβεριανών, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Σώματος Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβερία (S/2015/558). Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη την επιστολή του Γενικού Γραμματέα της 31ης Ιουλίου 2015 (S/2015/590) με την οποία ενημερώνεται το Συμβούλιο Ασφαλείας για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Κυβέρνηση της Λιβερίας στην εφαρμογή των συστάσεων για την ορθή διαχείριση των όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης των αναγκαίων νόμων και για τη διευκόλυνση του αποτελεσματικού ελέγχου και διαχείρισης των συνοριακών περιοχών μεταξύ της Λιβερίας και της Ακτής Ελεφαντοστού. Επαινώντας την Κυβέρνηση της Λιβερίας για την αποτελεσματική της αντίδραση στο ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη Λιβερία και αναγνωρίζοντας συναφώς την ανθεκτικότητα του λαού και της Κυβέρνησης της Λιβερίας και των θεσμών ασφαλείας της, ειδικά των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Αστυνομίας της Λιβερίας, Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες των Κρατών Μελών, των διμερών εταίρων και των πολυμερών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών να στηρίξουν την Κυβέρνηση της Λιβερίας στην αντιμετώπιση του ξεσπάσματος του ιού Έμπολα, και επίσης χαιρετίζοντας τη συμβολή της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής για την Οικοδόμηση της Ειρήνης, να συνδράμουν τη Λιβερία στη συνολική δέσμευσή της για ανάπτυξη στην μετά Έμπολα περίοδο, ειδικότερα μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων των θεσμών ασφαλείας της και ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα περαιτέρω μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Επιβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση της Λιβερίας φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία όλου του πληθυσμού εντός της επικράτειάς της από βιαιοπραγίες και τονίζοντας ότι για τη διαρκή σταθερότητα στη Λιβερία απαιτείται από την Κυβέρνηση της Λιβερίας να διατηρήσει αποτελεσματικούς και υπεύθυνους κρατικούς θεσμούς, ειδικότερα στους τομείς του κράτους δικαίου και της ασφάλειας. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυξημένη πρόοδο στη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας στη Λιβερία, ειδικότερα ώστε να διασφαλιστεί η αυτεπάρκεια, η ικανότητα και η κατάλληλη προετοιμασία του στρατού, της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων της Λιβερίας προκειμένου να προστατεύουν το λαό της Λιβερίας. Υπογραμμίζοντας ότι η διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων είναι κρίσιμη για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια στη Λιβερία. Υπενθυμίζοντας την ετοιμότητα του Συμβουλίου να παύσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 2(α) και (β) και 4 (α) της απόφασης 1521 (2003) όταν θα έχει αποφασίσει ότι η κατάπαυση του πυρός στη Λιβερία γίνεται πλήρως σεβαστή και διατηρείται, ότι ο αφοπλισμός, η αποστράτευση, η επανένταξη, ο επαναπατρισμός και η αναδιάρθρωση του τομέα ασφαλείας έχουν ολοκληρωθεί, ότι οι διατάξεις της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας εφαρμόζονται πλήρως και ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εδραίωση και διατήρηση της σταθερότητας στη Λιβερία και την υποπεριοχή. Υπενθυμίζοντας περαιτέρω την πρόθεση του Συμβουλίου να εξετάσει την τροποποίηση του μέτρου που επιβλήθηκε με την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004) μόλις η Κυβέρνηση της Λιβερίας συστήσει διαφανείς λογιστικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη διασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης των κρατικών εσόδων προς άμεσο όφελος του λαού της Λιβερίας. Κρίνοντας ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, η κατάσταση στη Λιβερία εξακολουθεί να συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Αποφασίζει να ανανεώσει τα μέτρα για τα όπλα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 2 της απόφασης 1521 (2003) και τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1683 (2006), την παράγραφο 1(β) της απόφασης 1731 (2006), τις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 της απόφασης 1903 (2009), την παράγραφο 3 της απόφασης 1961 (2010) και την παράγραφο 2(β) της απόφασης 2128 (2013) για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης αυτής της απόφασης. 2.Αποφασίζει να παύσει τα ταξιδιωτικά και οικονομικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της απόφασης 1521 (2003) και στην παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004). 3.Αποφασίζει να παρατείνει την ισχύ της εντολής του Σώματος Εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε βάσει της παραγράφου 9 της απόφασης 1903 (2009) για διάστημα 10 μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης αυτής της απόφασης για την ανάληψη των ακόλουθων καθηκόντων σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση της Λιβερίας και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ακτή Ελεφαντοστού: 1)Να ερευνήσει και να συντάξει τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τυχόν παραβιάσεις των μέτρων για τα όπλα όπως ανανεώθηκαν με την παράγραφο 1 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των ποικίλων χρηματοδοτικών πηγών για το λαθρεμπόριο όπλων και σχετικά με την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας και στο νομικό τομέα σε σχέση με την ικανότητα της Κυβέρνησης της Λιβερίας να επιβλέπει αποτελεσματικά και να ελέγχει όπλα και συνοριακά ζητήματα. 2)Να παράσχει στο Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης με την Επιτροπή, τελική έκθεση το αργότερο έως την 1η Μαΐου 2016 για όλα τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο και να ενημερώνει ανεπίσημα την Επιτροπή όπως αρμόζει πριν από αυτή την ημερομηνία. 3)Να συνεργάζεται ενεργά με άλλες σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερα εκείνη της Ακτής Ελεφαντοστού που επανασυστήθηκε με την παράγραφο 24 της απόφασης 2153 (2014). 4.Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να λάβει τα αναγκαία διοικητικά μέτρα το συντομότερο δυνατό για την επανασύσταση του Σώματος Εμπειρογνωμόνων το οποίο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την περιορισμένη εντολή του, θα αποτελείται από 1 μέλος, για διάστημα 10 μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης αυτής της απόφασης. 5.Καλεί όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λιβερίας, να συνεργαστούν πλήρως με το Σώμα Εμπειρογνωμόνων σε όλες τις πτυχές της εντολής του. 6.Υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για τον έλεγχο της κυκλοφορίας μικρών όπλων εντός του εδάφους της Λιβερίας και μεταξύ της Λιβερίας και των όμορων Κρατών εναπόκειται στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές σύμφωνα με τη Σύμβαση του 2006 της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα. 7.Παροτρύνει την Κυβέρνηση της Λιβερίας να θέσει προτεραιότητες και να επισπεύσει την υιοθέτηση και εφαρμογή της κατάλληλης νομοθεσίας για τη διαχείριση όπλων και πυρομαχικών και να λάβει άλλα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για να δημιουργήσει το αναγκαίο νομικό και διοικητικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων και πυρομαχικών. 8.Επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιμο για την προσαρμογή των μέτρων που περιέχονται σε αυτή την απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της εκ νέου επιβολής ή ενίσχυσης των μέτρων, καθώς και της τροποποίησης, αναστολής ή άρσης μέτρων, όποτε μπορεί να χρειαστεί για τη σταθερότητα της Λιβερίας και της υποπεριοχής. 9.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-09-18 Απόφαση 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβερίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/111
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία