Απόφαση 2290 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2290 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2290 (2016) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7702η συνεδρίασή του, στις 31 Μαΐου 2016. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις και δηλώσεις του σχετικά με το Νότιο Σουδάν, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 2057 (2012), 2109 (2013), 2132 (2013), 2155 (2014), 2187 (2014), 2206 (2015), 2241 (2015), 2252 (2015), 2271 (2016) και 2280 (2016). Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία σχετικά με τη σύρραξη μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Νότιου Σουδάν και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, η οποία προήλθε από εσωτερικές πολιτικές διαμάχες μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών της χώρας και έχει ως αποτέλεσμα μεγάλα ανθρώπινα δεινά, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών απωλειών ζωής, την εκτόπιση περισσότερων από δύο εκατομμυρίων ανθρώπων και απώλειες περιουσιών, περαιτέρω εξαθλίωση και δυσπραγία του λαού του Νότιου Σουδάν. Χαιρετίζοντας την υπογραφή της «Συμφωνίας για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νότιου Σουδάν» (εφεξής «η Συμφωνία»), όπως περιέχεται στο έγγραφο S/2016/654 και περαιτέρω χαιρετίζοντας το σχηματισμό της Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, στις 29 Απριλίου 2016, ως ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας και, επίσης, χαιρετίζοντας τις παρατηρήσεις τόσο του Προέδρου Salνa Κiir όσο και του Πρώτου Αντιπροέδρου Riek Μachar σχετικά με την ανάγκη να διασφαλιστεί η συμφιλίωση και το πνεύμα συνεργασίας. Προτρέποντας τη Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να εφαρμόσει πλήρως και άνευ όρων όλα τα μέρη της Συμφωνίας, να τηρήσει τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός καινά αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση και τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση. Χαιρετίζοντας τη σύσταση της Μεικτής Στρατιωτικής Επιτροπής Κατάπαυσης του Πυρός και το έργο της προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός και των μεταβατικών διευθετήσεων ασφαλείας, καθώς και την έναρξη της Στρατηγικής Αναθεώρησης Άμυνας και Ασφαλείας, και επισημαίνοντας τη θετική συνάντηση και το διάλογο των στρατιωτικών και αστυνομικών εκπροσώπων στη Juba, στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 12 - 14 Μαΐου 2016. Χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Μεικτής Επιτροπής Επίβλεψης και Αξιολόγησης και της Αφρικανικής Ένωσης, μέσω του Ύπατου Αντιπροσώπου της για το Νότιο Σουδάν, πρώην Προέδρου Αlpha Οumar Κοnar?, για τη συγκρότηση της Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και καλώντας τη Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να παράσχει την πλήρη συνεργασία και υποστήριξη της στον Πρόεδρο της Μεικτής Επιτροπής Επίβλεψης και Αξιολόγησης, πρώην Πρόεδρο Festus Μοgae, για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Καταδικάζοντας έντονα τις παρελθούσες και τρέχουσες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μεταξύ άλλων και αυτών που αφορούν σε στοχευμένες δολοφονίες αμάχων, εθνοτικά στοχευμένη βία, εξωδικαστικές εκτελέσεις, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας και βίας που βασίζεται στο φύλο, στρατολόγηση και χρήση παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, απαγωγές, αναγκαστικές εξαφανίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, βία με στόχο την πρόκληση τρόμου στον άμαχο πληθυσμό και επιθέσεις σε σχολεία, χώρους λατρείας και νοσοκομεία, καθώς και σε προσωπικό και αντικείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο συνδεδεμένο ειρηνευτικό προσωπικό και αντικείμενα, από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανόμενων των ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων εθνικής ασφάλειας, καθώς και την προτροπή για διάπραξη των εν λόγω καταπατήσεων και παραβιάσεων, περαιτέρω καταδικάζοντας την παρενόχληση και τη στόχευση της κοινωνίας των πολιτών, του ανθρωπιστικού προσωπικού και των δημοσιογράφων, και τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις παραβιάσεις και τις καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν και ότι η Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Νότιου Σουδάν φέρει την πρωταρχική ευθύνη προστασίας του πληθυσμού του από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου, την εθνοκάθαρση και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τον μεγάλης κλίμακας εκτοπισμό προσώπων και την εμβάθυνση της ανθρωπιστικής κρίσης, επισημαίνοντας το πόρισμα της τελικής έκθεσης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Νότιο Σουδάν (S/2016/70), η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 18 της απόφασης 2206 (2015), ότι η παρεμπόδιση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια είναι ευρέως διαδεδομένη και ότι τμήματα πολλών πολιτειών του Νότιου Σουδάν είναι εντελώς αποκλεισμένα από την ανθρωπιστική βοήθεια, τονίζοντας την ευθύνη που βαρύνει όλα τα μέρη στη σύρραξη για τα δεινά του λαού του Νότιου Σουδάν, και υπό αυτό το πρίσμα, αναγνωρίζει ότι, βάσει της Συμφωνίας, η Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας θα επανεξετάσει το Νομοσχέδιο περί Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και θα υποβάλει τη νομοθεσία σε μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω νομοθεσία είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και με τη δέσμευση της να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό πολιτικό, διοικητικό, επιχειρησιακό και νομικό περιβάλλον για την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας. Επαινώντας τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες και εταίρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις προσπάθειες τους να παράσχουν επείγουσα και συντονισμένη στήριξη στον πληθυσμό, καλώντας όλα τα μέρη στη σύρραξη να επιτρέψουν και να διευκολύνουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου και τις κατευθυντήριες αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική βοήθεια, την πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση του προσωπικού, του εξοπλισμού και των προμηθειών περίθαλψης σε όλους όσους έχουν ανάγκη και την έγκαιρη παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως στους εσωτερικά εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες, καταδικάζοντας όλες τις επιθέσεις κατά του ανθρωπιστικού προσωπικού και των ανθρωπιστικών εγκαταστάσεων και υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις εις βάρος του ανθρωπιστικού προσωπικού και η αποστέρηση από τους αμάχους αντικειμένων απαραίτητων για την επιβίωση τους μπορεί να αποτελούν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών του Δεκεμβρίου 2015 (S/2016/70), η οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνει τις παραβιάσεις της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται στη Συμφωνία από τα μέρη, ακόμη και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, τη συνεχώς επιδεινούμενη ανθρωπιστική καταστροφή, τις εκτεταμένες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τις παραβιάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης της Συμφωνίας για το Καθεστώς των Δυνάμεων της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν (UΝΜΙSS), και επισημαίνοντας το πόρισμα της Τελικής Έκθεσης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ότι, αν και δεν αποτελεί παραβίαση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν με την απόφαση 2206 (2015), και οι δύο πλευρές συνέχισαν να αποκτούν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό μετά την υπογραφή της Συμφωνίας και επισημαίνοντας ότι οι εν λόγω προμήθειες υπονομεύουν την εφαρμογή της Συμφωνίας, διευκολύνοντας τις παραβιάσεις της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Χαιρετίζοντας την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει το Ανακοινωθέν του Συμβουλίου Υπουργών της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη, της 31ης Ιανουαρίου 2016, προτρέποντας τη Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να τηρεί και να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια ασύμβατη με το ανακοινωθέν της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη, της 30ης - 31ης Ιανουα­ρίου 2016, το οποίο στη συνέχεια προσυπεγράφη από τα μέρη και τη Μεικτή Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης, σχετικά με το ζήτημα του Προεδρικού διατάγματος για τη δημιουργία 28 νέων πολιτειών και το οποίο καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να υποστηρίξει τις συνέπειες σε περίπτωση που τα μέρη του Νότιου Σουδάν αδυνατούν ή αρνούνται να εφαρμόσουν την Ειρηνευτική Συμφωνία, και περαιτέρω χαιρετίζοντας την απαίτηση του να αναλάβουν τα μέρη στη σύρραξη άμεση δράση για τη διασφάλιση της άνευ όρων πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλη τη χώρα. Χαιρετίζοντας, επίσης, το ανακοινωθέν της 29ης Ιανουαρίου του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, το οποίο, μεταξύ άλλων, κάλεσε όλα τα μέρη του Νότιου Σουδάν να τηρούν αυστηρά τους όρους της Συμφωνίας και να εφαρμόζουν πιστά τις διατάξεις της, κάλεσε όλα τα Κράτη Μέλη της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU), και τους εταίρους να υποστηρίξουν πλήρως την εφαρμογή της Συμφωνίας και προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει την εφαρμογή της Συμφωνίας με συντονισμένο τρόπο. Χαιρετίζοντας το ανακοινωθέν της 26ης Σεπτεμβρίου 2015 του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, το οποίο, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τη δέσμευση της Αφρικανικής Ένωσης, τόσο μέσω του Ύπατου Αντιπροσώπου για το Νότιο Σουδάν όσο και μέσω της Υψηλού Επιπέδου ad hοc Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για το Νότιο Σουδάν, να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της στη διαδικασία εφαρμογής, μαζί με τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλα διεθνή ενδιαφερόμενα μέρη. Χαιρετίζοντας, επίσης, το δελτίο Τύπου της 22ας Μαΐου 2015 του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, το οποίο, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της απόφασης 2206 (2015) για την υποστήριξη της αναζήτησης μιας περιεκτικής και βιώσιμης ειρήνης στο Νότιο Σουδάν. Υπενθυμίζοντας τα Ανακοινωθέντα του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης της 12ης Ιουνίου 2014, της 5ης Δεκεμβρίου 2014 και της 29ης Ιανουαρίου 2015 τα οποία, μεταξύ άλλων, τόνισαν ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται εις βάρος όλων των μερών που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πολιτική διαδικασία και να υπονομεύουν τη Συμφωνία περί Κατάπαυσης των Εχθροπραξιών της 23ης Ιανουαρίου 2014 και περαιτέρω υπενθυμίζοντας το Ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης της 26ης Σεπτεμβρίου 2015, που εκφράζει αποφασιστικότητα για την επιβολή μέτρων εις βάρος όλων εκείνων που θα εμπόδιζαν την εφαρμογή της Συμφωνίας και το Ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης της 29ης Ιανουαρίου 2016, που υπενθυμίζει τα προηγούμενα Ανακοινωθέντα και τις δηλώσεις στον Τύπο του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με το Νότιο Σουδάν. Περαιτέρω υπενθυμίζοντας το ανακοινωθέν της 28ης Έκτακτης Συνόδου της Διάσκεψης Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη, το οποίο, μεταξύ άλλων, κάλεσε σε συλλογική δράση, όπως αρμόζει, τα κράτη της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη προκειμένου να επιβάλουν δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και να αρνούνται την παροχή όπλων και πυρομαχικών και οποιουδήποτε άλλου υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο και κάλεσε το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τη διεθνή κοινότητα να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης. Χαιρετίζοντας το «Σχέδιο Πέντε Σημείων», για το οποίο μεσολάβησε η Κίνα, το οποίο είχε συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαβούλευσης για την υποστήριξη της, υπό την ηγεσία της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη, Ειρηνευτικής Διαδικασίας του Νότιου Σουδάν που συνεκλήθη στις 12 Ιανουαρίου 2015 στο Χαρτούμ, και προτρέποντας έντονα τη Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να εφαρμόσει αμέσως το Σχέδιο Πέντε Σημείων. Εκφράζοντας τη βαθιά του εκτίμηση για τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από τις ειρηνευτικές δυνάμεις της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν και τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις για την προστασία των αμάχων, συμπεριλαμβανόμενων και των ξένων υπηκόων, οι οποίοι βρίσκονται υπό την απειλή σωματικής βίας, και για τη σταθεροποίηση της κατάστασης ασφάλειας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανεξάρτητης και δημόσιας επίβλεψης, διερεύνησης και υποβολής εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το χρήσιμο ρόλο τους στη δημιουργία θεμελίων για δικαιοσύνη, λογοδοσία, συμφιλίωση και επούλωση μεταξύ όλων των κοινοτήτων του Νότιου Σουδάν. Λαμβάνοντας υπόψη με ενδιαφέρον τις εκθέσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί από την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν, το Γενικό Γραμματέα και το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για το ότι, σύμφωνα με την «Έκθεση του Γραφείου της Αποστολής Αξιολόγησης του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με σκοπό τη Βελτίωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Λογοδοσίας, της Συμφιλίωσης και της Ικανότητας στο Νότιο Σουδάν» της 11ης Μαρτίου 2016 και την έκθεση της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν / του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, με θέμα «Η Κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Παρατεταμένη Σύρραξη στο Νότιο Σουδάν», η κλίμακα, η ένταση και η σοβαρότητα των καταπατήσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αυξηθεί με τη συνέχιση των εχθροπραξιών, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι έχουν διαπραχθεί παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων που αφορούν εξωδικαστικές εκτελέσεις, βιασμούς και άλλες πράξεις σεξουαλικής βίας και βίας που βασίζεται στο φύλο, αναγκαστικές εξαφανίσεις και αυθαίρετες κρατήσεις, καθώς και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή/και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και τονίζοντας την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία στο Νότιο Σουδάν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες των εγκλημάτων αυτών. Χαιρετίζοντας τη δημοσίευση της έκθεσης της Διερευνητικής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με το Νότιο Σουδάν και την Ξεχωριστή Γνώμη και αναγνωρίζοντας το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για τη διερεύνηση και τεκμηρίωση των παραβιάσεων και καταπατήσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο Νότιο Σουδάν και εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για το πόρισμα της Διερευνητικής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης ότι υφίστανται βάσιμοι λόγοι να θεωρεί ότι έχουν λάβει χώρα εγκλήματα πολέμου, όπως δολοφονίες, αίσχη κατά της προσωπικής αξιοπρέπειας, όπως βιασμοί και άλλες πράξεις σεξουαλικής βίας, και βάναυση και εξευτελιστική μεταχείριση, στόχευση μη στρατιωτικών αντικειμένων και προστατευόμενης περιουσίας και ότι οι παραβιάσεις έγιναν και από τις δύο πλευρές στη σύρραξη. Τονίζοντας την ελπίδα του ότι θα ληφθούν υπόψη αυτή και άλλες εκθέσεις, όπως αρμόζει, από τους μηχανισμούς για τη μεταβατική δικαιοσύνη, τη λογοδοσία, τη συμφιλίωση και την επούλωση, όπως ζητείται στο Κεφάλαιο V της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενου του υβριδικού δικαστηρίου και της Επιτροπής για την Αλήθεια, την Επούλωση και τη Συμφιλίωση, τονίζοντας τη σημασία της λογοδοσίας, της συμφιλίωσης και της επούλωσης μεταξύ όλων των κοινοτήτων του Νότιου Σουδάν, ως εξεχόντων στοιχείων μιας μεταβατικής ημερήσιας διάταξης, και, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι διεθνείς έρευνες, και, όπου αρμόζει, οι διώξεις σε σχέση με τη λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Καταδικάζοντας έντονα τη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη μετάδοση μηνυμάτων μίσους καθώς και μηνυμάτων που υποκινούν σε σεξουαλική βία εις βάρος συγκεκριμένης εθνικής ομάδας, χρήση η οποία έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της μαζικής βίας και την όξυνση της σύγκρουσης, και καλώντας τη Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας δραστηριότητας, και περαιτέρω προτρέποντας όλα τα μέρη να απέχουν από τις ενέργειες αυτές και, αντ αυτού, να συμβάλουν στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης μεταξύ των κοινοτήτων. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι γυναίκες και η νεολαία στο Νότιο Σουδάν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής τους - μαζί με τους πρώην κρατουμένους του Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος του Σουδάν και άλλα πολιτικά κόμματα - στην εξεύρεση μια βιώσιμης λύσης για την κρίση στη χώρα και ανησυχώντας για τις προσπάθειες ορισμένων στελεχών της Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας να περιορίσουν την εν λόγω συμμετοχή, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένων περιορισμών της ελευθερίας της έκφρασης. Επιβεβαιώνοντας όλες τις σχετικές του αποφάσεις για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις, καθώς και τις αποφάσεις 1502 (2003) σχετικά με την προστασία του ανθρωπιστικού προσωπικού και του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, 2150 (2014) για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Γενοκτονίας, 2151 (2014) σχετικά με τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και 2286 (2016) σχετικά με την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και υγειονομικής περίθαλψης. Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις 1209 (1998), 2117 (2013) και 2220 (2015) και εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Νότιο Σουδάν η οποία προκύπτει από την παράνομη μεταφορά, την αποσταθεροποιητική συσσώρευση και την κακή χρήση μικρών και ελαφρών όπλων και τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των προσπαθειών για την καταπολέμηση της παράνομης κυκλοφορίας των όπλων αυτών. Υπενθυμίζοντας την έκθεση της Άτυπης Ομάδας Εργασίας για Γενικά Ζητήματα Κυρώσεων (S/2006/997) σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων 21, 22, 23, 24 και 25 που αναφέρονται σε πιθανά μέτρα για την αποσαφήνιση μεθοδολογικών προτύπων για τους μηχανισμούς επίβλεψης. Επισημαίνοντας την έκκληση της Συμφωνίας προς τους πολιτικούς ηγέτες του Νότιου Σουδάν να θεσπίσουν αποτελεσματική ηγεσία και να δεσμευθούν για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επαναλαμβάνοντας την ανησυχία του για τους συνεχείς περιορισμούς που τίθενται στην κίνηση και τη λειτουργία της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν, καταδικάζοντας έντονα τις επιθέσεις από τις κυβερνητικές και αντιπολιτευτικές δυνάμεις και άλλες ομάδες εις βάρος του προσωπικού και των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη, καθώς και τις κρατήσεις και απαγωγές προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συνδεόμενου προσωπικού και καλώντας την Κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν να ολοκληρώσει τις έρευνες της σε σχέση με τις επιθέσεις αυτές, με ταχύ και ενδελεχή τρόπο, και να παραπέμψει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κεφαλαίου VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Προσυπογράφει τη «Συμφωνία για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νότιου Σουδάν» (εφεξής η «Συμφωνία»). 2.Χαιρετίζει το σχηματισμό της Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, στις 29 Απριλίου 2016, ως ένα ζωτικό βήμα προς την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας. 3.Εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις αποτυχίες των ηγετών του Νότιου Σουδάν να εφαρμόσουν πλήρως τις δεσμεύσεις που υπέχουν βάσει της Συμφωνίας και να θέσουν τέλος στις εχθροπραξίες και, επιπλέον, καταδικάζει τις συνεχιζόμενες και κατάφωρες παραβιάσεις των διατάξεων της Συμφωνίας περί κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που τεκμηριώνονται από το Μηχανισμό Κατάπαυσης του Πυρός και Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας. 4.Απαιτεί από τους ηγέτες του Νότιου Σουδάν να τηρήσουν, πλήρως και αμέσως, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της Συμφωνίας, και να επιτρέψουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου και τις κατευθυντήριες αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική βοήθεια, την πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους όσους έχουν ανάγκη. 5.Επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύρραξη. Στοχευμένες Κυρώσεις 6.Υπογραμμίζει τη βούλησή του να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις προκειμένου να υποστηρίξει την αναζήτηση μιας περιεκτικής και βιώσιμης ειρήνης στο Νότιο Σουδάν, μεταξύ άλλων μέσω της έγκαιρης και πλήρους εφαρμογής της Συμφωνίας. 7.Αποφασίζει να ανανεώσει, μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, τα ταξιδιωτικά και οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 9 και 12 της απόφασης 2206 (2015) και επιβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 10, 11, 13, 14 και 15 της απόφασης 2206 (2015). 8.Επαναβεβαιώνει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 9 της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται σε άτομα και ότι οι διατάξεις της παραγράφου 12 της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται σε άτομα και φορείς, όπως έχουν καθοριστεί για τέτοιου είδους μέτρα από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 16 της απόφασης 2206 (2015) (εφεξής «η Επιτροπή»), ως υπεύθυνοι ή συνένοχοι, ή εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, σε ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νότιου Σουδάν. 9.Υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ενέργειες ή πολιτικές, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 8 ανωτέρω, μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: 1)δράσεις ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή παράταση της σύρραξης στο Νότιο Σουδάν ή την παρεμπόδιση των συνομιλιών ή των διαδικασιών συμφιλίωσης ή ειρήνευσης, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων της Συμφωνίας, 2)δράσεις ή πολιτικές που απειλούν τις μεταβατικές συμφωνίες ή υπονομεύουν την πολιτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν, 3)σχεδιασμό, καθοδήγηση ή τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το ισχύον διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή πράξεις που συνιστούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Νότιο Σουδάν, 4)στόχευση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και παιδιών, μέσω της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας, των ακρωτηριασμών, των βασανιστηρίων ή των βιασμών ή άλλης σεξουαλικής βίας και βίας που βασίζεται στο φύλο, απαγωγών, αναγκαστικών εξαφανίσεων, αναγκαστικών εκτοπίσεων ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, θρησκευτικούς χώρους ή τοποθεσίες όπου οι άμαχοι αναζητούν καταφύγιο, ή με διαγωγή που θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή καταπάτηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 5)χρήση ή στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης στο Νότιο Σουδάν, 6)παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων των διεθνών ειρηνευτικών, διπλωματικών, ή ανθρωπιστικών αποστολών στο Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Επίβλεψης της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας ή της παράδοσης, ή της διανομής ή της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια, 7)επιθέσεις κατά αποστολών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διεθνών φορέων ασφαλείας ή άλλων ειρηνευτικών επιχειρήσεων, ή ανθρωπιστικού προσωπικού, ή 8)ενέργειες για ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, ενός ατόμου ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή. 10.Επαναβεβαιώνει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 12 της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται σε άτομα, όπως καθορίζονται για τα μέτρα αυτά από την Επιτροπή, ηγέτες οποιουδήποτε φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής ομάδας, αντιπολιτευτικής ομάδας, πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας του Νοτίου Σουδάν, που έχει, ή της οποίας τα μέλη έχουν, εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 8 και 9 ανωτέρω. Επιτροπή Κυρώσεων / Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 11.Υπογραμμίζει τη σημασία της διεξαγωγής τακτικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, τους διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς καθώς και με την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν, όπως αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο, ιδίως με τα γειτονικά Κράτη και τα Κράτη της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των μέτρων της παρούσας απόφασης, και, συναφώς, ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάζει, όπου και όταν απαιτείται, το ενδεχόμενο διενέργειας επισκέψεων σε επιλεγμένες χώρες από τον Πρόεδρο ή/και τα μέλη της Επιτροπής. 12.Αποφασίζει να παρατείνει, έως την 1η Ιουλίου 2017, την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 της απόφασης 2206 (2015) και στην παρούσα παράγραφο, εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με περαιτέρω παράταση το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2017, και αποφασίζει ότι η Ομάδα θα ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)θα επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση της εντολής της, όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων και μέσω της παροχής στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τον πιθανό καθορισμό ατόμων και φορέων που ενδέχεται να εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 8 και 9 ανωτέρω, 2)θα συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση, ιδίως για περιστατικά μη συμμόρφωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια επανεξέτασης που περιγράφονται στις παραγράφους 15 και 16 κατωτέρω, 3)θα συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και συναφούς υλικού και συναφούς στρατιωτικής ή άλλης βοήθειας, μεταξύ άλλων και μέσω των δικτύων παράνομης διακίνησης, προς άτομα και φορείς που υπονομεύουν την εφαρμογή της Συμφωνίας ή συμμετέχουν σε πράξεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, 4)θα υποβάλει στο Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, μια ενδιάμεση έκθεση, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2016, μια τελική έκθεση έως την 1η Μαΐου 2017 και, εκτός από τους μήνες κατά τους οποίους θα υποβληθούν οι εκθέσεις αυτές, να ενημερώνει σε μηνιαία βάση, 5)θα υποβάλει, επίσης, στο Συμβούλιο μια έκθεση, εντός 120 ημερών, στην οποία θα αναλύονται οι τρέχουσες απειλές για την ασφάλεια που αντιμετωπίζει η Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και οι ανάγκες της για την τήρηση του νόμου και της τάξης στο Νότιο Σουδάν και θα αναλύεται περαιτέρω ο ρόλος των μεταφορών όπλων και συναφούς υλικού που εισέρχεται στο Νότιο Σουδάν μετά από το σχηματισμό της Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, σε σχέση με την εφαρμογή της Συμφωνίας και τις απειλές προς την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν και προς το λοιπό προσωπικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές ανθρωπιστικό προσωπικό, 6)θα επικουρεί την Επιτροπή στην επεξεργασία και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ατόμων και φορέων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πληροφοριών ταυτοποίησης και πρόσθετων πληροφοριών για τη δημόσια διαθέσιμη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο. 13.Καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη καθώς και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίζουν τη συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και, περαιτέρω, προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και την απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους, προκειμένου να εκτελέσει η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων την εντολή της. 14.Ζητά από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία στο πλαίσιο Συρράξεων να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998 (2011). Επανεξέταση15.Εκφράζει την πρόθεση του να παρακολουθεί και να επανεξετάζει την κατάσταση σε διαστήματα 90 ημερών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης ή και συχνότερα, ανάλογα με τις ανάγκες, και καλεί τη Μεικτή Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης να ανταλλάσσει σχετικές πληροφορίες με το Συμβούλιο, όπως αρμόζει, σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση της εφαρμογής της Συμφωνίας από τα Μέρη, την προσήλωση στη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια, εκφράζει, επίσης, την πρόθεση του να επιβάλει οποιεσδήποτε κυρώσεις ενδέχεται να είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση της κατάστασης, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν εμπάργκο όπλων και τον καθορισμό των ανώτερων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες ή τις πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νότιου Σουδάν, μεταξύ άλλων παρεμποδίζοντας την εφαρμογή της Συμφωνίας, ή παραλείποντας να λάβουν αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα μέτρα ώστε να αναγκάσουν τις δυνάμεις υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο τους να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις πράξεις βίας καθώς και τις παραβιάσεις ή καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να επιτρέψουν την πλήρη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. 16.Επιβεβαιώνει, επίσης, ότι είναι έτοιμο να προσαρμόσει τα μέτρα που περιέχονται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων με την ενίσχυσή τους με πρόσθετα μέτρα, καθώς και με την τροποποίηση, την αναστολή ή την άρση των μέτρων, όπως αυτό μπορεί να απαιτηθεί, ανά πάσα στιγμή, υπό το φως της προόδου που θα έχει επιτευχθεί στη διαδικασία ειρήνευσης, λογοδοσίας και συμφιλίωσης και υπό το φως της εφαρμογής της Συμφωνίας και των δεσμεύσεων των μερών, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός, και της συμμόρφωσης με την παρούσα και άλλες εφαρμοστέες αποφάσεις. 17.Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία