ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/Φ.3440/ΑΣ24068

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-05-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-05-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-05-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 2278 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2278 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2278 (2016) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7661η συνεδρίασή του, την 31η Μαρτίου 2016 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας το εμπάργκο όπλων, την απαγόρευση ταξιδιών, τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τα μέτρα που αφορούν παράνομες εξαγωγές πετρελαίου, που επιβλήθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2146 (2014), 2174 (2014) και 2213 (2015) (τα Μέτρα), και ότι η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με την παράγραφο 24 της απόφασης 1973 (2011) και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2040 (2012), 2146 (2014) και 2174 (2014) παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2016 με την απόφαση 2213 (2015). Επαναβεβαιώνοντας την ισχυρή του δέσμευση για την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και εθνική ενότητα της Λιβύης. Υπενθυμίζοντας την απόφαση 2259 (2015) με την οποία χαιρετίστηκε η υπογραφή της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας της 17ης Δεκεμβρίου 2015 στο Skhirat, Μαρόκο και επιβεβαιώθηκε το Ανακοινωθέν της Ρώμης της 13ης Δεκεμβρίου 2015 προς υποστήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης ως της μόνης νόμιμης κυβέρνησης της Λιβύης, η οποία πρέπει να έχει την έδρα της στην Τρίπολη, και περαιτέρω εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του στο θέμα αυτό να υποστηρίξει την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης. Χαιρετίζοντας τη συνεδρίαση του Λιβυκού Πολιτικού Διαλόγου της 10ης Μαρτίου 2016, η οποία επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να υποστηρίξει τη Λιβυκή Πολιτική Συμφωνία. Υπογραμμίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης για την ανάληψη κατάλληλης δράσης για την πρόληψη της παράνομης εξαγωγής αργού πετρελαίου από τη Λιβύη και επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διεθνούς υποστήριξης για την κυριαρχία της Λιβύης επί του εδάφους και των πόρων της. Εκφράζοντας την ανησυχία του ότι η παράνομη εξαγωγή αργού πετρελαίου από τη Λιβύη υπονομεύει την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης και συνιστά απειλή για την ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα της Λιβύης. Εκφράζοντας υποστήριξη στις Λιβυκές προσπάθειες για την ειρηνική επίλυση των διαταραχών των εξαγωγών ενέργειας της Λιβύης και επαναλαμβάνοντας ότι ο έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων πρέπει να μεταφερθεί πάλι στις αρμόδιες αρχές. Περαιτέρω επαναλαμβάνοντας την ανησυχία του σχετικά με δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα και ενότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του Λιβυκού Κράτους και της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου, τονίζοντας τη σημασία της συνέχισης της λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων προς όφελος όλων των Λίβυων, και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να ασκεί αποκλειστική και αποτελεσματική εποπτεία στην Εθνική Εταιρία Πετρελαίου, στην Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης και στη Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων ως ένα επείγον θέμα, χωρίς να θίγονται μελλοντικές συνταγματικές διευθετήσεις σύμφωνα με τη Λιβυκή Πολιτική Συμφωνία. Υπενθυμίζοντας περαιτέρω την απόφαση 2259 (2015) με την οποία καλούνται τα Κράτη Μέλη να παύσουν να υποστηρίζουν και να έχουν επίσημες επαφές με παράλληλους θεσμούς που ισχυρίζονται ότι αποτελούν τη νόμιμη αρχή, αλλά τα οποία δεν βρίσκονται εντός της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας, όπως προσδιορίζεται σε αυτή. Υπενθυμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, ορίζει το νομικό πλαίσιο που είναι εφαρμοστέο για δραστηριότητες στον ωκεανό. Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της απόδοσης ευθυνών σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις ή καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται σε επιθέσεις που στοχεύουν αμάχους και τονίζοντας την ανάγκη μεταφοράς των κρατουμένων υπό την κρατική εξουσία. Επαναλαμβάνοντας την έκφραση της υποστήριξής του προς την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, όπως παρατίθεται στην παράγραφο 3 της απόφασης 2259 (2015), και σημειώνοντας, στην κατεύθυνση αυτή, τα συγκεκριμένα αιτήματα που έγιναν με την απόφαση αυτή προς την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης. Επαναλαμβάνοντας το αίτημά του όλα τα Κράτη Μέλη να υποστηρίξουν πλήρως τις προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και να εργαστούν με τις Λιβυκές αρχές και την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) για την ανάπτυξη ενός συντονισμένου πακέτου υποστήριξης για την οικοδόμηση των ικανοτήτων της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης, σε συμφωνία με τις Λιβυκές προτεραιότητες και σε απόκριση στα αιτήματα για βοήθεια. Αποφασίζοντας ότι η κατάσταση στη Λιβύη συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Πρόληψη των Παράνομων Εξαγωγών Πετρελαίου 1.Αποφασίζει να παρατείνει μέχρι την 31η Ιουλίου 2017 τις εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται και τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την απόφαση 2146 (2014). 2.Καταδικάζει τις απόπειρες παράνομης εξαγωγής αργού πετρελαίου από τη Λιβύη, μεταξύ άλλων μέσω παράλληλων θεσμών που δεν ενεργούν υπό την εξουσία της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης. 3.Ζητά από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να ορίσει και να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1970 (2011) ένα σημείο επαφής υπεύθυνο για επικοινωνία με την Επιτροπή σε σχέση με τα μέτρα της απόφασης 2146 (2014), και για να ενημερώνει την Επιτροπή για οποιοδήποτε σκάφος μεταφέρει αργό πετρέλαιο που εξάγεται παράνομα από τη Λιβύη, και παρακινεί την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να παρέχει τακτικές ενημερώσεις για να πληροφορεί την Επιτροπή σχετικά με τα λιμάνια, κοιτάσματα πετρελαίου και εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, και να πληροφορεί την Επιτροπή σχετικά με τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των νόμιμων εξαγωγών αργού πετρελαίου. 4.Καλεί την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, επί τη βάσει οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τέτοιου είδους εξαγωγές ή απόπειρες εξαγωγών, να έλθει γρήγορα σε επαφή με το ενδιαφερόμενο Κράτος της σημαίας του σκάφους, κατ’ αρχήν, για να επιλύσει το θέμα και εντέλλεται την Επιτροπή να ενημερώσει αμέσως όλα τα συναφή Κράτη Μέλη σχετικά με τις γνωστοποιήσεις στην Επιτροπή από το σημείο επαφής της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης σχετικά με σκάφη που μεταφέρουν πετρέλαιο που εξάγεται παράνομα από τη Λιβύη. Αποτελεσματική Εποπτεία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 5.Ζητά από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να βεβαιώσει στην Επιτροπή αμέσως μόλις συμβεί, ότι ασκεί αποκλειστική και αποτελεσματική εποπτεία επί της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου, της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης και της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων. Εμπάργκο όπλων 6.Ζητά από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να ορίσει ένα σημείο επαφής για να ενημερώνει την Επιτροπή κατόπιν αιτήματός της και να παρέχει πληροφορίες σχετικές με το έργο της Επιτροπής επί της δομής των δυνάμεων ασφαλείας υπό τον έλεγχό της, επί της υφιστάμενης υποδομής για τη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης, καταγραφής, συντήρησης και διανομής στρατιωτικού εξοπλισμού από τις δυνάμεις ασφαλείας της Κυβέρνησης, και επί των αναγκών εκπαίδευσης, και τονίζει τη σημασία της άσκησης ελέγχου επί των όπλων καθώς και της ασφαλούς τους φύλαξης από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. 7.Βεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης μπορεί να υποβάλει αιτήματα σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014) για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πυρομαχικών και ανταλλακτικών, για χρήση από τις δυνάμεις ασφαλείας υπό τον έλεγχό της για την καταπολέμηση του ΙSΙL (του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στο Λεβάντε (Εγγύς Ανατολή), επίσης γνωστού ως Da’esh), ομάδων οι οποίες έχουν δηλώσει αφοσίωση στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε, στην Αnsar Αl Sharia, και άλλων, ομάδων συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα που επιχειρεί στη Λιβύη, καλεί την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 24 της απόφασης 1970 (2011) να εξετάζει γρήγορα αυτά τα αιτήματα, και βεβαιώνει την ετοιμότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να εξετάσει την αναθεώρηση του εμπάργκο όπλων στον κατάλληλο χρόνο. 8.Παρακινεί τα Κράτη Μέλη να βοηθούν την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, κατόπιν αιτήματός της, παρέχοντας σε αυτήν την αναγκαία βοήθεια στους τομείς της ασφάλειας και της οικοδόμησης ικανοτήτων, σε απάντηση σε απειλές κατά της Λιβυκής ασφάλειας και για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στο Λεβάντε, ομάδων που έχουν δηλώσει αφοσίωση στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε, στην Αnsar Αl Sharia, και σε άλλες ομάδες συνδεόμενες με την Αλ Κάιντα που επιχειρεί στη Λιβύη. 9.Παρακινεί την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να βελτιώσει περαιτέρω την εποπτεία και τον έλεγχο όπλων ή σχετικού υλικού τα οποία παρέχονται, πωλούνται ή μεταφέρονται στη Λιβύη σύμφωνα με την παράγραφο 9 (γ) της απόφασης 1970 (2011) ή την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014), μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης πιστοποιητικών τελικού χρήστη που εκδίδονται από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με την παράγραφο 24 της απόφασης 1973 (2011) να διαβουλεύεται με την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης σχετικά με μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την ασφαλή προμήθεια και αποθήκευση όπλων και σχετικού υλικού και παρακινεί τα Κράτη Μέλη και τους περιφερειακούς οργανισμούς να παρέχουν βοήθεια στην Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης κατόπιν αιτήματός της για την ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής και των υφιστάμενων μηχανισμών για την υλοποίηση των ανωτέρω. 10.Καλεί την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να βελτιώσει την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, μεταξύ άλλων σε όλα τα σημεία εισόδου, μόλις ασκήσει εποπτεία, και καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται σε αυτές τις προσπάθειες. Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων 11.Επαναβεβαιώνει την πρόθεσή του να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (2011) θα καταστούν διαθέσιμα σε ένα μεταγενέστερο στάδιο στο λαό της Λιβύης και προς όφελός του και λαμβάνοντας υπ’ όψη την επιστολή που κυκλοφόρησε ως έγγραφο S/2016/275, βεβαιώνει την ετοιμότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να εξετάσει τροποποιήσεις, στον κατάλληλο χρόνο, στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατόπιν αιτήματος της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης. Ομάδα εμπειρογνωμόνων 12.Αποφασίζει να παρατείνει μέχρι την 31η Ιουλίου 2017 την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (η Ομάδα), που συστάθηκε με την παράγραφο 24 της απόφασης 1973 (2011) και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2040 (2012), 2146 (2014) και 2174 (2014), και αποφασίζει ότι τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Ομάδα παραμένουν όπως ορίζονται στην απόφαση 2213 (2015). 13.Αποφασίζει ότι η Ομάδα θα παράσχει στο Συμβούλιο μια ενδιάμεση έκθεση επί του έργου της όχι αργότερα από 180 ημέρες μετά από το διορισμό της Ομάδας, και μια τελική έκθεση προς το Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, όχι αργότερα από την 15η Ιουνίου 2017 με τα πορίσματα και τις συστάσεις της. 14.Παρακινεί όλα τα Κράτη, τα σχετικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και άλλων ενδιαφερομένων μερών, να συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή και την Ομάδα, ειδικότερα παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία που βρίσκεται στη διάθεσή τους σχετικά με την εφαρμογή των Μέτρων που αποφασίστηκαν στις αποφάσεις 1970 (2011), 1973 (2011), 2146 (2014) και 2174 (2014) και τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις 2009 (2011) και 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014) και 2213 (2015) και με την παρούσα απόφαση, ειδικότερα για περιστατικά μη συμμόρφωσης, και καλεί την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να υποστηρίξουν το ερευνητικό έργο της Ομάδας εντός της Λιβύης, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της διευκόλυνσης της διέλευσης και της παροχής πρόσβασης σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, όπως είναι κατάλληλο. 15.Καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας, και περαιτέρω καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης και των χωρών της περιοχής, να παρέχουν ανεμπόδιστη και άμεση πρόσβαση, ειδικότερα σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους που η Ομάδα θεωρεί σχετικούς με την εκτέλεση της εντολής της. 16.Βεβαιώνει την ετοιμότητά του να επανεξετάσει την καταλληλότητα των Μέτρων που περιέχονται σε αυτή την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης, τροποποίησης, αναστολής ή άρσης των Μέτρων, και την ετοιμότητά του να επανεξετάσει την εντολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και της Ομάδας, όπως μπορεί να απαιτείται οποτεδήποτε υπό το φως των εξελίξεων στη Λιβύη. 17.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-05-31 Απόφαση 2278 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/98
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία