ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/Φ.0544/Μ.6893/ΑΣ52459

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-08-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-08-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-08-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 4ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 27 Μαΐου 2016, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της 4ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (Αθήνα, 27 Μαΐου, 2016) Η 4η Σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 27 Μαΐου 2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συμφωνίας Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών, στις 26 Ιουλίου 1994. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτριος Μάρδας, ηγείτο της ελληνικής Αντιπροσωπείας. Ο Υπουργός Ενέργειας, Νatig Αliyeν, ηγείτο της αζέρικης Αντιπροσωπείας. Οι κατάλογοι των Συμμετεχόντων και των δύο Αντιπροσωπειών της Συνόδου επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο, ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα. 1.Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης Το σχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης εγκρίθηκε και επισυνάπτεται στο παρόν Πρωτόκολλο, ως Παράρτημα ΙΙΙ. 2.Εισαγωγικές παρατηρήσεις Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, η οποία διεξήχθη σε φιλική ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης, και οι δύο Πλευρές παρουσίασαν μια ανασκόπηση των τρεχουσών εξελίξεων στις οικονομίες τους και επανεξέτασαν τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις, μετά την 3η Σύνοδο της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπακού, στις 2 Φεβρουαρίου 2011. Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να λάβουν σχετικά μέτρα, ώστε να βελτιώσουν τις διμερείς τους σχέσεις, επί τη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος. 3.Διμερής Οικονομική, Εμπορική και Βιομηχανική Συνεργασία Και οι δύο Πλευρές αντήλλαξαν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική πολιτική, με στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση της ανάπτυξης της διμερούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά τη διάρκεια του 2015, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στο Αζερμπαϊτζάν ανήλθε σε 7,87 εκατομμύρια ευρώ και οι αζέρικες εξαγωγές στην Ελλάδα άγγιξαν τα 1,617 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελούμενες, κατά κύριο λόγο, από εξαγωγές πετρελαίου. Οι Πλευρές συμφώνησαν επί των κατωτέρω, με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων, την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την αύξηση του όγκου του εμπορικού κύκλου εργασιών: • Ανταλλαγή πληροφοριών περί εξαγώγιμων προϊόντων, ούτως ώστε να αυξηθεί ο εμπορικός κύκλος εργασιών και να διευρυνθούν οι επιχειρηματικοί δεσμοί μεταξύ των επιχειρηματιών. • Τακτική πληροφόρηση επιχειρηματιών και επιχειρηματικών κύκλων των δύο χωρών για συνέδρια, επιχειρηματικά φόρουμ, εκθέσεις και άλλες οικονομικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν. • Προώθηση κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ οικονομικών οντοτήτων και των δύο χωρών, με στόχο την αύξηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων σε κοντινές αγορές. • Επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, επιχειρηματικών συνδέσμων και άλλων επιχειρηματικών οργανισμών των Πλευρών. • Διερεύνηση νέων δυνατοτήτων συνεργασίας στους τομείς της επισκευής σκαφών, ναυπηγικής και μεταφορών. • Προώθηση της προσέλκυσης αμοιβαίων επενδύσεων σε μη πετρελαϊκούς τομείς. • Εμπλοκή ελληνικών επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στους τομείς των χημικών και πετροχημικών προϊόντων, δομικών χημικών, αγροχημικών, ηλεκτρονικής και χημικών οικιακής χρήσης στο Χημικό Βιομηχανικό Πάρκο Sumgait, με στόχο την υλοποίηση επενδυτικών έργων. • Ανταλλαγή πληροφοριών, ούτως ώστε να διερευνηθούν τρέχουσες επενδυτικές ευκαιρίες και πιθανές εξαγωγικές αγορές και στις δύο χώρες. Οι Πλευρές σημείωσαν τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνικής βοήθειας, της διοργάνωσης σεμιναρίων κατάρτισης, καθώς και δημιουργίας κοινοπραξιών στους τομείς της ύφανσης και της μεταποίησης δέρματος. Οι Πλευρές ανέφεραν τη σημασία της βιομηχανικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, της δημιουργίας κοινοπραξιών και της αμοιβαίας προσέλκυσης επενδύσεων και συμφώνησαν να αναπτύξουν συνεργασία σε αυτούς τους τομείς. Οι Πλευρές τόνισαν ειδικότερα το ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των εμπορικών-οικονομικών σχέσεων και συμφώνησαν να διευρύνουν τη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Οι δύο Πλευρές, αναγνωρίζοντας τη σημασία και το αμοιβαίο όφελος που προκύπτει από τη συνεργασία τους στον βιομηχανικό τομέα, εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να αναπτύξουν και να ενισχύσουν μιας τέτοιας μορφής συνεργασία, μέσω της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, της προώθησης της επιχειρηματικής συνεργασίας, τη βελτίωση της διεθνοποίησης, της δημιουργίας κοινοπραξιών και της προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης, με στόχο την εκμετάλλευση των επενδυτικών δυνατοτήτων καθώς και την εν γένει προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης. Οι Πλευρές συμφώνησαν ότι οι διμερείς τους σχέσεις βασίζονται στους θεμελιώδεις κανόνες και Αρχές του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας των Κρατών και σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνούν να παροτρύνουν τα φυσικά και νομικά τους πρόσωπα να δρουν σύμφωνα με αυτές τις Αρχές και την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου μέρους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Δημοκρατία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 4.Βελτίωση της Συνεργασίας σε Τομείς Προτεραιότητας 4.1 Ενέργεια Οι Πλευρές, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη εντατικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, κατά την περίοδο μετά την 3η Σύνοδο της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπακού, στις 2 Φεβρουαρίου 2011, σημείωσαν τα κάτωθι: Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, Ιlham Αliyeν και τη στήριξη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμοδίου για την Ενεργειακή Ένωση, Μarο� Sefcονic, συστάθηκε Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Ενέργειας των χωρών που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και η πρώτη σύνοδος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015, στο Μπακού. Η Ελληνική Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Ιlham Αliyeν και συναντήθηκε με τον Υπουργό Ενέργειας, Νatig Αliyeν. Κατά την πρώτη σύνοδο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συστήσουν ένα σχήμα διαβουλεύσεων επιπέδου ομάδας εργασίας σε διμερή και πολυμερή βάση, ανοικτό σε μελλοντικές συμμετοχές στον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και έγκαιρα όλα τα εκκρεμή ζητήματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του Διαδρόμου. Στις 3 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Ενέργειας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, με Αντιπροσωπεία της οποίας ηγείτο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία του κοιτάσματος φυσικού αερίου Shahdeniz 2 για την υλοποίηση του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Ελληνικής Δημοκρατίας, Μιχαήλ Βερροιόπουλος, συμμετείχε στην δεύτερη σύνοδο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπακού, στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Ο Γενικός Γραμματέας, τόνισε άλλη μια φορά τη σημασία της προώθησης της διαφοροποίησης των οδεύσεων και πηγών ενεργειακού εφοδιασμού από το Αζερμπαϊτζάν προς τις ευρωπαϊκές αγορές και τη δέσμευση της Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Τα εγκαίνια του Διαδριατικού Αγωγού (ΤΑΡ), που καθιστά δυνατή τη ροή αζέρικου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδας, έλαβαν χώρα στις 17 Μαίου 2016 στη Θεσσαλονίκη. Παρέστησαν ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αλέξης Τσίπρας, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Υagub Εyyubον, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας Πάνος Σκουρλέτης και ο Υπουργός Ενέργειας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊζάν, Νatig Αliyeν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Θεόδωρος Κιτσάκος, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΕΣΦΑ, Σωτήρης Νίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς και ο Πρόεδρος της SΟCΑR Rονnag Αbdullayeν. Ο ΤΑΡ αποτελεί μείζονος σημασίας επένδυση προϋπολογισμού περίπου 2 δις ευρώ, που συνεισφέρει θεμελιωδώς στην οικονομία και ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής και που θα οδηγήσει στη δημιουργία 10000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, ενώ υψηλά συμβόλαια εκτελούνται με Ελληνικές εταιρείες είτε ως κατασκευαστές είτε ως υπεργολάβοι. Στις 11 Ιουνίου 2013, η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (SΟCΑR) επελέγη, στο πλαίσιο σχετικού Διαγωνισμού, για την εξαγορά του 66% του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), έναντι 400 εκατ. ευρώ. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, υπεγράφη η σχετική Συμφωνία Εξαγοράς Μετοχών (ΣΕΜ), μεταξύ της SΟCΑR, των Ελληνικών Πετρελαίων και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Στις 27 Ιουλίου 2014, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε θετική γνώμη επί της εξαγοράς, βάσει της οποίας ο Εθνικός Ρυθμιστής Ενέργειας της Ελλάδας βεβαίωσε τη συναλλαγή, στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, παραχωρώντας στη ΔΕΣΦΑ καθεστώς Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΑΔΜ). Λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για να βρουν τρόπους επιτυχούς ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης μέρους των μετοχών του ΔΕΣΦΑ σε άλλο φορέα. Και οι δύο Πλευρές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, υπό το υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο της Ε.Ε. και την ΣΕΜ και την πρόθεση τους να συνεργαστούν στενά, για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς. Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου της Ελλάδος (ΔΕΠΑ) και η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν συνεργάζονται εκ του σύνεγγυς, με στόχο την ανάπτυξη του Νοτίου Διαδρόμου. Η ΔΕΠΑ υπέγραψε Συμφωνία Πώλησης Φυσικού Αερίου με την Κοινοπραξία Shah Deniz, στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, για την παροχή φυσικού αερίου, μέσω του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Τον Μάιο 2013, το Ελληνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και η Κρατική Υπηρεσία Εναλλακτικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (ΑRΕΑ) ολοκλήρωσαν επιτυχώς το έργο «Greening Ρublic Βuildings in Αzerbaijan: Ρrοmοtiοn οf Εnergy Εfficient Μaterials and Τechnοlοgies» σε δύο σχολικά κτίρια, ένα στο Μπακού και το άλλο στον συνοικισμό Τουρκάν. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο της Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (ΒSΕC-ΗDF) και από το Αζερμπαϊτζάν και ο στόχος του ήταν να προωθήσει την ιδέα των «πράσινων» και ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων κτιρίων στο Αζερμπαϊτζάν μέσω της εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων για μετασκευαστικές παρεμβάσεις ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια σχολεία. Το ΚΑΠΕ έχει εκφράσει τη βούλησή του να αναλάβει ένα Πρόγραμμα για την βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων της Κρατικής Υπηρεσίας Εναλλακτικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, από κοινού με Ευρωπαίους εταίρους, υπό τη μορφή κοινοπραξίας, καθώς και για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνογνωσίας για την εφαρμογή της Πολιτικής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Αζερμπαϊτζάν. Η επιθυμία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν μοιράζονται τις ίδιες κλιματικές συνθήκες. Επιπλέον, το ΚΑΠΕ διαθέτει πλούσια εμπειρία στην υποστήριξη της δημιουργίας παρόμοιων Υπηρεσιών, σε ανατολικοευρωπαϊκές και αραβικές χώρες. Το προαναφερθέν Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτηθεί από ταμεία της ΕΕ, τα οποία προορίζονται για δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα. Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να παρέχει υπηρεσίες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας (ΕΑ) στις αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου Τομέα του Αζερμπαϊτζάν, μέσω του ΚΑΠΕ, το οποίο είναι και ο αρμόδιος ελληνικός Φορέας για τις ΑΠΕ και την ΕΑ στην Ελληνική Δημοκρατία και την ΑRΕΑ που είναι ο αρμόδιος φορέας για τις ΑΠΕ και την ΕΑ στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν. Παρόμοιες υπηρεσίες μπορεί να οδηγήσουν σε επενδυτικές ευκαιρίες στην Ανανεώσιμη Ενέργεια και την Ενεργειακή Απόδοση μέσω ερευνών ανάλυσης αγοράς. Το ΚΑΠΕ από κοινού με την ΑRΕΑ μπορεί να παράσχει στήριξη στην Εναρμόνιση της Ενεργειακής Νομοθεσίας και την ανάπτυξη ενός Ρυθμιστικού Πλαισίου, καθώς επίσης και την ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακής Απόδοσης. Επίσης, μπορεί να αναλάβει την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακής Απόδοσης. Το ΚΑΠΕ μπορεί επίσης να εξάγει την εμπειρία του σε θέματα ενεργειακής ανάλυσης κτηρίων, δυναμικής θερμικής προσομοίωσης, μετασκευής κτηρίων, ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε κτήρια, διενεργώντας παράλληλα περιβαλλοντικές μελέτες για τη εκτίμηση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Άλλα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν την πιλοτική εφαρμογή έργων ΑΠΕ και ΕΑ για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, την ενίσχυση των ικανοτήτων των στελεχών Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών του Αζερμπαϊτζάν, σχετικά με την Ανανεώσιμη Ενέργεια και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, καθώς και μετρήσεις και εκτιμήσεις δυναμικού ΑΠΕ και σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση συστημάτων. Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί ακόμη να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία του ΚΑΠΕ στην περιοχή της Μαύρης και της Κασπίας Θάλασσας, σε πιλοτικές εφαρμογές έργων, όπως έχει γίνει και στο Αζερμπαϊτζάν, στο παρελθόν. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν: • να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, σε υψηλό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους ενεργειακούς τομείς, ειδικότερα στους τομείς φυσικού αερίου και πετρελαίου, ώστε το Αζερμπαϊτζάν να αναχθεί σε ουσιώδη πάροχο ενέργειας φυσικού αερίου προς την Ελληνική Δημοκρατία, • να ξεκινήσουν συνεργασία για τη μελέτη των τεχνικών, εμπορικών, οικονομικών-χρηματοοικονομικών πτυχών και κινδύνων που εμπλέκονται στη μεταφορά του αζέρικου φυσικού αερίου, • να προωθήσουν την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον ενεργειακό τομέα, τόσο της Ελλάδος, όσο και του Αζερμπαϊτζάν, από αντίστοιχες εταιρείες, • να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά, με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη ολοκλήρωση του Νοτίου Διαδρόμου, • να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης πιλοτικών έργων, 4.2 Υγεία Οι δύο Πλευρές παρατήρησαν ότι θα ήταν ωφέλιμο να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της Υγείας. Από την άποψη αυτή, οι δύο Πλευρές πρότειναν να ενισχύσουν τη συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: • Μεταδοτικά νοσήματα και Δημόσια Υγεία. • Μη μεταδοτικά νοήματα • Επιτήρηση και καταπολέμηση νόσων. • Συνεργασία στον Φαρμακευτικό Τομέα 4.3 Γεωργία Και οι δύο Πλευρές επανέλαβαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφώνησαν για τη σημασία της πλήρους ενεργοποίησης της συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ. Οι δύο Πλευρές, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, συμφώνησαν ότι η συνεργασία τους στον τομέα της γεωργίας, της βιομηχανίας τροφίμων, της φυτικής παραγωγής, των ελαιών και του ελαιόλαδου, του καπνού, του βάμβακος, της καλλιέργειας των λαχανικών και φρούτων, της αμπελουργία και των οίνων, των σπόρων, της κτηνοτροφία, των ζωοτροφών, της προστασίας των φυτών και του ελέγχου των παθογόνων, των κτηνιατρικών θεμάτων, της μετασυλλεκτικής επεξεργασίας, διαχείρισης και εποπτείας των γεωργικών συνεταιρισμών, της ασφάλειας των τροφίμων, της διαμόρφωση της διατροφικής πολιτικής θα υλοποιηθούν μέσω: • της ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης, • ανταλλαγής γενετικού και βιολογικού υλικού, για επιστημονικούς σκοπούς, από φυτά και ζώα, • της ανταλλαγής πληροφοριών επιστημονικής έρευνας την εμπειρίας, • ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές άρδευσης, συστήματα παροχής νερού και σύγχρονες τεχνολογίες, • της ανταλλαγής επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, • της οργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, πανηγύρεων και συναντήσεων στις δύο χώρες, • της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας στους τομείς των ποιοτικών προδιαγραφών και ελέγχων, της επισήμανσης, του μάρκετινγκ, της βιολογικής παραγωγής, της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, αγροτο-περιβαλλοντικών θεμάτων, διαχείρισης της γης και χαρτογραφίας, • της τριμερούς συνεργασίας (με άλλες χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και/ή διεθνείς φορείς χρηματοδότησης) για την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων προσανατολισμένων στην αγορά και υπο-περιφερειακών έργων, καλύπτοντας τους τομείς της παραγωγής, της μετασυλλεκτικής επεξεργασίας και των συστημάτων marketing, • της ενθάρρυνσης των κοινοπραξιών για τη συνεργασία μεταξύ των συνεταιριστικών και του ιδιωτικού τομέα των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων και διεθνών αγορών. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν για τη σημασία της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων των δύο χωρών, στους τομείς των: • φυτογενετικών πόρων/καλλιέργειας των φυτών, • της ζωικής παραγωγής/κτηνιατρικής έρευνας, • της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, • της δασοκομία και της προστασίας του περιβάλλοντος, • της διαχείρισης των υδατικών πόρων του εδάφους, • της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, • των πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας (βιολογικών, ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ.). 4.4 Τουρισμός Οι δυο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα στη διμερή συνεργασία τους στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα, για την πραγματοποίηση απευθείας ναυλωμένων πτήσεων από το Μπακού προς τη Ρόδο κατά τη θερινή περίοδο του 2014 και για τη συμμετοχή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη 13η Αζερική Διεθνή Έκθεση Ταξιδιών και Τουρισμού (ΑΙΤF) που διεξήχθη στο Μπακού από 3 έως 5 Απριλίου 2014 καθώς και στην Ημερίδα Β2Β LUΧURΥ & ΜΙCΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού από 12 έως 14 Απριλίου 2016. Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών τουριστικών ροών, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία των εκπροσώπων του ιδιωτικού τουριστικού τομέα στις αντίστοιχες χώρες σε κοινά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Επίσης, εξέφρασαν την επιθυμία τους να προωθήσουν τη συνεργασία τους μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας στον τομέα των ειδικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, το χειμερινό τουρισμό, τον θερμαλιστικό-ιαματικό τουρισμό, τον τουρισμό υπαίθρου και τον τουρισμό εκδηλώσεων παγκόσμιας εμβέλειας. Συμφώνησαν, επίσης, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και της Ομάδας Εργασίας για Συνεργασία στον Τουρισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). 4.5 Μεταφορές Οι Πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο συγκεκριμένο τομέα, στο πλαίσιο της «Διακυβερνητική Συνεργασίας Διεθνών Οδικών Μεταφορών», η οποία υπεγράφη στο Μπακού, στις 21 Ιουνίου 2004 Οι Πλευρές εξέφρασαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους να διοργανώσουν την πρώτη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συμφωνίας. Η ελληνική Πλευρά εξέφρασε τη βούληση της να διοργανώσει τη συνάντηση στην Αθήνα και να ενημερώσει την αζερική Πλευρά σχετικά με τις ημερομηνίες της συνάντησης. Οι Πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν το ζήτημα της αύξηση των Αδειών, κατά τη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλισθούν οι διεθνείς οδικές μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν πιθανούς τρόπους για την περαιτέρω προώθηση των διμερών αεροπορικών σχέσεων τους μέσω της δημιουργία ενός διευρυμένου και απελευθερωμένου πλαισίου για την εγκαθίδρυση άμεσων αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους να διασφαλίσουν την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας και να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασίας τους στη βάση της εν ισχύ Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Θαλάσσιας Διοίκησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Οι Πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου εντός του πλαισίου συναφών περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ). Οι Πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν τη δυνατότητα αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών των ναυτικών, με στόχο την ανάπτυξη στο μέλλον μιας δέσμευσης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κρατική Θαλάσσια Διοίκηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, σχετικά με την αναγνώριση της εκπαίδευσης και την πιστοποίηση των ναυτικών για την εκτέλεση υπηρεσίας επί του σκάφους, σε σκάφη που είναι νηολογημένα στην Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση περί «Προτύπων Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Παρακολούθησης Ναυτικών (S.Τ.C.W.), του 1978, όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα, του Κανονισμού 1/10 αυτής, λαμβάνοντας επίσης υπ όψιν τις προβλέψεις της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε μς την Οδηγία 2012/35/ΕΕ, περί «των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαίδευσης ναυτικών»). 4.6 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να υλοποιήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να αναπτύξουν, περαιτέρω, τη συνεργασία τους στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η Συμφωνία συνεργασίας στο πεδίο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, στην Αθήνα, στις 16 Φεβρουαρίου 2009. Η Ελληνική Πλευρά επαναλαμβάνει ότι πληρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ιδιότητα της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της Συμφωνίας. Η Ελληνική Πλευρά προτείνει τα ακόλουθα: • Εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου του Αζερμπαϊτζάν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σύμφωνα με το αντίστοιχο της ΕΕ, καθώς και: • ανάπτυξη των υποδομών και επίτευξη ενός εύρωστου, ποιοτικού και γρήγορου ευρυζωνικού περιβάλλοντος, • ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, • δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος, • ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και των εργαζομένων, • υποστήριξη της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων, με μοχλό ανάπτυξης τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να υλοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), περιλαμβάνοντας: εμπορικές δορυφορικές υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών, ανάπτυξη εφαρμογών κινητών επικοινωνιών και επιχειρήσεων, λογισμικό, παροχή ολοκληρωμένων μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων και εξοπλισμού, υπηρεσίες αφιερωμένες στην κινητικότητα καθώς και σε οργανισμούς σε συγγενικούς τομείς της βιομηχανίας. Επίσης συμφώνησαν να συνεργαστούν στο πεδίο των θεμάτων της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΕΜC), καλύπτοντας και την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από διαπιστευμένους φορείς, για την αξιολόγηση της τεχνικής τεκμηρίωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι δύο Πλευρές συμφωνούν να αναπτύξουν τη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας ηλεκτρονικών, επικοινωνιών και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΕΜC), αναλαμβάνοντας σχετικά μέτρα που στοχεύουν στην υποστήριξη - ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την πιστοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Οι δύο Πλευρές συμφωνήσαν επίσης τα ακόλουθα: • Συνεργασία μεταξύ των τεχνολογικών πάρκων των μερών για την ανάπτυξη υψηλών τεχνολογιών και οικοσυστημάτων καινοτομίας. • Οργάνωση ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ των μερών, στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. • Μελέτη της πιθανότητας χρήσης των υπηρεσιών του γεωστατικού (Αzerspace-1) και των χαμηλής τροχιάς (Αzersky) δορυφορικών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και των δορυφορικών υπηρεσιών που λειτουργούν κάτω από τις Ελληνικές γεωστατικές καταχωρήσεις (ΗΕLLΑS-SΑΤ, ΗΕLLΑS-SΑΤ-2G, GRC15002, ΗΕLLΑS-SΑΤ-3G, ΗΕLLΑS-SΑΤ-4G) ή/και τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν από μελλοντικά δορυφορικά συστήματα. Η Πλευρά του Αζερμπαϊτζάν υπενθύμισε στην Ελληνική Πλευρά την παράνομη συνεργασία περιαγωγής εταιρειών στην Ελλάδα με την καλούμενη Κarabakh Τelecοm, η οποία παρανόμως λειτουργεί στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Η Πλευρά του Αζερμπαϊτζάν θεωρεί αυτές τις εταιρικές σχέσεις ως αντιβαίνουσες στις αρχές του σεβασμού της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, που αποτελούν τη βάση των φιλικών σχέσεων Αζερμπαϊτζάν -Ελλάδας. Λαμβάνοντας υπόψη πως το συγκεκριμένο ζήτημα δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες στην Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, η Πλευρά του Αζερμπαϊτζάν ζήτησε τη στήριξη της ελληνικής Πλευράς στο συγκεκριμένο ζήτημα. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να παροτρύνουν τις νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στους τομείς τηλεπικοινωνιών τους να αποφεύγουν οποιεσδήποτε παράνομες επενδύσεις και δραστηριότητες υπηρεσιών, στις αντίστοιχες αγορές τους. 4.7 Συνεργασία στον Τομέα των Υποδομών Ποιότητας Οι δύο Πλευρές, επιθυμώντας να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της τεχνολογικής συνεργασίας και με στόχο τη διευκόλυνση των διμερών εμπορικών συναλλαγών, την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων και την ανάπτυξη «ποιοτικών πολιτικών» εντός του μεταποιητικού τομέα, συμφώνησαν να διευρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα των ποιοτικών υπηρεσιών, ειδικότερα σε θέματα Τυποποίησης, Διαπίστευσης, Πιστοποίησης, Μετρολογίας, Εργαστηριακών Ελέγχων και Αξιολόγησης Συμμόρφωσης. Η συνεργασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και πληροφοριών σε τεχνικά νομοθετικά θέματα και πρότυπα, καθώς επίσης και την παροχή πραγματογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας σε θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας. Η ελληνική Πλευρά, μέσω των αντίστοιχων Δημοσίων Ιδρυμάτων και Οργάνων θα μπορούσε επίσης να παράσχει στην αζέρικη Πλευρά κάθε αιτηθείσα πληροφόρηση και στήριξη, σχετικά με το κοινοτικό κεκτημένο και την εναρμονισμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα βιομηχανικά προϊόντα. Επίσης, η συνεργασία στον τομέα της Τυποποίησης θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών, προτύπων, συστημάτων διαχείρισης και μεθοδολογιών εργαστηριακού ελέγχου για συγκεκριμένους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι δύο Πλευρές θα εξετάσουν τη δυνατότητα υπογραφής Μνημονίων Κατανόησης στους προαναφερθέντες τομείς, μεταξύ των αντίστοιχων Εθνικών Φορέων των δύο κρατών. 5.Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Επιστήμη Και οι δύο Πλευρές εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την ανανέωση της νομικής βάσης της συνεργασίας τους, στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Οι Πλευρές ενθαρρύνουν την ανάπτυξη άμεσης συνεργασίας και ακαδημαϊκών ανταλλαγών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των δύο χωρών. Οι Πλευρές ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι Πλευρές προωθούν την ευρύτερη εμπλοκή των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus Ρlus. Οι Πλευρές στηρίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των εκπαιδευτικών πόρων. 6.Συνεργασία στους τομείς της Νεολαίας και του Αθλητισμού Οι Πλευρές αναγνωρίζουν τη σημασία του αθλητισμού ως μέσο ενίσχυσης της παγκόσμιας ειρήνης και προώθησης της αλληλεγγύης και φιλίας μεταξύ των εθνών και των ατόμων. Επίσης, αναγνωρίζουν τις σημαντικές εκπαιδευτικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές πτυχές του αθλητισμού, καθώς επίσης και την ειδική συμβολή του στη δημόσια υγεία. Για τους ανωτέρω λόγους, θα προσπαθήσουν να ενθαρρύνουν μια ευρύτερη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, με σκοπό την δημιουργία απευθείας επαφής μεταξύ των αθλητικών οργανισμών και στις δύο χώρες. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας μεταξύ αθλητικών οργανισμών και των δύο μερών θα καθοριστούν απευθείας μεταξύ των αρμόδιων κρατικών θεσμών. Οι συμβαλλόμενες Πλευρές θα αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες και θα διαμορφώσουν κοινή θέση, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και ο εκδημοκρατισμός. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τη συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού υπεγράφη στις 20 Απριλίου, στην Αθήνα. Οι Πλευρές θα προωθήσουν εκδηλώσεις νεολαίας όπως συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, διαγωνισμούς, εκθέσεις, συναντήσεις, φόρουμ με τη συμμετοχή νέων και από τις δύο Πλευρές και επίσης το ενδιαφέρον για την υλοποίηση έργων στον τομέα των πολιτικών για τη νεολαία. 7.Πολυμερής Συνεργασία 7.1 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΝΡ) Η ελληνική Πλευρά εξέφρασε την πλήρη στήριξη της στην αναθεωρημένη ΕΝΡ και ειδικότερα στην εξατομικευμένη προσέγγιση της ΕΕ προς τους εταίρους της. Η αζερική Πλευρά εκτίμησε το ρόλο της Ελληνικής Δημοκρατίας στη στήριξη της ενισχυμένης συνεργασίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με την ΕΕ. Επίσης, τόνισε τη σημασία αυτής της συνεργασίας, βάσει των Αρχών της ισότιμης εταιρικής σχέσης και των αμοιβαίων οφελών. Η ελληνική Πλευρά συμφώνησε να συμβάλει ενεργά στην έγκαιρη υιοθέτηση από το Συμβούλιο της ΕΕ της διαπραγματευτικής εντολής για τη νέα Συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν. Οι Πλευρές εξέφρασαν την βούληση τους να συνεργαστούν στην υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν στην Διάσκεψη Κορυφής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Ρίγα, 21-22.5.2015) για την επίτευξη προόδου σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι εμπορικές ευκαιρίες, η κινητικότητα και οι προσωπικές επαφές, καθώς επίσης και η διασύνδεση μεταφορών και ενέργειας, αξιοποιώντας πλήρως τα προγράμματα που προσφέρονται από τον Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Γειτονίας (ΕΝΡ). Η ελληνική Πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον τους να συνεργαστεί με την αζερική Πλευρά, εντός του πλαισίου των Προγραμμάτων Τwinning και ΤΑΙΕΧ της ΕΕ, σε τομείς όπως η γεωργία και η ασφάλεια τροφίμων, οι μεταφορές και οι υποδομές ή κάθε άλλος τομέας αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αναφέρθηκε πως ένα έργο twinning για την οικοδόμηση ικανοτήτων στην εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν, δικαιούχος Υπηρεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Αζερμπαϊτζάν, υλοποιήθηκε επιτυχώς, την περίοδο 2011-2013, από κοινοπραξία Ελλάδος, Γερμανίας και Ισπανίας. 7.2 Συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΒSΕC) Και οι δύο Πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας, ειδικότερα στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου. Και οι δύο Πλευρές υπογράμμισαν την αυξημένη γεωστρατηγική και οικονομική σημασία της περιοχής του Οργανισμού ΟΣΕΠ και επαναδιατύπωσαν την πολιτική τους βούληση να στηρίξουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού ΟΣΕΠ, εν όψει της επερχόμενης 25ης Επετείου από την ίδρυση του, το 2017. Υπό αυτό το σκεπτικό, και οι δύο Πλευρές επανεπιβεβαίωσαν επίσης την δέσμευση ετοιμότητα τους να αναλάβουν κοινές πρακτικές πρωτοβουλίες και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους σε τομείς υψηλής προτεραιότητας και κοινού ενδιαφέροντος, μέσω της υλοποίηση έργων, προβαίνοντας στη βέλτιστη χρήση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και μηχανισμών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Οργανισμού ΟΣΕΠ, καθώς επίσης και άλλων διεθνών οργανισμών, κυρίως του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν τούτων, και οι δυο Πλευρές συμφώνησαν ότι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ΟΣΕΠ-ΕΕ είναι υψηλής σημασίας και ανανέωσαν την κοινή τους δέσμευση να συνεργασθούν στενά με τους αντίστοιχους θεσμούς της ΕΕ, διερευνώντας τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος για συνεργασία, εντός του πλαισίου της Συνέργειας της Μαύρης Θάλασσας. Στο πλαίσιο αυτό, και οι δύο Πλευρές αναγνώρισαν τη σημαντική συμβολή του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΙCΒSS) στις προτεραιότητες εργασίας του Οργανισμού ΟΣΕΠ, υπό την ιδιότητα του ως συνδεδεμένος Φορέας. Η ελληνική Πλευρά ζήτησε από την αζερική Πλευρά να προχωρήσει στην κύρωση του σχετικού «Νέου Άρθρου 24» του Καταστατικού του ΟΣΕΠ, η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. 8.Λοιπά θέματα Οι Πλευρές πρότειναν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος: • ανταλλαγή εμπειριών στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, • περιορισμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, • προστασία της βιοποικιλότητας και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, • διαχείριση δασών. Η ελληνική Πλευρά δήλωσε πως, κατά την πενταετία 2010-2014 και παρά τις δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, η συνολική διμερής βοήθεια που χορηγήθηκε από την Ελλάδα στο Αζερμπαϊτζάν ανήλθε σε 0,40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διοχετεύθησαν κατά κύριο λόγο, στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο μέτρο που το επιτρέπει η ικανότητα του προϋπολογισμού της Ελλάδος, θα καταβληθούν προσπάθειες για να διαμορφωθεί ένα βελτιωμένο πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι η 5η Σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Μπακού. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί μέσω διπλωματικών διαύλων. Το παρόν καταρτίστηκε στην Αθήνα, στις 27 Μαΐου 2016, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην ελληνική, αζέρικη και αγγλική γλώσσα. Και τα δύο αντίτυπα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης στην ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος της Αντιπροσωπείας της Ελληνικής Δημοκρατίαςπου συμμετείχε στην 4η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (Αθήνα, 26-27 Μαΐου 2016) - Δημήτριος Μάρδας Υφυπουργός Εξωτερικών, Συμπρόεδρος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής, για την ελληνική πλευρά - Σταμάτης Βαρδάρος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Υγείας - Δημήτριος Λέτσιος Πρέσβυς, Γενικός Διευθυντής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών - Γεώργιος Πουκαμισάς Πρέσβυς, Διευθυντής Α5 Πολιτικής Διεύθυνσης Ρωσίας, χωρών ΚΑΚ και Ευξείνου Πόντου, Υπουργείο Εξωτερικών - Νίκη-Αικατερίνη Κουτράκου Πρέσβης, Διευθύντρια Β2 Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων με χώρες ΝΑ Ευρώπης και ΚΑΚ και παρακολούθησης Οργανισμού ΟΣΕΠ και ΠΑΙ, Υπουργείο Εξωτερικών - Κωνσταντίνος Κόλλιας Πρέσβης, Διευθυντής Β7 Διεύθυνσης Διεθνών Ενεργειακών Θεμάτων, Υπουργείο Εξωτερικών - Άρτεμις Παπαθανασίου Νομικός Σύμβουλος Α’, Ειδική Νομική Υπηρεσία, Υπουργείο Εξωτερικών - Σοφία Καστραντά Βοηθός Νομικός Σύμβουλος, Ειδική Νομική Υπηρεσία, Υπουργείο Εξωτερικών - Ιωάννης Σταματέκος Σύμβουλος Πρεσβείας, Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού, Υπουργείο Εξωτερικών - Θεοδόσης Θέος Γραμματέας Πρεσβείας, Α5 Διεύθυνση, Υπουργείο Εξωτερικών - Βασιλική Κουσκούτη Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Β2 Διεύθυνση, Υπουργείο Εξωτερικών - Γεώργιος Χατζηπέτρος Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Β2 Διεύθυνση, Υπουργείο Εξωτερικών - Ιουλία Δροσινού Επικεφαλής Τμήματος Διεθνών Υποθέσεων, Διεύθυνση Γεωργικής Πολιτικής, Διεθνών Υποθέσεων και Προώθησης Προϊόντων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Μαρία-Σοφία Ρηγοπούλου Τμήμα Διεθνών Υποθέσεων, Διεύθυνση Γεωργικής Πολιτικής, Διεθνών Υποθέσεων και Προώθησης Προϊόντων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Όλγα Νικολοπούλου Μονάδα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων, Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Ελένη Παπασπύπου Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού -Αλεξάνδρα Καψοκαβάδη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Δημήτριος Κουρμπάσης Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Θεόδωρος Παλιάτσος Διεύθυνση Ραδιοσυχνοτήτων και Δορυφορικών Επικοινωνιών, Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Παναγιώτης Παπασπηλιόπουλος Διευθυντής Ψηφιακής Στρατηγικής, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Θεόδωρος Χριστόπουλος Αναπληρωτής Επικεφαλής Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ενεργειακών και Ορυκτών Πότων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Διονύσιος Καρακάσης Διευθυντής Προώθησης Αθλητισμού, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Απόστολος Κατερινόπουλος Επικεφαλής Τμήματος Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας, Υπουργείο Υγείας - Φωτεινή-Νικολέτα Βερναρδάκη Επικεφαλής Μονάδος Ναυτιλιακής Πολιτικής, Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος της Αντιπροσωπείας του Αζερμπαϊτζάν που συμμετείχε στην 4η Σύνοδο της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (Αθήνα, 26-27 Μαΐου, 2016) 1 Νatig Αliyeν - Υπουργός Ενέργειας, Συμπρόεδρος της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής, από την αζερική πλευρά 2 Rahman Μustafayeν - Πρέσβης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν 3 Ιltimas Μammadον - Υφυπουργός Τηλεπικοινωνιών και Υψηλής Τεχνολογίας 4 Εlseνar Αgayeν - Υφυπουργός Φροντίδας Υγείας 5 Ιntigam Βabayeν - Υφυπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού 6 Εhtiram Rahimον - Υποδιευθυντής Κρατικής Θαλάσσιας Διοίκησης 7 Jamil Μalikον - Αντιπρόεδρος Κρατικής Υπηρεσίας Εναλλακτικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 8 Rauf Ηasanον - Υπουργείο Ενέργειας, Διευθυντής Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Department 9 Αnar Ηuseynον - Υπουργείο Εξωτερικών, Υποδιευθυντής Τμήματος Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 10 Rashad Αbbasον - Κεντρική Τράπεζα, Υποδιευθυντής Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Επικοινωνίας 11 Ιlkin Αfandiyeν - Υπουργείο Μεταφορών, Διευθυντής Τμήματος Συντονισμού και Αδειοδοτήσεων 12 Seymur Safarli - Υπουργείο Γεωργίας, Υποδιευθυντής Τμήματος Φυτών 13 Τural Αhmadον - Υπουργείο Εκπαίδευσης, Επικεφαλής Τομέα Διεθνών Σχέσεων 14 Εmil Safarον - Υπουργείο Τουρισμού, Επικεφαλής Τομέα Μarketing του Τμήματος Τουρισμού 15 Νizami Gasimον - Υπουργείο Οικονομίας, Επικεφαλής Τομέα 16 Αzer Αbbasaliyeν - Βοηθός Υφυπουργού Νεολαίας και ΑθλητισμούΑnar Μammadον - SΟC ΑR Εnergy Greece S.Α., Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Αθήνα, 26-27 Μαΐου 2016 1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 3.ΔΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4.1 Ενέργεια 4.2 Υγεία 4.3 Γεωργία 4.4. Τουρισμός 4.5. Μεταφορές 4.6 Επικοινωνίες και Τεχνολογίες Πληροφορικής 4.7 Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα 4.8 Συνεργασία στον Τομέα των Ποιοτικών Υποδομών 5.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 6.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7.ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 7.1 Πολιτική Ευρωπαϊκής Γειτονίας (ΕΝΡ) 7.2 Συνεργασία εντός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΒSΕC) 8.ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία, που υπογράφηκε στο Μπακού, στις 26 Ιουλίου 1994 και κυρώθηκε με το ν.2316/1995 που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 124 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α, της 19ης Ιουνίου 1995.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 98 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 22.04.2005.
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,