Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2017-2021.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για τη διάδοση και τη διδασκαλία της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού και της Τέχνης τους. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναπτύξουν κοινές δράσεις και προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Οι πλευρές θα συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την ίδρυση εδρών ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε ξένα Πανεπιστήμια.
Άρθρο 2
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων τους και των Ερευνητικών τους Κέντρων, μέσω της πραγματοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, της συμμετοχής επιστημόνων „σε .διεθνή συνέδρια, .συμπόσια και συναντήσεις, της ανταλλαγής καθηγητών, επιστημόνων - ερευνητών και φοιτητών και της ανταλλαγής πληροφοριών, επιστημονικών συγγραμμάτων, καθώς και εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού. Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι πλευρές θα ανταλλάξουν ετησίως δύο (2) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και των Δημοσίων Πανεπιστημίων της Κύπρου, για διάστημα μέχρι επτά (7) ημέρες, προκειμένου να συνεργαστούν σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 3
1.  
  Οι δύο πλευρές θα χορηγούν αμοιβαία μέχρι δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας ίσης με την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος των Δημόσιων Πανεπιστημίων του κάθε Μέλους, ή μέχρι δέκα (10) μήνες για έρευνα σε τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί θα καθορίζονται από κοινού από τις δύο πλευρές. Το ύψος των σχετικών χορηγιών θα ανακοινώνεται έγκαιρα σε κάθε υπότροφο. Ο αριθμός των χορηγούμενων υποτροφιών περιλαμβάνει τόσο τις ανανεώσεις όσο και τις νέες υποτροφίες. Οι ανανεώσεις προηγούνται των νέων υποτροφιών.
Άρθρο 4
1.  
  Οι δύο πλευρές θα χορηγούν μέχρι δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε μόνιμους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, η Ελληνική πλευρά θα δέχεται ετησίως μέχρι έναν (1) κύπριο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μέχρι έναν (1) κύπριο εκπαιδευτικό από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ, και η Κυπριακή πλευρά θα δέχεται ετησίως μέχρι έναν (1) εξ Ελλάδος εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μέχρι έναν (1) εξ Ελλάδος εκπαιδευτικό από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια. Το ύψος των σχετικών χορηγιών θα ανακοινώνεται έγκαιρα σε κάθε υπότροφο. Ο αριθμός των χορηγούμενων υποτροφιών περιλαμβάνει τόσο τις ανανεώσεις όσο και τις νέες υποτροφίες. Οι ανανεώσεις προηγούνται των νέων υποτροφιών.
Άρθρο 5
1.  
  Οι δύο πλευρές, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών, θα συνεργαστούν για τον χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν στην εισαγωγή των κύπριων υποψηφίων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα ειδικά και διαδικαστικά θέματα, θα συζητούνται μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών, ώστε να υπάρχει κοινή, έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση.
Άρθρο 6
1.  
  Οι δύο πλευρές, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ελλάδας και των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) Κύπρου, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα εξετάσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συνεργασία ως προς τη διενέργεια εξετάσεων και την έκδοση αδειών για την επαγγελματική δραστηριότητα διαφόρων ειδικοτήτων, θα αναπτύξουν, επίσης, συνεργασία και σε θέματα που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα Ι.Ε.Κ. και τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. Επιπλέον, θα συνεργαστούν σε ζητήματα πιστοποίησης προσόντων και πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων.
Άρθρο 7
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τις αδελφοποιήσεις σχολείων, τις ανταλλαγές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών και γενικότερα τη μαθητική συνεργασία σε θέματα και εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα φιλοξενίας κυπρίων μαθητών στην Ελλάδα και εξ Ελλάδος μαθητών στην Κύπρο θα συνεχιστεί, στο πλαίσιο των θερινών Κατασκηνώσεων. Ειδικότερα μέχρι: Α) Εξήντα (60) εξ Ελλάδος μαθητές δημοτικού θα φιλοξενούνται στην Κύπρο για περίοδο μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες, και Β) Εξήντα (60) κύπριοι μαθητές δημοτικού θα φιλοξενούνται σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα για περίοδο μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες. Όλοι οι ανωτέρω μαθητές θα συνοδεύονται από τον προβλεπόμενο αριθμό συνοδών. Στο περιεχόμενο της φιλοξενίας, εκτός από τη διαμονή και διατροφή των αποστολών, θα περιλαμβάνεται και η μεταφορά από και προς τα αεροδρόμια και 2-3 ολοήμερες εκδρομές, ώστε οι φιλοξενούμενοι να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όσο το δυνατό περισσότερα αξιοθέατα - μνημεία (αρχαιολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.ά.) και φυσικές ομορφιές της χώρας φιλοξενίας.
Άρθρο 8
1.  
  Στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας των δύο χωρών στα εκπαιδευτικά προγράμματα της UΝΕSCΟ α) Αssοciated Schοοls Ρrοject Νetwοrk (ΑSΡnet) και β) Sοuth Εastern Μediterranean Εnνirοnmental Ρrοject (SΕΜΕΡ), οι δύο πλευρές θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των Εθνικών Συντονιστών, των εκπαιδευτικών και μαθητών σε δραστηριότητες όπως τα ετήσια Μαθητικά Συμπόσια και θα εξετάζουν τη δυνατότητα φιλοξενίας αντιπροσωπειών κυπρίων μαθητών στην Ελλάδα και εξ Ελλάδος μαθητών στην Κύπρο, των οποίων τα σχολεία είναι μέλη των ανωτέρω προγραμμάτων στην κάθε χώρα αντίστοιχα
Άρθρο 9
1.  
  Οι δύο πλευρές: Θα συνεργαστούν σε τομείς προτεραιότητας της εκπαιδευτικής τους πολιτικής, καθώς και σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Θα ενθαρρύνουν, επίσης, τη συνεργασία των σχολείων τους στον σχολικό αθλητισμό και τη συμμετοχή τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις, συναντήσεις, κ.λπ. Θα προωθήσουν τη συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα που αφορούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, την ιδιωτική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή, τα προγράμματα για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αλλόγλωσσους, τα ειδικά και θρησκευτικά σχολεία και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μαθητών.
Άρθρο 10
1.  
  Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, εποπτικά μέσα), από όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση της άλλης πλευράς. Η Ελληνική πλευρά θα συνεχίσει την πώληση βιβλίων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» στην Κύπρο, στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών. Στα διδακτικά βιβλία που συγγράφονται και τυπώνονται στην Ελλάδα, θα καταβληθεί προσπάθεια συμπερίληψης περισσότερων στοιχείων για την ιστορία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Κύπρου και του εκ του εκτός μητροπόλεως ελληνισμού εν γένει. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δυο πλευρές θα υποβάλλουν σχετικές έγγραφες εισηγήσεις.
Άρθρο 11
1.  
  Οι δύο πλευρές θα εξετάσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικών υπαλλήλων των δύο Υπουργείων Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων τους, αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων, ειδικών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων, με σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση σε θέματα της αρμοδιότητάς τους (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών), με βάση την ισχύουσα νομοθεσία των δύο πλευρών και τις εκάστοτε δημοσιοοικονομικές συνθήκες.
Άρθρο 12
1.  
  Οι δύο πλευρές, μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Ελλάδας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Π.Ι.Κ.), μπορούν να συνεργαστούν για τη συμπαραγωγή διδακτικού υλικού, περιλαμβανομένου του υλικού νέων τεχνολογιών, και για την επανεξέταση των προγραμμάτων σπουδών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών, οι δύο πλευρές θα αλληλοενημερώνονται για τις καινοτομίες και θα ανταλλάσσουν απόψεις. Το Ι.Ε.Π. και το Π.Ι.Κ. μπορούν να συνεργαστούν στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και, πιο συγκεκριμένα, στο περιεχόμενο και στις μορφές επιμόρφωσης, στους επιμορφωτές και στους τρόπους υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Θα αξιοποιήσουν περαιτέρω τις Τ.Π.Ε. για την εισαγωγή και την υποστήριξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και καινοτόμων προγραμμάτων, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση, σε σχέση με τον τρόπο εργασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Για την επιμόρφωση και τη συνεχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, θα εξετάσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν προγράμματα μάθησης / εκπαίδευσης με τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης. Θα πραγματοποιούνται ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ του Π.Ι.Κ. και του Ι.Ε.Π., για την προώθηση της συνεργασίας και της αξιοποίησης της εμπειρίας.
Άρθρο 13
1.  
  Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους μέσω: Α) Ανταλλαγής παραγωγών και αποστολής τους στα σχολεία, φιλοξενίας σε διαδικτυακή πύλη και προβολής τους σε εκδηλώσεις και τηλεοπτικούς σταθμούς. Β) Συμπαραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών. Γ) Συνδιοργάνωσης επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο της υποστήριξης του εγγραμματισμού στα Μέσα. Δ) Ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον εγγραμματισμό στα Μέσα.
Άρθρο 14
1.  
  Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στον τομέα των Κρατικών Αρχείων και των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και άλλων πηγών δεδομένων οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 15
1.  
  Θα προωθηθεί η συνεργασία των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου: - Με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) α) ως προς τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και β) για την προώθηση της αναγνώρισης του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. - Με το Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος, για το «Φωτόδεντρο», που είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία.
Άρθρο 16
1.  
  Οι δύο πλευρές θα προωθήσουν τη συνεργασία στο πεδίο της Εκπαίδευσης του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) και της Αγωγής Υγείας, στους πιο κάτω τομείς: - Προώθηση της συνεργασίας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση μέσω ανταλλαγών σχολείων ανάμεσα στις δύο χώρες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως επίσης και οργάνωσης θερινών σχολείων, περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων σχετικών δράσεων, με τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, των δύο χωρών συνεργασίας. - Προώθηση ανταλλαγών, καλών πρακτικών, εμπειριών και τεχνογνωσίας που αφορούν στην προώθηση του αειφόρου σχολείου και της ολικής σχολικής προσέγγισης (whοle schοοl apprοach) είτε μέσω κοινών πρωτοβουλιών, είτε μέσω εθνικών δικτύων που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο χώρες και προάγουν το αειφόρο σχολείο στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών για την προώθηση του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της UΝΕSCΟ (Glοbal Αctiοn Ρrοgram οn ΕSD), την επίτευξη των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την επίτευξη του σχεδίου δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Παράλληλα, θα προωθηθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας, ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών σε θέματα που άπτονται της ΠΕ/ΕΑΑ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με παράλληλη Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στο περιεχόμενο, τη διδακτική, τις ικανότητες της ΕΑΑ και άλλα σχετικά θέματα με την ΕΠΑΑ. Επίσης, θα προωθηθεί η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, επιστημόνων και τεχνοκρατών που άπτονται της ΕΑΑ και η συνεργασία των δύο χωρών στα σχετικά θέματα στο πλαίσιο της ΕΕ, της UΝΕSCΟ, της UΝΕCΕ και άλλων διεθνών οργανισμών.
Άρθρο 17
1.  
  Οι δύο πλευρές θα συμβάλουν στην: - Προώθηση συνεργασίας μέσω ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων σε θέματα επαγγελματικής μάθησης/ανάπτυξης των εκπαιδευτικών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. - Προώθηση συνεργασίας μέσω ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ρατσισμού, του σχολικού εκφοβισμού και της νεανικής παραβατικότητας.
Άρθρο 18
1.  
  Οι δύο πλευρές θα εξακολουθήσουν τη συνεργασία τους στα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς επίσης και σε θέματα αναγνώρισης πτυχίων και τίτλων σπουδών
Άρθρο 19
1.  
  Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε θέματα που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής κυπρίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας
Άρθρο 20
1.  
  Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σ.τ.Ε.), της UΝΕSCΟ, της UΝΕCΕ και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών Οργανισμών, ανάμεσα στα άλλα και με την ανταλλαγή μεταφρασμένων κείμενων διεθνών οργανισμών (Στρατηγική της UΝΕCΕ για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη) στην ελληνική γλώσσα. Θα υπάρξει συνέχιση και ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο εθνικών δικτύων: Εταιρικά Σχολεία UΝΕSCΟ (Κύπρος) και Συνεργαζόμενα Σχολεία με την UΝΕSCΟ (Ελλάδα). Επιπλέον, οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν απόψεις και πρακτικές σχετικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων στον τομέα της εκπαίδευσης.
Άρθρο 21
1.  
  Από ελληνικής πλευράς, η ευθύνη για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος ανήκει στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπό του. Το Τμήμα Διεθνών σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου ορίζεται υπεύθυνο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα. Από κυπριακής πλευράς, η ευθύνη ανήκει στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπό της. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου ορίζεται ως υπεύθυνο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα. Για την εφαρμογή και υλοποίηση των άρθρων τα οποία απορρέουν από το παρόν Πρόγραμμα θα συσταθεί από τις δύο πλευρές «Μεικτή Επιτροπή» αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες / εκπρόσωπους των δυο πλευρών.
Άρθρο 22
1.  
  Οι δύο πλευρές είναι δυνατό να εισηγούνται την πραγματοποίηση και άλλων μη αναγραφομένων στο παρόν Πρόγραμμα δραστηριοτήτων, αν αυτό κριθεί σκόπιμο
Άρθρο 23
1.  
  Οι ακόλουθες πρόνοιες διέπουν όλες τις ανταλλαγές προσώπων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνεργασίας που αναφέρεται πιο πάνω καθώς και άλλες ανταλλαγές που πιθανόν να κριθούν αναγκαίες από τις δύο πλευρές: Η χώρα αποστολής αναλαμβάνει τη δαπάνη της μετακίνησης των προσώπων από την έδρα κατοικίας τους ή την έδρα του εκπαιδευτικού ιδρύματος / φορέα στον οποίο ανήκουν, προς την έδρα του εκπαιδευτικού ιδρύματος / φορέα, τον οποίο έχουν επιλέξει να επισκεφθούν και αντίστροφα. Η χώρα υποδοχής θα παρέχει στους μετακινούμενους ημερήσια αποζημίωση, η οποία καλύπτει δαπάνες διαμονής, διατροφής και εσωτερικής μετακίνησης. Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης θα καθορίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της χώρας. Οι δύο πλευρές θα παρέχουν στους μετακινούμενους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 24
1.  
  Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν σε τομείς προτεραιότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής τους και σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Θα ενθαρρύνουν επίσης τη συνεργασία των σχολείων τους στον σχολικό αθλητισμό και τη συμμετοχή τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις, συναντήσεις κ.λπ.
Άρθρο 25
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας εκ των εγγράφων γνωστοποιήσεων που θα ανταλλάξουν οι δύο πλευρές δια της διπλωματικής οδού, σχετικά με την ολοκλήρωση των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών για τη θέση του σε ισχύ, και θα παραμείνει σε ισχύ για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών. Στη συνέχεια, θα ανανεώνεται σιωπηρά μέχρι την υπογραφή νέου Προγράμματος, εκτός αν καταγγελθεί από κάποια από τις δύο πλευρές, τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα από την επικείμενη υπογραφή. Ανεξαρτήτως περιπτώσεως λήξεως, τα κοινά συμφωνηθέντα με βάση το παρόν Πρόγραμμα, άλλα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα παραμένουν σε ισχύ, ως τη συμφωνημένη περίοδο. Έγινε στη Λευκωσία στις 22 Μαρτίου 2017, εις διπλούν στην ελληνική γλώσσα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, η οποία υπεγράφη στην Λευκωσία στις 28 Απριλίου 1993 και κυρώθηκε με το Ν. 2360/1995 που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθ. 244 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α , της 23ης Νοεμβρίου 1995.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά-Προγράμματα, που καταρτίζονται από το μόνιμο κοινό συντονιστικό όργανο του άρθρου 3.1 του Μνημονίου εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθ.98 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α , της 22.04.2005.
 • Την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (Β 3672).
 • Την υπ’αριθ. 201408/Υ1 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β 3818). 6 Την υπ’αριθ. 207880/Υ1 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι» (Β 3936).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρακτικού ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,,