ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/Φ.0546/Μ.6853/ΑΣ52414

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-10-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνάντησης της Κοινής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας (Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 5ης Συνόδου της Κοινής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 4 Μαρτίου 2016, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ (Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016) Η 5η Σύνοδος της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας διεξήχθη στην Αθήνα, στις 4 Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία, η οποία υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών το 1992. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Δημήτριος Μάρδας ήταν επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Garen Νazarian ήταν επικεφαλής της Αρμενικής Αντιπροσωπείας. Η Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου και οι κατάλογοι των Συμμετεχόντων και των δύο αντιπροσωπειών επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολο ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα. Στη διάρκεια της συνόδου της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής η οποία διεξήχθη σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης και παραδοσιακής φιλίας, οι δύο Πλευρές, εξετάζοντας τις οικονομικές τους σχέσεις, δήλωσαν την ετοιμότητα τους να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιώσουν τις διμερείς σχέσεις επί της βάσης αμοιβαίου συμφέροντος. Οι δύο Πλευρές παρουσίασαν μια επισκόπηση των σύγχρονων εξελίξεων στις οικονομίες των χωρών τους και επανεξέτασαν τη διαδικασία διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας στο διάστημα από την 4η σύνοδο της Επιτροπής η οποία διεξήχθη στις 29 Μαρτίου 2006 στο Έρεβαν, έως σήμερα. Επίσης αναφέρθηκαν στη σημασία των ανταλλαγών επίσημων επισκέψεων των Προέδρων των δύο χωρών. Η Αρμενική πλευρά εξέφρασε την ικανοποίηση της προς την Ελληνική Κυβέρνηση καθώς και προς τους αρμόδιους Ελληνικούς Οργανισμούς για την τακτική βοήθεια η οποία παρασχέθηκε στη διάρκεια των τελευταίων ετών στο πλαίσιο διεθνών οικονομικών και αναπτυξιακών οργανισμών. Η Επιτροπή συζήτησε τα εξής θέματα: 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Οι δύο Πλευρές επαναβεβαίωσαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους να προάγουν το διμερές εμπόριο μέσω πρόσθετων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Οι δύο Πλευρές δήλωσαν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών δεσμών καθώς και η προώθηση επενδύσεων και εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και της Αρμενίας συνιστούν κοινούς στόχους των δύο Κυβερνήσεων και αναγνώρισαν ότι ο τρέχων όγκος εμπορίου δεν αντικατοπτρίζει το υπάρχον δυναμικό των δύο χωρών, ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη αύξησης του όγκου του διμερούς εμπορίου. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν σχετικά να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας, να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε τοπικές και διεθνείς πανηγύρεις και στην Ελλάδα και στην Αρμενία, να εκπροσωπούνται σε τρίτες χώρες μέσω αμοιβαίων δεσμεύσεων, να δημιουργούν ευκαιρίες ώστε να εξοικειωθούν με επιχειρηματικές ευκαιρίες οι οποίες υφίστανται στις αντίστοιχες χώρες τους μέσω ερευνητικών επισκέψεων, καθώς και να αναπτύσσουν ένα δίκτυο κοινοπραξιών. Επίσης επανέλαβαν τη σημασία της ίδρυσης κοινοπραξιών, ανταλλαγής εμπειρίας, επιχειρηματικών επισκέψεων, εκπαιδευτικών τμημάτων και τεχνικής βοήθειας για ανάπτυξη της συνεργασίας στη σφαίρα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η Ελλάδα θα εξετάσει τη δυνατότητα να παρέχει στην Αρμενία περαιτέρω τεχνική συνδρομή στην τυποποίηση και πιστοποίηση ώστε να φέρει αυτούς τους τομείς εγγύτερα στα πρότυπα της Ε.Ε. Η οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα βελτιωθεί μέσω της ανάπτυξης ευρείας συνεργασίας με την Ευρασιατική Ένωση. Μεταξύ των τομέων ενδιαφέροντος για την οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και από τις δύο πλευρές, είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα και η τεχνογνωσία, οι τεχνολογίες και η εξειδίκευση ΤΠΕ στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, οι κατασκευές, η ενέργεια, τα κοσμήματα και οι πολύτιμοι λίθοι, τα προϊόντα ένδυσης και μόδας. Από την άποψη αυτή, το 1° Φόρουμ Ελλάδας- Ευρασιατικής Ένωσης το οποίο θα διεξαχθεί το φθινόπωρο 2016 αναμένεται να δώσει ώθηση στην εν λόγω συνεργασία. Η Αρμενική πλευρά πρότεινε τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάμιξης ελληνικών εταιριών στις Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες της Αρμενίας ως διαχειριστές. 2.ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1. Οδική Μεταφορά Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη διεθνή μεταφορά αγαθών η οποία συντελείται βάσει της Συμφωνίας επί Διεθνών Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Εμπορευμάτων η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 18η Ιουνίου 1996 και την επιθυμία τους για περαιτέρω βελτίωση της αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα μεταφορών. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την ετοιμότητα της να διεξάγει την επόμενη συνάντηση της Μεικτής Ελληνο-Αρμενικής Επιτροπής για τη διεθνή οδική μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 14 της εν λόγω Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επιβατών και Εμπορευμάτων, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα σχετικά με τη διμερή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. 2.2. Αεροπορικές Μεταφορές Και οι δύο Πλευρές επεσήμαναν τις μακρόβιες διμερείς σχέσεις στον τομέα αερομεταφορών και εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω ανάπτυξη των αεροπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο πλευρές επίσης εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το βελτιωμένο πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας, το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων στη διάρκεια του γύρου των διαπραγματεύσεων οι οποίες διεξήχθησαν στη διάρκεια της Εκδήλωσης Διαπραγματεύσεων Αεροπορικών Υπηρεσιών του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), την 20η Νοεμβρίου 2014 και ενθάρρυναν τη συνεχή λειτουργία απευθείας προγραμματισμένων πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών. 2.3. Τουρισμός Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους επί της προόδου που έχει επιτευχθεί έως τώρα στη διμερή συνεργασία τους στον τομέα του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρμενική πλευρά εξέφρασε την εκτίμηση της προς την Ελληνική πλευρά για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης (Ιανουάριος 2009) του έργου σχετικά με την ανακαίνιση του κτιρίου του Κρατικού Αρμενοελληνικού Κολλεγίου Τουρισμού, Υπηρεσιών και Βιομηχανίας Τροφίμων, με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Ελληνική Βοήθεια). Με σκοπό την περαιτέρω εντατικοποίηση των διμερών τουριστικών ροών, και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τους εκπροσώπους τουρισμού του ιδιωτικού τομέα στις χώρες τους να συνεργαστούν σε κοινά έργα και πρωτοβουλίες. Και οι δύο Πλευρές επίσης υπογράμμισαν τη σημασία της προώθησης της συνεργασίας τους μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα Τουρισμού Ειδικού Ενδιαφέροντος με έμφαση στον οικοτουρισμό, τον πολιτιστικό, αγροτικό και θρησκευτικό τουρισμό. Επίσης συμφώνησαν να βελτιώσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και της Ομάδας Εργασίας για την Συνεργασία στον Τουρισμό, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τις αντίστοιχες Εθνικές Αρχές τους να συγκαλέσουν την 1η Συνάντηση Ελληνοαρμενικής Μεικτής Επιτροπής Συνεργασίας στον Τομέα του Τουρισμού σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνηθούν αμοιβαία μέσω των διπλωματικών οδών. 2.4. Γεωργία Οι δύο Πλευρές επανέλαβαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για την προώθηση της συνεργασίας στον αγροτικό τομέα. Σχετικά με το θέμα αυτό, συμφώνησαν επί της σημασίας της πλήρους υλοποίησης της Συμφωνίας επί της Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας, αμέσως μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ. Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την προώθηση της συνεργασίας, κυρίως στους εξής τομείς : -παραγωγή εσοδείας, περιλαβάνοντας παραγωγή φρούτων και λαχανικών - ζωική παραγωγή - αγροτική έρευνα - εκπαιδευτικές υπηρεσίες - φυτοϋγειονομικούς ελέγχους - κτηνιατρικές υπηρεσίες - μηχανοποίηση της γεωργίας - αγροτικοί συνεταιρισμοί - αγροτική ασφάλιση - επεξεργασία, συντήρηση και ποιοτικός έλεγχος αγροτικός προϊόντων - διαχείριση υδάτινων πόρων εδάφους, με τη χρήση νέων τεχνολογιών - σχήματα ποιότητας, όπως οργανική παραγωγή - προστασία γεωγραφικών ενδείξεων - ασφάλεια τροφίμων - διαμόρφωση διατροφικής πολιτικής, ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διατροφή και την υγεία Η εν λόγω συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσω : 1)Ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και εγγράφων, 2)Ανταλλαγής πληροφοριών για τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα, 3)Ανταλλαγής επισκέψεων ειδικών και συμβούλων, 4)Οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες και ενθάρρυνση των κοινοπραξιών μεταξύ των ιδιωτικών τομέων και των δύο χωρών. 5)Προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων επιστημονικής έρευνας των δύο χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η φυτοπαθολογία, η κτηνιατρική, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες κ.λπ. 2.5. Συνεργασία στους Τομείας Βιομηχανίας και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.). Οι δύο Πλευρές, αναγνωρίζοντας τη σημασία και το αμοιβαίο όφελος το οποίο απορρέει από τη συνεργασία τους στον βιομηχανικό τομέα, εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να αναπτύξουν και ενδυναμώσουν μια τέτοια συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας, της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, της προώθησης των επιχειρηματικής συνεργασίας και της ίδρυσης κοινοπραξιών, την προσέλκυση επενδύσεων στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και τη συνολική προώθηση βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με επίκεντρο την αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και την παροχή κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους σχετικά με την υπάρχουσα συνεργασία και συμφώνησαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες της. Η εν λόγω συνεργασία θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και των καλύτερων πρακτικών στον τομέα πολιτικών υπεράσπισης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτομία και διεθνοποίηση προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των Μ.Μ.Ε. στις αγορές, καθώς και η προώθηση ης επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής δικτύωσης, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς και την εκμετάλλευση ευκαιριών εθνικών και παγκόσμιων επενδύσεων. Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, ανταγωνιστικού, φιλικού προς τις επιχειρήσεις, επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι κρίσιμη για τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας. Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει στην Αρμενική πλευρά πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία Βιομηχανικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα βιώσιμης ανάπτυξης. 2.6.Ενέργεια Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεργασίας επί της προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της αποτελεσματικότητας της ενέργειας η οποία θα συνεισφέρει στους ευρύτερους στόχους τους μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλού άνθρακα, μιας περισσότερο βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και της ασφάλειας στην προμήθεια ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Πλευρές θα διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων, μέσω της ανταλλαγής ειδικών και εμπειριών καθώς και της οργάνωσης προχωρημένων εκπαιδευτικών τμημάτων σε συμφωνημένους τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν το μέγιστο δυναμικό για τον σκοπό αυτό. Οι Πλευρές έχουν τονίσει την ανάγκη να πραγματοποιήσουν τη μεταβίβαση καλών πρακτικών και ειδίκευσης στην Αρμενία από την Ελληνική πλευρά προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα της χώρας και της περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων της Αρμενίας με την Ε.Ε. Οι Πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν την πιθανότητα ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων ιδρυμάτων στους τομείς της τεχνολογίας, ενέργειας και της ενεργειακής επιστημονικής έρευνας. 2.7. Περιβαλλοντική Συνεργασία Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα περιβαλλοντικής προστασίας μέσω της ανταλλαγής ειδικών και εμπειριών περιλαμβανομένης της οργάνωσης εκπαιδευτικών τμημάτων και αναλυτικότερα, στους τομείς της διαχείρισης δημοτικών, βιομηχανικών και επικίνδυνων λυμάτων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη διαχείριση ειδικά προστατευόμενων περιοχών. Η Ελλάδα επίσης θα παρέχει τεχνική συνδρομή στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία περιβαλλοντικού δικαίου ώστε η Αρμενική περιβαλλοντική νομοθεσία να προσεγγίσει εγγύτερα στα κεκτημένα της Ε.Ε. 2.8. Εκπαίδευση και Πολιτισμός Και οι δύο Πλευρές εξετάζουν τα νέα Προγράμματα Συνεργασίας στους τομείς Εκπαίδευσης και Έρευνας, περιλαμβανομένης της οικοεκπαίδευσης, ως σημαντικής διάστασης στην εκπαιδευτική σφαίρα, καθώς και Προγράμματα Συνεργασίας στον τομέα του Πολιτισμού, επί της βάσης μιας έγκυρης Συμφωνίας Συνεργασίας. Οι συμβαλλόμενοι ανυπομονούν να υπογράψουν το Πρόγραμμα «μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Αρμενίας επί της Συνεργασίας στον τομέα του Πολιτισμού, καθώς και το πρόγραμμα για τη Συνεργασία στον τομέα Εκπαίδευσης και Έρευνας για τα έτη 2016-2020» στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας Serzh Sargsyan στις 14-15 Μαρτίου 2016. Οι Συμβαλλόμενοι χαιρετίζουν την οργάνωση της Αρμενικής Έκθεσης: «Αρμενία: Το πνεύμα του Αραράτ» στο Ελληνικό Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, το άνοιγμα της οποίας έχει προγραμματιστεί για τη 14η Μαρτίου. 2.9. Επιστήμη και Τεχνολογία Και οι δύο Πλευρές επανέλαβαν την ετοιμότητα τους να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ενόψει της υπογραφής, σε δέοντα χρόνο, του 3ου Πρωτοκόλλου επί της Ερευνητικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Η Αρμενική Πλευρά πρότεινε να περιληφθούν οι εξής τομείς προτεραιότητας στην επιστημονική-τεχνική συνεργασία : πυρηνική φυσική, τεχνολογίες λέιζερ, ακτινολογικές τεχνικές, περιβαλλοντικές διερευνήσεις, τεχνολογία ανάπτυξης υλικών, τεχνολογία κάλυψης πολυμερών ημιαγωγών, τεχνολογία οπτικών ινών, φυσική της ενέργειας , βιοτεχνολογία, τεχνολογία πληροφοριών και αντισεισμική προστασία. Οι δύο πλευρές πρότειναν τη συζήτηση της συνεργασίας μεταξύ των Αρμενικών και Ελληνικών τεχνολογικών ιδρυμάτων, οργανισμών (τεχνολογικά κέντρα, εκκολαπτήρια, επιταχυντές κλπ.), την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και συζήτησαν τη δυνατότητα αμοιβαίων σπουδαστικών επισκέψεων, οργάνωση σεμιναρίων, πρακτικών συζητήσεων και συνεδρίων εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα πληροφορικής. Η Γενική Γραμματεία Ερευνών και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευτικών Υποθέσεων συμφωνεί με την Αρμενική πρόταση για την έναρξη της 3ης Ελληνοαρμενικής Κλήσης για Προτάσεις στο πλαίσιο της υπάρχουσας Ελληνοαρμενικής Συμφωνίας Έρευνας και Τεχνολογίας του 1993, έως το τέλος του 2016 ή αρχές του 2017. Στη διάρκεια των μελλοντικών τεχνικών συζητήσεων, οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν επί του τελικού καταλόγου των θεματικών τομέων οι οποίοι θα περιληφθούν στην ως άνω αναφερόμενη Κλήση για Προτάσεις, καθώς και τη χρηματοδότηση και άλλους όρους που αφορούν την έναρξη της εν λόγω Κλήσης. Επίσης, οι δύο χώρες στοχεύουν να συνεργαστούν εντός του πλαισίου ΗΟRΙΖΟΝ 2020 καθώς και άλλα πολυμερή Προγράμματα της Ε.Ε. 2.10. Συνεργασία στον Τομέα Υποδομών Ποιότητας Οι δύο πλευρές επιθυμώντας να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη τεχνολογικής συνεργασίας, επιδιώκοντας να διευκολύνουν τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, να δημιουργήσουν στενότερες οικονομικές σχέσεις, να εξαλείψουν τα τεχνικά εμπόδια και να αναπτύξουν «πολιτικές ποιότητας» εντός του κατασκευαστικού τομέα, συμφώνησαν να διευρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα υπηρεσιών ποιότητας, ιδιαίτερα στην Τυποποίηση, Πιστοποίηση. Επικύρωση, Μετρολογία, Εργαστηριακές Δοκιμές και Αξιολόγηση Συμμόρφωσης. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και πληροφοριών επί τεχνικών νομοθετικών θεμάτων και προτύπων καθώς και την παροχή εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας σε ζητήματα επιχειρηματικής καινοτομίας. Η Ελληνική πλευρά, μέσω των αντίστοιχων Δημόσιων Ιδρυμάτων και Φορέων μπορεί επίσης να παρέχει στην Αρμενική πλευρά κάθε απαραίτητη πληροφορία και υποστήριξη σχετικά με τα Κεκτημένα και την εναρμονισμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για βιομηχανικά προϊόντα. Περαιτέρω, η συνεργασία στον τομέα Τυποποίησης μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειριών, καλύτερων πρακτικών προτύπων, συστημάτων διαχείρισης και μεθοδολογιών εργαστηριακών δοκιμών για συγκεκριμένους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι δύο Πλευρές θα εξετάσουν τη πιθανότητα υπογραφής Μνημονίων Κατανόησης στους ως άνω τομείς, μεταξύ των αντίστοιχων Εθνικών Φορέων των δύο χωρών. 2.11. Συνεργασία στον τομέα φορολογίας Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βελτιώσουν τη διοικητική συνεργασία σε φορολογικά ζητήματα εντός του πλαισίου του αντίστοιχου νομικού εγγράφου. Σχετικά, εξέφρασαν τη αφοσίωση τους στον αγώνα εναντίον της διασυνοριακής φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης καθώς και την υλοποίηση των παγκόσμιων προτύπων επί της ανταλλαγής πληροφοριών και φορολογικής διαφάνειας. Και οι δύο Πλευρές επιθυμούν να τροποποιήσουν την υπάρχουσα σύμβαση μεταξύ της «Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την Αποφυγή διπλής φορολόγησης και την πρόληψη φοροδιαφυγής σχετικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου» η οποία υπογράφηκε την 12η Μαΐου 1999, σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο πρότυπο του ΟΟΣΑ. 2.12. Συνεργασία στον τομέα της Υγείας Οι δύο Πλευρές, πεπεισμένες ότι η συνεργασία στον τομέα υγείας θα συνεισφέρει στη βελτίωση των συνθηκών φροντίδας υγείας του πληθυσμού των δύο χωρών, εξέφρασαν την επιθυμία τους να προάγουν τις διμερείς σχέσεις στους τομείς υγείας και ιατρικής επιστήμης. Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να υπογράψουν το συμφωνημένο Σχέδιο Συνεργασίας στους Τομείς Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης για τα έτη 2016-2018, στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας Serzh Sargsyan, στην Αθήνα στις 14-15 Μαρτίου 2016. 3.ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Και οι δύο Πλευράς τόνισαν τη διασύνδεση της Ελληνοαρμενικής συνεργασίας με το πλαίσιο διεθνών και τοπικών οργανισμών, ιδιαίτερα μέσω της υλοποίησης κοινών έργων. 3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Και οι δύο Πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία ης τοπικής συνεργασίας ιδιαίτερα εντός του πλαισίου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Και οι δύο Πλευρές υπογράμμισαν την αυξημένη γεωστρατηγική και οικονομική σημασία της περιοχής ΟΣΕΠ και επανέλαβαν την πολιτική τους βούληση να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αυξηθεί η ορατότητα και αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ΟΣΕΠ ενόψει της επερχόμενης 25ης Επετείου το 2017. Σχετικά με το θέμα, και οι δύο Πλευρές επαναβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευση τους να αναλάβουν κοινές πρακτικές πρωτοβουλίες και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους σε τομείς υψηλής προτεραιότητας και κοινού ενδιαφέροντος μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων, κάνοντας την καλύτερη χρήση οικονομικών δυνατοτήτων και μηχανισμών οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ καθώς και εκείνων σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άποψη αυτή, και οι Δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι η βελτίωση της διάδρασης ΟΣΕΠ-ΕΕ είναι μέγιστης σημασίας και ανανέωσαν την κοινή τους δέσμευση να εργαστούν από κοινού και στενά με τους αρμόδιους θεσμούς της ΕΕ διερευνώντας τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος για συνεργασία εντός του πλαισίου της Συνέργειας του Ευξείνου Πόντου. Και οι δύο Πλευρές επαναβεβαίωσαν την ετοιμότητα τους για αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων για θέσεις στη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του ΟΣΕΠ. 4.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Στη διάρκεια των ετών που μεσολάβησαν, η Αρμενία παρέμεινε χώρα προτεραιότητας για την Ελληνική Αναπτυξιακή Συνεργασία. Στη διάρκεια της περιόδου 2006-2013 η Ελληνική βοήθεια υλοποίησε την ανάπτυξη και άλλα προγράμματα συνδρομής μέσω διμερών και πολυμερών διαύλων ύψους 18,08 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σε βασικούς τομείς συμφωνηθέντες και από τις δύο πλευρές, όπως η βασική υποδομή υγείας, η καταπολέμηση της διακίνησης, η τεχνολογική υποστήριξη για επιχειρήσεις, η τεχνική υποστήριξη στον αγροτικό τομέα η οποία στόχευε στην αύξηση του εισοδήματος, η κατασκευή δικτύων υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων, η ανθρωπιστική και επείγουσας ανάγκης βοήθεια κλπ. Για το διάστημα 2010 έως 2014 και παρά τους σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς ης Ελλάδας, η Αρμενία παρέμεινε μεταξύ των χωρών προτεραιότητας της ελληνικής αναπτυξιακής συνδρομής. Στη διάρκεια της πενταετίας 2010-2014 η Ελλάδα εκχώρησε διμερώς το ποσό των 5,65 εκατομμυρίων Δολαρίων ΗΠΑ ή 4,22 εκατομμυρίων Ευρώ προς όφελος του Αρμενικού λαού, κυρίως για την εκπαίδευση (παροχή υποτροφιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και υγεία (ιατρικές υποτροφίες σε Αρμένιους γιατρούς). Περαιτέρω, πέραν της διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας, η Ελλάδα υποστήριξε τις προσπάθειες της Αρμενίας εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ιδιαίτερα χρηματοδοτώντας και υποστηρίζοντας τα έργα του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας για την ανάπτυξη σφαγείων και κέντρου φυτοϋγειονομικού ελέγχου στην Αρμενία, καθώς και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 5.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΕΠΓ) Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε τη βούληση της να συνεργαστεί με την Αρμενία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και του Διμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας επί ζητημάτων σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία υπογράφηκε την 15η Μαρτίου 2013. Κοινές πρωτοβουλίες συνεργασίας, αδελφοποίησης ή έργα Τεχνικής Συνδρομής και Ανταλλαγής Πληροφοριών, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες μπορούν να εξεταστούν σε αυτό το πλαίσιο. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την υποστήριξη για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ε.Ε. και της Αρμενίας επί μιας νέας Συμφωνίας Πλαισίου και την επιθυμία της για ταχεία κατάρτιση. Η Αρμενική πλευρά πρότεινε να συνεργαστούν και υλοποιήσουν κοινές πρωτοβουλίες συνεργασίας, έργα αδελφοποίησης, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της συνεργασίας στους τομείς ασφάλειας τροφίμων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τουρισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. 6.ΕΚΚΡΕΜΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Διευκόλυνση Πίστωσης Εξαγωγών Η Αρμενική πλευρά εξέφρασε τη λύπη της που δεν ήταν σε θέση να παρέχει τους κατάλληλους ειδικούς εγκαίρως, επίσης λόγω χρονικών περιορισμών, για να αντιπροσωπευθεί δεόντως στη δεύτερη συνάντηση της ad hοc Επιτροπής Ειδικών επί Διευκολύνσεων Πίστωσης Εξαγωγών η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνάντησης της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής, όπως αρχικά προτάθηκε από την Ελληνική πλευρά. Οι δύο Πλευρές επανέλαβαν τις θέσεις τους όπως αντικατοπτρίζονται στα Πρακτικά της πρώτης συνάντησης της ad hοc Επιτροπής Ειδικών επί της Διευκόλυνσης Πίστωσης Εξαγωγών (Αθήνα 24 Ιουλίου 2012) και συμφώνησαν να συγκαλέσουν τη δεύτερη συνάντηση της ad hοc Επιτροπής Ειδικών επί της Διευκόλυνσης Πίστωσης Εξαγωγών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016. Σχετικά, η Αρμενική πλευρά πρότεινε να φιλοξενήσει τη συνάντηση στο Ερεβάν. Ενόψει αυτής της μελλοντικής συνάντησης της ad hοc Επιτροπής, η Ελληνική πλευρά παρείχε στην Αρμενική πλευρά, αντίγραφα εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς της, περιλαμβάνοντας πρόσθετα αντίγραφα της «Ανταλλαγής Επιστολών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας επί Πιστωτικής Εγγύησης για Εξαγωγές από την Ελληνική Δημοκρατία προς τη Δημοκρατία της Αρμενίας», η οποία υπογράφηκε την 1η Ιουνίου 1995 / 1η Νοεμβρίου 1996. 6.2. LΤ-ΡΥRΚΑL Σχετικά με την Ελληνοαρμενική εταιρία LΤ-ΡΥRΚΑL οι δύο Πλευρές επανέλαβαν την κοινή τους κατανόηση ότι η συνεργασία τους συνεχίζεται. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι τα υπάρχοντα ζητήματα σχετικά με αυτή την κοινοπραξία πρόκειται να επιλυθούν στο εγγύς μέλλον, περιλαμβάνοντας την ανάγκη προσέλκυσης σχετικών επενδύσεων. 7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η Γενική Γραμματεία για τη Ισότητα των Φύλων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας επιθυμεί να επεκτείνει τη συνεργασία της με την αρμόδια Αρμενική αρχή και να ενσωματώσει κοινές ενέργειες για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών, η Γενική Γραμματεία για την Ισότητα των Φύλων επίσης ενδιαφέρεται να καθιερωθούν νέοι συνεργασιακοί σύνδεσμοι και δίκτυα με την Αρμενία και προτίθεται να παρέχει πληροφορίες και ειδίκευση σε ζητήματα φύλων αλλά επίσης να εξετάσει καλές πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στην απομείωση των ανισοτήτων εξαιτίας του φύλου. 8.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Καν οι δύο Πλευρές επιβεβαίωσαν τη σημασία της καταγραφής της υλοποίησης των διατάξεων του Πρωτοκόλλου σε τακτική βάση μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων των Υπουργείων Εξωτερικών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η 6η Συνάντηση της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής θα λάβει χώρα στο Ερεβάν. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί μέσω διπλωματικών οδών. Έγινε στην Αθήνα, την 4η Μαρτίου 2016, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην Αγγλική γλώσσα. Και τα δύο αντίτυπα είναι εξίσου γνήσια. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ Δημήτριος Μάρδας Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Garen Νazarian Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών 5η Σύνοδος της Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας Αθήνα, 3-4 Μαρτίου 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1.Υιοθέτηση της Ημερήσιας Διάταξης 2.Παρουσίαση των Αντιπροσωπειών 3.Εμπορική και Οικονομική Συνεργασία 1)Επισκόπηση της τωρινής κατάστασης και συζήτηση περαιτέρω ανάπτυξης οικονομικής συνεργασίας 2)Συνολική αξιολόγηση οικονομικών και εμπορικών σχέσεων - μελλοντικές προοπτικές 3)Διμερή εμπορικά θέματα 4.Διμερής Συνεργασία σε τομείς προτεραιότητας 1)Οδικές Μεταφορές 2)Αεροπορικές Μεταφορές 3)Τουρισμός 4)Γεωργία 5)Συνεργασία στη Βιομηχανία και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 6)Ενέργεια 7)Περιβαλλοντική συνεργασία 8)Επιστήμη και Τεχνολογία 9)Συνεργασία στον Τομέα Υπηρεσιών Ποιότητας 10)Συνεργασία στον Τομέα Φορολογίας 11)Κοινωνική Συνεργασία 5.Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου 6.Αναπτυξιακή Βοήθεια 7.Συνεργασία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 8.Διευκόλυνση Πίστωσης Εξαγωγών 9.Χρόνος και Τόπος επόμενης συνάντησης 10.Κοινωνική Συνεργασία 11.Υιοθέτηση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνάντησης της Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ που συμμετέχει στην 5η Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας (Αθήνα 4 Μαρτίου 2016) Δημήτριος Μάρδας Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Συμπρόεδρος της Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής από την Ελληνική πλευρά Κωνσταντίνα Κολιού Πρέσβειρα, Γενική Διευθύντρια Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ΥΠΕΞ Γεώργιος Πουκαμισάς Πρέσβης, Διευθυντής Α5 Πολιτικής Διεύθυνσης για τη Ρωσία, χωρών ΚΑΚ και Ευξείνου Πόντου, ΥΠΕΞ Νίκη-Αικατερίνη Κουτράκου Πρέσβειρα, Διευθύντρια Β2 Διεύθυνσης για οικονομικές σχέσεις με ΝΑ Ευρώπη, χώρες ΚΑΚ, ΟΣΕΠ και ΑΠ, ΥΠΕΞ Άρτεμις Παπαθανασίου Νομική Σύμβουλος Α, Ειδική Νομική Υπηρεσία ΥΠΕΞ Παντελής Γιαννούλης Σύμβουλος για Οικονομικές και Εμπορικές Υποθέσεις, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, ΥΠΕΞ Σπυρίδων Λιόντος Σύμβουλος για Οικονομικές και Εμπορικές Υποθέσεις, Β2 Διεύθυνση, ΥΠΕΞ Σοφία Καστραντά Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Ειδική Νομική Υπηρεσία ΥΠΕΞ Βασιλική Κουσκούτη Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Β2, ΥΠΕΞ Νεκτάριος Καραπαναγιώτης Εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου Κωνσταντίνος Αγγελάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού/ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Τμήμα Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων Σπυρίδων Παρθένης Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Επικεφαλής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Βασιλική Μεσθεναίου Υπουργείο Παιδείας / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας /Επικεφαλής Τομέα Διμερών και Πολυμερών Σχέσεων R&Τ; Αργυρώ Νεαμονιτάκη Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Ειδική στις Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές Θεόδωρος Χριστόπουλος Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Επικεφαλής Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων Γεωργία Καπασσάκη Υπουργείο Οικονομικών Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις - Διεύθυνση Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας Φωτεινή Κούβελα Γενική Γραμματέας γα την Ισότητα των Φύλων / Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 5η Μεικτή Διϋπουργική Επιτροπή για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας 3-4 Μαρτίου 2016 Garen Νazarian Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας Galik Ghalatchian Πρέσβης Έκτακτος και Πληρεξούσιος της Δημοκρατίας της Αρμενίας Ρaruyr Ηονhannisyan Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας Μekhak Αpresyan Επικεφαλής του Τμήματος Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας Αrmen Μelkikyan Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας Τigran Μelkοnyan Επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δημοκρατίας της Αρμενίας Τigran Sahakyan Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Δημοκρατίας της Αρμενίας Αrshak Μanοukyan Έκτακτος Απεσταλμένος και Πληρεξούσιος Υπουργός της Πρεσβείας της Αρμενίας Daνit Μelkοnyan Αναπληρωτής Επικεφαλής του Τμήματος Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Αρμενίας Αnahit Vardapetyan Κορυφαίος Ειδικός, Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων, Υπουργείο Κυβερνητικού Προσωπικού της Δημοκρατίας της Αρμενίας Αrkadi Κhachatryan Μέλος του Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας Κaren Τhahleνanian Υπουργείο Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας Ακριβής μετάφραση από το αγγλικό συνημμένο έγγραφο. Αθήνα 23.03.2016 Η μεταφράστρια ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΑΠΕΛΩΝΗ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την υπ’αριθ. οικ. 4402/88/23.01.2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαου Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 127/Β/24.01.2017).
 • Την υπ αριθ. Υ200/21.11.2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 3755/Β/21.11.2016).
 • Την υπ αριθ. 121033/7121/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016).
 • Την υπ’ αριθ. Π23ΥΦΥΠ-52134/15.11.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Π23ΥΦΥΠ-39553/6.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών, Ιωάννη Αμανατίδη» (ΦΕΚ 3721/Β/17.11.2016).
 • Την υπ αριθ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β/11.11.2016).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 1992, και κυρώθηκε με τον ν. 2125/1993 (ΦΕΚ Α45/31.03.1993).
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο, τα σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 • Την υπ αριθ. Υ8/25.09.2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Φωτάκη» (ΦΕΚ 2109/Β/29.09.2015).
 • Την υπ’ αριθ. Υ188/14.11.2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Γεώργιο Κατρούγκαλο» (ΦΕΚ 3674/Β/14.11.2016).
 • Την υπ αριθ. Υ198/16.1 1.2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/23ΥΦΥΠ-39553 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/23ΥΦΥΠ-39553 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ8 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/121033/7121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/121033_7121 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ188 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ198 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ200 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/ΥΠΠΟΑ/375614/9900 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/ΥΠΠΟΑ_375614_9900 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/4402/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/4402_88 2017
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. 1993/2125 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία