Απόφαση 2360 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λ.Δ. Κονγκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2360 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2360 (2017) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7981η συνεδρίασή του, στις 21 Ιουνίου 2017 Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Επιβεβαιώνοντας τη σθεναρή του δέσμευση αναφορικά με την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, καθώς και όλων των Κρατών της περιοχής και τονίζοντας την ανάγκη πλήρους σεβασμού των αρχών της μη παρέμβασης, της καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας. Τονίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο έδαφός της και για την προστασία των κατοίκων της, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και από εγκλήματα πολέμου. Λαμβάνοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση (S/2016/1102) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Ομάδα Εμπειρογνωμόνων») που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1533 (2004) και της οποίας η εντολή παρατάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014), 2198 (2015) και 2293 (2016). Καταδικάζοντας με τον πλέον έντονο τρόπο τους φόνους δύο μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, τα οποία επέβλεπαν το καθεστώς κυρώσεων στην περιοχή του Κεντρικού Κasai, εκφράζοντας τη βαθύτατη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, στις Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Χιλής και της Σουηδίας, καθώς και στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και περαιτέρω εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη των τεσσάρων Κονγκολέζων πολιτών που τα συνόδευαν, η οποία παραμένει άγνωστη. Επαναλαμβάνοντας την ανάγκη η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να διερευνήσει ταχέως και πλήρως τους φόνους των δυο μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και να φέρει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης, καλώντας την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεργαστεί με τις έρευνες των Ηνωμένων Εθνών καθώς και με τις έρευνες επιβολής του νόμου που μπορεί να διεξαχθούν από τη Σουηδία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και, στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζοντας τη σύσταση από το Γενικό Γραμματέα μιας Επιτροπής Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για να διερευνήσει τους φόνους των δύο εμπειρογνωμόνων και τη δέσμευσή του ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατό για να διασφαλίσουν ότι οι δράστες θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπενθυμίζοντας τη στρατηγική σημασία της υλοποίησης του Πλαισίου Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας (ΡSC) για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την περιοχή και επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς όλους τους υπογράφοντες να εκπληρώσουν άμεσα, πλήρως και καλόπιστα τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους με βάση την εν λόγω συμφωνία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της σύρραξης και να θέσουν τέρμα στους επαναλαμβανόμενους κύκλους βίας. Υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις όλων των Κρατών της περιοχής, σύμφωνα με το Πλαίσιο Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας, να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις των γειτονικών χωρών και να μην ανέχονται ούτε να παρέχουν συνδρομή ή υποστήριξη οποιουδήποτε είδους σε ένοπλες ομάδες και επαναλαμβάνοντας την έντονη εκ μέρους του καταδίκη οποιασδήποτε και κάθε εσωτερικής ή εξωτερικής υποστήριξης προς ένοπλες ομάδες που δρουν στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω οικονομικής, υλικοτεχνικής ή στρατιωτικής υποστήριξης. Παραμένοντας βαθιά ανήσυχο για την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας και την ανθρωπιστική κατάσταση η οποία συνεχίζει να επηρεάζει σφοδρά τον άμαχο πληθυσμό, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία σχετικά με την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περαιτέρω επαναλαμβάνοντας τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές δραστηριότητες αλλοδαπών και εγχώριων ενόπλων ομάδων και σχετικά με την παράνομη εμπορία φυσικών πόρων του Κονγκό, ιδίως του χρυσού και του ελεφαντοστού, τονίζοντας τη σημασία της εξουδετέρωσης όλων των ενόπλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΑDF), του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRΑ), και όλων των άλλων ενόπλων ομάδων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με την απόφαση 2348 (2017). Καταδικάζοντας τη βία που βιώνει η περιοχή του Κasai τους τελευταίους μήνες και εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις φερόμενες παραβιάσεις και προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας τη σοβαρή του ανησυχία για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου οι οποίες διαπράττονται από τοπικές πολιτοφυλακές στην περιοχή, τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες συρράξεις κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου καθώς και για τις επιθέσεις στις δυνάμεις ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και στα σύμβολα της κρατικής εξουσίας, περαιτέρω επαναλαμβάνοντας τις σοβαρές του ανησυχίες για τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με την ύπαρξη 42 μαζικών τάφων και σχετικά με τους φόνους αμάχων από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Όλες αυτές οι πράξεις μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επαναλαμβάνοντας τη σημασία και την επείγουσα ανάγκη άμεσης και διαφανούς διερεύνησης των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των παραβιάσεων και προσβολών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή των Κasais, περαιτέρω επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να παρακολουθεί στενά την πρόοδο των ερευνών σχετικά με αυτές τις παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυσανάλογης χρήσης βίας, οι οποίες θα διεξαχθούν από κοινού από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) και το Κοινό Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, όπως ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προκειμένου να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι και προσβλέποντας στα αποτελέσματά τους. Καταδικάζοντας τους βάναυσους φόνους περισσότερων από 600 αμάχων στην περιοχή Βeni από τον Οκτώβριο του 2014, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη απειλή που αποτελούν οι ένοπλες ομάδες, ιδιαίτερα οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις, και για τη συνέχιση της βίας στην περιοχή αυτή, περαιτέρω εκφράζοντας ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ μελών των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ενόπλων ομάδων σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα τις πρόσφατες αναφορές για μεμονωμένους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που έχουν ρόλο στην ανασφάλεια στην περιοχή Βeni, ζητώντας τη διεξαγωγή ερευνών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν και επισημαίνοντας τη δέσμευση η οποία εκφράστηκε από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στην επιστολή της από 15 Ιουνίου 2016 (S/2016/542). Εκφράζοντας περαιτέρω ανησυχία για τα αυξημένα εμπόδια στην ανθρωπιστική πρόσβαση στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τα οποία προκύπτουν από την ανασφάλεια και τη βία, καθώς και για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον ανθρωπιστικών παραγόντων και περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι πράξεις θα μπορούσαν να αποτελούν αιτία για καθορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, και καλώντας όλα τα μέρη στη σύρραξη να σεβαστούν την αμεροληψία, ανεξαρτησία και ουδετερότητα των ανθρωπιστικών παραγόντων. Επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ολοκλήρωσης της μόνιμης αποστράτευσης των πρώην μαχητών του Κινήματος της 23ης Μαρτίου (Μ23), τονίζοντας τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι οι πρώην μαχητές του δεν θα ανασυνταχθούν ούτε θα προσχωρήσουν σε άλλες ένοπλες ομάδες και ζητώντας την επιτάχυνση της υλοποίησης των Διακηρύξεων του Ναϊρόμπι και του Αφοπλισμού, της Αποστράτευσης, του Επαναπατρισμού, της Επανένταξης και της Επανεγκατάστασης (DDRRR) των πρώην μαχητών του Κινήματος της 23ης Μαρτίου, μεταξύ άλλων με την υπέρβαση των εμποδίων για τον επαναπατρισμό, σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα Κράτη της περιοχής. Καταδικάζοντας την παράνομη ροή όπλων εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και προς αυτή, συμπεριλαμβανομένης της επανακυκλοφορίας τους προς και μεταξύ ενόπλων ομάδων, κατά παράβαση των αποφάσεων 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014), 2198 (2015) και 2293 (2016) και διακηρύσσοντας την αποφασιστικότητα του να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και των λοιπών μέτρων που ορίζονται στις αποφάσεις του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αναγνωρίζοντας, εν προκειμένω, τη σημαντική συμβολή του - επιβληθέντος με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας - εμπάργκο όπλων στην αντιμετώπιση της παράνομης μεταφοράς μικρών και ελαφρών όπλων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και στην υποστήριξη της οικοδόμησης της ειρήνης μετά από συρράξεις, στον αφοπλισμό, στην αποστράτευση και στην επανένταξη πρώην μαχητών και στην αναμόρφωση του τομέα της ασφάλειας. Υπογραμμίζοντας ότι η διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ο τερματισμός της παράνομης διακίνησης και εμπορίας αυτών των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ειρήνη και την ασφάλειά της, εκφράζοντας ανησυχία για την παράνομη εκμετάλλευση και εμπορία των φυσικών πόρων από ένοπλες ομάδες και για τον αρνητικό αντίκτυπο των ενόπλων συρράξεων σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές, επαινώντας τις προσπάθειες των φυλάκων των πάρκων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και όσων άλλων προσπαθούν να προστατεύσουν αυτές τις περιοχές, ενθαρρύνοντας την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προστασία αυτών των περιοχών και τονίζοντας τον πλήρη σεβασμό του για την κυριαρχία της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στους φυσικούς της πόρους και την ευθύνη της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά αυτούς τους πόρους, από την άποψη αυτή. Υπενθυμίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης άγριων ζώων, της παράνομης εμπορίας αυτών των πόρων καθώς και της διάδοσης και διακίνησης όπλων ως ενός από τους σημαντικότερους παράγοντες τροφοδότησης και όξυνσης των συρράξεων στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και ενθαρρύνοντας τη συνέχιση των περιφερειακών προσπαθειών της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ΙCGLR) και των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων κατά της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και τονίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και της εμβάθυνσης της οικονομικής ολοκλήρωσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Επισημαίνοντας τα πορίσματα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ως προς την ύπαρξη θετικών προσπαθειών σχετικά με τα συστήματα εμπορίας και ανιχνευσιμότητας ορυκτών, αλλά και ως προς το ότι ο χρυσός εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση, υπενθυμίζοντας τη Διακήρυξη της Λουσάκα της Ειδικής Συνόδου της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών για την Καταπολέμηση της Παράνομης Εκμετάλλευσης των Φυσικών Πόρων στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και την έκκλησή της για δέουσα επιμέλεια εκ μέρους της βιομηχανίας, επαινώντας τη δέσμευση και την πρόοδο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στο θέμα αυτό και υπογραμμίζοντας ότι είναι κρίσιμης σημασίας για τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τα κέντρα εμπορίας, ιδιαίτερα εκείνα που εμπλέκονται στην επεξεργασία και την εμπορία του χρυσού, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της επαγρύπνησης κατά της παράνομης εμπορίας και για τη μείωση των πρακτικών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις περιφερειακές προσπάθειες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Επισημαίνοντας με ανησυχία τις αναφορές οι οποίες δείχνουν τη συνεχιζόμενη εμπλοκή ενόπλων ομάδων καθώς και κάποιων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στην παράνομη εμπορία ορυκτών, στην παράνομη παραγωγή και εμπορία άνθρακα και ξυλείας και στη λαθροθηρία και διακίνηση άγριων ζώων. Επισημαίνοντας με μεγάλη ανησυχία τη συνέχιση των σοβαρών προσβολών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εναντίον αμάχων στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, της σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας και της μεγάλης κλίμακας στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών, που διαπράττονται από ένοπλες ομάδες. Υπενθυμίζοντας ότι η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή της συμφωνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2016 είναι κρίσιμη για την υποστήριξη της νομιμότητας των μεταβατικών θεσμών, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία ενός ειρηνικού και αξιόπιστου εκλογικού κύκλου, σύμφωνα με το Σύνταγμα και με σεβασμό στον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, για τη διαρκή σταθεροποίηση και εδραίωση της συνταγματικής δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και καλώντας για την άμεση υλοποίηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τη συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω του τερματισμού των περιορισμών της πολιτικής ελευθερίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδιαίτερα των αυθαίρετων συλλήψεων και της κράτησης μελών της πολιτικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και των περιορισμών των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως η ελευθερία της γνώμης και έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του τύπου, τονίζοντας περαιτέρω τη σημασία της λήψης από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και από τους εθνικούς εταίρους της όλων των απαραίτητων μέτρων για την επιτάχυνση των προετοιμασιών για τις εκλογές χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα, και για τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ειρηνική και περιεκτική διεξαγωγή πολιτικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με τη συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου. Εξακολουθώντας να ανησυχεί σοβαρά για τις αναφορές περί αύξησης των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από κάποια μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Δημοκρατικής Φρουράς και της Εθνικής Αστυνομίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, παροτρύνοντας όλες τις πλευρές να απέχουν από τη βία και τις προκλήσεις καθώς και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό πρέπει να συμμορφώνεται με την αρχή της αναλογικότητας στη χρήση βίας. Υπενθυμίζοντας τη σημασία της καταπολέμησης της ατιμωρησίας σε όλες τις βαθμίδες των δυνάμεων ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και τονίζοντας την ανάγκη η Κυβέρνησή της να συνεχίσει τις προσπάθειές της στην κατεύθυνση αυτή και να διασφαλίσει τον επαγγελματισμό των δυνάμεων ασφαλείας της. Καλώντας να συλληφθούν σύντομα, να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις ή προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν βία ή προσβολές εναντίον παιδιών και πράξεις σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας. Υπενθυμίζοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις του για τις γυναίκες και την ειρήνη και την ασφάλεια, για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις, καθώς και για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις και υπενθυμίζοντας, επίσης, τα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις που αφορούν στα μέρη στην ένοπλη σύρραξη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (S/ΑC.51/2014/3), τα οποία υιοθετήθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2014. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένου του Προεδρικού Συμβούλου για τη Σεξουαλική Βία και τη Στρατολόγηση Παιδιών, να συνεργαστεί με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Σεξουαλική Βία και την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ), για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την πρόληψη και τον τερματισμό της στρατολόγησης και της χρησιμοποίησης παιδιών και της σεξουαλικής βίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας της σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συρράξεις, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας που διαπράττεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Επισημαίνοντας την καθοριστική σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του βασικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν σχετικά τα γειτονικά Κράτη, καθώς και οι περιφερειακοί και υποπεριφερειακοί οργανισμοί και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες περαιτέρω βελτίωσης της συνεργασίας. Υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη σημασία των έγκαιρων και λεπτομερών ειδοποιήσεων προς την Επιτροπή σχετικά με τα όπλα, τα πυρομαχικά και την εκπαίδευση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Καθεστώς Κυρώσεων 1.Αποφασίζει να παρατείνει, έως την 1η Ιουλίου 2018, τα μέτρα που παρατίθενται στις παραγράφους 1 έως 6 της απόφασης 2293 (2016), συμπεριλαμβανομένων των επιβεβαιώσεων του που περιέχονται σε αυτές και αποφασίζει να επανεξετάσει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης έως τις 31 Οκτωβρίου 2017, μετά από την υποβολή της τελικής έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης. 2.Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 5 της απόφασης 2293 θα εφαρμόζονται στα άτομα και στις οντότητες που ορίζονται από την Επιτροπή λόγω εμπλοκής ή παροχής υποστήριξης σε ενέργειες που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 της απόφασης 2293 (2016). 3.Αποφασίζει ότι αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χρηματοδότηση ή τη συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) ή του προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 4.Αποφασίζει να παρατείνει, έως την 1η Αυγούστου 2018, την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, εκφράζει την πρόθεση του να επανεξετάσει την εντολή και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με την περαιτέρω παράταση της το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2018 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα, το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να συσταθεί εκ νέου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, αξιοποιώντας, όπως αρμόζει, την εμπειρία των μελών της Ομάδας που είχε συσταθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις. 5.Παρατείνει έως τις 15 Αυγούστου 2017 την προθεσμία για την υποβολή της τελικής έκθεσης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που ζητείται στην παράγραφο 9 της απόφασης 2293 (2016), δεδομένων των εξαιρετικών συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων επί του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2017 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας. 6.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκπληρώσει την εντολή της, όπως συνοψίζεται στη συνέχεια, και να υποβάλει στο Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, μια ενδιάμεση έκθεση, το αργότερο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2017, καθώς και μια τελική έκθεση, το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου 2018, καθώς και να υποβάλει μηνιαίες ενημερώσεις στην Επιτροπή, εκτός από τους μήνες κατά τους οποίους υποβάλλονται η ενδιάμεση και η τελική έκθεση: 1)να επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση της εντολής της, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τον πιθανό καθορισμό ατόμων και οντοτήτων που ενδέχεται να εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, 2)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στην παρούσα απόφαση, με έμφαση σε περιστατικά μη συμμόρφωσης, 3)να εξετάζει και να προτείνει, όπου αρμόζει, τρόπους για τη βελτίωση των ικανοτήτων των Κρατών Μελών, ιδιαίτερα εκείνων της περιοχής, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση εφαρμόζονται αποτελεσματικά, 4)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με τα περιφερειακά και τα διεθνή δίκτυα υποστήριξης προς τις ένοπλες ομάδες και τα εγκληματικά δίκτυα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 5)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες αναφορικά με την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων, σχετικού υλικού και σχετικής στρατιωτικής βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω δικτύων παράνομης διακίνησης και αναφορικά με τη μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού σε ένοπλες ομάδες από τις δυνάμεις ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, 6)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με τους δράστες σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεων και προσβολών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ανήκουν στις δυνάμεις ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, 7)να αξιολογεί τις επιπτώσεις της ανιχνευσιμότητας των ορυκτών που αναφέρονται στην παράγραφο 21 της παρούσας απόφασης και να συνεχίσει τη συνεργασία με άλλα φόρα, 8)να συνδράμει την Επιτροπή στην επεξεργασία και την ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με τον κατάλογο των ατόμων και οντοτήτων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πληροφοριών ταυτοποίησης και πρόσθετων πληροφοριών για τη δημόσια διαθέσιμη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο. 7.Εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των Κρατών, ιδιαίτερα εκείνων της περιοχής, της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ), των αρμόδιων φορέων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ενθαρρύνει περαιτέρω όλες τις πλευρές και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν τη συνεργασία ατόμων και οντοτήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους ή είναι υπό τον έλεγχό τους με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και επαναλαμβάνει την απαίτησή του όλες οι πλευρές και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών και του υποστηρικτικού προσωπικού της και επαναλαμβάνει την απαίτησή του όλες οι πλευρές και όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και των χωρών της περιοχής, να παρέχουν απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και τοποθεσίες που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θεωρεί σχετικά με την εκτέλεση της εντολής της. 8.Καλεί την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεργάζεται ενεργά με τα άλλα Σώματα ή Ομάδες Εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, σε σχέση με την υλοποίηση της εντολής της. Ένοπλες Ομάδες 9.Καταδικάζει απερίφραστα όλες τις ένοπλες ομάδες που δρουν στην περιοχή και τις εκ μέρους τους παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου καθώς και του λοιπού εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου και τις προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού, της ειρηνευτικής δύναμης της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) και των ανθρωπιστικών παραγόντων, των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, της σεξουαλικής και βασιζόμενης στο φύλο βίας και της μεγάλης κλίμακας στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών και επαναλαμβάνει ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. 10.Απαιτεί από τις Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα, τις Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις, το Στρατό Αντίστασης του Κυρίου και όλες τις άλλες ένοπλες ομάδες που δρουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να σταματήσουν αμέσως όλες τις μορφές βίας και τις άλλες δραστηριότητες αποσταθεροποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, και απαιτεί από τα μέλη τους να διαλυθούν, άμεσα και μόνιμα, να καταθέσουν τα όπλα τους και να απελευθερώσουν και αποστρατεύσουν όλα τα παιδιά από τις τάξεις τους. Εθνικές και Περιφερειακές Δεσμεύσεις 11.Χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ως προς τον τερματισμό της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, παροτρύνει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει την πλήρη εφαρμογή και διάδοση σε όλη τη στρατιωτική ιεραρχία, ακόμη και στις απομακρυσμένες περιοχές, των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που υπογράφηκε με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την προστασία κοριτσιών και αγοριών από τη σεξουαλική βία και, περαιτέρω, καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να διασφαλίσει ότι τα παιδιά δεν θα τίθενται υπό κράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ότι σχετίζονται με ένοπλες ομάδες. 12.Χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την καταπολέμηση και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια συρράξεων, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που σημειώνεται ως προς την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, και καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να επιδιώξει περαιτέρω την υλοποίηση των εκ μέρους της δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας και των παραβιάσεων που διαπράττονται από τις ένοπλες δυνάμεις της και να συνεχίσει τις προσπάθειες για το σκοπό αυτό, και επισημαίνοντας ότι, σε περίπτωση που δεν το πράξει, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ενδέχεται να κατονομαστούν εκ νέου σε μελλοντικές εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για τη σεξουαλική βία. 13.Τονίζει τη σημασία του να επιδιώξει ενεργά η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη χώρα και τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχούς συνεργασίας της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενθαρρύνει την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) να χρησιμοποιεί την υφιστάμενη εξουσία της προκειμένου να συνδράμει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ως προς το θέμα αυτό, και καλεί όλους τους υπογράφοντες το Πλαίσιο Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας να συνεχίσουν να υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους και να συνεργάζονται πλήρως μεταξύ τους και με την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καθώς και με την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) για το σκοπό αυτό. 14.Υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ατιμωρησία για κανέναν από τους υπεύθυνους για τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις παραβιάσεις και προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην περιοχή και, στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όλες τις χώρες της περιοχής και άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να προσάγουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης ώστε να λογοδοτήσουν, συμπεριλαμβανομένων όσων υπηρετούν στον τομέα της ασφάλειας. 15.Καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει τη βελτίωση της ασφάλειας των αποθεμάτων, της λογοδοσίας και της διαχείρισης των όπλων και πυρομαχικών, με τη συνδρομή διεθνών εταίρων, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αναφορών περί εκτροπής προς ένοπλες ομάδες, όπως αρμόζει και εφόσον ζητηθεί και να υλοποιήσει επειγόντως ένα εθνικό πρόγραμμα σήμανσης όπλων, ιδιαίτερα για τα κρατικά πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με τα πρότυπα που καθιερώνει το Πρωτόκολλο του Ναϊρόμπι και το Περιφερειακό Κέντρο για τα Μικρά Όπλα. 16.Τονίζει την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας και διακυβέρνησης στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας, που θα επιτρέψει την αναμόρφωση του στρατιωτικού, του αστυνομικού και του δικαστικού τομέα και για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τις παραβιάσεις και προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και παροτρύνει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να αυξήσει τις προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τις εθνικές της δεσμεύσεις, με βάση το Πλαίσιο Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας. 17.Παροτρύνει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν άμεσα τη «Συνολική και Περιεκτική Πολιτική Συμφωνία» της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και να διασφαλίσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μια ελεύθερη, δίκαιη, αξιόπιστη, περιεκτική, διαφανή, ειρηνική και έγκαιρη εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και υπενθυμίζει όλες τις σχετικές παραγράφους της απόφασης 2348 (2017). 18.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδίως εκείνα της περιοχής, να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει υποστήριξη, εντός των εδαφών τους ή από αυτά, σε ένοπλες ομάδες οι οποίες βρίσκονται εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ή διέρχονται από αυτή, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα δίκτυα υποστήριξης, η στρατολόγηση και η χρησιμοποίηση παιδιών στρατιωτών, η χρηματοδότηση και η στρατολόγηση ενόπλων ομάδων που δρουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ μελών των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ενόπλων ομάδων σε τοπικό επίπεδο, και καλεί όλα τα Κράτη να λάβουν μέτρα για την απόδοση ευθυνών, όπου αρμόζει, σε ηγέτες και μέλη των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα και των άλλων ένοπλων ομάδων που βρίσκονται στις χώρες τους. Φυσικοί Πόροι 19.Ενθαρρύνει, περαιτέρω, τη συνέχιση των προσπαθειών της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την αντιμετώπιση των ζητημάτων παράνομης εκμετάλλευσης και διακίνησης φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης ευθυνών στα μέλη εκείνα των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συμμετέχουν στην παράνομη εμπορία φυσικών πόρων, ιδιαίτερα χρυσού και προϊόντων άγριων ζώων. 20.Τονίζει την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω προσπαθειών για τον τερματισμό της χρηματοδότησης των ενόπλων ομάδων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες αποσταθεροποίησης μέσω της παράνομης εμπορίας φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού ή των προϊόντων άγριων ζώων. 21.Χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα προμήθειας ορυκτών, όπως ορίζονται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την εφαρμογή συστημάτων ανιχνευσιμότητας ορυκτών και καλεί όλα τα Κράτη να συνδράμουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και τις χώρες της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών στην ανάπτυξη υπεύθυνου εμπορίου ορυκτών. 22.Χαιρετίζει τα μέτρα που ελήφθησαν από τις Κυβερνήσεις της περιοχής για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών δέουσας επιμέλειας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης του Περιφερειακού Μηχανισμού Πιστοποίησης της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στην εθνική τους νομοθεσία, σύμφωνα με την Καθοδήγηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τη διεθνή πρακτική, ζητά την επέκταση της διαδικασίας πιστοποίησης σε άλλα Κράτη Μέλη της περιοχής και καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής, να συνεχίσουν να αυξάνουν την ενημέρωση ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας, μεταξύ άλλων μέσω της παρότρυνσης των εισαγωγέων, των μεταποιητικών βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με την επεξεργασία του χρυσού, και των καταναλωτών των ορυκτών προϊόντων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να ασκούν δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με την παράγραφο 19 της απόφασης 1952 (2010). 23.Ενθαρρύνει τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και τα Κράτη Μέλη της να συνεργάζονται στενά με τα βιομηχανικά σχήματα που λειτουργούν σήμερα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διαφάνεια των εργασιών καθώς και η απόδοση ευθυνών για αυτές και, περαιτέρω, αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη στήριξη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό σε σχέση με την καθιέρωση συστημάτων ανιχνευσιμότητας και επιμέλειας, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή χρυσού που έχει εξορυχθεί με παραδοσιακά μέσα. 24.Συνεχίζει να ενθαρρύνει τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών να εφαρμόσει την τεχνική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη των Κρατών Μελών στον αγώνα τους κατά της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, σημειώνει ότι κάποια Κράτη Μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και συνιστά σε όλα τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το σύστημα περιφερειακής πιστοποίησης και να υποβάλουν εκθέσεις με στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο ορυκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 19 της απόφασης 1952 (2010). 25.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της παράνομης εμπορίας φυσικών πόρων, ιδιαίτερα στον τομέα του χρυσού, και να αποδίδουν ευθύνες στους συνεργούς στην παράνομη εμπορία, ως μέρος των ευρύτερων προσπαθειών για τη διασφάλιση του ότι η παράνομη εμπορία φυσικών πόρων δεν είναι επωφελής για οντότητες, ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μέλη στις Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. 26.Επιβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 7 έως 9 της απόφασης 2021 (2011) και καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τα Κράτη της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο για τη διερεύνηση και καταπολέμηση των περιφερειακών εγκληματικών δικτύων και των ενόπλων ομάδων που εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας άγριων ζώων και να απαιτούν από τις τελωνειακές αρχές τους να εντείνουν τους ελέγχους τους στις εξαγωγές και εισαγωγές ορυκτών από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο ρόλος της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) 27.Υπενθυμίζει την εντολή της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ), όπως ορίζεται στην απόφαση 2348 (2017), ιδιαίτερα στην παράγραφο 30, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία της βελτιωμένης πολιτικής ανάλυσης και της συναφούς με συρράξεις ανάλυσης, μεταξύ άλλων μέσω της συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για τα εγκληματικά δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν τις ένοπλες ομάδες, στην παράγραφο 35 (iii) σχετικά με την επίβλεψη της εφαρμογής του εμπάργκο όπλων και στην παράγραφο 35 (iν) σχετικά με τις δραστηριότητες εξόρυξης. 28.Ενθαρρύνει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την παράγραφο 43 της απόφασης 2348 (2017) και ζητά από την Αποστολή Σταθεροποίησης να συνδράμει την Επιτροπή και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Επιτροπή Κυρώσεων, Υποβολή Εκθέσεων και Επανεξέταση 29.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής και εκείνα στα οποία εδρεύουν άτομα και οντότητες που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, να ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την εφαρμογή των μέτρων που έχουν επιβληθεί με τις παραγράφους 1, 4 και 5 και έχουν προταθεί στην παράγραφο 8 της απόφασης 1952 (2010). 30.Τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής τακτικών διαβουλεύσεων της Επιτροπής με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, όποτε είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των μέτρων που παρατίθενται στην παρούσα απόφαση. 31.Ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει προφορική έκθεση, μέσω του Προέδρου της, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος στο Συμβούλιο, σχετικά με την κατάσταση του συνολικού έργου της Επιτροπής, μεταξύ άλλων μαζί με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αναφορικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατά περίπτωση, και ενθαρρύνει τον Πρόεδρο να πραγματοποιεί τακτικές ενημερώσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη. 32.Ζητά από την Επιτροπή να προσδιορίζει πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα μέτρα των παραγράφων 1, 4 και 5 της απόφασης 2293 (2016) και να καθορίζει την κατάλληλη πορεία δράσης σε κάθε περίπτωση και ζητά από τον Πρόεδρο, σε τακτικές εκθέσεις προς το Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 31 της παρούσας απόφασης, να υποβάλει εκθέσεις προόδου σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής για το θέμα αυτό. 33.Ζητά από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία κατά τη Διάρκεια Συρράξεων να συνεχίσουν να μοιράζονται σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998 (2011). 34.Αποφασίζει ότι, όποτε αρμόζει και το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2018, θα επανεξετάσει τα μέτρα που παρατίθενται στην παρούσα απόφαση, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους, όπως αρμόζει, υπό το φως της κατάστασης της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ιδιαίτερα της προόδου στην αναμόρφωση του τομέα της ασφάλειας και στον αφοπλισμό, την αποστράτευση, τον επαναπατρισμό, την επανεγκατάσταση και την επανένταξη, ανάλογα με την περίπτωση, κονγκολέζικων και αλλοδαπών ενόπλων ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά που υπάρχουν ανάμεσά τους και της συμμόρφωσης με την παρούσα απόφαση. 35.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-08-29 Απόφαση 2360 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λ.Δ. Κονγκό.
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/127
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία