ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/Φ.0544/Μ.7014/ΑΣ29575/1/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-02-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-02-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-02-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της συνάντησης της Μικτής Επιτροπής για την οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ Αντιπροσωπειών της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Φορεύς, Σκοπός,
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων που υπεγράφη στο Βελιγράδι στις 9 Μαΐου 2002 και κυρώθηκε με το ν. 3225/2004, (ΦΕΚ Α΄ 22).
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 22 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ Β΄ 3671).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,