Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπογράφηκε στα Τίρανα, στις 30 Ιανουαρίου 2018, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΤΙΡΑΝΑ, 29-30/01/2018 Η Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Αθανάσιο Βούρδα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Αλβανίας, με επικεφαλής την Dοrina Cinari, Υφυπουργό του Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας, συναντήθηκαν στα Τίρανα, στις 29 - 30 Ιανουαρίου 2018, κατόπιν πρόσκλησης της αλβανικής πλευράς. Η σύνθεση των αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της Αλβανίας επισυνάπτεται στην συνέχεια ως παράρτημα. Οι αντιπροσωπίες συμφώνησαν σχετικά με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Ι. Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων ΙΙ. Οδικές μεταφορές επιβατών ΙΙΙ. Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων ΙV. άλλα θέματα: - Σχέδιο Συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης. Με την προοπτική της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Αλβανίας - Ελλάδας στον τομέα των μεταφορών, οι δύο πλευρές διεξήγαγαν καρποφόρες συζητήσεις για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος ως εξής: Ι. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η αλβανική πλευρά παρουσίασε τα δεδομένα της μελέτης της σχετικά με τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ των δύο χωρών καθώς και τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών, δείχνοντας πού συγκεντρώνεται η υψηλή ζήτηση για μεταφορές. Τονίστηκε ότι ο συνοριακός σταθμός της Κακαβιάς είναι το σημείο με τη μεγαλύτερη συχνότητα στη μεταφορά επιβατών. Η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε να αναλύσει τα δεδομένα που παρείχε η αλβανική πλευρά και να τα συγκρίνει με τα δικά της δεδομένα. Σημειώθηκε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν μεταξύ των δύο χωρών 13 τακτικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων (υπεραστικές) και 3 διασυνοριακές τακτικές λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες πραγματοποιούνται συνολικά από 55 μεταφορείς από κάθε πλευρά. Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι 2,5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως χρησιμοποιούν τις ανωτέρω λεωφορειακές γραμμές. Όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, η αλβανική πλευρά ενημέρωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2017 έως σήμερα έχει χρησιμοποιήσει 985 άδειες πολλαπλών διαδρομών ενώ η ελληνική πλευρά έχει χρησιμοποιήσει 224 τέτοιες άδειες. Όσον αφορά τις άδειες μονής διαδρομής, η αλβανική πλευρά χρησιμοποίησε 375 τέτοιες άδειες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ η ελληνική πλευρά δεν χρησιμοποίησε καμία. ΙΙ. ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δεδομένου του υψηλού όγκου κυκλοφορίας στην Κακαβιά, όπως προαναφέρθηκε, η αλβανική πλευρά πρότεινε να χρησιμοποιηθεί το σημείο διέλευσης Qafe Βοte/Μαυρομάτη ως πιθανή εναλλακτική λύση για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία στα άλλα σημεία διέλευσης των συνόρων. Ζήτησε συγκεκριμένα μια νέα τακτική γραμμή λεωφορείων Άγιοι Σαράντα- Qafe Βοte/Μαυρομάτη - Αθήνα. Η ελληνική πλευρά σημείωσε ότι η αλβανική πρόταση για νέα γραμμή απαιτεί σχετική μελέτη και συμφωνία στα ανοικτά θέματα των υφιστάμενων ρυθμίσεων στις τακτικές λεωφορειακές γραμμές. Και οι δύο πλευρές σημείωσαν ότι η πλειονότητα των διασυνοριακών λεωφορειακών γραμμών δεν είναι λειτουργική. Για τις υπόλοιπες, η ελληνική πλευρά πρότεινε να επιτρέπεται στις υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές να επιβιβάζουν επιβάτες στις πόλεις λειτουργίας των διασυνοριακών γραμμών 1 ώρα πριν και 1 ώρα μετά το χρονοδιάγραμμα αναχώρησης των αντίστοιχων διασυνοριακών λεωφορειακών γραμμών αυτών των πόλεων. Η αλβανική πλευρά δεν δέχτηκε την πρόταση αυτή και αντιπρότεινε να δημιουργηθεί μια νέα τακτική λεωφορειακή γραμμή Αργυρόκαστρο - Κακαβιά - Αθήνα. Η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι το αίτημα αυτό καλύπτεται εν μέρει από τη δική του ανωτέρω πρόταση. Η αλβανική πλευρά τόνισε ότι από το 2006 έως το 2013 το σύστημα εταιρικής σχέσης βασιζόταν σε σύμβαση μεταξύ δύο μεταφορέων ή σε σύμβαση με ταξιδιωτικό οργανισμό στη χώρα προορισμού. Από το 2013, η σύμβαση μεταξύ μεταφορικών εταιρειών και των δύο πλευρών είναι υποχρεωτική, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα λόγω των διαφόρων ζητημάτων εταιρικής σχέσης. Ως εκ τούτου, η αλβανική πλευρά πρότεινε να επιτραπεί στους μεταφορείς και των δύο χωρών να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους βασιζόμενη σε σύμβαση μεταξύ δύο μεταφορέων ή σε σύμβαση με ταξιδιωτικό οργανισμό στη χώρα προορισμού. Η ελληνική πλευρά δήλωσε ότι η λειτουργία των τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ των δύο χωρών είναι δυνατή μόνο με την αναλογία 1:1. Η ελληνική πλευρά ενημέρωσε ότι σύμφωνα με νέα νομοθεσία όλα τα βαρέα φορτηγά οχήματα και τα λεωφορεία υποχρεούνται να κυκλοφορούν στο κεντρικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Υπό το πρίσμα αυτό, θα εκπονηθεί νέα μελέτη έως τα τέλη του 2018 προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενδιάμεσες στάσεις για όλες τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές ώστε να τηρηθούν οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μόνο μία στάση ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η ελληνική πλευρά δήλωσε ότι οι Έλληνες μεταφορείς επιβαρύνονται με δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με τους Αλβανούς συνεταίρους λόγω του τέλους που καταβάλλεται κατά την είσοδο στο αλβανικό έδαφος, το οποίο δεν αποτελεί πληρωμή ΦΠΑ, δεδομένου ότι ο συντελεστής ΦΠΑ στην Αλβανία για διεθνείς επιβατικές μεταφορές είναι 0%. Ως εκ τούτου, συνιστάται να καταργηθεί αυτό το τέλος. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξήγησε λεπτομερώς ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η κατ’ αποκοπή αμοιβή (ειδικό κατ’ αποκοπή ποσό) που καταβάλλεται από τους Αλβανούς μεταφορείς κατά την είσοδο τους στο ελληνικό έδαφος είναι στην πραγματικότητα ο ΦΠΑ που οφείλεται για τις οδικές επιβατικές μεταφορές που παρέχονται εντός της ελληνικής επικράτειας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τέλος για τη διέλευση των συνόρων. Επιπλέον, η ελληνική πλευρά εξήγησε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν ΦΠΑ, σύμφωνα με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (24%) επί της αξίας του εισιτηρίου που αντιστοιχεί στην απόσταση που καλύπτεται στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας της αλβανίας έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Αλβανίας. Μετά από μακρές συζητήσεις, η αλβανική πλευρά ζήτησε από την ελληνική πλευρά να υποβάλει επίσημη εξήγηση / ανάλυση μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με το παραπάνω νομικό πλαίσιο για την εκπλήρωση της υποχρέωσης ΦΠΑ για τα αλβανικά οχήματα κατά την είσοδο τους στο ελληνικό έδαφος, με τις αντίστοιχες νομικές αναφορές. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Αλβανικού Υπουργείου Οικονομικών εξήγησε τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων από μεταφορείς που υπόκεινται στην αλβανική φορολογική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η αλβανική πλευρά, αφού λάβει τις επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για τα αλβανικά οχήματα, δεν προχωρήσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στην κατάργηση του συνοριακού τέλους των 45 ευρώ, η ελληνική πλευρά πρότεινε, ως εναλλακτική λύση, ένα νέο σύστημα την έκδοση εισιτηρίων που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές που λειτουργούν μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή της έκδοσης εισιτηρίου μονής διαδρομής στον τόπο αναχώρησης όλων των τακτικών λεωφορειακών γραμμών. Σχετικά με την έκδοση εισιτηρίων μονής διαδρομής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Αλβανίας εξέφρασε την ανησυχία του υποστηρίζοντας ότι αυτό μπορεί να μην είναι σύμφωνο με το άρθρο 5 παράγραφος 6 της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών. Η αλβανική πλευρά έλαβε γνώση αυτής της πρότασης και ανέλαβε την υποχρέωση να ακολουθήσει τη σχετική διαδικασία για την κατάργηση του εν λόγω τέλους, αφού λάβει την επίσημη εξήγηση / ανάλυση που αναφέρθηκε παραπάνω από την ελληνική πλευρά. Για να διευκολύνει τις συζητήσεις και να συμβάλει στην επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, η ελληνική πλευρά συμφώνησε να δημιουργηθεί μια νέα τακτική γραμμή λεωφορείων Άγιοι Σαράντα - Qafe Βοte/Μαυρομάτη - Αθήνα, όπως ζήτησε η Αλβανική πλευρά, η οποία θα αρχίσει να λειτουργεί μόλις επιλυθεί το θέμα του διασυνοριακού τέλους που επιβάλλεται από την αλβανική πλευρά. Επιπλέον, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την εξάλειψη των παράνομων μεταφορών που πραγματοποιούνται από ιδιωτικά οχήματα έως εννέα θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και του αθέμιτου ανταγωνισμού σε όλα τα σημεία διέλευσης των συνόρων, και να καταρτίσουν κατάλογο των δεδομένων που θα παρακολουθούνται. ΙΙΙ. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η αλβανική πλευρά επανέλαβε ότι τα οχήματα, των οποίων το συνολικό επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (ΤΡLW) δεν υπερβαίνει τους 6 τόνους ή όταν το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, εξαιρούνται από το καθεστώς αδειών. Η ελληνική πλευρά επεσήμανε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα διμερή συμφωνία δεν μπορεί να αποκλειστεί η μεταφορά αγαθών με αυτά τα οχήματα. Επιπλέον, η αλβανική πλευρά ζήτησε να εφαρμοστεί το καθεστώς αδείας μόνο για τον ελκυστήρα και να μην είναι υποχρεωτικό και για καθένα από τα ρυμουλκούμενα που συνδέονται με τον ελκυστήρα, όπως ισχύει σήμερα. Επισημάνθηκε επίσης ότι το καθεστώς που προτείνεται από την αλβανική πλευρά εφαρμόζεται σε όλες τις συμφωνίες μεταξύ αλβανίας και 26 άλλων χωρών. Η ελληνική πλευρά απάντησε ότι η τρέχουσα ποσόστωση αδειών είναι επαρκής για τις υπάρχουσες ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής. Τέλος, αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν την ίδια ποσόστωση αδειών: 1300 άδειες για πολλαπλές διαδρομές (ισχύουν για δύο έτη) 700 άδειες για μονές διαδρομές (ισχύουν για δύο έτη). ΙV. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Η αλβανική πλευρά ενημέρωσε την ελληνική πλευρά για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιοι Αλβανοί οδηγοί όταν διασχίζουν τα σύνορα λόγω του γεγονότος ότι υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο καθεστώς εισόδου χωρίς θεώρηση των χωρών Σένγκεν. Η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα και να απαντήσει στην αλβανική πλευρά για το πώς μπορεί να επιλυθεί. Η αλβανική πλευρά ενημέρωσε σχετικά με ορισμένες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους Αλβανούς μεταφορείς από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ταχογράφου προς το σκοπό της λειτουργίας των τακτικών γραμμών. Η αλβανική πλευρά διευκρίνισε ότι οι κύριες δραστηριότητες του ταχογράφου είναι ο χρόνος εργασίας και η περίοδος ανάπαυσης του οδηγού. Η ελληνική πλευρά απάντησε ότι η νομοθεσία για ταχογράφο πρέπει να είναι πλήρως, σεβαστή για λόγους ασφαλείας. Όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης, η αλβανική πλευρά έστειλε επισήμως στην ελληνική πλευρά ένα σχέδιο συμφωνίας καθώς και πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές απαιτήσεις στην Αλβανία: για την έκδοση των αδειών οδήγησης. Η ελληνική πλευρά σημείωσε ότι οι πληροφορίες που παρέχει η αλβανική πλευρά είναι σύμφωνες με την Οδηγία 2006/126 / ΕΕ, επομένως δεν υπάρχουν εμπόδια για τη σύναψη της συμφωνίας. Η ελληνική πλευρά πληροφόρησε ότι το κείμενο του σχεδίου συμφωνίας οριστικοποιείται και θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατό μέσω διπλωματικής οδού στην αλβανική πλευρά. Με βάση τα ανωτέρω, το σχέδιο συμφωνίας μπορεί να είναι έτοιμο να υπογραφεί τους επόμενους μήνες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με φιλικό και ζεστό κλίμα αμοιβαίας κατανόησης. Η ελληνική πλευρά κάλεσε την αλβανική πλευρά στην Ελλάδα για την επόμενη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής σε ημερομηνία που θα καθοριστεί μέσω αλληλογραφίας. Υπογράφηκε στα Τίρανα στις 30 Ιανουαρίου 2018, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα. Για την Ελληνική Για την Αλβανική Αντιπροσωπεία Αντιπροσωπεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ DΟRΙΝΑ CΙΝΑRΙ Γενικός Γραμματέας Υφυπουργός Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Ενέργειας και Υποδομών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕλληνική Αντιπροσωπεία Αθανάσιος Βούρδας, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Καλλιόπη Ντούτη, διπλωματική σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σαράντης Μοσχόβης, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αλβανία. Χριστίνα Αργυροπούλου, Πρώτη Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αλβανία. Γεώργιος Πατσιαβός, επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών. Αλίκη Καραγιάννη, Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών. Ασπασία Ιορδανίδου, Διεύθυνση Μεταφορών Επιβατών. Αργυρώ Νεαμονιτάκη, Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών. Τατιάνη Σφελινιώτη, Εμπειρογνώμονας ΦΠΑ- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αλβανική αντιπροσωπεία Dοrina Cinari, Επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Υφυπουργός Υποδομών και Ενέργειας. Τhimjο Ρlaku, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, Διευθυντής Πολιτικών και Στρατηγικών Ανάπτυξης Υποδομών και Επικράτειας. Αrben Dhima, Διευθυντής Αποδέσμευσης, Αδειών και Παρακολούθησης. Εnea Κarakagi, Σύμβουλος του Υπουργού. Renata Τeta, εμπειρογνώμονας του τομέα πολιτικών και στρατηγικών ανάπτυξης υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών μεταφορών. Αrjan Βudο, εμπειρογνώμονας του τομέα Πολιτικών και Στρατηγικών Ανάπτυξης Υποδομών και Επικράτειας. Juna Κοte, εμπειρογνώμονας του τομέα Πολιτικών και Στρατηγικών Ανάπτυξης Υποδομών και Επικράτειας. Μaksim Τashi, εμπειρογνώμονας παρακολούθησης των μεταφορέων στον τομέα των μεταφορών. Ζarina Τaja, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας. Αdi Ηοxha, εκπρόσωπος του Υπουργείου για την Ευρώπη και τις Εξωτερικές Υποθέσεις. Εlνis Βramο, Διερμηνέας. Ακριβής μετάφραση από τα αγγλικά του συνημμένου πρωτοτύπου. Η μεταφράστρια Μαρία Κ. Καραγεώργου 8.5.2018. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την Διεθνή Οδική Μεταφορά Επιβατών και Εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 30 Δεκεμβρίου 1997, και κυρώθηκε με το ν.2649/1998 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 246 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τ.Α’, της 3ης Νοεμβρίου 1998.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου, σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 98 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τ.Α’, της 22ας Απριλίου 2005.
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,