ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/Φ.0544/Μ.7162/ΑΣ43078

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση της δι’ ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 20 και 28 Ιουνίου 2018)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τις από 20 Ιουνίου 2018, υπ αριθμ. ΑS 1039, και 28 Ιουνίου 2018 επιστολές, της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Κάιρο και του Υπουργείου Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η παράταση της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων της 26ης Σεπτεμβρίου 1966, κατά ένα έτος, ήτοι, από 10 Ιουλίου 2018 έως 9 Ιουλίου 2019. Το κείμενο των επιστολών στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 ΑυγούστουΟι Υπουργοί Εξωτερικών Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
  • Τις διατάξεις της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων, που υπογράφηκε στο Κάιρο, στις 26 Σεπτεμβρίου 1966 και του άρθρου 7 του α.ν. 22/1967, με τον οποίο κυρώθηκε η ανωτέρω Συμφωνία, (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/14.06.1967),
  • τη διάταξη της παραγράφου 3 β των Συμφωνημένων Πρακτικών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο για ορισμένα εκκρεμή οικονομικά θέματα, που υπογράφηκαν στην Αθήνα, στις 23 Μαΐου 1986 και κυρώθηκαν με το ν. 1704/1987, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/9.6.1987),
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005. (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005),
  • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1987/1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1704 1987
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία