ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/Φ.1118/ΑΣ34040/2/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-06-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 2402(2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων στην Υεμένη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Την διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στην δημοσίευση της αποφάσεως 2402 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2402 (2018) η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 8190η συνεδρίασή του την 26η Φεβρουαρίου 2018 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015), 2216 (2015), 2266 (2016) και 2342 (2017) και τις δηλώσεις του Προέδρου του στις 15 Φεβρουαρίου 2013 (S/ΡRSΤ/2013/3), στις 29 Αυγούστου 2014 (S/ΡRSΤ/2014/18), στις 22 Μαρτίου 2015 (S/ΡRSΤ/2015/8), στις 25 Απριλίου 2016 (S/ΡRSΤ/2016/5) και στις 15 Ιουνίου 2017 (S/ΡRSΤ/2017/7) σχετικά με την Υεμένη. Επαναβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή του για την ενότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, Εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε θέματα που αφορούν την πολιτική, την ασφάλεια, την οικονομία και σε ανθρωπιστικά ζητήματα στην Υεμένη, περιλαμβανομένης της συνεχιζόμενης βίας και των απειλών που προκύπτουν από την παράνομη διακίνηση, την αποσταθεροποιητική συγκέντρωση και την κατάχρηση όπλων, Επαναλαμβάνοντας το κάλεσμά του προς όλα τα μέρη στην Υεμένη να επιλέξουν την επίλυση των διαφορών τους μέσω του διαλόγου και της συνεννόησης, να απορρίψουν τις βιαιοπραγίες για την επίτευξη πολιτικών στόχων και να απέχουν από προκλήσεις, Επαναβεβαιώνοντας την ανάγκη όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Εκφράζοντας την υποστήριξη και τη δέσμευση του στο έργο του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για την Υεμένη σε υποστήριξη της μεταβατικής διαδικασίας στην Υεμένη. Εκφράζοντας τη μεγάλη ανησυχία του για το ότι περιοχές της Υεμένης είναι υπό τον έλεγχο της Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑQΑΡ) και για την αρνητική επίδραση της παρουσίας της, της βίαιης εξτρεμιστικής ιδεολογίας της και των ενεργειών της για την σταθερότητα της Υεμένης και της περιοχής, περιλαμβανομένης της καταστροφικής ανθρωπιστικής επίπτωσης στον άμαχο πληθυσμό, εκφράζοντας την ανησυχία του για την αυξανόμενη παρουσία και μελλοντική δυνητική αύξηση όσων συνδέονται στην Υεμένη με το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ΙSΙL επίσης γνωστό ως Da΄esh) και επαναβεβαιώνοντας την απόφαση του να ασχοληθεί με όλες τις διαστάσεις της απειλής που τίθεται από την ΑQΑΡ, το ΙSΙL (Da΄esh) και όλα τα άλλα συνδεδεμένα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες. Υπενθυμίζοντας την καταχώριση της Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο και των συνδεδεμένων ατόμων στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Da΄esh) και της Αλ-Κάιντα και υπογραμμίζοντας ως προς αυτό την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων της παραγράφου 2 της απόφασης 2253 (2015) ως σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής δράσης στην Υεμένη, Επισημαίνοντας την κρίσιμη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων που επιβλήθηκε με την απόφαση 2140 (2014) και την απόφαση 2216 (2015), περιλαμβανομένου του βασικού ρόλου που τα Κράτη Μέλη της περιοχής μπορούν να διαδραματίσουν σχετικά και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες για περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας, Υπενθυμίζοντας τις διατάξεις της παραγράφου 14 της απόφασης 2216 (2015) που επιβάλλουν στοχευμένο εμπάργκο στα όπλα. Εκφράζοντας θλίψη λόγω της προϊούσας επιδείνωσης της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για όλα τα περιστατικά παρεμπόδισης τηςαποτελεσματικής παροχήςανθρωπιστικής βοήθειας, περιλαμβανομένων των περιορισμών στην παράδοση ζωτικών αγαθών στον άμαχο πληθυσμό της Υεμένης. Τονίζοντας την ανάγκη συζήτησης από την Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με την παράγραφο 19 της απόφασης 2140 (2014) («η Επιτροπή») των συστάσεων που περιέχονται στις εκθέσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Υεμένη εξακολουθεί να συνιστά απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Επαναβεβαιώνει την ανάγκη για πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της πολιτικής μετάβασης κατόπιν της διεξοδικής Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου σε εναρμόνιση με τον μηχανισμό Πρωτοβουλίας και Εφαρμογής του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, και σύμφωνα με τις αποφάσεις 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015), 2216 (2015) και 2266 (2016) και τις προσδοκίες του λαού της Υεμένης. 2.Αποφασίζει να ανανεώσει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2019 τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014), επαναβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 12, 13, 14 και 16 της απόφασης 2140 (2015) και επαναβεβαιώνει περαιτέρω τις διατάξεις των παραγράφων 14 έως 17 της απόφασης 2216 (2015). Κριτήρια Καταχώρισης 3.Επαναβεβαιώνει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014) και της παραγράφου 14 της απόφασης 2216 (2015) θα εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καταχωρίζει η Επιτροπή ή αναγράφονται στο παράρτημα της απόφασης 2216 (2015) ως εμπλεκόμενα ή παρέχοντα υποστήριξη σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή την σταθερότητα στην Υεμένη, Α. Επαναβεβαιώνει τα κριτήρια καταχώρισης που παρατίθενται στην παράγραφο 17 της απόφασης 2140 (2014) και την παράγραφο 19 της απόφασης 2216 (2015). Υποβολή εκθέσεων 5.Αποφασίζει να παρατείνει μέχρι τις 28 Μαρτίου 2019 την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων όπως παρατίθεται στην παράγραφο 21 της απόφασης 2140 (2014) και την παράγραφο 21 της απόφασης 2216 (2015), εκφράζει την πρόθεση του να αναθεωρήσει την εντολή και να αναλάβει κατάλληλη δράση σχετικά με την περαιτέρω παράταση όχι αργότερα από την 28η Φεβρουαρίου 2019, και ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα το συντομότερο δυνατόν για την ανασύσταση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, σε συνεννόηση με την Επιτροπή μέχρι την 28η Μαρτίου 2019 χρησιμοποιώντας, όπως αρμόζει, την εμπειρογνωμοσύνη των μελών της Ομάδας που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2140 (2014). 6.Ζητά από την Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων να παράσχει μια ενδιάμεση ενημέρωση στην Επιτροπή το αργότερο στις 28 Ιουλίου 2019, και μια τελική αναφορά το αργότερο στις 28 Ιανουαρίου 2019 στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κατόπιν συζήτησης με την Επιτροπή. 7.Ζητά από την Ομάδα να συνεργαστεί με άλλες σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων που συστάθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας για την υποστήριξη του έργου των Επιτροπών Κυρώσεων, ειδικότερα την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Κυρώσεων που συστάθηκε με την απόφαση 1526 (2004) και παρατάθηκε με την απόφαση 2253 (2015). 8.Προτρέπει όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη, καθώς επίσης και διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και προτρέπει περαιτέρω όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και την ανεμπόδιστη πρόσβαση, ειδικότερα σε άτομα, έγγραφα και τοποθεσίες προκειμένου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκτελέσει την εντολή της. 9.Τονίζει την σημασία της διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, όπου απαιτείται, για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται με αυτή την απόφαση. 10.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να αναφέρουν στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν τα μέτρα που έχουν λάβει με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 11 και 15 της απόφασης 2140 (2014) και την παράγραφο 14 της απόφασης 2216 (2015) και υπενθυμίζει σχετικά ότι τα Κράτη Μέλη που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις φορτίου σύμφωνα με την παράγραφο 15 της απόφασης 2216 (2015) απαιτείται να υποβάλουν έγγραφες αναφορές στην Επιτροπή όπως ορίζεται στην παράγραφο 17 της απόφασης 2216 (2015). 11.Υπενθυμίζει την αναφορά (S/2006/997) της Άτυπης Ομάδας Εργασίας επί Γενικών Θεμάτων Κυρώσεων, επί των βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων, περιλαμβανομένων των παραγράφων 21, 22 και 23 που πραγματεύονται πιθανά μέτρα για τη διευκρίνιση των μεθοδολογικών προτύπων των μηχανισμών παρακολούθησης. 12.Επαναβεβαιώνει την πρόθεσή του να τηρεί την κατάσταση στην Υεμένη υπό συνεχή επισκόπηση και την ετοιμότητά του να επανεξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων που περιέχονται σε αυτή την απόφαση, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης, τροποποίησης, αναστολής ή άρσης των μέτρων, όποτε απαιτείται σύμφωνα με τις εξελίξεις. 13.Αποφασίζει να συνεχίσει να εξετάζει το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία