Απόφαση 2428 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με το Νότιο Σουδάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2428 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2428 (2018) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 8310η συνεδρίασή του, στις 13 Ιουλίου 2018. Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις και δηλώσεις του σχετικά με το Νότιο Σουδάν, ιδίως τις αποφάσεις 2057 (2012), 2109 (2013), 2132 (2013), 2155 (2014), 2187 (2014), 2206 (2015), 2241 (2015), 2252 (2015), 2271 (2016), 2280 (2016), 2290 (2016), 2302 (2016), 2304 (2016), 2327 (2016), 2353 (2017), 2392 (2017), 2406 (2018) και 2418 (2018). Εκφράζοντας σοβαρότατη ανησυχία για τη σύρραξη μεταξύ της Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, η οποία προέκυψε από εσωτερικές πολιτικές διαμάχες μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών της χώρας και έχει προκαλέσει τεράστια ανθρώπινη οδύνη, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, επισιτιστικής ανασφάλειας λόγω της σύρραξης και απειλής λιμού, του εκτοπισμού περισσότερων των τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων και απώλειας περιουσιών, περαιτέρω εξαθλίωσης και θέσης σε μειονεκτική κατάσταση του λαού του Νοτίου Σουδάν. Επαινώντας τις συνεχείς προσπάθειες του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Αναζωογόνηση υπό την ηγεσία της ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη για τη διευκόλυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Νότιο Σουδάν, λαμβάνει υπόψη τη Διακήρυξη του Χαρτούμ και την πρόθεση των μερών να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και παροτρύνει όλα τα μέρη να συνεργαστούν για να φτάσουν σε συμφωνία στα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Καταδικάζοντας έντονα τις παρελθούσες και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καταδικάζοντας περαιτέρω την παρενόχληση και τη στοχοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, του ανθρωπιστικού προσωπικού και των δημοσιογράφων και τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις παραβιάσεις και τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν καθώς και ότι η Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Νοτίου Σουδάν φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία του πληθυσμού του από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου, την εθνοκάθαρση και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και, στην κατεύθυνση αυτή, παροτρύνοντας την Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να υπογράψει άμεσα το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αφρικανική Ένωση για τη δημιουργία του Υβριδικού Δικαστηρίου για το Νότιο Σουδάν. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις εκθέσεις σχετικά με την υπεξαίρεση πόρων, η οποία υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Νοτίου Σουδάν, και για το ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ενδεχομένως να έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες, να αποδυναμώσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου, να διαιωνίσουν τις βίαιες συρράξεις, να διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητες, να εκτρέψουν την ανθρωπιστική βοήθεια ή να δυσχεράνουν την παράδοσή της και να υπονομεύσουν τις οικονομικές αγορές. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Εκφράζει βαθιά ανησυχία για την αδυναμία των ηγετών του Νοτίου Σουδάν να βάλουν τέλος στις εχθροπραξίες και καταδικάζει τις συνεχιζόμενες και κατάφωρες παραβιάσεις της Συμφωνίας της 17ης Αυγούστου 2015 για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, της Συμφωνίας της 21ης Δεκεμβρίου 2017 για την Κατάπαυση των Εχθροπραξιών, την Προστασία των Αμάχων και την Ανθρωπιστική Πρόσβαση και της Διακήρυξης του Χαρτούμ της 27ης Ιουνίου 2018. 2.Απαιτεί από τους ηγέτες του Νοτίου Σουδάν να εφαρμόσουν πιστά και άμεσα τη Συμφωνία για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, τη Συμφωνία για την Κατάπαυση των Εχθροπραξιών, την Προστασία των Αμάχων και την Ανθρωπιστική Πρόσβαση και τη Διακήρυξη του Χαρτούμ της 27ης Ιουνίου 2018 και να επιτρέψουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου και τις κατευθυντήριες αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους όσους έχουν ανάγκη. 3.Επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύρραξη. Εμπάργκο Όπλων 4.Αποφασίζει ότι, έως την 31η Μαΐου 2019, όλα τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς στο έδαφος του Νοτίου Σουδάν, από τα εδάφη τους ή μέσω αυτών ή από υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όπλων και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω, καθώς και για την αποτροπή της παροχής τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης συνδρομής που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από τα εδάφη τους ή όχι. 5.Αποφασίζει ότι το μέτρο της παραγράφου 4 της παρούσας απόφασης δεν ισχύει για την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά: 1)όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και εκπαίδευσης και βοήθειας, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη του προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή για χρήση από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν (UΝΜΙSS) και της Προσωρινής Δύναμης Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή του Αμπιέϊ (UΝΙSFΑ), 2)μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και της σχετικής τεχνικής βοήθειας ή εκπαίδευσης, όπως έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή, 3)προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στο Νότιο Σουδάν από το προσωπικό του ΟΗΕ, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τους εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και το σχετικό προσωπικό, μόνο για προσωπική τους χρήση, 4)όπλων και συναφούς υλικού που εξάγονται προσωρινά στο Νότιο Σουδάν από τις δυνάμεις Κράτους το οποίο αναλαμβάνει δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποκλειστικά και άμεσα για τη διευκόλυνση της προστασίας ή της απομάκρυνσης των υπηκόων του και των προσώπων στα οποία παρέχει προξενική προστασία στο Νότιο Σουδάν, όπως έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή, 5)όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας προς ή για την υποστήριξη της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης, που προορίζονται αποκλειστικά για περιφερειακές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου, όπως έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή, 6)όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας, αποκλειστικά για την υποστήριξη της εφαρμογής των όρων της ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως έχει εκ των προτέρων εγκριθεί από την Επιτροπή, 7)άλλες πωλήσεις ή προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού ή παροχή συνδρομής ή προσωπικού, όπως έχει εκ των προτέρων εγκριθεί από την Επιτροπή. 6.Τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης, στις γνωστοποιήσεις ή στα αιτήματα εξαίρεσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 ανωτέρω, κάθε σχετικής πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της χρήσης, του τελικού χρήστη, των τεχνικών προδιαγραφών και της ποσότητας του προς αποστολή εξοπλισμού και, όπου μπορεί να τύχει εφαρμογής, του προμηθευτή, της προτεινόμενης ημερομηνίας παράδοσης, του τρόπου μεταφοράς και του δρομολογίου των αποστολών. Επιθεωρήσεις7.Υπογραμμίζει ότι οι αποστολές όπλων που γίνονται κατά παράβαση της παρούσας απόφασης ενέχουν τον κίνδυνο πυροδότησης συρράξεων και ενίσχυσης της αστάθειας και παροτρύνει εμφατικά όλα τα Κράτη Μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα για τον εντοπισμό και την αποτροπή τέτοιου είδους αποστολών εντός του εδάφους τους. 8.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη, ιδίως τα Κράτη που συνορεύουν με το Νότιο Σουδάν, να επιθεωρούν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα το δίκαιο της θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας, όλα τα φορτία προς το Νότιο Σουδάν, στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των αεροδρομίων, σε περίπτωση που το οικείο Κράτος διαθέτει πληροφορίες που προκαλούν εύλογες υπόνοιες ότι το φορτίο περιλαμβάνει αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, η πώληση ή η μεταφορά απαγορεύεται με βάση την παράγραφο 4 της παρούσας απόφασης με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών. 9.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να, και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, η πώληση ή η μεταφορά απαγορεύεται με βάση την παράγραφο 4 της παρούσας απόφασης, κατάσχουν και διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού για διάθεση) τα εν λόγω αντικείμενα και περαιτέρω αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεργάζονται στις ανωτέρω προσπάθειες. 10.Ζητά από κάθε Κράτος Μέλος, όταν διεξάγει επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 8 της παρούσας απόφασης, να υποβάλει ταχέως μια αρχική γραπτή έκθεση στην Επιτροπή, η οποία θα περιέχει, ιδιαίτερα, τους λόγους διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, τα αποτελέσματά τους, εάν υπήρξε συνεργασία ή όχι και, σε περίπτωση που εντοπιστούν αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά απαγορεύεται, περαιτέρω ζητά από το οικείο Κράτος Μέλος να υποβάλει εντός 30 ημερών στην Επιτροπή μία μεταγενέστερη γραπτή έκθεση, η οποία θα περιέχει τις σχετικές λεπτομέρειες της επιθεώρησης, της κατάσχεσης και της διάθεσης, καθώς και συναφείς λεπτομέρειες για τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αντικειμένων, της προέλευσής τους και του προβλεπόμενου προορισμού τους, σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση. Στοχευμένες Κυρώσεις 11.Υπογραμμίζει την πρόθεσή του να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις προκειμένου να υποστηρίξει την επίτευξη περιεκτικής και βιώσιμης ειρήνης στο Νότιο Σουδάν. 12.Αποφασίζει να ανανεώσει έως την 31η Μαΐου 2019 τα ταξιδιωτικά και οικονομικά μέτρα που έχουν επιβληθεί με τις παραγράφους 9 και 12 της απόφασης 2206 (2015) και επιβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 10, 11, 13, 14 και 15 της απόφασης 2206 (2015). 13.Επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 9 της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται σε άτομα και ότι οι διατάξεις της παραγράφου 12 της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται σε άτομα και φορείς, όπως έχουν καθοριστεί για τέτοιου είδους μέτρα από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 16 της απόφασης 2206 (2015) (εφεξής η «Επιτροπή»), ως υπεύθυνοι ή συνένοχοι, ή εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, σε ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου Σουδάν. 14.Υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ενέργειες ή πολιτικές, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 13 ανωτέρω ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 1)ενέργειες ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή παράταση της σύρραξης στο Νότιο Σουδάν ή την παρεμπόδιση των συνομιλιών ή των διαδικασιών συμφιλίωσης ή ειρήνευσης, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων της Συμφωνίας για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Συμφωνία»), 2)ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν τις μεταβατικές συμφωνίες ή υπονομεύουν την πολιτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου 4 της Συμφωνίας, 3)το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή πράξεις που αποτελούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν, 4)τη στοχοποίηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, μέσω του σχεδιασμού, της καθοδήγησης ή της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, των ακρωτηριασμών ή των βασανιστηρίων), απαγωγών, αναγκαστικών εξαφανίσεων, αναγκαστικών εκτοπίσεων ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, θρησκευτικούς χώρους ή σε τοποθεσίες όπου οι άμαχοι αναζητούν καταφύγιο ή με συμπεριφορά που θα αποτελούσε σοβαρή καταπάτηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 5)το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που ενέχουν σεξουαλική βία ή βία με βάση το φύλο στο Νότιο Σουδάν, 6)τη χρήση ή τη στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης στο Νότιο Σουδάν, 7)την παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων των διεθνών ειρηνευτικών, διπλωματικών ή ανθρωπιστικών αποστολών στο Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Επίβλεψης της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας ή της παράδοσης ή της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας ή της πρόσβασης σε αυτή, 8)επιθέσεις κατά των αποστολών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διεθνών φορέων ασφαλείας ή άλλων ειρηνευτικών επιχειρήσεων ή ανθρωπιστικού προσωπικού, 9)ενέργειες για ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, ατόμου ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή, ή 10)την εμπλοκή ενόπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων σε ενέργειες που αποσταθεροποιούν το Νότιο Σουδάν μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή του λαθρεμπορίου φυσικών πόρων. 15.Εκφράζει ανησυχία για τις εκθέσεις σχετικά με την υπεξαίρεση και την εκτροπή δημόσιων πόρων που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Νότιο Σουδάν, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις εκθέσεις περί οικονομικών ατασθαλιών που αφορούν στη Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Νότιο Σουδάν, και, στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι τα άτομα που εμπλέκονται σε ενέργειες ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή παράταση της σύρραξης στο Νότιο Σουδάν ενδέχεται να ενταχθούν στον κατάλογο των ταξιδιωτικών και οικονομικών μέτρων. 16.Επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 12 της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται σε άτομα, όπως καθορίζονται για τα εν λόγω μέτρα από την Επιτροπή, τα οποία είναι επικεφαλής οποιουδήποτε φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής ομάδας, αντιπολιτευτικής ομάδας, πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας του Νοτίου Σουδάν, που έχει, ή της οποίας τα μέλη έχουν, εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 13 και 14 ανωτέρω. 17.Αποφασίζει ότι τα μέτρα των παραγράφων 9 και 12 της απόφασης 2206 (2015) εφαρμόζονται στα άτομα που κατονομάζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης. Επιτροπή Κυρώσεων / Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 18.Τονίζει τη σημασία της διενέργειας τακτικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, τους διεθνείς, περιφερειακούς και υπο- περιφερειακούς οργανισμούς καθώς και με την Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, αναλόγως, ιδιαίτερα με τα γειτονικά Κράτη και τα Κράτη της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των μέτρων της παρούσας απόφασης και, στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει, όπου και όταν κρίνεται κατάλληλο, επισκέψεις σε επιλεγμένες χώρες από τον Πρόεδρο και/ή τα μέλη της Επιτροπής. 19.Αποφασίζει να παρατείνει έως την 1η Ιουλίου 2019 την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 της απόφασης 2206 (2015) και στην παρούσα παράγραφο, εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την περαιτέρω παράταση έως την 31η Μαΐου 2019 και αποφασίζει ότι η Ομάδα θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)να βοηθά την Επιτροπή στην εκτέλεση της εντολής της, όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πληροφοριών προς την Επιτροπή, σχετικών με τον ενδεχόμενο καθορισμό ατόμων και φορέων που ενδεχομένως εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 13, 14 και 15 ανωτέρω, 2)να συλλέξει, εξετάσει και αναλύσει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ιδιαίτερα για περιστατικά μη συμμόρφωσης, με ιδιαίτερη εστίαση στους δείκτες προόδου που περιγράφονται στην παράγραφο 26 κατωτέρω, 3)να συλλέξει, εξετάσει και αναλύσει πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων και συναφούς υλικού και σχετικής στρατιωτικής ή άλλης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των όρων χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων αυτών καθώς και σχετικά με την προμήθεια των αντικειμένων αυτών μέσω δικτύων παράνομης διακίνησης, προς άτομα και φορείς που υπονομεύουν την εφαρμογή της Συμφωνίας ή συμμετέχουν σε ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ανάλογα με την περίπτωση, 4)να συλλέξει, εξετάσει και αναλύσει πληροφορίες σχετικά με ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση ή εμπορία των φυσικών πόρων στο Νότιο Σουδάν, 5)να παράσχει στο Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης με την Επιτροπή, μια ενδιάμεση έκθεση έως την 1η Δεκεμβρίου 2018 και μία τελική έκθεση έως την 1η Μαΐου 2019, καθώς και μηνιαίες ενημερώσεις, εκτός των μηνών που πρέπει να υποβληθούν οι ανωτέρω εκθέσεις, 6)να βοηθά την Επιτροπή στη βελτίωση της ποιότητας και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ατόμων και φορέων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πληροφοριών ταυτοποίησης και λοιπών στοιχείων για τη δημοσίως διαθέσιμη συνοπτική έκθεση των λόγων συμπερίληψής τους στον κατάλογο. 20.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της απόφασης 2242 (2015) και παροτρύνει την Ομάδα να ενσωματώσει το φύλο ως οριζόντιο θέμα, σε όλες τις έρευνες και εκθέσεις της. 21.Καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη, ειδικά όσα γειτνιάζουν με το Νότιο Σουδάν, καθώς και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίζουν τη συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής οποιασδήποτε πληροφορίας περί παράνομων μεταφορών πλούτου από το Νότιο Σουδάν σε χρηματοοικονομικά, περιουσιακά και εμπορικά δίκτυα και περαιτέρω καλεί όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους, προκειμένου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκτελέσει την εντολή της. 22.Ζητά από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία κατά τη διάρκεια Συρράξεων να μοιραστούν σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998 (2011) και καλεί τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να μοιραστεί σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή, όποτε χρειάζεται. Ρόλος της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν (UΝΜΙSS) 23.Υπενθυμίζει την εντολή της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, όπως περιγράφεται στην απόφαση 2406 (2018) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 7 (γ), σχετικά με την εποπτεία, την έρευνα, την επαλήθευση και την υποβολή εκθέσεων περί καταπατήσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 24.Ενθαρρύνει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και ζητά από την Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν να βοηθήσει την Επιτροπή και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της εντολής και των δυνατοτήτων της. Επανεξέταση25.Εκφράζει την πρόθεσή του να παρακολουθεί και να επανεξετάζει την κατάσταση ανά διαστήματα 90 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης ή και συχνότερα, όπως κρίνεται αναγκαίο, και καλεί τη Μεικτή Επιτροπή Εποπτείας και Αξιολόγησης να μοιραστεί συναφείς πληροφορίες με το Συμβούλιο, όπως κρίνεται κατάλληλο, σχετικά με την εκ μέρους της αξιολόγηση της εφαρμογής της Συμφωνίας από τα μέρη, της τήρησης της Συμφωνίας για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, της Συμφωνίας για την Κατάπαυση των Εχθροπραξιών, την Προστασία των Αμάχων και την Ανθρωπιστική Πρόσβαση και της Διακήρυξης του Χαρτούμ της 27ης Ιουνίου 2018 και σχετικά με την αξιολόγηση της διευκόλυνσης της απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια, και επίσης εκφράζει την πρόθεσή του να συνεχίσει να επιβάλει κυρώσεις που ενδεχομένως κριθούν απαραίτητες σε σχέση με την κατάσταση, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον καθορισμό ανώτερων αξιωματούχων, υπεύθυνων για ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου Σουδάν. 26.Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιμο να προσαρμόσει τα μέτρα της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσής τους με πρόσθετα μέτρα, καθώς και μέσω της τροποποίησης, της αναστολής ή της άρσης των μέτρων, όπως ενδέχεται να κριθεί απαραίτητο ανά πάσα στιγμή, υπό το φως της επιτευχθείσας προόδου στη διαδικασία ειρήνευσης, λογοδοσίας και συμφιλίωσης καθώς και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων των μερών, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός και στη συμμόρφωση με την παρούσα και άλλες εφαρμοστέες αποφάσεις. 27.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα. Παράρτημα 1 Απαγόρευση ταξιδίων / Δέσμευση κεφαλαίων (άτομα) 1.ΟΝΟΜΑ: 1: ΜΑLΕΚ 2: RΕUΒΕΝ 3: RΙΑΚ 4: RΕΝGU Αξίωμα: Αντιστράτηγος, Ιδιότητα: α) Αναπληρωτής Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Διοικητικής Μέριμνας β) Αναπληρωτής Αρχηγός Επιτελείου Άμυνας και Γενικός Επιθεωρητής του Στρατού Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1960 Τόπος γέννησης: Γιέι (Υei), Νότιο Σουδάν Εναλλακτικό όνομα υψηλής αξιοπιστίας: Μalek Ruben Εναλλακτικό όνομα χαμηλής αξιοπιστίας: μη διαθέσιμο Εθνικότητα: Νότιο Σουδάν Αριθμός διαβατηρίου: μη διαθέσιμος Εθνικός αριθμός ταυτότητας: μη διαθέσιμος Διεύθυνση: μη διαθέσιμη Άλλα στοιχεία: ως Αναπληρωτής Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Διοικητικής Μέριμνας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SΡLΑ), ο Riak ήταν ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους της Κυβέρνησης του Νοτίου Σουδάν που σχεδίασε και επέβλεψε μία επίθεση στην πολιτεία Unity το 2015, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ευρείες καταστροφές και σημαντική εκτόπιση πληθυσμού. Λόγος καταχώρησης στον κατάλογο 1.Ο Μalek Ruben Riak καταχωρείται στον κατάλογο βάσει των παραγράφων 6, 7(α) και 8 της απόφασης 2206 (2015), όπως επιβεβαιώθηκαν με την απόφαση 2418 (2018) για «ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου Σουδάν», «ενέργειες ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή παράταση της σύρραξης στο Νότιο Σουδάν …» και ως επικεφαλής «οποιουδήποτε φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής ομάδας, αντιπολιτευτικής ομάδας, πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας του Νοτίου Σουδάν, που έχει, ή της οποίας τα μέλη έχουν, εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7» και σύμφωνα με την παράγραφο 14(ε) της παρούσας απόφασης για «το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που ενέχουν σεξουαλική βία ή βία με βάση το φύλο στο Νότιο Σουδάν». Πρόσθετες πληροφορίες: Σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Νότιο Σουδάν του Ιανουαρίου του 2016 (S/2016/70), ο Riak ήταν μέλος μίας ομάδας ανώτερων αξιωματούχων ασφαλείας που σχεδίαζαν επίθεση στην πολιτεία Unity κατά του Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος του Σουδάν στην Αντιπολίτευση (SΡLΜ-ΙΟ), αρχής γενομένης τον Ιανουάριο του 2015 και στη συνέχεια επέβλεψε την εκτέλεσή της από τα τέλη Απριλίου 2015 και μετά. Η Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν ξεκίνησε να εξοπλίζει τους νέους της περιοχής Μπουλ Νουέρ (Βul Νuer) στις αρχές του 2015 προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Οι περισσότεροι νέοι της Μπουλ Νουέρ είχαν ήδη πρόσβαση σε αυτόματα τυφέκια τύπου ΑΚ, αλλά τα πυρομαχικά είχαν ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση των επιχειρήσεων. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων κατέθεσε αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και μαρτυρία από στρατιωτικές πηγές, ότι τα πυρομαχικά προμήθευε σε ομάδες νέων το αρχηγείο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SΡLΑ) ειδικά για την επίθεση. Ο Riak ήταν τότε ο Αναπληρωτής Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Διοικητικής Μέριμνας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη συστηματική καταστροφή χωριών και υποδομών, το βίαιο εκτοπισμό του ντόπιου πληθυσμού, τις χωρίς διακρίσεις δολοφονίες και βασανισμούς αμάχων, την εκτεταμένη χρήση σεξουαλικής βίας, μεταξύ άλλων και εναντίον ηλικιωμένων και παιδιών, την αρπαγή και στρατολόγηση παιδιών ως στρατιωτών και τον εκτοπισμό μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Μετά την καταστροφή μεγάλου μέρους του νοτίου και κεντρικού τμήματος της πολιτείας, πολλοί ειδησεογραφικοί και ανθρωπιστικοί οργανισμοί, καθώς και η Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν (UΝΜΙSS), δημοσίευσαν εκθέσεις σχετικά με την κλίμακα των καταπατήσεων που σημειώθηκαν». 2.ΟΝΟΜΑ: 1: ΡΑUL 2: ΜΑLΟΝG 3: ΑWΑΝ 4: μη διαθέσιμο Αξίωμα: Στρατηγός Ιδιότητα: α) Πρώην Αρχηγός του Επιτελείου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SΡLΑ) β) Πρώην Κυβερνήτης της πολιτείας του Βορείου Βahr el-Ghazal Ημερομηνία γέννησης: α) 1962 β) 4 Δεκεμβρίου 1960 γ) 12 Απριλίου 1960 Τόπος γέννησης: Μalualkοn, Νότιο Σουδάν Εναλλακτικό όνομα υψηλής αξιοπιστίας: α) Ρaul Μalοng Αwan Αnei β) Ρaul Μalοng γ) Βοl Μalοng Εναλλακτικό όνομα χαμηλής αξιοπιστίας: μη διαθέσιμο Εθνικότητα: α) Νότιο Σουδάν β) Ουγκάντα Αριθμός διαβατηρίου: α) Αριθμός Νοτίου Σουδάν: S00004370 β) Αριθμός Νοτίου Σουδάν: D00001369 γ) Αριθμός Σουδάν: 003606 δ) Αριθμός Σουδάν: 00606 ε) Αριθμός Σουδάν: Β002606 Εθνικός αριθμός ταυτότητας: μη διαθέσιμος, Διεύθυνση: μη διαθέσιμη, Άλλα στοιχεία: ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SΡLΑ), ο Μalοng επέκτεινε ή παρέτεινε τη σύρραξη στο Νότιο Σουδάν, παραβιάζοντας τη Συμφωνία για την Κατάπαυση των Εχθροπραξιών και τη Συμφωνία για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν του 2015. Φέρεται να καθοδηγούσε τις προσπάθειες για τη δολοφονία του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Riek Μachar. Έδωσε εντολή σε μονάδες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν να εμποδίσουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπό την ηγεσία του Μalοng, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν επιτέθηκε σε αμάχους, σχολεία και νοσοκομεία. Επέβαλε τον εκτοπισμό αμάχων, διεξήγε αναγκαστικές εξαφανίσεις, αυθαίρετες κρατήσεις αμάχων και προέβη σε βασανιστήρια και βιασμούς. Κινητοποίησε την πολιτοφυλακή Μathiang Αnyοοr της φυλής Dinka, η οποία χρησιμοποιεί παιδιά ως στρατιώτες. Υπό την ηγεσία του, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν εμπόδισε την πρόσβαση της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, της Μεικτής Επιτροπής Εποπτείας και Αξιολόγησης και του Μηχανισμού Εποπτείας της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας σε διάφορους χώρους προκειμένου να ερευνήσουν και να στοιχειοθετήσουν καταπατήσεις. Λόγος καταχώρησης στον κατάλογο Ο Ρaul Μalοng Αwan καταχωρείται στον κατάλογο σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7(α), 7(β), 7(γ), 7(δ), 7(στ) και 8 της απόφασης 2206 (2015), όπως επιβεβαιώθηκαν εκ νέου στην απόφαση 2418 (2018), για «ενέργειες ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή παράταση της σύρραξης στο Νότιο Σουδάν ή που παρεμποδίζουν τις συνομιλίες ή διαδικασίες συμφιλίωσης και ειρήνευσης, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων της Συμφωνίας για την Κατάπαυση των Εχθροπραξιών», «ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν τις μεταβατικές συμφωνίες ή υπονομεύουν την πολιτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν», «τη στοχοποίηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, μέσω της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, των ακρωτηριασμών, των βασανιστηρίων, των βιασμών ή άλλου είδους σεξουαλικής βίας), απαγωγών, αναγκαστικών εξαφανίσεων, αναγκαστικής εκτόπισης ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, θρησκευτικούς χώρους ή σε τοποθεσίες στις οποίες αναζητούν καταφύγιο οι άμαχοι ή μέσω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε σοβαρή καταπάτηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», «το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή πράξεων που αποτελούν καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν», «τη χρήση ή τη στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης στο Νότιο Σουδάν», «την παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων των διεθνών ειρηνευτικών, διπλωματικών ή ανθρωπιστικών αποστολών στο Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Εποπτείας και Επαλήθευσης της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη ή της παράδοσης ή της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας ή της πρόσβασης σε αυτή», και ως επικεφαλής «οποιουδήποτε φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής ομάδας, αντιπολιτευτικής ομάδας, πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας του Νοτίου Σουδάν, η οποία έχει, ή της οποίας τα μέλη έχουν εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρεται στις παραγράφους 6 και 7». Πρόσθετες πληροφορίες: Ο Μalοng διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SΡLΑ) από τις 23 Απριλίου 2014 έως το Μάιο του 2017. Στην προηγούμενη θέση του ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου επέκτεινε ή παρέτεινε τη σύρραξη στο Νότιο Σουδάν παραβιάζοντας τη Συμφωνία για την Κατάπαυση των Εχθροπραξιών και τη Συμφωνία για την Επίλυση της Σύρραξης στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν του 2015. Από τις αρχές Αυγούστου του 2016, ο Μalοng φέρεται να καθοδηγούσε τις προσπάθειες για τη δολοφονία του αρχηγού της νοτιοσουδανικής αντιπολίτευσης, Riek Μachar. Ο Μalοng, παραβαίνοντας εν γνώσει του τις εντολές του Προέδρου Salνa Κiir, έδωσε εντολή για την επίθεση της 10ης Ιουλίου 2016, με τανκ, βαριά εξοπλισμένα ελικόπτερα και πεζικό στην οικία του Μachar και στη βάση Jebel του Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος του Σουδάν στην Αντιπολίτευση (SΡLΜ-ΙΟ). Ο Μalοng προσωπικά διεύθυνε τις προσπάθειες για την επίθεση κατά του Μachar από το αρχηγείο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν. Από τις αρχές Αυγούστου του 2016, ο Μalοng ήθελε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν να πραγματοποιήσει άμεσα επίθεση κατά της θέσης που φερόταν να βρίσκεται ο Μachar και ενημέρωσε τους διοικητές του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν ότι ο Μachar δεν θα έπρεπε να αιχμαλωτιστεί ζωντανός. Επιπλέον, από τις αρχές του 2016, οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο Μalοng έδωσε εντολή σε μονάδες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν να εμποδίσουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην απέναντι πλευρά του Ποταμού Νείλου, όπου δεκάδες χιλιάδες αμάχων αντιμετώπιζαν το φάσμα της πείνας, ισχυριζόμενος ότι η επισιτιστική βοήθεια δεν θα δινόταν σε αμάχους αλλά σε ομάδες πολιτοφυλακής. Ως αποτέλεσμα των εντολών του Μalοng, οι προμήθειες τροφίμων καθυστέρησαν να διασχίσουν το Νείλο για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν, ο Μalοng ήταν υπεύθυνος για τη διάπραξη σημαντικών καταπατήσεων εκ μέρους του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν και των συμμαχικών του δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά αμάχων, αναγκαστικών εκτοπίσεων, αναγκαστικών εξαφανίσεων, αυθαίρετων φυλακίσεων, βασανιστηρίων και βιασμών. Υπό την ηγεσία του Μalοng, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και σκότωσε με πρόθεση άοπλους αμάχους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Στην περιοχή Γιέι (Υei) μόνο, ο Ο.Η.Ε. κατέγραψε 114 δολοφονίες αμάχων από το Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Σουδάν και τις συμμαχικές του δυνάμεις από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017. Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Σουδάν επιτέθηκε με πρόθεση σε σχολεία και νοσοκομεία. Τον Απρίλιο του 2017, ο Μalοng φέρεται να έδωσε εντολή στο Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Σουδάν να εκκαθαρίσει την περιοχή γύρω από το Γάου (Wau) από όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των αμάχων. Ο Μalοng φέρεται να μην αποθάρρυνε τη δολοφονία αμάχων από τα στρατεύματα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν και τα πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι έκρυβαν αντάρτες θεωρήθηκαν νόμιμοι στόχοι. Σύμφωνα με έκθεση της 15ης Οκτωβρίου 2014 της Διερευνητικής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για το Νότιο Σουδάν, ο Μalοng ήταν υπεύθυνος για τη μαζική κινητοποίηση της πολιτοφυλακής Μathiang Αnyοοr της φυλής Dinka, για την οποία ο Μηχανισμός Εποπτείας της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας έχει στοιχειοθετήσει ότι χρησιμοποιούσε παιδιά ως στρατιώτες. Υπό την ηγεσία του Μalοng στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Σουδάν, οι κυβερνητικές δυνάμεις συχνά εμπόδιζαν την πρόσβαση της Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν, της Μεικτής Επιτροπής Εποπτείας και Αξιολόγησης και του Μηχανισμού Εποπτείας της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας, στην προσπάθειά τους να ερευνήσουν και να στοιχειοθετήσουν τις διάφορες καταπατήσεις. Για παράδειγμα, στις 5 Απριλίου 2017, μία μεικτή περιπολία που περιελάμβανε στελέχη του ΟΗΕ και του Μηχανισμού Εποπτείας της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας επιχείρησε να μεταβεί στο Παζόκ (Ρajοk) αλλά απετράπη από στρατιώτες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-10-08 Απόφαση 2428 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με το Νότιο Σουδάν.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/174
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία