Απόφαση 2396 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Άλ-Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Την διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στην δημοσίευση της αποφάσεως 2396 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2396 (2017) Η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά τη 8148η συνεδρίασή του στις 21 Δεκεμβρίου 2017 Το Συμβούλιο Ασφαλείας. Επανεπιβεβαιώνοντας τις αποφάσεις του 1267 (1999), 1325 (2000), 1368 (2001), 1373 (2001), 1566 (2004) 1624 (2005), 1894 (2009), 2106 (2013), 2150 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014) 2199 (2015), 2242 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322(2016), 2331(2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 (2017), 2367 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017) 2379 (2017), και τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου του. Επανεπιβεβαιώνοντας ότι η τρομοκρατία, σε όλες της τις μορφές και εκφάνσεις συνιστά μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ότι οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια είναι εγκληματική και αδικαιολόγητη ανεξαρτήτως των κινήτρων της, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και από οποιονδήποτε και αν διαπράττεται και παραμένοντας αποφασισμένο να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της συνολικής προσπάθειας για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επανεπιεβαιώνοντας ότι η τρομοκρατία αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ότι η αντιμετώπιση αυτής της απειλής απαιτεί συλλογικές προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός που ευνοούν την τρομοκρατία δεν μπορούν και δεν πρέπει να συνδέονται με οποιαδήποτε θρησκεία, εθνικότητα ή πολιτισμό. Επανεπιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία όλων των Κρατών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζοντας ότι τα Κράτη Μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών και βίαιου εξτρεμισμού που ευνοούν την τρομοκρατία. Επανεπιβεβαιώνοντας ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου είναι συμπληρωματικός και αλληλοενισχυόμενος με τα αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιας επιτυχημένης αντιτρομοκρατικής προσπάθειας και σημειώνει τη σημασία του σεβασμού του κράτους δικαίου προκειμένου να προληφθεί και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η τρομοκρατία, και σημειώνοντας ότι η μη τήρηση αυτών και άλλων διεθνών υποχρεώσεων, μεταξύ άλλων και αυτών βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της ριζοσπαστικοποίησης στη βία και ενθαρρύνουν την αίσθηση της ατιμωρησίας. Τονίζοντας ότι η τρομοκρατία μπορεί να νικηθεί μόνο με μια συνεκτική και διεξοδική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων των Κρατών και διεθνών και περιφερειακών οργανισμών για την παρεμπόδιση, τον περιορισμό, την απομόνωση και την εξουδετέρωση της τρομοκρατικής απειλής. Παροτρύνοντας τα Κράτη Μέλη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να λάβουν μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για να αντιμετωπίσουν όλες τις κινητήριες δυνάμεις του βίαιου εξτρεμισμού που ευνοούν την τρομοκρατία, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, με ισορροπημένο τρόπο, όπως ορίζεται στην Παγκόσμια Στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας. Υπενθυμίζοντας την απόφαση 2178 και τον ορισμό των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία του για την έντονη και αυξανόμενη απειλή που θέτουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν ή μετεγκαθίστανται, ιδίως από ζώνες συγκρούσεων, στις χώρες προέλευσης ή εθνικότητας τους, ή σε τρίτες χώρες. Επανεπιβεβαιώνοντας την έκκληση του προς τα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ότι το καθεστώς του πρόσφυγα δεν υφίσταται κατάχρηση από τους δράστες, τους διοργανωτές ή όσους διευκολύνουν τρομοκρατικές ενέργειες και ότι οι ισχυρισμοί περί πολιτικών κινήτρων δεν αναγνωρίζονται ως λόγοι άρνησης αιτημάτων για την έκδοση εικαζόμενων τρομοκρατών. Εκφράζοντας συνεχιζόμενη ανησυχία ότι έχουν εγκαθιδρυθεί και ενισχυθεί διεθνή δίκτυα από τρομοκράτες και τρομοκρατικές οντότητες μεταξύ των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, μέσω των οποίων διοχετεύονται οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και οι πόροι για την υποστήριξη τους. Αναγνωρίζοντας ότι κατά την επιστροφή και την μετεγκατάσταση αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, αυτοί έχουν επιχειρήσει, διοργανώσει, προγραμματίσει ή συμμετάσχει σε επιθέσεις στη χώρα προέλευσης ή εθνικότητας τους ή σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά «ευάλωτων» στόχων και ότι το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙSΙL), γνωστό και ως Da’esh, ειδικότερα, έχει προσκαλέσει τους υποστηρικτές του και τους συνεργάτες του να διεξάγουν επιθέσεις όπου και αν βρίσκονται. Τονίζοντας την ανάγκη τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν τις εθνικές αξιολογήσεις περί κινδύνου και απειλής ώστε να ληφθούν υπόψη οι «ευάλωτοι» στόχοι για την ανάπτυξη κατάλληλων σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τρομοκρατικές επιθέσεις. Εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία ότι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές που έχουν προσχωρήσει σε οντότητες, όπως το ΙSΙL, το Μέτωπο Αl-Νusrah (ΑΝF) και άλλους πυρήνες, θυγατρικές, αποσχισμένες ομάδες ή παράγωγα του ΙSΙL, της Αλ Κάιντα ή άλλων τρομοκρατικών ομάδων, ενδέχεται να επιζητούν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης ή εθνικότητας τους ή να μετεγκατασταθούν σε τρίτες χώρες και αναγνωρίζοντας ότι η απειλή επιστροφής ή μετεγκατάστασης αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τέτοιου είδους άτομα που υποστηρίζουν περαιτέρω πράξεις ή δραστηριότητες του ΙSΙL, της Αλ Κάιντα και των πυρήνων, θυγατρικών, αποσχισμένων ομάδων ή παραγώγων τους, μεταξύ άλλων στρατολογώντας ή παρέχοντας με άλλο τρόπο συνεχή υποστήριξη σε τέτοιες οντότητες και τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της συγκεκριμένης απειλής. Έχοντας υπόψη και τονίζοντας την κατάσταση προσώπων με περισσότερες της μιας ιθαγένειες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό με σκοπό τη διάπραξη, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες ή την παροχή ή την λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης, τα οποία ενδέχεται να επιδιώξουν να επιστρέψουν στο κράτος προέλευσης ή εθνικότητας τους ή να ταξιδέψουν σε τρίτη χώρα και προτρέποντας τα Κράτη να αναλάβουν δράση, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του εθνικού τους δικαίου και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της απειλής που τίθεται από τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, της ασφάλειας των συνόρων, των ερευνών, των δικαστικών διαδικασιών, της έκδοσης, της βελτίωσης της πρόληψης και της αντιμετώπισης των συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της τρομοκρατίας, την πρόληψη και την καταπολέμηση της προτροπής για τη διεξαγωγή τρομοκρατικών ενεργειών, την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στην τρομοκρατία και της στρατολόγησης αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, την αποτροπή, παρεμπόδιση της οικονομικής στήριξης αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, την ανάπτυξη και εφαρμογή εκτιμήσεων των κινδύνων από την επιστροφή και μετεγκατάσταση αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και των οικογενειών τους και τις προσπάθειες δίωξης, επαναπροσαρμογής και επανένταξης, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο. Αναγνωρίζοντας εν προκειμένω ότι οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές ενδέχεται να ταξιδεύουν με μέλη της οικογένειας που έφεραν μαζί τους σε ζώνες συγκρούσεων, με οικογένειες που έχουν σχηματίσει ή με μέλη της οικογένειας που γεννήθηκαν σε ζώνες συγκρούσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα Κράτη Μέλη να αξιολογούν και να ερευνούν τα εν λόγω άτομα για ενδεχόμενη συμμετοχή σε εγκληματικές ή τρομοκρατικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων με τη χρήση στοιχειοθετημένων εκτιμήσεων του κινδύνου, και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το συναφές εθνικό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης, επαναπροσαρμογής και επανένταξης και επισημαίνοντας ότι τα παιδιά ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη ριζοσπαστικοποίηση στη βία και να έχουν ανάγκη ιδιαίτερης κοινωνικής στήριξης, όπως είναι η μετα-τραυματική συμβουλευτική, τονίζοντας παράλληλα ότι τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο που να αναγνωρίζει τα δικαιώματα τους και να σέβεται την αξιοπρέπεια τους, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο. Σημειώνοντας με ανησυχία ότι οι τρομοκράτες κατασκευάζουν διαστρεβλωμένες αφηγήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πόλωση κοινοτήτων, την στρατολόγηση υποστηρικτών και αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, τη συγκέντρωση πόρων και για να κερδίσουν υποστήριξη από τους οπαδούς τους, ιδιαίτερα με την εκμετάλλευση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Ενθαρρύνοντας τα Κράτη Μέλη να συνεργαστούν για την επιδίωξη αποτελεσματικών στρατηγικών και πρωτοβουλιών αντίκρουσης της ρητορικής αυτών, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που αφορά αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και άτομα που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί στη βία, με τρόπο που συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Καλώντας τα Κράτη Μέλη να βελτιώσουν την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω κατάλληλων διαύλων και διευθετήσεων και σύμφωνα με το διεθνές και το εσωτερικό δίκαιο, σχετικά με τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, ειδικά μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των υπηρεσιών πληροφοριών, των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών και των ειδικών υπηρεσιών, να συμβάλουν στον προσδιορισμό των κινδύνων που θέτουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και να τους αποτρέψουν από το σχεδιασμό, τη διεύθυνση, τη διεξαγωγή, τη στρατολόγηση ή την ενθάρρυνση άλλων για να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Αναγνωρίζοντας ότι τα Κράτη Μέλη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην απόκτηση παραδεκτών αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και υλικών στοιχείων, από ζώνες συγκρούσεων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη δίωξη και τη διασφάλιση της καταδίκης αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και εκείνων που υποστηρίζουν αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Χαιρετίζοντας τη δημιουργία του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (UΝΟCΤ) και ενθαρρύνοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία για τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μεταξύ του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, της Εκτελεστικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (CΤΕD), του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ) και της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UΝΟDC) και όλων των άλλων αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ και της ΙΝΤΕRΡΟL, σε θέματα τεχνικής βοήθειας και ανάπτυξης ικανοτήτων, σε συντονισμό με άλλες σχετικές διεθνείς, περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις, για να συνδράμουν τα Κράτη Μέλη κατά την εφαρμογή της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας. Χαιρετίζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις και πρωτοβουλίες σε διεθνές, περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο για την πρόληψη και καταστολή της διεθνούς τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Μαδρίτης του 2015 της Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών και επισημαίνοντας τις συνεχιζόμενες εργασίες του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (GCΤF), και ειδικότερα την υιοθέτηση, από το 2016, της Προσθήκης του Μνημονίου της Χάγης - Μαρακές για τις ορθές πρακτικές για μία αποτελεσματικότερη αντίδραση στο φαινόμενο των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών (FΤF), με έμφαση στους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν και την ενδελεχή σειρά ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και τη δημοσίευση πολλών άλλων κειμένων - πλαισίων και ορθών πρακτικών, μεταξύ άλλων στους τομείς της καταπολέμησης του βίαιου εξτρεμισμού που ευνοεί την τρομοκρατία συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού τομέα, του τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, της δίωξης, αποκατάστασης και επανένταξης, της προστασίας των ευάλωτων στόχων, της απαγωγής για λύτρα, της παροχής υποστήριξης στα θύματα της τρομοκρατίας και της αστυνόμευσης με γνώμονα την κοινότητα, για την παροχή βοήθειας στα ενδιαφερόμενα Κράτη κατά την πρακτική εφαρμογή του νομικού και στρατηγικού πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για τη συμπλήρωση του έργου των σχετικών αντιτρομοκρατικών φορέων των Ηνωμένων Εθνών στους εν λόγω τομείς. Εκφράζοντας την ανησυχία ότι οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν την πολιτική αεροπορία τόσο ως μέσο μεταφοράς όσο και ως στόχο και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν το φορτίο τόσο για να στοχεύσουν στην πολιτική αεροπορία όσο και ως μέσο μεταφοράς υλικού, και σημειώνοντας σχετικά με αυτό ότι το Παράρτημα 9 και το Παράρτημα 17 της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944 («Σύμβαση του Σικάγου») του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ), περιέχουν πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές σχετικές με την ανίχνευση και την πρόληψη τρομοκρατικών απειλών που αφορούν την πολιτική αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων φορτίου. Χαιρετίζοντας, εν προκειμένω, την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ) να θεσπίσει ένα πρότυπο σύμφωνα με το παράρτημα 9 - Διευκόλυνση, σχετικά με τη χρήση των συστημάτων εκ των προτέρων παροχής πληροφοριών για τους επιβάτες (ΑΡΙ) από τα Κράτη Μέλη του που ισχύει από τις 23 Οκτωβρίου 2017 και αναγνωρίζοντας ότι πολλά Κράτη Μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας πρέπει ακόμα να εφαρμόσουν το πρότυπο αυτό. Σημειώνοντας με ανησυχία ότι οι τρομοκράτες και οι τρομοκρατικές ομάδες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τρομοκρατικούς σκοπούς και τονίζοντας την ανάγκη για τα Κράτη Μέλη να ενεργούν σε συνεργασία όταν λαμβάνουν εθνικά μέτρα για να εμποδίζουν τους τρομοκράτες να αξιοποιούν την τεχνολογία και τις επικοινωνίες για τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και να συνεχίσουν την εθελοντική συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικότερων μέσων για την αντιμετώπιση της χρήσης του Διαδικτύου για τρομοκρατικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αντιτρομοκρατικής ρητορικής και καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και σύμφωνα με το εσωτερικό και το διεθνές δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη το Παγκόσμιο Διαδικτυακό Φόρουμ για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του κλάδου (GΙFCΤ) και καλώντας το Παγκόσμιο Διαδικτυακό Φόρουμ για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας να συνεχίσει να αυξάνει την εμπλοκή του με τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες τεχνολογίας, σε όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζοντας την ανάπτυξη από την Εκτελεστική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών (UΝ-CΤΕD-ΙCΤ4) της πρωτοβουλίας για την Ειρηνική Τεχνολογία κατά της Τρομοκρατίας και τις προσπάθειες της για την προώθηση της συνεργασίας με τους εκπροσώπους του κλάδου της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων τεχνολογικών εταιρειών, της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών κύκλων και της κυβέρνησης, για να παρεμποδιστεί η δυνατότητα των τρομοκρατών να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την προώθηση τρομοκρατικών σκοπών, με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Σημειώνοντας με εκτίμηση τις προσπάθειες της ΙΝΤΕRΡΟL, να αντιμετωπίσει την απειλή που θέτουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο με τη χρήση του ασφαλούς δικτύου επικοινωνιών της, των βάσεων δεδομένων της και του συστήματος αγγελιών και διαδικασιών παρακολούθησης κλεμμένων, πλαστογραφημένων εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων και των φόρουμ κατά της τρομοκρατίας της ΙΝΤΕRΡΟL και το πρόγραμμα για τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Αναγνωρίζοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που εντάσσονται στις βάσεις δεδομένων της ΙΝΤΕRΡΟL από τα Κράτη Μέλη, θα πρέπει να κοινοποιούνται μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών, έτσι ώστε οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι δικαστικοί αξιωματούχοι, οι αξιωματούχοι των συνοριακών υπηρεσιών ασφάλειας να μπορούν να χρησιμοποιούν προληπτικά και συστηματικά αυτές τις πληροφορίες ως πηγή, όπου είναι απαραίτητο και αναγκαίο, για έρευνες, διώξεις και έλεγχο στα σημεία εισόδου. Αναγνωρίζοντας ότι μια διεξοδική προσέγγιση στην απειλή που θέτουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές, απαιτεί την αντιμετώπιση των συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης στην τρομοκρατία, της πρόληψης της στρατολόγησης, της παρεμπόδισης της παροχής οικονομικής υποστήριξης προς τους τρομοκράτες, της αντιμετώπισης της υποκίνησης για διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών και την προώθηση της πολιτικής και θρησκευτικής ανοχής, της χρηστής διακυβέρνησης, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ένταξης, του τερματισμού και της επίλυσης των ένοπλων συγκρούσεων και της διευκόλυνση της διερεύνησης, της δίωξης, της επανένταξης και της αποκατάστασης. Επαναβεβαιώνοντας το αίτημα του στην παράγραφο 2 της απόφασης 2379 (2017), για την εγκαθίρδυση μιας διερευνητικής ομάδας, με επικεφαλής ένα Ειδικό Σύμβουλο, για την υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών για την επίρριψη ευθυνών στο ΙSΙL (Da’esh) μέσω της συλλογής, της διατήρησης και της αποθήκευσης αποδεικτικών στοιχείων στο Ιράκ σχετικά με πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, οι οποίες διεπράχθησαν από την τρομοκρατική ομάδα ΙSΙL (Da’esh) στο Ιράκ, και υπενθυμίζοντας την πρόσκληση της παραγράφου 29 της απόφασης 2388 προς τον Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο της διερευνητικής αυτής ομάδας θα διευκολύνεται από τη σχετική έρευνα και εμπειρογνωμοσύνη κατά της εμπορίας ανθρώπων και ότι οι προσπάθειες της για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εμπορία ανθρώπων είναι ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου, επικεντρώνονται στο θύμα, λαμβάνουν υπόψη τους τα ψυχικά τραύματα, βασίζονται στα δικαιώματα του ανθρώπου και δεν θίγουν την ασφάλεια και την προστασία των θυμάτων. Αναγνωρίζοντας ότι οι φυλακές μπορούν να χρησιμεύσουν ως πιθανά φυτώρια για ριζοσπαστικοποίηση στην τρομοκρατία και τη στρατολόγηση τρομοκρατών και ότι η ορθή αξιολόγηση και παρακολούθηση των κρατούμενων αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών είναι καθοριστικής σημασίας για την άμβλυνση των ευκαιριών των τρομοκρατών να προσελκύσουν νέους οπαδούς, αναγνωρίζοντας ότι οι φυλακές μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν για την αποκατάσταση και επανένταξη των κρατουμένων, όπου απαιτείται, και αναγνωρίζοντας επίσης ότι τα Κράτη Μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να συνεχίσουν να επικοινωνούν με τους παραβάτες μετά την απελευθέρωση τους από τη φυλακή για να αποφευχθεί η υποτροπή τους, σύμφωνα με το σχετικό διεθνές δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τους πρότυπους ελάχιστους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την μεταχείριση των κρατουμένων, επονομαζόμενων «Κανόνες Νelsοn Μandela». Σημειώνοντας ότι ορισμένα Κράτη Μέλη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες σχετικά με την παροχή τεχνικής βοήθειας και την οικοδόμηση ικανοτήτων κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και ενθαρρύνοντας την παροχή βοήθειας από τα κράτη χορηγούς για την αντιμετώπιση των εν λόγω κενών. Ενθαρρύνοντας τους αρμόδιους φορείς του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του UΝΟDC και του UΝΟCΤ, να ενισχύσουν περαιτέρω, σε στενή διαβούλευση με την Επιτροπή κατά της Τρομοκρατίας και την CΤΕD, την παροχή και προμήθεια τεχνικής βοήθειας στα Κράτη, κατόπιν αιτήματος, για καλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών των Κρατών Μελών για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 1.Υπενθυμίζει την απόφαση του, στο ψήφισμα 2178, ότι όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να θεσπίσουν ως σοβαρά ποινικά αδικήματα, αυτά που αφορούν τα ταξίδια, τη στρατολόγηση και τη χρηματοδότηση των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, προτρέπει τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης εκ μέρους τους ότι οι εθνικοί νόμοι και κανονισμοί τους θεσπίζουν σοβαρά ποινικά αδικήματα, επαρκή ώστε να παρέχεται η δυνατότητα δίωξης και επιβολής κυρώσεων κατά τρόπο που να αντανακλά δεόντως τη σοβαρότητα του αδικήματος, και επαναλαμβάνει την έκκληση του προς τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν αμοιβαία τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού που ευνοεί την τρομοκρατία. Ασφάλεια Συνόρων και Γνωστοποίηση Πληροφοριών 2.Καλεί τα Κράτη Μέλη να αποτρέψουν την κυκλοφορία τρομοκρατών, διεξάγοντας αποτελεσματικούς έλεγχους στα εθνικά τους σύνορα και ελέγχους κατά την έκδοση εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων και λαμβάνοντας μέτρα για την αποτροπή της παραχάραξης, της πλαστογραφίας ή της δόλιας χρήσης εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων. 3.Καλεί τα Κράτη Μέλη να γνωστοποιήσουν, εγκαίρως, τα ταξίδια, την άφιξη ή την απέλαση των ατόμων που έχουν συλληφθεί ή κρατηθεί και για τα οποία έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι είναι τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, ιδίως, κατά περίπτωση, στη χώρα προέλευσης, στη χώρα προορισμού, στις χώρες διέλευσης, σε όλες οι χώρες των οποίων οι ταξιδιώτες έχουν την ιθαγένεια και να συμπεριλάβουν τυχόν πρόσθετες σχετικές πληροφορίες για τα άτομα αυτά και καλεί τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται και να ανταποκρίνονται ταχέως και καταλλήλως και σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, και να γνωστοποιούν τέτοιου είδους πληροφορίες στην ΙΝΤΕRΡΟL, ανάλογα με την περίπτωση. 4.Καλεί περαιτέρω τα Κράτη Μέλη να αξιολογούν και να διερευνούν άτομα για τα οποία έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι είναι τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των ύποπτων αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, και να τα διακρίνουν από άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευόντων μελών της οικογένειας τους που ενδέχεται να μην έχουν εμπλακεί σε αδικήματα που αφορούν αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, με μεθόδους που συμπεριλαμβάνουν στοιχειοθετημένες αξιολογήσεις κινδύνου, διαδικασίες ελέγχου και τη συλλογή και ανάλυση ταξιδωτικών δεδομένων, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να καταφύγουν σε χαρακτηρισμούς που βασίζονται σε λόγους διάκρισης που απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο. 5.Καλεί τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο, να εντείνουν και να επιταχύνουν την έγκαιρη ανταλλαγή σχετικών επιχειρησιακών πληροφοριών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με δράσεις ή κινήσεις και πρότυπα κινήσεων, τρομοκρατών ή τρομοκρατικών δικτύων, ιδίως των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξιδέψει σε ζώνες συγκρούσεων ή για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι έχουν ταξιδέψει σε ζώνες συγκρούσεων και των οικογενειών τους, που επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης τους ή ιθαγένειας τους ή σε τρίτες χώρες από ζώνες συγκρούσεων και ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών με τις χώρες καταγωγής, της διαμονής ή ιθαγένειας τους, όπως και διέλευσης, καθώς και της χώρας προορισμού τους, μέσω εθνικών, διμερών και πολυμερών μηχανισμών, όπως η ΙΝΤΕRΡΟL. 6.Προτρέπει τα Κράτη Μέλη να ανταλλάσσουν ταχέως πληροφορίες, μέσω διμερών ή πολυμερών μηχανισμών και σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την ταυτότητα των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών με περισσότερες της μιας ιθαγένειες, με τα Κράτη Μέλη των οποίων την ιθαγένεια κατέχει ο αλλοδαπός τρομοκράτης μαχητής, καθώς και να εξασφαλίζουν στα εν λόγω Κράτη Μέλη την πρόσβαση των προξενικών αρχών τους στους κρατούμενους υπηκόους τους, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές και εθνικό δίκαιο. 7.Καλεί τα Κράτη Μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες τους για την εσωτερική επιβολή του νόμου, τη συλλογή πληροφοριών, την αντιτρομοκρατία και οι στρατιωτικές αρχές τους έχουν σταθερά πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες, όπου απαιτείται, που αφορούν τους ύποπτους τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών. 8.Προτρέπει τα Κράτη Μέλη να εξετάσουν ενδεχομένως τον υποχαρακτηρισμό, για επίσημη χρήση, πληροφοριών που αφορούν απειλές και σχετικών ταξιδιωτικών δεδομένων που σχετίζονται με αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και μεμονωμένους τρομοκράτες, ώστε να παράσχουν όταν χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές σε εθνικό επίπεδο σε υπηρεσίες ελέγχου πρώτης γραμμής, όπως υπηρεσίες μετανάστευσης, τελωνεία και υπηρεσίες φύλαξης συνόρων και να γνωστοποιούν όταν χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές σε άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη και συναφείς διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο και την εθνική και διεθνή πολιτική τους, και να γνωστοποιούν τις, ορθές πρακτικές στον τομέα αυτό. 9.Χαιρετίζει την έγκριση από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ) του νέου Σχεδίου Παγκόσμιας Ασφάλειας της Αεροπορίας (GΑSeΡ), το οποίο αποτελεί τη βάση συνεργασίας ανάμεσα στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, τα Κράτη Μέλη, τον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με κοινό στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας των αερομεταφορών και την επίτευξη πέντε κύριων βασικών προτεραιοτήτων, συγκεκριμένα να βελτιώσουν την επίγνωση και την ανταπόκριση στον κίνδυνο, να αναπτύξουν την ορθή νοοτροπία σε θέματα ασφάλειας και την ανθρώπινη ικανότητα, να βελτιώσουν τους τεχνολογικούς πόρους και την καινοτομία, να βελτιώσουν την εποπτεία και τη διασφάλιση της ποιότητας και να αυξήσουν τη συνεργασία και την υποστήριξη, και καλεί για δράση σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τόσο από τον κλάδο όσο και από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για την αύξηση του επιπέδου αποτελεσματικής εφαρμογής της παγκόσμιας ασφάλειας ΤΟW αερομεταφορών, παροτρύνει τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, τα Κράτη Μέλη. τον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να εφαρμόσουν το Σχέδιο Παγκόσμιας Ασφάλειας της Αεροπορίας (GΑSeΡ) και να εκπληρώσουν τα ειδικά μέτρα και καθήκοντα που τους ανατίθενται στο Προσάρτημα Α του Σχεδίου Παγκόσμιας Ασφάλειας της Αεροπορίας, τον Οδικό Χάρτη του Παγκόσμιου Σχεδίου Ασφάλειας της Αεροπορίας, και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεισφοράς για την υποστήριξη των εργασιών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για την ασφάλεια των αερομεταφορών. 10.Επιδοκιμάζει επίσης την αναγνώριση στο Σχέδιο Παγκόσμιας Ασφάλειας της Αεροπορίας της σημασίας της ενίσχυσης της επίγνωσης και της αντιμετώπισης ΤΟW κινδύνων, υπογραμμίζει τη σημασία μιας ευρύτερης κατανόησης των απειλών και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η πολιτική αεροπορία και καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να εργαστούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για να διασφαλίσουν ότι τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και οι συνιστώμενες πρακτικές, όπως ορίζονται στο παράρτημα 17 της σύμβασης του Σικάγου και στο σχετικό κατευθυντήριο υλικό του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, επικαιροποιούνται και αναθεωρούνται, κατά περίπτωση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής που θέτουν οι τρομοκράτες που στοχεύουν στην πολιτική αεροπορία. 11.Αποφασίζει ότι, ενόψει της παραγράφου 9 της απόφασης 2178 και του προτύπου που καθόρισε ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το οποίο τα Κράτη Μέλη του εγκαθιστούν συστήματα εκ των προτέρων πληροφοριών για τους επιβάτες (Αdνance Ρassenger Ιnfοrmatiοn - ΑΡΙ) από τις 23 Οκτωβρίου 2017, τα Κράτη Μέλη απαιτούν από τις αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν στην επικράτεια τους να παρέχουν εκ των προτέρων πληροφορίες για τους Επιβάτες (ΑΡΙ) στις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις, προκειμένου να εντοπίζουν την αναχώρηση από το έδαφος τους ή την απόπειρα ταξιδιού, εισόδου ή διέλευσης από το έδαφος τους, με πολιτικά αεροσκάφη, αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και ατόμων που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015) και καλεί περαιτέρω τα Κράτη Μέλη να αναφέρουν οποιαδήποτε τέτοια αναχώρηση από την επικράτεια τους ή τέτοια απόπειρα εισόδου ή διέλευσης μέσω του εδάφους τους, με την γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών στο κράτος διαμονής ή ιθαγένειας ή στα κράτη επιστροφής, διέλευσης ή μετεγκατάστασης και στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όπως αρμόζει και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και να εξασφαλίσουν ότι οι εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες θα αναλύονται από όλες τις αρμόδιες αρχές, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και ταξιδιών. 12.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη, ακολουθώντας τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, θα αναπτύξουν τη δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων που αφορούν τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (Ρassenger Νame Recοrd - ΡΝR) και θα διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα των καταστάσεων ονομάτων επιβατών (ΡΝR) χρησιμοποιούνται από και παρέχονται σε όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές τους, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση τρομοκρατικών ενεργειών και συναφών ταξιδιών, καλεί περαιτέρω τα Κράτη Μέλη, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς φορείς να παράσχουν τεχνική βοήθεια, πόρους και οικοδόμηση ικανοτήτων στα Κράτη Μέλη για να εφαρμόσουν αυτές τις δυνατότητες και, όταν κρίνεται απαραίτητο, ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να γνωστοποιούν δεδομένα σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (ΡΝR) με τα σχετικά ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη για τον εντοπισμό αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης τους ή ιθαγένειας τους ή ταξιδεύουν ή μετακινούνται σε τρίτο κράτος, ιδίως ως προς όλα τα άτομα που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει των αποφάσεων 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015) και προτρέπει επίσης τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας να συνεργαστεί με τα Κράτη Μέλη για τη θέσπιση ενός προτύπου για τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (ΡΝR). 13.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη θα καταρτίζουν καταλόγους παρακολούθησης ή βάσεις δεδομένων για γνωστούς και ύποπτους τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, που θα χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου, τις συνοριακές αρχές ασφάλειας, τα τελωνεία, τις στρατιωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πληροφοριών για τον έλεγχο των ταξιδιωτών και την διεξαγωγή εκτιμήσεων κινδύνου και διερευνήσεων, σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να γνωστοποιούν αυτές τις πληροφορίες μέσω διμερών και πολυμερών μηχανισμών, σύμφωνα με το εσωτερικό και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενθαρρύνει περαιτέρω τη διευκόλυνση της οικοδόμησης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας από τα Κράτη Μέλη και άλλους σχετικούς Οργανισμούς προς τα Κράτη Μέλη που προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτή την υποχρέωση. 14.Ενθαρρύνει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και της Εκτελεστικής Διεύθυνσης κατά της Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών (Cοunter - Τerrοrism Εxecutiνe Directοrate - CΤΕD) σε συντονισμό με άλλες αρμόδιες οντότητες του ΟΗΕ για τον εντοπισμό τομέων όπου τα Κράτη Μέλη ενδέχεται να χρειάζονται τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων για την εφαρμογή των υποχρεώσεων της παρούσας απόφασης σε ό,τι αφορά τα δεδομένα σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών και τις εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες (ΑΡΙ) και τους καταλόγους παρακολούθησης καθώς και την εφαρμογή του Σχεδίου Παγκόσμιας Ασφάλειας της Αεροπορίας (GΑSeΡ). 15.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν συστήματα συλλογής βιομετρικών δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες, αναγνώριση προσώπου και άλλα σχετικά βιομετρικά στοιχεία ταυτοποίησης, προκειμένου να εντοπίζονται υπεύθυνα και σωστά οι τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλεί τα άλλα Κράτη Μέλη, διεθνείς, περιφερειακές και υποπεριφερειακές οντότητες να παράσχουν τεχνική βοήθεια, πόρους και οικοδόμηση ικανοτήτων στα Κράτη Μέλη προκειμένου να υλοποιήσουν τα συστήματα αυτά και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να γνωστοποιούν τα δεδομένα αυτά υπεύθυνα στα σχετικά κράτη μέλη, όποτε κρίνεται κατάλληλο καθώς και με την ΙΝΤΕRΡΟL και άλλους συναφείς διεθνείς οργανισμούς. 16.Καλεί τα Κράτη Μέλη να συμβάλουν στις βάσεις δεδομένων της ΙΝΤΕRΡΟL και να κάνουν χρήση αυτών των βάσεων δεδομένων και να διασφαλίσουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου, οι υπηρεσίες ασφάλειας των συνόρων και οι τελωνειακές υπηρεσίες συνδέονται με αυτές τις βάσεις δεδομένων μέσω των Εθνικών Κεντρικών τους Γραφείων και κάνουν τακτική χρήση των βάσεων δεδομένων της ΙΝΤΕRΡΟL για τον έλεγχο των ταξιδιωτών στις εναέριες, χερσαίες και θαλάσσιες εισόδους και για την ενίσχυση των ερευνών και των εκτιμήσεων κινδύνου κατά την επιστροφή και τη μετεγκατάσταση των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και των οικογενειών τους και καλεί περαιτέρω τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να γνωστοποιούν στην ΙΝΤΕRΡΟL πληροφορίες σχετικά με όλα τα χαμένα και κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως κρίνεται κατάλληλο και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο για την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των βάσεων δεδομένων και των ανακοινώσεων της ΙΝΤΕRΡΟL. Δικαστικά Μέτρα και Διεθνής Συνεργασία 17.Υπενθυμίζει την απόφαση του. στο ψήφισμα 1373 (2001), σύμφωνα με την οποία όλα τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την προετοιμασία ή τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών ή στην υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών να προσάγεται στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει περαιτέρω την απόφαση του ότι όλα τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εσωτερικοί νόμοι και οι κανονισμοί τους καθορίζουν σοβαρά ποινικά αδικήματα επαρκώς ώστε να παρέχεται η δυνατότητα δίωξης και τιμωρίας των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2178 κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει δεόντως τη σοβαρότητα του αδικήματος. 18.Προτρέπει τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες στρατηγικές προανάκρισης και δίωξης, σύμφωνα με το εσωτερικό τους δίκαιο και το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, σχετικά με τους υπόπτους των αδικημάτων που σχετίζονται με αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2178 (2014). 19.Επανεπιβεβαιώνει ότι οι υπεύθυνοι για τη διάπραξη ή με άλλο τρόπο υπεύθυνοι για τρομοκρατικές ενέργειες ή παραβάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή παραβάσεις ή καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να λογοδοτούν για αυτές. 20.Καλεί τα Κράτη Μέλη, μεταξύ άλλων μέσω των αρμόδιων κεντρικών αρχών, καθώς και το Γραφείο για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος των Η.Ε. - UΝΟDC και άλλες σχετικές οντότητες του ΟΗΕ που υποστηρίζουν την οικοδόμηση ικανοτήτων, να γνωστοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, ανεπίσημα και επίσημα, με σκοπό τη βελτίωση της συλλογής, διαχείρισης, διατήρησης και γνωστοποίησης σχετικών πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται από το διαδίκτυο ή σε ζώνες συγκρούσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να υποστούν δίωξη οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές που έχουν διαπράξει εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιστρέφουν και μετακινούνται προς και από τη ζώνη των συγκρούσεων. 21.Ενθαρρύνει τη βελτίωση της συνεργασίας των Κρατών Μελών με τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ιδίως με τις εταιρείες τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, σχετικά με τη συγκέντρωση ψηφιακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων σε περιπτώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τους αλλοδαπούς τρομοκράτες αγωνιστές. 22.Καλεί τα Κράτη Μέλη να βελτιώσουν τη διεθνή, περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία, όπου απαιτείται, μέσω πολυμερών και διμερών συμφωνιών, προκειμένου να αποφευχθεί η απαρατήρητη διέλευση αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών από ή μέσω των εδαφών τους, ιδίως η επιστροφή και η μετεγκατάσταση αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης γνωστοποίησης πληροφοριών με σκοπό τον εντοπισμό αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, την γνωστοποίηση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση της κατανόησης των μοτίβων μετακίνησης αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και των οικογενειών τους, καθώς και να ενεργούν συνεργατικά κατά τη λήψη εθνικών μέτρων για να εμποδίσουν τους τρομοκράτες να εκμεταλλεύονται την τεχνολογία, τις επικοινωνίες και τους πόρους για την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών, με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του εθνικού και εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου. 23.Υπενθυμίζει την απόφαση του, στο ψήφισμα 1373 (2001), σύμφωνα με την οποία τα Κράτη Μέλη θα παρέχουν μεταξύ τους τη μέγιστη δυνατή συνδρομή σε σχέση με τις ποινικές έρευνες ή διαδικασίες που αφορούν τη χρηματοδότηση ή την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή τους που είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες, και υπογραμμίζει περαιτέρω ότι αυτό περιλαμβάνει τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία, υπογραμμίζει τη σημασία της εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης σε σχέση με τέτοιες έρευνες ή διαδικασίες που αφορούν αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, ενώ παράλληλα θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το εσωτερικό και το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, και προτρέπει τα Κράτη Μέλη να ενεργούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου προκειμένου να εντοπίσουν και να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη. να εκδώσουν ή να διώξουν οποιοδήποτε πρόσωπο υποστηρίζει, διευκολύνει, συμμετέχει ή επιχειρεί να συμμετάσχει στην άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τρομοκράτες ή τρομοκρατικές ομάδες. 24.Υπογραμμίζει την ανάγκη για τα Κράτη Μέλη να ενισχύσουν τη διεθνή δικαστική συνεργασία όπως περιγράφεται στην απόφαση 2322 και υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης απειλής των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της χρήσης εφαρμοστέων ισχυόντων διεθνών κειμένων στα οποία είναι Μέρη ως βάση της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και, όπου απαιτείται, της έκδοσης σε περιπτώσεις τρομοκρατίας, επαναλαμβάνει την έκκληση του προς τα Κράτη Μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης της εφαρμογής και ενδεχομένως της επανεξέτασης των δυνατοτήτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διμερών και πολυμερών συμβάσεων τους σχετικά με την έκδοση και την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη, ελλείψει εφαρμοστέων συμβάσεων ή διατάξεων, να συνεργάζονται, ει δυνατόν, βάσει αμοιβαιότητας ή βάσει κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης και επαναλαμβάνει την έκκληση του προς τα Κράτη Μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα, μέσω κατάλληλων νόμων και μηχανισμών, της μεταφοράς των ποινικών διαδικασιών, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία, αναγνωρίζοντας ότι ο ρόλος του Γραφείου για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος των Η.Ε. είναι να παρέχει τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη σε αυτό το θέμα. 25.Καλεί τα Κράτη Μέλη να συμβάλουν στην ενίσχυση της ικανότητας άλλων Κρατών Μελών να αντιμετωπίσουν την απειλή που θέτουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν που επιστρέφουν ή μετεγκαθίστανται, δίνοντας προτεραιότητα στα Κράτη Μέλη που πλήττονται περισσότερο από την απειλή, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της παρακολούθησης των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που ταξιδεύουν δια μέσου χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και στη συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων που μπορεί να γίνονται αποδεκτά σε δικαστικές διαδικασίες. 26.Καλεί τα Κράτη Μέλη να βελτιώσουν την εθνική ανταλλαγή πληροφοριών εντός των οικείων συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης προκειμένου να επιτηρούν αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές κατά την επιστροφή και μετεγκατάσταση τους καθώς και άλλα άτομα που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί στη βία ή που κατευθύνονται από το ΙSΙL ή άλλες τρομοκρατικές ομάδες στη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών. 27.Καλεί τα Κράτη Μέλη να εγκαθιδρύσουν ή να ενισχύσουν εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς συνεργασίες με ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς, κατά περίπτωση, για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, προκειμένου να προληφθούν, να προστατευθούν, να μετριαστούν, να διερευνηθούν, να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθούν οι ζημίες από τρομοκρατικές επιθέσεις κατά «ευάλωτων» στόχων. 28.Παροτρύνει τα κράτη που είναι σε θέση, να συμβάλουν στην παροχή αποτελεσματικής και στοχευμένης ανάπτυξης ικανοτήτων, κατάρτισης και άλλων αναγκαίων πόρων και τεχνικής βοήθειας όπου είναι απαραίτητο, για να μπορέσουν όλα τα κράτη να αναπτύξουν την κατάλληλη ικανότητα για την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης επιθέσεων σε «ευάλωτους» στόχους. Στρατηγικές Δίωξης, Αποκατάστασης και Επανένταξης 29.Καλεί τα Κράτη Μέλη να αξιολογούν και να ερευνούν ύποπτα άτομα τα οποία έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι είναι τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένου των υπόπτων αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και των συνοδευόντων μελών της οικογένειας τους, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων και των παιδιών τους που εισέρχονται στα εδάφη των Κρατών Μελών, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εκτεταμένες αξιολογήσεις κινδύνου για τα άτομα αυτά και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ άλλων εξετάζοντας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων δίωξης, αποκατάστασης και επανένταξης και τονίζει ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα αναλάβουν όλα αυτά τα μέτρα σύμφωνα με το εσωτερικό και το διεθνές δίκαιο. 30.Καλεί τα Κράτη Μέλη, υπογραμμίζοντας ότι είναι υποχρεωμένα, σύμφωνα με την απόφαση 1373, να εξασφαλίσουν ότι κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την προετοιμασία ή τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών ή στην υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών προσάγεται στη δικαιοσύνη, και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες στρατηγικές και πρωτόκολλα δίωξης, αποκατάστασης και επανένταξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και των συζύγων και των παιδιών που συνοδεύουν την επιστροφή και μετεγκατάσταση αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, καθώς και να καθορίσουν την καταλληλότητα τους για αποκατάσταση και να το πράττουν αυτό σε διαβούλευση, ανάλογα με την περίπτωση, με τις τοπικές κοινότητες, τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης και άλλες σχετικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ζητεί από το UΝΟDC και άλλους αρμόδιους φορείς του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εντολές και τους πόρους τους, να συνεχίσουν να παρέχουν τεχνική βοήθεια στα Κράτη Μέλη, όταν το ζητήσουν, σχετικά με το ζήτημα αυτό. 31.Υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά που συνδέονται με αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν ή μετακινούνται προς και από περιοχές σύγκρουσης μπορεί να έχουν υπηρετήσει με πολλούς διαφορετικούς ρόλους, μεταξύ άλλων ως υποστηρικτές, διευκολύνοντες ή δράστες τρομοκρατικών ενεργειών, και να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον προγραμματισμό προσαρμοσμένων στρατηγικών ποινικής δίωξης, αποκατάστασης και επανένταξης και υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής βοήθειας σε γυναίκες και παιδιά που συνδέονται με αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, τα οποία μπορεί να είναι θύματα τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες που αφορούν το φύλο και την ηλικία. 32.Υπογραμμίζει τη σημασία μιας συνολικής κυβερνητικής προσέγγισης και αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση και την επανένταξη των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και των οικογενειών τους που επιστρέφουν και επανεγκαθίστανται, καθώς οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενδέχεται να έχουν σχετική γνώση, πρόσβαση και συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της στρατολόγησης και της ριζοσπαστικοποίησης στη βία και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να συμμετάσχουν ενεργά μαζί τους κατά την ανάπτυξη στρατηγικών αποκατάστασης και επανένταξης. 33.Τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι τρόποι που το ΙSΙL, η Αλ Κάιντα και τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτά χρησιμοποιούν τις αφηγήσεις τους για να υποκινήσουν και να στρατολογήσουν άλλους για να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες και υπενθυμίζει εν προκειμένω το απόφαση 2354 (2017) και το «Ολοκληρωμένο Διεθνές Πλαίσιο για την Αντίκρουση της Ρητορικής των Τρομοκρατών» (S/2017/375) με τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές και ορθές πρακτικές. 34.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να συνεργαστούν στην επιδίωξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών για την αντίκρουση της ρητορικής των τρομοκρατών, σύμφωνα με την απόφαση 2354 (2017). συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές, με τρόπο που συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. ανάλογα με την περίπτωση. 35.Επαναλαμβάνει ότι τα Κράτη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας, όπου χρειάζεται, με θρησκευτικές αρχές, κοινοτικούς ηγέτες και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι διαθέτουν σχετική εμπειρογνωμοσύνη στη διαμόρφωση και την παροχή αποτελεσματικής ανασκευαστικής επιχειρηματολογίας για την αντίκρουση της ρητορικής που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και των υποστηρικτών τους. 36.Αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία της παροχής, μέσω μιας διεξοδικής κυβερνητικής προσέγγισης, έγκαιρης και κατάλληλης συνδρομής για την επανένταξη και αποκατάσταση παιδιών που συνδέονται με αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν ή μετεγκαθίστανται από ζώνες συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των παιδιών αυτών στην υγειονομική περίθαλψη, σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης που συμβάλλουν στην ευημερία των παιδιών και στη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, 37.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν τις κατάλληλες νομικές εγγυήσεις για να εξασφαλίσουν ότι οι αναπτυχθείσες στρατηγικές δίωξης, αποκατάστασης και επανένταξης θα συνάδουν πλήρως με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αφορούν σε παιδιά. 38.Καλεί τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου για τον εντοπισμό ατόμων που εμφανίζουν σημάδια ριζοσπαστικοποίησης στη βία και να αναπτύξουν προγράμματα παρέμβασης, που να προβλέπουν τη διάσταση του φύλου, ανάλογα με την περίπτωση, πριν τα πρόσωπα αυτά διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές και εσωτερικό δίκαιο και χωρίς να στραφούν στην κατηγοριοποίηση με βάση οποιονδήποτε λόγο διάκρισης απαγορευόμενο από το διεθνές δίκαιο. 39.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη. καθώς και διεθνείς, περιφερειακές και υποπεριφερειακές οντότητες να διασφαλίσουν τη συμμετοχή και την ηγεσία των γυναικών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση αυτών των στρατηγικών για την αντιμετώπιση της επιστροφής και της μετεγκατάστασης των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και των οικογενειών τους. 40.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διατηρήσουν ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον στις φυλακές, να αναπτύξουν εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στη βία και την στρατολόγηση τρομοκρατών και να αναπτύξουν αξιολογήσεις κινδύνου για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο επιδεκτικότητας των κρατουμένων στη στρατολόγηση τρομοκρατών και ριζοσπαστικοποίηση στη βία και να αναπτύξουν εξειδικευμένες στρατηγικές και στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, για την αντιμετώπιση και αντίκρουση της ρητορικής των τρομοκρατών στο πλαίσιο του συστήματος των φυλακών, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εφαρμόζεται, και σύμφωνα με το σχετικό διεθνές δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τους Ελάχιστους Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων, τους επονομαζόμενους «Κανόνες Νelsοn Μandela». 41.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο, για να αποτρέψουν τους κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία να ριζοσπαστικοποιήσουν στη βία άλλους κρατούμενους, με τους οποίους ενδέχεται να έλθουν σε επαφή. Προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την Επιστροφή και την Μετεγκατάσταση Αλλοδαπών Τρομοκρατών Μαχητών 42.Επαναβεβαιώνει ότι οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και όσοι χρηματοδοτούν ή διευκολύνουν με άλλον τρόπο τα ταξίδια τους και τις επακόλουθες δραστηριότητες τους, ενδέχεται να καταχωρηθούν στον Κατάλογο Κυρώσεων του ΙSΙL (Da’esh) και της Αλ Κάιντα σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015). όπου περιλαμβάνονται όσοι συμμετέχουν στη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προετοιμασία ή τη διάπραξη πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνεργασία με, εξ ονόματος, για λογαριασμό, ή προς υποστήριξη τους, στην προμήθεια, πώληση ή μεταφορών όπλων και συναφούς υλικού ή στρατολόγηση ή με άλλο τρόπο υποστήριξη πράξεων ή δραστηριοτήτων της Αλ Κάιντα, του ΙSΙL ή οποιουδήποτε πυρήνα, θυγατρικής, αποσχισμένης ομάδας ή παραγώγου τους, και καλεί τα Κράτη να κατονομάσουν τέτοιους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και εκείνους που διευκολύνουν ή χρηματοδοτούν τα ταξίδια τους και δραστηριότητες τους, για ενδεχόμενη καταχώριση τους. 43.Εντελλει την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015) και την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης των Κυρώσεων (Αnalytical Suppοrt and Sanctiοns Μοnitοring Τeam), σε στενή συνεργασία με όλους τους σχετικούς αντιτρομοκρατικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην απειλή που θέτουν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές, και ειδικότερα εκείνοι που συνδέονται με το ΙSΙL, τον ΑΝF και όλες τις ομάδες, τις επιχειρήσεις και τις οντότητες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. 44.Ζητεί από την Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εντολής της και με την υποστήριξη της Εκτελεστικής Διεύθυνσης για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (CΤΕD), να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες αρχές, της Μαδρίτης του 2015 υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης απειλής των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, ιδιαίτερα όσων επιστρέφουν και μετεγκαθίστανται και των οικογενειών τους και άλλων βασικών κενών που ενδέχεται να παρεμποδίζουν την ικανότητα των κρατών να εντοπίζουν, να απαγορεύουν και, όπου είναι δυνατόν, να διώκουν, να αποκαθιστούν και να επανεντάσσουν αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν και επανεγκαθίστανται και τις οικογένειες τους, καθώς και να συνεχίσει να εντοπίζει νέες ορθές πρακτικές και να διευκολύνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, κατόπιν αιτήσεως τους, συγκεκριμένα προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των παροχών και των ληπτών της συνδρομής για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στις πλέον πληγείσες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ολοκληρωμένων αντιτρομοκρατικών στρατηγικών που περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στη βία και την επιστροφή και τη μετεγκατάσταση αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών και των οικογενειών τους, υπενθυμίζοντας τους ρόλους άλλων συναφών παραγόντων, για παράδειγμα του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Αντιτρομοκρατία. 45.Ζητεί περαιτέρω από την Εκτελεστική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, σε συντονισμό με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος και άλλους αρμόδιους φορείς του ΟΗΕ, την ΙΝΤΕRΡΟL και τον ιδιωτικό τομέα και σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να συλλέγουν και να αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη συστηματική κατηγοριοποίηση, συλλογή και κοινοποίηση μεταξύ των κρατών μελών βιομετρικών δεδομένων, με σκοπό τη βελτίωση των βιομετρικών προτύπων και τη βελτίωση της συλλογής και χρήσης βιομετρικών δεδομένων για την αποτελεσματική ταυτοποίηση των τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης της οικοδόμησης ικανοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση. 46.Ζητεί από την Επιτροπή που εγκαθιδρύθηκε δυνάμει των αποφάσεων 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015) και από την Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τις αντίστοιχες προσπάθειες τους σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, κατά περίπτωση. 47.Ενθαρρύνει τις αρμόδιες οντότητες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών, να ενισχύσουν περαιτέρω, κατόπιν στενών διαβουλεύσεων με την Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και την Εκτελεστική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, την παροχή και προσφορά τεχνικής βοήθειας στα Κράτη, κατόπιν αιτήματος τους, για καλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών να εφαρμόσουν την παρούσα απόφαση. 48.Επισημαίνει ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συλλογή των ΡΝR και των βιομετρικών δεδομένων, μπορεί να απαιτεί πολλούς πόρους και να απαιτήσει μία μακρά χρονική περίοδο για να αναπτυχθεί και να τεθεί σε λειτουργία, καθοδηγεί την Εκτελεστική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας να το λάβει αυτό υπόψη κατά την αξιολόγηση των Κρατών Μελών σε σχέση με την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων και με την παροχή τεχνικής βοήθειας, όπως ζητείται στην παράγραφο 47. 49.Παροτρύνει την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας να ενσωματώσει τις εκτιμήσεις της Εκτελεστικής Διεύθυνσης για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και την αναγνώριση των αναδυόμενων ζητημάτων, των τάσεων και των εξελίξεων που σχετίζονται με αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές της, καθώς και να ενισχύσει τη συνεργασία με τις σχετικές Αντιτρομοκρατικές οντότητες του ΟΗΕ, όπως την Εκτελεστική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, το Γραφείο των Η.Ε. για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος, την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης των Κυρώσεων και με την ΙΝΤΕRΡΟL. 50.Ζητεί από την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, σε στενή συνεργασία με την Εκτελεστική Διεύθυνση Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, και με χρήση της αξιολόγησης των χωρών από την Εκτελεστική Διεύθυνση Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, να επανεξετάσει το Σχέδιο Εφαρμογής των Ηνωμένων Εθνών για τη Οικοδόμηση Ικανοτήτων για την αντιμετώπιση της ροής των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, όπως ζητείται στο πλαίσιο του S/ΡRSΤ / 2015/11, για να εξασφαλιστεί ότι το Σχέδιο υποστηρίζει τα Κράτη Μέλη στις προσπάθειες τους να υλοποιήσουν τις προτεραιότητες της παρούσας απόφασης, τη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής εκ των προτέρων πληροφοριών για τους επιβάτες (ΑΡΙ), την ανάπτυξη της ικανότητας να διαθέτουν καταστάσεις ονομάτων επιβατών (ΡΝR), την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων βιομετρικών δεδομένων, τη βελτίωση των δικαστικών διαδικασιών και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και προσαρμοσμένων στρατηγικών δίωξης, αποκατάστασης και επανένταξης, ζητεί περαιτέρω από την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας να κοινοποιήσει έως τον Ιούνιο του 2018 την προτεραιότητα αυτών των προγραμμάτων και τυχόν επικαιροποιήσεων του σχεδίου σε όλα τα Κράτη Μέλη και τους σχετικούς διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς φορείς και στην Εκτελεστική Διεύθυνση Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας να συνεχίσει να ενσωματώνει αξιολογήσεις χωρών στο Πρόγραμμα της, σε τακτική βάση, ζητεί περαιτέρω από την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας να αναπτύξει τρόπους μέτρησης της αποτελεσματικότητας αυτών των προγραμμάτων και καλεί τα Κράτη Μέλη, κατά περίπτωση, να παράσχουν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. 51.Αποφασίζει να συνεχίσει να εξετάζει το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία