Αριθμ. Φ. 3400.1/ΑΣ 18943 Απόφαση 2399 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2399 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2399 (2018) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 8169η σύνοδό του στις 30 Ιανουαρίου 2018 Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις και δηλώσεις του σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ), ιδίως τις αποφάσεις 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014), 2181 (2014), 2196 (2015), 2212 (2015), 2217 (2015), 2262 (2016), 2264 (2016), 2281 (2016), 2301 (2016), 2339 (2017), 2387 (2017) καθώς και την απόφαση 2272 (2016) και τις δηλώσεις του Προέδρου του της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (S/ΡRSΤ/2014/28), της 20ης Οκτωβρίου 2015 (S/ΡRSΤ/2015/17), της 16ης Νοεμβρίου 2016 (S/ΡRSΤ/2016/17), της 4ης Απριλίου 2017 (S/ΡRSΤ/2017/5) και της 13ης Ιουλίου 2017 (S/ΡRSΤ/2017/9). Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και υπενθυμίζοντας τη σημασία των αρχών της μη παρέμβασης, της καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας. Υπενθυμίζοντας ότι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία όλων των πληθυσμών στο έδαφος της από τη γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου, την εθνοκάθαρση και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εκφράζοντας ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας, ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό και βορειοδυτικό μέρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ ενόπλων ομάδων και άλλων ενόπλων δρώντων στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν με βίαιο τρόπο τον έλεγχο του εδάφους και των πόρων και να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, καθώς και της έλλειψης ικανότητας των εθνικών δυνάμεων ασφαλείας, της περιορισμένης εξουσίας του Κράτους σε όλο το έδαφος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και της συνέχισης των γενεσιουργών αιτιών της σύρραξης. Τονίζοντας ότι οποιαδήποτε βιώσιμη λύση για την κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία πρέπει να πηγάζει από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής διαδικασίας και πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη συμφιλίωση του λαού της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, μέσω μιας συμπεριληπτικής διαδικασίας που καλύπτει άνδρες και γυναίκες όλων των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, θρησκευτικών και εθνικών υποβάθρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτοπίστηκαν από την κρίση. Καλώντας τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν διαφανή και συμπεριληπτικά μέτρα τα οποία θα καταστήσουν δυνατή τη σταθεροποίηση και τη συμφιλίωση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την αποκατάσταση της αποτελεσματικής εξουσίας του Κράτους σε όλο το έδαφος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας με την αποκατάσταση της διοίκησης του δικαστικού συστήματος και του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του σωφρονιστικού συστήματος, σε ολόκληρη τη χώρα, την επίτευξη της αναμόρφωσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας προκειμένου να υπάρξουν πολυεθνοτικές, επαγγελματικές και δημοκρατικές υπηρεσίες ασφαλείας μέσω κατάλληλων διαδικασιών αναμόρφωσης του τομέα της ασφάλειας, τη διεξαγωγή του συνολικού και αποτελεσματικού αφοπλισμού, αποστράτευσης, επανένταξης και επαναπατρισμού των ένοπλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προηγουμένως είχαν συνδεθεί με αυτές και την πρόληψη της επαναστρατολόγησής τους και την εγκαθίδρυση μιας λειτουργικής δημόσιας οικονομικής διαχείρισης για να ανταποκριθεί στις δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κράτους, να υλοποιήσει προγράμματα έγκαιρης αποκατάστασης και να αναζωογονήσει την οικονομία. Χαιρετίζοντας την Αφρικανική Πρωτοβουλία για Ειρήνη και Συμφιλίωση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που οδήγησε στην υιοθέτηση του οδικού χάρτη από την Υπουργική Διάσκεψη που έλαβε χώρα στη Λιμπρεβίλ (Libreνille) στις 17 Ιουλίου 2017 από τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, την Αφρικανική Ένωση, την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (ΕCCΑS), τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ΙCGLR), με την υποστήριξη της Αγκόλα, του Τσαντ, του Κονγκό και της Γκαμπόν και επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία και αυτός ο οδικός χάρτης αποτελούν το βασικό πλαίσιο για μια πολιτική λύση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπως έχει συμφωνηθεί από τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και υπό την ηγεσία τους. Ενθαρρύνοντας τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ) και την Αποστολή Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΕUΤΜ-RCΑ), να παρέχουν ίσες ευκαιρίες για τα μέλη των ενόπλων ομάδων, είτε αντί-Βalaka, είτε πρώην Seleka, στη διαδικασία της επιλογής κατάλληλων αποστρατευμένων μελών προς ενσωμάτωση στις δυνάμεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας, χαιρετίζοντας, στην κατεύθυνση αυτή, την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος αφοπλισμού, αποστράτευσης, επανένταξης και επαναπατρισμού και ενθαρρύνοντας, περαιτέρω, τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να διασφαλίσουν ότι οι στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας από όλες τις επαρχίες απολαμβάνουν ίση πρόσβαση στη διαδικασία καταγραφής και απλοποιημένης εξακρίβωσης. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκ νέου σύστασης πολυεθνοτικού, δημοκρατικού και επαγγελματικού εθνικού στρατού στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας το έργο που έγινε από την Αποστολή Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σε αυτό το θέμα, χαιρετίζοντας την υποστήριξη άλλων διεθνών και περιφερειακών εταίρων στην εκπαίδευση των δυνάμεων εθνικής ασφάλειας και άμυνας, συνδράμοντας τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, και ενθαρρύνοντας τον αποτελεσματικό συντονισμό με την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την Αποστολή Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Καλώντας τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να διασφαλίσουν ότι οι δράστες παραβιάσεων του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν διαπραχθεί κατά παιδιών και γυναικών, αποκλείονται από τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και, περαιτέρω, καλώντας για υποστήριξη προς την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στην εκπόνηση μιας συνολικής στρατηγικής για τη σεξουαλική βία και τη βία με βάση το φύλο, για τη μείωση του συνολικού επιπέδου σεξουαλικής βίας. Χαιρετίζοντας τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα να εφαρμόζει αυστηρά την πολιτική του της μηδενικής ανοχής για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, σημειώνοντας τα ποικίλα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τις χώρες που συνεισφέρουν στην παροχή στρατευμάτων και αστυνομικών δυνάμεων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, τα οποία οδήγησαν στη μείωση των καταγγελθέντων περιστατικών, αλλά συνεχίζοντας να εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις πολυάριθμες καταγγελίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης που φέρεται να διαπράχθηκαν από τις ειρηνευτικές δυνάμεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και από δυνάμεις που δεν ανήκουν στα Ηνωμένα Έθνη, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη οι χώρες που συνεισφέρουν με στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις και, όπου ενδείκνυται, η Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να διερευνούν άμεσα αυτές τις υποθέσεις με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο και να διασφαλίζουν τη λογοδοσία των υπεύθυνων για αυτά τα ποινικά αδικήματα ή παραπτώματα και περαιτέρω τονίζοντας την ανάγκη πρόληψης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης και βελτίωσης του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των καταγγελιών σύμφωνα με την απόφαση 2272 (2016). Χαιρετίζοντας την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 16ης Οκτωβρίου 2017 (S/2017/865) που υποβλήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2301 (2016) και λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της 10ης Ιουλίου 2017 που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας (S/2017/597) σύμφωνα με την παράγραφο 29 της απόφασης 2339 (2017). Περαιτέρω χαιρετίζοντας επίσης την ενδιάμεση ενημέρωση και την τελική έκθεση (S/2017/1023) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2127 (2013), της οποίας η εντολή διευρύνθηκε με την απόφαση 2134 (2014) και παρατάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2339 (2017) και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Καταδικάζοντας έντονα τη συνεχιζόμενη βία και αστάθεια στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και τις απειλές βίας, την υποκίνηση εθνοτικού και θρησκευτικού μίσους και βίας, τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου καθώς και τη σεξουαλική βία και τη βία που βασίζεται στο φύλο, ιδιαίτερα εναντίον παιδιών, που έχουν διαπραχθεί τόσο από ομάδες πρώην-Seleka όσο και από ομάδες αντί-Βalaka και από άλλες ένοπλες ομάδες, τις επιθέσεις και την υποκίνηση σε βία εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών και του ανθρωπιστικού προσωπικού, το συνεχή κύκλο προκλήσεων και αντιποίνων από ένοπλες ομάδες, τόσο εντός όσο και εκτός του Μπανγκούι και την άρνηση της ανθρωπιστικής πρόσβασης, που διαπράττονται από ένοπλες ομάδες, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο άμαχος πληθυσμός και εμποδίζουν την ανθρωπιστική πρόσβαση στους ευάλωτους πληθυσμούς.Τονίζοντας την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί η ατιμωρησία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες αυτών των πράξεων, μερικές από τις οποίες μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), στο οποίο η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι Κράτος Μέρος, σημειώνοντας, στο πλαίσιο αυτό, την έναρξη έρευνας από τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, μετά από αίτηση των εθνικών αρχών σχετικά με ισχυρισμούς για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το 2012 και χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία των αρχών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με αυτό το θέμα. Τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εθνικού δικαστικού συστήματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των εθνικών μηχανισμών λογοδοσίας, μεταξύ άλλων μέσω της περαιτέρω εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης της 7ης Αυγούστου 2014 σχετικά με Επείγοντα Προσωρινά Μέτρα, χαιρετίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, την προοδευτική λειτουργία του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου για τη διερεύνηση και δίωξη σοβαρών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και υπενθυμίζοντας τη σημασία της συνεχούς υποστήριξης της διεθνούς κοινότητας σε αυτή τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Τονίζοντας ότι όσοι εμπλέκονται ή παρέχουν υποστήριξη σε πράξεις οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής σταθεροποίησης και συμφιλίωσης, στοχοποιούν αμάχους και επιτίθενται σε ειρηνευτικές δυνάμεις μπορεί να πληρούν τα κριτήρια καθορισμού για την επιβολή κυρώσεων όπως αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. Εκφράζοντας την ανησυχία ότι η παράνομη διακίνηση, η εμπορία, η εκμετάλλευση και το λαθρεμπόριο φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, των διαμαντιών και της άγριας πανίδας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας και ότι συνεχίζει να απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Υπενθυμίζοντας τη Διοικητική Απόφαση της Διαδικασίας Κίμπερλι για την Επανέναρξη των Εξαγωγών Ακατέργαστων Διαμαντιών από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το συνημμένο σε αυτή Επιχειρησιακό Πλαίσιο και το έργο της Ομάδας Εποπτείας της Διαδικασίας Κίμπερλι για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών των αρχών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και της Διαδικασίας Κίμπερλι για την επανένταξη της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο παγκόσμιο εμπόριο διαμαντιών, υπεύθυνα και προοδευτικά, μέσω προκαθορισμένων «ζωνών συμμόρφωσης». Σημειώνοντας με ανησυχία τα πορίσματα της τελικής έκθεσης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ότι ο Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (LRΑ) παραμένει ενεργός στο νοτιοανατολικό μέρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, σκοτώνοντας και απάγοντας άμαχο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών. Περαιτέρω σημειώνοντας με ανησυχία τη συνεχιζόμενη διεθνική εγκληματική δραστηριότητα στην περιοχή, τονίζοντας τον κίνδυνο η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να παρέχει ευνοϊκό περιβάλλον για περαιτέρω διεθνική εγκληματική δραστηριότητα, όπως αυτή που σχετίζεται με την παράνομη εμπορία όπλων και τη χρήση μισθοφόρων καθώς επίσης και να αποτελεί δυνητικά πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ριζοσπαστικών δικτύων. Αναγνωρίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, τη σημαντική συνεισφορά που μπορεί να έχει το επιβληθέν από το Συμβούλιο Ασφαλείας εμπάργκο όπλων στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης όπλων και σχετικού υλικού στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την περιοχή της καθώς και για την υποστήριξη της οικοδόμησης της ειρήνης μετά το τέλος των συρράξεων, για τη διαδικασία αφοπλισμού, αποστράτευσης, επανένταξης και επαναπατρισμού και τη διαδικασία αναμόρφωσης του τομέα της ασφάλειας, υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 2117 (2013), 2127 (2013), 2220 (2015), 2262 (2016) και 2339 (2017) και εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για την απειλή κατά της ειρήνης και ασφάλειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που προκύπτει από την παράνομη διακίνηση, την αποσταθεροποιητική συσσώρευση και την κακή χρήση μικρών και ελαφρών όπλων και από τη χρήση τέτοιων όπλων κατά αμάχων που πλήττονται από ένοπλες συρράξεις. Επαναλαμβάνοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής, από όλα τα Κράτη Μέλη, των μέτρων που αναφέρονται στις αποφάσεις 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017) και στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων και φορέων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Κυρώσεων η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2127 (2013) (εφεξής «η Επιτροπή»). Σημειώνοντας την κρίσιμη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του βασικού ρόλου που μπορεί να παίξουν σε αυτό το θέμα τα γειτονικά κράτη καθώς επίσης και οι περιφερειακοί και υποπεριφερειακοί οργανισμοί και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και την εφαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων σε όλες του τις πτυχές. Σημειώνοντας με ανησυχία τις αναφορές ότι άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις ταξιδεύουν στην περιοχή κατά παράβαση της απαγόρευσης ταξιδιών και υπογραμμίζοντας ότι άτομα ή φορείς που εν γνώσει τους διευκολύνουν το ταξίδι ατόμων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις κατά παράβαση της απαγόρευσης ταξιδιών μπορεί να κριθεί από την Επιτροπή ότι πληρούν τα κριτήρια καθορισμού για την επιβολή κυρώσεων. Περαιτέρω σημειώνοντας με ανησυχία τις αναφορές ότι κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι των καταχωρημένων - στον οικείο κατάλογο κυρώσεων - ατόμων και φορέων δεν έχουν δεσμευτεί ακόμα και υπογραμμίζοντας την υποχρέωση των Κρατών Μελών και των αρχών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να προβούν σε αυτή την ενέργεια χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Πρόεδρου της Επιτροπής Κυρώσεων για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση 2339 (2017), μέσω της εμπλοκής των Κρατών Μελών, ιδίως των Κρατών της περιφέρειας. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Εμπάργκο όπλων 1.Αποφασίζει ότι, έως την 31η Ιανουαρίου 2019, όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το έδαφός τους ή μέσω αυτού ή από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όπλων και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω και τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενόπλων μισθοφόρων, είτε προέρχονται από το έδαφος τους, είτε όχι και αποφασίζει, περαιτέρω, ότι αυτό το μέτρο δεν ισχύει για: 1)προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και των Αποστολών Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αναπτυχθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, των γαλλικών δυνάμεων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 65 της απόφασης 2387 (2017) καθώς και δυνάμεων άλλων Κρατών Μελών που παρέχουν εκπαίδευση και βοήθεια όπως γνωστοποιείται εκ των προτέρων σύμφωνα με την παράγραφο 1(β) κατωτέρω ή για χρήση από αυτές, 2)προμήθειες μη θανατηφόρου εξοπλισμού και παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης επιχειρησιακής και μη επιχειρησιακής εκπαίδευσης των δυνάμεων ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών, μη στρατιωτικών θεσμών επιβολής του νόμου, που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη ή χρήση στη διαδικασία αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, σε συντονισμό με την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπως γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην Επιτροπή και ζητά από την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη συνεισφορά αυτής της εξαίρεσης στη διαδικασία αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας, ως μέρος των τακτικών της εκθέσεων προς το Συμβούλιο,3)προμήθειες που εισέρχονται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από τις δυνάμεις του Τσαντ ή του Σουδάν αποκλειστικά για εκ μέρους τους χρήση στις διεθνείς περιπολίες της τριμερούς δύναμης που συνεστήθη στις 23 Μαΐου 2011 στο Χαρτούμ από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσαντ και το Σουδάν, για την ενίσχυση της ασφάλειας στις κοινές συνοριακές περιοχές, σε συνεργασία με την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, 4)προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και συναφή τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, 5)προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τα μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και το συναφές προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, 6)προμήθειες μικρών όπλων και άλλου συναφούς εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στις υπό διεθνή ηγεσία περιπολίες για την παροχή ασφάλειας στην Τριεθνή Προστατευόμενη Περιοχή του Ποτάμιου Sangha, ενάντια στη λαθροθηρία, το λαθρεμπόριο ελεφαντόδοντου και όπλων, και σε άλλες δραστηριότητες που αντίκεινται στην εθνική νομοθεσία της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ή στις διεθνείς νομικές της υποχρεώσεις, όπως γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή, 7)προμήθειες όπλων και άλλου συναφούς θανατηφόρου εξοπλισμού στις δυνάμεις ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών, μη στρατιωτικών θεσμών επιβολής του νόμου, που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη ή χρήση στη διαδικασία αναμόρφωσης του τομέα ασφάλειας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, ή 8)λοιπές πωλήσεις ή προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού ή παροχή βοήθειας ή προσωπικού, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή. 2.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα που απαγορεύονται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, κατάσχουν, καταγράφουν και διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος διαφορετικό από το Κράτος προέλευσης ή προορισμού για διάθεση) αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης και αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεργάζονται σε αυτές τις προσπάθειες. 3.Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, με τη συνδρομή της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και των διεθνών εταίρων, για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης, αποσταθεροποιητικής σώρευσης και κακής χρήσης μικρών και ελαφρών όπλων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και για τη διασφάλιση της συλλογής και/ή καταστροφής των πλεονασματικών, κατασχεθέντων, χωρίς σήμανση ή παράνομα κατεχόμενων όπλων και πυρομαχικών και περαιτέρω τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης αυτών των στοιχείων στα προγράμματα αναμόρφωσης του τομέα της ασφάλειας και αφοπλισμού, αποστράτευσης, επανένταξης και επαναπατρισμού. 4.Χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία της «Εθνικής Επιτροπής κατά της διάδοσης και της παράνομης διακίνησης μικρών και ελαφρών όπλων» και καλεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να την αξιοποιήσουν πλήρως. 5.Περαιτέρω χαιρετίζει τη σύσταση της ομάδας εργασίας της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία για το εμπάργκο όπλων, που αποσκοπεί να συντονίσει τις προσπάθειες της αποστολής αναφορικά με την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και να ενισχύσει το ρόλο της στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης όπλων και ενθαρρύνει την προαναφερθείσα ομάδα εργασίας να ενεργεί ως δίαυλος για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την παράνομη διακίνηση όπλων και για συστάσεις σχετικά με τις δραστηριότητες ελέγχου που πρέπει να διεξαχθούν, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της κατάσχεσης των όπλων, σύμφωνα με την εντολή της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 44 της απόφασης 2387 (2017). 6.Ενθαρρύνει έντονα τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να συνεχίσουν να αυξάνουν την ικανότητα τους, με την υποστήριξη της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, της Υπηρεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση των Ναρκών (UΝΜΑS) και των λοιπών διεθνών εταίρων, να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται όπλα και πυρομαχικά στην κατοχή τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρονται από τα αποθέματα της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και οι μονάδες των εσωτερικών δυνάμεων που παραλαμβάνουν τέτοια όπλα και πυρομαχικά είναι πλήρως εκπαιδευμένες και υπό έλεγχο. 7.Ενθαρρύνει τα γειτονικά κράτη, σε συνεργασία με τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, να προβαίνουν σε αποτελεσματικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης όπλων και πυρομαχικών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και να διασφαλίζουν τη δυνατότητα εντοπισμού των όπλων και των πυρομαχικών που παράγονται στα εδάφη τους, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση της Κινσάσα για τον Έλεγχο των Μικρών και Ελαφρών Όπλων, των Πυρομαχικών τους και των Μερών και Εξαρτημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την Κατασκευή, Επισκευή ή Συναρμολόγησή τους. 8.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη Μέλη, ιδιαίτερα τα γειτονικά Κράτη και τα Κράτη Μέλη της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής και της Οικονομικής και Νομισματικής Κοινότητας της Κεντρικής Αφρικής, να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες πρότερης γνωστοποίησης και εξαίρεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, για την επιστροφή των όπλων και σχετικού υλικού κάθε τύπου που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ή για την παροχή τεχνικής αρωγής, εκπαίδευσης ή άλλης βοήθειας που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες των Δυνάμεων Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και, με αυτό το σκοπό, ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια σύμφωνα με την παράγραφο 32 (β) της παρούσας απόφασης. Απαγόρευση ταξιδιών 9.Αποφασίζει ότι, έως την 31η Ιανουαρίου 2019, όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέπουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διέλευση μέσω αυτού ατόμων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεώνει ένα Κράτος να αρνείται την είσοδο υπηκόων του στο έδαφος του, και καλεί την Κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα Κράτη σε σχέση με αυτό το θέμα. 10.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη, όπως ενδείκνυται και σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία και τα εφαρμοστέα διεθνή νομικά όργανα και έγγραφα - πλαίσιο, να απαιτούν από τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα εδάφη τους να παρέχουν εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες στις αρμόδιες εθνικές αρχές ώστε να εντοπίζουν την αναχώρηση από τα εδάφη τους ή την απόπειρα εισόδου σε αυτά ή διέλευσης μέσω αυτών, με πολιτικά αεροσκάφη, ατόμων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή. 11.Επίσης, ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να αναφέρουν στην Επιτροπή οποιεσδήποτε τέτοιες αναχωρήσεις από τα εδάφη τους ή τέτοιες απόπειρες εισόδου σε αυτά ή διέλευσης μέσω των εδαφών τους, των ατόμων αυτών καθώς επίσης και να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με το Κράτος διαμονής ή ιθαγένειας, όπως ενδείκνυται και σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις. 12.Παρακινεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, κατά την εκ μέρους τους εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 9 ανωτέρω, να διασφαλίζουν ότι τα ψευδή, πλαστά, κλεμμένα και χαμένα διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς επίσης και τα ακυρωμένα διπλωματικά διαβατήρια αποσύρονται από την κυκλοφορία, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία και τις συναφείς πρακτικές, όσο το δυνατόν συντομότερα, και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για αυτά τα έγγραφα με άλλα Κράτη Μέλη μέσω της βάσης δεδομένων της ΙΝΤΕΡΠΟΛ. 13.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν, όπου είναι διαθέσιμα και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, φωτογραφίες και άλλα βιομετρικά στοιχεία ατόμων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή, για συμπερίληψη στις Ειδικές Ανακοινώσεις της ΙΝΤΕΡΠΟΛ - Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 14.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 9 ανωτέρω δεν ισχύουν: 1)στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι ένα τέτοιο ταξίδι δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, 2)στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, 3)στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια εξαίρεση θα προωθούσε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και της σταθερότητας στην περιοχή. 15.Τονίζει ότι παραβιάσεις της απαγόρευσης ταξιδιών μπορούν να υπονομεύσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, παρατηρεί ότι τα άτομα ή οι φορείς που εν γνώσει τους διευκολύνουν το ταξίδι καταχωρημένων ατόμων, κατά παράβαση της απαγόρευσης ταξιδιών, μπορεί να κριθεί από την Επιτροπή ότι πληρούν τα κριτήρια καθορισμού που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται με την Επιτροπή καθώς επίσης και με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή της απαγόρευσης ταξιδιών. Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 16.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη, έως την 31η Ιανουαρίου 2019, συνεχίζουν να δεσμεύουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στο έδαφός τους, τα οποία ανήκουν σε ή ελέγχονται από, άμεσα ή έμμεσα, άτομα ή φορείς που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από τους προαναφερθέντες και περαιτέρω αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη εξακολουθούν να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι δεν διατίθενται από τους υπηκόους τους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός του εδάφους τους σε άτομα ή φορείς που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή ή προς όφελος τέτοιων ατόμων ή φορέων. 17.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 16 ανωτέρω δεν ισχύουν για τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή τους οικονομικούς πόρους που τα οικεία Κράτη Μέλη έχουν κρίνει ότι: 1)είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών που έχουν καταβληθεί και συνδέονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για τη συνήθη κατοχή ή διατήρηση δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, μετά από γνωστοποίηση από το οικείο Κράτος στην Επιτροπή της πρόθεσης του να εγκρίνει, όπου ενδείκνυται, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και, εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση, 2)είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόφαση έχει γνωστοποιηθεί από το οικείο Κράτος ή Κράτη Μέλη στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή 3)αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, δεν είναι προς όφελος προσώπου ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή και έχει γνωστοποιηθεί από το οικείο Κράτος ή Κράτη Μέλη στην Επιτροπή. 18.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν την προσθήκη στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 ανωτέρω, τόκων η άλλων εσόδων που οφείλονται σε αυτούς τους λογαριασμούς ή πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που συνάφθηκαν ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αυτοί οι λογαριασμοί υπήχθησαν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, λοιπά έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπόκεινται στις διατάξεις αυτές και παραμένουν δεσμευμένοι. 19.Αποφασίζει ότι τα μέτρα της παραγράφου 16 ανωτέρω δεν εμποδίζουν καθορισμένο πρόσωπο ή φορέα να πραγματοποιεί πληρωμή που οφείλεται δυνάμει σύμβασης η οποία έχει συναφθεί πριν από την καταχώρηση του εν λόγω προσώπου ή φορέα στον κατάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία Κράτη έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο ή φορέα που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 16 ανωτέρω και μετά από γνωστοποίηση από τα οικεία Κράτη στην Επιτροπή αναφορικά με την πρόθεση τους να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να εγκρίνουν, όπου ενδείκνυται, την αποδέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για αυτό το σκοπό, 10 εργάσιμες ημέρες πριν από μια τέτοια έγκριση. Κριτήρια καθορισμού 20.Αποφασίζει ότι τα μέτρα των παραγράφων 9 και 16 ισχύουν για τα άτομα και τους φορείς που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή ως εμπλεκόμενοι ή παρέχοντες υποστήριξη σε πράξεις που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία σταθεροποίησης και συμφιλίωσης ή οι οποίες τροφοδοτούν τη βία. 21.Περαιτέρω αποφασίζει εν προκειμένω ότι τα μέτρα των παραγράφων 9 και 16 ισχύουν επίσης για τα άτομα και τους φορείς που η Επιτροπή έχει καθορίσει ότι: 1)ενεργούν κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με την παράγραφο 54 της απόφασης 2127 (2013) και παρατάθηκε με την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης ή έχουν άμεσα ή έμμεσα προμηθεύσει, πωλήσει ή μεταφέρει σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή ότι είναι αποδέκτες όπλων ή οποιουδήποτε συναφούς υλικού ή οποιασδήποτε τεχνικής συμβουλής, εκπαίδευσης ή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της χρηματοοικονομικής βοήθειας, που σχετίζονται με βίαιες δραστηριότητες ένοπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,2)εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στη διεύθυνση ή στην τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ανάλογα με την περίπτωση, ή συνιστούν καταπατήσεις ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη στοχοποίηση αμάχων, τις επιθέσεις που βασίζονται σε εθνοτικά ή θρησκευτικά κριτήρια, τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών κέντρων, των δικαστηρίων, των σχολείων και των νοσοκομείων και τις απαγωγές και αναγκαστικές εκτοπίσεις, 3)εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στη διεύθυνση ή στην τέλεση πράξεων που αφορούν σε σεξουαλική βία και σε βία βασισμένη στο φύλο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 4)στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά στην ένοπλη σύρραξη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου, 5)παρέχουν υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα, μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των διαμαντιών, του χρυσού, της άγριας πανίδας καθώς επίσης και των προϊόντων άγριας πανίδας εντός της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ή από αυτή,6)εμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή της στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 7)εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στη διεύθυνση, στη χρηματοδότηση ή στη διενέργεια επιθέσεων κατά αποστολών των Ηνωμένων Εθνών ή των διεθνών παρουσιών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, των αποστολών εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γαλλικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 65 της απόφασης 2387 (2017) και που τις υποστηρίζουν καθώς και κατά του ανθρωπιστικού προσωπικού, 8)ηγούνται φορέα που η Επιτροπή έχει καθορίσει σύμφωνα με τις παραγράφους 36 ή 37 της απόφασης 2134 (2014), με τις παραγράφους 11 ή 12 της απόφασης 2196 (2015), με τις παραγράφους 12 ή 13 της απόφασης 2262 (2016) ή με την παρούσα απόφαση ή έχουν παράσχει υποστήριξη σε, ή έχουν ενεργήσει για ή εκ μέρους, ή σύμφωνα με τις οδηγίες ατόμου ή φορέα, που η Επιτροπή έχει καθορίσει σύμφωνα με τις παραγράφους 36 ή 37 της απόφασης 2134 (2014), με τις παραγράφους 11 ή 12 της απόφασης 2196 (2015), με τις παραγράφους 12 ή 13 της απόφασης 2262 (2016), με τις παραγράφους 16 ή 17 της απόφασης 2339 (2017) ή με την παρούσα απόφαση, ή ενός φορέα ο οποίος ανήκει σε ή ελέγχεται από καθορισμένο άτομο ή φορέα. 22.Καταδικάζει όλες τις πράξεις υποκίνησης σε βία, ιδιαίτερα σε εθνοτική ή θρησκευτική βάση, που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και αποφασίζει ότι τα άτομα και οι φορείς που τελούν αυτές τις πράξεις και μετά εμπλέκονται ή παρέχουν υποστήριξη σε πράξεις που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας μπορεί να πληρούν τα κριτήρια καθορισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 20 ανωτέρω. 23.Χαιρετίζει τα μέτρα που λαμβάνονται από τα Κράτη Μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών για την εφαρμογή της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας κατά της Παράνομης Εκμετάλλευσης Φυσικών Πόρων όπως εγκρίθηκε με τη Διακήρυξη της Λουσάκα του 2010, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της χρήσης, από τους οικονομικούς παράγοντες, των Πλαισίων Δέουσας Επιμέλειας, όπως οι Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τη Δέουσα Επιμέλεια όσον αφορά τις Υπεύθυνες Αλυσίδες Εφοδιασμού σε Ορυκτά από Περιοχές που επηρεάζονται από Συρράξεις και από Περιοχές Υψηλού Κινδύνου και ενθαρρύνει όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής, να συνεχίσουν να προωθούν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της δέουσας επιμέλειας. Επιτροπή Κυρώσεων 24.Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής ισχύει σε σχέση με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 54 και 55 της απόφασης 2127 (2013) και με τις παραγράφους 30 και 32 της απόφασης 2134 (2014), η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με την παρούσα απόφαση. 25.Τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής τακτικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, τους διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς, όπως μπορεί να είναι αναγκαίο, ιδίως με τα γειτονικά Κράτη και τα Κράτη της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των μέτρων των οποίων η ισχύς παρατείνεται με την παρούσα απόφαση, και στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει όπου και όταν ενδείκνυται, το ενδεχόμενο διεξαγωγής επισκέψεων από τον Πρόεδρο και/ή τα μέλη της Επιτροπής σε επιλεγμένες χώρες. 26.Ζητά από την Επιτροπή να προσδιορίσει πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα μέτρα των παραγράφων 1, 2, 9 και 16 ανωτέρω και να καθορίσει την κατάλληλη πορεία δράσης σε κάθε περίπτωση και ζητά από τον Πρόεδρο, σε τακτικές εκθέσεις προς το Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 41 κατωτέρω, να υποβάλει εκθέσεις προόδου για το έργο της Επιτροπής επί αυτού του θέματος. 27.Υπενθυμίζει την απόφαση της Διαδικασίας Κίμπερλι ότι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία μπορεί να αρχίσει ξανά το εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών από τις «ζώνες συμμόρφωσης» που ορίζονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η Διαδικασία Κίμπερλι, σημειώνει ότι η Διαδικασία Κίμπερλι προτίθεται να τηρεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, την Επιτροπή, την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ενήμερα για τις αποφάσεις της, ζητά από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας της Διαδικασίας Κίμπερλι για την Εποπτεία να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή για το έργο της Ομάδας Εποπτείας της Διαδικασίας Κίμπερλι για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποφάσεων για περιοχές που ορίζονται ως «ζώνες συμμόρφωσης» και αποφάσεων που σχετίζονται με το εμπόριο των αποθεμάτων ακατέργαστων διαμαντιών που υπάρχουν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. 28.Καλεί σε ενισχυμένη επαγρύπνηση τα κέντρα διεθνούς εμπορίου και τα Κράτη της περιοχής για τη στήριξη των προσπαθειών των αρχών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να αποκαταστήσουν το νόμιμο εμπόριο και να ωφεληθούν από τους φυσικούς της πόρους και επαινεί την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία για τη λήψη ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της δυνατότητας εντοπισμού και αναγνώρισης των διαμαντιών από τις ζώνες συμμόρφωσης, έτσι ώστε τα διαμάντια να μη χρησιμοποιούνται προς όφελος ενόπλων ομάδων ή για την αποσταθεροποίηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. 29.Αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Διαδικασία Κίμπερλι στο ζήτημα των αποθεμάτων των διαμαντιών και ενθαρρύνει τη Διαδικασία Κίμπερλι να διευκολύνει την επίλυση του ζητήματος αυτού, σε συνεργασία με τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και σε συνεννόηση με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 30.Εκφράζει την πλήρη του υποστήριξη στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 59 της απόφασης 2127 (2013). 31.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με περαιτέρω παράταση το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα αναγκαία διοικητικά μέτρα το ταχύτερο δυνατόν για να υποστηρίξει τη δράση της. 32.Αποφασίζει ότι η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)να επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση της εντολής της, όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, 2)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες από Κράτη, σχετικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, περιφερειακούς οργανισμούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στην παρούσα απόφαση, ιδιαίτερα με περιστατικά μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της, κατόπιν αίτησης των Κρατών Μελών, διευκόλυνσης στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων, 3)να παράσχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, μια ενδιάμεση έκθεση, όχι αργότερα από την 30η Ιουλίου 2018, και μια τελική έκθεση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 54 και 55 της απόφασης 2127 (2013) και με τις παραγράφους 30 και 32 της απόφασης 2134 (2014), των οποίων η ισχύς παρατάθηκε βάσει των παραγράφων 1, 2, 9 και 16 της παρούσας απόφασης, 4)να υποβάλει ενημερωτικά σημειώματα προόδου στην Επιτροπή, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν η Ομάδα το κρίνει απαραίτητο, 5)να επικουρεί την Επιτροπή κατά την επεξεργασία και την ενημέρωση των πληροφοριών του καταλόγου ατόμων και φορέων που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαιροποιήθηκαν με τις παραγράφους 20 και 21 ανωτέρω, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής βιομετρικών στοιχείων και πρόσθετων πληροφοριών για τη δημόσια διαθέσιμη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο, 6)να επικουρεί την Επιτροπή παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με άτομα και φορείς που μπορεί να πληρούν τα κριτήρια καθορισμού των παραγράφων 20 και 21 ανωτέρω, μεταξύ άλλων μέσω της διαβίβασης αυτών των πληροφοριών στην Επιτροπή, μόλις καθίστανται διαθέσιμες, και της συμπερίληψης, στις επίσημες γραπτές εκθέσεις της, των ονομάτων των ατόμων και φορέων που ενδεχομένως καθοριστούν, κατάλληλων πληροφοριών για την ταυτοποίηση και σχετικών πληροφοριών για τους λόγους για τους οποίους το άτομο ή ο φορέας μπορεί να πληροί τα κριτήρια καθορισμού των παραγράφων 20 και 21 ανωτέρω, 7)να καταγράφει, σε συνεργασία με την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και να αναφέρει στην Επιτροπή, πράξεις υποκίνησης σε βία, ιδιαίτερα σε εθνοτική ή θρησκευτική βάση, που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και να καθορίζει τους δράστες, 8)να συνεργάζεται με την Ομάδα Εποπτείας της Διαδικασίας Κίμπερλι για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία για την υποστήριξη της επανέναρξης των εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή σε περίπτωση που η επανέναρξη του εμπορίου αποσταθεροποιεί την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή αποβαίνει προς όφελος ενόπλων ομάδων. 33.Καλεί την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεργάζεται ενεργά με άλλες Ομάδες ή Σώματα Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας, σχετικά με την εφαρμογή της εντολής τους. 34.Εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με αναφορές ύπαρξης παράνομων δικτύων εμπορίας ανθρώπων που συνεχίζουν να χρηματοδοτούν και να προμηθεύουν ένοπλες ομάδες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και ενθαρρύνει την Ομάδα, κατά την υλοποίηση της εντολής της, να αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση τέτοιων δικτύων. 35.Ζητά η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να περιλαμβάνει την απαραίτητη εμπειρία σε θέματα φύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της απόφασης 2242 (2015), και ενθαρρύνει την Ομάδα να αντιμετωπίζει το ζήτημα του φύλου ως ζήτημα που αφορά όλες τις πτυχές της εντολής της, στις έρευνες και εκθέσεις της. 36.Παροτρύνει την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τα γειτονικά της κράτη και τα άλλα Κράτη Μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών να συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο για τη διερεύνηση και την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων και των ενόπλων ομάδων που εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση και στο λαθρεμπόριο φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού και των διαμαντιών, στη λαθροθηρία και στο λαθρεμπόριο άγριας πανίδας. 37.Παροτρύνει όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη, καθώς και διεθνείς, περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και την ασφάλεια των μελών της. 38.Περαιτέρω παροτρύνει όλα τα Κράτη Μέλη και όλους τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους, ώστε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκτελέσει την εντολή της. 39.Ζητά από τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Εκπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία στο πλαίσιο Συρράξεων να συνεχίσουν την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών με την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998(2011). Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση 40.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής και εκείνα στα οποία βρίσκονται ή εδρεύουν καθορισμένα άτομα και φορείς, να εφαρμόζουν ενεργά τα μέτρα που περιέχονται στην παρούσα απόφαση και να υποβάλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 54 και 55 της απόφασης 2127 (2013) και τις παραγράφους 30 και 32 της απόφασης 2134 (2014), των οποίων η ισχύς παρατάθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 9 και 16 της παρούσας απόφασης. 41.Ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προφορικά, μέσω του Προέδρου της, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στο Συμβούλιο, σχετικά με το συνολικό έργο της Επιτροπής αναφορικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μαζί, μεταξύ άλλων, με τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, με κατάλληλο τρόπο, και ενθαρρύνει τον Πρόεδρο να πραγματοποιεί τακτικές ενημερώσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη. 42.Επιβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και ότι θα είναι έτοιμο να επανεξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης μέσω πρόσθετων μέτρων, της τροποποίησης, της αναστολής ή της άρσης των μέτρων, όπως μπορεί να χρειάζεται ανά πάσα στιγμή υπό το φως της προόδου που θα έχει επιτευχθεί για τη σταθεροποίηση της χώρας και τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. 43.Ζητά, στο πλαίσιο αυτό, από τη Γραμματεία να παρέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εντός των επόμενων 6 μηνών, κριτήρια αξιολόγησης των μέτρων του εμπάργκο όπλων σύμφωνα με την πρόοδο της αναμόρφωσης του τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας και των αναγκών τους, σύμφωνα με την επιλογή 3 της επιστολής του Γενικού Γραμματέα της 10ης Ιουλίου 2017 προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας. 44.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία