ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/1/25.07.2018

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αριθμ. Φ. 0544/Μ.6405-Μ.6761/ΑΣ 54518 Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 7ης και 8ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τα Πρωτόκολλα της 7ης και 8ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Τεχνικής και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που υπογράφηκαν στην Αθήνα, στις, 23 Νοεμβρίου 2010 και στο Κάιρο, στις 4 Δεκεμβρίου 2014, αντίστοιχα, το κείμενο των οποίον σε πρωτότυπα στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΠΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Η 7η Σύνοδος της Ελληνο-Αιγυπτιακής Μικτής Επιτροπής έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις (Άρθρο 8) της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου (Κάιρο, 26 Φεβρουαρίου 1986). Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Σπύρος ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Υφυπουργός Εξωτερικών. Επικεφαλής της Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας ήταν ο Μουσταφά ΕΙΣΣΑ. Υφυπουργός Επικρατείας της Αιγύπτου, αρμόδιος για θέματα συνεργασίας με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Υπουργείο Διεθνούς Συνεργασίας). Τα μέλη των δύο Αντιπροσωπειών παρατίθενται αντιστοίχως στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι δύο Πλευρές αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την 6η Σύνοδο, η οποία έλαβε χώρα στο Κάιρο, στις 18 και 19 Ιουνίου 2006, και συμφώνησαν ως προς την ανάγκη για περαιτέρω προώθηση των υφιστάμενων διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Οι δύο Πλευρές εκτίμησαν τις υψηλού επιπέδου επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2006 και μετά. Οι επισκέψεις αυτές επιβεβαίωσαν την αμετακίνητη θέληση τους να αναπτύξουν ισχυρότερους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς και να βελτιώσουν τις επενδυτικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι Συμφωνίες και τα Πρωτόκολλα, τα οποία υπεγράφησαν ή κυρώθηκαν προσφάτως μεταξύ των δύο χωρών, συνέβαλαν επίσης στο σκοπό αυτό. Οι πρόσφατες υψηλού επιπέδου επαφές και το ισχύον διμερές νομικό και θεσμικό πλαίσιο επισυνάπτονται επίσης στο παρόν πρωτόκολλο, στα Παραρτήματα ΙV και V, αντίστοιχα. Στις εναρκτήριες δηλώσεις τους, οι Επικεφαλής των δύο Αντιπροσωπειών αναφέρθηκαν στους ιστορικούς και εμπορικούς δεσμούς και σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των δύο χωρών και έκαναν μία ανασκόπηση των οικονομικών εξελίξεων στις δύο χώρες. Οι Επικεφαλής των δύο Αποστολών ενέκριναν την Ημερήσια Διάταξη, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν Πρωτόκολλο, ως Παράρτημα ΙΙΙ. Οι συζητήσεις έλαβαν χώρα σε φιλικό και θερμό κλίμα, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις άριστες σχέσεις που παραδοσιακά υφίστανται μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να εμβαθύνουν το ισχύον επίπεδο οικονομικής συνεργασίας, ενώ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με σκοπό την εντατικοποίηση και διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας διμερούς συνεργασίας. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων της 7ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας - Αιγύπτου συνοψίζονται ως εξής: 1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1)Συνολική επισκόπηση της οικονομικής συνεργασίας και των -εμπορικών σχέσεων Οι δύο Πλευρές τόνισαν τη σημασία που αποδίδουν στις παραδοσιακά καλές σχέσεις που διατηρούν στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας και του διμερούς εμπορίου και επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευση τους για περαιτέρω εξέλιξη και διεύρυνση των σχέσεων αυτών. Ο όγκος συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών σημειώνει σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Οι δύο Πλευρές σημείωσαν, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς ροής συναλλαγών. Οι δύο Πλευρές χαιρέτισαν τις προσπάθειες των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων να ανασυγκροτήσουν το Ελληνο-Αιγυπτιακό Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Αιγύπτου και εξέφρασαν την πεποίθηση τους ότι το προαναφερόμενο Επιχειρηματικό Συμβούλιο θα συμβάλλει ενεργά στην ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνογνωσίας και των κοινοπραξιών στις δύο χώρες, θέτοντας ως στόχους και τις γειτονικές χώρες. Για το σκοπό αυτό, οι δύο Πλευρές αναμένουν την πραγματοποίηση μίας ειδικής εκδήλωσης που θα μπορούσε να διοργανωθεί στην Αθήνα, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να γίνει ο εορτασμός για την προαναφερόμενη ανασυγκρότηση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επιχειρηματίες από τις δύο χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν διμερείς συναντήσεις προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας στο μέλλον. 2)Θέματα διμερών εμπορικών συναλλαγών Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές τους κοινότητες για να συμμετέχουν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποστολές και άλλες δραστηριότητες που προωθούν το εμπόριο, με σκοπό τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών συνεργασιών. Οι δύο Πλευρές κλήθηκαν να: Συμμετέχουν με Επίσημη Κρατική Συμμετοχή στις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις που διεξάγονται στις δύο χώρες, ήτοι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που διοργανώνεται από τη ΗΕLΕΧΡΟ κάθε Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη και τη Διεθνή Έκθεση Καΐρου που διοργανώνεται κάθε χρόνο το Μάρτιο από τον G.Ο.Ι.Ε.F (Γενικός Οργανισμός Διεθνών Εκθέσεων της Αιγύπτου). Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν τρόπους που θα διευκολύνουν τη διμερή ροή συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε. - Αιγύπτου, καθώς και τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπου αυτή εφαρμόζεται. Η Ελληνική πλευρά αναφέρθηκε στα ακόλουθα θέματα, σε σχέση με τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές: Αναφορικά με τις Αιγυπτιακές απαιτήσεις εισαγωγής κονσερβοποιημένων ροδάκινων, η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την επιθυμία της οι αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου να επανεξετάσουν τους σχετικούς κανονισμούς προκειμένου να επιτραπεί το ανεμπόδιστο εμπόριο των συγκεκριμένων προϊόντων. Η Ελληνική πλευρά δήλωσε ότι οι «Ελιές Καλαμών» και το «Τυρί Φέτα» είναι προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. Η Ελληνική πλευρά ζήτησε από την Αιγυπτιακή Πλευρά να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προϋποθέσεις της σχετικής επισήμανσης πληρούνται επαρκώς στην Αίγυπτο. Η Ελληνική πλευρά ζήτησε από την Αιγυπτιακή Πλευρά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συμφωνίας Συνδέσεως Ε.Ε. - Αιγύπτου, να απλουστεύσει τις τελωνειακές απαιτήσεις και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούν το πιστοποιητικό προέλευσης ΕUR1. Η Αιγυπτιακή Πλευρά ζήτησε να της παρασχεθούν όλες οι διαθέσιμες διευκολύνσεις ως προς τα Ελληνικά λιμάνια για την παραλαβή των εξαγωγών πατάτας από την Αίγυπτο. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι η άμεση και ακριβής απόκριση σε αμοιβαία αιτήματα διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά θέματα - που διατυπώνονται είτε στο πλαίσιο της υφιστάμενης διμερούς συμφωνίας είτε στο πλαίσιο του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου 5 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου - θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του υπάρχοντος επίπεδου τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. 3)Διμερές νομικό πλαίσιο Η Συμφωνία και τα Μνημόνια που αναφέρονται στο Παράρτημα V τέθηκαν σε ισχύ μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία κύρωσης από την Ελληνική πλευρά. Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή των ακόλουθων Μνημονίων: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανώνυμων. Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Κατασκευών (Εgyptian Federatiοn fοr Βuilding and Cοnstructiοn - ΕFCΒC). Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Αγροτικού Ερευνητικού Κέντρου της Αιγύπτου (ΑRC) Μνημόνιο Συνεργασίας για την Επιστημονική Συνεργασία και την Υποστήριξη της Πολιτικής σχετικά με «Γεωπληροφορικές τεχνολογίες για την αγροτική και περιβαλλοντική διαχείριση στην περιοχή της Μεσογείου». Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία που επετεύχθη αναφορικά με τα ακόλουθα Μνημόνια, τα οποία θα οριστικοποιηθούν και θα υπογραφούν σε μεταγενέστερο στάδιο: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας Ιnνest in Greece Α.Ε. και της Αιγυπτιακής Γενικής Αρχής για Επενδύσεις και Ελεύθερες Ζώνες. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξάνδρειας. 2.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει συμπεριληφθεί στις δέκα πρώτες χώρες που λαμβάνουν Αναπτυξιακή Βοήθεια από την Ελλάδα. Για το χρονικό διάστημα 2006-2009. η Ελληνική Δημοκρατία διέθεσε συνολικά 26,78 εκατομμύρια € προς όφελος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, χρηματοδοτώντας προγράμματα κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κοινωνίας/οικονομίας. Επιπλέον, η Ελληνική Δημοκρατία, ως επικεφαλής χώρα της Μεσογείου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Νερό (ΜΕD ΕUWΙ) από το 2003, βοηθά την Αίγυπτο στη διαμόρφωση των εθνικών της προτεραιοτήτων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της συνεργασίας αναπτυξιακής βοήθειας και συμφώνησαν να εξετάσουν τρόπους συνέχισης της διμερούς τους συνεργασίας στο συγκεκριμένο τομέα. 3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι δύο Πλευρές, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων διδυμοποίησης στην Αίγυπτο, συμφώνησαν να μελετήσουν την πιθανότητα υλοποίησης προγραμμάτων διδυμοποίησης με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου. Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική πλευρά υπενθύμισε την εμπειρογνωμοσύνη της στον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή προγραμμάτων διδυμοποίησης, καθώς και τη γνώση και το ενδιαφέρον της στον τομέα ανάπτυξης διοικητικής ικανότητας. 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1)Ως αποτέλεσμα του Μνημονίου Συνεργασίας για Επιστημονική Συνεργασία στους τομείς χρήσης τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και διαστημικής για την παρακολούθηση και διαχείριση των καλλιεργειών στην περιοχή της Μεσογείου, μεταξύ του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, Ελλάδα και της Εθνικής Αρχής Επιστημών Τηλεπισκόπησης και Διαστημικής (ΝΑRSS) και του Κέντρου Αγροτικών Υπηρεσιών και Έρευνας για Άγονες Εκτάσεις (ΑLΑRC) του Πανεπιστημίου Αin Shams, Αίγυπτος, πρέπει να σημειωθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Αναφορικά με το πρόγραμμα Gi@ΜΕD «Ηλεκτρονική οργάνωση των γεωπονικών κολλεγίων με τεχνολογίες γεωπληροφορικής για την προώθηση σταθερών πολιτικών στη διαχείριση αγροτικών περιοχών, υδάτινων πόρων και περιβάλλοντος στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο» [www.gi-eastmed.net], οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κυρίως στα πεδία δημιουργίας υποδομής, εγκατάστασης εξοπλισμού και δικτύωσης. Θα μπορούσαν να εξεταστούν τα ακόλουθα ενδεχόμενα προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω εκμετάλλευση και προώθηση των επενδυμένων πόρων: 1.Εφαρμογή μελετών για την υποστήριξη των φορέων λήψης αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, αξιοποίησης γαιών, εκσυγχρονισμού αγροτικών πρακτικών με την ενσωμάτωση των πρόσφατων τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος που απαιτεί το χειρισμό γεωχωρικών πληροφοριών στον αγροτικό και/ ή περιβαλλοντικό τομέα που είναι σημαντικός για τη χώρα. 2.Διατήρηση και εμπλουτισμός της φασματικής βάσης δεδομένων φυτοκοινωνιών και άλλων αντικειμένων επιφάνειας, που απαντώνται συνήθως στη ΝΑ Μεσόγειο και ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων και εμπειριών με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες βάσεις δεδομένων. 3.Επικαιροποίηση και επέκταση του ενεργού Μνημονίου Συνεργασίας με την ενσωμάτωση επιπρόσθετων κυβερνητικών οργανισμών από την Αίγυπτο, στρατηγικής σημασίας για την προώθηση των σύγχρονων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα και τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως το Αγροτικό Ερευνητικό Κέντρο, το οποίο είδη στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να παρατείνουν τη διάρκεια του προγράμματος που είχε υπογραφεί το 2006 ανάμεσα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και την Αιγυπτιακή Αρχή Τηλεπισκόπισης για επιπλέον έξι μήνες. 1)Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της 6ης συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής, τρία προγράμματα υλοποιήθηκαν στην Αίγυπτο από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ): • «Ανάπτυξη και επικύρωση ενός εργαλείου προγραμματισμού άρδευσης ελαίων για τη βελτίωση της απόδοσης χρήσεως ύδατος σε επίπεδο αγρού» • «Επίπτωση υψηλής αλατότητας σε δενδρύλια ελαίας (Οlea eurοpaea L.) σε υδροπονική καλλιέργεια και τεχνικές αντιμετώπισης» • «Καταστροφή παλαιών αποθεμάτων παρασιτοκτόνων μέσω ηλεκτρολυτικής οξείδωσης». Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας είναι έτοιμο για περαιτέρω συνεργασία με τα αντίστοιχα ινστιτούτα της Αιγύπτου στους ακόλουθους τομείς: • Περιβαλλοντική διαχείριση (προστασία και διαχείριση εδαφικών και υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοποικιλότητα, κ.α.) • Μέθοδοι παραγωγής για πιστοποιημένα ασφαλή και υγιεινά προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης • Προϊόντα αλιείας • Υγεία των ζώων και ζωωνόσοι • Αγροτική οικονομία και ανάπτυξη Οι δύο Πλευρές χαιρετίζουν την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Αγροτικού Ερευνητικού Κέντρου (ΑRC) της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων ιδρυμάτων στον τομέα της αγροτικής έρευνας. ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2)Ηλεκτρική Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να υποστηρίξουν προγράμματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και κυρίως εκείνα που χρησιμοποιούν ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές στην Αίγυπτο. Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα βήματα που έχουν ήδη γίνει στον τομέα της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και της Αιγυπτιακής Αρχής Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΝRΕΑ), το οποίο υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της 6ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Αιγύπτου - Ελλάδας για Οικονομική και Τεχνική Συνεργασία, που έλαβε χώρα από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου 2006 και η οποία περιελάμβανε συνεργασία στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών (θερμική ηλιακή ενέργεια - φωτοβολταϊκή ενέργεια -αιολική ενέργεια). Οι δυο Πλευρές θα ανταλλάξουν εμπειρίες, πληροφορίες και θα διοργανώσουν εργαστήρια και σεμινάρια στους ακόλουθους τομείς: • Έρευνα και μελέτες για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. • Ενοποίηση των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (φυσική και θεσμική). • Συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς για την περαιτέρω προώθηση των διεθνών ηλεκτρικών δικτύων διασύνδεσης. • Περιβαλλοντικά θέματα • Αξιολόγηση των χερσαίων πηγών αιολικής ενέργειας, σχεδιασμός και εκτίμηση απόδοσης αιολικών πάρκων, ανάπτυξη τεχνολογιών αιολικής ενέργειας. • Ηλιακή ενέργεια, ειδικότερα η χρήση φωτοβολταϊκών μονάδων στη φωταγώγηση και την άντληση υδάτων σε απομονωμένες περιοχές. • Διατήρηση ενέργειας στον τομέα των κτιρίων, έμφαση σε Τεχνικές Θερμικής Μόνωσης σε συνδυασμό με τη χρήση ηλιακής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Οι δύο Πλευρές θα συνεργαστούν στενά σε προγράμματα δημιουργίας υποδομής και θα ενθαρρύνουν Ελληνικές εταιρείες να επενδύσουν στην κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού. Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενθαρρύνουν τις εταιρείες και τους φορείς τους να συνεργαστούν στον τομέα της ενέργειας. Για το σκοπό αυτό. η Ελληνική πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της σε τρέχοντα ή μελλοντικά προγράμματα που υλοποιούνται στην Αίγυπτο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της στους τομείς της ηλιακής θερμικής ενέργειας, των φωτοβολταϊκών συστημάτων, των βιοκαυσίμων, της αιολικής ενέργειας και της γεωθερμικής ενέργειας. Η Αιγυπτιακή Πλευρά χαιρέτισε το Ελληνικό ενδιαφέρον το οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω εθνικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν με σκοπό να συνάψουν ένα Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική πλευρά παρουσίασε στην Αιγυπτιακή Πλευρά ένα προσχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας, με την υπόσχεση της τελευταίας να το μελετήσει, εξετάσει και απαντήσει σχετικά το συντομότερο δυνατόν. β) Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να προωθήσουν τη διμερή τους συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα στον τομέα του φυσικού αερίου. Η Ελληνική πλευρά επισήμανε το ενδιαφέρον της για τη χρήση φυσικού αερίου συμπεριλαμβανομένου του συμπιεσμένου φυσικού αερίου, από ή μέσω της Αιγύπτου, προκειμένου να τροφοδοτηθούν ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Η Αιγυπτιακή Πλευρά χαιρέτισε το Ελληνικό ενδιαφέρον και στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την επιθυμία της για την επιτάχυνση της προόδου στο εν λόγω ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων προγραμμάτων στην Κρήτη. Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών πετρελαίου και αερίου μέσω: • Συνεργασίας στον τομέα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης πετρελαίου και αερίου μέσω της συμμετοχής ελληνικών εταιρειών στους ετήσιους γύρους προσφορών που ανακοινώνονται από την Αιγυπτιακή Εταιρεία Πετρελαίου (ΕGΡC), την Κρατική Εταιρεία Αερίου της Αιγύπτου (ΕGΑS) και την κρατική εταιρείας πετρελαίου Ganοub el Wadi Ρetrοleum Ηοlding Cοmpany. • Μελέτης της δυνατότητας σύστασης κοινοπραξιών για τη συνεργασία στους τομείς υλοποίησης έργων πετρελαίου και συντήρησης εγκαταστάσεων πετρελαίου. • Συνεργασίας στον τομέα κατασκευής εξοπλισμού και υλικών που απαιτούνται για την εκπόνηση έργων πετρελαίου. • Συνεργασίας στον τομέα εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου ως πηγής ενέργειας σε κατοικίες, βιομηχανικές ζώνες και οχήματα. • Συνεργασίας στην εκτέλεση έργων στον τομέα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων. • Ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών με τη συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια, τα οποία θα διοργανωθούν από κοινού στις δύο χώρες. 3)Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή Οι δύο Πλευρές τόνισαν το γεγονός ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μέτρων ενεργειακής απόδοσης αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2)Οδικές Μεταφορές Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την άμεση σύναψη της διμερούς Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επιβατών και Αγαθών, η οποία έχει κατατεθεί στην Αιγυπτιακή Πλευρά προς μελέτη. Η Αιγυπτιακή Πλευρά αναγνώρισε την Ελληνική άποψη και δήλωσε ότι θα εξετάσει τη συγκεκριμένη Συμφωνία και θα καταθέσει την απάντησή της το ταχύτερο δυνατόν. 1)Θαλάσσιες Μεταφορές Οι δύο Πλευρές υπογράμμισαν την επιθυμία τους σχετικά με τα παρακάτω θέματα: • Προώθηση των σχέσεών τους στον τομέα της ναυτιλίας βάσει της Συμφωνίας περί Ναυτιλιακών και Θαλάσσιων Μεταφορών, η οποία υπεγράφη το 1981. • Ενθάρρυνση ναυτιλιακών εταιρειών για την παροχή τακτικών υπηρεσιών ναυτιλίας, οι οποίες συνδέουν τις δύο χώρες. • Προώθηση της συνεργασίας σε λιμενικά ζητήματα και η πιθανή σύσταση τακτικής σύνδεσης μεταξύ Ελληνικών και Αιγυπτιακών λιμένων, μέσω σταθερής, συχνής και βιώσιμης ροής αγαθών και επιβατών. Η Ελληνική πλευρά τόνισε επίσης τη σημασία εφαρμογής των αρχών του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και τη σημασία της διευκόλυνσης των ναυτικών και της προστασίας του επαγγέλματος του ναυτικού. Η Αιγυπτιακή Πλευρά εξέφρασε τη συμφωνία της σχετικά με τις δύο συγκεκριμένες αρχές με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία των δύο χωρών. Επιπροσθέτως, η Αιγυπτιακή Πλευρά τόνισε τη σημασία εξέτασης της πιθανότητας επικαιροποίησης της Συμφωνίας του 1981. Αναφορικά με τα προαναφερόμενα ζητήματα, οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την κοινή τους επιθυμία για τη σύναψη μίας κοινής συμφωνίας μέσω διμερών διαβουλεύσεων. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., καθώς και ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.. εξέφρασαν την επιθυμία τους να προβούν στη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας αποσκοπώντας στην προώθηση της μεταξύ 14 Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών Αθήνα τους συνεργασίας με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξάνδρειας. Για το σκοπό αυτό, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να προβούν στις απαραίτητες διευθετήσεις για τη σύναψη των Μνημονίων. 3)Εναέριες Μεταφορές Οι δύο Πλευρές υπογράμμισαν τις υφιστάμενες διμερείς σχέσεις στον τομέα των εναέριων μεταφορών και εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω ανάπτυξη των αεροπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την αναγκαιότητα συνέχισης της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2007. για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης Διμερούς Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών, ούτως ώστε να υπογραφεί σύντομα μία νέα Συμφωνία. Για το λόγο αυτό, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να κανονίσουν μία συνάντηση εμπειρογνωμόνων προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη Συμφωνία το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Στο πλαίσιο της κοινής συμμετοχής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της αντίστοιχης αρχής της Αιγύπτου (ΝΑΝSC) στη Φάση Ορισμού της Πρωτοβουλίας Βlue ΜΕD FΑΒ και την επακόλουθη συνεργασία των δύο φορέων σε επιχειρησιακά θέματα σχετικά με τη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας, συμφωνήθηκε, κατόπιν αιτήματος της Αιγυπτιακής Πλευράς, τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας να διοργανώσουν και να παράσχουν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Διαχείρισης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας σε επιλεγμένους ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. εξέφρασε το ενδιαφέρον του για συνεργασία με τα αεροδρόμια της Αιγύπτου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και παροχής συμβουλών. Οι διαβουλεύσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μεταξύ του Υπουργείου Πολιτικής Αεροπορίας της Αιγύπτου, της Κρατικής Εταιρείας Αερομεταφοράς και Αεροναυτιλίας της Αιγύπτου (ΕΗCΑΑΝ), αρμόδιας για την ανάπτυξη των αερομεταφορών, και του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν τα δύο μέρη. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. εξέφρασε την επιθυμία του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή, αποσκοπώντας σε μία μακρόχρονη παρουσία στην Αίγυπτο. ΙV. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βάσει του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στο Κάιρο τον Ιούνιο του 2006, οι δύο Πλευρές χαιρέτισαν τη συνεχή τους συνεργασία στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό (ΜΕD ΕUWΙ), της οποίας ηγείται η Ελλάδα αφότου ξεκίνησε το 2003. Οι δύο Πλευρές δήλωσαν ότι δεσμεύονται να συνεχίσουν τη γόνιμη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης του ΟΗΕ για τη Μεσόγειο (UΝΕΡ/ΜΑΡ) και της Μεσογειακής Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΜCSD), συγκεκριμένα για την εφαρμογή της Μεσογειακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΜSSD - 2005). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διμερή συνεργασία στο πλαίσιο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» και τις δραστηριότητες που λαμβάνονται στον Περιβαλλοντικό πυλώνα αυτής. Τέλος, οι δύο Πλευρές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο», η οποία ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου 2010 στην Αθήνα, αποσκοπώντας μεταξύ άλλων σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (CΟΡ16), το οποίο θα πρέπει να απεικονίζει τα συμφέροντα και τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου. Η Αιγυπτιακή Πλευρά παρουσίασε τις ακόλουθες προτάσεις για συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος: • Τομέας διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος - Ανταλλαγή εμπειριών και επιτόπιες επισκέψεις μεταξύ των ειδικών επιστημόνων στους τομείς βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών και για την εφαρμογή πολυμερών συμφωνιών και συμβάσεων για το περιβάλλον, όπως η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, η Σύμβαση Ραμσάρ, το Πρόγραμμα Δράσης για τη Μεσόγειο - προστασία αποδημητικών ζώων. - Χωροκατακτητικά είδη και η επίδρασή τους στη Βιοποικιλότητα - Βιολογική Ασφάλεια - Προστασία θαλάσσιων θηλαστικών στη Μεσόγειο Θάλασσα • Τομέας παράκτιων και θαλάσσιων ζωνών - Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση του παράκτιου τουρισμού και της αλιείας στο πλαίσιο ενιαίας διαχείρισης των παράκτιων ζωνών • Τομέας κλιματικής αλλαγής - Υλοποίηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων - Καταβολή προσπαθειών στον τομέα υιοθέτησης δραστηριοτήτων για την κλιματική αλλαγή, ειδικά στον Αγροτικό τομέα - Παρακολούθηση και προσαρμογή της ανόδου της στάθμης των θαλάσσιων υδάτων. Η Ελληνική πλευρά χαιρέτισε τις προτάσεις δηλώνοντας ότι θα τις μελετήσει και ότι θα απαντήσει άμεσα. Διαχείριση Πόσιμου Νερού και Λυμάτων Οι δύο Πλευρές, επιθυμώντας να προωθήσουν και να ενδυναμώσουν της συνεργασία τους στη διαχείριση των υδάτων και των λυμάτων, συμφώνησαν να ερευνήσουν τους πιθανούς τρόπους συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και η Κρατική Αιγυπτιακή Εταιρεία Υδάτων και Λυμάτων εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη συνεργασίας στους ακόλουθους τομείς: 1.Σχεδιασμός, λειτουργία και διατήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και λυμάτων 2.Διαχείριση του δικτύου διανομής πόσιμου ύδατος, έλεγχος διαρροών 3.Διαχείριση δικτύων και συστημάτων ύδατος και λυμάτων, εξυπηρέτηση πελατών κ.λπ. 4.Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης 5.Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων 6.Ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών στον τομέα περιβαλλοντικής προστασίας αναφορικά με την ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση υδάτινων πόρων. V. ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι δύο Πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία αναβάθμισης των αμοιβαίων επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών σχέσεων, ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων των δύο χωρών και της προώθησης των ευκαιριών επένδυσης στους τομείς όπου και οι δύο χώρες διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επιπροσθέτως, οι δύο Πλευρές αναγνώρισαν τη σημαντική προοπτική για τη σύσταση κοινοπραξιών σε διάφορους τομείς, όπου οι δύο χώρες έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως. μεταξύ άλλων, υποδομή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, λιανικό εμπόριο, ναυτιλία, λιμένες, υλικά κατασκευών, κ.λπ. Για το λόγο αυτό, οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να διοργανώσουν αμοιβαίες συναντήσεις επαγγελματικών αντιπροσωπειών στις δύο χώρες, προκειμένου να εξερευνήσουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο και την Ελλάδα αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τις συνόδους Βusiness-tο-Βusiness (Β2Β). Οι δύο Οργανισμοί Προώθησης Επενδύσεων συζήτησαν το περιεχόμενο ενός προτεινόμενου Μνημονίου Συνεργασίας για την προώθηση διμερών άμεσων επενδύσεων, με σκοπό να ενδυναμώσουν και να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, να ενισχύσουν τις επαγγελματικές σχέσεις και να αναπτύξουν την αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των δύο μερών. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν για τα ακόλουθα: - Ενθάρρυνση αμοιβαίων επενδύσεων στις χώρες τους μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων και εργαστηρίων για την παρουσίαση των εξελίξεων που συμβαίνουν και το επενδυτικό κλίμα που επικρατεί στις δύο χώρες καθώς και άλλα κίνητρα που οι κυβερνήσεις προσφέρουν στους επενδυτές. - Ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες. Πα το σκοπό αυτό, οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία κοινών επενδύσεων που δύνανται να προσφέρουν πρόσθετες ευκαιρίες συνεργασίας για τις δύο Πλευρές Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν για τη σημασία επίλυσης προβλημάτων που κάποιοι επενδυτές πιθανώς να αντιμετωπίζουν στη χώρα τους. Η Ελληνική πλευρά σημείωσε τις ευκαιρίες επένδυσης στην Ελλάδα στους κάτωθι τομείς: - Τουρισμός - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας - Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Τρόφιμα και Ποτά - Ευκαιρίες που προκύπτουν από το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων, δημόσιας περιουσίας και ακινήτων. Η Αιγυπτιακή Πλευρά σημείωσε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο στους κάτωθι τομείς: - Πετροχημικά προϊόντα - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας - Αγροτικές Επιχειρήσεις - Τουρισμός - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Υποδομή - Υφάσματα - Λιανικό εμπόριο - Υγειονομική περίθαλψη Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν σε μία τελική μορφή προσχεδίου του προτεινόμενου Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο σύντομα πρόκειται να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. VΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1)Τραπεζικές Υπηρεσίες Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη γόνιμη συνεργασία στον τομέα των Τραπεζικών Υπηρεσιών, σημειώνοντας τη σημασία της παρουσίας μεγάλων Ελληνικών Τραπεζών στην Αίγυπτο. Οι δύο Πλευρές σημείωσαν τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδας στο κοινό πρόγραμμα ΕΕ-ΕΚΤ για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου στον τομέα της τραπεζικής επιτήρησης. Το σπουδαιότερο έργο του τρέχοντος προγράμματος είναι η εφαρμογή της νέας Σύμβασης της Βασιλείας σε τοπικό επίπεδο και η ενίσχυση κανονιστικών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδας θεωρεί απαραίτητη τη σύναψη ενός Μνημονίου Συνεργασίας με την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η υφιστάμενη συνεργασία, ειδικότερα στον τομέα της επιτήρησης των τραπεζικών υπηρεσιών μεταξύ διασυνοριακών Ελληνικών ομίλων. 2)Τουρισμός Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έως τώρα πρόοδο των διμερών τους σχέσεων στον τομέα του τουρισμού και εξέφρασαν την πρόθεση τους για περαιτέρω προώθηση. Για το σκοπό αυτό, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των ταξιδιωτικών τους οργανισμών προκειμένου να αυξηθεί η τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών, να διευκολύνουν τις επενδύσεις και τη σύσταση κοινοπραξιών στους αντίστοιχους τομείς τουρισμού και να προωθήσουν τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό. Τόνισαν επίσης τη σπουδαιότητα συνέχισης της συνεργασίας τους στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Επιπλέον, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) έχει προτείνει συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας με την Αιγυπτιακή Αρχή Τουρισμού στους ακόλουθους τομείς: • Επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση ανώτατου διοικητικού προσωπικού από την Αίγυπτο σε τουριστικά επαγγέλματα παρεχόμενη από τον ΕΟΤ • Εκπαίδευση Ελλήνων δυτών παρεχόμενη από εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εταιρείες της Αιγύπτου στην Ερυθρά Θάλασσα (πόλεις Νταχάμπ. Σαρμ ελ-Σέιχ. Χουργκάντα) • Από κοινού εκπόνηση και προώθηση τουριστικών πακέτων από τρίτες χώρες, συνδυάζοντας επισκέψεις στην Ελλάδα και την Αίγυπτο με τίτλο: «Ένα μακρύ ταξίδι μέσω των δύο αρχαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου» • Μία ειδική Ελληνική αποστολή στην Αίγυπτο αποτελούμενη από αντιπροσώπους του ΕΟΤ και του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) για την παρουσίαση μίας έκθεσης τροφίμων κατά τα έτη 2011 και 2012 με σκοπό την προώθηση του τουρισμού με έμφαση στην τοπική κουζίνα. Η Αιγυπτιακή Πλευρά πρότεινε τη συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: - Ενθάρρυνση για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων σε νέες περιοχές τουριστικής ανάπτυξης καθώς και έκθεση των εγκαταστάσεων και των πρωτοβουλιών που παρέχονται σε επενδυτές των δύο χωρών. - Ενθάρρυνση για τη διοργάνωση επιμορφωτικών μαθημάτων προς Αιγυπτίους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ελληνική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα - Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στον τομέα δημιουργίας μαρίνων προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο τουρισμός με σκάφη και να αξιοποιηθεί η Ελληνική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα - Ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα του τουρισμού, διαφημιστικό υλικό και στατιστικά στοιχεία και στις δύο χώρες. 3)Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και Τηλεπικοινωνίες Το Υπουργείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αιγύπτου χαιρέτισε τη συνεχιζόμενη συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφοράς και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας (πρώην Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών) στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε υπογραφεί από τα δύο μέρη στις 31 Οκτωβρίου 2006. Επιπλέον, τα δύο μέρη ενθαρρύνουν τις τρέχουσες συζητήσεις για συνεργασία μεταξύ του φορέα τηλεπικοινωνιών στην Αίγυπτο Τelecοm Εgypt και της εταιρείες ΟΤΕGLΟΒΕ για το υποθαλάσσιο καλώδιο ΤΕ - Νοrth. Τα δύο μέρη θα εξετάσουν τα ενδεχόμενα ανάπτυξης στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις δύο χώρες καθώς και τις σχετικές στρατηγικές και τομείς ενδιαφέροντος (όπως αναφέρεται και στο συνημμένο κατάλογο στο Παράρτημα VΙ). Οι δύο Πλευρές, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών στις δύο χώρες, αποφάσισαν να επιτρέψουν στις εν λόγω επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν επίσης να επιτρέψουν σε επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες επείγουσας διανομής (express mail). VΙΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν για την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της βιομηχανίας. Επιπλέον, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν τη δυνατότητα υποστήριξης προγραμμάτων διδυμοποίησης μεταξύ βιομηχανικών ζωνών και τεχνολογικών πάρκων στις δύο χώρες. Οι δύο Πλευρές σημείωσαν την πρόθεση τους να ενεργοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπογράφηκε στις 18 Ιουνίου 2006 μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης και του Αιγυπτιακού Οργανισμού Τυποποίησης και Ποιότητας (ΕΟS), το οποίο προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της τυποποίησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης προτείνει τη λήψη των ακόλουθων πρωτοβουλιών: • Μελέτη σχετικά με τη συμβατότητα του Αιγυπτιακού Συστήματος Τυποποίησης με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης • Μελέτη σχετικά με τη σήμανση ΕC των αιγυπτιακών προϊόντων που εξάγονται στην Ευρώπη. Οι δύο Πλευρές θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να βρουν τους οικονομικούς πόρους για να καλύψουν τις δαπάνες των προαναφερόμενων προγραμμάτων. Κατασκευές Οι δύο Πλευρές σημείωσαν τη σημασία για τη συνεργασία στον τομέα οικοδόμησης και κατασκευών και για το λόγο αυτό χαιρέτισαν την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανώνυμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Κατασκευών (ΕFCΒC). Για το σκοπό αυτό, εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία στον τομέα των κατασκευών. VΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Οι δυο Πλευρές τόνισαν τις ισχυρές και μακροχρόνιες ιστορικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και επανέλαβαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν την πλούσια και γόνιμη συνεργασία μέσω πολιτιστικών οργανισμών που αναπτύσσουν προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος (Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και Πολιτιστικά Κέντρα). Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να προωθήσουν την Ελληνο-Αιγυπτιακή πολιτιστική συνεργασία στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γενική Διάταξη Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι η 8η Σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ελληνικής Δημοκρατίας θα διεξαχθεί στο Κάιρο, σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί διό της διπλωματικής οδού. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνημένων πρωτοκόλλων και Μνημονίων που προκύπτουν από τις εργασίες της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Για το λόγο αυτό, η Αιγυπτιακή και η Ελληνική πλευρά θα ορίσουν σημεία επαφής στο Υπουργείο Διεθνούς Συνεργασίας και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αντίστοιχα. Έγινε στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου 2010, σε δύο πρωτότυπα στα Αγγλικά, με τα δύο κείμενα της αυτής γνησιότητας. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Υφυπουργός Εξωτερικών (Υπογραφή) ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ Για την Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Υφυπουργός Επικρατείας της Αιγύπτου, αρμόδιος για θέματα συνεργασίας με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΕΪΣΣΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Η 8ηΣύνοδος της Ελληνο-Αιγυπτιακής Μικτής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο στις 4-12-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις (άρθρο 8) της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου (Κάιρο, 26 Φεβρουαρίου 1986). Η Ελληνική Αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών Δημήτριο Κούρκουλα. Η Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον Πρέσβη Μarawan Βadr, Βοηθό του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων {Υπουργείο Διεθνούς Συνεργασίας). Τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών αναφέρονται αντίστοιχα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου. Οι δύο πλευρές αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την 7η συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2010 και συμφώνησαν για την ανάγκη να προωθηθούν περαιτέρω οι υφιστάμενες διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Και οι δύο πλευρές εξετίμησαν τις επαφές υψηλού επιπέδου που έλαβαν χώρα από το 2010 (επισυνάπτονται στο παράρτημα ΙV του παρόντος). Οι επισκέψεις επιβεβαίωσαν την έντονη επιθυμία των μερών να αναπτύξουν ισχυρότερους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς και να βελτιωθούν οι επενδύσεις και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι αρχηγοί των δύο αντιπροσωπειών ενέκριναν την ημερήσια διάταξη, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν (ως παράρτημα ΙΙΙ). Στις εναρκτήριες δηλώσεις τους, οι αρχηγοί των δύο αντιπροσωπειών αναφέρθηκαν στους ιστορικούς και εμπορικούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και έκαναν μια ανασκόπηση των οικονομικών εξελίξεων στις δύο χώρες. Οι συζητηθείς πραγματοποιήθηκαν σε μια φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από τις εξαιρετικές σχέσεις που υπάρχουν κατά παράδοση μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούληση τους να εμβαθύνουν το υφιστάμενο επίπεδο οικονομικής συνεργασίας, ενώ συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με στόχο την εντατικοποίηση και επέκταση της ήδη καθιερωμένης διμερούς συνεργασίας. Τα αποτελέσματα των εργασιών της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιτροπής συνοψίζονται ως εξής: 1- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ α- Συνολική θεώρηση της οικονομικής συνεργασίας και των εμπορικών σχέσεων Οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία που αποδίδουν στις παραδοσιακά καλές σχέσεις τους ως προς την οικονομική συνεργασία και το διμερές εμπόριο, και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους νια την προώθηση και επέκτασή τους. Σημειώνεται ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών αυξάνει σταθερά κατά τα τελευταία πέντε έτη (2009-2013). Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης συνεχίστηκε και κατά το τρέχον έτος, παρά τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που έπληξαν και τις δύο χώρες, οι οποίες δημιουργούν περαιτέρω προκλήσεις στις δύο χώρες να παράσχουν περισσότερες ευκαιρίες για να προωθηθεί η ροή του εμπορίου και η ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές εξήραν τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Αιγυπτιακή Επιχειρηματική Ένωση (ΕΒΑ) και την Ομοσπονδία Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανασύσταση του Ελληνο-αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συμβουλίου (ΒCGΕ), μέσω της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ τους τον Ιούνιο του 2013. Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τα αμοιβαία οφέλη που προέκυψαν από το Ενημερωτικό Σεμινάριο που οργάνωσε η Αιγυπτιακή Επιχειρηματική Ένωση (ΕΒΑ} στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα (16 - 17 Οκτωβρίου 2014) με σκοπό την ευαισθητοποίηση των ελληνικών εταιρειών που επιδιώκουν να εισέλθουν στην αγορά της Αιγύπτου σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αιγυπτιακής οικονομίας και τα πιθανά πεδία επενδύσεων. Το σεμινάριο επίσης κατόρθωσε να συγκεντρώσει κυβερνητικούς εκπροσώπους από τα Υπουργεία Εμπορίου, Βιομηχανίας και Επενδύσεων και των δύο χωρών, καθώς και Έλληνες επενδυτές. Οι δύο πλευρές εξήραν τα αποτελέσματα της πρώτης συνόδου του ελληνο-αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συμβουλίου (ΒCGΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο το Δεκέμβριο του 2014, η οποία αντικατοπτρίζει μια κοινή πεποίθηση ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και την ανάπτυξη των τομέων του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνογνωσίας και των κοινοπραξιών στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης στις γειτονικές χώρες. Οι δύο πλευρές ευελπιστούν ότι το Συμβούλιο θα βοηθήσει επίσης στην επίτευξη μιας οικονομικής συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω των παρεμφερών οικονομικών κρίσεων που βιώνουν οι δύο χώρες. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μελετήσουν τη σκοπιμότητα της δημιουργίας μιας Κοινής Εμπορικής και Βιομηχανικής Επιτροπής μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας για την προώθηση των διμερών εμπορικών σχέσεων, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την παροχή ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την εμπορική κίνηση, πέραν του καθορισμού ενός μηχανισμού για την επίλυση εμπορικών προβλημάτων. β- Διμερή εμπορικά ζητήματα Και οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ομοσπονδίας των Αιγυπτιακών Εμπορικών Επιμελητηρίων και της Ένωσης Ελληνικών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές κοινότητες τους να συμμετέχουν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εμπορικές αποστολές, με στόχο να συνάψουν αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές κάλεσαν η μια την άλλη να λαμβάνει μέρος σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και στις δύο χώρες, και συγκεκριμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διοργανώνει η ΗΕLΕΧΡΟ, και στη Διεθνή Έκθεση Καίρου, που διοργανώνεται από το Γενικό Οργανισμό Διεθνών Εκθέσεων (GΟΙΕF) σε ετήσια βάση το Μάρτιο. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Εκθέσεων και Συνεδρίων της Αιγύπτου και της Εnterprise Greece της Ελληνικής Δημοκρατίας υπογράφηκε σήμερα για την ενθάρρυνση των επιχειρηματικών και εμπορικών αποστολών μεταξύ των δύο χωρών καθώς και τη συμμετοχή σε εκθέσεις τόσο στην Αίγυπτο και την Ελλάδα. Αναφορά έγινε και στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την αιγυπτιακή εμπορική υπηρεσία (ΕCS) για την προώθηση της 47ης συνόδου της Διεθνούς Έκθεσης του Καίρου, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Καΐρου (από 19 - 28 Μαρτίου 2014) και τις προσπάθειες της για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή αρμοδίων ελληνικών αρχών και Συλλόγων Ελλήνων επιχειρηματιών. Η Εnterprise Greece θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών ΒΙG 5 ΕGΥΡΤ, που θα διεξαχθεί στο Κάιρο από 04.06.2015 έως 08.06.2015. Η ελληνική συμμετοχή θα αποτελείται από τριάντα επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους των δομικών υλικών και κυρίως σε μάρμαρα, συστήματα αλουμινίου για προσόψεις, κουφώματα (παράθυρα και πόρτες), ξύλινες επενδύσεις, διακοσμητικές εκτυπώσεις, βιομηχανικές βαφές, επικαλύψεις σκόνης, επικαλύψεις ξύλου, διακοσμητικές εκτυπώσεις, βαφές, διαλυτικά, ηλιακούς συλλέκτες, ηλιακούς θερμοσίφωνες, ηλιακά συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας, ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες κ.λπ. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ο Αιγυπτιακός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρήσεων (ΕJΒΑ) έχουν συμφωνήσει με την ενεργοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης (ΜοU) που υπεγράφη στην Αθήνα το 2013. Η Αιγυπτιακή οργάνωση Σημείο Διεθνούς Εμπορίου (ΕΙΤΡ) πρότεινε την ίδρυση εμπορικών σημείων στην Ελλάδα παρόμοιων με το αιγυπτιακό εμπορικό σημείο για την διάχυση της αιγυπτιακής εμπειρίας σε αυτόν τον τομέα και για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανταλλαγή αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με το εμπόριο. Και οι δύο πλευρές επιθυμούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις διμερείς συναλλαγές των γεωργικών προϊόντων, καθώς υπάρχει δυνατότητα για επέκταση σε περισσότερες κατηγορίας προϊόντων και αύξηση του όγκου των υφιστάμενων εμπορικών ροών, για τα οποία θα καταβληθούν κοινές προσπάθειες. Η Ελληνική πλευρά τόνισε το έντονο ενδιαφέρον της για την προστασία όλων των ελληνικών προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Ειδικότερα, η «Ελιά Καλαμάτας» («Ελιές Καλαμών») και το τυρί «φέτα» θα πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ. Η Ελληνική πλευρά ζήτησε από την αιγυπτιακή πλευρά να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα αυτά θα προστατεύονται επαρκώς, όσον αφορά τη σήμανση, στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι εξαγωγείς πατάτας εξήραν το διάταγμα που εκδόθηκε από τον Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου ορίζονται οι θύρες πρόσβασης για αιγυπτιακές εξαγωγές πατάτες - για την τρέχουσα περίοδο - ως εξής: Θεσσαλονίκη -Πλατύς Γιαλός - Κιάτο. Ως αποτέλεσμα, οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν λάβει καταγγελίες από τους Αιγυπτίους εξαγωγείς πατάτας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Η Ελληνική πλευρά εξήρε την πρόταση της αρμόδιας αρχής της Αιγύπτου (Επιστολή της Κεντρικής Διοίκησης Υγειονομικής Απομόνωσης Φυτών (καραντίνας) με ημερομηνία 12-10-2010) για την αποδοχή του βαμβακιού από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι το δοχείο έχει υποστεί υποκαπνισμό/απολύμανση με φωσφίνη. Ο Αιγυπτιακός Γενικός Οργανισμός Ελέγχου Εξαγωγών και Εισαγωγών (GΟΕΙC) πρότεινε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους νόμους και τις νομοθεσίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες εξαγωγής και εισαγωγής καθώς και την διοργάνωση σεμιναρίων για την προώθηση του εμπορίου και την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της επιθεώρησης πιστοποίησης και εργαστηρίων, καθώς και ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ειδικών στον τομέα των πιστοποιητικών καταγωγής για τη συνέχιση του μηχανισμού που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της προέλευσης και τα συστήματα πιστοποίησης διαχείρισης σημάτων των προϊόντων και των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο πλευρές ζήτησαν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, να εφαρμόζονται πάντα οι τελωνειακές απαιτήσεις - ιδίως εκείνες που αφορούν το πιστοποιητικό προέλευσης ΕUR.1 -. 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Και οι δύο πλευρές θεώρησαν ευπρόσδεκτη την ενίσχυση της γεωργικής και επιστημονικής συνεργασίας, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των ειδικευμένων φορέων στον τομέα της γεωργικής έρευνας μεταξύ των δύο χωρών. Η αιγυπτιακή πλευρά επιθυμεί επίσης να επωφεληθεί από την ελληνική εμπειρία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ως εκ τούτου, ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Αιγύπτου και του ελληνικού Υπουργείου Γεωργίας υπογράφηκε σήμερα. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: 1.Βελτίωση και συντήρηση του εδάφους. 2.Ανακύκλωση των γεωργικών αποβλήτων. 3.Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αγροτική ανάπτυξη και την προώθηση του ρόλου των γυναικών στο πλαίσιο της στρατηγικής της γεωργίας. 4.Φυτοϋγειονομικά θέματα 5.Φυτική παραγωγή και εισροές φυτικής παραγωγής 6.Βιολογική γεωργία 7.Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία και εισροές κτηνοτροφικής παραγωγής 8.Κατεργασία μετά τη συγκομιδή και βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας (marketing) 9.Τεχνικές ταξινόμησης βάμβακα, καταγραφή επωνυμίας και λειτουργία της αγοράς 10.Καθεστώτα ποιότητας, πιστοποίησης και ελέγχου των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 11.Τα συστήματα παροχής συμβουλών σε αγροτικές επιχειρήσεις 12.Υπηρεσίες επέκταση και επιμόρφωσης 13.Κτηνιατρικά θέματα 14.Μηχανοποίηση της γεωργίας 15.Εγγειοβελτιωτικά έργα 16.Αγροτο-περιβαλλοντικά θέματα 17.Προστασία των προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης 18.Αγροτική Έρευνα που σχετίζεται με: - Μεγάλες καλλιέργειες - Φυτοκομία - Τεχνολογία τροφίμων, επεξεργασία και συντήρηση - Περιβαλλοντική διαχείριση (προστασία και διαχείριση του εδάφους και των υδάτινων πόρων, επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων για σκοπούς άρδευσης, διαχείριση αποβλήτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοποικιλότητα, κ.λπ.) Διαδικασίες και μέθοδοι για πιστοποιημένα, ασφαλή και υγιεινά αγροτικά προϊόντα - Υγεία ζώων και ζωονόσοι - Αγροτική οικονομία και ανάπτυξη - Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια - Διαχείριση παρασίτων και νόσων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των φυτοφαρμάκων - Ασφάλεια ανθρώπων, περιβάλλοντος και τροφίμων από τα φυτοφάρμακα - Διατήρηση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και - Βιώσιμη και ασφαλή χρήση των φυτοφαρμάκων Ζωική παραγωγή - Γεωργικά μηχανήματα Συνεργασία στον τομέα της γεωργικής έρευνας μπορεί να εφαρμοστεί, ενδεικτικά, μέσω της ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης, της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα, της ανταλλαγής επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων στις δύο χώρες. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία του έργου Gi@ΜΕD που κατέστησε αναγκαία την επέκταση της λειτουργίας του από το 2011. Στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης για την επιστημονική συνεργασία στους τομείς της χρήσης της τηλεπισκόπισης και των διαστημικών τεχνολογιών για την παρακολούθηση των καλλιεργειών και της διαχείρισης στην περιοχή της Μεσογείου που υπεγράφη το 2010 στην Αθήνα, η Εθνική Αρχή της Αιγύπτου για την Τηλεπισκόπιση και τις Διαστημικές Επιστήμες προτείνει τους ακόλουθους τομείς συνεργασίας με την ελληνική επιστημονική κοινότητα: 1- Σχεδιασμός και κατασκευή σχεσιακών βάση δεδομένων γεω-πληροφοριών που περιλαμβάνουν τη χρήση γης, περιβαλλοντικά, οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία. 2- Αγροτο-περιβαλλοντική παρακολούθηση, προγραμματισμό και διαχείριση. 3- Προστασία του περιβάλλοντος. 4- Διαχείριση υδάτινων πόρων. 5- Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (DSS). Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρόποι συνεργασίας στον τομέα της τηλεπισκόπισης και GΙS εφαρμογών μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών, του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας και στις δύο χώρες περιλαμβάνουν: • Κοινή έρευνα, έργα και δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας. • Ανταλλαγή επιστημόνων, μηχανικών και άλλων εμπειρογνωμόνων. • Διασύνδεση με βιομηχανικές, ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις. • Ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών, δεδομένων και πειραματικών αποτελεσμάτων. • Εκπαίδευση και κατάρτιση. • Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συσκέψεων και ειδικών εκδηλώσεων. • Άλλες δραστηριότητες συνεργασίας που μπορούν αποφασισθούν με κοινή συναίνεση των συμμετεχόντων. Θα μπορούσαν να εξεταστούν τα ακόλουθα με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση και προβολή των επενδεδυμένων κεφαλαίων, χρόνου και προσπαθειών: 1- Η εφαρμογή των μελετών για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, εγγειοβελτιωτικών έργων, ενημέρωση των γεωργικών πρακτικών με την ενσωμάτωση νεότερων τεχνολογιών γεωπληροφορικής, και την αντιμετώπιση κάθε θέματος που απαιτεί χειρισμό των γεωχωρικών πληροφοριών στον τομέα της γεωργίας ή/και περιβαλλοντικό τομέα σημαντικό για το κράτος. 2- Διατήρηση και εμπλουτισμό της φασματικής βάσης δεδομένων των εταιρειών φυτικών προϊόντων και άλλων αντικείμενων επιφανείας κοινών για τη ΝΑ Μεσόγειο, καθώς και ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων και εμπειρίας με σχετικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιας κλίμακας βάσεις δεδομένων. ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ηλεκτρισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την κατανόησή τους για την τρέχουσα κατάσταση του Εθνικού Δικτύου Ηλεκτρισμού της Αιγύπτου που απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση πριν από την εφαρμογή των σχεδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της υλοποίησης τέτοιων έργων στο μέλλον και ιδιαίτερα εκείνων που χρησιμοποιούν την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Αίγυπτο. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τη σημασία της αναθεώρησης, επέκτασης και ενεργοποίησης του μνημονίου συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και της Αιγυπτιακής Αρχής Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΝRΕΑ) τον Ιούνιο του 2006, η οποία περιελάμβανε τη συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (θερμικής ηλιακής ενέργειας - φωτοβολταϊκής ενέργειας - αιολικής ενέργειας). Η αιγυπτιακή πλευρά έχει προτείνει να ασκούνται από κοινού οι ακόλουθες δραστηριότητες: • Ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και τεχνικών επισκέψεων στους τομείς: - Έρευνες και μελέτες νια την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και περιβαλλοντικά ζητήματα. - Ηλιακή ενέργεια και την αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον φωτισμό και υδραυλικές εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές. • Ενθάρρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στην κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και ανεμογεννητριών και την τεχνολογία της ηλιακής ενέργειας. • Οργάνωση προγραμμάτων, ημερίδων και συνεδρίων ανάπτυξης ικανοτήτων. • Επίτευξη της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) και του διεθνούς δικτύου διασύνδεσης. • Ενσωμάτωση των περιφερειακών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνεργασία των δύο πλευρών μπορεί επίσης να επικεντρωθεί στα ακόλουθα: 1.Διακυβέρνηση Ενέργειας και ανάπτυξη θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου 2.Διαμόρφωση πολιτικής και ενεργειακού σχεδιασμού σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 3.Μελέτες ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια, εμπορικά και οικιστικά κτίρια 4.Πιλοτικά έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενθαρρύνουν τις εταιρείες και τους οργανισμούς τους να συνεργαστούν στον τομέα της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της σε τρέχοντα ή μελλοντικά έργα στην Αίγυπτο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στον τομέα της ηλιακής θερμικής ενέργειας, των φωτοβολταϊκών συστημάτων, στα βιο-καύσιμα καθώς και στην αιολική και γεωθερμική ενέργεια. Η αιγυπτιακή πλευρά χαιρέτισε το ελληνικό ενδιαφέρον για το θέμα αυτό που θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω διεθνών διαδικασιών υποβολής προσφορών. ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1)Οδικές Μεταφορές Η αιγυπτιακή πλευρά σημείωσε την πρόταση που έγινε από το ελληνικό Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων προκειμένου να συζητήσουν το διμερές Σχέδιο Σύμβασης για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επιβατών και Εμπορευμάτων, που υποβλήθηκε στην αιγυπτιακή πλευρά για εξέταση. 2)Θαλάσσιες Μεταφορές Και οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας στον τομέα των λιμένων και τη δημιουργία θαλασσίων συνδέσεων μεταξύ λιμένων των δύο χωρών. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούληση τους να οριστικοποιήσουν και να υπογράψουν Μνημόνια κατανόησης μεταξύ της Αρχής Λιμένος Αλεξανδρούπολης και των Λιμενικών Αρχών της Αλεξάνδρειας, Damietta και Ροrt Said και μεταξύ της Αρχής Λιμένος Καβάλας και της Λιμενικής Αρχής της Αλεξάνδρειας. Η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΟΛΠ και της Λιμενικής Αρχής της Αλεξάνδρειας τον Ιούνιο του 2013 άνοιξε το δρόμο για τη συνεργασία μεταξύ λοιπών ελληνικών και αιγυπτιακών λιμένων μειώνοντας έτσι την απόσταση των εμπορικών δρόμων μεταξύ της ευρώπης και της Αιγύπτου. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούληση τους για την περαιτέρω προώθηση των διμερών τους σχέσεων στον τομέα της ναυτιλίας, με βάση τη Συμφωνία για τη ναυτυλία και τις θαλάσσιες μεταφορές που υπεγράφη το 1981. Επιπλέον, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την κοινή τους επιθυμία να διερευνήσουν τις δυνατότητες της επικαιροποίησης της συμφωνίας του 1981 για τη Ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές και συμφωνήθηκε η έναρξη των τεχνικών διαβουλεύσεων. Συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε διεθνή ναυτυλιακά φόρα, ιδίως στο πλαίσιο του ΙΜΟ. Η Ελληνική πλευρά τόνισε τη σημασία της εφαρμογής των αρχών του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού στη διεθνή ναυτιλία και τη σημασία της συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τη ναυτική εργασία με βάση τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της ΔΟΕ. 3)Αεροπορικές Μεταφορές Οι δύο πλευρές σημείωσαν τις μακροχρόνιες διμερείς σχέσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των αερομεταφορών μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την κοινή τους επιθυμία για την τελική υπογραφή της συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία μονογραφήθηκε από τις αεροναυτικές αρχές κατά τη διάρκεια του γύρου διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13 και 14, Σεπτεμβρίου του 2011. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η τελική υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον κατά τη διάρκεια του επόμενου γύρου των διαπραγματεύσεων μεταξύ των αεροναυτικών αρχών. Το αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας και η αιγυπτιακή εταιρεία hοlding για τα Αεροδρόμια και την Αεροναυτιλία έχουν εκφράσει την προθυμία τους να καλέσουν Έλληνες εμπειρογνώμονες να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας με σκοπό τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σχετικά με το σχέδιο Πλοήγησης με βάση τις Επιδόσεις- (ΡΒΝ) και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας σε διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤFΜ) και οποιοδήποτε άλλο τομέα που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των πτήσεων, όπως είναι η βελτίωση του δικτύου διαδρομών, η εφαρμογή ελεύθερων διαδρομών στο περιβάλλον μας κ.λπ. και η εν λόγω επίσκεψη πρόκειται να λάβει χώρα σε το πρώτο εξάμηνο του 2015. V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το Αιγυπτιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος επικροτεί τη συνέχιση της αποτελεσματικής συνεργασίας με το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, κυρίως στο πλαίσιο των περιφερειακών διεθνών οργανισμών και πρωτοβουλιών, όπως το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ/ Σχέδιο Δράσης Μεσόγειος (UΝΕΡ/ΜΑΡ), η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) και το Μεσογειακό Σκέλος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό (ΜΕD ΕUWΙ). 1) Τομέας Διατήρησης της Φύσης: Ανταλλαγή εμπειριών και επισκέψεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης και εφαρμογή των συμβάσεων και των πολυμερών περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, η Σύμβαση της Βαρκελώνης/ Σχέδιο Δράσης για τη Μεσόγειο και η Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας (CΜS). 2) Τομέας Ναυτιλίας και Παράκτιων Ζωνών: Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση του παράκτιου τουρισμού και της αλιείας στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. 3) Τομέας Κλιματικής Αλλαγής: - Από κοινού εκτέλεση των έργων που ελέγχουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. - Προσπάθειες Οργανωτικής Ανάπτυξης στο πεδίο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ιδίως στον τομέα της γεωργίας. - Παρακολούθηση και προσαρμογή στην άνοδο της στάθμης των θαλασσίων υδάτων Επιπρόσθετοι τομείς διμερούς συνεργασίας: Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν την αποτελεσματική συνεργασία τους στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό (ΜΕD ΕUWΙ), που βρίσκεται υπό την ηγεσία της Ελλάδας από την ίδρυση του το 2003. Για το σκοπό αυτό, συγκεκριμένη και λειτουργική συνεργασία αναμένεται σε θέματα χρηστής διακυβέρνησης και βιώσιμης χρηματοδότησης των υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο του διαλόγου Εθνικής Πολιτικής στην Αίγυπτο που θα ξεκινήσει προς το τέλος του 2015. Ο διάλογος εντάσσεται στο πλαίσιο της Διακυβέρνησης και Χρηματοδότησης για το περιφερειακό σχέδιο του Τομέα Υδάτων της Μεσογείου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο και υποστηρίζεται από το Μεσογειακό Σκέλος της Πρωτοβουλίας για το Νερό (ΜΕD ΕUWΙ), που υποστηρίζει σταθερά απτές και οn-demand (κατά παραγγελία) δραστηριότητες στην Αίγυπτο ήδη από το 2006, με τη συμμετοχή πληθώρας Αιγυπτίων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανόμενης της επιχειρησιακής συνεργασίας με την Εθνική Εταιρεία Συμμετοχών για το Νερό και τα Λύματα της Αιγύπτου. VΙ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής συνεργασίας η Γενική Αρχή Επενδύσεων και Ελευθέρων Ζωνών (GΑFΙ) της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και η Εnterprise Greece της Ελληνικής Δημοκρατίας υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθηση των διμερών άμεσων επενδύσεων. Η αιγυπτιακή πλευρά χαιρέτισε τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στο Σχέδιο για τη Νέα Διώρυγα του Σουέζ και την ανάπτυξη του έργου για το Χρυσό Τρίγωνο που θα συνδέει τα βιομηχανικά κέντρα της Qena Safaga καιΑΙ-Qaseer. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αιγυπτιακή Γενική Αρχή Επενδύσεων και Ελευθέρων Ζωνών (GΑFΙ) πρότεινε τους ακόλουθους τομείς συνεργασίας: 1.Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το επενδυτικό περιβάλλον και τις επενδυτικές ευκαιρίες μέσω της συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων, διοργάνωση επισκέψεων για αντιπροσωπείες επενδυτών και επιχειρηματιών, και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται επενδύσεις στις δύο χώρες. 2.Άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας με τις ενώσεις επιχειρηματιών και τα βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια, καθώς και παροχή πληροφοριών σχετικά με το επενδυτικό περιβάλλον στην Αίγυπτο και τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες, μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. 3.Ωφέλεια από την ελληνική εμπειρία στην ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο ανέβηκε 17 θέσεις και έφτασε σε ένα προχωρημένο βαθμό στην Έκθεση «Dοing Βusiness» 2014 που εκδόθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα. 4.Ενίσχυση της επενδυτικής συνεργασίας στους τομείς όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως: • Έργα Νέων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενεργείας. • Τομέας Lοgistics (διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών και λιμένων), ωφέλεια από την τεχνογνωσία των ελληνικών επιχειρήσεων στη διαχείριση του λιμένα του «Πειραιά». • Τομέας Κατασκευών και Υποδομών (ζωτικής σημασίας για την Αίγυπτο λόγω του σχεδίου του κράτους για την ανάπτυξη του τομέα στέγασης μεσαίου και χαμηλού κόστους). • Τομέας Βιομηχανιών Τροφίμων και Λιανικής Πώλησης. VΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1)Τράπεζες Και οι δύο πλευρές επαινούν τη γόνιμη συνεργασία στον τομέα των τραπεζών, επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας των μεγάλων Ελληνικών Τραπεζών στην Αίγυπτο. Η αιγυπτιακή πλευρά πρότεινε περαιτέρω συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Τραπεζικού τομέα και έχει υποβάλει ένα σχέδιο Μνημονίου Κατανόησης (ΜοU) για μια μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CΒΕ) στον τομέα της παρακολούθησης/ελέγχου και εποπτείας των τραπεζών που αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας των διασυνοριακών Ελληνικών ομίλων. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κοινό πρόγραμμα ΕΕ-ΕΚΤ για την παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας, στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου. Το κύριο καθήκον του τρέχοντος προγράμματος είναι η εφαρμογή της νέας Συνθήκης της Βασιλείας στο τοπικό πλαίσιο και η ενίσχυση των ρυθμιστικών πρακτικών. 2)τουρισμός Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στη διμερή συνεργασία τους στον τομέα του τουρισμού. Με στόχο την περαιτέρω εντατικοποίηση των διμερών τουριστικών ροών, ενθάρρυναν τους εθνικούς τουριστικούς φορείς τους να συμμετέχουν σε ταξίδια και τουριστικές εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις προώθησης του τουρισμού, που πραγματοποιούνται στο έδαφος της άλλης πλευράς. Επιπλέον, συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών τους ενώσεων ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφεία, καθώς και άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και την αμοιβαία ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού. Συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν πιθανούς τρόπους συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, καταδυτικό τουρισμό και προσκυνηματικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να επιταχυνθεί η διαδικασία ανταλλαγής των σχεδίων κειμένων του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, 3)ΤΠΕ και Τηλεπικοινωνίες Η Ελληνική πλευρά έχει ήδη επικυρώσει το Μνημόνιο Κατανόησης για τα Ταχυδρομεία, τις τηλεπικοινωνίες και τις τεχνολογίες της πληροφορίας (που υπογράφηκε στις 31 Οκτωβρίου 2006) και η αιγυπτιακή πλευρά εξέφρασε την πρόθεσή της για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών στο προσεχές διάστημα. Το Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας της Αιγύπτου (ΥΕΒΤ) χαιρέτισε τη συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την προθυμία τους να ενεργοποιήσουν το προαναφερόμενο Μνημόνιο. Το ΥΕΒΤ έχει προτείνει συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: • Ευρυζωνικότητα και clοud cοmputing (υπολογιστικό νέφος). • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ηλεκτρονική υπογραφή. • Τεχνολογικά Πάρκα. • Οff shοring και οutsοurcing (μετεγκαταστάσεις και εξωτερικές αναθέσεις). • Green ΙCΤ (πράσινες υπηρεσίες πληροφορικής) • Παιδί την ασφάλεια στο διαδίκτυο. • Ανάπτυξη ικανοτήτων. Το ΥΕΒΤ είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την κάθε χώρα. Εκτός από αυτό, το ΥΕΒΤ έχει προτείνει περαιτέρω τομείς συνεργασίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών, όπως επισυνάπτονται στο παράρτημα VΙ. Η Ελληνική πλευρά σημείωσε τις παραπάνω προτάσεις. VΙΙΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους για την ενημέρωση και την επέκταση του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2006 μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (το οποία έχει ενσωματωθεί στο σύστημα της Εθνικής Υποδομής Ποιότητας της Ελλάδας - ΝQΙS) και τον Αιγυπτιακό Οργανισμό για την Τυποποίηση και την Ποιότητα (ΕΟS). Ειδικότερα, οι δύο πλευρές θα εργαστούν προς την ενθάρρυνση, προώθηση και διατήρηση κοινών σχεδίων στους τομείς της τυποποίησης, διαπίστευσης/αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της μετρολογίας, με αναφορά στα ακόλουθα: • Εναρμόνιση των εθνικών προτύπων με τα διεθνή και ευρωπαϊκά, με σκοπό την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο. • Δημιουργία άμεσων επαφών για την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών και την προώθηση των διμερών τεχνικών ανταλλαγών στους προαναφερθέντες τομείς. Η συγκεκριμενοποίηση της παραπάνω συνεργασίας θα καθοριστεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω μεταξύ των δύο οργανισμών, ΝQΙS και ΕΟS. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της βιομηχανικής συνεργασίας με την εξέταση της δυνατότητας υποστήριξης των προγραμμάτων αδελφοποίησης μεταξύ των βιομηχανικών ζωνών και τεχνολογικών πάρκων και στις δύο χώρες. Και οι δύο πλευρές επεσήμαναν τη σημασία της βιομηχανικής συνεργασίας και πρότειναν τα εξής: • Ενίσχυση της υποστήριξης των σχεδίων αδελφοποίησης μεταξύ των δύο χωρών μέσω της ελληνικής Τράπεζας ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. η οποία σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα και Επιχειρηματικά Πάρκα στην Ελλάδα. • Υποστήριξη και ίδρυση βιομηχανικές περιοχές και συμπλεγμάτων (clusters) στην Αίγυπτο. • Συνεργασία σε βιομηχανίες: βιομηχανίες τροφίμων, χημικών, φαρμακευτικών, καλλυντικών, χάρτου, επίπλων, πλαστικών, γυαλιού, ηλεκτρονικών ειδών, νηματουργίας και υφασμάτων, εργαλείων και μηχανημάτων, δομικών και κατασκευαστικών υλικών. • Δημιουργία εξειδικευμένων εκθέσεων εναλλάξ και στις δύο χώρες, ιδίως στους τομείς των Μικρών και Μεσαίων Βιομηχανιών. Και οι δύο πλευρές θα καταβάλουν προσπάθειες για την εξεύρεση οικονομικών πόρων για την κάλυψη των εξόδων των παραπάνω προτάσεων έργων. VΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Και οι δύο πλευρές επεσήμαναν τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα των δομικών έργων και κατασκευών, και από αυτή την άποψη εξέφρασαν ικανοποίηση για την ενεργοποίηση του Μνημονίου που υπεγράφη μεταξύ του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταψιών (ΣΑΤΕ) και της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Εργολάβων Κατασκευαστικών και Δομικών Έργων (ΕFCΒC) κατά τη διάρκεια της 7ης συνόδου της μεικτής επιτροπής το 2010 στην Αθήνα. Για το σκοπό αυτό, η ΕFCΒC πρότεινε συναντήσεις μεταξύ ειδικών και από τις δυο πλευρές για να συζητήσουν τα ακόλουθα: • Διερεύνηση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης και μέσων για την εκμετάλλευσή τους, προς όφελος και των δύο πλευρών. • Τραπεζικές διαδικασίες σχετικά με την παροχή των αναγκαίων πιστώσεων για τα έργα. • Ο τύπος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επωφεληθούν από τις διεθνείς τιμές και τις προσφορές. • Το διαθέσιμο τεχνικό εργατικό δυναμικό στις δύο χώρες και πώς να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των έργων. • Η δυνατότητα δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των αιγυπτιακών και ελληνικών εταιρειών και οι σχετικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις δύο χώρες σε αυτό το θέμα. • Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά την κατασκευή έργων με διάχυση τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, ιδίως στον τομέα της άρδευσης, τη διαχείριση των αποβλήτων και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κεντρικά συστήματα εξαερισμού. ΙΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τους ισχυρούς και μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς και τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και επανέλαβαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω την καλλιέργεια της πλούσιας και γόνιμης συνεργασίας με πολιτιστικούς οργανισμούς που αναπτύσσουν προγράμματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προωθήσουν περαιτέρω την Ελληνο-Αιγυπτιακή πολιτιστική συνεργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού (μέσω της διερεύνησης των δυνατοτήτων για ανταλλαγή και την οργάνωση έργων σχετικών με κινηματογράφο, θέατρο, εικαστικές τέχνες, μουσική και λογοτεχνία). Επιπλέον, οι δύο πλευρές έχουν επαινέσει τις διάφορες εκφάνσεις της συνεργασίας που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία χρόνια, όπως η ανταλλαγή συμμετοχής συγκροτημάτων μουσικής και παραδοσιακών χορών σε φεστιβάλ μουσικής και αμοιβαίες επισκέψεις ποιητών και πεζογράφων για να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η συνεργασία αυτή θα αναπτυχθεί περαιτέρω με την υπογραφή ενός εκτελεστικού προγράμματος για την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς θα προωθηθεί περαιτέρω με την υπογραφή μεταξύ του Υπουργείου Αρχαιοτήτων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας της συμφωνίας για την πρόληψη της κλοπής, παράνομης ανασκαφής και παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας και για την προώθηση, αποκατάστασης και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους. Χ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Και οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο την υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος. Και οι δύο πλευρές θεώρησαν ότι η εκπαιδευτική συνεργασία αποτελεί σημαντικό μέσο για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και των διαπροσωπικών επαφών. ΧΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Και οι δύο πλευρές παρατήρησαν ότι θα είναι αμοιβαία επωφελές να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της υγείας. Από την άποψη αυτή, οι δύο πλευρές πρότειναν να ενισχυθεί η συνεργασία για τα παρακάτω θέματα: - Μεταδοτικές ασθένειες και Δημόσια Υγεία. - Πανδημία και επιδημικές ασθένειες. - Μη μεταδοτικά νοσήματα (όπως ο διαβήτης, ασθένειες του καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων και της υπέρτασης, κ.λπ.). - Συνεργασία στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας. - Επαγγελματικές ασθένειες, πρόληψη και αντίμετρα. - Η ρύπανση του περιβάλλοντος (υδρολογικές λεκάνες και αποχέτευση του νερού). - Συνεργασία με εξειδικευμένα Ιατρικά Ινστιτούτα, Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα του Υπουργείου Υγείας σε κάθε χώρα. ΧΙΙ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και της μετανάστευσης ως εκ τούτου, υπογράφεται σήμερα ένα πρωτόκολλο Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εργατικού Δυναμικού και Μετανάστευσης και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Ελλάδας. ΧΙΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οι δύο πλευρές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης στο πεδίο του αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε σήμερα με στόχο να σταθεροποιήσει τους δεσμούς της φιλίας, την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διεθνή φόρα για θέματα των Ολυμπιακών Αγώνων και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την ασφάλεια και προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών γεγονότων με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Διμερές Νομικό Πλαίσιο Και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν την ανάγκη ανάληψης δράσης για την ενεργοποίηση όλων των συμφωνιών και μνημονίων συμφωνίας που έχουν ήδη υπογραφεί μεταξύ τους, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία αυτή. Και οι δύο πλευρές εξήραν τις προσπάθειες που κατέληξαν σε συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων που υπεγράφη στην Αθήνα στις 13 Ιουνίου 2013 και αργότερα κυρώθηκε με το αιγυπτιακό προεδρικό διάταγμα 541 για το έτος 2013. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή των παρακάτω μνημονίων κατανόησης κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της τρέχουσας Επιτροπής: 1) Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αιγύπτου και του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 2) Μνημόνιο Κατανόησης στο πεδίο του αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. 3) Τεχνικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εργατικού Δυναμικού και Μετανάστευσης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας. 4) Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Γενικής Αρχής Επενδύσεων και Ελεύθερης Ζώνης (GΑFΙ) της Αραβικής Δημοκρατίας και Εnterprise Greece της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την προώθηση των διμερών άμεσων επενδύσεων. 5) Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις μεταξύ του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου (Αιγυπτιακή Αρχή Εκθέσεων και Συνεδρίων) και της Οργάνωσης Εnterprise Greece της Ελληνικής Δημοκρατίας. 6) Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Συνδέσμου των Αιγυπτιακών Εμπορικών Επιμελητηρίων και της Ελληνικής Ένωσης Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας. Γενικές διατάξεις Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η 9η Σύνοδος της Μικτής Ελληνο-αιγυπτιακής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων με τα πρωτόκολλα και μνημόνια που προέκυψαν από την Σύνοδο της Μικτής Ελληνο-αιγυπτιακής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αιγυπτιακή και η Ελληνική πλευρά θα ορίσουν σημεία επαφής στο Υπουργείο Διεθνούς Συνεργασίας και το Υπουργείο Εξωτερικών, αντίστοιχα. Συνήφθη στο Κάιρο στις 4 Δεκεμβρίου 2014 σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα. Για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας Η Α.Ε. ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτριος Κούρκουλας Υπογραφή Για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Η Α.Ε. ο Πρέσβης Μarawan Βadr, Βοηθός του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Συνεργασίας (Υπουργείο Διεθνούς Συνεργασίας) Υπογραφή Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία