ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1965/31965L0569

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1965-12-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1965-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1965-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 65/569/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1965 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Δεκεμβρίου 1965 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 65/569/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ , Εχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως ( 1 ) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνική Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι , κατά το άρθρο 5 εδάφιο β ) της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί των συντηρητικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούντα στα τρόφιμα ( 2 ) , τα Κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1965 τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την επεξεργασία της επιφανείας των εσπεριδοειδών με διφαινύλιο , ορθοφαινυλοφαινόλη και ορθοφαινυλοφαινολικό νάτριο ότι , αν τα εσπεριδοειδή τα επεξεργασμένα με τα παραπάνω προϊόντα δεν θα μπορούσαν πλέον να τίθενται σε εμπορία μέσα στην Κοινότητα , ο εφοδιασμός με εσπεριδοειδή των περιοχών που είναι απομακρυσμένες από τους τόπους παραγωγής θα καθίστατο πολύ ανεπαρκής ή και θα διεκόπτετο σε ορισμένες εποχές του έτους ότι , δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθούν πριν από την πάροδο πολλών μηνών οι μελέτες για τις μεθόδους που επιτρέπουν τον έλεγχο του ακριβούς υπολείμματος των εν λόγω προϊόντων στα εσπεριδοειδή , που πωλούνται στον καταναλωτή ότι συνεπώς φαίνεται αναγκαίο , προκειμένου να επιτραπεί στα Κράτη μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία τους στο θέμα αυτό , να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1966 η προθεσμία που περιορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1965 από το άρθρο 5 , εδάφιο β ) της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 ότι πρέπει να δοθεί σε κάθε Κράτος μέλος η ευχέρεια να απαιτεί σήμανση ή επισήμανση των επεξεργασμένων εσπεριδοειδών με την ένδειξη της επεξεργασίας που έγινε , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Το άρθρο 5 της οδηγίας του Συμβουλίου , της 5ης Νοεμβρίου 1963 , περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών , σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τροποποιείται ως εξής : - η ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 1965 που αναφέρεται στο εδάφιο β ) αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 1966 . - το εδάφιο αυτό συμπληρώνεται με τις ακόλουθες διατάξεις : ' Εν τούτοις , κάθε Κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει , τα εσπεριδοειδή που έχουν υποστεί επεξεργασία στην επιφάνειά τους με τις εν λόγω ουσίες , να φέρουν σήμανση ή επισήμανση με την ένδειξη της επεξεργασίας που τους έγινε . ' Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 23 Δεκεμβρίου 1965 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος E . COLOMBO ( 1 ) ΕΕ αριθ . 209 της 11.12.1965 , σ . 3139/65 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . 12 της 27.1.1964 , σ . 161/64 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία