ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1972/31972L0002

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1972-01-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1971-12-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1971-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 72/2/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1971 περί εβδόμης τροποποιήσεως της οδηγίας «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με το συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Δεκεμβρίου 1971 περί εβδόμης τροποποιήσεως της οδηγίας « περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα » ( 72/2/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι , σύμφωνα , με το άρθρο 5 υπό α ) και το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία της 30ης Μαρτίου 1971 (2) , τα Κράτη μέλη οφείλουν να απαγορεύσουν τη χρησιμοποίηση ορισμένων συντηρητικών και ότι η απαγόρευση αυτή πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1972 σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1968 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (3) . ότι το συμπληρωματικό χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την οδηγία της 20ης Δεκεμβρίου 1968 για την ολοκλήρωση των επιστημονικών και τεχνικών ερευνων που αφορούν τα εν λόγω συντηρητικά απεδείχθη ανεπαρκές και συνεπώς ενδείκνυται να παραταθεί τούτο για ένα έτος , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Στο άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερη φράση της οδηγίας της 5ης Νοεμβρίου 1963 , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 20ης Δεκεμβρίου 1968 , η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1972 αντικαθίσταται με την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1973 . Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 20 Δεκεμβρίου 1971 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. PEDINI (1) ΕΕ αριθ. 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (2) ΕΕ αριθ. 87 της 17 . 4 . 1971 , σ. 12 . (3) ΕΕ αριθ. N 309 της 24 . 12 . 1971 , σ. 25 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία