ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1972/31972L0168

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1972-05-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1972-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1972-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 72/168/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών των κηπευτικών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Απριλίου 1972 περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών των κηπευτικών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων κηπευτικών(1) προς σπορά, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της 30ής Μαρτίου 1971(2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2, Εκτιμώντας: ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερθείσης οδηγίας, τα Κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν έναν ή περισσότερους καταλόγους των ποικιλιών που είναι αποδεκτές επισήμως για πιστοποίηση και έλεγχο των προτύπων (standard) σπόρων και για την εμπορία τους- ότι η αποδοχή ποικιλιών υπόκειται σε όρους κοινοτικούς, των οποίων ο σεβασμός πρέπει να εξασφαλίζεται με επίσημες εξετάσεις και ιδίως με ελέγχους καλλιέργειας- ότι οι εξετάσεις πρέπει να καλύπτουν έναν ικανοποιητικό αριθμό χαρακτηριστικών που θα καθιστούν δυνατή την περιγραφή των ποικιλιών- ότι είναι αναγκαίο να καθορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αποτελούν τουλάχιστο αντικείμενο μιας εξετάσεως- ότι, επί πλέον, οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των εξετάσεων θα πρέπει να καθορισθούν- ότι αυτά τα χαρακτηριστικά και οι ελάχιστες προϋποθέσεις εξετάσεως πρέπει να καθορίζονται έχοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα Κράτη μέλη καθορίζουν όπως οι επίσημες εξετάσεις που εκτελούνται για την αποδοχή ποικιλιών ειδών των κηπευτικών καλύπτουν τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I. Φροντίζουν ώστε να πληρούνται κατά την εκτέλεση των εξετάσεων οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II. Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, όχι αργότερον της 1ης Ιουλίου 1972, τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφούνται προς την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν περί αυτού αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 14 Απριλίου 1972. Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος S. L. MANSHOLT (1) EΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7. (2) ΕΕ αριθ. Ν 87 της 17.4.1971, σ. 24. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. ΚΡΕΜΜΥΔΙ Allium cepa L. 1. Φύλλωμα: 1.1 ύψος 1.2 χρώμα 1.3 γλαυκισμός: παρουσία ή απουσία 2. Βολβός: 2.1 χρώμα του εξωτερικού φλοιού 2.2 χρώμα της σάρκας 2.3 δακτυλιοειδής σχηματισμός της σάρκας 2.4 σχήμα 2.5 περιεκτικότης σε ξηρή ουσία 3. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 2. ΠΡΑΣΟ Allium porrum L. 1. Φύλλωμα: 1.1 γενική άποψη 1.2 σχήμα του ελάσματος 1.3 εμφάνιση της επιφάνειας 1.4 χρώμα 1.5 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (να μετράται μετά από μία περίοδο ψύχους) 2. Στέλεχος: 2.1 μήκος 2.2 πάχος 2.3 σχήμα 3. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): μέγεθος 4. Ταχύτης αναπτύξεως 5. Αντοχή στο ψύχος 3. ΑΝΘΡΙΣΚΟΣ Ο ΧΑΙΡΕΦΥΛΛΟΣ Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1. Γενική άποψη του φυτού 2. Φύλλο: 2.1 χρώμα 2.2 επιφάνεια 2.3 σχήμα των φυλλαρίων 2.4 οδόντωση των φυλλαρίων 3. Άνθος: μήκος του θύρσου 4. ΣΕΛΙΝΟ Apium graveolens L. Α. Σέλινο το αυλακωτό 1. Φυτό: 1.1 εμφάνιση 1.2 παραφυάδες: παρουσία ή απουσία 2. Φύλλωμα: 2.1 χρώμα 2.2 διάστιξη: παρουσία ή απουσία 3. Μίσχος: 3.1 κατασκευή: συμπαγής ή κοίλος 3.2 χρώμα 3.3 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 3.4 μήκος 3.5 πλάτος 3.6 σχήμα διατομής 4. Κλίση προς λεύκανση: φυσική ή τεχνητή Β. Σελινόριζα 1. Φύλλωμα (κατά την αρχή της αναπτύξεως του κονδύλου): 1.1 εμφάνιση 1.2 ύψος 1.3 αριθμός 1.4 μέγεθος των φυλλαρίων 1.5 ανθοκυάνη: στο μίσχο: παρουσία ή απουσία 2. Κόνδυλος: 2.1 μέγεθος 2.2 σχήμα 2.3 μέγεθος των προεξοχών 2.4 τύπος παρεμβολής των ριζών 2.5 αριθμός ριζών 2.6 παχύτης των ριζών 2.7 εμφάνιση της επιδερμίδος 3. Χρώμα κατά το μαγείρευμα 5. ΣΠΑΡΑΓΓΙ Asparagus officinalis L. 1. Λεπτοειδές φύτρο: 1.1 ένταση του ανθοκυανικού χρωματισμού του άκρου 1.2 διάμετρος 2. Γενετική διανομή: ποικιλία ερμαφρόδιτη ή αρσενική 3. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 6. ΣΕΣΚΟΥΛΟ Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich 1. Φυτό: 1.1 βλαστοί: παρουσία ή απουσία 1.2 γενική άποψη του φυλλώματος 2. Φύλλο (στο στάδιο του πλήρως ανεπτυγμένου φυτού): 2.1 μήκος, περιλαμβανομένου του μίσχου 2.2 σχήμα 2.3 φλύκταινες 2.4 χρώμα 2.5 εύρος της κυρίας νευρώσεως 2.6 διατομή του μίσχου 3. Μονοσπερμία 7. ΚΟΚΚΙΝΟΓΟΥΛΙ Beta vulgaris L. var. esculenta L. 1. Φύλλωμα: 1.1 αναλογία φυλλώματος/ρίζης 1.2 ένταση του ανθοκυανικού χρωματισμού 2. Ρίζα: 2.1 σχήμα 2.2 σχήμα της βάσεως 2.3 εμφάνισις φελλού στο φλοιό 2.4 εξωτερικό χρώμα 2.5 χρώμα της σάρκας 3. Μονοσπερμία 4. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 8. ΛΑΧΑΝΟ ΚΑΤΣΑΡΟ Brassica oleracea L. var. acephala D.C. subvar. Laciniata L. 1. Ύψος του στελέχους 2. Φύλλο: 2.1 σχήμα 2.2 χρώμα 2.3 βαθμός βοστρυχώσεως 9. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. var. botrytis 1. Νεαρό φυτό: ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 2. Πλήρως ανεπτυγμένο φυτό: μέγεθος 3. Στέλεχος: μήκος 4. Εξωτερικά φύλλα του πλήρως ανεπτυγμένου φυτού: 4.1 γενική άποψη 4.2 σχήμα του ελάσματος 4.3 χρώμα 4.4 βοστρύχωσις των άκρων 4.5 φλύκταινες 4.6 μέγεθος της κυρίας νευρώσεως 5. Άνθος: 5.1 μέγεθος 5.2 σχήμα 5.3 ανάγλυφο 5.4 το συμπαγές 5.5 χνοασμός: παρουσία ή απουσία 5.6 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 6. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 10. ΜΠΡΟΚΟΛΛΟ Brassica oleracea L. convar. botrytis L. Alef. var. italica Plenck 1. Στέλεχος: 1.1 μήκος 1.2 διακλαδισμοί: παρουσία ή απουσία 2. Φύλλο: 2.1 κυματισμός των άκρων του ελάσματος 2.2 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 3. Ταξιανθία (προ της ανθήσεως του πρώτου άνθους): 3.1 μέγεθος 3.2 σχήμα 3.3 το συμπαγές 3.4 χρώμα 3.5 βράκτεια: εμφανή ή μη εμφανή 3.6 πιθανότης δευτέρας ανθήσεως 11. ΛΑΧΑΝΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera D.C. 1. Στέλεχος: μήκος (στο στάδιο της πλήρους αναπτύξεως του φυτού) 2. Φύλλο: χρώμα 3. Κεφαλή: 3.1 μέγεθος 3.2 σχήμα 4. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 12. ΛΑΧΑΝΟ ΜΙΛΑΝΟΥ Brassica oleracea L. var. bullata D.C. και var. sabauda L. 13. ΚΡΑΜΒΗ ΚΕΦΑΛΩΤΗ Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba D.C. 14. ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ Brassica oleracea L. var. capitata L.f. rubra (I.) Thell 1. Φυτό: 1.1 μέγεθος 1.2 στέλεχος: μήκος 2. Εξωτερικό φύλλο: 2.1 χρώμα 2.2 βοστρύχωση: παρουσία ή απουσία 2.3 παρουσία κηρού 3. Κεφαλή: 3.1 μέγεθος 3.2 σχήμα 4. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 15. ΡΑΦΑΝΟΚΡΑΜΒΗ Brassica oleracea L. var. gongylodes L. 1. Φυτό: μέγεθος 2. Φύλλο: χρώμα 3. Κόνδυλος: 3.1 σχήμα 3.2 χρώμα 4. Ταξινόμηση της εμφανίσεως της ινώδους καταστάσεως 5. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 16. ΓΟΓΓΥΛΟΚΡΑΜΒΗ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΓΟΓΓΥΛΟΚΡΑΜΒΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell 1. Φύλλωμα (να παρατηρείται ολίγον προ της συγκομιδής και σε πλήρως ανεπτυγμένα φυτά): 1.1 τύπος φύλλου: ολόκληρο ή όχι 1.2 αναλογία φυλλώματος/ρίζας 2. Ρίζα: 2.1 σχήμα 2.2 χρώμα της κορυφής 2.3 χρώμα της σάρκας 17. ΠΙΠΕΡΙΑ Capsicum annuum L. 1. Φυτικό έμβρυο: 1.1 ανθοκυάνη στο υποκοτύλιο άξονος: παρουσία ή απουσία 1.2 ένταση του πρασίνου χρωματισμού στο υποκοτύλιο άξονος 2. Φυτό: μήκος μεταξύ γονάτων 3. Καρπός: 3.1 γενική εμφάνιση 3.2 μέγεθος 3.3 σχήμα (εξαιρουμένου του πρώτου καρπού) 3.3.1 σχήμα της διαμήκους διατομής 3.3.2 σχήμα του ποδίσκου 3.3.3 σχήμα της κορυφής 3.4 χρώμα 3.4.1 χρώμα (προ της ωριμάνσεως) 3.4.2 χρώμα (κατά την ωρίμανση) 3.5 πάχος της σάρκας 3.6 εμφάνιση της επιφάνειας του καρπού 3.7 καψαϊκίνη: παρουσία ή απουσία 4. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 18. ΑΝΤΙΔΙ Cichorium endivia L. 1. Γενική εμφάνιση του φυτού 2. Φύλλα: 2.1 εμφάνιση της καρδιάς 2.2 σχήμα των νεαρών φύλλων της καρδιάς (scarole) 2.3 σχήμα του πλήρως ανεπτυγμένου φυτού 2.4 χρώμα του φύλλου 2.5 στιλπνότης του φύλλου 2.6 εμφάνιση της επιφάνειας του ελάσματος (scarole) 2.7 εμφάνιση των άκρων του ελάσματος 2.8 ανθοκυάνη στην κυρία νεύρωση: παρουσία ή απουσία (αντίδι σγουρό) 3. Ταξινόμηση πρωϊμότητος 4. Αντοχή στην ταχύτητα αναπτύξεως 19. ΡΑΔΙΚΙ WITLOOF Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch Α. Witloof ραδίκι 1. Φύλλα: τάση προς πρώιμη αποξήρανση (να παρατηρείται το φθινόπωρο του 1ου χρόνου) 2. Κεφαλή: σχήμα 3. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος κατά τον εξαναγκασμό 4. Ρυθμός αυξήσεως της καρδιάς Β. Ευρύφυλλο ραδίκι (Ιταλικό ραδίκι) 1. Φύλλο (βλαστητική φάση): 1.1 σχήμα 1.2 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 2. Καρδιά: 2.1 σχήμα 2.2 βλαστοί: παρουσία ή απουσία 2.3 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 2.4 ένταση του πρασίνου χρωματισμού 2.5 φλύκταινες του φύλλου 20. ΚΑΡΠΟΥΖΙ Citrullus vulgaris L. 1. Mίσχοι: 1.1 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 1.2 χνοασμός: παρουσία ή απουσία 2. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως): 2.1 βάθος της οδοντώσεως 2.2 χνοασμός: παρουσία ή απουσία 3. Άνθος (κατά το χρόνο του σχηματισμού των πρώτων καρπών): 3.1 σχήμα της στεφάνης 3.2 χνοασμός του κάλυκος: παρουσία ή απουσία 4. Γενετικός τύπος 5. Καρπός (κατά το στάδιο που προηγείται της ωριμάνσεως): 5.1 μέγεθος 5.2 σχήμα 5.3 ραβδώσεις: παρουσία ή απουσία 5.4 βασικό χρώμα του φλοιού (επικάρπιο) 5.5 χρώμα του μαρμαρώδους του φλοιού 5.7 κοιλότης της σάρκας (ενδοκάρπιο) 5.8 υφή της σάρκας 5.9 σπόροι: παρουσία ή απουσία 6. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): 6.1 μέγεθος 6.2 σχήμα 6.3 χρώμα: μονόχρωμος ή πολύχρωμος 7. Ploidy level 21. ΠΕΠΟΝΙ Cucumis melo L. 1. Φυτικό έμβρυο: 1.1 μήκος του υποκοτυλίου άξονος 1.2 μέγεθος των κοτυληδόνων 2. Γενετικός τύπος 3. Καρπός: 3.1 μέγεθος 3.2 σχήμα 3.3 χαλάρωση του ποδίσκου 3.4 ραβδώσεις 3.5 διαποίκιλση 3.6 χρώμα του φλοιού (προς της ωριμάνσεως) 3.7 χρώμα του φλοιού (κατά την ωρίμανση) 3.8 χρώμα της σάρκας 4. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): 4.1 μέγεθος 4.2 χρώμα 5. Ταξινόμηση της περιεκτικότητος σε ζάχαρη του καρπού (κατά την ωρίμανση) 6. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 22. ΑΓΓΟΥΡΙ Cucumis sativus L. 1. Φυτικό έμβρυο: πικρότης: παρουσία ή απουσία 2. Ταξιανθία: αριθμός θηλυκών ανθέων σε κάθε επίπεδο 3. Γενετικός τύπος 4. Καρπός: 4.1 μήκος 4.2 χρώμα (προ της ωριμάνσεως και κατά την ωρίμανση) 4.3 μέγεθος και χρώμα ακανθών 4.4 μέγεθος και χρώμα τριχών 4.5 αριθμός και χρώματα των σαρκωμάτων 4.6 αυλακώσεις 4.7 διαποίκιλση του ωρίμου καρπού 4.8 λαιμός: παρουσία ή απουσία 4.9 παρθενοκαρπική ανάπτυξη 4.10 πικρότης: παρουσία ή απουσία 5. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 23. ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ Cucurbita pepo L. 1. Τύπος αναπτύξεως του φυτού 2. Μίσχοι: 2.1 μήκος μεταξύ των γονάτων 2.2 διατομή 3. Φύλλο (κατά την αρχή της ανθήσεως): 3.1 σχήμα 3.2 βάρος των οδοντώσεων 3.3 στίγματα: παρουσία ή απουσία 3.4 έλικες: παρουσία ή απουσία 4. Άνθη: 4.1 μήκος του ποδίσκου των αρρένων ανθέων 4.2 στεφάνη των θηλέων ανθέων: εμμονή ή μη εμμονή 5. Γενετική διανομή 6. Καρπός: 6.1 σχήμα (κατά το στάδιο της συγκομιδής) 6.2 ραβδώσεις: παρουσία ή απουσία (κατά το στάδιο της συγκομιδής) 6.3 βασικό χρώμα του φλοιού (κατά το στάδιο της συγκομιδής) 6.4 χρώμα του μαρμαρώδους του φλοιού (κατά το στάδιο της συγκομιδής) 6.5 χρώμα του φλοιού (κατά το στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως) 6.6 το μαρμαρώδες: παρουσία ή απουσία (κατά το στάδιο της πλήρους ωριμάνσεως) 7. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): μέγεθος 8. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 24. ΚΑΡΟΤΤΟ Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek 1. Φύλλωμα: ύψος 2. Ρίζα: 2.1 μήκος 2.2 σχήμα 2.3 εξωτερικό σχήμα 3. Σπόρος (ώριμος και ξηρός) - χνοασμός: παρουσία ή απουσία 4. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 25. ΜΑΡΑΘΟ Foeniculum vulgare P. Mill. 1. Γενική άποψη του φυτού 2. Φύλλο: διαστάσεις των διατομών 3. Βολβός: 3.1 σχήμα 3.2 επαλληλία των κολεών 3.3 το ινώδες των κολεών 3.4 βλαστοί: παρουσία ή απουσία 26. ΜΑΡΟΥΛΙ Lactuca sativa L. 1. Φυτικό έμβρυο: 1.1 υποκοτυλικός άξων: ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 1.2 κοτυληδόνες: ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία (προ του ανοίγματος) 2. Φύλλο: (να παρατηρείται από το 3ο και 4ο φύλλο του νεαρού φυτού): 2.1 γενική άποψη 2.2 γενικό σχήμα 2.3 σχήμα της βάσεως 2.4 σχήμα της κορυφής 2.5 πτυχώσεις της άκρης του φύλλου 2.6 περίγραμμα του ανωτέρου ημίσεος 2.7 περίγραμμα του κατωτέρου ημίσεος 2.8. ένταση και απόχρωση του χρωματισμού 2.9 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 3. Φυτό (κατά το στάδιο της συγκομιδής)- 3.1 τύπος της καρδιάς 3.2 πλάγια όψη της καρδιάς 3.3 υφή των φύλλων 3.4 το φλυκταινώδες των εξωτερικών φύλλων 3.5 ένταση και απόχρωση του χρώματος των εξωτερικών φύλλων 3.6 ανθοκυάνη των εξωτερικών φύλλων: παρουσία ή απουσία 4. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): χρώμα 5. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος του σχηματισμού της καρδιάς 6. Ταξινόμηση της ταχύτητος αναπτύξεως της κορυφής κατά τις μακρές ημέρες 27. ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ Petroselinum hortense Hoffm. 1. Φύλλωμα: 1.1 ύψος 1.2 σχήμα της περιφέρειας 1.3 χρώμα 2. Τύπος ρίζης 28. ΦΑΣΙΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ Phaseolus coccineus L. 1. Τύπος αναπτύξεως 2. Άνθος: χρώμα 3. Λοβός: 3.1 μήκος 3.2 ίνες: παρουσία ή απουσία 4. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): χρώμα 29. ΦΑΣΙΟΛΟΣ Phaseolus vulgaris L. 1. Φυτικό έμβρυο: χρώμα του υποκοτυλίου άξονος 2. Τύπος αναπτύξεως: νανοφυές ή αναρριχώμενο 3. Φύλλο: χρώμα του μίσχου, ιδίως στο γόνατο 4. Ταξιανθία: 4.1 χρώμα του άνθους (μονόχρωμο ή δίχρωμο) 4.2 μέγεθος των ανθικών βρακτέων 5. Λοβός: 5.1 μήκος 5.2 εγκαρσία τομή 5.3 μορφή επιφανείας 5.4 ίνες: παρουσία ή απουσία 5.5 μεμβράνη: παρουσία ή απουσία 5.6 στένωση: μεταξύ των σπόρων και στο επίπεδο των σπόρων 5.7 βασικό χρώμα και υπερεπιθέμενο χρώμα 5.8 μήκος και σχήμα του στύλου 5.9 αριθμός ωαρίων 6. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): 6.1 μέγεθος 6.2 σχήμα διαμήκους διατομής 6.3 σχήμα εγκαρσίας διατομής 6.4 χρώμα (εξαιρουμένου του οφθαλμικού δακτυλίου) 6.5 χρώμα του οφθαλμικού δακτυλίου 6.6 χρώμα της στεφάνης 6.7 νεύρωση 7. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 8. Αντίσταση στο Colletotrichum Lindemuthianum 30. ΜΠΙΖΕΛΙ Pisum sativum L. (excl. P. arvense L.) 1. Φυτό: 1.1 μορφή αναπτύξεως (νανοφυές ή αναρριχώμενο) 1.2 αριθμός θέσεως του 1ου ανθικού γονάτου (εξαιρουμένου του κοτυληδονικού γονάτου) 2. Φύλλο: 2.1 χρώμα 2.2 κηλίδωση των φυλλαρίων: παρουσία ή απουσία 3. Ταξιανθία: 3.1 αριθμός ανθέων ανά ταξιανθία 3.2 σχήμα της βάσεως του ανωτέρου πετάλου: σε σχήμα V ή όχι 4. Λοβός: 4.1 μήκος (σε ξηρά κατάσταση) 4.2 σχήμα του ελεύθερου άκρου 4.3 πλαγία όψη της ράχεως (στο δεύτερο ανθικό γόνατο) 4.4 χρώμα του πρασίνου σπόρου 4.5 μεμβράνη: παρουσία ή απουσία 4.6 αριθμός ωαρίων 5. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): 5.1 μέγεθος 5.2 σχήμα (περιλαμβανομένης της εμφανίσεως) 5.3 χρώμα του λεπύρου 5.4 χρώμα των κοτυληδόνων 5.5 σχήμα των αμυλοκόκκων (απλοί ή σύνθετοι) 31. ΡΑΠΑΝΙ Raphanus sativus L. A. Raphanus sativus L. var. niger Pers. 1. Φύλλο (παρατηρήσεις από το 4o έως το 7ο φύλλο): 1.1 μήκος 1.2 γενικό σχήμα 1.3 οδόντωση 1.4 χρώμα του μίσχου 1.5 μέγεθος του τελικού φυλλαρίου 1.6 χρώμα του τελικού φυλλαρίου 2. Ρίζα: 2.1 μέγεθος 2.2 σχήμα 2.3 σχήμα των ώμων 2.4 χρώμα των ώμων 2.5 σχήμα του άκρου 2.6 εμφάνιση της επιδερμίδος 2.7 χρώμα της επιδερμίδος 3. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος B. Raphanus sativus L. var. radicula Pers. 1. Φύλλο (παρατηρήσεις από το 3ο φύλλο): 1.1 μήκος 1.2 γενικό σχήμα 1.3 οδόντωση 1.4 χρώμα 2. Ρίζα: 2.1 σχήμα 2.2 χρώμα της επιδερμίδος 3. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 32. ΣΚΟΡΤΣΟΝΕΡΑ (ΣΤΑΡΙΔΑ) Scorzonera hispanica L. 1. Ρίζα: 1.1 μήκος 1.2 σχήμα 1.3 εμφάνιση της επιδερμίδος 1.4 χρώμα της επιδερμίδος 33. ΤΟΜΑΤΑ Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.) 1. Φυτικό έμβρυο: ανθοκυάνη στο υποκοτύλιο άξονος: παρουσία ή απουσία 2. Τύπος αναπτύξεως: προσδιορισμένος ή μη προσδιορισμένος 3. Σχήμα του φύλλου: φυλλάρια κανονικά ή ολόκληρα 4. Καρπός: 4.1 μέγεθος(1)4.2 σχήμα(1) 4.3 χρώμα (προ της ωριμάνσεως) 4.4 χρώμα (κατά την ωρίμανση) 4.5 αριθμός των φατνιδίων(1) 5. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος. 5.1 περίοδος μεταξύ του φυτρώματος και της ανθήσεως του 3ου άνθους της πρώτης δεσμίδος (δοκιμή σε υγρό) 5.2 περίοδος μεταξύ ανθήσεως και ωριμάνσεως(1) 6. Αντίσταση: 6.1 στο Verticillium alboatrum 6.2 στο Fusarium oxysporum 34. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Solanum melongena L. 1. Φυτικό έμβρυο: 1.1 ανθοκυάνη στον υποκοτύλιο άξονα: παρουσία ή απουσία 1.2 γενική άποψη των κοτυληδόνων 1.3 σχήμα των κοτυληδόνων 2. Φυτό: 2.1 μήκος μεταξύ των γονάτων 2.2 σχήμα του πλήρως ανεπτυγμένου φύλλου 2.3 χνοασμός του άκρου των μίσχων 2.4 ανθοκυάνη στα άκρα των μίσχων: παρουσία ή απουσία 2.5 ακάνθωση (να παρατηρείται από τον κάλυκα) 3. Καρπός: 3.1 μέγεθος 3.2 σχήμα 3.3 χρώμα 3.4 στιλπνότης 3.5 κατανομή των χρωματισμών 3.6 χρωματισμοί: από τον κάλυκα: παρουσία ή απουσία 3.7 ανθοκυάνη: παρουσία ή απουσία 3.8 φύση της ανθοκυάνης 3.9 χρώμα της σάρκας 4. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος: περίοδος μεταξύ φυτρώσεως και ανθήσεως 35. ΣΠΑΝΑΚΙ Spinacia oleracea L. 1. Φυτό: ρυθμός αναπτύξεως 2. Φύλλο (κατά το στάδιο της ανώτατης αναπτύξεως των τεσσάρων πρώτων φύλλων): 2.1 εμφάνιση του μίσχου 2.2 μήκος του μίσχου 2.3 χρώμα 3. Φύλλα (να παρατηρούνται από το 7ο φύλλο στο στάδιο της ανωτάτης αναπτύξεως των φυτών): 3.1 γενική άποψη του μίσχου 3.2 μήκος του μίσχου 3.3 χρώμα 3.4 σχήμα του ελάσματος 3.5 επιφάνεια του ελάσματος 4. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): σχήμα 5. Ταξινόμηση της ταχύτητος αναπτύξεως 6. Γενετική διανομή 7. Αντίσταση στο Peronospora spinaciae 36. ΛΥΚΟΤΡΥΒΑΛΟ (ΣΜΥΡΝΙΟ) Valerianella locusta (L.) Betcke (v. olitoria Polt.) 1. Μέγεθος του φυτού 2. Φύλλο (στο στάδιο της συγκομιδής): 2.1 γενική άποψη 2.2 σχήμα 2.3 χρώμα 2.4 επιφάνεια: λεία ή φλεβώδης 2.5 χνοασμός: παρουσία ή απουσία 2.6 σχήμα της άκρης του φύλλου (να παρατηρείται από το άκρο) 2.7 οδόντωση: παρουσία ή απουσία 3. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): 3.1 μέγεθος 3.2 σχήμα 4. Ταξινόμηση της πρωϊμότητος 37. ΚΟΥΚΙ Vicia faba major L. 1. Μίσχος: μήκος 2. Φυλλάριο: μετά κηλίδων ή μη 3. Άνθος: χρώμα 4. Λοβός: 4.1 γενική άποψη 4.2 μήκος 4.3 αριθμός ωαρίων 5. Σπόρος (ώριμος και ξηρός): 5.1 μέγεθος 5.2 γενικό χρώμα 5.3 τανίνη: παρουσία ή απουσία 5.4 χρώμα του οφθαλμού 38. ΠΟΠ-ΚΟΡΝ Zea mays convar. Microsperma Koern. 39. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ Zea mays convar. Saccharata Koern. 1. Στέλεχος: 1.1 ανθοκυάνη στα γόνατα: παρουσία ή απουσία 1.2 επίπεδο της παρεμβολής του ανωτέρου στάχυος στο κυρίως στέλεχος 2. Στάχυ: 2.1 χρώμα των στιγμάτων (δυο έως τρεις ημέρες μετά την έξοδο) 2.2 μήκος του ποδίσκου 2.3 μήκος των σπάθων 2.4 χρώμα του μίσχου (κατά το στάδιο της πλήρους ωριμότητος) 3. Σπόρος: 3.1 μορφή του συλλεγομένου σπόρου 3.2 σχήμα 3.3 χρώμα της κορυφής και των πλευρών 4. Περίοδος μεταξύ της βλαστήσεως και: 4.1 της αρσενικής ανθήσεως 4.2 της θηλυκής ανθήσεως (1) 3ος καρπός της 2ας και 3ης δεσμίδος, της ωριμότητος υπολογιζόμενης κατά την αρχή του χρωματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ '' ID='1'>1> ID='2'>Κρεμμύδι> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>150> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>2> ID='2'>Πράσο> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>3> ID='2'>Χαιρέφυλλο'> ID='1'' ID='2'>α) ρίζες> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>40> ID='5'>-> ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'' ID='2'>β) φύλλα> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>-> ID='5'>2> ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>4> ID='2'>Σέλινο> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>5> ID='2'>Σπαράγγι> ID='3'>Π.Π> ID='4'>20> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>6> ID='2'>Σέσκουλο> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>7> ID='2'>Κοκκινογούλι> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>8> ID='2'>Λάχανο κατσαρό> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>9> ID='2'>Κουνουπίδι> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>10> ID='2'>Μπρόκολο> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>11> ID='2'>Λάχανο Βρυξελλών> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>12> ID='2'>Λάχανο Μιλάνου> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>13> ID='2'>Κράμβη κεφαλωτή> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>14> ID='2'>Κόκκινο λάχανο> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>15> ID='2'>Ραφανοκράμβη> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>16> ID='2'>Γογγυλοκράμβη ανοίξεως - Γογγυλοκράμβη φθινόπωρου> ID='3'>Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>17> ID='2'>Πιπεριά> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>18> ID='2'>Αντίδι> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>19> ID='2'>Ραδίκι> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>100> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>20> ID='2'>Καρπούζι> ID='3'>Π.Π> ID='4'>20(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>21> ID='2'>Πεπόνι> ID='3'>Π.Π> ID='4'>20(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>22> ID='2'>Αγγούρι> ID='3'>Π> ID='4'>20(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>23> ID='2'>Κολοκύνθη> ID='3'>Π> ID='4'>20(2)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>24> ID='2'>Καρόττο> ID='3'>Π + Πα> ID='4'' ID='5'>200(1)> ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>25> ID='2'>Μάραθο> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>26> ID='2'>Μαρούλι> ID='3'>Π.Π> ID='4'>40(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>27> ID='2'>Μαϊντανός'> ID='1'' ID='2'>α) φύλλα> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'' ID='2'>β) ρίζες> ID='3'>Π + Πα> ID='4'' ID='5'>2> ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>28> ID='2'>Φασίολος ο πολυανθής> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>60> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>29> ID='2'>Φασίλος'> ID='1'' ID='2'>α) νανοφυές> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>150(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>β) αναρριχώμενο> ID='2'>Π + Πα> ID='3'>60> ID='4'' ID='5'>2> ID='6'>2> ID='7'>2'> ID='1'>30> ID='2'>Μπιζέλι (σε πασσάλους)> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>100> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>31> ID='2'>Ραπάνι'> ID='1'' ID='2'>α) ποικ.niger> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>50> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'' ID='2'>β) ποικ.radicula> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>100> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>32> ID='2'>Σκορτσονέρα (σταρίδα)> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>100> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>33> ID='2'>Τομάτα> ID='3'>Π.Π> ID='4'>20(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>34> ID='2'>Μελιτζάνα> ID='3'>Π.Π> ID='4'>30(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>35> ID='2'>Σπανάκι> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>60(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>36> ID='2'>Λυκοτρύβαλο (σμύρνιο)> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>60(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>37> ID='2'>Κουκί> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>38> ID='2'>Πόπ-Κόρν> ID='3'>Π + Πα> ID='4'>40(1)> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2'> ID='1'>39> ID='2'>Σακχαρώδης αραβόσιτος> ID='3'>Π + Πασ> ID='4'>40> ID='5'' ID='6'>2> ID='7'>2> ID='8'>2''> Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ο αιτών θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών τις ποσότητες σπόρων που οι τελευταίες θεωρούν απαραίτητες για να εκτελέσουν τα πειράματα και τους επακολουθούντες ελέγχους. 2. Οι σπόροι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις περί ποιότητος σπόρων που καθορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων κηπευτικών(3). 3. Στην περίπτωση πολυετών φυτών οι δοκιμές πρέπει να συνεχίζονται έως ότου όλα τα χαρακτηριστικά έχουν παρατηρηθεί και σημειωθεί τουλάχιστο μία φορά. 4. Αν δεν είναι βέβαιο ότι η μέθοδος εξετάσεως που χρησιμοποιείται σε ένα Κράτος μέλος εφαρμόζεται εξ ίσου και στα άλλα Κράτη μέλη, η μέθοδος αυτή πρέπει να υποδεικνύεται. 5. Αν ο αριθμός των δοκιμαστικών αγρών ανά έτος δεν τηρείται, ο αριθμός των τεμαχίων ανά έτος, πρέπει κατά συνέπεια να αυξάνεται. 6. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο μέρος Α μπορούν να μειούνται κατά τον έλεγχο γενεαλογικών συντελεστών. (1) Ο ενδεικνυόμενος αριθμός μειούται κατά το ήμισυ αν η δοκιμή εκτελείται σε θερμοκήπιο. (2) Ο ενδεικνυόμενος αριθμός μειούται κατά το ήμισυ στην περίπτωση αναρριχωμένων φυτών (3) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ.7
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία