ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1972/31972L0418

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1972-12-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1972-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1972-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 72/418/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1972 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση», της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών» και των οδηγιών της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 1972 περί τροποποιήσεως των οδηγιών της 14ης Ιουνίου 1966 'περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση', της οδηγίας της 30ής Ιουνίου 1969 'περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών' και των οδηγιών της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 'περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως, τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι αρμόζει, για τους λόγους που εκτίθενται κατωτέρω, να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις των οδηγιών που απαριθμούνται κατωτέρω και που τροποποιήθηκαν τελευταία από την οδηγία της 20ής Ιουλίου 1972(1): οδηγίες του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας, αντιστοίχως, σπόρων τεύτλων προς σπορά(2), σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά(3), σπόρων προς σπορά σιτηρών(4), σπόρων γεωμήλων προς φύτευση(5), οδηγία του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών(6), οδηγίες του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών(7) και περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών(8)- ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι τα υλικά αναπαραγωγής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά για εμπορία σε διάφορα Κράτη Μέλη σύμφωνα με τις προαναφερθείσες οδηγίες, να μην υπόκειται πλέον σε περιορισμούς εμπορίας μεταξύ αυτών των Κρατών Μελών- ότι η εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στις προαναφερθείσες οδηγίες, προκειμένου να εξαλειφθούν παροδικές δυσχέρειες στον ανεφοδιασμό βασικών σπόρων ή πιστοποιημένων σπόρων έχει αποδείξει ότι οι δυσχέρειες αυτές θα μπορούσαν να ξεπεραστούν ευκολότερα με την αποδοχή όχι μόνο σπόρων κατώτερης ποιότητος, αλλά επίσης σπόρων ποικιλιών μη περιλαμβανομένων στον κοινό κατάλογο ποικιλιών ή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών- ότι η εφαρμογή των προαναφερθεισών οδηγιών έχει προκαλέσει δυσχέρειες κατά την εισαγωγή σπόρων στα διάφορα Κράτη Μέλη, λόγω του ότι οι ενδείξεις που απαιτούνται από τον εισαγωγέα σε καθένα από αυτά διαφέρουν και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να εναρμονισθούν οι ενδείξεις αυτές- ότι αρμόζει να τροποποιηθούν οι ενδείξεις που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα των σπόρων ορισμένων ειδών που απαριθμούνται στις προαναφερθείσες οδηγίες, ιδίως όσον αφορά τη σημείωση των ποσοτήτων- ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί η χρήση αυτοκόλλητης ετικέτας για όλα τα είδη σε αντικατάσταση της σημειώσεως που υπάρχει στο εσωτερικό της συσκευασίας- ότι αρμόζει να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί εμπορίας σπόρων προς σπορά σιτηρών, όπως στην περίπτωση άλλων αναλόγων οδηγιών, οι σπόροι που προορίζονται για την παραγωγή φυτών για καλλωπιστική χρήση- ότι η οδηγία περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση δίνει αφορμή για ορισμένες τροποποιήσεις σχετικές με τη συσκευασία, το μέγεθος και τους απαιτούμενους ελέγχους, που ενδείκνυται να επεκταθούν και σε ορισμένους επιβλαβείς και επικίνδυνους οργανισμούς- ότι έχει κριθεί αναγκαίο να είναι ανεκτοί σε εθνικό επίπεδο, για μία μεταβατική περίοδο που λήγει το 1975, οι σπόροι standard ποικιλιών κηπευτικών, οι οποίες δεν είναι επίσημα αποδεκτές ούτε στο εθνικό ούτε στο κοινοτικό επίπεδο- ότι, εξάλλου, θα ήταν δυνατό, από το 1977, να εξαρτώνται όλες οι αποδοχές ποικιλιών από τα πορίσματα των επισήμων εξετάσεων- ότι οι σπόροι ορισμένων ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον για ορισμένα Κράτη Μέλη, αν και παράγονται ή τουλάχιστον τίθενται σε εμπορία σ' αυτά σε ασήμαντες ποσότητες- ότι, ως εκ τούτου, ορισμένα είδη πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και τα Κράτη Μέλη πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφαρμογής της οδηγίας για σπόρους προς σπορά των ειδών αυτών- ότι είναι αναγκαίο, για όλες τις ποικιλίες που έγιναν αποδεκτές προ της 1ης Ιουλίου 1972, σύμφωνα με διαφορετικές αρχές από εκείνες που καθιερώνονται στην οδηγία περί κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, να δοθεί προθεσμία επαρκώς μακρά ώστε να δύνανται να διατεθούν οι σπόροι προς σπορά που ανήκουν στις ποικιλίες αυτές, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά τροποποιείται ως εξής: 1. Το κείμενο του άρθρου 11 παράγραφος 1 περίπτωση β) δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη, αν οι ενδείξεις αυτές είναι τυπωμένες ανεξίτηλα στη συσκευασία ή αν χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην περίπτωση α).' 2. Στο άρθρο 14 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Τα Κράτη Μέλη που προβλέπουν παρεκκλίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 περίπτωση α), μεριμνούν ώστε οι σπόροι αναπαραγωγής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων να μην υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορίας ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τις διατάξεις εξετάσεως, τη σήμανση και σφράγισή τους: α) αν έχουν επίσημα ελεγχθεί από την αρμόδια για την πιστοποίηση υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων, β) αν ευρίσκονται μέσα σε συσκευασίες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και γ) αν αυτές οι συσκευασίες φέρουν επίσημη ετικέτα, η οποία φέρει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις: - υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους - σχετικό αριθμό σπορομερίδος - είδος - ποικιλία - την ένδειξη 'προ-βασικοί σπόροι' - αριθμό γενεών που προηγούνται της γενεάς των σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι'. Η ετικέτα είναι λευκή με μία διαγώνια μωβ γραμμή.' 3. Το κείμενο του άρθρου 17 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: '1. Προς εξάλειψη των παροδικών δυσχερειών γενικού εφοδιασμού σε βασικούς σπόρους ή πιστοποιημένους σπόρους οι οποίες προκύπτουν τουλάχιστο σε ένα Κράτος Μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος, δύναται να επιτρέπεται, σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία, να επιτρέπουν, για μια καθορισμένη περίοδο, την εμπορία σπόρων προς σπορά μιας κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις ή σπόρων ποικιλιών μη περιλαμβανομένων στον 'κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ούτε στους εθνικούς τους καταλόγους ποικιλιών.' 4. Το άρθρο 19 γίνεται άρθρο 19 παράγραφος 1. 5. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 19: '2. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις, κατά την εμπορία ποσοτήτων σπόρων που υπερβαίνουν τα 2 χιλιόγραμμα, προερχομένων από ένα άλλο Κράτος Μέλος ή από τρίτη χώρα: α) είδος β) ποικιλία γ) κατηγορία δ) χώρα παραγωγής και επίσημη υπηρεσία ελέγχου ε) χώρα αποστολής στ) εισαγωγέας ζ) ποσότητα σπόρων. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρέχονται αυτές οι ενδείξεις δύναται να καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.' 6. Το κείμενο του παραρτήματος III μέρος Α σημείο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '8. Δηλωθέν καθαρό ή μεικτό βάρος ή δηλωθείς αριθμός σπόρων.' Άρθρο 2 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά, τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 2 παράγραφος 3 διαγράφεται. 2. Το κείμενο του άρθρου 10 παράγραφος 1 περίπτωση β) δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη, αν οι ενδείξεις αυτές είναι τυπωμένες ανεξίτηλα στη συσκευασία ή αν χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην περίπτωση α).' 3. Στο άρθρο 14 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Τα Κράτη Μέλη προβλέπουν παρεκκλίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 5 περίπτωση α), μεριμνούν ώστε οι σπόροι αναπαραγωγής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων να μην υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορίας ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τις διατάξεις εξετάσεως, τη σήμανση και σφράγισή τους, α) αν έχουν επίσημα ελεγχθεί από την αρμόδια για την πιστοποίηση υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων, β) αν ευρίσκονται σε συσκευασίες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσης οδηγίας, και γ) αν αυτές οι συσκευασίες είναι εφοδιασμένες με επίσημη ετικέτα, η οποία φέρει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις: - υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους - σχετικός αριθμός σπορομερίδος - είδος - ποικιλία - την ένδειξη 'προ-βασικοί σπόροι' - αριθμό γενεών που προηγούνται των σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι της πρώτης αναπαραγωγής'. Η ετικέτα είναι λευκή με μία διαγώνια μωβ γραμμή.' 4. Το κείμενο του άρθρου 17 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Προς εξάλειψη των παροδικών δυσχερειών γενικού εφοδιασμού σε βασικούς σπόρους, πιστοποιημένους ή εμπορικούς σπόρους, οι οποίες προκύπτουν τουλάχιστο σε ένα Κράτος Μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος, δύναται να επιτρέπεται σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία, να επιτρέπουν για μια καθορισμένη περίοδο την εμπορία σπόρων προς σπορά μιας κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις ή σπόρων ποικιλιών μη περιλαμβανομένων στον 'κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ούτε στους εθνικούς τους καταλόγους ποικιλιών.' 5. Το άρθρο 19 γίνεται άρθρο 19 παράγραφος 1. 6. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 19: '2. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις, κατά την εμπορία ποσοτήτων σπόρων που υπερβαίνουν τα 2 χιλιόγραμμα, προερχόμενες από ένα άλλο Κράτος Μέλος ή από τρίτη χώρα: α) είδος β) ποικιλία κατηγορία δ) χώρα παραγωγής και επίσημη υπηρεσία ελέγχου ε) χώρα αποστολής στ) εισαγωγέας ζ) ποσότητα σπόρων Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρέχονται αυτές οι ενδείξεις δύναται να καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.' Άρθρο 3 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων σιτηρών προς σπορά τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 υπό Α, το εισαγωγικό κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Α. Σιτηρά: φυτά των ακολούθων ειδών τα οποία προορίζονται για γεωργική ή δενδροκηπευτική παραγωγή, εκτός της παραγωγής για καλλωπιστικές χρήσεις:' 2. Το κείμενο του άρθρου 10 παράγραφος 1 υπό β) δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 'Η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη, αν οι ενδείξεις αυτές είναι τυπωμένες ανεξίτηλα στη συσκευασία ή αν χρησιμοποιείται μία αυτοκόλλητη ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην περίπτωση α).' 3. Στο άρθρο 14 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Τα Κράτη Μέλη που προβλέπουν παρεκκλίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 περίπτωση α) μεριμνούν ώστε οι σπόροι αναπαραγωγής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων να μην υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορίας ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τις διατάξεις εξετάσεως, τη σήμανση και σφράγισή τους, α) αν έχουν επίσημα ελεγχθεί από την αρμόδια για την πιστοποίηση υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων, β) αν ευρίσκονται μέσα σε συσκευασίες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και γ) αν αυτές οι συσκευασίες φέρουν επίσημη ετικέτα, η οποία φέρει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις: - υπηρεσίες πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους - σχετικός αριθμός σπορομερίδος - είδος - ποικιλία - την ένδειξη 'προ-βασικοί σπόροι' - αριθμό γενεών που προηγούνται της γενεάς των σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής'. Η ετικέτα είναι λευκή με μία διαγώνια μωβ γραμμή.' 4. Το κείμενο του άρθρου 17 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: '1. Προς εξάλειψη των παροδικών δυσχερειών γενικού εφοδιασμού σε βασικούς σπόρους ή πιστοποιημένους σπόρους πάσης φύσεως, οι οποίες προκύπτουν τουλάχιστο σε ένα Κράτος Μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος, δύναται να επιτρέπεται σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία, να επιτρέπουν για μια καθορισμένη περίοδο την εμπορία σπόρων προς σπορά μιας κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις ή σπόρων ποικιλιών μη περιλαμβανομένων στον 'κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ούτε στους εθνικούς τους καταλόγους ποικιλιών.' 5. Το άρθρο 19 γίνεται άρθρο 19 παράγραφος 1. 6. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 19: '2. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις, κατά την εμπορία ποσοτήτων σπόρων που υπερβαίνουν τα 2 χιλιόγραμμα, προερχόμενες από ένα άλλο Κράτος Μέλος ή από τρίτη χώρα: α) είδος β) ποικιλία γ) κατηγορία δ) χώρα παραγωγής και επίσημη υπηρεσία ελέγχου ε) χώρα αποστολής στ) εισαγωγέας ζ) ποσότητα σπόρων προς σπορά. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρέχονται αυτές οι ενδείξεις δύναται να καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.' 7. Το κείμενο του παραρτήματος IV τμήμα Α περίπτωση α) σημείο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '8. Δηλωθέν καθαρό ή μικτό βάρος ή δηλωθείς αριθμός σπόρων'. 8. Το κείμενο του παραρτήματος IV μέρος Α περίπτωση β) σημείο 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: '5. Δηλωθέν καθαρό ή μεικτό βάρος ή δηλωθείς αριθμός σπόρων'. Άρθρο 4 Η οδηγία της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το κείμενο της τρίτης προτάσεως του άρθρου 7 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Σχετικά με τους κονδύλους που είναι πολύ μεγάλοι για να διέρχονται από ένα πλέγμα με οπές τετράγωνες διαστάσεων 35 x 35 χιλ., το ανώτατο και το κατώτατο όριο μεγέθους εκφράζονται σε πολλαπλάσια του πέντε.' 2. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 7: '4. Τα Κράτη Μέλη δύνανται: α) να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 δεύτερη πρόταση και σε άλλες ποικιλίες εκτός απ' αυτές που αναφέρονται σ' αυτή- β) να διευρύνουν την ανώτατη επιτρεπόμενη ανοχή μεταξύ ελαχίστου και μεγίστου μεγέθους των κονδύλων μιας σπορομερίδος.' 3. Το κείμενο του άρθρου 8 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι βασικοί σπόροι γεωμήλων και οι πιστοποιημένοι σπόροι γεωμήλων δύνανται να τίθενται σε εμπορία μόνο σε επαρκώς ανομοιόμορφες σπορομερίδες και σε σφραγισμένες συσκευασίες ή δοχεία τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 πρέπει να σφραγίζονται και να είναι εφοδιασμένες με σύστημα σφραγίσεως και σημάνσεως. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καινούργιες. Τα δοχεία πρέπει να είναι καθαρά.' 4. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 οι λέξεις 'και δοχεία' προστίθενται μετά τη λέξη 'συσκευασίες' και η λέξη 'συσκευασία' πριν από τη λέξη 'δοχείο'. 5. Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 οι λέξεις 'και δοχεία' προστίθενται μετά τη λέξη 'συσκευασίες'. 6. Στο άρθρο 12, οι λέξεις 'ή πάνω στο δοχείο' προστίθενται μετά τη λέξη 'αυτό'. 7. Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 οι λέξεις 'ή το δοχείο' προστίθενται μετά τη λέξη 'συσκευασία'. 8. Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '4. Τα Κράτη Μέλη που προβλέπουν παρεκκλίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2β περίπτωση α), μεριμνούν ώστε οι σπόροι γεωμήλων γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων να μην υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορίας ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τις διατάξεις εξετάσεως, τη σήμανση και σφράγισή τους, α) αν έχουν ελεγχθεί επίσημα από την αρμόδια για την πιστοποίηση υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων, β) αν ευρίσκονται μέσα σε συσκευασίες ή σε δοχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και γ) αν οι συσκευασίες ή τα δοχεία είναι εφοδιασμένα με επίσημη ετικέτα, η οποία να φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις: - υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους - αριθμό αναγνωρίσεως του παραγωγού ή σχετικό αριθμό της σπορομερίδος - είδος - ποικιλία - την ένδειξη 'προ-βασικοί σπόροι'. Η ετικέτα είναι λευκή με μία διαγώνια μωβ γραμμή.' 9. Το κείμενο του άρθρου 16 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Προς εξάλειψη των παροδικών δυσχερειών γενικού εφοδιασμού σε βασικούς σπόρους ή πιστοποιημένους σπόρους, οι οποίες προκύπτουν τουλάχιστο σε ένα Κράτος Μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος, δύναται να επιτρέπεται σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την προβλεπομένη στο άρθρο 19 διαδικασία, να επιτρέπουν για μία καθορισμένη περίοδο, την εμπορία σπόρων μιας κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις ή σπόρων ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον 'κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ούτε στους εθνικούς τους καταλόγους ποικιλιών.' 10. Το άρθρο 18 γίνεται άρθρο 18 παράγραφος 1. 11. Στο άρθρο 18 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '2. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις κατά την εμπορία σπόρων γεωμήλων που προέρχονται από ένα άλλο Κράτος Μέλος ή από τρίτη χώρα: α) είδος β) ποικιλία γ) κατηγορία δ) χώρα παραγωγής και υπηρεσία ελέγχου ε) χώρα αποστολής στ) εισαγωγέας ζ) ποσότητες σπόρων προς σπορά. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19, δύναται να καθορισθεί ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρέχονται αυτές οι ενδείξεις.' 12. Στο παράρτημα I προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: '5. Το έδαφος παραγωγής δεν είναι προσβεβλημένο από το Heterodera rostochiensis Woll. 6. Η καλλιέργεια είναι απαλλαγμένη από: α) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. β) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. και Kotth.) Skapt. και Burkh.' 13. Στο παράρτημα ΙΙ το στοιχείο 'Α' προστίθεται προ της λέξεως 'Ανοχή'. 14. Το παράρτημα ΙΙ συμπληρώνεται ως εξής: 'Β. Οι σπόροι γεωμήλων είναι απαλλαγμένοι από Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum και Pseudomonas sola-nacearum.' Άρθρο 5 Η οδηγία της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, τροποποιείται ως εξής: 1. Το κείμενο του άρθρου 10 παράγραφος 1 περίπτωση β) δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη, αν οι ενδείξεις αυτές είναι τυπωμένες ανεξίτηλα- στη συσκευασία ή αν χρησιμοποιείται μία αυτοκόλλητη ετικέτα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην περίπτωση α).' 2. Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Τα Κράτη Μέλη που προβλέπουν παρεκκλίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 5 περίπτωση α), μεριμνούν ώστε οι σπόροι αναπαραγωγής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων να μην υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό εμπορίας ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τις διατάξεις εξετάσεως, τη σήμανση και τη σφράγισή τους, α) αν έχουν επίσημα ελεγχθεί από την αρμόδια για την πιστοποίηση υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων, β) αν ευρίσκονται σε συσκευασίες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και γ) αν οι συσκευασίες αυτές είναι εφοδιασμένες με επίσημη ετικέτα, η οποία φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις: - υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους - σχετικό αριθμό σπορομερίδος - είδος - ποικιλία - την ένδειξη 'προ-βασικοί σπόροι' - τον αριθμό γενεών που προηγούνται της γενεάς των σπόρων των κατηγοριών 'πιστοποιημένοι σπόροι' ή 'πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης αναπαραγωγής'. Η ετικέτα είναι λευκή με μία διαγώνια μωβ γραμμή.' 3. Το κείμενο του άρθρου 16 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Προς εξάλειψη των παροδικών δυσχερειών γενικού εφοδιασμού σε βασικούς σπόρους ή πιστοποιημένους σπόρους πάσης φύσεως ή σε εμπορικούς σπόρους, οι οποίες προκύπτουν τουλάχιστο σε ένα Κράτος Μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος, δύναται να επιτρέπεται σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 20 διαδικασία, να επιτρέπουν για μία καθορισμένη περίοδο την εμπορία σπόρων μιας κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις ή σπόρων ποικιλιών μη περιλαμβανομένων στον 'κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ούτε στους εθνικούς τους καταλόγους ποικιλιών.' 4. Το άρθρο 18 γίνεται άρθρο 18 παράγραφος 1. 5. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 18: '2. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις κατά την εμπορία ποσοτήτων σπόρων που υπερβαίνουν τα 2 χιλιόγραμμα, προερχομένων από ένα άλλο Κράτος Μέλος ή από τρίτη χώρα: α) είδος β) ποικιλία γ) κατηγορία δ) χώρα παραγωγής και υπηρεσία ελέγχου ε) χώρα αποστολής στ) εισαγωγέας ζ) ποσότητα σπόρων. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρέχονται αυτές οι ενδείξεις δύναται να καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20.' Άρθρο 6 Η οδηγία της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών, τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μέρος Α, καταργούνται οι ενδείξεις των ακολούθων ειδών: 'Zea mais convar. microsperma (Koern,) Αραβόσιτος ο μικρόσπερμος 'Zea mais convar. saccharata (Koern.) Αραβόσιτος ο σακχαρώδης.' 2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μέρος Ζ περίπτωση α) διαγράφονται οι λέξεις ο 'Αραβόσιτος ο σακχαρώδης και ο μικρόσπερμος'. 3. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 συμπληρώνεται ως εξής: 'Από την 1η Ιουλίου 1977 δύναται να καθορίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 40, ότι από καθορισμένες ημερομηνίες, οι ποικιλίες ορισμένων ειδών κηπευτικών δεν γίνονται πλέον αποδεκτές, εκτός βάσει επισήμων εξετάσεων.' 4. Το κείμενο του άρθρου 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 9 1. Τα Κράτη Μέλη δύνανται, χωρίς να πρέπει να πραγματοποιήσουν νέες εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, να αποδεχθούν ποικιλίες οι οποίες είχαν γίνει επίσημα αποδεκτές στο έδαφός τους, προ της 1ης Ιουλίου 1972, αν εκ των προηγουμένων εξετάσεων προκύπτει ότι οι ποικιλίες είναι σαφώς διακρινόμενες, σταθερές και επαρκώς ομοιόμορφες. Η εξέταση των χαρακτήρων, οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30ή Ιουνίου 1975. 2. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ώστε οι επίσημες αποδοχές ποικιλιών που χορηγήθηκαν προ της 1ης Ιουλίου 1972, σύμφωνα με αρχές διαφορετικές από εκείνες της παρούσας οδηγίας, να λήγουν το αργότερο την 30ή Ιουνίου 1980, εφ' όσον οι εν λόγω ποικιλίες δεν είχαν γίνει αποδεκτές μέχρι την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας οδηγίας. 3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα Κράτη Μέλη δύνανται να επιτρέπουν στο έδαφός τους μέχρι της 30ής Ιουνίου 1975, την εμπορία σπόρων standard ποικιλιών που δεν έχουν γίνει επίσημα αποδεκτές, αν σπόροι των ποικιλιών αυτών είχαν τεθεί σε εμπορία στο έδαφός τους προ της 1ης Ιουλίου 1972'. 5. Το άρθρο 11 παράγραφος 2 συμπληρώνεται ως εξής: 'Επίσης ανακοινώνουν, κατόπιν αιτήσεως, τους χαρακτήρες που επιτρέπουν να διακρίνεται η ποικιλία από άλλες ανάλογες ποικιλίες.' 6. Το άρθρο 13 παράγραφος 1 συμπληρώνεται ως εξής: 'Η αποδοχή που χορηγήθηκε σε ποικιλίες σε Κράτος Μέλος, προ της 1ης Ιουλίου 1972, ισχύει το αργότερο μέχρι της 30ής Ιουνίου 1982.' 7. Το κείμενο του άρθρου 16 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι ποικιλιών αποδεκτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή σύμφωνα με τις αρχές που αντιστοιχούν σε αυτές της παρούσας οδηγίας, να μην υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό εμπορίας ως προς την ποικιλία, από της λήξεως διμήνου προθεσμίας από της δημοσιεύσεως η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17.' 8. Στην πρώτη πρόταση του άρθρου 17, οι λέξεις 'από της λήξεως μιας διμήνου προθεσμίας' τίθενται μετά τη λέξη 'υπόκεινται'. 9. Το κείμενο του άρθρου 26 παράγραφος 1 περίπτωση β) δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 'Η σημείωση αυτή δεν είναι απαραίτητη, αν οι ενδείξεις αυτές είναι τυπωμένες ανεξίτηλα πάνω στη συσκευασία ή αν χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέτα, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην περίπτωση α).' 10. Στο άρθρο 30 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Τα Κράτη Μέλη που προβλέπουν παρεκκλίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 4 περίπτωση α), μεριμνούν ώστε οι σπόροι αναπαραγωγής γενεών προγενεστέρων των βασικών σπόρων να μην υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό εμπορίας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, τις διατάξεις εξετάσεως, τη σήμανση και σφράγισή τους: α) αν έχουν επίσημα ελεγχθεί από την αρμόδια για την πιστοποίηση υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των βασικών σπόρων, β) αν ευρίσκονται σε συσκευασίες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και γ) αν οι συσκευασίες είναι εφοδιασμένες με επίσημη ετικέτα που φέρει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις: - υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους - σχετικό αριθμό σπορομερίδος - είδος - ποικιλία - την ένδειξη 'προ-βασικοί σπόροι' - αριθμό γενεών που προηγούνται της γενεάς των σπόρων της κατηγορίας 'πιστοποιημένοι σπόροι'. Η ετικέτα είναι λευκή με μία διαγώνια μωβ γραμμή.' 11. Το κείμενο του άρθρου 33 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Προς εξάλειψη των παροδικών δυσχερειών γενικού εφοδιασμού σε βασικούς σπόρους, πιστοποιημένους σπόρους ή σπόρους standard, οι οποίες προκύπτουν τουλάχιστο σε ένα Κράτος Μέλος και είναι ανυπέρβλητες στο εσωτερικό της Κοινότητος, δύναται να επιτρέπεται σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 διαδικασία, να επιτρέπουν, για μια καθορισμένη περίοδο, την εμπορία σπόρων μιας κατηγορίας που υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις ή σπόρων ποικιλιών μη περιλαμβανομένων στον 'κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών' ούτε στους εθνικούς τους καταλόγους ποικιλιών.' 12. Το άρθρο 35 γίνεται άρθρο 35 παράγραφος 1. 13. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 35: '2. Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχονται οι ακόλουθες ενδείξεις κατά την εμπορία ποσοτήτων σπόρων που υπερβαίνουν τα 2 χιλιόγραμμα, προερχομένων από ένα άλλο Κράτος Μέλος ή από τρίτη χώρα: α) είδος β) ποικιλία γ) κατηγορία δ) χώρα παραγωγής και επίσημη υπηρεσία ελέγχου ε) χώρα αποστολής στ) εισαγωγέας ζ) ποσότητα σπόρων προς σπορά. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρέχονται αυτές οι ενδείξεις δύναται να καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 40.' 14. Στο άρθρο 37 η παράγραφος 1 συμπληρώνεται ως εξής: 'Η υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ) εφαρμόζεται μόνο στους υπεύθυνους που είναι παραγωγοί.' 15. Το κείμενο του άρθρου 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 42 Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40, Κράτος Μέλος δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, να απαλλάσσεται, εν όλω ή εν μέρει, της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, εξαιρουμένων εν τούτοις των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και στο άρθρο 30 παράγραφος 1: α) για τα ακόλουθα είδη: Χαιρέφυλλο Σπαράγγι Σέσκουλο Κράμβη ή ουλόφυλλος Κουνουπίδι Μπρόκολο Ραδίκι Καρπούζι Μάραθο Σκορτσονέρα- β) για τα άλλα είδη, αν δεν αναπαράγονται ούτε τίθενται σε εμπορία κανονικά στο έδαφός του.' 16. Στα παραρτήματα II και III διαγράφονται όλες οι ενδείξεις που αναφέρονται στα είδη: Zea mays convar. microsperma και convar. saccharata. 17. Το κείμενο του παραρτήματος IV μέρος Α περίπτωση α) σημείο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '9. Δηλωθέν καθαρό ή μεικτό βάρος ή δηλωθείς αριθμός σπόρων.' 18. Το κείμενο του παραρτήματος IV μέρος Β περίπτωση α) σημείο 3 διατυπώνεται ως εξής: 'Μήνας και έτος σφραγίσεως. Για τις μικρές συσκευασίες το έτος σφραγίσεως'. 19. Στο παράρτημα IV μέρος Β περίπτωση α) σημείο 9, διαγράφονται οι λέξεις 'ως 100 γρ.'. 20. Το κείμενο του παραρτήματος IV, μέρος Β περίπτωση α) σημείο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '10. Δηλωθέν καθαρό ή μεικτό βάρος ή δηλωθείς αριθμός σπόρων, εξαιρουμένων των μικρών συσκευασιών μέχρι 500 γραμματίων.' Άρθρο 7 Η οδηγία της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 η ημερομηνία '1η Ιουλίου 1970' αντικαθίσταται από την '1η Ιουλίου 1972'. 2. Το άρθρο 10 παράγραφος 2 συμπληρώνεται ως εξής: 'Κατόπιν αιτήσεως, ανακοινώνουν επίσης τους χαρακτήρες που επιτρέπουν να διακρίνεται η ποικιλία από ανάλογες ποικιλίες.' 3. Το άρθρο 12 παράγραφος 1 συμπληρώνεται ως εξής: 'Η αποδοχή ποικιλιών που έχει εγκριθεί σε Κράτος Μέλος προ της 1ης Ιουλίου 1972 ισχύει το αργότερο μέχρι της 30ής Ιουνίου 1982.' Άρθρο 8 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφώνονται: α) με ισχύ από 1ης Ιουλίου 1972 το αργότερο, προς τις διατάξεις του άρθρου 6, εξαιρουμένων των σημείων 13 και 18 και των σημείων του άρθρου 7- β) την 1η Ιουλίου 1973 το αργότερο, προς τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 6 Δεκεμβρίου 1972. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος N. SCHELZER (1) ΕΕ αριθ. Ν 171 της 29.7.1972, σ. 37. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66. (3) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. (4) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (5) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66. (6) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3. (7) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7. (8) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία