ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1973/31973L0404

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1973-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1973-11-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1973-11-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 73/404/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά ( 73/404/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) , Εκτιμώντας : ότι το νομοθετικό σύστημα που ισχύει στα Κράτη μέλη για την εξασφάλιση βιοδιασπασιμότητος των τασιενεργών ουσιών διαφέρει από το ένα Κράτος μέλος στο άλλο , πράγμα το οποίο συνεπάγεται παρεμπόδιση των συναλλαγών . ότι η συνεχώς αυξανομένη χρήση απορρυπαντικών αποτελεί μία από τις αιτίες ρυπάνσεως του φυσικού περιβάλλοντος γενικώς και της ρυπάνσεως των υδάτων ειδικώτερα . ότι ένα από τα αποτελέσματα της ρυπάνσεως των υδάτων από τα απορρυπαντικά και συγκεκριμένα ο σχηματισμός αφρού σε μεγάλες ποσότητες , περιορίζει την επαφή μεταξύ ύδατος και αέρα , καθιστά δυσχερή την οξυγόνωση , προκαλεί δυσχέρεια στην ναυσιπλοΐα , παραβλάπτει την απαραίτητη για τη ζωή της εναλίου χλωρίδος φωτοσύνθεση , ασκεί δυσμενή επίδραση στα διάφορα στάδια των διαδικασιών καθαρισμού των αποβλήτων υδάτων , προκαλεί βλάβη στις εγκαταστάσεις καθαρισμού των αποβλήτων υδάτων , και αποτελεί έμμεσο μικροβιολογικό κίνδυνο λόγω της πιθανής μεταφοράς βακτηριδίων και ιών . ότι ειναι σκόπιμο να διατηρηθεί μία μέση τιμή βιοδιασπασιμότητος των απορρυπαντικών της τάξεως του 90 % και ότι η τεχνολογία και οι δυνατότητες της βιομηκανίας καθιστούν τούτο δυνατό και ότι είναι εξ ίσου επιθυμητή η διασφάλιση εναντί της αβεβαιότητος των αποτελεσμάτων των μεθόδων ελέγχου , που είναι δυνατό να οδηγήσει σε αποφάσεις απορρίψεως με σημαντικές οικονομικές συνέπειες . ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Ως απορρυπαντικό κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας νοείται κάθε προϊόν του οποίου η σύνθεση έχει ειδικώς μελετηθεί για να συμβάλει στην ανάπτυξη των φαινομένων απορρυπάνσεως και το οποίο περιλαμβάνει κύρια συστατικά ( τασιενεργά ) και γενικώς πρόσθετα ( σύνεργα , ενισχυτικά , υλικά πληρώσεως , προσθετικά και άλλα βοηθητικά συστατικά ) . Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη απαγορεύουν την διάθεση στην αγορά και τη χρήση απορρυπαντικών , των οποίων η μέση τιμή βιοδιασπασιμότητος των σε αυτά περιεχομένων τασιενεργών ουσίων είναι κάτω του 90 % για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες : ανιονικά , κατιονικά , μη ιονικά και αμφόλυτες . Η χρήση τασιενεργών ουσίων , με μέση τιμή βιοδιασπασιμότητος όχι μικροτέρα του 90 % , δεν πρέπει να είναι , με τις συνήθεις συνθήκες χρήσεως , επιβλαβής , για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων . Άρθρο 3 Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται , δια λόγους που αφορούν στη βιοδιασπασιμότητα ή την τοξικότητα τασιενεργών ουσίων , να απαγορεύουν ή να περιορίζουν ή να παρεμποδίσουν την διάθεση στην αγορά και τη χρήση απορρυπαντικών , που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσης οδηγίας . Άρθρο 4 Η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 2 διαπιστώνεται δια μεθόδων ελέγχου καθοριζομένων προς τούτο από άλλες οδηγίες του Συμβουλίου , στις οποίες λαμβάνεται δεόντως υπόψη η πιθανότης ανακριβείας τοιούτων μεθόδων και καθορίζονται τα σχετικά όρια ανοχής . Άρθρο 5 1 . Αν ένα Κράτος μέλος διαπιστώσει δι’ ελέγχου πραγματοποιουμένου επί τη βάσει των στο άρθρο 4 αναφερομένων οδηγίων , ότι ένα απορρυπαντικό δεν ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 2 , το Κράτος μέλος απαγορεύει την διάθεση στην αγορά και τη χρήση αυτού στο έδαφός του . 2 . Σε περίπτωση κατά την οποία ένα Κράτος μέλος αποφασίσει να απαγορεύσει ένα απορρυπαντικό , πρέπει να πληροφορήσει αμέσως περί τούτου το Κράτος μέλος προελεύσεως του προϊόντος καθώς και την Επιτροπή αιτιολογούν επαρκώς την απόφασή του και τις λεπτομέρειες του ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 . Αν το Κράτος προελεύσεως του απορρυπαντικού , προβάλει αντιρρήσεις για την απόφαση αυτή , η Επιτροπή ζητεί χωρίς αναβολή τη γνώμη και των δύο ενδιαφερομένων Κρατών μελών και κατά περίπτωση των λοιπών Κρατών μελών . Αν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας , η Επιτροπή , εντός τριών μηνών από της γνωστοποιήσεως της πληροφορίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο , λαμβάνει τη γνώμη ενός εκ των εργαστηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 6 , εξαιρουμένων όμως εργαστηρίων που έχουν γνωστοποιηθεί από τα δύο ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 6 . Η γνώμη αυτή θα είναι αποτέλεσμα εφαρμογής των μεθόδων αναφοράς , που καθορίζονται από τις αναφερόμενες οδηγίες , στο άρθρο 4 . Η Επιτροπή γνωστοποιεί τη γνώμη του εργαστηρίου στα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη , που δύνανται , εντός ενός μηνός , να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή . Η Επιτροπή δύναται συγχρόνως να ακούσει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών επί της γνώμης αυτής . Η Επιτροπή αφού λάβει γνώση των παρατηρήσεων αυτών προβαίνει κατά περίπτωση στις ενδεικνυόμενες συστάσεις . Άρθρο 6 Κάθε Κράτος μέλος γνωστοποιεί στα άλλα Κράτη μέλη καθώς και στην Επιτροπή το ή τα εργαστήρια , που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν τους ελέγχους , σύμφωνα με τις μεθόδους αναφοράς , τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 παράγραφος 2 . Άρθρο 7 1 . Επί της συσκευασίας με την οποία τα απορρυπαντικά παρουσιάζονται στον καταναλωτή , πρέπει να αναγράφονται , με ευανάγνωστα , ευδιάκριτα και ανεξίτηλα στοιχεία , οι ακόλουθες ενδείξεις : α ) το όνομα του προϊόντος , β ) η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή το κατατεθειμένο σήμα του υπευθύνου για την διάθεση στην αγορά του προϊόντος . Οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται σε όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά που μεταφέρονται χύμα . 2 . Τα Κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν για την διάθεση στην αγορά των απορρυπαντικών στον έδαφός τους , τη χρησιμοποίηση των εθνικών τους γλωσσών όσον αφορά την σύνταξη των ενδείξεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 . Άρθρο 8 1 . Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία , εντός δεκαοκτώ μηνών από της κοινοποιήσεώς της . Ενημερώνουν αμέσως περί τούτου την Επιτροπή . 2 . Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή , το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου , που θεσπίζουν στον τομέα , που διέπεται από την παρούσα οδηγία . Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 22 Νοεμβρίου 1973 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. KAMPMANN (1) ΕΕ αριθ. A 10 της 5 . 2 . 1972 , σ. 29 . (2) ΕΕ αριθ. A 89 της 23 . 8 . 1972 , σ. 13 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία