ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1976/31976L0463

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1976-05-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1976-05-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 76/463/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 65/66/ΕΟΚ «περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητος των συντηρητικών που μπρορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Μαΐου 1976 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 65/66/ΕΟΚ « περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητος των συντηρητικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα » ( 76/463/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκης Οικονομικής Κοινότητος , την οδηγία 64/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 , τη σχετική με την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών περί των συντηρητικών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 76/462/ΕΟΚ (2) , και ειδικότερα το άρθρο 8 , την πρόταση της Επιτροπής της Κοινότητος , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία 65/66/ΕΟΚ (3) , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία υπ’ αριθ. 67/428/ΕΟΚ (4) , έχει θεσπίσει τα ειδικά κριτήρια καθαρότητος των συντηρητικών που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ ότι το παράρτημα αυτό συμπληρώθηκε με την οδηγία 71/160/ΕΟΚ η οποία προσέθεσε στον πίνακα των επιτρεπομένων συντηρητικών το θειώδες ασβέστιο , με την πράξη προσχωρήσεως η οποία προσέθεσε το p-υποδροξυβενζοϊκό μεθύλιο και το όξινο θειώδες ασβέστιο , με την οδηγία 74/62/ΕΟΚ , η οποία προσέθεσε το μυρμηκικό οξύ , το μυρμηκικό νάτριο , το μυρμηκικό ασβέστιο και την εξαμεθυλενοτετραμίνη , με την οδηγία 74/394/ΕΟΚ η οποία προσέθεσε την θειαβενδαζόλη και με την οδηγία 76/462/ΕΟΚ η οποία προσέθεσε το παράγωγο νατρίου του μεθυλικού εστέρος του p-υδροξυβενζοϊκου οξέος , το νιτρώδες κάλιο και το προπιονικό κάλιο . ότι καθίσταται αναγκαία η καθιέρωση ειδικών κριτηρίων καθαρότητος για τα ανωτέρω ένδεκα συντηρητικά , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Το παράρτημα της οδηγίας 65/56/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . Οι ακόλουθες προδιαγραφές παρεμβάλλονται μεταξύ των αριθ. Ε 217 και Ε 220 : Ε 218 p-υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο Όψη : Κόνις λευκή , κρυσταλλική , σχεδόν άοσμος Περιοχή τήξεως : 125-128 ° C Περιεκτικότητα : Όχι ολιγότερο από 99,0 % εκφρασμένο σε C8H8O3 κατόπιν ξηράνσεως επί 2 ώρες σε 80 ° C Τέφρα θειική : Όχι περισσότερο από 0,05 % Ελεύθερα οξέα : Όχι περισσότερο από 0,7 % εις p-υδροξυβενζοϊκό οξύ Σαλικυλικό οξύ : Όχι περισσότερο από 0,1 % Απώλεια κατά την ξήρανση : Όχι περισσότερο από 0,5 % έπειτα από ξήρανση επί 8 ώρες σε 80 ° C Ε 219 παράγωγο νατρίου του μεθυλικού εστέρα του p-υδροξυβενζοϊκου οξέος Όψη : Κόνις λευκή , υγροσκοπική Περιοχή τήξεως του μεθυλικού εστέρα : Έπειτα από πλύση με νερό και ξήρανση επί 2 ώρες σε 80 ° C , το λευκό ίζημα το οποίο λαμβάνουμε με οξίνιση δια υδροχλωρικού οξέος ενός υδατικού διαλύματος 10 % ( p/v ) παραγώγου νατρίου του μεθυλικού εστέρα του p-υδροξυβενζοϊκου οξέος ( χρησιμοποιήσατε ως δείκτη χάρτη ηλιοτροπίου ) πρέπει να έχει περιοχή τήξεως μεταξύ 125 και 128 ° C Περιεκτικότητα : Όχι ολιγότερο από 99,5 % C8H7O3Na υπολογισμένο επί ξηράς ουσίας . Υγρασία : Όχι περισσότερο από 5,0 % ( Karl-Fischer ) Τέφρα θειική : 40,0 εώς 44,5 % υπολογισμένο επί ξηράς ουσίας pH ( διάλυμα 0,1 % σε ύδωρ απηλλαγμένο από διοξείδιο του άνθρακος ) : Όχι κατώτερο του 9,7 ούτε ανώτερο του 10,3 Σαλικυλικό οξύ : Όχι περισσότερο από 0,1 % 2 . Οι ακόλουθες προδιαγραφές παρεμβάλλονται μεταξύ των αριθ. Ε 225 και Ε 230 : Ε 226 Θειώδες ασβέστιο Όψη : Λευκοί κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική κόνις Περιεκτικότητα : Όχι ολιγότερο από 95 % CaSO3.2H2O και όχι ολιγότερο από 39 % SO2 Θειικά : Όχι περισσότερο από 0,1 % , εκφρασμένο σε SO4 Χλωριούχα : Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε Cl Σίδηρος : Όχι περισσότερο από 0,005 % Σελήνιο : Όχι περισσότερο από 10 mg/kg με βάση την περιεκτικότητα σε SO2 Ε 227 Όξινο θειώδες ασβέστιο Οψη : Υδατικό διάλυμα χρώματος ανοικτού κιτρινοπρασινίζοντος , έχον σαφή οσμή διοξειδίου του θείου Περιεκτικότητα : 6 έως 8 % ( p/v ) διοξειδίου του θείου και 2,5 έως 3,5 % ( p/v ) οξειδίου του ασβεστίου αντιστοιχούντα σε 10-14 % ( p/v ) οξίνου θειώδους ασβεστίου [ Ca(HSO3)2 ] Σίδηρος : Όχι περισσότερο από 30 mg/kg Σελήνιο : Όχι περισσότερο από 10 mg/kg με βάση την περιεκτικότητα σε SO2 3 . Οι ακόλουθες προδιαγραφές παρεμβάλλονται μεταξύ Ε 232 και Ε 250 : Ε 233 2-(4-θειαζολύλ) βενζιμιδαζόλη ( θειαβενδαζόλη ) Όψη : Κόνις άοσμος , λευκή ή σχεδόν λευκή Περιοχή τήξεως : 296-303 ° C Περιεκτικότητα : 98 εώς 101 % C10H7N3S υπολογισμένο επί ανύδρου προϊόντος Τέφρα θειική : Όχι περισσότερο από 0,2 % Υγρασία : Όχι περισσότερο από 0,5 % ( Karl-Fischer ) Απορρόφηση στο υπεριώδες ( 0,0005 % p/v HCl 0,1 N ) : Ε (1 % ,1 cm) στα 302 ± 2 nm = περίπου 1 230 Ε (1 % ,1 cm) στα 258 ± 2 nm = περίπου 200 Ε (1 % ,1 cm) στα 243 ± 2 nm = περίπου 620 Σχέση ( απορρόφηση στα 241-245 nm/απορρόφηση στα 300-304 nm ) = 0,47-0,53 Σχέση ( απορρόφηση στα 256-260 nm/απορρόφηση στα 300-304 nm ) = 0,14-0,18 Σελήνιο : 10 mg/kg Ε 236 Μυρμηκικό οξύ Όψη : Υγρό διαυγές , άχρουν , λίαν διαβρωτικό , με χαρακτηριστική δηκτική οσμή Περιεκτικότητα : Όχι ολιγότερο από 98 % CH2O2 Οξικό οξύ : Όχι περισσότερο από 0,5 % Θειικά : Όχι περισσότερο από 40 mg/kg , εκφρασμένα σε SO4 Θειώδη : Διαλύσατε 25 ml μυρμηκικού οξέος σε 25 ml ύδατος , προσθέσατε 0,1 ml διαλύματος ιωδίου 0,1 Ν . Το διάλυμα πρέπει να διατηρήσει έναν σαφή κίτρινο χρωματισμό Χλωριούχα : Όχι περισσότερο από 50 mg/kg εκφρασμένα σε Cl Ειδικό βάρος : 1,216-1,220 ( 20/20 ° C ) . Μη πτητικές ουσίες : Όχι περισσότερο από 0,05 % Αλδεϋδές : Ένα διάλυμα 5 % , ελαφρά αλκαλικό , θερμαινόμενο δεν πρέπει να αναδύει ισχυρά οσμή ή οσμή καύσεως Φορμαλδεϋδή : Όχι περισσότερο από 0,1 % της περιεκτικότητος σε μυρμηκικό οξύ , προσδιορισμένο με την βοήθεια χρωμοτροπικού οξέος Οξαλικό οξύ : Όχι περισσότερο του 0,5 % της περιεκτικότητος σε μυρμηκικό οξύ , προσδιορισμένο ως οξαλικό ασβέστιο και εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ Ε 237 Μυρμηκικό νάτριο Όψη : Κόνις λευκή , κρυσταλλική Περιεκτικότητα : Όχι ολιγότερο από 98 % NaCHO2 έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 105 ° C Πτητικές ουσίες : Όχι περισσότερο από 2 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως επί 2 ώρες στους 105 ° C Βαθμός οξύτητος ή αλκαλικότητος : Η εξουδετέρωση 1 g μυρμηκικού νατρίου με δείκτη φαινολοφθαλεΐνη δεν πρέπει να απαιτεί περισσότερο από 0,5 ml HCL 0,1 N ή NaOH 0,1 N Αλδεΰδες : Ένα διάλυμα 5 % δεν πρέπει να αναδύει θερμαινόμενο ισχυρά οσμή ή οσμή καύσεως Φορμαλδεΰδη : Όχι περισσότερο από 0,1 % της περιεκτικότητος σε μυρμηκικό νάτριο , προσδιορισμένο με τη βοήθεια χρωμοτροπικού οξέος Οξαλικό οξύ : Όχι περισσότερο από 0,5 % της περιεκτικότητος σε μυρμηκικό νάτριο , προσδιορισμένο ως οξαλικό ασβέστιο και εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ Ε 238 Μυρμηκικό ασβέστιο Όψη : Κόνις λευκή , κρυσταλλική Περιεκτικότητα : Όχι ολιγότερο από 98 % CaC2H2O4 έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 105 ° C Πτητικές ουσίες : Όχι περισσότερο από 2 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως επί 2 ώρες στους 105 ° C Ουσίες αδιάλυτες στο ύδωρ : Όχι περισσότερο από 0,5 % Βαθμός οξύτητος ή αλκαλικότητος : Η εξουδετέρωση 1 g μυρμηκικού ασβεστίου παρουσία φαινολοφθαλεΐνης δεν πρέπει να απαιτεί περισσότερο από 0,5 ml HCl 0,1 N ή NaOH 0,1 N Αλδεϋδές : Ένα διάλυμα 5 % δεν πρέπει να αναδύει κατά τη θέρμανση ισχυρά οσμή ή οσμή καύσεως Φορμαλδεΰδη : Όχι περισσότερο από 0,1 % της περιεκτικότητος σε μυρμηκικό ασβέστιο , προσδιορισμένο με τη βοήθεια χρωμοτροπικού οξέος Οξαλικό οξύ : Όχι περισσότερο από 0,3 % της περιεκτικότητος σε μυρμηκικό ασβέστιο προσδιορισμένο ως οξαλικό ασβέστιο και εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ Ε 239 Εξαμεθυλενοτετραμίνη Όψη : Κόνις κρυσταλλική , άχρους ή λευκή Περιεκτικότητα : Όχι ολιγότερο από 99 % C6H12N4 Απώλεια κατά την ξήρανση : Όχι περισσότερο από 0,5 % έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες υπό κενό στους 105 ° C παρουσία πεντοξειδίου του φωσφόρου Σημείο εξαχνώσεως : Εξαχνούται στους 260 ° C περίπου Τέφρα θειική : Όχι περισσότερο από 0,05 % Θειικά : Όχι περισσότερο από 0,005 % εκφρασμένο σε SO4 Χλωριούχα : Όχι περισσότερο από 0,005 % εκφρασμένο σε Cl Ε 249 Νιτρώδες κάλιο Όψη : Κόκκοτ διαρρέοντες , λευκοί ή υποκίτρινοι Περιεκτικότητα : Όχι ολιγότερο από 95 % έπειτα από ξήρανση επί 4 ώρες παρουσία διοξειδίου του πυριτίου pH ( διάλυμα 5 % σε ύδωρ απηλλαγμένο από διοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία ) : Όχι κατώτερο του 6,0 ούτε ανώτερο του 9,0 4 . Οι ακόλουθες προδιαγραφές παρεμβάλλονται μεταξύ των αριθ. Ε 282 και Ε 290 Ε 283 Προπιονικό κάλιο Όψη : Κόνις λευκή , κρυσταλλική Περιεκτικότητα : Όχι ολιγότερο από 99 % έπειτα από ξήρανση επί 2 ώρες στους 105 ° C Πτητικές ουσίες : Όχι περισσότερο από 4 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως επί 2 ώρες στους 105 ° C Ουσίες αδιάλυτες στο ύδωρ : Όχι περισσότερο από 0,3 % Ουσίες εύκολα οξειδούμενες : Ουδέν ίχνος Σίδηρος : Όχι περισσότερο από 30 mg/kg Άρθρο 2 Εντός έτους από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη Μέλη τροποποιούν , αν χρειάζεται , τη νομοθεσία τους για να προσαρμοσθούν με την παρούσα οδηγία και ειδοποιούν περί τούτου αμέσως την Επιτροπή . Η κατά τα ανωτέρω τροποποιημένη νομοθεσία τίθεται σε εφαρμογή το αργότερο δύο έτη μετά την κοινοποίηση . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 4 Μαΐου 1976 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΤΗΟΡΝ (1) ΕΕ αριθ. 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (2) ΕΕ αριθ. N 126 της 14 . 5 . 1976 , σ. 1 . (3) ΕΕ αριθ. 22 της 9 . 2 . 1965 , σ. 373/65 . (4) ΕΕ αριθ. 148 της 11 . 7 . 1967 , σ. 10 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία