ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1977/31977L0092

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1977-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1976-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1976-12-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 77/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις δραστηριότητες πράκτορα και μεσίτη ασφαλειών (ex ομάδα 630 ΔΤΤΒ), και ιδίως περί των μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις δραστηριότητες πράκτορα και μεσίτη ασφαλειών (ex ομάδα 630 ΔΤΤΒ), και ιδιαίτερα περί των μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 49, 57, 66 και 235, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Εκτιμώντας: ότι, κατ' εφαρμογή της συνθήκης απαγορεύεται από το τέλος της μεταβατικής περιόδου κάθε διακριτική μεταχείριση που βασίζεται στην ιθαγένεια και αφορά την εγκατάσταση και την παροχή υπηρεσιών- ότι η αρχή της εθνικής μεταχειρίσεως, που εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεται ιδίως στο δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματικές οργανώσεις, στο μέτρο που οι επαγγελματικές δραστηριότητες του ενδιαφερομένου συνεπάγονται την άσκηση του δικαιώματος αυτού- ότι για τις δραστηριότητες του πράκτορα και μεσίτη ασφαλειών, δεν επιβάλλονται σ' όλα τα Κράτη μέλη όροι για την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών- ότι άλλοτε μεν υφίστανται ευχέρεια αναλήψεως και ασκήσεως, και άλλοτε δε αυστηρές διατάξεις, που επιβάλλουν την κατοχή τίτλου για την άσκηση του επαγγέλματος- ότι, λόγω των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των Κρατών μελών, σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των δραστηριοτήτων του πράκτορα και μεσίτη ασφαλειών επιβάλλεται να προσδιοριστούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι δραστηριότητες στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία- ότι το άρθρο 57 εξάλλου της συνθήκης προβλέπει ότι για την διευκόλυνση αναλήψεως και ασκήσεως μη μισθωτών δραστηριοτήτων, εκδίδονται οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων σπουδών, καθώς επίσης και για τον συντονισμό των σχετικών νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών μελών- ότι, ελλείψει όμως αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, ή αμέσου συντονισμού, είναι ευκταίο να διευκολυνθεί η πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις εν λόγω δραστηριότητες, ιδίως με την λήψη μεταβατικών μέτρων, όπως αυτά που προβλέπονται από τα γενικά προγράμματα (3), και τούτο κυρίως για να αποφευχθεί υπερβολική ενόχληση των υπηκόων των Κρατών μελών στα οποία η πρόσβαση στις δραστηριότητες αυτές δεν εξαρτάται από όρους- ότι, για την αντιμετώπιση ενδεχομένων δυσκολιών, τα μεταβατικά μέτρα πρέπει να συνίστανται κυρίως στο να γίνει αποδεκτός ως επαρκής όρος για την πρόσβαση στις εν λόγω δραστηριότητες στα Κράτη μέλη υποδοχής στα οποία υπάρχει σχετική ρύθμιση, η πραγματική άσκηση του επαγγέλματος στο Κράτος μέλος προελεύσεως για μία εύλογη και πρόσφατη χρονικά περίοδο, εφ' όσον δεν απαιτείται προηγούμενη κατάρτιση, ως εγγύηση ότι ο δικαιούχος κατέχει επαγγελματικές γνώσεις ισότιμες προς εκείνες, που απαιτούνται για τους υπηκόους του Κράτους μέλους υποδοχής- ότι, ενδείκνυται λόγω του καθεστώτος που ισχύει στις Κάτω Χώρες, όπου οι μεσίτες ασφαλειών κατατάσσονται βάσει των επαγγελματικών γνώσεών τους σε διάφορες κατηγορίες, να προβλεφθεί ισότιμο σύστημα για τους υπηκόους των άλλων Κρατών μελών, που επιθυμούν να υπαχθούν σε μία από τις κατηγορίες αυτές- ότι, το πιο κατάλληλο και πλέον αντικειμενικό κριτήριο για τον σκοπό αυτό είναι ο αριθμός των υπαλλήλων των οποίων προΐσταται ή προΐστατο ο δικαιούχος- ότι επίσης, όταν η δραστηριότητα του πράκτορα περιέχει διαρκή πληρεξουσιότητα εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων τέτοιας φύσεως ώστε να δίνει στον δικαιούχο το δικαίωμα να δεσμεύει στο όνομά του, την ή τις εν λόγω επιχειρήσεις για το σύνολο ή μέρος των πράξεων που εμπίπτουν στη συνήθη άσκηση της δραστηριότητός τους, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μπορεί να ασκεί την δραστηριότητα του μεσίτη ασφαλειών στο Κράτος μέλος υποδοχής- ότι, η παρούσα οδηγία παύει να έχει λόγο υπάρξεως όταν θα έχει επιτευχθεί ο συντονισμός των όρων αναλήψεως και ασκήσεως των εν λόγω δραστηριοτήτων καθώς και η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων- ότι, στο μέτρο που τα Κράτη μέλη απαιτούν ακόμη επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες για την ανάληψη ή την άσκηση των δραστηριοτήτων που απαριθμεί η οδηγία και για τους μισθωτούς, η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και σ' αυτή την κατηγορία προσώπων, ώστε να αρθεί ένα εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και να ολοκληρωθούν έτσι τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου της 15 Οκτωβρίου 1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητος (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 312/76 (5)- ότι για τον ίδιο λόγο, ενδείκνυται να εφαρμοστούν και στους μισθωτούς οι διατάξεις που προβλέπονται σχετικά με την απόδειξη της εντιμότητος και της μη πτωχεύσεως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Στον τομέα των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 2, τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που ορίζει η παρούσα οδηγία όσον αφορά την εγκατάσταση στο έδαφός τους φυσικών προσώπων ή εταιριών καθώς και όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από τα φυσικά αυτά πρόσωπα και εταιρίες που αναφέρονται στον Τίτλο Ι των γενικών προγραμμάτων που αποκαλούνται στο εξής δικαιούχοι. 2. Η παρούσα οδηγία ισχύει επίσης για τους υπηκόους των Κρατών μελών, οι οποίοι σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1612/68/ΕΟΚ σκοπεύουν να ασκήσουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 ως μισθωτοί. Άρθρο 2 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες, εφ' όσον υπάγονται στην ομάδα 630 ΔΤΤΒ του παραρτήματος ΙΙΙ του γενικού προγράμματος για την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως: α) στην επαγγελματική δραστηριότητα των προσώπων τα οποία, για την ασφάλιση ή αντασφάλιση κινδύνων χωρίς να δεσμεύονται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχειρήσεως, φέρνουν σ' επαφή ασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, προετοιμάζουν τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων και βοηθούν ενδεχομένως την διαχείριση και την εκτέλεσή τους ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου- β) στην επαγγελματική δραστηριότητα των προσώπων τα οποία έχουν αναλάβει δυνάμει ενός ή περισσοτέρων συμβάσεων ή πληρεξουσίων, να παρουσιάζουν, προτείνουν, προετοιμάζουν και συνάπτουν τις ασφαλιστικές συμβάσεις ή να βοηθούν την διαχείριση και την εκτέλεσή τους, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, εν ονόματι και για λογαριασμό ή μόνο για λογαριασμό, μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων- γ) στις δραστηριότητες προσώπων διαφορετικών από εκείνα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β), τα οποία όμως ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις αυτές και ιδίως διεκπεραιώνουν προπαρασκευαστικές εργασίες, παρουσιάζουν ασφαλιστικά συμβόλαια ή εισπράττουν ασφάλιστρα χωρίς οι ενέργειες αυτές να συνεπάγονται την ανάληψη υποχρεώσεων έναντι του κοινού ή εκ μέρους των ίδιων. 2. Η παρούσα οδηγία αφορά ιδίως τις δραστηριότητες που ασκούνται με τις ακόλουθες ονομασίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως στα Κράτη μέλη: α) όσον αφορά τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, περίπτωση α): - στο Βέλγιο: - Courtier d' assurance Verzekeringsmakelaar - Courtier de reassurance Herverzekeringsmakelaar - στη Δανία: - Juridiske og fysiske personer, som driver selvstaendig virksomhed som formidler ved afsaetning af forsikringskontrakter - στη Γερμανία: - Versicherungsmakler - Rueckversicherungsmakler - στη Γαλλία: - Courtier d'assurance - Courtier d' assurance maritime - Courtier de reassurance - στην Ιρλανδία: - Insurance broker - Reinsurance broker - στην Ιταλία: - Mediatore di assicurazioni - Mediatore di riassicurazioni - στην Ολλανδία: - Makelaar - Assurantiebezorger - Erkend assurantieagent - Verzekeringsagent - στο Ηνωμένο Βασίλειο: - Insurance broker β) όσον αφορά τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, περίπτωση β): - στο Βέλγιο: - Agent d' assurance Verzekeringsagent - στη Δανία: - Forsikringsagent - στη Γερμανία: - Versicherungsvertreter - στη Γαλλία: - Agent general d' assurance - στην Ιρλανδία: - Agent - στην Ιταλία: - Agente di assicurazioni - στο Λουξεμβούργο: - Agent principal d' assurance - Agent d' assurance - στην Ολλανδία: - Gevolmachtigd agent - Verzekeringsagent - στο Ηνωμένο Βασίλειο: - Agent γ) όσον αφορά τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, περίπτωση γ): - στο Βέλγιο: - Sous-agent - Sub-agent - στη Δανία: - Underagent - στη Γερμανία: - Gelegenheitsvermittler - Inkassant - στη Γαλλία: - Mandataire - Intermediaire - Sous-agent - στην Ιρλανδία: - Sub-agent - στην Ιταλία: - Subagente - στο Λουξεμβούργο: - Sous-agent - στις Κάτω Χώρες: - Sub-agent - στο Ηνωμένο Βασίλειο: - Sub-agent. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη στα οποία η ανάληψη και η άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 2, είναι δυνατή μόνο εφ' όσον πληρούνται ορισμένοι όροι ειδικεύσεως, μεριμνούν για την ενημέρωση του δικαιούχου ο οποίος υπέβαλε τη σχετική αίτηση, σχετικά με τη ρύθμιση στην οποία υπόκειται το επάγγελμα το οποίο προτίθεται να ασκήσει, πριν εγκατασταθεί ή πριν αρχίσει να ασκεί προσωρινά δραστηριότητα. Άρθρο 4 Όταν σε Κράτος μέλος η ανάληψη μιας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση α) και β) ή η άσκησή της εξαρτάται από την κατοχή γενικών, εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, το εν λόγω Κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη των γνώσεων και ικανοτήτων αυτών την πραγματική άσκηση της εν λόγω δραστηριότητος σε άλλο Κράτος μέλος: α) είτε για τέσσερα συνεχή έτη, υπό την ιδιότητα ανεξαρτήτου επαγγελματία ή υπό την ιδιότητα του διευθύνοντος επιχείρηση- β) είτε για δύο συνεχή έτη, υπό την ιδιότητα ανεξαρτήτου επαγγελματία ή υπό την ιδιότητα του διευθύνοντος επιχείρηση όταν ο δικαιούχος δύναται να αποδείξει ότι έχει εργαστεί τρία τουλάχιστον χρόνια σ' έναν ή περισσότερους πράκτορες ή μεσίτες ασφαλειών ή σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις- γ) είτε για ένα έτος υπό την ιδιότητα ανεξαρτήτου επαγγελματία ή υπό την ιδιότητα διευθύνοντος επιχείρηση, όταν ο δικαιούχος δύναται να αποδείξει, για το εν λόγω επάγγελμα, προηγούμενη κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Κράτος, ή κρίνεται ως απολύτως ικανοποιητική από τον αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό. Άρθρο 5 1. Αν Κράτος μέλος εξαρτά την άσκηση ή την ανάληψη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση α), από προϋποθέσεις πιο αυστηρές από εκείνες που απαιτεί για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση β), δύναται να απαιτήσει για την ανάληψη ή την άσκηση των πρώτων δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες αυτές να έχουν ασκηθεί σε ένα άλλο Κράτος μέλος στον επαγγελματικό τομέα που προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση α): α) είτε για τέσσερα συνεχή έτη, υπό την ιδιότητα ανεξαρτήτου επαγγελματία ή υπό την ιδιότητα του διευθύνοντος επιχείρηση- β) είτε για δύο συνεχή έτη, υπό την ιδιότητα ανεξαρτήτου επαγγελματία ή υπό την ιδιότητα του διευθύνοντος επιχείρηση όταν ο δικαιούχος δύναται να αποδείξει ότι έχει εργαστεί τουλάχιστον για τρία έτη σ' έναν ή περισσότερους πράκτορες ή μεσίτες ασφαλειών, ή σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις- γ) είτε για ένα έτος, υπό την ιδιότητα ανεξαρτήτου επαγγελματία ή υπό την ιδιότητα του διευθύνοντος επιχείρηση, όταν ο δικαιούχος δύναται να αποδείξει για το εν λόγω επάγγελμα, προηγούμενη κατάρτιση η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Κράτος ή κρίνεται ως απολύτως ικανοποιητική από τον αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό. Εξομοιώνεται με την δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α), η δραστηριότητα που έχει ασκηθεί από τον δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β), εφ' όσον υπάρχει διαρκής πληρεξουσιότης εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τέτοιας φύσεως ώστε να του παρέχει την εξουσία να εκπροσωπεί την ή τις εν λόγω εταιρίες εν ονόματί τους, για το σύνολο ή μέρος των πράξεων που εμπίπτουν στη άσκηση των συνήθων εργασιών τους. 2. Στις Κάτω Χώρες, πάντως, η ανάληψη ή η άσκηση της δραστηριότητος που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση α), υπόκειται στον πρόσθετο όρο ότι η εν λόγω δραστηριότητα έχει ασκηθεί: - σε επιχείρηση όπου ο δικαιούχος ήταν προϊστάμενος τουλάχιστον δέκα υπαλλήλων, όταν αυτός επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα του 'makelaar'- - σε επιχείρηση όπου ο δικαιούχος ήταν προϊστάμενος τουλάχιστον πέντε υπαλλήλων, όταν αυτός επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα του 'assurantiebezorger'- - σε επιχείρηση όπου ο δικαιούχος ήταν προϊστάμενος τουλάχιστον δύο υπαλλήλων, όταν αυτός επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα του 'erkend assurantieagent'. Άρθρο 6 1. Όταν σε Κράτος μέλος, η ανάληψη ή η άσκηση της δραστηριότητος που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ), εξαρτάται από την κατοχή γενικών εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, το εν λόγω Κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη των γνώσεων και ικανοτήτων αυτών την πραγματική άσκηση της εν λόγω δραστηριότητος σε άλλο Κράτος: α) είτε για δύο συνεχή έτη, ως ανεξάρτητος επαγγελματίας ή ως εργαζόμενος στην υπηρεσία πρακτόρων ή μεσιτών ασφαλειών ή μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων- β) είτε για ένα έτος με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α), όταν ο δικαιούχος δύναται να αποδείξει για την εν λόγω δραστηριότητα, προηγούμενη κατάρτιση η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Κράτος ή κρίνεται ως απολύτως ικανοποιητική από τον αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό. 2. Η πραγματική άσκηση τουλάχιστον για ένα έτος μιας από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις α) και β) και η κατάρτιση για τη δραστηριότητα αυτή θεωρούνται ισότιμες με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Άρθρο 7 Στις περιπτώσεις των άρθρων 4, 5 και 6 οι εν λόγω δραστηριότητες δεν πρέπει να έχουν παύσει περισσότερο από δέκα έτη κατά την ημερομηνία της καταθέσεως της αιτήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Όταν όμως σε Κράτος μέλος έχει ορισθεί για τους υπηκόους του βραχύτερη προθεσμία, η προθεσμία αυτή πρέπει επίσης να εφαρμοσθεί και στους δικαιούχους. Άρθρο 8 1. Θεωρείται ότι έχει ασκήσει δραστηριότητα διευθύνοντος επιχείρηση, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 5 παράγραφος 1, κάθε πρόσωπο που είχε ασκήσει, στην αντίστοιχη δραστηριότητα: α) είτε τα καθήκοντα διευθυντού επιχειρήσεως ή διευθυντού υποκαταστήματος- β) είτε τα καθήκοντα αναπληρωτού του διευθυντού επιχειρήσεως ή του εξουσιοδοτημένου να την εκπροσωπεί, εφόσον τα καθήκοντα αυτά συνεπάγονται ευθύνη αντίστοιχη με εκείνη του διευθυντού επιχειρήσεως που εκπροσωπεί. 2. Θεωρείται επίσης ότι ασκεί δραστηριότητα διευθύνοντος επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 4, κάθε πρόσωπο που είχε ασκήσει σε ασφαλιστική επιχείρηση καθήκοντα που περιλαμβάνουν τη στελέχωση και την εποπτεία των ασφαλιστικών πρακτόρων. 3. Τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 4 περίπτωση β) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 περίπτωση β) πρέπει να συνεπάγονται ευθύνες σε θέματα καταρτίσεως, διαχειρίσεως και εκπληρώσεως ασφαλιστικών συμβάσεων. Άρθρο 9 1. Η απόδειξη ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 προκύπτει από πιστοποιητικό, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό του Κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεως, το οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει προς υποστήριξη της αιτήσεώς του για την άσκηση μιας από τις εν λόγω δραστηριότητες στο Κράτος μέλος υποδοχής. 2. Τα Κράτη μέλη ορίζουν, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 13, τις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς για την έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 1 και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή. 3. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 13, κάθε Κράτος μέλος γνωστοποιεί στα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή τις αρχές και οργανισμούς στους οποίους πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 2 στο Κράτος μέλος υποδοχής. Άρθρο 10 1. Αν Κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του για την πρόσβαση σε μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2, απόδειξη εντιμότητος καθώς και απόδειξη περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, ή μια από τις αποδείξεις αυτές, το εν λόγω Κράτος δέχεται ως επαρκή απόδειξη προκειμένου για υπηκόους άλλων Κρατών μελών, την προσαγωγή αποσπάσματος ποινικού μητρώου ελλείψει δε τούτου, ενός ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του Κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεως από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται. 2. Αν το Κράτος καταγωγής ή προελεύσεως δεν χορηγεί το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση ή, στα Κράτη όπου δεν υπάρχει ένορκη δήλωση, με μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου του Κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεως, ο οποίος εκδίδει βεβαίωση που πιστοποιεί την ένορκη ή υπεύθυνη αυτή δήλωση. Η δήλωση περί μη κηρύξεως σε πτώχευση μπορεί να γίνει επίσης ενώπιον αρμοδίας επαγγελματικής οργανώσεως του ίδιου Κράτους. 3. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράγους 1 και 2 δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους. 4. Τα κράτη μέλη ορίζουν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 13, τις αρχές και τους οργανισμούς που είναι αρμόδιες για την έκδοση των εγγράφων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, ενημερώνουν δε αμέσως περί αυτού τα άλλα Κράτη μέλη και την Επιτροπή. Κάθε Κράτος μέλος γνωστοποιεί επίσης στα άλλα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 13, τις αρχές και τους οργανισμούς στους οποίους πρέπει να υποβληθούν τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό προς υποστήριξη της αιτήσεως για την άσκηση, στο Κράτος μέλος υποδοχής, των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 2. 5. Όταν, στο Κράτος μέλος υποδοχής, πρέπει να αποδειχθεί η οικονομική ικανότητα, το Κράτος αυτό θεωρεί τις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις τράπεζες του Κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεως ισοδύναμες με εκείνες που χορηγούνται στην επικράτειά του. Άρθρο 11 Όταν το Κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του ορκοδοσία ή επίσημη δήλωση για την ανάληψη ή την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 2 αλλά ο τύπος του όρκου αυτού ή της δηλώσεως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπηκόους των άλλων Κρατών μελών, φροντίζει να διατίθεται στους ενδιαφερομένους ο κατάλληλος και ισοδύναμος τύπος. Άρθρο 12 Η παρούσα οδηγία παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις περί συντονισμού των εθνικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Άρθρο 13 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός δεκαοκτώ μηνών από της κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή. Άρθρο 14 Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 15 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 13 Δεκεμβρίου 1976. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. van der STOEL (1) ΕΕ αριθ. Α 78 της 2.8.1971, σ. 13. (2) ΕΕ αριθ. Α 113 της 9.11.1971, σ. 6. (3) ΕΕ αριθ. 2 της 15.1.1962, σ. 32/62 και 36/62. (4) ΕΕ αριθ. Ν 257 της 19.10.1968, σ. 2. (5) ΕΕ αριθ. Ν 39 της 14.2.1976, σ. 2.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία