ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0387

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-04-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πρώτη οδηγία 78/387/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά δημητριακών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/402 / ΕΟΚ ' περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά δημητριακών ' ( 78/387 / ΕΟΚ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Εχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , την οδηγία 66/402 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των δημητριακών ( 1 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55 / ΕΟΚ ( 2 ) , και ιδίως το άρθρο αυτής 21α ) , Εκτιμώντας : ότι , λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων , πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι , ΙΙ και ΙΙΙ της προαναφερθείσης οδηγίας για τους κατωτέρω λόγους ότι είναι απαραίτητο να προσαρμοσθούν οι προϋποθέσεις πιστοποιήσεως των σπόρων προς σπορά αραβοσίτου προς τα διεθνή συστήματα που ευρίσκονται σε ισχύ για την πιστοποίηση της ποικιλίας των σπόρων προς σπορά ότι , προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των σπόρων προς σπορά , φαίνεται απαραίτητο να καθορισθούν οι προϋποθέσεις οι σχετικές με τις προηγούμενες καλλιέργειες ότι , για να βελτιωθεί η γενετική αξία των σπόρων προς σπορά , φαίνεται ενδεδειγμένο να καθορισθούν οι κανόνες καθαρότητος της ποικιλίας τους οποίους πρέπει να πληροί η καλλιέργεια ορισμένων άλλων ειδών ότι ορισμένοι κανόνες τους οποίους πρέπει να πληρούν οι σπόροι της ορύζης πρέπει να εναρμονισθούν με τα ποιοτικά επίπεδα που επιτυγχάνονται συνήθως ότι ορισμένα μέτρα πρέπει να τροποποιηθούν για να συμμορφωθούν με τις προϋποθέσεις της επισήμου εξετάσεως των σπόρων προς σπορά που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συνήθεις διεθνείς μεθόδους ότι δεν ήταν δυνατό στην παρούσα κατάσταση να προβλεφθεί , στο εσωτερικό της Κοινότητος , πλήρης εναρμόνιση των προϋποθέσεων που αφορούν την παρουσία της Avena fatua ότι , εν τούτοις , πρέπει να γίνει προσπάθεια πριν από την 1η Ιουλίου 1983 ώστε να καταστούν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις που προβλέπονται σχετικά στην οδηγία 66/402 / ΕΟΚ για να επιτευχθεί μία πλήρης εναρμόνιση ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών , Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Αρθρο 1 Η οδηγία 66/402 / ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . Το κείμενο του παραρτήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1 . Η προηγούμενη καλλιέργεια δεν έχει αποδώσει προϊόντα ασυμβίβαστα με την παραγωγή σπόρων προς σπορά του είδους και της ποικιλίας της καλλιέργειας και η επιφάνεια παραγωγής είναι επαρκώς απαλλαγμένη από τέτοια φυτά που προέρχονται από προηγούμενες καλλιέργειες . 2 . Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις από τις γειτονικές πηγές γύρεως οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση : Καλλιέργεια * Ελάχιστες διαστάσεις ( σε μέτρα ) * 1 * 2 * Phalaris canariensis , Secale cereale : * * - για την παραγωγή των βασικών σπόρων προς σπορά * 300 * - για την παραγωγή των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά * 250 * Zea mays * 200 * Οι αποστάσεις αυτές δύναται να μην τηρούνται , όταν υφίσταται επαρκής προστασία κατά κάθε ξένης ανεπιθύμητης επικονιάσεως . 3 . Η καλλιέργεια έχει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα των ποικιλιών ή , στην περίπτωση καλλιέργεια μιας γενεάς inbred του Zea mays , επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ως προς τα χαρακτηριστικά του . Για την παραγωγή των σπόρων προς σπορά των ποικιλιών υβριδίων του Zea mays , οι διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω εφαρμόζονται ομοίως στα χαρακτηριστικά των συνθετικών συμπεριλαμβανομένων της στειρότητος του άρρενος ή της επανακτήσεως της γονιμότητος . Οι καλλιέργειες του Phalaris canariensis , Secale cereale και Zea mays ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις : Α . Phalaris canariensis και Secale cereale : ο αριθμός φυτών της καλλιέργειας τα οποία αναγνωρίζονται ως προφανώς μη σύμφωνα προς την ποικιλία δεν θα υπερβεί τον : - 1 ανά 30 τμ για τους βασικούς σπόρους προς σπορά , - 1 ανά 10 τμ για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά . Β . Zea mays : α ) το ποσοστό σε αριθμό φυτών τα οποία αναγνωρίζονται ως προφανώς μη σύμφωνα προς την ποικιλία , στη γενεά inbred ή στο συνθετικό δεν θα υπερβεί : αα ) την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά το : ι ) γενεές inbred : 0,1 % , ιι ) απλά υβρίδια , για κάθε συνθετικό : 0,1 % , ιιι ) ποικιλίες ελεύθερης επικονιάσεως : 0,5 % ββ ) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά : ι ) συνθετικά των ποικιλιών υβρίδια : - γενεά inbred : 0,2 % , - απλό υβρίδιο : 0,2 % , - ποικιλία ελεύθερης επικονιάσεως : 1,0 % , ιι ) ποικιλίες ελεύθερης επικονιάσεως : 1,0 % β ) για την παραγωγή σπόρων προς σπορά των ποικιλιών υβριδίων τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις : αα ) τα φυτά του άρρενος συνθετικού εκπέμπουν επαρκώς γύρη κατά τη διάρκεια της ανθήσεως των φυτών του θήλεος συνθετικού ββ ) ενδεχομένως , πραγματοποιείται ο ευνουχισμός γγ ) όταν 5 % ή περισσότερο των φυτών του θήλεος συνθετικού εμφανίζουν επιδεκτικά στίγματα , το ποσοστό των φυτών του συνθετικού τούτου τα οποία εκπέμπουν ή εξέπεμψαν γύρη δεν πρέπει να υπερβαίνει το : - 1 % κατά μία επίσημη επί τόπου επιθεώρηση , - 2 % για το σύνολο των επισήμων επί τόπου επιθεωρήσεων . Τα φυτά θεωρούνται ότι έχουν εκπέμψει ή εκπέμπουν γύρη , όταν σε μήκος 50 χιλιοστομέτρων ή περισσοτέρων του κυρίου άξονος μιας ανθήρης ή των διακλαδώσεών της , οι ανθήρες προβάλλουν έλυτρα και εκπέμπουν ή εξέπεμψαν γύρη . 4 . Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι μειώνουν την αξία της χρησιμότητος των σπόρων , ιδίως του Ustilagineae , είναι ανεκτή μόνο στο ελάχιστο δυνατό όριο . 5 . Η τήρηση των κανόνων ή άλλων προϋποθέσεων που μνημονεύονται ανωτέρω εξετάζεται κατά επί τόπου επιθεωρήσεις . Οι επί τόπου αυτές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Α . Η καλλιεργητική κατάσταση και το στάδιο αναπτύξεως της καλλιέργειας να επιτρέπουν μία ικανοποιητική εξέταση . Β . Ο αριθμός των επί τόπου επιθεωρήσεων να είναι τουλάχιστον : α ) για Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Oryza sativa , Phalaris canariensis , Triticum aestivum , Triticum durum , Triticum spelta και Secale cereale : 1 β ) για Zea mays κατά την περίοδο της ανθήσεως : αα ) ποικιλίες ελεύθερης επικονιάσεως : 1 ββ ) γενεές inbred ή υβρίδια : 3 Οταν η προηγούμενη καλλιέργεια του ιδίου έτους ή του προηγουμένου έτους είναι καλλιέργεια του Zea mays , πρέπει να πραγματοποιείται μία τουλάχιστον ιδιαίτερη επί τόπου επιθεώρηση , για να διαπιστούται η τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο στοιχείο 1 του παρόντος παραρτήματος . Γ . Το ύψος , ο αριθμός και η κατανομή των στοιχειωδών δειγματοληψιών που πρέπει να ελεγχθούν για να εξετασθεί η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα πρέπει να προσδιορίζονται με τις οικείες μεθόδους . ' 2 . Το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ 1 . Οι σπόροι προς σπορά έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας ή , στην περίπτωση σπόρων προς σπορά γενεάς inbred του Zea mays , επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ως προς τα χαρακτηριστικά τους . Για τους σπόρους ποικιλιών υβριδίων του Zea mays , οι διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω εφαρμόζονται ομοίως για τα χαρακτηριστικά των συνθετικών ( γονέων ) . Οι σπόροι των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις : Α . Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Oryza sativa , Triticum aestivum , Triticum durum και Triticum spelta : Κατηγορία * Ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ( % ) * 1 * 2 * Βασικοί σπόροι προς σπορά * 99,9 * Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά , πρώτης αναπαραγωγής * 99,7 * Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά , δεύτερης αναπαραγωγής * 99,0 * Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως κατά επί τόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι . B . Zea mays : Οταν , για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά ποικιλιών υβριδίων , χρησιμοποιούνται ένα συνθετικό ( γονεύς ) θήλυ άρρεν - άγονον και ένα συνθετικό ( γονεύς ) άρρεν το οποίο δεν ανακτά τη γονιμότητα του άρρενος , οι σπόροι πρέπει να λαμβάνονται : - είτε με μίγμα παρτίδων σπόρων προς σπορά , σε κατάλληλες για την ποικιλία αναλογίες , που παράγονται αφ ' ενός με τη χρησιμοποίηση ενός συνθετικού ( γονέως ) θήλεος άρρενος - αγόνου και αφ ' ετέρου ενός συνθετικού ( γονέως ) θήλεος άρρενος - γονίμου , - είτε με καλλιέργεια συνθετικών ( γονέων ) θηλέων αρρένων - αγόνων και θηλέων αρρένων - γονίμων , σε κατάλληλες για την ποικιλία αναλογίες . Οι αναλογίες των δύο αυτών συνθετικών ( γονέων ) ελέγχονται από επί τόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι . 2 . Οι σπόροι προς σπορά ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις ως προς τη βλαστική ικανότητα , την ειδική καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών . Α . Πίνακας : Ανωτάτη περιεκτικότητα κατ ' αριθμό σπόρων προς σπορά άλλων ειδών φυτών , συμπεριλαμβανομένων των κόκκινων σπόρων της Oryza sativa σ ' ένα δείγμα βάρους προβλεπομένου στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 ( ολική ανά κολώνα ) . Είδη και κατηγορίες * Ελάχιστη βλαστητική ικανότητα ( % των καθαρών σπόρων προς σπορά ) * Ελάχιστη ειδική καθαρότητα ( % του βάρους ) * Αλλα είδη φυτών ( α ) * Κόκκινοι σπόροι της Oryza sativa * Αλλα είδη σιτηρών * Είδη φυτών πλην σιτηρών * Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana , Lolium temulentum * Rahpanus raphanistrum , Agrostemma githago * Panicum sp.p * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Triticum aestivum , Triticum durum , Triticum spelta : * * * * * * * * * * - βασικοί σπόροι προς σπορά * 85 * 99 * 4 * * 1 ( β ) * 3 * 0 ( γ ) * 1 * * - πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της πρώτης και δεύτερης αναπαραγωγής * 85 * 98 * 10 * * 7 * 7 * 0 ( γ ) * 3 * * Phalaris canariensis : * * * * * * * * * * - βασικοί σπόροι προς σπορά * 75 * 98 * 4 * * 1 ( β ) * * 0 ( γ ) * * * - πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά * 75 * 98 * 10 * * 5 * 0 ( γ ) * * * Oryza sativa : * * * * * * * * * * - βασικοί σπόροι προς σπορά * 80 * 98 * 4 * 2 * * * * * 1 * - πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της πρώτης αναπαραγωγής * 80 * 98 * 10 * 5 * * * * * 3 * - πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά της δεύτερης αναπαραγωγής * 80 * 98 * 15 * 10 * * * * * 3 * Secale cereale : * * * * * * * * * * - βασικοί σπόροι προς σπορά * 85 * 98 * 4 * * 1 ( β ) * 3 0 ( γ ) * 1 * * - πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά * 85 * 98 * 10 * * 7 * 7 * 0 ( γ ) * 3 * * Zea mays * 90 * 98 * 0 * * * * * * * Β . Κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται όταν γίνεται παραπομπή στον πίνακα , στοιχείο 2 υπό Α ) του παρόντος παραρτήματος : α ) Η ανώτατη περιεκτικότητα σπόρων που προβλέπονται στη στήλη 4 καλύπτει επίσης τους σπόρους των ειδών που προβλέπονται στις στήλες 5 έως 10 . β ) Ενας δεύτερος σπόρος δεν θεωρείται σαν έλλειψη καθαρότητας , εάν ένα δεύτερο δείγμα του ιδίου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων άλλων ειδών δημητριακών . γ ) Η παρουσία ενός σπόρου Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana ή Lolium temulentum σε ένα δείγμα καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται σαν έλλειψη καθαρότητας , εάν ένα δεύτερο δείγμα του ιδίου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών . 3 . Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών που μειώνουν την αξία της χρησιμότητος των σπόρων προς σπορά είναι ανεκτή μόνο στο ελάχιστο δυνατό όριο . Οι σπόροι προς σπορά ανταποκρίνονται ιδίως του ακόλουθους κανόνες : Κατηγορία * Claviceps purpurea ( ανώτατος αριθμός σκληρωτίων ή θραυσμάτων σκληρωτίων εντός ενός δείγματος βάρους προβλεπομένου στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 ) * 1 * 2 * Βασικοί σπόροι προς σπορά * 1 * Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά * 3 * ' 3 . Το κείμενο του παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Είδη * Ανώτατο βάρος μιας παρτίδας ( τόν . ) * Ανώτατο βάρος ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί από μια παρτίδα ( γρ . ) * Βάρος του δείγματος για τις απογραφές που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 υπό Α ) στήλες 4 έως 10 και το παράρτημα ΙΙ σημείο 3 ( γρ . ) * 1 * 2 * 3 * 4 * Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Triticum aestivum , Triticum durum , Triticum spelta , Secale cereale * 20 * 1 000 * 500 * Phalaris canariensis * 10 * 400 * 200 * Oryza sativa * 20 * 500 * 500 * Zea mays , βασικοί σπόροι προς σπορά γενεάς inbred * 20 * 250 * 250 * Zea mays , βασικοί σπόροι προς σπορά πλην γενεάς inbred και πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά * 20 * 1 000 * 1 000 * Αρθρο 2 1 . Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή το αργότερο την 1η Ιουλίου 1980 . 2 . Τα Κράτη Μέλη φροντίζουν ώστε οι σπόροι προς σπορά δημητριακών να μην υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό εμπορίας λόγω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε ημερομηνίες διάφορες , σύμφωνα με την παράγραφο 1 . Αρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 18 Απριλίου 1978 . Finn GUNDELACH Αντιπρόεδρος ( 1 ) ΕΕ αριθ . 125 της 11.7.1966 , σ . 2309/66 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 16 της 20.1.1978 , σ . 23 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία