ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/32004L0067

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-04-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-05-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-04-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το φυσικό αέριο ('αέριο') καθίσταται ένα συνεχώς σημαντικότερο στοιχείο του εφοδιασμού της Κοινότητας με ενέργεια και, κατά τα δηλούμενα στην Πράσινη Βίβλο 'Προς μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού', αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτάται μακροπρόθεσμα ολοένα και περισσότερο από πηγές αερίου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Κατόπιν της οδηγίας 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά αερίου(4) και της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, που αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αφορά αερίου και που καταργεί την οδηγίας 98/30/ΕΚ(5), η κοινοτική αγορά αερίου απελευθερώνεται. Κατά συνέπεια, όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, κάθε δυσκολία που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του εφοδιασμού με αέριο θα προξενούσε σοβαρές διαταράξεις της οικονομικής δραστηριότητας της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται όλο και περισσότερο να διασφαλισθεί ο εφοδιασμός με αέριο. (3) Για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερίου απαιτείται μια ελάχιστη κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια του εφοδιασμού, κυρίως μέσω διαφανών πολιτικών ασφάλειας του εφοδιασμού που δεν εισάγουν διακρίσεις, συμβατών με τις απαιτήσεις της εν λόγω αγοράς, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αφοράς. Επομένως, ο επακριβής καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων για όλους τους συναλλασσομένους της αγοράς είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. (4) Οι υποχρεώσεις οι σχετικές με την ασφάλεια της παροχής που επιβάλλονται στις εταιρείες δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεν θα πρέπει να επιβάλλουν βάρος παράλογο και δυσανάλογο στους συναλλασσόμενους στην αγορά αερίου, περιλαμβανομένων των νέων φορέων στην αγορά, καθώς και των μικρών συναλλασσομένων. (5) Εν όψει της συνεχώς μεγενθυνόμενης αγοράς αερίου στην Κοινότητα, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, ιδίως ως προς την οικιακή κατανάλωση. (6) H βιομηχανία και, εφόσον ενδείκνυται, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους ευρεία επιλογή μέτρων για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τις σχετικές με την ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι διμερείς μεταξύ κρατών μελών συμφωνίες θα μπορούσαν να είναι ένα από τα μέσα που θα συνέβαλαν στην επίτευξη των ελαχίστων προτύπων ασφαλείας του εφοδιασμού, τηρουμένων της συνθήκης και του παραγώγου δικαίου, ιδίως της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ. (7) Ενδεικτικοί ελάχιστοι στόχοι αποθεματοποίησης αερίου θα ήταν δυνατόν να ορισθούν σε εθνικό επίπεδο, ή από τη βιομηχανία. Εξυπακούεται ότι αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργεί καμία υποχρέωση για πρόσθετες επενδύσεις. (8) Λόγω του ότι προέχει η διασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο, συν τοις άλλοις και βάσει μακροπρόθεσμων συμβάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς αερίου βάσει εκθέσεων των κρατών μελών. (9) Προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση σε αέριο και να διαφοροποιηθούν οι πηγές προμήθειας αερίου ως προϋποθέσεις δημιουργίας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς αερίου, η Κοινότητα θα αναγκαστεί να συγκεντρώσει σημαντικούς πρόσθετους όγκους αερίου τις προσεχείς δεκαετίες, μεγάλο μέρος των οποίων θα προέρχεται από απομακρυσμένες πηγές και θα μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις. (10) Η Κοινότητα και οι χώρες που προμηθεύουν αέριο ή οι χώρες διαμετακόμισης έχουν ισχυρό κοινό συμφέρον να διασφαλίσουν τη συνέχεια των επενδύσεων σε υποδομές σχετικές με τον εφοδιασμό με αέριο. (11) Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις έχουν διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση αποθεμάτων αερίου για την Ευρώπη και θα διατηρήσουν τον ρόλο αυτό. Το σημερινό επίπεδο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων είναι επαρκές σε κοινοτική κλίμακα, και αναμένεται ότι οι συμβάσεις του είδους αυτού θα συνεχίσουν να συμβάλλουν σημαντικά στις συνολικές προμήθειες αερίου καθώς οι εταιρείες θα συνεχίσουν να τις περιλαμβάνουν στο συνολικό τους χαρτοφυλάκιο εφοδιασμού με αέριο. (12) Η ανάπτυξη ρευστών μηχανισμών εμπορίας αερίου και προγραμμάτων αποδέσμευσης αερίου σε εθνικό επίπεδο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. (13) Η θέσπιση γνήσιας αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών στις έκτακτες καταστάσεις εφοδιασμού σοβαρής μορφής είναι ουσιώδης, λόγω της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης των κρατών μελών ως προς την ασφάλεια του εφοδιασμού. (14) Τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών επί των εθνικών τους πόρων δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία. (15) Θα πρέπει να συσταθεί ομάδα συντονισμού για το αέριο, η οποία να διευκολύνει τον συντονισμό των μέτρων ασφάλειας του εφοδιασμού σε κοινοτικό επίπεδο σε περίπτωση μείζονος διακοπής του εφοδιασμού, και να μπορεί να βοηθά επίσης τα κράτη μέλη κατά τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η εν λόγω ομάδα θα πρέπει να ανταλλάσσει τακτικά πληροφορίες για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού με αέριο και να μελετά τυχόν παραμέτρους που έχουν σημασία στο πλαίσιο μιας μείζονος διακοπής του εφοδιασμού. (16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν εθνικές διατάξεις για τις καταστάσεις ανάγκης. (17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει κανόνες για το ενδεχόμενο μείζονος διακοπής του εφοδιασμού με αέριο. Η δυναμένη να προβλεφθεί διάρκεια της διακοπής του εφοδιασμού θα πρέπει να καλύπτει μεγάλη χρονική περίοδο, τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων. (18) Όσον αφορά τη διαχείριση μείζονος διακοπής του εφοδιασμού, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει μηχανισμό βασιζόμενο σε μία προσέγγιση σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο θα αφορά τις αντιδράσεις της βιομηχανίας ως προς τη διακοπή του εφοδιασμού. Εάν αυτό δεν επαρκεί, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της διακοπής του εφοδιασμού. Μόνο εάν τα μέτρα που ελήφθησαν στο στάδιο ένα και δύο απέτυχαν θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο. (19) Επειδή ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ιδίως η διασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφαλείας του εφοδιασμού με αέριο σε περίπτωση ιδίως μείζονος διακοπής του εφοδιασμού, καίτοι συμβάλλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου δεν είναι δυνατόν, σε κάθε περίπτωση, να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, ιδίως ενόψει της αυξημένης αλληλεξάρτησης των κρατών μελών ως προς την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο και, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, μπορεί να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να εκδώσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στόχος Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο. Τα εν λόγω μέτρα συμβάλουν επίσης στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου. Καθορίζει κοινό πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη θεσπίζουν γενικές, διαφανείς και μη εισάγουσες διακρίσεις πολιτικές για την ασφάλεια του εφοδιασμού, συμβατές με τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς αερίου, διασαφηνίζουν τους γενικούς ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων παραγόντων της αγοράς και θεσπίζουν συγκεκριμένες αμερόληπτες διαδικασίες για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 1. 'μακροπρόθεσμες συμβάσεις εφοδιασμού με αέριο', οι συμβάσεις προμήθειας αερίου με διάρκεια μεγαλύτερη των δέκα ετών· 2. 'μείζων διακοπή εφοδιασμού', η κατάσταση κατά την οποία η Κοινότητα κινδυνεύει να χάσει άνω του 20 % του εφοδιασμού της με αέριο από τρίτες χώρες και η διαχείριση της οποίας σε κοινοτικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά με εθνικά μέτρα. Άρθρο 3 Πολιτικές για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο 1. Κατά τη συγκρότηση των γενικών τους πολιτικών όσον αφορά τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο, τα κράτη μέλη καθορίζουν τους ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων παραγόντων της αγοράς αερίου για την ευόδωση των πολιτικών αυτών και διευκρινίζουν κατάλληλα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασμού τα οποία πρέπει να τηρούν οι παράγοντες της αγοράς αερίου του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και διαφανή και να δημοσιοποιούνται. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία δεν επιβάλλουν παράλογη και δυσανάλογη επιβάρυνση στους φορείς της αγοράς αερίου και είναι συμβατά προς τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς αερίου. 3. Στο παράρτημα παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των μέσων για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Άρθρο 4 Ασφάλεια του εφοδιασμού για συγκεκριμένους πελάτες 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο εφοδιασμός για οικιακούς χρήστες εντός του εδάφους τους να προστατεύεται στον δέοντα βαθμό τουλάχιστον σε περίπτωση: α) μερικής διακοπής του εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό επίπεδο για τη διάρκεια περιόδου που καθορίζουν τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο· β) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια περιόδου ακραίων τιμών, η οποία καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο· γ) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι έτη. Τα εν λόγω κριτήρια αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ως 'πρότυπα ασφαλείας του εφοδιασμού'. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σε άλλους πελάτες οι οποίοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κατανάλωση αερίου από άλλες πηγές ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την ασφάλεια του εθνικού τους συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, εάν αυτό εξαρτάται από τον εφοδιασμό σε αέριο. 3. Ένας ενδεικτικός κατάλογος του παραρτήματος απαριθμεί παραδείγματα μέσων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί η ασφάλεια των επιπέδων εφοδιασμού. 4. Τα κράτη μέλη, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις γεωλογικές συνθήκες της επικράτειάς τους και την οικονομική και τεχνική σκοπιμότητα, μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου στην επικράτειά τους συμβάλλουν σε ικανό βαθμό στην επίτευξη του προτύπου ασφάλειας του εφοδιασμού. 5. Εάν υφίσταται το ενδεδειγμένο επίπεδο διασύνδεσης, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα σε συνεργασία με κάποιο άλλο κράτος μέλος, ή στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, προκειμένου να επιτυγχάνουν τα πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασμού, χρησιμοποιώντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου ευρισκόμενες στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα μέτρα αυτά, κυρίως οι διμερείς συμφωνίες, δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου. 6. Τα κράτη μέλη δύνανται να θέτουν, ή να απαιτούν από τον κλάδο να θέσει, ενδεικτικούς ελάχιστους στόχους σχετικά με ενδεχόμενη μελλοντική συμβολή της αποθήκευσης, είτε εντός είτε εκτός του κράτους μέλους, στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι στόχοι αυτοί δημοσιεύονται. Άρθρο 5 Εκθέσεις 1. Στην έκθεση που δημοσιεύουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, τα κράτη μέλη αναφέρουν επίσης τα εξής: α) τον αντίκτυπο που έχουν στον ανταγωνισμό τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 για όλους τους παράγοντες της αγοράς αερίου· β) τα επίπεδα του αποθηκευτικού δυναμικού· γ) την εμβέλεια των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας αερίου που συνάπτουν επιχειρήσεις συσταθείσες και εδρεύουσες στο έδαφός τους, ιδίως δε την υπολειπόμενη διάρκειά τους, βάσει πληροφοριών που παρέχουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εξαιρουμένων όμως των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών και του βαθμού ρευστότητας της αγοράς αερίου· δ) τα ρυθμιστικά πλαίσια για την παροχή κατάλληλων κινήτρων για νέες επενδύσεις σε γεωτρήσεις και παραγωγή, αποθήκευση, υγροποιημένο αέριο και μεταφορά αερίου, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 22 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθόσον εφαρμόζεται από το κράτος μέλος. 2. Οι εν λόγω πληροφορίες λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή στις εκθέσεις που υποβάλλει βάσει του άρθρου 31 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ με γνώμονα τις συνέπειες της εν λόγω οδηγίας για την Κοινότητα ως σύνολο και για την εν γένει αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου. Άρθρο 6 Παρακολούθηση 1. Η Επιτροπή παρακολουθεί, βάσει των εκθέσεων περί των οποίων το άρθρο 5 παράγραφος 1: α) το επίπεδο των νέων συμβάσεων μακράς διαρκείας για τον εφοδιασμό με εισαγόμενο αέριο από τρίτες χώρες· β) την ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας εφοδιασμού με αέριο· γ) το επίπεδο του ωφέλιμου αερίου και του δυναμικού εξαγωγής της αποθήκευσης αερίου· δ) το επίπεδο διασύνδεσης των εθνικών συστημάτων αερίου των κρατών μελών· ε) την προβλεπτή κατάσταση του εφοδιασμού με αέριο σε συνάρτηση με τη ζήτηση, την αυτονομία του εφοδιασμού και τις διαθέσιμες πηγές σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές εντός της Κοινότητας. 2. Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι ο εφοδιασμός της Κοινότητας με αέριο θα είναι ανεπαρκής για την κάλυψη της ζήτησης αερίου που προβλέπεται μακροπρόθεσμα, μπορεί να υποβάλει προτάσεις σύμφωνα με τη συνθήκη. 3. Έως τις 19 Μαΐου 2008, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Ομάδα συντονισμού για το αέριο 1. Δια της παρούσης συστήνεται ομάδα συντονισμού για το αέριο προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού ('ομάδα'). 2. Η ομάδα συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και από τα αντιπροσωπευτικά όργανα του ενδιαφερομένου κλάδου και των σχετικών καταναλωτών υπό την προεδρία της Επιτροπής. 3. Η ομάδα θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 8 Εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης 1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν εκ των προτέρων και, εάν κρίνεται σκόπιμο, καθιστούν επίκαιρα τα εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης και τα κοινοποιούν στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα εθνικά τους μέτρα έκτακτης ανάγκης. 2. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών διασφαλίζουν, κατά περίπτωση, ότι παρέχεται επαρκής δυνατότητα στους παράγοντες της αγοράς να αντιδράσουν αρχικά στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 1 τα κράτη μέλη μπορούν να αναφέρουν στο Προεδρείο της ομάδας περιστάσεις τις οποίες, λόγω του μεγέθους και του ασυνήθους χαρακτήρα τους, θεωρούν ότι δεν μπορούν να χειριστούν κατάλληλα με εθνικά μέτρα. Άρθρο 9 Κοινοτικός μηχανισμός 1. Εάν επέλθει κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε μείζονα διακοπή εφοδιασμού για σημαντικό χρονικό διάστημα, ή σε περίπτωση περιστατικού το οποίο αναφέρει κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 η Επιτροπή συγκαλεί, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, την ομάδα το συντομότερο δυνατό. 2. Η ομάδα εξετάζει και, ενδεχομένως, επικουρεί τα κράτη μέλη στο συντονισμό των μέτρων που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της μείζονος διακοπής εφοδιασμού. 3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της, η ομάδα λαμβάνει πλήρως υπόψη: α) τα μέτρα που λαμβάνει ο κλάδος του αερίου ως πρώτη αντίδραση στη μείζονα διακοπή εφοδιασμού· β) τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, για παράδειγμα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 4, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διμερών συμφωνιών. 4. Εάν τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν ενδείκνυνται προς αντιμετώπιση των συνεπειών του γεγονότος της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί, σε διαβούλευση με την ομάδα, να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη όσον αφορά περαιτέρω μέτρα για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα από τη μείζονα διακοπή εφοδιασμού αερίου. 5. Εάν τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 δεν ενδείκνυνται προς αντιμετώπιση των συνεπειών του γεγονότος της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο όσον αφορά περαιτέρω αναγκαία μέτρα. 6. Κάθε μέτρο, σε κοινοτικό επίπεδο, εκ των αναφερομένων στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει διατάξεις που εξασφαλίζουν έντιμη και δίκαιη αντιστάθμιση για τις επιχειρήσεις που θίγονται από τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Άρθρο 10 Παρακολούθηση της εφαρμογής 1. Έως τις 19 Μαΐου 2008, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την παρούσα οδηγία, θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων μέσων σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 και τις συνέπειες των εν λόγω μέσων στην εσωτερική αγορά αερίου και στην εξέλιξη του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά αερίου. 2. Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω παρακολούθησης και εφόσον συντρέχει λόγος, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις ή υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Άρθρο 11 Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως 19 Μαΐου 2006. Κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας. Όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, τα εν λόγω μέτρα παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον ακριβή τρόπο παραπομπής. Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 13 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 2004. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. Walsh (1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 262. (2) ΕΕ C 133 της 6.6.2003, σ. 16. (3) Γνώμη που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. (4) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 1. (5) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενδεικτικός κατάλογος μέσων για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 3 - δυναμικό αποθήκευσης ωφέλιμου όγκου αερίου, - δυναμικό αποδέσμευσης του αποθηκευμένου αερίου, - πρόβλεψη αγωγών για την εκτροπή αποθεμάτων αερίου σε πληττόμενες περιοχές, - ρευστές αγορές εμπορεύσιμου αερίου, - ευελιξία του συστήματος, - εξέλιξη της διακοπτόμενης ζήτησης, - χρήση εναλλακτικών εφεδρικών καυσίμων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, - διασυνοριακό δυναμικό, - συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς γειτονικών κρατών μελών για συντονισμένη διεκπεραίωση, - συντονισμένες δραστηριότητες διεκπεραίωσης μεταξύ φορέων διανομής και φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς, - εγχώρια παραγωγή αερίου, - ευελιξία παραγωγής, - ευελιξία εισαγωγής, - διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού με αέριο, - μακροπρόθεσμες συμβάσεις, - επενδύσεις σε υποδομές για την εισαγωγή αερίου μέσω τερματικών επαναεριοποίησης και αγωγών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία