ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/32009L0014

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-03-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-03-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-03-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
13.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/3 ΟΔΗΓΊΑ 2009/14/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Μαρτίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το Συμβούλιο συμφώνησε στις 7 Οκτωβρίου 2008 ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ορθής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Το Συμβούλιο δεσμεύθηκε να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των καταθέσεων των μεμονωμένων αποταμιευτών και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να φέρει επειγόντως προς συζήτηση μια κατάλληλη πρόταση για την προώθηση της σύγκλισης των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων. (2) Η οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) προβλέπει ήδη τη βασική κάλυψη των καταθετών. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αναταραχή στις χρηματαγορές επιβάλλει τη βελτίωση της εν λόγω κάλυψης. (3) Το τρέχον κατώτατο ύψος κάλυψης ορίζεται σε 20 000 EUR, ενώ τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν υψηλότερη κάλυψη. Ωστόσο, αυτό δεν επεδείχθη επαρκές για ένα μεγάλο αριθμό καταθέσεων στην Κοινότητα. Προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών και να επιτευχθεί μεγαλύτερη σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το κατώτατο ύψος κάλυψης θα πρέπει να αυξηθεί στα 50 000 EUR. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η κάλυψη των συνολικών καταθέσεων κάθε καταθέτη θα πρέπει να καθοριστεί σε 100 000 EUR, εκτός εάν η αξιολόγηση επιπτώσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω αύξηση και εναρμόνιση δεν είναι κατάλληλες και οικονομικά βιώσιμες για όλα τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Κοινότητα καθώς και να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Εάν κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι η αύξηση αυτή και η εναρμόνιση δεν ενδείκνυνται, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. (4) Το ίδιο επίπεδο κάλυψης θα πρέπει να ισχύει για όλους τους καταθέτες, ανεξαρτήτως του αν το νόμισμα του κράτους μέλους είναι το ευρώ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη εκτός της ευρωζώνης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να στρογγυλοποιούν τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ισοδύναμη προστασία των καταθετών. (5) Σε έκθεση που θα υποβληθεί από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα πρέπει να αναλύονται όλα τα σχετικά θέματα όπως ο συμψηφισμός και οι ανταπαιτήσεις, ο καθορισμός των συνεισφορών στα συστήματα, το εύρος των καλυπτόμενων προϊόντων και καταθετών, η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής συνεργασίας των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και η σχέση μεταξύ συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και εναλλακτικών μέσων για την αποζημίωση των καταθετών, όπως οι μηχανισμοί επείγουσας εκταμίευσης. Για τους σκοπούς της εν λόγω έκθεσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχετικά δεδομένα και να τα υποβάλουν στην Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος. (6) Ορισμένα κράτη μέλη έχουν συστήσει συστήματα εγγύησης καταθέσεων δυνάμει της οδηγίας 94/19/ΕΚ τα οποία παρέχουν πλήρη κάλυψη για ορισμένα είδη μακροπρόθεσμων καταθέσεων, όπως οι απαιτήσεις συντάξεων. Είναι αναγκαίο να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα αυτά και οι προσδοκίες των καταθετών σε αυτά τα συστήματα. (7) Ορισμένα κράτη μέλη έχουν συστήσει συστήματα εγγύησης καταθέσεων δυνάμει της οδηγίας 94/19/ΕΚ τα οποία παρέχουν πλήρη κάλυψη για ορισμένα προσωρινά αυξημένα υπόλοιπα λογαριασμών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, εάν η πλήρης κάλυψη για ορισμένα αυξημένα υπόλοιπα λογαριασμών θα πρέπει να διατηρηθεί ή να θεσπισθεί. (8) Η λειτουργία των συστημάτων που προστατεύουν το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα και, ιδίως, διασφαλίζουν τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά του, εξασφαλίζοντας έτσι στους καταθέτες προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με την παρεχόμενη από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, καθώς και τα εθελοντικά συστήματα αποζημίωσης των καταθετών που δεν έχουν εισαχθεί ή αναγνωριστεί επίσημα από ένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να θιγούν από την παρούσα οδηγία. (9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών ή βελτίωσης των υφιστάμενων συμφωνιών όσον αφορά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους. (10) Η τρίμηνη προθεσμία εκταμίευσης που προβλέπεται σήμερα, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά εννέα μήνες, αντίκειται στην ανάγκη να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Επομένως, ο χρόνος εκταμίευσης θα πρέπει να μειωθεί ώστε να καλύπτει χρονικό διάστημα είκοσι εργάσιμων ημερών. Η εν λόγω προθεσμία θα πρέπει να παρατείνεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων αρχών. Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις καθυστερήσεις των διαδικασιών εκταμίευσης, με την οποία θα αξιολογεί εάν ενδείκνυται περαιτέρω μείωση της προθεσμίας σε δέκα εργάσιμες ημέρες. (11) Επιπλέον, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιστροφή των καταθέσεων ενεργοποιείται κατόπιν σχετικής διαπίστωσης των αρμόδιων αρχών, η προθεσμία των 21 ημερών για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται σήμερα θα πρέπει να μειωθεί στις πέντε εργάσιμες ημέρες προκειμένου να μην παρακωλύεται η ταχεία εκταμίευση. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει πρώτα να πεισθούν ότι το πιστωτικό ίδρυμα απέτυχε να επιστρέψει ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταθέσεις. Η αξιολόγησή αυτή θα πρέπει να υπόκειται στις δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες των κρατών μελών. (12) Οι καταθέσεις μπορεί να θεωρηθούν μη διαθέσιμες εφόσον τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης ή αναδιοργάνωσης δεν υπήρξαν επιτυχή. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές από την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών αναδιάρθρωσης κατά την περίοδο εκταμίευσης. (13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας των τραπεζικών υπηρεσιών και της πρόσβασης στη ρευστότητα των τραπεζών, ιδίως σε περιόδους αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβούν στην υιοθέτηση ρυθμίσεων, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διασφαλισθεί η επείγουσα εκταμίευση κατάλληλων ποσών κατόπιν αιτήσεως του θιγόμενου καταθέτη, εντός το πολύ τριών ημερών από την αίτηση. Δεδομένου ότι η μείωση της ισχύουσας προθεσμίας του τριμήνου για την εκταμίευση θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των καταθετών και την ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα κράτη μέλη και τα συστήματά τους για την εγγύηση των καταθέσεων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο χρόνος εκταμίευσης θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερος. (14) Η οδηγία 94/19/ΕΚ παρείχε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να περιορίσουν την κάλυψη σε ένα ορισμένο ποσοστό. Η δυνατότητα αυτή έχει αποδειχθεί ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταθετών και θα πρέπει να παύσει να υφίσταται. (15) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 94/19/ΕΚ θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών δραστηριοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4). (16) Ειδικότερα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να αναπροσαρμόζει το επίπεδο κάλυψης ανάλογα με τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των μεταβολών του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεδομένου ότι το εν λόγω μέτρο είναι γενικής εμβέλειας και έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιώδους στοιχείου της οδηγίας 94/19/ΕΚ, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. (17) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η εναρμόνιση του ύψους κάλυψης και των προθεσμιών εκταμίευσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω της πληθώρας διαφορετικών κανόνων που ισχύουν σήμερα στα νομικά συστήματα των διαφόρων κρατών μελών και μπορούν κατά συνέπεια να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων μέτρο. (18) Συνεπώς, η οδηγία 94/19/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (19) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (5), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν, προς ίδια χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι να αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ Η οδηγία 94/19/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 1 σημείο 3) i) δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 2) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 3) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: γ) Διαγράφεται η παράγραφος 4. δ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 5) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 6) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: β) Διαγράφεται η παράγραφος 2. 7) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: α) την εναρμόνιση των μηχανισμών χρηματοδότησης των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, εξετάζοντας ιδιαιτέρως τις επιπτώσεις της μη εναρμόνισης στην περίπτωση διασυνοριακής κρίσης, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των αποζημιώσεων για τις καταθέσεις και όσον αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό, καθώς και τα οφέλη και το κόστος μιας τέτοιας εναρμόνισης· β) την καταλληλόλητα και τις λεπτομέρειες της παροχής πλήρους κάλυψης για ορισμένα προσωρινά αυξημένα υπόλοιπα λογαριασμών· γ) πιθανά υποδείγματα για την καθιέρωση συνεισφορών με βάση τους κινδύνους· δ) τα οφέλη και το κόστος της πιθανής καθιέρωσης κοινοτικού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων· ε) τις επιπτώσεις των διαφορετικών νομοθεσιών όσον αφορά του συμψηφισμού, όταν η πίστωση του καταθέτη αντισταθμίζεται με τα χρέη του, την αποδοτικότητα του συστήματος και πιθανές στρεβλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη διασυνοριακές διαδικασίες εκκαθάρισης· στ) την εναρμόνιση του εύρους των καλυπτόμενων προϊόντων και καταθετών, περιλαμβανομένων των ειδικών αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών· ζ) τη σχέση μεταξύ συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και εναλλακτικών μέσων για την επιστροφή της αποζημίωσης στους καταθέτες, όπως οι μηχανισμοί επείγουσας εκταμίευσης. 8) Το παράρτημα ΙΙΙ διαγράφεται. Άρθρο 2 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2009. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 3) i) δεύτερο εδάφιο, προς το άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 3, και προς το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/19/ΕΚ, όπως τροποποιείται με την παρούσα οδηγία, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2009. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος H.-G. PÖTTERING Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A. VONDRA (1)  ΕΕ C 314 της 9.12.2008, σ. 1. (2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην ΕΕ) και αποφάσεις του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 και της 5ης Μαρτίου 2009. (3)  ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5. (4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. (5)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. (6)  ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 36. (7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία