ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/32009L0089

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 2009/89/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2009 , για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να ενσωματωθεί στο παράρτημα Ι το άζωτο ως ενεργός ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
31.7.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 199/19 ΟΔΗΓΊΑ 2009/89/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να ενσωματωθεί στο παράρτημα Ι το άζωτο ως ενεργός ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του 10ετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), επιβάλλει τη σύνταξη καταλόγου ενεργών ουσιών που πρέπει να αξιολογούνται, ενόψει πιθανής συμπερίληψής τους στα παραρτήματα Ι, IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στο συγκεκριμένο κατάλογο περιλαμβάνεται και το άζωτο. (2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, το άζωτο θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στα προϊόντα τύπου 18, εντομοκτόνα, όπως ορίζει το παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (3) Η Ιρλανδία ορίστηκε ως κράτος μέλος-εισηγητής και υπέβαλε έκθεση της αρμόδιας αρχής, καθώς και σύσταση, στην Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007. (4) Η έκθεση της αρμόδιας αρχής εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 τα συμπεράσματα της εξέτασης εντάχθηκαν, κατά τη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2008, σε έκθεση αξιολόγησης. (5) Από την εξέταση των δεδομένων προκύπτει ότι τα βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα και περιέχουν άζωτο κατά πάσα πιθανότητα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που προβλέπει το άρθρο 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί το άζωτο στο παράρτημα Ι, ώστε να εξασφαλιστεί ότι σε όλα τα κράτη μέλη η χορήγηση, η τροποποίηση ή η ακύρωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα και περιέχουν άζωτο συνάδουν προς τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (6) Δεν έχουν αξιολογηθεί όλες οι πιθανές χρήσεις σε επίπεδο Κοινότητας. Ως εκ τούτου θεωρείται σκόπιμο τα κράτη μέλη να εκτιμούν τους εν λόγω κινδύνους για τα διαμερίσματα και τους πληθυσμούς που δεν έτυχαν αντιπροσωπευτικής εξέτασης κατά την αξιολόγηση των κινδύνων σε κοινοτικό επίπεδο και να εξασφαλίζουν κατά την έκδοση των αντίστοιχων αδειών τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων ή την επιβολή ειδικών προϋποθέσεων ώστε να μετριάζουν σε αποδεκτά επίπεδα τους διαπιστωθέντες κινδύνους. (7) Βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης αξιολόγησης κρίνεται σκόπιμο να απαιτηθεί η λήψη μέτρων περιορισμού των κινδύνων σε επίπεδο χορήγησης άδειας για τα προϊόντα που περιέχουν άζωτο και χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα. Αξίζει ιδίως να αναφερθεί ότι ανάλογα προϊόντα επιβάλλεται να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες στο πλαίσιο ήδη εφαρμοζόμενων ασφαλών πρακτικών εργασίας και ασφαλών συστημάτων εργασίας που να εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. (8) Είναι σημαντικό οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να εφαρμοστούν ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ισότιμη αντιμετώπιση στην αγορά των βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν άζωτο ως ενεργό ουσία καθώς και για να διευκολυνθεί γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία της αγορά των βιοκτόνων προϊόντων. (9) Πρέπει να προβλεφθεί εύλογη προθεσμία πριν την εγγραφή ενεργούς ουσία στο παράρτημα Ι, ώστε τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν τη δυνατότητα να προπαρασκευασθούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις καθώς και για να εξασφαλιστεί ότι οι αιτούντες που έχουν ήδη ετοιμάσει φακέλους θα μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τη 10ετή περίοδο προστασίας δεδομένων η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ εδάφιο ii της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής της ενεργού ουσίας στο αντίστοιχο παράρτημα. (10) Μετά από την εγγραφή της ενεργού ουσίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν εύλογη προθεσμία για την εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ ιδίως σε ό,τι αφορά τη χορήγηση, τροποποίηση ή ακύρωση αδειών βιοκτόνων προϊόντων του τύπου 18 που περιέχουν άζωτο, ώστε να εξασφαλίζεται η εκ μέρους τους τήρηση των διατάξεων της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (11) Ως εκ τούτου επιβάλλεται να τροποποιηθεί δεόντως η οδηγία 98/8/ΕΚ. (12) Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1.   Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2010, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία. Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2011. Κατά την έγκριση των εν λόγω διατάξεων ή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε να γίνεται παραπομπή στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τον τρόπο αυτής της παραπομπής. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων εθνικών νομοθετικών διατάξεων που εγκρίνουν στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2009. Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΉΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής (1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1. (2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ προστίθεται το εξής «Αριθ. 27» λήμμα: Αριθ. Κοινή ονομασία Ονομασία IUPAC Ελάχιστη καθαρότης της ενεργού ουσίας στο βιοκτόνο προϊόν που διατίθεται στην αγορά Ημερομηνία εγγραφής Προθεσμία συμμόρφωσης προς το άρθρο 16 παράγραφος 3 Ημερομηνία λήξης της εγγραφής Τύπος προϊόντος Ειδικές διατάξεις (1) «27 Άζωτο Άζωτο 999 g/kg 1η Σεπτεμβρίου 2011 31η Αυγούστου 2013 31η Αυγούστου 2021 18 Κατά την εξέταση των αιτήσεων έγκρισης προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 και το παράρτημα VI, τα κράτη μέλη αξιολογούν, εφόσον έχει σημασία για το συγκεκριμένο προϊόν, τους πληθυσμούς οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν στο προϊόν και τα σενάρια χρήσης ή έκθεσης, που δεν έχουν καλυφθεί αντιπροσωπευτικά από την εκτίμηση κινδύνων σε κοινοτικό επίπεδο. 1. Ανάλογα προϊόντα επιτρέπεται να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. 2. Πρέπει ήδη να χρησιμοποιούνται ασφαλείς μέθοδοι εργασίας και ασφαλή συστήματα εργασίας ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι συμπεριλαμβανομένης, εν ανάγκη, και της διαθεσιμότητας προστατευτικού εξοπλισμού για το προσωπικό». (1)  Για την εφαρμογή των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των αδειών αξιολόγησης διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής: http://ΕΚ.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία