ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/31.12.1990

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Παρά-αση προθεσµιών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 66 του Ν. 1541/ 19085 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (Α΄ 68).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθοου 44 του Συντάγµατος. 2.Την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου από την οποία συνάγεται η συνδροµή των προύποθέσεων έκδοσης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τη ρύθµιση του παρακάτω θέµατος. αποφασίζουµε: “Άρθρο | Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του ἁρθρου 66 του Ν. 1541 /1985 (Α΄ Ο8) ότπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι προθεσµίες των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού παρατείνονται µέχρι την 31.12.199]». “Άρθρο 2 Η ισχύς αυτής της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία θα κυ ρωθεί µε νόµο χατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οι ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΄ ΜΙΛΑΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ, ΜΑ. ΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕ. ΑΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑ ΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΓΕ. ΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ, ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝ. ΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ. .....-+
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία