ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/1/06.06.1994

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων στο Νομό Αττικής κατά τη θερινή περίοδο 1994».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1994 καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και έναρξης της εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των Δ.Υ., των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των πρώην Δ.Ε.Κ.Ο. και των Εμπορικών καταστημάτων στην περιοχή του Νομού Αττικής ως εξής:.
 1. Των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 07:00
 2. Των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 07:30.
 3. Των Τραπεζών, των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των πάσης φύσεως θυγατρικών τους Νομικών Προσώπων 08:15
 4. Των Εμπορικών Καταστημάτων (πολυκαταστήματα, ένδυση, υπόδηση, χρυσοχοεία, καλλυντικά βιβλιοπωλεία, δίσκοι, ηλεκτρικά υαλικά κ.λ.π.) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 09:15, με εξαίρεση τα Εμπορικά Καταστήματα που αναφέρονται στην περίπτωση ιε της παραγράφου 1 (του άρθρου 2 της παρούσης).
2.  
  Ο αριθμός των ωρών απασχόλησης των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατηγοριών προσωπικού, που ισχύει κατά τη δημοσίευση της παρούσης πράξεως δεν θίγεται
3.  
  Για το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για την περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1994 δεν ισχύουν τα ελαστικά ωράρια εργασίας
Άρθρο 2
1.  
  Από τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 εξαιρούνται:
 1. Η Προεδρία της Δημοκρατίας
 2. Τα Γραφεία του Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων και Νομαρχών. γ)Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και οι υπηρεσίες και οι σχολές αυτών.
 3. Το Εθνικό Τυπογραφείο
 4. Το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ.
 5. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των Υπηρεσιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
 6. Οι οδηγοί αυτοκινήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
 7. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι υγειονομικοί σχηματισμοί των Υπουργείων Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. τα αγροτικά ιατρεία και οι υγειονομικοί σταθμοί, οι Σχολές Επισκεπτριών και Αδελφών Νοσοκόμων και τα φαρμακεία.
 8. Τα ιδρύματα και οι σχολές κοινωνικής πρόνοιας (πλην ΠΙΚΠΑ και ΕΟΠ)
 9. Οι Φυλακές, τα Σωφρονιστικά Καταστήματα και Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, τα θεραπευτικά Καταστήματα Κρατουμένων τα καταστήματα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών, των Δικαστηρίων και λοιπών δικαστικών υπηρεσιών
 10. Το ποσωπικό των Μουσείων, των Αρχαιολογικών Χώρων, των θεάτρων και βιβλιοθηκών
 11. Το προσωπικό του Ταμείου Λαϊκών Αγορών που απασχολείται στους Χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών
 12. Το προσωπικό των σταθμών διοδίων του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας
 13. Τα Εμπορικά Καταστήματα (super markerts, κρεοπωλεία, καταστήματα ειδών οικοδομής, χρωμάτων και σιδηρικών και αρτοποιεία)
2.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού επιτρέπεται να ορίζονται διαφορετικές ώρες προσέλευσης του προσωπικού από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 της παρούσης, εφόσον οι παρεκκλίσεις επιβάλλονται από τη φύση και την ιδιαιτερότητα του έργου των οικείων υπηρεσιών
Άρθρο 3 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς της παρούσης Πράξεως, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος».
 • Ότι η απρόβλεπτη άνοδος της θερμοκρασίας που σημειώθηκε ήδη από τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου 1994 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Νομού Αττικής» και την όξυνση όλων των παρεπόμενων προβλημάτων.
 • Την εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη, για την καθιέρωση κλιμακωτών ωρών προσέλευσης και κατ επέκταση και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών (Δ.Υ.), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των Δημόσιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (πρώην ΔΕΚΟ), των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων στην περιοχή του Νομού Αττικής, του μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, για την περιστολή της ιδιαίτερα αυξημένης στην περιοχή αυτή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που προκαλεί και η ταυτόχρονη μαζική μετακίνηση των εργαζομένων στους χώρους της εργασίας τους.
 • Την αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης των προαναφερομένων συνεπειών με έγκαιρη νομοθετική ρύθμιση με τυπικό νόμο ψηφιζόμενο από τη Βουλή, επειδή η έναρξη της θερινής περιόδου συμπίπτει με διακοπή των εργασιών της Βουλής, ή οποία αποφασίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων ανεξαίρετα των κομμάτων. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία