ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/1/17.10.1994

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων δημοτικών, κοινοτικών εκλογών και εκλογών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αν κατά την ημέρα της διενέργειας των δημοτικών και"
1.  
    κοινοτικών εκλογών και των εκλογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε ένα δήμο ή σε μία κοινότητα ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματά τους, δεν διεξήχθη η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόμενη Τετάρτη. Κάθε αντίθετη διάταξη Νόμου καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς της πράξης αυτής καταλαμβάνει και τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 16ης Οκτωβρίου 1994
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
  • Την έκτακτη περίπτωση που προκλήθηκε από τη ματαίωση της ψηφοφορίας σε ορισμένα εκλογικά τμήματα ιδίως στην περιοχή Αθηνών κατά τη διενέργεια των διπλών εκλογών (Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Δημοτικών και Κοινοτικών) της 16ης Οκτωβρίου 1994.
  • Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την άμεση ρύθμιση ορισμένων θεμάτων της εκλογικής νομοθεσίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, καθώς και των αιρετών οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 23ης Οκτωβρίου 1994.
  • Την αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης με την τακτική νομοθετική διαδικασία των συναφών θεμάτων, εξαιτίας του μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ως την ημέρα των επαναληπτικών εκλογών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία