ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/1/07.11.1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι εισφορές υπέρ του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως"
1.  
  Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), όπως καθορίσθηκαν με το άρθρο 63 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α), καταργούνται. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 2 της παρούσης, η κατάργηση των ανωτέρω εισφορών θα αρχίσει να ισχύει από την έκδοση του δελτίου που θα καθορίσει τις νέες λιανικές τιμές των φαρμάκων.
Άρθρο 2
1.  
  Για τις πωλήσεις φαρμάκων με τις λιανικές και νοσοκομειακές τιμές που καθορίσθηκαν με το Δελτίο Τιμών 1/ 1997, οι ανωτέρω εισφορές θα υπολογισθούν επί της καθαρής τιμής σε ποσοστό 8,8% υπέρ Ε.Ο.Φ., 4,5% υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. και 1,5% υπέρ Τ.Ε.ΑΥ.Φ.Ε. και θα αποδοθούν στους δικαιούχους μέχρι 31.12.1997 ως εξής:.
 1. Από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για πωλήσεις με νοσοκομειακή τιμή. β. Από τα φαρμακεία για πωλήσεις με λιανική τιμή.
2.  
  Για όσα φάρμακα είχαν αγορασθεί από τα φαρμακεία με τιμές που ίσχυαν πριν την 3.10.1997, η προθεσμία διάθεσής τους λήγει στις 31.12.1997.
Άρθρο 3
1.  
  Η παρούσα πράξη θα κυρωθεί νομοθετικά, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2.  
  Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
 • Την εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για άμεση κατάργηση όλων των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής όλων των παρασκευαζομένων ή παραγομένων στην Ελλάδα ή εισαγομένων από το εξωτερικό φαρμάκων, με στόχο τη μείωση της τιμής των φαρμάκων προς όφελος των καταναλωτών, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη φαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Το γεγονός ότι η μείωση της συνολικής δαπάνης για το φάρμακο, θα συμβάλει άμεσα και αποφασιστικά στην εκλογίκευση του ισχύοντος συστήματος εμπορίας και διακίνησης των φαρμάκων καθώς και στην περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
 • Την αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης των προαναφερόμενων συνεπειών με έγκαιρη ρύθμιση με τυπικό νόμο ψηφιζόμενο από τη Βουλή, η οποία θα απαιτήσει χρόνο και θα καθυστερήσει υπερβολικά την έκδοση του νέου δελτίου μειωμένων τιμών των φαρμάκων, με κίνδυνο τη δημιουργία αναστάτωσης και κερδοσκοπικών τάσεων στην αγορά του φαρμάκου.
 • Την ανάγκη θέσπισης μεταβατικής ρύθμισης σχετικά με την απόδοση των επιβαρύνσεων και τη διάθεση στην κατανάλωση φαρμάκων των οποίων οι τιμές είχαν καθορισθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-11-07 Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/226
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία