ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/1/08.10.2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της 13ης Οκτωβρίου 2002, από εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    α. Οι προθεσμίες του άρθρου 22 παράγραφος 2 περιπτώσεις α και β του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220), για την υποβολή σχετικών αιτήσεων, παρατείνονται μέχρι και το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας στις εκλογές της 13ης Οκτωβρίου 2002. βi. Όσοι υποβάλλουν τις ανωτέρω αιτήσεις στον οικείο δήμο ή κοινότητα, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του αντίστοιχου Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων. ii. Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, τα στοιχεία των πιο πάνω εκλογέων προστίθενται στον οικείο εκλογικό κατάλογο του εκλογικού τμήματος που ψήφισαν. γ. Η οριστική καταχώρισή τους στους νέους εκλογικούς καταλόγους και η απόδοση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού, συντελείται κατά την πρώτη αναθεώρησή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και με βάση σχετική κατάσταση που αποστέλλεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, εντός δύο μηνών από της ισχύος της παρούσης. Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
  • Την εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την παροχή δυνατότητας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της 13ης Οκτωβρίου 2002, από εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους.
  • Την αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με έγκαιρη νομοθετική ρύθμιση με τυπικό νόμο ψηφιζόμενο από τη Βουλή. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία