ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/1/25.05.2009

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός προθεσμίας για τη διαβίβαση των καταστάσεων του άρθρου 27 του π.δ. 96/2007 στον Πρόεδρο Πρωτοδικών κατά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Για τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ 96/ 2007 διαβιβάζονται από τον Πλοίαρχο του Πλοίου στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας ως και την 25η Μαΐου 2009.
2.  
    Οι ενστάσεις που προβλέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 27 του π.δ 96/2007 υποβάλλονται ως και την 26η Μαΐου 2009, η δε απόφαση του Πρωτοδικείου που προβλέπεται απ την παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου εκδίδεται το αργότερο ως και την 27η Μαΐου 2009.
3.  
    Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του π.δ. 96/2007. Η ισχύς αυτής της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ/τος 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116 Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ 1 του ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων».
  • Την εξαιρετικώς επείγουσα, έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη να καταστεί δυνατή η ψηφοφορία όλων των Ελλήνων ναυτικών βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων κατά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία προέκυψε ύστερα από τη μη τήρηση των κατά τις ως άνω διατάξεις προθεσμιών διαβίβασης των σχετικών καταστάσεων από ορισμένους Πλοιάρχους.
  • Τις προθεσμίες του άρθρου 27 του π.δ 96/2007, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1981/1180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1180 1981
Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 2007/96 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία