ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/1/25.09.2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 «Οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012,. . και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) αντικαθίσταται ως εξής: Η προθεσμία της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, για την εκ του νόμου λύση και εκκαθάριση της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., παρατείνεται έως την 31.10.2015 .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  • Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
  • Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την εκ νέου παράταση της προθεσμίας εκκαθάρισης της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. προκειμένου να κυρωθεί η σύμβαση παραχώρησης του ιπποδρομιακού στοιχήματος μεταξύ της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., από τη νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, και με σκοπό την αποφυγή καταγγελίας της εν λόγω σύμβασης, η οποία θα επιφέρει διακοπή της διενέργειας ελληνικών ιπποδρομιών, απώλεια θέσεων εργασίας καθώς και απώλεια εσόδων του Κράτους.
  • Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-09-25 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18).
Τροποποίηση Τύπος
A/2015/119