ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. (1) ΑΠίςίο 10 - Ρουνοίτε οί όυ Ο©οπεοίή . ' 11 - νοίκ ρουτ Γ“ρτήτάς ση νίαυοτ . . ; Η Ίες ρτοσςέσυτες ΡΒυσαόϊαίτος Για την κύρωση της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου 1986. ΑπΙςίο 12 . - ΟΞτεππ…ετιοπ σεΞ πιοπιθτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιπιροπαίουτο οί ΓέΡ3Μ|οπ ο 4 Ίσυτς νοίχς ΄ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε. η Βουλής ΑΠΙΟΙο 13 - &ίόρο, οί αυοτυτη . . 14 , 15 ΄ Άρθρο πρώτο ΑτΉςίο 16 - δουα-©οπιϊό άο 18 όυ τιατοϊιόά Κυρούται και έχει ισχύ νόµου η Διεθνής Συµφωνία Σίτου. ΑΠΗςΙο 17 1986 που αποτελείται από: 18 - ΑΟπηίσείοη 4' οθεετναίουτο Α. Τη Σύµβαση Εµπορίας Σίτου 1986 19 - ανος ίε5 αυίτος Β. Τη Σύµβαση Επισιτιστικής Βοήθειας 1986 Ιηϊοταουνετηοπηισουίαίος Γ. Το Κοινό Προοίµιο αυτών. ΑΠΙεΙο 20 - οί Η Ελλάδα υπέγραψε τη Συµφωνία στις 30 Ιουνίου 1986. 21 - ἥπαποϊότος Το πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας στη γαλλική γλώσσα, ΑΙΟΙο 22 - άοοηοπίαυος κι η µετάφρασή του στην ελληνική έχουν ως - κιΝΑιΕΞ 23 ΑτΉείο 24 ι.ΩΝΌΠΕ8. 1986 25 - ασεερίαΐΐου, αρρτοδαΐοη ΑΟΟΟΒΌ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. 26 - Αρρϊεαΐοη Δ ΉΉτε 58 ΕΕ ΒΙΕ 0Ε 1986 Απίείο 27 ΤΑΒΙΕ ΡΕ& 28 - Εηίτέο ατινίαυσυτ ΑΠΉςΙο 29 - Βείτα ΡΒΕΑΜΒΗΙΕ 30 - Εχελυείοη 31 - Ηαυϊσαΐοη άος οοτπρωε 5υΒ ΙΕ ΟΟΜΜΕΒΟΕ Ου ΒΙΕ ΡΕ 1986 32 ΡΒΕΜΙΕΒΕ ΡΑΒΤΙΕ - 6ΕΝΕΒΑΙΤΕ& ΑτΉςίο 33 ΑΙί ρτοπνίοτ . - ΟΒΙοσΉΐο - Ρυτάο, οί 1ιπ σΘ ία '34 - Βαρροτία οπίτε ίο Ρτδαπηιδυίο οί ία (©οτηινοηΐίοη ΑΝΝΕΧΕ - νοίκ (ο5 ά + επίς|Θ 11 ΒΕΙΑΤΙΝΕ Α ΑΙΟΕ ΑΕΙΜΕΝΤΑΙΒΕ ΟΕ 1986 ΡΒΕΜΙΕΒΕ ΡΑΗΤΙΕ - ΟΒΕΤ ΕΤ ΟΕΕΙΝΙΤΙΟΝΞ ! - ΟθΙεί Η ο Π ο ΟΕυΧΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΡΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ! - ο6 ΑτΗςίο Ν - Μοσϊαϊ ϊός σο5 α'αίσο ΑΠΙείο ν - ο6 οοπίτθυΐΏοτις . ΑτΗςίο ν - Εαυίναϊουίο οη Ρί ν!! - µηποϊάοτηοσς υτ άσΐιαηᾳσς οί Ια ρτοσυεΐΉοη ααποοίο οί όος ορόταϊθοης α“ αϊάο αϊπιουίοίτο ν!Η - Ωίερο=ίίοη ερόςλαϊο σεοησατηαπί ίος βοδεΐτιο ΑΠΉςίο Χ - ο Γ αίσο απιοηίείτο Ατςίο Χ - Ρουνοίτο οί ίοηοΐοης Οοό ΧΙ - &ίόηο, οί ΧΙΝν - Οἰεροσίίοης Χν - Μαηαυοπιοτίς αυνκ ©ί αϊΗότουσο ΤΒΟΙΞΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΟΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΣ Ρ|ΝΑιΕΘ Χνι ΑΠΗςίο Χν!! - Ξίατιαΐυτο - ασςερίαΐΏοη ου αρρτοθαΐθοη ΑτΗείο ΧίΧ - ά ΉΉτο ρτονίσοίτο ΑΠΉςίο ΧΧ - ΑΟ Γιδείοη ΑτΗςίο ΧΧΙ . - Ετίτδο ΑτΓΗςίο ΧΧΙ - Ουτόο, ρτοτοφαΐοη οί ὕη άο α ΑΠείο ΧΧ - Βρίτα! οί τδασπηίσείοη ΑΠΙςίο ΧΧΙΝ - Βαρροί ουίτο ία ρτόσατίο αἳ ΡΒἰό ο 1986 ΧλΧν - ρατ ίο άόροεϊαίτο ΧΧνι - Τοκίος ίοί ΑΟΟΟΒΟ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. 5υΒ Ε ΒΙΕ ΟΕ 1986 ΡΒΕΑΜΒΩΙΕ ίο6 «ἰατιαϊαίτος όυ ρτάσοτ! (©οτυείαότατί αυο Ρό ο 1949 5 άϊό “τόνϊοέ, τουιουνοϊό ου ά άίνοτερς τορτίεεο, αδουθεσατί ά α οοτυείυείοη ο “ Αφροτά =υτ Ιο ΕΙά άο 1971, ©ουεϊαότατη! αµο ίος άο ! Ιηίοπιαθουαί δυτ Ίο Ρό ο 1971, άο ία υτ ο σοτητηοτοο όυ Ιό σο 1971, άυτιο ρατί, οί άο ία τοϊαΐνο ά Γαίάο αϊπιισουίαϊτο ο 1980, ά αυίτο ρατί, ίοΐος αυ'οϊες ρατ Ρτοϊοοοίο, νἰοηάτοτ! Δ ίο 30 Ιµίη 1986 οί αυ“!! ο=ί σο οουιςίυτο υη αοοοτά ρουτ υηο ηουνοΐο ρόποσο, Ξ0τί ΥΑοοοτά υτ ί Ρἰό άο 1971 σρτά ο ΥΑοεοτά ευτ ίο Ιό σο 1986, Ιοηµοί οοπιρτουιάτα άσυχ Ιτίετυπιοτία 8) =υτ ίο οοπηνπιοτοο υ Ρίό άο 1986 Ε) Ι Ο©οτνουΏοη τοϊαΐνο Α Υαλάο ο 1986 οί αυο εύιασυτιο ο ορ6 άους ου Γυπο άος ευϊνατή αυ' ! οοηνϊουιτα, 2οτα οουπίοο, οοηίοττιόπιοτι Δ ίουτε ρτοοδάυτος ου } ί είρηα ίυτο. οί Ια ταύθϊοαύοη, ' ου Υ αρρτοδαΐοη άος Ιπίότοςεόσς. Ο©ΟΝΝΕΝΤΙΟΝ ΞύΒ ιΕ ©ΟΜΜΕΒΟΕ Ου ΒΙΕ ΟΕ 1986 ΡΒΕΜΙΕΒΕ ΡΑΒΤΙΕ - 6ΕΝΕΒΑΩΤΕ& ΑΒΤΙΟΙΕ ΡΒΕΜΙΕΒ Οδϊοςί ΐο ί8 ρτόσουίο Οοηνάηθοη α ρουτ α) ο ία οοοράταΐοη ίους ίος ποροςίο όυ οοπηπνοτοο άυ Ρό οί άος αυίτος ούτόείος, (υ ί συο ορ6 αοτηιϊότος οΧετοοΜ υτ Ιηβυσηοο =υτ ία ύοη υ Ηά; ) ο ίο σόνΘ|ορρθ…οπι (υ (ίος σάτδαίος οί ά ηυο σ6 ία ρίυς ροσείρίο, ουίτο αυίτος σοη ίος ουίτανος υ αίτιο! ίος ρταθΐαυος αόλϊογαίος οί σϊοςτίτηϊτιαϊοίτος, ο ίους ίος οη ρατίλουΐοτ άο6 πινοπηΏτος Θη αόνοϊορροπνοτί; €) σ6 Αία ΞἰαΡί 1ό σος5 πιατοϊιόάς Ιηίοτηαΐθουαυκ σέτδαίος άατιο Υ Ιηότ&ϊ ο ίο5 πνστηΏτος, ο τοπίοτςοτ ία εάσυτϊό απινατιίαίτο εί άο σοηίεΐδυστ αυ ραγο οπή ! όσοποπίο άόροτκά σαηο Ιπηιροπαηίο α ία ναυίο σοπηνπινοτοϊαίο άος ) ο Ιουττίν υη ρουτ ! 4' οί ρουτ Υοχκαπόουη ο ρτάοεσυραΐουςε άορς πιρτηΏτος ία σοπητηρτος οότόαίας, οί ο) άο υη εαάτο ρουτία πόᾳοςίαΐοη άνοη υη πουναί αοοοτά ου ' υπο σοη νατΐοη αµί όάσοηο πιίαυος. ΑΒΗΤΙΟΙΕ 2 ΠιόάβηΐΏοτιο ΑυχΧ η άο ία Οοτινοηίίοη: 1} α) “©οηεοί“ αθείητιο ίο Οουεοί υ Ιό εοη υό ρά ουτ ίο υ|ό ο 1949 οί πναϊτίοηυ Θη οκίαίουνοο 9; Ρ) “πιοπυίτο“ -άδείατιο ρατίο έ α ρτάσσυίο 1ἣ οκροπαϊουτ“ άόείατιο υη αυαµεοί εἰαϊιί 8 άϊό οοτηΐότά οη νατίυ άο 12; Ή υτ πνοπιδτε αυαυεί Θ 68 ϊ6 οοηίότό οη νετίυ σο 12; €) “©οπιϊό Ή αόείαηο ίο Οοπινίϊό εοπεΉϊυό ©η άο 15; … ΄ ) “Ξουο-Οοπιϊό ο Ι6 ευαΐοη υ πιατοϊιό“ αάόείατο ίο Οοπ ό εουαθµό οη νούίυ ο Υαπίείο 16; €) “οέτόαιο“ ου “εότδαίος“ ίο ΡΙό, Ι άο ΕΙό, ίο Γοταο, Γανοίτο, ίο πιαΐα, ίο π βοί οί ίο εοτΩΐιο αυο Φουίο αυίτο οότόαίο οί 1ου! αυίτο ρτοσυῇ ηυο Ι6 Ο©ουσοίί ρουπα άάδςϊάοη,; ή ή “αοΐια? άδείαηο, αυϊνατί ίο οουίοκίο, Γασΐιαί άο οδτδείος υς Ήτιο άἸπηρούίαθΐοη ου ί αυαηΉίό σο εότδαΐίος αεϊιοϊόδο; 1ή “νουίε“ αδείητιο, ουϊναηί Ιο σοηίοχκίο, ία ναυίο άο οότδείος ου ία αυαηΉϊό άο οότδείος αΐτιοί νουάυς; ΑΒΤΙΟΙΕ 2 Ή Ιοτεᾳυ'“!! ο6ί αυοεύοη ία ρτόεουίο ά'µη ου (υτηιο νοτίο, ! Θ=ί επίουόυ αυο ίοτπιο άθείᾳηιο ηοη ερυήοπιοτί ο6 ασΐιαία ου άο6 νουίος ουίτο ίος φου νοτηιοπιοηίς ΙηΙότασεςός, πιαίο αυ56! ίο5 ου ίο5 ©0η είυς οπίτο άο5 τιόάςροςϊατίς ρτίνός οί όοςε ασΐιαίο ου όος νοτίος οοτυείυο οτίτο υτ τιόςοςϊατί ρήνό οί ίο ) “νοίο ερόεϊα!“ υυ νοίο υ οκίαο αυ πιοίτις ίος άσυν Ήοτο ο6 ουΐΐτασος οκρτίπιός ρατ ίος οκροπαίουτς ριοίνοϊίατίο οί αυ άσιυκ Ήοτο ο6 οκρτίπηό6 ρατ ίο= ρτόσοτίο οί νοϊαηίο, οοπιρίόο εόρατόπηιοτ; Η “απτιόο αόείατιο Ια ρόποςίο υ 1οτ αυ 30 Ιυίτς ἣ “ρυτουνταθίο“ αόείατιο υτ ουνταδίο αυ συ 2) Τουίο πνουθοη σατις ία ρτάοοτίο Οουνοηίοη, άµη ου ο “Ωρυνοτησοπιαυία“ οί τόρυϊδο ναϊοίτ αυεςί ρουτ Ία Οοτπητιυυτηαυϊό άσοηοπνίαµο ουτόρόσητιο Ία Ο©ΕΕ). Εη εουεόᾳυουςο, Ιουίο πιουίοη, ία ρτόσοτίο ©οηνοη ύοη, ο “Ία «ἰαηαίυτο“ ου υ ο όο άαοοορίαθοη ου ου ό“µη σαάθιόείοη“ ου ά“υτιο “αόςϊοαταθουη ά αρρϊεαΐοη Δ Ήτο σοίτα“ ρατ υ αουνοττιοπιοτήί, οοί, άατις ίο ©85 ο Ι Ο©ΕΕ, τόάρυϊδο ναϊοί αυσοαί ρουτ α =ἰατιαΐυτα ου ρουτ α ' αρρθε&ΉΏοη Δ . αυ οπ άο ί Ο©ΕΕ ρατ =00 αυϊοτϊό ολπιί αυο ρουτ ία άο τοηυία ρατ ί ρτοσόάυτο = υΐ οητοίο ο ία Ο©ΕΕ ρουτ ί σ0η ο|αειοπ άυη ασσοτά …τετπωιοπε| ΑΒΤΙΟΙΕ Δ Ιηέοτπιαΐοη, ταρρούς οί όϊυσος 1} Αυκ ἥπο αο αΐ Ποτ ία άσ5 ορίαςΉίο όηοτιφός 4 α6 τουότο υη άο νυος ρίυς σοπηρίεί 8υκ Ου Ορηεσοί οί ά υη αρρούί σοηθτιυ (6 σάαης αότιότα! ο άρς (ερο=Ή οα οοτή οτη νυς ά'α5=υτοτ, τάςυϊότοτηοτι, ί ρτάραταΐοη άο ταρρούίε οί υη όσΐιαηηο άο αίτιοί Ιοτοηυ“Ή ν α ία ρτάραταΐοη 4 ερόάφςλαίος. ά6 οί όϊυσος οπή ίτα 8υκ εότδαίος οί ροποτί δυτ: ία ο Υοίτο, άο ί αάοπιατιάο οί υ πιατοϊιό; Ε) Ιρ= ίαΠς ταϊαϊ ΐα αυχ ροΐύηµος Γαΐουαίος οί ίουτα ουτ Ιο πιατοῦιό €) πουνοάυκ ΙηΙότοσεεαυί οι Υ αοατοϊοεοπιοτί άοο άο όυ είοεκαῃο οί άος ρατθουϊότοπηου! άατις Ιος ραγο Θ άόνοϊορροπνοη!. 2) Αυκ Ήτο ααυαπιοπίοτ α αυατϊό οί α“ απιάθοτοτ Ια ριάουηόος τασεοτηδίόρε ρουτίες ταρροτίς οἳ όϊυσος πιοηθοηιτπός αυ ρατασαταρίΐιο 1 υ ρτόεοτ! απλείο, άο ρετ πιοΐΉτο Δ υτ σταυά ποπιίτο πιοπιίκεος άο αϊταςίο πιοτί αυκ όυ (Ο©οτεοί! οί ά6 οοπιρίόϊοι ίος αϊτοςΉνες Ιουτηίος ρατία Ο©οηεοί εσεείους, ! ο Ι ουαΐοη όυ πιατοϊιόά ηυ! οχκοτοο ίο5 Ίοπεΐοτις ερέοι|ιέ% ά Υαπίείο 16. ΑΒΤΙΟΙΕ 4 (©οτευβαΐους υτ ίσε άνότιοπηοτήα Ιτίοτνοηυς Ξυτ Ιο πιατοϊιό 1} 61 ίο άο Ια ευαθου υ πιατοϊιό, αυ ο Υοχατηση ροτπιαηοτί όυ πιατοϊιό υ“ οη άα - απίςίο 16, οΞί! α'ανία συο άσο άνόποπιοτία υτ ο τηατοδιό οότδαίος οουί σο παΐυτο ροίοτ ριόλµµσΐίεο αυκ Ιηλότδϊο σ6 ου 51 άστοία όνδηιοπιοπία οοτή εἰατιαϊόο Α ΥαΏουίοη όυ Ξουο-Ο©οπιϊό ρατ ίο Οἰτοςίουτ (ο 58 ρτορτα ου Α Ια άοιπιατηάο ο Ιουή όά (©οτιοοί, ίο τουιά Ιπιπιέσϊαϊιοτηοτί εοτηρία αυ Οοπηιϊόοκόου! ! ο οη ηµο=Ήουη. ίο οη ΙηΙοιπιατί ο Ί εούο ίο Οοπιϊό οκόσυ , #οηή ουϊότοτηοτ! σοπηρίο όο ελτοοηείαποος αυ! οοτά ο ηαίυτα Α ρούίθτ ρτό|υσιοΘ αυχ όος 2) Ιο Οοπιϊό οχκόσυ ! =9 τόυηΗ σατιο ίος αχ ίουτς ουντ ρουτ αυαίγεθτ όνόποπνοτίς οη ηυο=Ήοη ©ο1, ο“ Ιο αρρτορπό, Θυ Ρτόεϊσοτ! άυ Ο©ουεοί ο υτιο υ ρουτ οκαπίτισι. Ι οΠυαΐθοτηι. ΑΡΤΙΟΙΕ 5 οοπηπνοτοίαυχ οί καυσ=εασίοτηις αρόςϊαίος 1) σοπνπιοτεία!“ αόείατιο, 8υκ ἥτιο ό6 Ί ρτόεσοηίο Οὦοη νοτήίοη, Ιοιυή οοηίοτπιο Α ία αάΐηθοη ἥαµυταπί Α Υαπλςίο 2 οί φουίοτπινο ρταϊΐαυος οοπηπιοτείαίος υουοίος όυ Δ Υοκοϊυεοίοη άοε υαυοεασίοτιο νίεόσο αυ ρατασταρίιο 2 άυ ρτόσοτή 2) “Τταυεασίίοη ερόςϊαίο“ αόείαηο, 8υκ ο Ι ρτόεΘπίε (©ουναηίοη, άος άϊόπιοηίς, ρατ ίο αουνοτηιοπιοπί άυη Ιηότοοεό, τιο 20ή ρας εοη αυχ σεοποπιετεϊαίος υδ5υοίίος. Θ6 8) ίε= νουίες ά άατις |εεαυΘΙ|Θε. ρατ ουΐίο ά“ σουνοτησπιετίαίο, ίο ίαυχ άἸηϊότδι, Ιο αόίαι ο ραϊοπιουί ου αά'αυΐίτος εουάΐθουης Θ 200! ρας εοπίοτπιος αυχ αυχ αόϊοϊο ου υκ οουάϊΏθουις ρταϊαηµάς «ατιο ίο σοπητηρτες ουτ ίο πιατοϊιόά πιουσϊαί; Ρ) ίαε νουίος Ιοεαυοΐίος ίας πόςρεεαίτος ά ΓοροταΉοη ορίσοηυς άυ αουνοτήοπιουί ά οκροπείουτ 20υ6 ίοτπιο ά'υη ρτόὶ Ν6 Δ άσ5 οότδεαίοε; 6) Ίο5 νουίος οη σάονίοθ= υ τί Υτατι&ίόταθίο= τ οουνοτµξίος ση οηπιατοϊιαυάλορο σσούτιάσς ά όΐπο σαυο Ιο οκροπαίουτ; ) νουίας οηνούυ ' αςςοτάς σοπιπιοτείαυχ άνος αττατιᾳοτηιστίς ερόςίαυκ άο ραϊοπιετή οοπηρίος ο εοτπιραυΞάΐΏΐόυη εερτνατί Δ τόςίοι υΠαϊόταϊοπιοηί ίος υ πιογοη άο σοαυί οί ίο πνοτηρτο οκροπαΐίουτ οί ίο Ιποροτίαϊσυτ υ6 Ι νουίο 20 εοηεϊαότδο οοπ1πιΘ αγαΓΙ η οαταςίότο είαί; ΑΒΤΙΟΙ Ε 5 (αυµα) ©) ίο6 ορόταθοτις άο έτος: ἣ αµί τέάσυθου! άο Υτίοινοηθοη άο ί Ιρεηµοΐίος ίος οδότδαίος 20! όςϊιαηαόος ά άσο ρχ αυίτος αυο οσουνς αυ! 20ή ρταθαυός =υτ ε πιατοϊιόά πνουάϊαὶ, ου αυί ε αυ ΉΉτο άµη αουνοπνοπιουία!ί α“ 61 ? άο οότόείος ορόταϊΐοη ο κος σατις Ιααµοϊο ίο ραγο ο αοεΉπαΐοη ἥυσίο σότδαίος η' αδεϊατό άατις Ί6 οοτίταϊ άο ίτος; ΄ ᾗ υη άοη α6 οέτδαίος ου υη ο σότάαίος αυ ηογρη ά'υτιο αἰάο αοοοτάόο ερόςϊαϊοπιοτή Α εοί αΐΐοὶ ρ&τ Ι6 οκροπείρους; ΄ ) αυίτος σεϊόσούος άο αυόο ίο Ο©ουιεοίί οί αυ! όϊόπηοτίο, Ιηίτοσυΐΐα ρατ Ίο αουνοτηοπιοτά ά υη Ιτότοεεό, αυί ηο Ξ0ηί ρας οοτΐοτπηισς Θυ ρταΐηυος οοπηιπιοτοίαίος υ=υοίος. * 3) Τουΐο σεουίονόο ρατ ίο οκόου ! ου ρατ υπ. πιοπηδτο οη νυς ' όϊαΒίε 51 υτνο ίτατσαςΉοη οοτιεΉΐυο υη ας ΐοί σοτητιοτοία! υ 2ς υ ραταφτάαρίΐιο 1 ου υι ψαυσοαςΐίοη ερέςϊαίο συ 2ς όυ ρατασταρΐιο 2 άυ ρτάσοτί απίςίο ρατ ί Ο©ουισοείί.ΑΒΤΙΟΙΕ 6 Α σ6 - ©οηάΠίοτις σ6 ίανουτ 1} Εα5 ά οΉοεςΐυοτ Ιουίος αησαςίίοης Α … Ορς σοπάϊους ο ίανουτ ρούίαπί Ξυτ ί6 σότδαίος σο πιατίότο Α Ιουή ρτόϊµαϊοο Α Ιά αιτυςίυτο ο ία ρτοσυς Ήοη οί (υ Ιηοτηαθοτυια!. 2) Α ερίο ἥη, ίος οί ίος όπεϊαίτος ρτοηστοηι ίος αµί οἹπιροσοπί ρουτ Ταίτο Θη 50Π6 υΘ ίο5 ά (6 εοτικί Ή ίοτις άο ίανουτ ' αξουϊοπί νοτίος ρτόνϊαϊρίσς οη Γαθεθηςο σοϊοϊος οϊτόευϊοηίοη υπο ίΞΐοη άο ία ου σ6 είοςκο σατις ο Ρόπδϊεϊαΐτο. Ό6 Ίρίος πισε=υτος σοντοηί, οη ο6 αυ! σούσστης ίος ραγς αυί δοπί σο ί ΕΑΟ, όίτο οοπίοτπιος αυς οί αίτοςΉνος ο Ια ΕΑΟ οη πιαϊότο ' ο6 οκοόσοτίς αίτιαί αυαυκ οδίίααΐουης άο5 ζ6 Ια ΕΑΟ οη α6 οί ρουττοπί αϊερο&ότ, οπίτα αυίτος, αυ'υη πίνοαυ αόϊοτπιϊτιό οοτηπηοτςίαίος ο οότδαίος, ίο ραγε Ρότιόϊείαίτο, συτ υπο Ραδο αἰοβαίο ρατ Έηι Τοτπωϊατί ου σΘη οο Γίνοαυ, ! ο Ιοπίτ ρίοίποπιουί σοπηρίο υ νοίυπις ζο5 Ιπηροπαύοης οπο ςίαίος αυ ά'µπο άος ιοηιίατηςσ5 τόσοηΐος ΓυΉθεαΐοη οί σος ἱπιροπίαύουις, αίπεί αυο Ι όφοποπίαυε υ ραγο Ρόπδ&ϊΒεϊαίτο, ποϊαπυπιετί ο Ια εΉυσΐΏοη = 56 βαίαπςς ραϊοπιοηίο. 3) ασ5 ορέταΐοης ' Α άσς ε Τανόυτ, ουίτοτ ση οοη ανος ίος πιοτηθτος οκροπαίουτο νετήσς είαίος ρουπαϊοηί όΐτε ρατ σ6 ύταησαςύοης, αυλατί ΄ συο ροσείρίο αναηί ο ίο= ηέςε55αίτος άνος ίο5 ραγο 4) ε εροτόϊατίαι 18 ρέπλοςϊαµοπιοτί αυ Ο©οπεσί Ξυτ ίσε ηουνσοαυς οη ο απσαςίους Α ζ6 Ήοτς (6 ίανουτ ρούατήί συτ σ6 ΑΒΗΤΙΟΙΕ 7 Νούθεαΐοη εί 1} ίο6 τέςυϊδτοπηοτή οί ίε (Οοτισοίί Θτιτος Ιαίτο ρουτ εὕιάηµο ία σἰασύηςΉοη οτίτο οί &ρόφϊαίος, ίσ5 οκρόσϊθοης ο οδτόείοε ρατ ίος €ί ίουίος σο εότόαίος Θη ρτονο ΓαΓσς ο ποη| αυτος/οίτο όςαϊοτηοπί, άατιο Ια τησευτο ό ροσείρίο, Ιουίοςίος οΉοςίυόος ρατ ά σ αυίτος 2) ρ6 α6 Ι τιοςυτο (υ ροσεϊβίε, ίο=ς ΄ υ6 ίο Οουσεοίί ρου! σοιπιαηιάστ σοηισοτΓιαΓή ίουτ οΐτο ο ίσουτ αοπιαυάο άο εέτδεϊ&ς οι =ἰατιαϊοπί σατιό Ιατάοτ ίουίο πιοάϊβεσαΐοη ά6 ίουτς ροϊίᾳυος πιαθοηαίος οη πιαθότο ο εότ. όαίες. 3} ΑυΧ ἥτις υ ρτάσοη! απίίςίο: 8) ί6 αύτοσεσηί 8υ Οίτοςΐουτ τους ίος τοη αυχ αυατιϊϊός άο εότδείος αγατή οί ο νουίος οί οοπηπιοτοίαυχ οί ο ίτατσαςΉοης ερόςίαίος, Οοπ ί Θη ίοεΉοη άο 506 οοπιρόϊοπςσς, ρουτταΐ ανοίτ γ δοπηρτία: ἣ εη = ηυί ίος Ξρόςϊαϊος, ίος ο ΄ οσ6 ίτατσαςΉουις ί6 ίο6 είασεοτ Ξρίοη εαίόηοπος αόϊτίος Α Υαπίίςίε 5; ἣ) Ιες - άόϊαϊε ίο ίγρεο, α εαίέςοπε, Ιο “αταάο“ οί ία αυαϊϊό όοε εότόαϊος οη ΑΒΗΤΙΟΙ Ε 7 Ρ) ίος Ιοταηυ'“Ή5 οκροποπί ά6 οότδαίος, 20η! ίουυς ('ρτνογοι υ Οἰτοςίουτ ίους τοία Ήίο ά - Ίουτα ρτίκ Α Υοκρούαίοη αοτή Ιο (Ο©ουιοσίί ρουτπταή ανοίτ Βαδοίτι; €) Ι6 ©οησεοί τόαυϊότοπιοπί σ6 Ξυτ Ιο6 Πταίο τατσερού ση ρουτ Ιο6 σότδείος, οί ο6 50Π ίοηυς άο σοπιτυυπίηυοτ αυ (Ο©ουσοί ίους τοησοίατιοπιοηίς εοπιρίδπιοηϊαίτος αοη! Η ρουπταί ανοίτ 4) 5ί υηο σότέείος αττίνο αυ ραγε όο Οοούηαΐοη ἥηαίο αρτός τονοπίο, Ράδ5άΏ6 ου Ρουαίτο α6 υη αυίτο αυο σοτή Ι εότόαϊο ο6 οτί αἰηαίτο, ίος Ιουτηίσσεοτί όαπ6 Ιουίο Ι όυ ο6 τοησοίαποπιουίς ροππιοϊατή α'οητος/είτοτ | οχροη Ιαπί υ υτ ίο σο Οσαύπαΐοη Πταίο. ίο οσ6 ( υπο τονοπίο, ί6 Θυ ρτάσοηί ρατααταρίιο ο οπ οί ία ο=ί όυ ραγς α'οτίαίπο ροτισαηί Γαυυόο αΩΠοοίο Θη 5) Ι© µη τδςϊοποη! εοηςοτηαΓί ίος Ήοτις ©1 Ι06 αοτή Η οί άατα ίο ρτόοοη! απίςίο. ©ο τάςϊοπνοηί Ήχκο ία Ιτέσµοτιςς οί Ιος πνοσϊαϊτός ουίν απί ©Θ5 πούθεαΐοη αοϊνοπί όίτε οί Ιοες ά έαατα. |.ο Ο©οπεοίί αιτέιο Ι ρτοςόσυτο άο πιοάϊβεσΐοη 05 τοαϊαίτος οί τόϊανός οπ ! άε=υτο Ι ίουυο, αἰταί Ωυµοίος πιούος αοτόςϊοπνοηι ο αϊΠέτοηά ρουνατί άσσι 5ί µη πιοπιδτο σοΐασοη τόρόϊέο ©ί Ήοη αυχ ο Θη νατία άυ ρτδσοπί απίςίο, Ιο οπινό οκέςυθί οπΩ&η6 σ ο0η5υΠαΐους& ί ση αΠη άο τοπιέαϊοτ Α Ι ΑΒΤΙΟΙΕ 8 ΠιΗότουιάς οί ρίαίτίες 1} Τουί αϊΝότοτιά ταϊαύί Α ΓΙτιοτρτέϊαύοη ου Δ Γαρρϊεαΐοη ο 18 ρτόσουίε Ο©οηνουίοη αυ! π'α ρυ δίτο τέςϊέ ρατ νοίο άο τιόαοοϊαΐθοη σ5ί, ά ία σοπηατισίε ο 1οιή αυί ο5ί ρατίίε αυ αόϊδτό. αυ ρουτ αέςίαίοη. ο 2} Τουί πισπιΏτο αυί αυ6 265 ΙηΙότδις ση ί ηυο ρατίίε ά ία ρτόεσηιά Οοηνουίοη εέπουσεσιπιου! Ιέοές συ αυ'υη ου ρίυαίουτε οπί άο5 τησοόουτος άο παΐυτο ά ΟοπιρτοπιοΉτο ίο Ιουοθοηπιοτηστί ο Ια ρτόσοπίο ©οηνοηΉοη ρουή ίο Οοπεσί. ίο (Οοπεείί σοπευίο ίος . ΙΓίότοσεεός αΐη ο τόςίοτ ί αµο=ύοη. 51 Ια αυσείοη Π'ΘΞί ρα5 τόςϊόο ρατ ου5 ίο ρίυς αναηί Ια οί ρουί τοσοπιπιατισαΐΉοης ανχ ΡΕΗΧΙΕΜΕ ΡΑΒΗΤΙΕ - ΡΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ΑΟΜΙΝΙΞΤΒΑΤΙΝΕΞ ΑΒΤΙΟΙΕ 9 Ου Ο©οη=εοί ) ίηϊοτπιαθοτιαϊ υ Ρίά, οηνοπυ ο Αφςοτά ΙηίοπιαΉΐοτια! υτ ίο Ρίά άο 1949, οουίπυο ά οκϊοίοτ αυχ ἥτια σο Γαρρϊεαΐοη ο ία ρτδεοηίο ανος Ι σ©οτη ίες Ρρουνοίτα οί ίο= Ιουσΐοτης ρτόνυς ρατ ΙαςΐΏο Οοηινοπίΐοτι. 2) ίεος ρδουνοτή όίτο σιικ συ ©οησοί ρατ αόϊόςµές, σο= οί σ6 3) Ε= 6 υη ρτάΞϊοηι. οί υη αυ! το=ίοτή Θη υπο αυηόάο |.ο Ρτδαϊαοτ! τιο Ρρας συ άτοῇ όο νοίο οί ίο ο ΙουΐΏ ρεε συ ατοη σΘ νοία ί ίοησΉοη άο Ρτά=ϊαάοτι!. ΑΒΤΙΟΙΕ 10 Ρουνοίτο ο ίοηςΐοτις σ 1} Ιε άϊαδί 50 τόςϊοπηιοτί Ιηόπουε. 2) ε Οουιαοίί Ήοτή ί6 τοςίαίτος ρτόνυς ρατ ίο6 ΉΉοτις ο ία ρτόσεηίο Οοηνοηίοη οί ρουί Ιοηίτ ίους αυίτος ίτος αυ'! υρ6 οουθιαϊαδίος. | - 3} Αη άο ρουνοίτ 5' ασαυΐΉοτ ο 505 οη νοτίω ο Ια ρτόσοτίο ίο Ο©οπεοί σοπιαυιάοτ ίος εἰίαΐο Θί ίος ο ! 8 Ροσοίη, Θί ίος πΘτηθτος ά ίος ] δου6 τόσρινο σος αίαρο=ίΏους υ ρατασταρίιο 2 ε Υαπίςία 7. 4) ίο ρουί, ρατ υη νοίο ερόςϊαὶ, αόϊόᾳυοτ ά Γυη αυοίοοηςᾳµε ο 505 ου αυ οκόσυ θ γοχκοταΐσο σ6 ρουνοίτα ου Ίοπςΐοτς αυίτος συο Ισ6 ρουνοίτς Θί αυίναηία: 8) τόςϊοπιοη! αυο=Ήύοτις αοπί ύταϊο Υαπίςίο 8; Β) τάοχκαπση, εουίουπιόπιοτηι Α Υατίϊςίο 11, σ νοίχ | απτιοχόο; 6) άδϊοιτηίτιαΐοη όος οκροπίαίουτε οί άε5 Ιτπηρούαίουτς εἰ σ6 νοχ Δ ? απίείο 12; () ό όυ Ο©ουιαοίί αυ ραταφταρίιε 1 ο Υατίϊοίο 13; 6Θ) ποπίπαΐθοη άυ ΘχέΧυΜ αυ ρατα αταρίιο 2 ο | απΠίςίο 17; ᾗ συ Ρυσᾳοί οί α6 σος σοπίοτπιόπιουί ά Υατθείο 21; ευαρουείοη άτοϊα ο νοΐο ά'υη σουηίοτπιόπιατι αυ ρατααταρίιο 6 σο 21; ΄ Η) αοπηατιάίο ίαΝε υ Ξεστάϊαίτο αότιόται! αο ί ε υτ6 οοτηίότουςς ο εοηίοττπιόπιοτή ά } 22; ΑΒΤΙΟΙΕ 10 ἣ 4' µη υ (Ο©ουεοί οη σο ! 30; | τοσοπηιπιαησαΐοη α΄απιουησοτπηετί Α Υαπίοίο. 32; κ) ρτοτοηαΐοη ου Ήτι ά6 ία ρτόσεοπίο Οοηνοηίοη οτι νοπ ο Γαπίείο 33. ο ρουή ά πιοπιογί ταρροίοτ αόϊόφαΐθοη ο ρουνοίτς Δ ία πιοαλοτϊό άος νοίκ οκρτίπιόος. 8) Τουίο άόςίείοη οη νούυ ίους ρουνοίτα ου Ήοτςε ρατίο ©ουεοί, οοηοιπιόπιοτέαυκ αϊορο=ΐίοτις υ ραταατάρΐιο 4 όυ ρτόσοη! ατθείο, ε=ί Δ ο ία υ ά Ι ο οή άατις ίος αλόίαϊα συο ίο ρτοεστί. Τουίο αλόςϊείοη αυ ου]οί ο Ιαςµοΐίο ! ρας ρτέεσηϊό σ σ τέοχαπηοη άατις ίος αόϊείο ρτοσ=οτίία ο ίους ίρε 6) Ουίτο ίος ρουνοίτο οί ίοηεΐουης ία ρτέσοηίο ί& άος αυίτος ©Θί ίος αυίτος ηόςσεσαίτος ρουτ | αρρίσα Ήοη σ6 Ια ρτδεοτίο Οοηνοηίοη. ΑΒΤΙΟΙΕ 11 νοίχ ρουτ } οπίτόδο οη νίσυουτ εἳ ίος ρτοσόσίυτος 1} Αυκ ἥπε σ6 Γοτπίτέο νίσυσουτ ο ία ρτόεοτΐο ©οηνεύ Ήοη Θτι νούυ όυ ραταφταρΐιο 1 άο Υαπίλείο 28, εὕιαηµο πιετίαόθοπί ίο ο νοίς αυ! Ιί ο=ί ( 24) Αυκ ἥτιο σο ία ἥχαΐοη άοο σοηίοτπνότηοηή ά Υ αΠίςίο 21, ίος νοίκ άοο 20 Ιοηάόος =υτ εοίίος όσς | ουίοπισυ 8) ίοτε α6 | ουίτόο οη νίσυουτ ζίο ί ρτόσοηία Ιο (δουσεοί τοαϊϊοϊύδυο νοίς σατιο ! αυύΘχο οτίτο ίο6 σουνοτηιοπιοηίς ηυ! ούή αόροσό άσο ο ταΉΐιεα Ήοη, ου ά αρρτοδαθοη ά6 Ι ρτόσουίο Ήοη, ου άσος Α Ο©οηνοηίύοη, ου σσ5 6όείαταθοης ' αρρϊοαΐοη ά α Ιαςί ο ©οτινοη Ήοτι, 8υ ρτοταία όυ ο νοίκ άόϊοηυ ρατ οὕασυτ άο πιΘ…ΌτΘε τιοπνπιός ' Ε) αρτός ? ουίτόο οη νίσυσουτ ο ί ρτάσοηίο Ο©οτηινουηθοη, Ιουίος ίο= ίοίο αυ'υη σουνοτηοτηοηί αονίοηι ρατίο Α ΙασίΏο ©οη νοιηΉοη Ου άο | ίο ίος νοίχ ο6 αυίτος πιοπιδτος αυ ηοπιΏτο ο νοίκ αόϊοηω ρατ εὕιασυη άο5 τιοπητηός Γ αυτιοχο; €) #οίο 8τ6 αρτάς οη νίᾳυσυτ = ία ρτόσσηίο ©οη ναηθοη 61 Ιουίος ίσ= οί ηυο ί ρτάσοτίο ο6ί ρτο τοςόο οη νοπ συ ρατααταρίιο 2 άο Υαπθείο 33, ί6 Ο©ου=οίί τόοκχαιτίτιο οί ρουή αἷυ=ίοτ ία άος νοίχ σοε πνοπιΏτος πιοπηνπιός σάατις } απτιΘχο. 3) Αυκ αυίτος ς ο ο ία ρτόεουίο ©οη νατιΐίοτι, ίρε νοίχ τισοπηΏτος Ξ0τή τέρατίίος αυκ σο Γαπίςίο 12. ΄ ΑΒΗΤΙΟΙΕ 12 σος εχροπαίευτα οί πιΘ…υτεε Ιπηροπείουτς οί τάρατθθοη ο ίουτς νοίς 1} Α ία ρτοπύότε αυ'“Ή} Ήοτί η νούυ ο ί ρτόσοτίο Ι6 Ο©οτιεοίί αόοϊάο αηµοία ΞΘΙΟΓ Θκροπαίουτς εί τηοπνΏτος οοτοτί Ιτηροπαίουτο 8υχ σ6 |.© αττόίο οοΉο αόοϊοίοη Θτηι ΙΘηατΤί όο ί «ἰτυςΐυτο ο6 όςΓιαυςες σο Ρί6 σο οσ6 συο οκρτίπιό ρατ 2) ΑυΞΞΠόΙ αυο ίο 3 αόςϊάό αυµοίο οοτήί τηιΘτηθτος οχροτίαίσυτς οί Ξ0πί τηοπηδτος Ιπιροπαίσουτε ά6 Ι (©οηνοηίοη, 166 πησοτηΏτος Θκροπαίουτα, Ξυτ ί ὕαδο νοίκ αυ ίουτ 20ή αΉτίρυόος ση νατίυ ο } απίλείο 11, αϊνίσοηί οτίτο συκ ίος νοίχ σος οκροπαίσυτε, τόδοινο άάο5 οουά ϊΐ ίοηο όηοηισοόος αυ ρατααταρίιο 3 υ ρτόεοτί απίίείο, Ιπηροπαΐίουτε Ίουτο νοίκ ο Ια πιόπηο 3) Αυκ ἥτια σο ία νοίκ σοπίοτπηότηοτή αυ ρατ 2 άυ ρτάσοηί ίοε οκροπαίουτο ουσοδτησίο 1.000 νοίχ οί ίος Ιτπηροπαίουτο οη=οπιδίο 1.000 νοίκ. Αυσυη τιο αόϊοτή ρίυς ο 333 νοίχ ρηι ηυµο οκροπίείουτ οί αυσυτι . πο ρίυς ο 333 18 σµο Ιπηροτίαΐουτ. Η η'γ 3 ρας όο ά6 νοίκ. 4) Αρτές υτιο ρόποσίο ο τοίς αππόσς ά εοπηιρίοτ ο Γ οηίτόο Θη ο ία ρτόεστίο Οοηνοτίίοη, ίο (Ο©ουεσοίί τόοχκαιτίτιο ία Πείο άσο οχροταίουτο οί ία Πείο Ιπηροπίαίουτο, οηι Ιοηατί εοπιρίο ο ἱηίσοινεηυο σατιο . Ία οίτυςΐυτο σο ίσυτε ο Ρἰά. ! ο6Ξί ρτοσόσό άυη Ι6 τόοχκαιπηοη ιουίες ίος ἱοία ία Οοηνοηΐοη οοίρτοτοηόο Θτηι νατία υ ρατασφταρίιο 2 σο Γαπίςίο 33. Ε 12 5) 81 υτι στι α Ια αοπηατιάεο, ίο ρουή, αυ αόδυή ο ἱουίο ρατυη νοίο ερόςία! σ6 υαυιείότοιία Παίο πιοιπητος οκροταίουτο Α ί Πείο άσρς πιοπνΏτος Ιπηιρούίαίουτο ου άο ία ίπηροτ Ίαίουτα ά ία Βείο άος οκρούπαίουτε, Ιο €86. 6) ί6 ία τόρατίΐθοη σο5 νοίκ ζο5 οκροπαΐουτα αος νοίκ άο5 Ιπηροπίαίουτα ίοίο αυο ία Πείο ο οκροπεαίουτο οί ία Παίο σος Ιτηρούαΐουτς 20 πιοσϊβόος οη νοτΐυ σίος σ ρατασαταρίιο 4 ου υ ραταφταρίιο 5 υ ρτάσοη! απίςίο. Τουίο τιου άος νοίκ οϊοςϊυόο οη νούίυ ό ρατα - σταρίΐιο α6ί οουπί=ο αυκ οουιάΐΏουο άτιοηοόος αυ ραταφταρίιο 3 υ ρτόσοτί ατίλςίο. 7} Τουίος ίος Ίοία αυυη αουνοπιοπιοηί αονϊοτί ραπίο ά ία ρτΟοηνατηίίοη ου ο Υδίτο, ίο τοσϊαϊτίδυο ίος νοίχ άος αυίτος οχροπίαίουτς ου Ιπηρούαίουτς, ορίοη ίο ©86, ρτοροτθοτηιπιοϊοπιοηί αυ ο νοίκ αόϊοηυ ρατ είιαηµο 20υ5 τόνοταο όος οουιά ϊ ΐοτις ότπιοησόος αυ ρατασᾳταρίιο 3 υ ρτόσοτί απίοίο. 8) Τουί πιόοπηθτο οχκροπαίουτ ρουή υη αυίτο Θκροπαίουτ, οί ἱουί πιοιιδτο Ιπιροπαίουτ ρευί υτ αυίτο Ιπιροπαίουτ, ά τορτάσεοτίετ 505 Ιηϊότδϊο οι ά Θχετορτ 20τη ο νοίο Δ υπο ου ρίυείουτς Ου (©ουεοί. πο ρτουνο ευβοατίε ο οσίΉο Θ5ί αυ Οοτεοίί. ΑΗΤΙΟΙΕ 12 9) 8, ά ία σαίε τόυτπίοη υ Ο©οπεοίί, υη η'Θ5&ί ρας τορτάσοηϊό ρατ υη αόϊέςυό οί π'α ρα5 ΡαΡί Ιό υη αυίτο πιεπιίτο ά Θχκοτεετ 200 σε νοίο σ Ιοτπιόπιετή αυ ρατααταρίΐιο 8 όυ ρτάσοηί απίςίο, ου , Δ Ια σαίο ά“υπο τάυπίοη, υη Νυ άο =0ή άτο ο νοίο, 8 ροτάόυ 50 ατοίι άο νοίο ου α τοσουντό, οη ναοτίυ αἰαροςί Ήοη ε Ι ρτόσετιίο οηνουΐίοη, ίο ίοία! ε νοίκ ρουνουί ίος ε5ί α]µεϊό Δ υτ είΉτε Δ εε=ίυί σ α νοίκ αυορουνοτέοκρτίπησι, ά οούο τόυπίοη, ίες πνοπιθτες ί εεί οτίτε ίες οκροπαίσυτο ση ρτοροτίίοη νοίκ αόϊεηποτί. . ΄ ΑΗΤΙΟΙΕΞ 13 Ξίόςρ, δρεείοης οί 1} ίε υ Ο©ουεοί ( οτιτος, εαυή σοπίταίτο σ ©ουισοίί. 2) 2ο τόυτη αυ σουτα ο αππόο αατίοςοίο αυ πιοίτις υτα ἵοίο ρατ σοπιοείτο εί Δ ίους αυίτες πιοπνεηίς 5υτ 4όςίαίοη υ Ρτόοϊαοτί ου οπο άσς αϊοροείοηις ά ία ριόοοτηΐο Οοηινατιΐίοτ. . … 3) ίεο σοηνοάµε υπ6 σεδείοη όυ (δοπεείί οί Ι αοπιατιάο Ιί Θη ίαΐο: 8) ραε οίπα ου ) ρατ υη ου ρίυείουτο πιοτηΏτος αόϊοηαη! υ ἱοία! αυ πιοίης ίλχ ρουτ σοτί όο Γοησεοπηθίε άος νοίχ, ου ο) ί6 οκέάςυ Ή !. 4) Αϊουίο τόυσίοη υ Ο©ουσοί, Ια ο έσατ!, ανατήί αξυ=ίοπιετί όυ άσς νοίκ εη νούυ όυ ρατασταρίιο 9 ο Υ απίλοίο 12, Ι πιΞ]ούϊό νοίχ άέϊίοηυος ρ&ι ίες οχκροπαίουτο οί ία άος νοίκ αάέϊουηυσς ράτ ίος πιστηΏτες ἱπιροπαίουτε ε5ί ηόσρεσαίτο ρουτ εοπαΉΐυστ ίο αµοτυπη. . ΑΒΤΙΟΙΕ 14 Οιάςϊείοτις 1} Ξαυί εουίταίτο ά6 Ια ©οηνοηθοη, Ιο5 αόεϊαίους όυ Ο©ουεοί ά ία πιαϊούϊό αος νοίκ . οκροπαίουτε οί Αία νοίς οκρτίπιάος ρατ ίος πιοιπίΏτος Ιποροπεαίουτς, οοπηρίόος εόρατόπιοπ!. 2) ρτόϊυα6 ο Ι εοπηιρίόϊο Βροπό ' ασίοη άοηή ιουή σατια Γόϊαθοταθΐοη οί | άο 58 οη πιαϊότο ' οί όο ρτίκ, 5 Δ οοηείάότοτ ορϊςαϊοίτο ίο= ελόςίσίοτις ρατ ίο Ο©οη5εοίί Θη νοίυ άο5 ο ία ρτάσοπίο ΑΒΗΤΙΟΙΕ 15 1} ο όιαΡΙ υη Οοπιϊϊό οκόάσυ Η εοπιροεό ο οίκ οκροπαίουτο αυ ρίυο, άϊυς ιουςίος α6 ρατίος οκροπαίουτο, οί ο Γιυΐ πνοτηδτας Ιπιρούίαίουτο αυ ρίµς, άΐυα ίους ίορο α6 ρατ ίος Ιπηροπαίουτο. ί ο (Ο©ουιοοί ποτηπηο ίο υ Οοπ ό οκόου ! οί ρουί πιοτηπιοι υη 2) ίο Οοό ο=ί τοερουσαίΡο σοναηί ίο οί ία αότιόταϊο ! αίος ρουνοίτα Θ ἵοηςΐΉοης αυί Ιω 507ή εχρτοεεάπηιοτί α==ίαπόάς ρατ ί ρτόσοηίο (δουινοηΏοη οί Ιοίο αυίτος ρουνοίτα οί Ίοηςΐοτις αυο ίο Ο©ουεοίί ρουί Ιί αδϊιόᾳυοτ ση ναύυ υ ρατασταρίιο 4 σο ατίθείο 10. 3) ίο6 οκροπαίουτς αυ Οοπιϊό οκόσυ ! οί ίο πιόπιε άο νοίχ ίο5 ἱπηρούαίουτε. [ο6 νοίκ οχροπαίσυτς 5ἰόςρατί αυ Οοπιϊό οκόςυ#ί Ξ0Γ τόρατΐος ουκ ά ί ίασσοη αόςϊου!, Α οουά! Ήοη αυαυςύτι άο οσ> εκροπαίουτο ο αόύοητιο ρίυς άο ρουτ σεύί άυ νοίχ άο ερες οκροπαίσυτα. | 65 νοίς (σ Ιπηιροπαίουτα υ Ο©οπηϊό εχκόέςυΉί τέραπθεος ουίτο ουχκ σο ία ίασοη αυ'“Ήία όςϊσοτί, Δ εοτιάϊίοη αηυ'αυσυη σε ε6 πιοιηίτος Ιπιρούίαίσυτο πο αόΏοτηηο ρίνς ε αυατατίο ρουτ συ Ιοία! άρς νοίκ άο ορ6 πιοπιίτες Ιπιροπαίουτε. 4) ο Ο©ουσοί ἥκο ίας άάο ρτοσςάσυτο α6 νοίο υ όυ οπινό ακόςυ ! οί ασορίο ίος αυίτος ηυ'Ή υΏίο Ίιέτετ υ Ο©οπηϊό Ήτιο αόςϊαίοη (υ Οοτηϊόά ρτίοε ά ία τιδόπιο πιαϊοτϊό σος νοίκ αυο υ6 ί ρτόσοηίο ρτόνοῇ ρουτ ίο οσοϊυί-ςί ρτετιά υυ =υτ υυ6 αυσεΐίοη οοπιδίαθίο. ΑΒΤΙΟΙΕ 15 (συπο) 5) Τουή ποιπηίέτο Ου Ο©ουσεοίί ηυί η'εςί ρας ω οκέςυ Ή ρευί ρατίϊείροτ, άτο ε νοίο, ά ία όο αυσο=ΐοη οπ ο=ί ίο Οοό εκόςυΉ , αυο σοϊµί-! οοτι=ϊάότε υ6 Ιηίότόϊς α6 ο6 200 στι ΑΗΤΙΟΙΕ 16 ο ία υ πιατοϊιό 1} ε Οοπηιϊό οκόςυ ! όϊαΒΙΗ υη σο Ια «Πυα ύοη υ πιατεθό, εοπιροσεόά άσε τερτόεσηϊαυίς άο αίκ οκροπαίσουτς αυ ρίυς 6 άο οίκ 2υ ρίυς. Ι ο υ Ξους-Ο©οπνϊό ο=ί αδειαπό ρατ ίο Οοιιϊό οκόςυτί. 2) ίε οκαπτίτιο η ίους Ιο5 αυί Ιηβθυστί υτ Γέσοποιπίε πιουιϊαΐίο ά εότδαίος οί οοτητηυ τίφµο 566 εοηςίυαίους αυκ Ι ο οί σοπηρίε, άαπο Θχκατπισοη, εοπιπωηίαυός ρατ 1ουί πνοπιδτο υ (©οπεοίὶ. 3) ίο Ξουο-Οοπιϊό οοπιρίδϊο ίος οπουίαΐοτις Τουπίος ρατ ίο αὕτηι ο α ετ Γεκόσςυΐοη ρατ ίο Ξοοτόϊοπα! άος ιἅοΐιος ρτόνυος ά 3. 4)ίο Ξουο-Οοπιϊό ία8 υη ρατθςυΐετ εη νυο άο ροτ πιοίΐτο ά α'αυίτος όυ άο ρατθοίροτ ά =05 5 Ίοτεηυο σοΐος-ς! ροπουί συτ άρς , σο οη πιαϊότο σ6 εότάαίος ου, έτοπιετή σάατις ίο οα6 ο οη αόνοϊορροπιοπί, οσίίο ά6 ίουτα πιοϊοτή οηι ίο6 ο πιοπνΏτος. Τουή υ (©οτιοοί! αυί ρας υ ρουί α5είαίοτ ά 505 τάυπίους ση. 180! αυ'οθεατναίουτ. 5) 16 όπιοι ο ανίο σούϊοτπιότηοτί αυκ ατίςίος ο ία αίτια! συο υτ ἱουίο υΘ6 Ήοη µο Ιο ου ίο Οοό οκόςυ Ώ ρουί Ιω τουνογο. ΑΒΤΙΟΙΕΛΥ Ξοςτόϊαπαί 1} ο αίαροσεε εοατόϊοτίαὶ Όίτος Ίουτ οκόσυθί, οεί =οη ρίυς Βαυϊίοησϊοτιηείτο, οί άυ ροτ εοητιαί πάςροσεαίτο υν ίταναυκ υ (©ουησείί οί ο =05 σοπηϊϊός. ΄ 2) ίε Ο©οτιεοί ίο Οϊτεςίουτ αυί ο5ί αΡίο σ6 Γασσοππρϊεσεοπιοτί άσ= αόνοίµσος αυ ρουτ ! αοϊαρτάσοτίο Οοηνοηθοη οϊσοϊοίίος αυίτος Ιβεΐιος αυ! 2 ασείατιόος ρατ ίο Οοηεοί οί 505 3) ίε ροτεοηπιςί οΞί ποιπιπιό ρατ ίο εκέσυ Ήή οοτηι ίοιτηαυν τόςίος ρατ ίο (©ουεοίί. 4) Η σοπυπιο οουάϊΏοη Φοτηρϊοί αυ Οίτεςίουτ οί υ ροταοητιοί άο τιο ρας αόϊοηίτ ἥηαη είοτ ου ο τατοτιςρτ ά Ιηότόϊ ἥηατιςίοτ ίο ο εότόδαίος, οἰ ο τιο π τοοονοίτ υτ αουνοττιοπιουίου ὠυπο αυϊοτπό οκϊόπουτο αυ Ο©ουσεοί σοε ΙτύτυσΐΉοηις τοία ίνος αυνχ Ή6 ακοτοοτί αυχ ίοτιος ο ί Ο©οηνοηΐοη. ΑΒΗΤΙΟΙΕ 18 Αάτηϊεείοη 1} ©ουεοί ρουή ηοηι-τηοτητα ηύΘ Ιουίο ἱηϊοταουνοτηοπιουίαίο Δ αδεί=ίοτ οη αυαϊιό α'οθαριναίους Α Γυπο αυείοοηαυο άο 506 ΑΒΤΙΟΙΕ 19 (©οορόάταΐΐοη ανος ίοε αυΐτος 1} ίεο ρτουιά τουίος αίαρο=ίθοηις ρουτρτοςά ο εουευαΐους ου σοΐαῦοτετ άνος άσς Ναΐοτιο Ητίος οί 505 οτηστιος, ση ρατθουΐοτ ί άος Ητίες ουτ ίο οί ίε αάνοϊορραπιοπί, οί ανος άσε Ητπίοε ρουτ Γ οί Γατζλουΐυτε, αίτιςί ί σ85 σ' αυίτος Ήοτια άος Ναθουις Ητίας οί οταατίεαΐΐοτις Ιηίοταου νοτησπιοηίαίος. 2) ίο ου όαατά αυ τόίε ρατίουΐΏοτ αάένοϊυ Δ ία ζΟοηίότουησο άος Ναὕοτις υτίος =υτ ίο ο ίε άόνοϊορρεοπιετά άπατις ί6 ο0τπηπηστος άος ο δαςε, ία Ήοτιάτα, αρίοη αυ'! οοηνϊοτί, αυ οουτατί ο ε=ρ= αςίί νΉός οί ο =ρ= ρτοτατηπιος ς κταναί. 3) &1 ίο (©ουηεεί αυοίοοηαηυο σο Ι ρτόεοτίο υη Ιηισοπιραϊδ ό ο Ιοτυιά ανος ηυο άος Ναΐοτις 206 οταάησς σοπηιράϊοηίς ου =056 ερόςϊαϊεόσς ρουνοτί ση πιαθότο α'αοοοτάς Ξυτ ία= ρτο . υς ο σούο ἱηοοπιραθΡί Ιό ο=ί τόρυϊάο ηυίτο αυ Ροη ο ί ρτόσοηίο οί Ι ρτοοόσυτο ρτο Α Γατίςίο 32 ο=ί αρρϊαηυόο.ΑΒΤΙΟΙΕ 20. ΙππινυηΠός 1} ε Ο©οπεοί 3 ία ροταοτηιτιαϊϊό ! ροιή σοτηίυτο άος εοηίταίο, ασηµότίτ οί εόζίοτ άος δίουις ππουβίας οί Ιπηπηιουβίος οί Θείοι οη 2) ο εἰαἰυή, ίος ρτίνϊόπος οί ίος υ συτ ίο όυ Βογαυπιο-Ήτι οοηθηυοτί ά δίτο ραι ΥΑοςοτά τοϊα ϊ αυ οουςίυ οηίτο Ιο ουνοτηοπιοηί άυ Βογαυ πιο-υτι οα Βτοίαφηο οί α“ τίαπάο άυ ποτά οί ίο (Ο©οη=εοίὶ Ιηλϊοττιαϊοτιαί υ Ρἰά, οί Α Ιουάτος ίο 28 1966. 3) Ε αυ ρατασταρίια 2 όυ ατΉςίο 2Θτα Ιτιαάόρουάαη! σο ία ρτόσοτίο Η ρτοτιάτα οοροτηι σατί ; 8) 6ίυη οείσουιείυ οτίτοίο ουναπιοπιοηίσυ υτ σο Οταυιάο-Βτοΐίασηο οί ά“ υ πιοτά οί ίε ) άατις ίο σ6 ου ίο αἰόηο υ Ο©οηεοί η'οεί εΠυό ίο Βογαυτηε-Ώτί, ου €) όαπς ί6 ο6 ου Ιο Ο©οπεοί ' ρκίαίοτ. 4) 51 ίο όυ Ο©οησεί ρίµς σαηις ίο υτ ίο σουνοτηιοπηιετί υ ού οείοϊυό ίε είόδᾳο υ άνος ίο Ο©ουσοίί υυ αοοοτά τοία #1 αυ εἰαϊιή, αυκ ρτίν]δησς οί αυκ ΙπνπιυηΏϊός υ ο 200 ο ροτεοητιοί οί άος τορήσοηίαηίς ο6 αωί ρατϊοϊροτοη! αυχκ τόυπίοτις εοηνοςµάσς βρατ ί Ο©ουσοίί. ΑΕΗΤΙΟΙΕ 21 ἥηατιοίότος 1} ίος άάροηεος σόος αόϊόφαΐοης αυ οί άος τορτΔ =06 σοπηϊός οί εους-οοπινϊός ά ί άος σουνοπιοτηουίς 1 ο5 αυίτος αυ' οηίταΐτηο Ραρρίεαΐοη αο ί ρτάεσοηΐο 20! οουνούίος ρατ νοίο άο ίους ίο= πιοπτος. 13 ο εὕάηυο πιοπηθτο ρουτ εὕιάηυο αυτόο οΞί ἥχόο οη ρτοροτθοη υ ηοπηδτο άο νοίχ αυ! Ιω ρ6ί αΉτλθυό σατις Γ αυποχο ρατ ταρροτί αυ ιοία! ο νοίκ αόίοτιυος ρατ ίος πιοτηέτος Υ όϊατή οπίοησυ αυο ίο α νοίχ ά . εὕιαηµε οΞί οοηίοτπιότπηιοτά αυκ αἰαρο=Ήλοτιά όωυ ραταφταρίιο 2 άο Γατθείο 11, ε άο ία σοπηρο=ίΐοη συ (©ουεοί! αυ πιοπιουί ού ίο Ρυσᾳοί ο Γ αυπός οουείαότόο Θ=ί αάορίό. … . 2) Αυ ο ία ρτοπιίότο συί =υΉ Υοηίτόο οη νίσυουτ αό Ια ρτέσουίο Ο©οηνουίοη, ο (Ο©οτοοί νοίο Ρυσίᾳοί ρουτ ία. ρόάτοσο =6 Ιοιτηίηατί Ία 30 1987, οί ία Ήοη ο πνοιπνΏτο. … 3) 6 Ο©οηεοί, ίοτς ορεδίοη υ“ Ήαηί αυ εουτό υ αουκίόπιο δοπιεε=ίτα σ αυηόο αςΠοοίο, νοίο Ρυσηοί ρουτ Γαηπόο αατίαοίο ευήναπηΐο οί ἥχκο ία ο ρουτ απηόο ααποοίο. ' … 4) ία οοθοαΐοη Ιηϊλαίο αοϊου! τηοπηίτα αυ! αΓιότο Α αυκ άυ ραταηταρίνιε 1 σο 27 ο=ί ἥκέες ρατ ίο =υτ ία ΡΒαδο υ ο νοίκ αυί Ιί αυίδυό, σοηίοττηιόπιοτήί αυκ αϊερο=Ήίοτις σο Γαϊτιόα Β) σ 2 άο 11, οί ο α ρόποσο το=ίατί Α οουτίτ πτ Γαπτπόο αηπεοίο; Ιουϊοϊοία, ίρ= οοΐίοα Ήοτις ἥχόος ρουτ Ίο5 αυίτος αυ Ήίτο σ6 Υ εοίο οη ηΘ ραδ πιοσϊβόες. 5) ίο5 207 οκίαϊΡίος άδς ίουτ 6) α 28 υη άόϊαι ο οίκ πιοίο ά οοπιρίοτ ο ία Δ ίασµοΐο 58 οούεάαΐοη - ρεί ση νούυ υ ρατασταρίιο 5 όυ ρτόεοτήί ίο Οτοςΐουτ Ιί άοπιατηιάο ά“ οΐοςΐυοτ ίο ραϊοπηιοτί ίο ρίυς16 ροσείΡίο. Ξ, ά «'“υµη «λόϊα! σο =ίκ πιοία Δ οοτπηρίοι ο ία σαίο ο σλοτηατυισο άυ , η'α ίουήουτ& ραςνοτοό 58 2Θ5 ατοϊε αονοίο αυ Ο©οπεοίί εί αυ Οοό οκόςυ# ! ευεροτιάυς ΙπΙόατα! αο ία 7) Ήτι οπή ίος ατοΐα σ6 νοίο οηί άϊό οπ αυ υ ρτάσοτή απίςίο π'ο=ιρτίνό ά ο =05 αυίτος ηί αάςθιαταό όο =05 οὕίαα αδςουϊατή ά ία ρτόσεοπίο Οουνοηίίοη, & πινοίτιο συο ίο ©οη π'οη αάςϊίο αίηςί ρατ υη νοίο αρόςσια!. Η ίουηυ ά6 νοτεοί 58 σοθεαΐοη οί ο ίασε Α ιουίος 505 αυίτος οί ααΐοτης ἥηαυαώότος αάςουϊαηί ο ία ρτάσοπίο Ο©οτυνοηΉουη. 6) ιο (©ουσοίί ρυθίίο, αυ άο οὕνσηυο αυπόο αςτίοοίο, υυ όϊα! νότβό άας τοσούος αυσαϊεεόος οί άο= αυ άο Γαηηός ααύοοίο 9) ο (Ο©ουοοίί ρτουιά, 58 Ιουίος αἰοροςί Θη νυο όυ τόςΙοπνουί ο 50 ραδοί οί ο Γ αΏοςίαΐοη =οη ασύί οί ο 505 ατοϊίνσα.. ΑΒΤΙΟΙΕ 22 * Πιερο=ίθοης Αη Γαρρτονϊαϊοηηιοπιουί ρη Ρό οίση αυίτος σότδαίος Ιπιροπαίουτα αίτιαί σο5 ρουτ ίο Ρίό Θί ίος αυίτος οότδαίος σος οκροπίαίουτο Α ο ρτήίκ . όηυϊΠαδίος οί εἰαβίος, ίο οκαπηίπο οη ίοπιρε ορροπίυη Ια ό α'ουίτορτοηάτο ία άυη πουνοί ασουτά ΙπΙοττιαθουάί ου άυηο σοηνευύοη α όσε σλορο=ίθοης Ι.οτεηυ! αρραταΐ αυο Ιασίΐο ο=ί ευ=σορίξίο σ αδουΐτ, ίο (©ουεοί ρύίο ίε αότηιότα! ο ία Οουίέτεηςς άος Ναΐίοτης Ηπίες ίο ε ί αάνοϊορρεπνατί σε υπο εοπίέτετιςς ά . ΤΒΟΙΞΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΟΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ΕΙΝΑΙΕ& ΑΒΗΤΙΟΙΕ 23 1} ίο Ξεοστόϊαίτο αέηάτα! ο όες Ναΐους υτίος αόεϊαηό εοτΌτπις αάόροςαίτο σ6 ί ρτόσετίο ὦοηνεη Ήοη. ΄ 4} Ιιο αόρο=ϊαίτο ποΉθοτα ά 1όυς σουνοτηιοπιοηίς οί Ιουίο οἰατιαϊυτε, αρρτοδαΐοη, αρρίϊεαΐοη Δ Ήύτε ρτονϊεοίτε ε ία ρτάδστίο οί ἱουίο Ιουίο πούθεαΐοη εί τοςυς σοηίοττιόπιουί αυν Γαπίςίο 29 οί ο Γατίςίο 32. ΑΒΤΙΟΙΕ 24 ί& ρτόεοπίο ουνοτίο, αυ «ίδαηο «ο ΥΟτααηί=αΐοη σος Ναΐοτηις υ 1οτ πια! 1986 αυ 30 1986 ά ία εἰατιαΐυτα τιοπνπιός σαης εί ο ἱοιή αουνοτηοπιοτί = ία άος Ήτίες ουτ ί οί ία αόνοϊορροπνετ!. ΄ γ ΑΒΤΙΟΙΕ 25 αρρτοδαΐοη 1} Ε ρτόσουίο σ=ί ά τα ά Γ ου Δ αρρτοδαΐΐοη ο άοε αουνοττιοπηοπίς τιαϊαίτος οοηίοιτηότηοτή ά 505 ρτοσάσυτος ραταΐτα 2} ίο6 άο ά'ασεορίαΉοη ου ά'αρρτοδαΐοη αόροεός αυρτάς υ ίο 30 1986 αυ ρίυς ίατά. 16 ρουττά ασςοτάρτ υΘ ου ρτοϊοηςαΐοτις σε αόϊα! Α ιουί αουνετηιοπιοηί =ἰατιαϊείτο αυί π'αυτα ρας ρ άόροδοτ δοη ά εοίΉο ζλαίο. ί ο 56! ίο αόροοϊείτο ο Ιουίας ί6 ρτο|οηςειιοπε ο αόϊαι Θ ΑΒΤΙΟΙΕ 26 Αρρϊεαΐοη Δ Ήτο ρτονίοοίτο - Τουή σουνοπιοπιοπί οί Ιουί αυίτο αουνοαπηοπιουί τοπιρϊεσαηί ίος Π ρουτ ί ρτόσοτίο ©οηνοηίοη ου αοτή Ια αοπιαηισο σ ο5ί αρρτουνόο ρατ Ίο Ο©ουεοίί ρουή αόροδοτ αυρτός όυ υυο αόςϊαταΐοη σαρρίσαθου ά ρτονίσοίτο. Τουί αόάροσατί Ί6ίο αρρίαµο ρτονϊοοϊτοπιοηίία ρτάσουίο Ο©οηινοηίοη ! ο6ί σοτιοίαότό ρτονϊοοϊταπηοτί εοτηπινο γ ρατίίο. ΑΒΤΙΟΙΕ 27 1} Τουί αουνατησατηοτί πιοπιπιά σατια | ατιποχο οί σουνοιτιο πιοτί τιοπιδτο ο ί Οουίέτουςς όος Ναΐΐοτις υτίος υτ ίο σοτηπνρτος οί ίο αένοϊορραπηοτί ρουί, 30 [υη 1986 Ιπείµς, ά ία ρτάσεστίο άϊαηί! οηϊοτηισυ ίο ©ουεοί ρουί υτιο ου ρτοίουηᾳαΐους αόϊαί - ά ίου σου νοπιοπνοηί αυ! π'αυτα ρας άέροσό Ιπαίτωτπιουί ά εσίίο σαΐίο. 2} Αρτός Ιο 30 η 1986, ίος αουνοτησπνοπία ο ίους ίος Εἰαία ρευνοπί ά Ι ρτέσετίας υχ εουάϊΏοης ηυο Ίε (Ο©οτισεί αρρτορέες. 56 αΐ ρατ ίο σέρόι (άυη Ιπιοίτυπιοηί σ ασϊιό=ίοη αυρτός συ ί άάΠο Ιτιαϊτυπιοτίς α'αάθιδείοη αοϊνοτί αυο ίο αουνοτηιοπνοτή αφρορίο Ιουίες ί οοτιΐΏοηιο ἥκόσς ρατ ίο Ο©οπεοίί. 3) ο6ί 188 πιουΐοη, υκ άο Υαρρϊϊεαΐοη σο ία ρτόσουίο 65 τιοπητηός σατιο Γ τουή άοπί ίο αουνοτηοπιοτί 3 αάϊιόάτό ά 18 ρτόεευίο άαπς ρτοσοίίας ρατ ίο Ο©οηοοί οουίοτπιέιπιευί υ ρτέοοτί απίείο πιοπύπιό σατις ιαάΏο αΓΙιΘχο. ΑΒΤΙΟΙΕ 28 οτηι νίαυσυτ 1} α ρτδεσηίο Οουινουίίοη αυίτετα οη νἰαυσυτίο 1 οτ 1986 5ί, 2 30 µµίη 1986, ο6 Ωουνοτηισοπιευίς αόθοητιουί αυι πιοίτιο ΄ ρουτ σοπί άος νοίκ αδηιοπιθτάος οί άροεά άες Ιπιαίτυαπιουίο άο (άαρρτοδαΐοη ου σ“ ου άο5 σόο|ετετιοηε άαρρϊεαΐΏοη ά ρτονίσοίτο. 2) 51 ία ρτόσσηΐο Οουνετίίοη τι/'οτίτο ρα5 οηι νίᾳυσουτ ©0η όπιοτή αυκ υ ρατασταρίια 1 υ ρτάσοτί ίο6 αυ! αυτοπί σας Ιηείτυπιετυίς άο οαίίοη, ά'ασσερίαΐοη, ου σ ου άσο όςϊαταΐοτς ά“ αρρίεεΉοη ά ρτονίσοίτο, ρουττοτί άδςϊάοι ασοοτά αυ'οΐο ετίτετα οη νίσυσυτ ουίτο ουκ-πιόπιες ου ίεη ρουποπί ρτοτιάτο αυίτο αάάςϊείοη υς ία εΠυαΐοη ίουτ ΑΒΤΙΟΙΕ 29 Βοϊταϊ Τουί πιοιπδτο ρουή 56 τοΐτοτ αε€ ία ρτόεοτίο ά Ια ἥη Φεκ λάθ& ' . ά6 Ιουίο απυόο αατίοεοίο οη οα 500 τοίταϊι ρατ όαῇ υ 8υ πιοίτε ίουτς αναπί ία η ο ! αυυόο ααποσίο Θη πιαία ! π'οςί ο €ο Ι τοϊονό ά ε6 οδϊᾳαθους τέσυθατ ο ία Οοηνοηίίοη οίτοη οκόςυϊόος ία ο Ιαάϊΐο απτυόο αατίεοίο. ©ο ανίοο είπυαηόπνοτί ίο ο Ια αόςϊείου αυ“! 8 ρτίσο. ΑΗΤΙΟΙΕ 30 Εχοϊυείοη 5ί ίο Ο©ουεοίί οουηολυί αυ'υτι 83 ίος αυο Ιί ίτηροσε Ι ρτόσοτίο Ο©ουνοηίοη οί αόςϊο ση ουήτο ηυο ΙηΐτασΉοη οτίτανο. ίο Ιοησϊοητιοπνουί όο Ια ρτόσοπίο Η ρουί, ρατ υµη νοίο οκείυτο Ου Ο©ουοείί. Οουεοίί Ιπηπιόσϊαϊοπιοτί εοΐίο όςίαίοη αυ αόροεϊαίτο. αρτός ία υ Ο©ουσεοί, πινοπηίτο ροτά =3 αυαοϊϊό ο όυ ΑΒΤΙΟΙΕ 31 Ηλςµϊσαΐοη άρς οοπηρίος 1} ο Ο©οπεοί ρτοςόζίο σαηις ίος ηυ“ Ή ά α Παυϊσαύοη ο6 σοπιρίος υτ αυί τούτό ο ία ρτδεεουίο Ο©οηνοπίοη ου αυ! 5 οχκοίυ όυ (©οτεοί! συ υ 3, ο 1ουίο αυίτο τπιατίότο, ορεεό σ βίτο ρατίο ά ία ρτάσοπία ©οηνοηύοη. ίε σοηεεινοίος αόϊΑ νοτεόος ράτ 1 ράΐ οείίοηυ σο τόςΙοτίες ηυ'“! αυ 2) Α ία η ά ία ρτάσοτίο Ο©οηνατίίοη, υτ 56 ί οΠυαΐοη νίοόο αυ ραταφταρίνιο 1) όυ ρτάσοτή απϊςίο '3 ατού ά αυσυτνιο ραύί υ ο ία Βανϊσαΐθου τ όος αυίτος ανοίτε υ (Ο©ουσείί; ! ο ρουή ποη ρίυς ανοί ά εουντίτ αυσυτά ραπίο ω αόΐοΗ ό ΑΒΤΙΟΙΕ 32 1} ίεο Ο©ουεεί ροιυή, ρατ υη νοίο ερόάςϊαὶ, τοσοπιπιαυηάοιτ αυκ ΄ υη απιουάοτηουί Α ία ρτόάεοπίο Οοηναπίίοη. Ηαπιουιαετπιοτή ρτουάτα οΉεϊ αρτές συο Ιο αυτά τοςυ πο θοεαΐύουο ά'ασσεορίαΐοη άο πιοπηΏτος οκροπαίουτε αόϊοηατί ίσ= άάσυχ Ήοτο άοε νοίκ άσς οί σο Ιπηιροπαίουτε, αάόϊσηατί άσουν ΄ άος νοίκ πνοτπηδτος ου ά υτιο άαΐο αυο ίο Οουεοίί αυταΐ ἥχκόο ρατ υη νοίο αρόςίαι. 16 (©ουεοίί ρουή ασείατιοτ υχ υτ άόία! ρουτ αίτο αυ αάροςαίτο Υαπιουσοπηοτι; οί ! απιουσοπιοπέ η'α=ί ουίτό οηνίσυουτά Ροκρίταΐοη ο ε6 αάόϊαὶ, ! οεϊτόρυϊό τούτό. ο Οουσεοί (οηης αυ ί6 τιόςσεσαίτος ρουτ όϊουπιίποτ Ξ! ίο ηοίτιδτο όος ά ασεορίαϊοη τοςυΘς Θ5ί ρουτ άµε Υαπηουσοπηιοηί ρτοητιο οΏοί. 2} Τουί πνετηδτο αυ ποπι άυαµο! ! ΄α ρας όά α 6 ηοΉῇ άυη Δ Ια ααίο ού εείυ- ςί εΉοί ά σοπιρίοτ ο σίείο, ΄' &ίτο ρατίο ά ία ©οηνοηΐοη, ά πιοίτις αυο Ιοάϊ πιοιπίτε α ρτουνά αυ αυΉ π'α ρυ αοςορίστ Γ απιστιάοπηιοηί οη ίοτηρο νουΐυ ρατ ευΐε ο τοτυσοτίτέσς ρουτ ά ίοτπνο 58 ρτοσέάσυτε οί ηυο ίο τιο αόςλϊσο ζο ρτοίοτηιᾳοτ ρουτ οά τηοτηδτο ίο άδία! ' αοεορίαΐουη. ο πιοιπδτο π'οεί ρας Π6 ρατ αυ'!! π'α ρας ΓουΠό ασεορίαΐοη απιοτιάοτηοτί. . ΑΒΗΤΙΟΙΕ 33 Ουτόο, οί η ά Ια 1} ί Θτι νίᾳυουτ µοηυ'αυ 30 [µίη 1991, ά πιοίτις αυ' οίο ηο 520! ρτοτοςόο οη αρρίίεαΐθοη όυ ράατα. αταρΐιο 2 άυ ρτόσοηί απίλςίο ου υ“ π'γ 208 ἥη αυρατανοτί Θη όυ ρατααταρίιο 3 όυ ρτόσοτήί απλείο ου αµ' οίο ο 508 τοπιρίασόο ανατί άαίο ρατ υη πουνοί ασοοτά . οη νοπ ά Υαπίςίο 22 ου -υτιο ηουνοΐία οουηνοπίοη ση νούυ υ απλςίο. 24) ίο ρουττα, ρατ υη νοία ερόάςία!, ρτοτος6τ ία ρτόεαπΘ ©οηνοπίίοη αυ-άοϊίά όυ 30 ζυίη 1991 ρουτ άο5 ρότϊοάος ευφεσεείνος τιο αόρασεατί ρας άουν υ6 εασυηνο. |-ο πιοτπητος αυί η'ασεορίοτί υτο αίποί αόςϊαόο ο ία ρτόσουΐο (Ο©οηινουηΐοη ί6 εανοίτ αυ ά“ ρατίίος ά Ια ρτάσουίο Ο©οηνουΐΏοη ά οοτηρίοτ όυ αόδυι ο ία ράπλοσο όο 3) ίο Ο©ουνεοίί ρουί Α ιουί πνοπιετί, ρατ υη νοίο ερόςϊα!, άόςϊασι ο πιοΉτο ἥη Δ ί (Οδοηνοηίοη & οοτηρίοτ σο ί σάαίο οί αυκ άο οδιοίχ. 4) Α ί ο ί ίο Οουοοί εοηίθηυώ αυοςί αυ'“! ίο ίαυί ρουτ ρτοςόσίοτ ά =2 Πανυίσαΐοη οί ! άίεροσο αίοτς σο5 ρουνοίτο οί οκοτςο ίους Ήους& τιάροσςεαίτος ά ορΐ ἥη. 5) Ιο Οοηερί πούΐε αυ Ιουίο αόέςίαίοη ρτίεο αυ ο υ 2 ου άυ 3 υ ρτέσσοη! απίςίο. ΑΒΤΙΟΙΕ 34 Βαρρούίε ετίτα ίε Ρτδαπιδυΐίο ο ία Οοηνοηήίοη 153 ρτόεοηίο Οουηνοτίίοη σοπιρτατιά Ιο Ρτάαπηιδυίο α6 !Αςοοτά =υτ ίο Ρἰίό όο 1986. ΄ ΕΝ ΕΟΙ εουσ==ίατός, άθπηοΓή αυϊοεός Α εοί ράτ ίουτ αουνοπιοπινουί, οί εἰαπό ί ρτάσουίο Ο©οηνουίοη ά ί αυί οη τοφατά ρ ίουτ εἰατιαΐυτο. ' ΕΑΙΤ Α ιουτος, ίο αυαίοιΖο πιατ πιί ηουί εσύί αυαίτο-νίηςᾳ!οίκ, ίοχίος όο ία ρτόσοηίε (Οοηνετίίοη ίαηςυο6 ατιςίαίοο, οορααηοίο, οί τ ίείεεπι ΑΝΝΕΧΕ . νοα (ίο5 …ο…Ότοε οοηίοτπιόπιοηί Α 11 Αξτίαµο όυ ουά - 11 ΑΙαόπο 14 Αταδίο Ξαουάϊο ' 12 Αταουίίηιο 88 Αυοίταϊΐο 129 Αυλτίοΐιο ΄ 1 Βατθασο 1 Βοϊνίο . ' 6 ' 70 . 286 ©πό όυ . 1 άσουηοιπίαµο ουτοράσητιο 424 >(δο=ία Είοα 4 Όὦυδα ' 2 ΕΙ Ξαϊναάοτ 2 . ΕΩµαίουτ ' ' 4 Ειαίο-υτπία 311 ΕιυΙαυιάο - 2΄ 3 Ιτισο . τ 393326 ίταη 2 ίτας & Ἱετασί 5 . «λαπιαϊίτίγα ατάθε 5 Ε ο ο 185 ΄ Κουηγά 4 Ηδαη 10 Μαΐο 2 Ματος 10 - 2Νοινόηο 15 Ραϊκίαίαη 18Ρότου 19 Βιόάρυδΐηµο ά'Εαγρίο 71 Βιόέρυθίίαᾳυο ατάθδο άο 5 Βιόάρυδΐαηνµο ατάθδο όυ Υόπιση 2 ά6 Οοτόο 20 αοπυηϊσαίθιο 1 Ξυόσο 104Τυταµίο 4 άοο τάρυδΐαᾳυος εοςίαϊείος εονϊόθαµο 129 . 30 2.000 ΟΟΝΝΕΝΤΙΟΝ ΒΕΙΑΤΙΝΕ Α ΟΑΙΟΕ ΑΗΙΜΕΝΤΑΙΒΕ ΟΕ 1986 ΡΒΕΜΙΕΒΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΟΕΕΤ ΕΤ ΟΕΕΙΝΙΤΙΟΝΞ ΑΒΤΙΟΙΕ!ι ΟρΙοι [ ρτόεοηίο α ρουτ ( ρατ υη οπούί σο ί εοτητηυτιαυϊό ΙηοτηαϊΏοτιαίο, ί τόαϊΐεαΐοη σο. ,26 ἥκό ρατ Ια Οουίότουςο όο Υαϊπιοηίαΐοη, υ 25 εὕιαηυµο αυυνός αυκ ση αόνοϊορρεπηοτί υυο αἰάο ΄α πνιοίης 10. π θουης ο ίοηηιος ζ6 ρτορτος Δ ία Βυπιαίπο, ο ία πιαυίότο ρατ ίος ο ία ρτόσοτίο Ο©οηινεηύοη. ΑΒΤΙΟΙΕ Η .1} Αυκ ζ6 ία ρτάσοηΐο Οοηινοπίοτι: 8) ί “Οοπιϊό“ ο5! ίο Οοπιϊό ζο Γαίίο νίοό Α Υαπίςίο 1Χ, ' ) ί& ίρπιο “πνοτπηΏτο“ ραίε Α ί ©οη 6€) Ιο “Ὀλτοςίουτ οκόσου Ή ' ο5ί ίο οκόου Ή όυ Ιηοπιαΐοτια! υ Βίό; ) ί6 “εοοτόϊατία?' ©Ξί ίο υ ζ©οτιοοί! Ιτίοτηια σ ρίό; . Θ) ίας ίοιτηος “σότδαίο“ ου “εότδείος“ αόεϊαηιοτή Ι6 ό, Γανοίτιο, Ί6 πιαΐο, ί ΓΠ ΓοτΩ6, ίο Ξοίς!6, ίο =οτΩΐιο οί ίο ίΖ ίοιή αυίτο ίγρο άο ούτόδείε ρτορτο ά Ι εοησοπιπιαθού Ηυπιαίπο Ί Οοπηιϊό ρουπα αάόςϊασι, ου ίουτο ρτοσυίίο αότνόο, γ οοπιρτία ίος ρτοσυΐίο άο αουκίόπηο οί αυ'“Ή& =οπί ίο Βόςϊοπιοτί Ιηότίουτ, 2ους τόσοινο άος άίεροσ=Ήίους ό ρατασταρίιο 1 σο Π; ' ή Ιο «ίαίο “{.ο.Β.“ εἰατίθο ίτατυοο Δ Ροτά; α) Ιο είαίο “ο.3.1.“ εοίή, οί τοί, Η Ι6 ίοπιο “ίοηηιο“ «ἰητίο 1.000 ἥΙοϊοππιο“αυυάσ“ αόείᾳτιο, οουίταίτε, ία ρόποσίο (υ 1οτ Ιµλθοί αυ 30 µµίτηι. 2) Τουίο πιουίοη ί ρτόσοηίο άυη πιΘηή“ ου σο ο5ί τάρυίδο αυσοί ρουτ ία ©οπηπινυηαυϊό όσοποπτίαυµο ουτορόσηπο οἰ-αρτός ί Ο©ΕΕ). Εύ Ιουΐίο πιοηθοη, ά ία ρτόοοπίο ©οηνοη Ήοη, άο “Ία εἰαταίυτο“ ου Ου “άόρδι άος σο ταυί σαὕοη, ' ασεορίαΐοη ου αά'αρρτοδαθοη“ ου. ου όυµηο “άόςϊαταϊου ' ΜΉτΘ ρτον!ίσοίτο“ ρατ υτ αουνοτηοπιοτί ο5! τόρυϊόο, άαηις ο σ6 Ια ©ΕΕ, ναϊοίτ αυδ6ί ρουτ ία =ἰαταΐίυτο ου ρουτ ία ά Δ Ήκο ρτονϊοοίτο αυ ο ί ΟΕΕ ρατ σοη αυϊοεϊό οοπηρόϊουίο, αλτιοί ρουτ ίο αόρόι άο Γἰηαιτυπιοπί τοηυίο ρατ ία ρτοσόσυτο σο ία Ο©ΕΕ ρουτ ί =οη ελυείοη ('µη ΙπΙοτηαθουια!. ΟΕυΧΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΟΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ΡΕΒΙΝΟΙΡΑΙΕ& ΑΒΤΙΟΙΕ ι . «ος πιοτηθτος 1} ίος πιοπηθτος ο ί ρτόσαπίο Ο©οηνοηίοη 200 σοηνουηµς ο Τουτηίτ ά α αίάο αυχ ραγ= ση αόνοϊορροπιοηί, εέτδαίος, ίοίος αυ΄“οίίος 20υ! Α ο) συ 1 άο Γατίθείο !!, συί δολοτυί ρτορτος ά ία Ήοη οί ίγρο οί άυτιο ασοερίαρίος, ου Υ οη Θερόςσς, ρόουτίος πιοηίατίς απτιυοίο άυ ρατααταρίΐιο 3) οϊ-αρτάς. 2) αρροποηί σοτϊτϊουΐΉοης οτι ραπίατή, αυΐατί ροσείρίο, άυτιο ρίαηϊθςαϊίοη ρτόεϊαθίο, αυο ράγο Ρόπόϊςϊαίτος ά πιέπιε ο ἱοηίτ εοπηιρίο, άσηι6 ίσΘυτε σο σόνοϊορροπιοτί, άυ σουταπί ρτοραδθίο α' αίο τοεεντοηί εὕιαηυµο αυηόο ροτισατί ία αυτόο ο Ία Οοηνοηΐίοη. Εη ουίτε, ίε5ο πιοπηΏτος σονταϊοηί, αυµο ροσείδίο, Ιπιάίαηµοτ ί πιουίαπί ο εοηϊτίθυΐίοτις αυ'“ία οτή ά6 50υ6 σο σοηις ηυο Γόϊόπιοτί άοη ά αλάο αυί η'οςί ρά6 δ0υ6 ίοτπης σ6 σάοη. 3) ί σοητίβρυΐΏοη πιλτίπιαίο, ση όηωϊναϊουί Βίό, ο εὕισαηυο ά ία ο ότουοό Α Υαπθείο ρτοπτίοτ ο5ί ία ουίναπίο: Τουπος Αταοηίΐίτιο 35.000 Αυείταΐο 400.000 Αυϊτίοΐιο 20.000΄ ©αιυακία 600.000 ©οπηπηιυηαυίό ουτορόσηπιο οί 206 Εϊαίο . 1.670.000 Εϊαίο-υτιία ' Απιότίαᾳµο . 4.470.000 ΕϊιτΙαηίο 25.000 «αροη 300.000 Νοτνόςο 30.000 Ξυόζίο 40.000 εχΠ - 27.000 ΑΒΤΙΟΞΙ Ε 11 (ευΏο) 4) Αυκ (ε σ6 ία ρτάσεηίο Οοτηιναοτίίοη, Ιουή πιοτηΏτο αυ! αυτα ασθιότο Δ ΙαςίΏο σοπίοτπιόπνοτή αυκ (υ 2 ο Γαπίλςίο ΧΧ τέρυϊά ὕαυτοτ 8υ ρατασταρίιε 3 υ ρτόάσοτ! απίςίο ανος ία πιίηίτησίε αυί Ιµί άυτά άιά αυίρυόεα σεοποτπηάπιση! αυκ αϊεροδίίοπις σο Γ ατίλείο ΧλΧ. 5) Ξί υτ ο ρουί τοτηρίτ, αυ εουτε απηόο αυεί ίος αυ'“! α οοηίτασϊίόος οηνοίυ αοία ρτόσοπίο οδίᾳσΐοης ο οο οοτήί πιαϊοτόσς Υαητιόο ουϊνατία Ου σο 506 αυ ΉΉίτο σο |επηόο ρτόςόσοπίο. 6) ίο6 όη οότόαίος Ξ0ηή πνίΞρς οη ροΞίθοη 1.ο.Ρ. Ρατ ί6 Τουϊοϊοία, ίος αοηαίουτς 20 ευσουταφός Δ Ξείοη Ωυ'! ίος εούία ο ο ίουτα Θη αυ ο ία ρτόεεπίε αυ-σοϊά άο ία ροΞίθοη 1.ο.Ρ., ραπϊουϊϊότοπηιου! σαης ίος αΠυσΐίοτις ου ίοτεςυο ίο Ράηόϊεϊαίτα ο6ί υη ραγο ά Τεαϊδία τουονυ, Θη αϊπιοηίαίτα. !| αύπιοη! 18! πιοπίίοη υ ραϊοπιοτί . ο σο5 οούίο άαης ίος Γοχόσυΐοη ρατ ίος ά6 ίουτς οθρϊᾳάθουης αυ Ήίτο α6 ία ΑΒΤΙΟΙΕ Η 7 ι.εε ασϊιαία (ε εέτόαίος νιεέε ά α) όυ ρατασταρίιο 1 ' απίίοίο [Ν =οηί αυρτάς άος ο ία Ο©οηνοπίοη τοϊαϊίνο Α |“ ο 1986 οί σο ία ©οηινουΐίοη υτ ία συ Ρί οη νίσυσυτ, ία ρτόϊότουες όϊαπι αοηπάς υχ οη άσε άσυκ οη νυο ο ον ίος οκροπίαΐοης ου ίο= ἱτατιοΐοτπιαΐύοη άας σηι αόνοϊορροπιοτί άουχ οηνοτίίοτς. Εη οΠοςίυαηί σ ασλιαία, ίε δί αάηόταί σ ίαίτε ση αυ' ! Α ία ρατίο αοσ=άΐϊε ασῦιαίο αυτρές άο ράγο ση αόναϊορροπιοτί, οη αυκ οη αόνοϊορραπηοτί όο ία τοϊαϊίνο Δ Υ αἰαο αΏπισηίαίτε. [.ο5 αἰαροΞΐίοης εοροτηισατί Ρα> ο εότδείος ά υη ραγς οη σένεϊορρεοπηατί ποηπιρπινδτε ο Ι ρτάσοτίο Οοηινοηίοη ου ε Ι Οουινοηΐίοη δυτ ίο όυ Βό. Όατις ίους ίες νίοές ί ρτόσοτί Ρρατασταρίιε, !! ο6ί εράςϊαϊοπιοηί ίοηυ σοτπηρίο σο ία αυαϊό, ανατίαησς Θη πιαϊθότε ο ρήίκε.8.1. εἰ σες α Πνταίοοη ταρίάο αυ ραγ= ηυο Ροεοίτς όος ραγο Ρδότόϊεϊαίτος ουκ-τιότησς. - . 66 σοπέΠδυΐίοτις οη αεράςορς πο δρτουί ηιοπηιαϊοπιοτί αυτατή αυσυτιο ρουτ ασίΐισίοτ Δ υη ραγ= υς σοότόδαϊο αυί Θεί υ πιόπηο ίγρε αυο οοίίο ηυο ο 8 τοσυο Α Ήίτο σ αϊπιουίαίνάα ου πνυϊϊϊαϊόταίο ροτυισατή ία πιόπηο αυυόο, ου ροτιάαπί ο6 αυτόος ρτόςόσοτίος, = ία ο αίτιςί Τουτηίο η'ρ=ί ρά6 ουσοτο άρυϊοεέο. ΑΒΤΙΟΙΕ Ν Μοσλαϊ ϊός «ος (σ αίσο αΠπηοηϊαίτο Ε αλάο αϊπνοηίαίτο ση νούίυ ά6 Ια ρτόοεετίε Οοηνοπίίοη ρουπτα ερίοη Γυπιο αυοίσουηςµο ο6 τιοσαϊός 8) άοης ο οότδείος ου άοης οη οερέςσε ά υΉθαοτ ρουτ (6 οάτδείος αυ ρτοΐή Ου ραγ= Ε) νουίσς σοτίτο πιουτηαίο όυ ραγο Ρότιόϊεϊαίτο αυί π'ο=ί τ ατιείόταβίο ί οη ου ση οί Ξρινίορο συοσορΉβίος σ“ υύϊεός ρατ ο πνοτηδτα αοτιαίαυτ (1); ©) νοτίσε Αςτόα , Ιο ραϊοπιουί Ξυτ νίηις! αης ου ρίυς, υη Ίαυνκ ΙηΙότουτ ίαυχ οοπιπιετςίαυχ οη νίαυσουτ Ξυτ ίωςπηατοϊιός πνοησίαυχ (4); άϊατι αϊάο αϊπιουίαίτο ο6 (υ6 ροσείθία δ0υ6 Ίοττης ο άοης, οηι ααης ί 85 ο6 ίοε πιοίηις αναυισός, άοο ράγο Δ Ταϊβρίο ρατ Γιαθίϊατιία Θί ά ράγο Θη αάνοϊορροπηστι αυ! οί ο 9τενεε ΑΗΤΙΟΙΕΝ άος 1} ο6 ρουνοπί, ρουτ ίουτε οοηϊθιυήίοτιο αυ Ήίτο ΄ Ία ρτόσεοηίο Οοηνοηίοη, σόειςπΘτ υη ου ρ|υειΘυτε ραγε δόηόΠςϊαίτος. 2) ο6 ρουνοτί αρροτίοτ ίουτο οοπττιυυτιοηε ΡλαόΓαϊοπιοπί ου ράατ Υ“ Ιηϊοτπιόαϊαϊκα ' Ιηίοταουνοτποπινουίαίσ& ' που αουνοπιοπισουίαίος. . &) ίο5 ρ|ειηε…οπι ση οοπειόότετιοπ Ε Η γ αυταί ά ασιοπνίησοτ ρίυε ρτοροτίίοη | αἰο ρατ οίτουΏε …υ|Ιι|ετότευχ Θη ραπίϊουΐίοτ Ί6 Ρτοηταπηπο αϊπιοηίαίτε ΑΗΤΙΟΙΕ ν Εαυίναϊοτίο οη Ρί 1) κ6 Ο©οπιίϊό αττότοτα ίο Βόᾳϊοπιουί ο6 τόςίο= αυχΧ ὕης ο |“ όναϊυαΐοη σ6 Ια '“ υτ οκρόςϊόο 6 αυίτες αυοίο Ρί ου οηι οότδαΐετς, οηι οοπιρίο, ίο σ6 ο Ι ίοησυτ οη οότδαίος σο= οί ναϊουτοοπιπνοτςϊαίο ο ία σότδαίοου συ ρτοσυϊιρατταρρού ά φοΐο σ Ρίό. 2) Αυκ σο |“ όναϊυαΐοη σο ία 4' υµη πιοτηΏτο, ίος ε ρουτ ! ασΐιαί ρ εότδαίες οοτί έναϊυδς αυκ ρτίκ ρταϊαµός ίο Ιπλατηαθοηαί! ρου ίο Ρίό. Αυχ ἥτς Ου ρατασταρίνε, ίο Οοπιθϊό αόϊοιτηίτιο εἷνα8ηυο αυτόο ίο ρχ ρταϊαµό ευτ Ιο πυατολιά Ιπίοτηαθοηια! ρουτ ! αηπός 5υίναπίο Θη 56 Ιοτηισατή Ξυτ ία ρτίκ πιογοη υ Β6 ρουτ ! απιυόο ρτάοδσεπίο. | ο Οοπιϊό αττόϊοτα υτιο σαυςΊο ρουτ ία Οόϊοιπηίπαΐοη συ ρτίχ τηογεη συ Βίό. 3) Ρουτ αέϊοτπτήηοτ ίο ρήίχ ρταϊαυµό υτ ίο πιατοϊό ιπωτπ81ιοηε| . σοηϊοπηιόπιοτή αυκ 2 ε Οοπιϊό Ήουστα αθπηοτί εοπιρίε ο ίουίο Ου υ ρτίκ αυιπυεςί πιογοτυ. Οτη σεου=ϊάδτοτα αυ' υτο αυσαπνοηίαθοη ου υπιο αλπύηωΐοη σουη=ίρίο α Που ίοτεηυο Ίο ρτίκ απηυοί πιογεη αυ 2 σ ρτόσοτί υτ6 ευρόπουτο Δ νίηαᾳ! ρουτ ορηί ου υτ ευρόπουτα ά ρου! οσή ρατ ταρρού ά ? αυνόο εἰνΐε ρτάςόσοηίο. Α οοί όσατά, ίο ρτίκ ρταθϊαηµό =υτ ίο πιατοϊιό Ωυ! εεήί Α άναίυοτ ία α“ υηι το ρας έίτο ευρόπουτ σ ρίυς ο νίτιαι ρουτ ορή τ Ιηΐότίουε σο ρίυς ά ντια! ρουτ ά εείωί ζ6 |“ ρτόσδσοηΐο. ΑΒΤΙΟΙΕ ν Ιτιοίάσηςσς συτ ίεο οί ία ρτοσµεΐΐοη ααποοίο οί σοτιυΐε ορόταθοης ' αϊπισοηΐαίτο 1} Τουΐίος ίος ' αἰαο, ουίτορτίεος αυ Ήίτο Θ α ρτόεοηίο Οοτηινοτήίοη 5οτί πιουός 4' πο σοπιραϊθίο άνες (1) άες οχκοσερίθοηηοϊος, | ρουττα έίτε ασοοτάό υπε πο ρα6 'σ…ίχ… ρουτ ! ρουττα π'όίκα ρας υτ σ=Ήο σν ίο άο ἱταυεαςίίους ά ίες ςΘ όένΘΙρρρΒ…εητ όσοποπίαυο σατις Ιο ραγ= Ρόηόδϊςϊαϊτο, ά οουιά! ύοη συο ία πιουπαίο υ ραγο πο εοί τ τατιοϊόταδίο Γ ανατί όσουϊοπιοτί υτ σόϊα! ί αίχ ατι=. (2) Ε'ασεοτά τοϊαϊί αυχ νοτίος ϊ ραυή ρτένοϊτ ίο νΘτεετπΘ… υ ρτίτιςίρα! αΠατί 4 αυίη2ο ρουτ ερτί ά ία Πνταίσοη ό ία εέτδαΐε.ίο& ρτόοσευραΐοης& ακρτίπιόος α ίο=ς ασίυοίο Ρππςίρεας οί αϊτοςίίνος ο ί ΕΑΟ οη πιαϊότο 4' όσουλοπιοηί οκοόσλοηία. ί-ρ6 ' ουαασατί ά οΏοςίυσοτ ' αἰαο αυ Ι Οοηνοηίοη αο πιατίότο Α όνΉοτ Ιουί ρτόϊµαίοο Α ία αἰτυςίυτο ποππε|Θ ο ία ρτοσυοιιοη οί υ σοπνπιρτεο 2) ρ6 56 γ αυτα Που, αυκ.΄ ΠιτοςΐΉνοας οί οπίότος ρουτ ' αλάο αρρτουνός ρατ ίο οπινό άος ροϊίαᾳυος οί ( αἰάο αϊπιούίαίτο ό -Ρτοηταπητηο αϊπιοηίαίτο ΑΒΗΤΙΟΙΕ νΙ Πίαρο=ίοη ερόςϊαϊο ίος βοσεοίτις οΠίαµος &1, αυ ' υπο αηηάο Ια ρτοσυεΐοη ο όείος απνουίαίτος υη αόδαι πιαταυό όατιο άος οη ά Ταϊθδίο τονουυ ' υµηο ου τόςίοης ία υ Οοπιϊό, αυ νυ άο5 τουσοϊαηοπιουί& τοους (υ , ρουή σ0ηνοςυοτ υπο υ Ο©οπιϊό ρουτ Ι ατανΠό σ σο ία ίο ©οπιϊό ρουί ηυο ί6 Α Ια 5Πυαΐοη οη αυαπιοηίαη!ία αυοαηϊ ό ΄' αἰάο αϊπιοηίαίτο ΑΒΤΙΟΙΕ ΙΚ (Οδοπιό ο ' αἰζίο Η ο6 Ιηιαιθυό µη Οοπιϊό σο ' αἰάο οοί σοπιροεό αλεϊουίος ίος ραπίίος Αϊα ρτάσεπίοΟοηνουηίοη. Ι ο Οοπ ό υτ ε υη ΑΒΤΙΟΙΕ Χ Ρουνοίτε οί υ Οοπιϊό 1) ο α) τοςοί τόςυϊϊότοπιοηί ο6 οί |Θε Ιµί ρτόσοπϊοηί, αος =υτίοποουίατί, ία ίος πινοσίαϊήό5 άο αϊαιδυΐοη οί ίος εοπάΐϊθουης ο οουίτίβυΐοηνς ηυ' ο οη νατίυ ά6 Ια ρτόσσοηίο (©οηνοηίοη; ) ευ! ίος αεαίς οότόαίος Ήπαυεόές αυ πογουη ο . οη οη εοπηρίο ο ο εΉοςϊυός σατιο ση άόνοϊορροπιοτί σοηΐαπτιόπιοτί αυ 7 σο ! απίίοίο ; €) οκαπιίτο ία πιατίάτο σοτή ίος εουοστίες αυκ Ίοπτιος ό6 ία ρτάσετία Οοηνοηίίοη οηί όϊό τοπηρίος, εί, (4) υη όςιατηο τόςυΐοτ ο τουσοϊατποπιουί& =υτ ίο Ιουσθοητιοπιοτί ο τοϊαΐνος Α ' αἰάο αϊπουίαίτο ρέίαος ση νοτίυ ο ία ρτόσοτίο Οοηναηίίοη. 2} α) ίο Οοπιϊό άοπιαηάς αυ υ ©οπεοίί υ αηυ' αυχ άος αυίτος οτααυίεαΐοτις σοπιρόϊοηίες, ίο5 τουεοίατποπιοηί& πόξεεοσαίτος Ρουτ ραοτπιοΐΉίτο αυχ πιοπιδτος ο ο ίσυτο οῦϊηαΐίοης άνος εϊεαςϊό πιακίπιαίε. 25 τουεείαύιεπιοηία οτι αυσεΐίοη ποϊαπηπησρηί: Η ἣ ί6 αόϊαϊα συτ ία ρτοσυςΐΉΐοηι είίος Ροσοίτις ' Ιπηροπίαΐοη ο6 ραγς ση αόάναϊορραοπιοτί Α Ταϊδίο τονουυ τεηυίο υκ Ήτιο σο } σοο σ6 |' απίςίο ν1!; Η) ί ό 4' ίος άχοόαοηίς ο οέτδαίος αοτί ρουτταϊοτί σσε ραγ& οτι αόνοϊορροπηατί ρουτ ρτοφάσίοτ ά άσε ίτατισαεΐοτις αυ ΉΉτε υ ρατασφταρίιε 7 σε | απίςίο 1!!, οί Π ίος όνοηϊυεοΐίος Ιηςϊάσοησες ο Υ αίάο ία οί Ι& οοηεοτπ…ειιοπ ο οότόαίος ίος ραγε ΒόηόΠοϊαϊτός. Β) ο Οοπιϊό άος Βόπόθεϊαίτος οί ο6 3) 16 Οοπηιϊό ίοτα ταρρούί δρίοη ίο5 ΡΒοδοίτις. 4) Ιο Οοπιϊό όϊαΒίΗι άατιο ίε Βόᾳϊοπιοηί Ιοϊόπίουτ ίος τόᾳίες Α Υ αρρίϊεαθοη αϊερο=ίοτιο σο ία ρτόεοτίο οηνοηίίοη, 5) Ουίτο ίος ρουνοίτα οί εράσϊβός ίο ρτόσοτι απΠίςίο, ίο Οοπιϊό α ίος αυίτος ρουνοίτα οί Θχκοτος αυίτος πόφςσσεαΐτος Α | αρρίεαΐοη άος ία ρτάσοηίο Ο©οηιναηίοη. ΑΒΤΙΟΙΕ Χι Ξίόηο, ερε=ίοτις οί 1} ίο είόφος υ ο5! Ιουηάτος. 2} Ιο Οοπιϊό 5ο αυ πιοίης άουκ ρατ αη Δ ! ο6 εἰαϊυίαίτος υ Ιηίοτηαϊοηαί συ Βἰό. ίο Ο©οπνϊό =6 τόυπΗ ά ίους αυΐτος πιοπιουίς =υτ όυ αυ ά ία αοπιαηισο ο πιοπηέτος, ου αἰτιςί υρ σ6 ία ρτόσοτηΐο Ο©οηναηΉοη ' 3) ί ρτόσοηεο ο αόάϊόςυός τορτόσοηϊατί ίος άσουχ Ήοτο άρε πιοιτίτος Ου Οοπιϊό ρουτ ί ηυοτυπ ά σρεδίοη όυ Οοπνϊό. ΑΒΗΤΙΟΙΕ Χ Πόδςϊείους ίο5 αδεϊαίοης όυ Οοπϊό ρτίεες ρατ νοία σ6 ΑΒΤΙΟΙΕ Χ Ασπηίσείοη 4' οδοετναίσυτο ίεο Οοπιϊό ρουί, αυαπά Η γ α ὕου, τορτάσοηϊαυία 4' αυίτος οτααηίοαΐοτυι& σουί εευία ρουνοτί. ία=ς φουτιοτηοπησουίς& ηυ! άο | Οταατίσαΐοη (ο5 Ναΐοτις Ηπίος ου πιοπιΏτος σ6 505 Ιη=ίϊυΐοης ερόςϊαϊεόος ά ά 505 τόυτίοης ουνούος οτη αυαϊϊό ΄' οθεειναίσουτα. ΑΗΤΙΟΙΕ Χιν αστπηληϊεϊταΐνες ο Οοό ίος δρινίοες υ ρουτ “ οκέσυΐοη ά6 ίάοΐιος ηυο Ιά Οοπιθϊό ρουί αοπιαπάση, τιοϊατηπισηί ία ρτοσϊυςΐίοη ε ί ο Ι οί ταρρούίο. . ΑΒΤΙΟΙΕ Χν Μαυαυοπιουίς 8υκ ουαασηοπιουίο οί αΠ ότουιςο Εη οα6 σ6 αϊΉΠότοτιά τοϊαϊί Α ! ΙηΙοτρτόϊαύοη ου Δ ! αρρϊϊοαΐοη ο ία ρτάσοηίο ου 4' υη αυχ οοηίτασϊόος οη νούυ ο εσοίο Οοηνοτίοη, ίο Οοπιϊό 56 τόυτι Ρρουτ αόςϊσοι άσο πιοευτες ά ΤΒΟΙΞΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΡΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ΕΙΝΑΙΕΞ& ΑΒΗΤΙΟΙΕ Χνι Πέροεϊείτο ίο Ξοςτόϊαίτο αότιόάτα! ο |' Οτααηίοαΐοη σες Ναΐοτηις ο5ί σοπηνπιο αόροεείτο σ6 ία ρτόσετΐο Οουνεύυΐοη. η ΑΒΗΤΙΟΙΕ ΧνΉ Ξίαταίυτα ο 5ύτά ουνούίο, αυ είόηο άο |' Οτααηίσαΐίοη όο5 υτίος, όυ 1 οτ πιαὶ 1986 αυ 30 µωίη 1986 Ιπιςίµε, Δ ία εἰαταίυτο όος νίαός αυ ραταφταρίνα 3 (ο |' ατθοίο !!. ΑΒΤΙΟΙΕ Ηούβεαΐοη, ασοαρίαΐοη αυ αρρτοθαΐοη ρτάσουίο Ο©οηνουηίοη ο51 εουπίοο ά α ά ! ασεαρίαΐοη ου Α Υ“ όο εὕιαηυε αουνοτηιοπνοτί ά 506 βτοςάσυτος ο6 ό6 ταϊϊβοαΐίίοη, 4' ου ό' αρρτοθαΐοη σόροεός αυρτός σόυ αόροοϊαίτο αυ ρίυς Ιατό ίο 30 1986, ίοα Οοπηιϊό ρουί ασεοτάσε υό ου ρίυείουτο ο αόϊα! Δ ἱουή «ἰατιαϊαίτο . αυί π' άυτά ρα5 άάροσεό ο ταϊ ί θεαΐοη, ' ου 4' Α σσίίρ σαίο. ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΙΧ Αρρίϊεαΐοη ά Ήτο ρτονίεοίτα Τουί αουνετηιοπινοτί ρουί αάέροδετ αυρτός όυ 6όροσϊείτα υπο 4' αρρϊεαύοη Δ Ήίτο σα ί ρτάσουΐο Οοηινοηίοη. Η αρρίίαµο Ί ρτάσουίε Ο©ουναυίοη ά 1Ήτο ρτονϊσοίτο οί οΞί τόρυϊό γ έίτο ρατίίο. ΑΒΗΤΙΟΙΕ ΧΧ 1} ρτάσοηίο ΟοηνοηΉοη ε=ί ουνατία Α | ο νίεό αυ ραταηταρΐιο 3 σο |' ατίλςίο 1! αυί π' α ρας εἰαπόϊα ρτέσοηίο Οουνοτίίοη. | ' ασϊιόείοη αόροεός αυρτός υ αόροεϊαίτο αυ ρίυς Ιατό ίο 30 µωίη 1986, όιατί ουίευόυ αυο ίο ρουττα ασεοτάοτ υπο ου ρίυείουτς ρτοϊουηφαΐοτυς αε αόδία! ά αουνετποτηοτή αυ! τ' αυτα ρας όροσέ 50 Ιτιείτυπιοτί ά 2) ίοτεηυόο Ια ρτέσσουίο Οουνοτηίίοη δώτα ουίτέο εοπίοτπιόπιουί αυκ αἰερο=ΐΉίουις ο ' απίςίε ΧΧΙ, είίο ουνούο ΑΥ αάϊιάσίοη αοϊουί αυίτο ηυες σσυχ υ 50ή νίαός 8υ ρτααταρίΐιο 3 ο |' !!!, αυκ σουιά ΐον ηυο ίο Οοιπιϊό αρρτορτίόες. | ο5 Ιηιαίτυπιουίς 4' αϊιέαίοη εοτοτί αέροεός αυρτάς υ 3) Τουί αουνεττιεπιοτήί ά |ε ρτέεετίε Ο©ουινεπίίοηι Θη νατίυα όυ 1 ου όυ ράτασταρίΐιο 2 όυ ρτόσεοτί απίείο ροιή αέροσετ αυρτός όυ υτιο αόςϊαταϊοη ' αρρίσαΐοη ά ρτονΐαοίτο α ία ρτόεσηΐε οη ίο άδρόι ο δοη ίτείτυπιετί ά“ αλιέείοη. ! αρρίαµοία ρτέσοπίε Ο©οτυινευΐίοη ά ΉΉτο ρτονϊεοίτε οί ο51 τάρυϊό ρτονϊοοϊτοπιοτί γ έίτε ρατίίε. ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧ Ετάτόε ση 1} ί ζΟ©οτινεηίΐίοη οτίτοτα η νίσυσυτ ία 1 8τ 1986, 51, αυ30 µίη 1986,ίοΞ αυ ρατααταρίνο 3 (ε } απίλςίο 1 οτί αόροσό Ιη=ίτυπιετίς ε ' ασρερίαΐοη, 4 αρρτοδάαΐοη ου 4 ου αόςϊαταΐΐοτις α αρρϊϊεαΐοη ρτονϊαοίτε, τέδετνε ηυοία Οοηνεουίοη δυτ ίο σοτητηρτες Ου Ρά σε 1986 50 ετι 2) Ξ Ια ρτέσετίε Οουνετιίίοη η' ετίτε ρα5 ε νίσυσυτ εοηΐούπη-όπιοτί αυκ υ ρατασταρίνο 7 ά απλςίο, ίος σουνουποπιοπί& αυί αυτουί αάροεό άο5 άο 4' ασεεεορίαΐοη, 4' ου ά“ αάΓιόαίοη, ου ά6 αόςϊαταΐους ΄ αρρϊεαΐίοη Α ΉΉτα ρτονίοοίτο, ρουττοπί αόςϊοτ : οΐίο οπίτατα οη νίᾳυσουτ ουίτο συκ-τιάπιος, 50υς τόδετνο ηυο ί Οοτινουΐοη Ι6 σ Ρά ο 1986 508 οη νσυσυτ, ου Ρίοη ρουττουί ρτοηάτο αυίτο σέοιειοη αυο α εΠυαΐίοη ίουτ ραταΐτα οκίαηοτ. ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧΗ Ρυτόο, ρτοτοςαίίοη οί τ ία 1} Α πιοίπε συ' ο 520 οη υ ρατα- αταρίΐιο 2 συ ρτόσοπί απίοίο ου αυ' ! π' γ 508 ἥη αυρατανατί οη αρρίξαΐοη συ ραταφταρίνο 4 υ ρτόσοη! απίίςίο, ί ρτόσοηίο οηνοηίοη οη νίαυουτ αυ 30 ωίη 1989 Ιηςίµς, τόδατνα ηυο ία Οοηνοτίΐίοη 2υτ ίο Ου Ρἰό ο 1986, ου υτο ηουναΐίο δυτ ί σ Ρό ία τοπιρίαςατή, τοείε οη νίσαυσουτ Δ ερίίε σαίο Ιηςίυδε. 2} ίο Οοπνϊό ρουττά ρτοτοςσςτ ία ρτόάσεηίε αυ-οίά υ 30 µµίη 1989 ρουτ ίος ρόποσος πο αόρασεσαηί ρας 206 εὕια6υπόο, 50υ5 τέδσεινο ία Οοηνοηίοη =υτ ίο υ Ρά ζο 1986 ου υυ6 εοηναοηήίοη υτ ίο υ ία τοπηραςατί τεδίοε όη Δ Ι η ο ία συτόο ία ρτοτοςαΐΐοη. 3) Ξ ία ρτάσοπίε Οοηινεηΐίοη ε5ί ρτοτοςάε νούίυ υ ρατα2 υ απίείε, ίες ο αυ 1Ήτο υ ραταφταρίιο 3 ά6 ! απίίςίε Η! ρουνοτί όΐτο 5ουττίοος 8υ τόοχκαπηνοη οα ανατί ' οηίτόο οη νίαυσουτ (6 εἷιαηυε ρτοτοσαΐοη. ! Ιτιαϊνϊαυεοΐίες, ηυ' οΐίος αυτοτί όϊ6 τέχαπηληόος, τοΞίοτοτί Ιηοϊιατιᾳόος Ι Ουτόο ζ6 ρτοτοςαΐίοηι. 4) &' ! 5ί πτία ὕη Α ία ρτόσετίε ί Οοπ ό Ο' εκίοίοτ ηυ' ! ίε Ίαιή ρουτ ά 28 Ναηυ!σαΐύοη ! σσ5 ρουνοίτε εί Θχετες ίσ6 πέςρεσεαίτος ά ορΉο ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧ εί τέεόππεείοη 1} Τουί πιοπιδτο ρουή 26 τοΉτοτ ο Ια ρτέδστίε Οοηνουΐίοη Α ία η ο Ιουΐε αυτόο ση πο θατί Ξοη τοϊτα!! ρατ αυ αέρο=ϊαίτε αυ τηιοίης |ουτά ανατί ία ο Υ ση αυρεΐοη, πιαία ! ' ο=ί ά6 ο6 ί ταϊονό 4' ε οδίϊᾳσΐίουις τέσυϊαυί ο ί ρτόσστηίο Ο©ουνοηίοη εἰ τοη οκόςιβλόος ανατί 5 ο αυηάε. ©ο πιοπιδτο οἰπινυϊατιόπιοτί ίο Οοπιϊό ο ί αόςϊαίοη υ“ ! α ) Του! αυ! =€ τοΐτο ο [ ρτάσεπίο ρουί υΠότλουτοπιοηί γ ταύονοπίτ ραπίε οη οα αόςίαίοη αυ Ο©οπιϊόά. Τουϊεΐοίο, ! ε6 άϊαΡΗ σουάΐΏΏοη Α α (ο σ πιοιπδτο υς - εοϊίεηυ σ ' σ6 Α σεοπιρίετ άο } αυτιός ού ! τοσονϊοπί ΄ νρατίο Δ Ια ρτάσοτία Οούινετΐίοη. , ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧΙΝν Βαρρούί ουίτο ία ρτόσοηίο Οουνοτιίοη οί |' Αςεοτά Ιποτηαθοτπαί συτ ίο Βἰό ο 1986 ί Οοηνατήΐοη τεπιρίαςε ία Ο©ουηνοτίίοη τοϊαΐΉνο Α Υ αἰάο αΠτιοτίαίτε ζε 1980, υ είο 3 όϊό ρτοτοηέο, οί ο5ί Γ υτ άοο Ιπιοϊτυπιετυία οοηΞΉ υ ΐς ο } Αςςοτά 5υτ ίο Ιό σο 1986.ΑΗΤΙΟΙΕ ΧΧκν ρατ ο αάροεϊαίτο ο Ξορατόϊαίτο αότιότα! σο | Οτααπίσαθοη άοε Θη αυαϊϊό σο αόρο=θαίτο, ά ίους ίας αουνοτηιοπιουί& Ξἰαπαϊαίτος οί ιουίο οἰαηιαίυτο, ασεορίαΐοη, αρρτοβαΐίοη, Α ΉΉτο ρτονίαοίτο ο ία οί Ιουίο Δ εσίίο ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧν Τοκίος Ταϊοατί οί ίο5 σο ία ρτόσοηίο Οοηνοηίοη οη ίατᾳυες αυς/αίοο, οί τυδ666 Ιου! ίους όςαϊοπηιοτη! ίοί. ΕΝ ΕΟΙ ΟΕ ΩυΟΙ, ίος εουσ=είαηός, αθπηοη! αυίοτίεός ά εοί οΉοί ράατ ίουτο ου τοεροςίΐα, οί ελατό ία Ο©ουνουίοη ά ία ηυί ἥαυτο ση τοηατά σο ίου αἰατιαΐυτο. ΕΑΙΤ ά ιουάτος, ίο πιατς πο τηιουί σοτπί αυαίτο-νίηᾳϊ-είκ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 1986 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΤΟΥ 1986 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΜΕΡΙΔΑ | - ΓΕΝΙΚΑ 'Άρθρο 1 -Αντικείµενο 2 -Ορισµοί3 -Ενηµέρωση, εκθέσεις και µελέτες'Άρθρο 4 -Διαβουλεύσεις για τις εξελίξεις στην αγορά 'ΆΑρθρο 5 -Εµπορικές αγορές και ειδικές συναλλαγές 6 -Κατευθυντήριες οδηγίες για τιςσυναλλαγές µε ευνοικούς όρους 'Άρθρο 7 -Κοινοποίηση και καταχώριση ΆΑρθρο 8 -Διαφορές και καταγγελίες ΜΕΡΟΣ Η - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'Άρθρο 9 -Σύσταση του Συµβουλίου 'Αρθρο 10 -Εξουσίες και αρµοδιότητες του Συµβουλίου 11 -Ψήφοι που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της Σύµβασης και τις διαδικασίες ψήφισης του προύπολογισµού 12 -Καθορισµός των µελών εισαγωγέων καιεξαγωγέων και κατανοµή των ψήφων τους 'Άρθρο 13 -Έδρα, σύνοδοι και απαρτία 14 -Αποφάσεις15 -Εκτελεστική Επιτροπή'Άρθρο 16 -Υποεπιτροπή συνθηκών αγοράς 17 -Γραµµατεία'Αρθρο 18 ΄ -Αποδοχή παρατηρητών 19 -Συνεργασία µε άλλους διακυβερνητικούς οργανισµούς 'Άρθρο 20 -Προνόµια και ασυλίες 'Άρθρο 21 -Χρηµατοδότηση 'Άρθρο 22 -Οικονοµικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'Άρθρο 23 -Θεµατοφύλακας 'Άρθρο 24 -ὙΥπογραφή 25 -Κύρωση, αποδοχή, έγκριση'Άρθρο 26 -Προσωρινή εφαρµογή 27 -Προσχώρηση28 . -Έναρξη ισχύος29 -Αποχώρηση30 -Αποκλειοµός 31 -Εκκαθάριση λογαριασµών 32 -ΤροπολογίαΆΑρθρο 33 -Διάρκεια, παράταση και λήξη της ' Σύµβασης 34 -Σχέση µεταξύ του Προοιµίου και της. Σύµβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -ψήφοι των µελών σύµφωνα µε το άρθρο 11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1986 Προοίµιο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο | -Αντικείµενο 'Άρθρο Η - Ορισµοί ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΑρθρο 1 -Συνεισφορές µελών Άρθρο Ιν -Ἰρόποι χορήγησης επισιτιστικής βοήθειας Άρθρο ν -Διάθεση των συνειαφορών Άρθρο νι σίτου ' Άρθρο νΙ -Επιπτώσεις στο εµπόριο και τη γεωργική παραγωγή και διεξαγωγή των ενεργειών επισιτιστικής βοήθειας Άρθρο ν -Ειδική διάταξη για τις περιπτώσεις , έκτακτης ανάγκης 1Χ -Επιτροπή επισιτιστικής βοήθειαςΆΑρθρο Χ -Αρµοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής Άρθρο ΧΙ ΄ -Έδρα, σύνοδοι και απαρτία ΧΗ -Αποφάσεις 'Άρθρο Χ -Παρατηρητές Άρθρο Χιν -Διοικητικές διατάξεις 'Άρθρο Χν -Παραβάσεις υποχρεώσεων και διαφορές ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Χν! . -Θεµατοφύλακας 'Άρθρο Χν! -Υπογραφή . 'Άρθρο ι -Κύρωση, αποδοχή ή έγκριση 'Άρθρο ΧΙΧ -Προσωρινή εφαρµογή Άρθρο ΧΧ -Προσχώρηση 'Άρθρο ΧΧΙ -Θέση σε ισχύ Άρθρο ΧΧΗ -Διάρκεια, παράταση και λήξη Άρθρο ΧΧ -Αποχώρηση και επανένταξη 'Άρθρο ΧΧΙΝ -Σχέση µεταξύ της παρούσας Σύµβασης και της διεθνούς συµφωνίας για το σίτο του 1986 Άρθρο ΧΧν -Κοινοποίηση από το θεµατοφύλακα 'Άρθρο ΧΧνΙ -Αυθεντικά κείµενα ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΙΤΟΥ , 1986 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα µέρη που συνάπτουν τη συµφωνία αυτή, Έχοντας υπόψη: ότι η Διεθνής Συµφωνία Σίτου του 1949 αναθεωρήθηκε, ανανεώθηκε ή παρατάθηκε επανειληµµένα καταλήγοντας στη σύναψη της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου του 197 1, ότι οι διατάξεις της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου του 197 1, η οποία αποτελείται από τη Σύµβαση Εµπορίας Σίτου του 1971 αφενός και από τη Σύµβαση Επισιτιστικής Βοήθειας του 1980 αφ' ετέρου, όπως παρατάθηκαν µε πρωτόκολλο, θα πάψουν να ισχύουν στις 30 Ιουνίου 1986, και ότι κρίνεται σκόπιµο να συναφθεί συµφωνία για µία νέα περίοδο, . Συµφώνησαν ότι η Διεθνής Συµφωνία Σίτου του 1971 θα αναπροσαρµοσθεί και θα ονοµασθεί Διεθνής Συµφωνία Σίτου του 1986, η οποία θα περιλαµβάνει δύο χωριστά νοµικά κείµενα: α) τη Σύµβαση Εµπορίας Σίτου του 1986 και β) τη Σύµβαση Επισιτιστικής Βοήθειας του 1986 και ότι οι δύο αυτές συµβάσεις ή καθεµία από αυτές, ανάλογα µε την περίπτωση, θα υποβληθεί για υπογραφή και κύρωση, αποδοχή ή έγκριση στις ενδιαφερόµενες κυ βερνήσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σινταγµατικές ή θεσµικές διαδικασίες τους. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙτΟΥ 1986 ΜΕΡΟΣ ι- ΓΕΝΙΚΑ1Αντικείµενο Η παρούσα Σύµβαση έχει ως αντικείµενο: α) να προάγάγει τη διεθνή συνεργασία σε όλους τους τοµείς του εµπορίου του σίτου και των άλλων δηµητριακών, κυρίως διότι τα τελευταία επηρεάζουν την αγορά του β) να προωθήσει την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου των σιτηρών και να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν περισσότερο ελεύθερη διεξαγωγή του εµπορίου αυτού, καταργώντας µεταξύ άλλων τους εµπορικούς φραγµούς και τις αθέµιτες πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις, προς το συµφέρον όλων των µελών και ιδιαίτερα των αναπτυσσοµένων“. γ) να συµβάλειι στο µεγαλυτερο δυνατό βαθµό, στη σταθερότητα των διεθνών αγορών των σιτηρών προς το συµφέρον όλων των µελών, να ενισχύσει την παγκόσµια επισιτιστική ασφάλεια και να συµβάλει στην ανάπτυξη των χωρών, των οποίων η οικονοµία εξαρτάται σηµαντικά από τις εµπορικές πωλήσεις των σιτηρώνδ) να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή πλη-ροφοριών και για τη σικήτηση των προβληµάτων που απασχολούν τα µέλη όσον αφορά το εµπόριο των σιτηρών και ε) να δηµιουργήσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για ενδεχόµενη διαπραγµάτευση µιας νέας διεθνούς συµφωνίας ή σύµβασης που θα περιελάµβανε οικονοµικές διατάξεις. 2Ορισµοί Για τους σκοπούς της σύµβασης αυτής: (1) (α) Ως “Συµβούλιο“ νοείται το Διεθνές Συµβούλιο του σίτου το οποίο έχει συσταθεί από τη διεθνή συµφωνία σίτου του 1949 και εξακολουθεί να υφίσταται βάσει του άρθρου 9, ὢ ως “µέλος“ νοείται ένα συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης αυτής. (ι) ως “µέλος εξαγωγέας“ νοείται ένα µέλος, το οποίο χαρακτηρίζεται έτσι σύµφωνα µε το άρθρο 12“ ίια) ως “µέλος εισαγωγέας“ νοείται ένα µέλος, το οποίο χαρακτηρίζεται έτοσι σύµφωνα µε το άρθρο. 12“ (γ) ως “Εκτελεστική Επιτροπή“ νοείται η επιτροιτή, η οποία συνιστάται βάσει του άρθρου 15“ (δ5) ως “Υποεπιτροπή για τις συνθήκες αγοράς“ νοείται η υποεπιτροπή, η οποία συνιστάται βάσει του άρθρου 16“ (ε) ως “σιτηρό“ ή “σιτηρά“ νοούνται ο σίτος, το σιτάλευρο, η σίκαλη, το κριθάρι, η βρώµη, το καλαµπόκι, το κεχρί καιτο σόργο., καθώς και κάθε σιτηρό ή άλλο προιόν, για τα οποία µπορεί να λάβει σχετική απόφαση το Συµβούλιο“ (στ) () ως “αγορά“ νοείται, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, η αγορά σιτηρών για εισαγωγή ή οι ποσότητες σιτηρών που αγοράζονται για το σκοπό αυτόν“* (ι) ως “πώληση“ νοείται, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, η πώληση σιτηρών για εξαγωγή ή η ποσότητα σιτηρών που. πωλείται για το σκοπό αυτόν “ - ( όπου στην παρούσα Σύµβαση γίνεται λόγος για αγορά ή πώληση, θα εννοείται ότι γίνεται αναφορά όχι µόνο στις αγορές και τις πωλήσεις που συνάπτονται µεταξύ των ενδιαφερόµενων κυβερνήσεων, αλλά και στις αγορές και πωλήσεις που συνάπτονται µεταξύ ιδιωτών εµπορευοµένων ΄ καθώς και στις αγορές ή πωλήσεις που συνάπτονται µεταξύ ιδιώτου εµπορευοµένου και της ενδιαφερόµενης κυβερνή-σεώς“ (ζ) ως ψηφοφορια νοείται η ψηφοφορια κατά την οποία απαιτούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ψήφων από τα παρόντα και ψηφίζοντα µέλη εξαγωγείς και τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ψήφων από τα παρόντα και ψηφίζοντα µέλη εισαγωγείς, των οποίων ο υπολογισµός γίνεται (η) ως “γεωργικό έτος“ νοείται η περίοδος από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου“ (8) ως. “εργάσιψη µέρα“ νοείται µία εργάσιµη μέρα στην έδρα του. Συµβουλίου. (2) Κάθε αναφορά που γίνεται στη:. Σύµβαση αυτή σε “κυβέρνηση: ή “κυβερνήσεις“ θεωρείται ότι περιλαµβάνει και την Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα (στο εξής αναφερόµενη ως Ε.Ο.Κ.). Συνεπώς, κάθε αναφορά που γίνεται στη σύµβαση αυτή σε “υπογραφή“ ή “κατάθεση των εγγράφων .επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης“ ή “έγγραφο προσχώρησης“ ή “δήλωση προσωρινής εφαρµογής“ από κυβέρνηση, θα θεωρείται, στην περίπτωση της Ε.Ο.Κ., ότι περιλαµβάνει και υπογραφή ή δήλωση προσωρινής εφαρµογής εκ µέρους της Ε.Ο.Κ. από την αρµόδια αρχή της καθώς και κατάθεση του εγγράφου που απαιτείται, σύµφωνα µε τις θεσµικές διαδικασίες της Ε.Ο.Κ., για τη σύναψη µιάς διεθνούς συµφωνίας. 3Ενηµέρωση, εκθέσεις και µελέτες (1) Προκειµένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων του άρθρου 1, να καταστεί δυνατή µία πληρέστερη ανταλλαγή. απόψεων κατά τις σινόδους του Συµβουλίου και να εξασφαλισθεί µία συνεχής ενηµέρωση προς το γενικό συµφέρον των µελών, έχουν θεσπισθεί διατάξεις για σύνταξη τακτικών εκθέσεων, για ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και, όπου κρίνεται σκόπιµο, για σύνταξη ειδικών µελετών. Αιπές οι εκθέσεις, ανταλλαγές πληροφοριών και ειδικές µελέτες θα καλύπτουν τον τοµέα των σιτηρών, µε επίκεντρο τα εξής θέµατα: (α) τις συνθήκες προσφοράς, ζήτησης και αγοράς* (β) τις εξελίξεις στις εθνικές πολιτικές και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή αγορά: (γ) τις εξελίξεις που αφορούν τη βελτίωση και την αύξηση των εµπορικών συναλλαγών, της χρήσης, της αποθήκευσης και των µεταφορών σιτηρών, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. (2) Προκειµένου να αυξηθεί η ποσότητα και βελτιωθεί η παρουσίαση των συλλεγεισών πληροφοριών για τις εκθέσεις και τις µελέτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τουάρθρου αυτού, να καταστεί δυνατή η άµεση συµµετοχή περισσότερων µελών στις εργασίες του Συµβουλίου και να συµπληρωθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχει ήδη δώσει το Συµβούλιο στη διάρκεια των συνόδων του, συνη-στάται µία Υποεπιτροπή για τις συνθήκες αγοράς, οι αρµοδιότητες της οποίας προοδιορίζονται στο άρθρο 16. 'Άρθρο 4 Διαβουλευσεις για τις εξελίξεις στην αγορά 1} Εάν η Υποεπιτροπή για τις συνθήκες της αγοράς, κατά τη συνεχή µελέτη της αγοράς που πραγµατοποιεί βάσει του άρθρου 16, είναι της γνώµης ότι οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά σιτηρών µπορούν να παραβλάψουν τα συµφέροντα των µελών ή αν τέτοιες . εξελίξεις επισηµανθούν σ αυτήν από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τότε µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε µέλους του Συµβουλίου, η Υποεπιτροπή αναφέρει αµέσως τα σχετικά γεγονότα στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Υ ποετιτροπή, ενηµερώνοντας µε τον τρόπο αυτόν την Εκτελεστική Επιτροπή, λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τα στοιχεία εκείνα, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς τα συµφέροντα των µελών. 2} Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες για να µελετήσει τις εξελίξεις αιυπτές και, αν το κρίνει σκόπιµο, ζητά από τον Προεδρο του Συµβουλίου να συγκαλέσει το Συμβουλιο σε σύνόδο για να εξετασει την κατόστοση 5Εµπορικές αγορές και ειδικές συναλλαγές 1} “Εµπορική αγορά“, για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, θεωρείται κάθε αγορά σύµφωνη µε τον ορισµό του άρθρου 2 και τις συνήθεις εµπορικές πρακτικές του διεθνούς εµπορίου, εκτός από τις συναλλαγές που ανα-φέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2) “Ειδική συναλλαγή“, για τους σκοπούς της παρουσας Σύµβασης, θεωρείται η συναλλαγή, που περιλαµβάνει ότοιχεία τα οποία έχουν εισαχθεί από την κυβέρνηση ενός ενδιαφερόµενου µέλους και τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τις συνήθεις εµπορικές πρακτικές. Οι ειδικές συναλλαγές περιλαµβάνουν τα εξής: α. πωλήσεις επί πιστώσει, στις οποίες, λόγω κυβερνητικής παρέµβασης, το επιτόκιο, η προθεσµία πληρωµής ή άλλοι σχετικοί όροι δεν είναι σύµφωνοι µε τα εµπορικά επιτόκια, τις προθεσµίες ή τους όρους που ισχύουν στην παγκόσµια αγορά“ β. πωλήσεις, στις οποίες τα αναγκαία για τη συναλλαγή κεφάλαια λαµβάνονται από την κυβέρνηση του µέλους εξαγωγέα υπό µορφή δανείου συνδεδεµένου µε την αγορά σιτηρών“: γ. πωλήσεις σε νόµισµα του µέλους εισαγωγέα, το οποίο δεν µπορεί να µεταφερθεί ή να µετατραπεί σε συνάλλαγµα ή εµπορεύµατα προοριζόµενα να χρησιµοποιηθούν στο µέλος εξαγωγέα“ δ. πωλήσεις που πρσγματοποιουντω βάσει εµπορικών συµφωνιών µε ειδικές ρυθµίσεις πληρωµής, οι οποίες πε ριλαµβάνουν συµψηφιστικούς λογαριασµούς για διµερή διακανονισµό των πιστωτικών υπολοίπων µε ανταλλαγή εµπορευµάτων, εκτός εάν το µέλος εξαγωγέας και το µέλος εισαγωγέας συµφωνούν ώστε η πώληση να θεωρηθεί ότι έχει εµπορικό χαρακτήρα“ ε) συναλλαγές σε είδος: (ή οι οποίες προκύπτουν από κυβερνητικές παρεµβάσεις, στις οποίες τα σιτηρά ανταλλάσσονται σε τιµές διαφορετικές από εκείνες, οι οποίες ισχύουν στην παγκόσµια αγορά, ή (µ) οι οποίες πραγµατοποιούνται βάσει κυβερνητικού προ-γράµµατος αγορών, εκτός εάν η αγορά σιτηρών προκύπτει από σιναλλαγή σε είδος, στην οποία η χώρα τελικού προορισµού των σιτηρών δεν αναφέρεται στο αρχικό συµβόλαιο“ στ) δωρεάν παροχή σιτηρών ή αγορά σιτηρών µέσω χρηµατικής βοήθειας, που δίδεται ειδικά για το σκοπό αυτόν από το µέλος εξαγωγέα“ {) κάθε άλλη κατηγορία σικναλλαγών, την οποία θα µπορούσε να ορίσει το Συµβούλιο και η οποία περιλαµβάνει χαρακτηριστικά που έχουν εισαχθεί από την κυβέρνηση του εξξιαφερόµενου µέλους και που δεν είναι σύµφωνα µε τις συνήθεις εµπορικές πρακτικές. 3) Για οποιοδήποτε ζήτηµα, το οποίο θέτει ο Εκτελεστικός Διευθυντής ή ένα µέλος σχετικά µε το αν µία δεδοµένη συναλλαγή αποτελεί εµπορική αγορά, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 ή ειδική συναλλαγή, όπως αυτή όρίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποφασίζει το Συµβούλιο. ΄ 'Άρθρο 6 Κατευθυντήριες οδηγίες για τις συναλλαγές µε ευνοικούς όρους 1} Τα µέλη αναλαµβάνουν την υποχρέωση εκτελέσεως όλων των συναλλαγών µε ευνοικούς όρους στον τοµέα των σιτηρών, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε ετπιζήµια επίπτωση στην κανονική διάρθρωση της παραγωγής και του διεθνούς εµπορίου. 2) Για το σκοπό αυτόν, τόσο τα µέλη προµηθευτές, όσο και τα ωφελούµενα µέλη θα λάβουν τα επιβαλλόµενα µέτρα, ώστε οι συναλλαγές µε ευνοικούς όρους να είναι επιπρόσθετες στις εµπορικές, πωλήσεις που θα µπορούσαν εύλογα να αναµένονται ελλείψει τέτοιων συναλλαγών και να συντελούν στην αύξηση της κατανάλωσης των αποθεµάτων στην ωφελούµενη χώρα. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει, όσον αφορά τις χώρες που είναι µέλη του ΕΑΟ, να είναι σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΑΟ για τη διάθεση των πλεονασµάτων, καθώς και µε τις υποχρεώσεις των µελών του ΕΑΟ σε θέµατα διαβουλεύσεων. Μπορεί να προβλέπεται, µεταξύ άλλων, κατόπιν συµφωνίας µε την ωφελούµενη χώρα, η διατήρηση σε σινολική βάση ενός ορισµένου επιπέδου εµπορικών εισαγωγών σε σιτηρά από τη χώρα αυτή. Κατά την καθιέρωση ή την προσαρµογή του επιπέδου αυτού θα πρέπει να λαµβάνεται πλήρως υπόψη Ο όγκος των εµπορικών εισαγωγών στη διάρκεια µιας αντιπροσωπευτικής περιόδου, οι πρόσφατες τάσεις στη χρη-σιµοποίηση και τις εισαγωγές, καθώς και οι οικονοµικές συνθήκες της χώρας αποδέκτη, και ιδιαίτερα η κατόσταση του ισοζινγίου πληρωµών της. 3) Τα µέλη, όταν πραγµατοποιούν πράξεις εξαγωγής µε ευνοικούς όρους, πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση µε τα µέλη εξαγωγείς, των οποίων οι εµπορικές πωλήσεις µπορεί να θίγονται από τέτοιες συναλλαγές, κατά το δυνατόν προτού συµφωνηθούν οι σχετικές ρυθµίσεις µε τις ωώφελούµενες χώρες. 4) Η Γραµµατεία υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Συµβούλιο για τις συναλλαγές µε ευνοικούς όρους στον τοµέα των σιτηρών. Φεκ. 7Κοινοποίηση και καταχώριση (1) Τα µέλη υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις και το Συψµβούλιο τηρεί αρχείο για κάθε γεωργικό έτος, στο οποίο εµφαίνονται χωριστά οι εµπορικές και ειδικές συναλλαγές για όλες τις αποστολές σιτηρών από µέλη και όλες τις εισαγωγές σιτηρών από τα µη µέλη. Το Συµβούλιο τηρεί επίσης, στο µέτρο του δυνατού, αρχείο για όλες τις αποστολές µεταξύ µη µελών. (2) Τα µέλη παρέχουν, στο µέτρο του δυνατού, τις πληροφορίες που µπορεί να ζητήσει το Συµβούλιο σχετικά µε την προσφορά και τη ζήτησή τους στον τοµέα των σιτηρών και αναφέρουν αµέσως όλες τις αλλαγές -στην εθνική πολιτική τους όσον αφορά τα σιτηρά. (3) Για τους σκοπούς τουν παρόντος άρθρου: (α) τα µέλη παρέχουν στον Εκτελεστικό Διευθυντή όλες τις πληροφορίες, τις οποίες µπορεί να ζητήσει το Συµβούλιο στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του σχετικά µε τις ποσότητες σιτηρών που αποτέλεσαν αντικείµενο εµπορικών πωλήσεων και αγορών και ειδικών συναλλαγών. Μεταξύ αυτών είναι: ( όσον αφορά τις ειδικές συναλλαγές, λεπτοµερή στοιχεία των συναλλαγών που επιτρέπουν την ταξινόµησή τους σύµφωνα µε το άρθρο &' τις διαθέσµες λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο, την κατηγορία, το βαθµό και την ποιότητα των εν λόγω σιτηρών“ βΒ) εφ' όσον ζητηθεί από το Συµβούλιο, κατά την εξαγωγή σιτηρών, τα µέλη υποχρεούνται να στέλνουν στον Εκτε.-λεστικό Διευθυντή όλες τις πληροφοριες σχετικά µε τις τιµές εξαγωγής ν) το Συµβούλιο συγκεντρώνει τακτικά πληροφορίες σχε.-τικά µε τα ισχύοντα έξοδα µεταφοράς σιτηρών και τα µέλη είναι υποχρεωµένα να αναφέρουν στο Συµβούλιο όλες τις συµπληρωµατικές πληροφορίες οι οποίες µπορεί να τους ζητηθούν. 4) Σε περίπτωση που µια ποσότητα σιτηρων φθάσει στη χώρα του τελικού προορισµού µετά από µεταπώληση, διέλευση ή µεταφόρτωση από τα λιµάνια άλλης χώρας εκτός από εκείνη από την οποία προέρχεται, τα µέλη παρέχουν, στο µέτρο του δυνατού, πληροφορίες που επιτρέπουν την καταγραφή της αποστολής στο αρχείο σαν αποστολή µεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας τελικού προορισµού. Σε περίπτωση µεταπώλησης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται µόνον εφ' όσον τα σιτηρά έφυγαν από τη χώρα προέλευσης στη διάρκεια του σχετικού έτους εσοδείας. 8) Το Συµβούλιο καταρτίζει κανονισµό για τις εκθέσεις και το αρχείο που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Ο κανονισµός αιπός κάθορίζει τη συχνότητα και τον τρόπιο υποβολής των εν λόγω εκθέσεων, καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις των µελών. Το Συµβούλιο ορίζει επίσης τη διαδικασία για την τροποποίηση των αρχείων ή καταστάσεων που τηρεί. καθώς και τον τρόπο ξιευθέτησης κάθε διαφοράς η οποία µπορεί να προκύψει σχετικά. .Εάν οποιοδήποτε µέλος παραλείπει επανειληµμένσ και αδικαιολόγητα την υποβολή των εκθέσεων σύµφωνά µε το παρόν άρθρο, η Εκτελεστική Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις µε το µέλος αυτό για τη διευθέτηση του προβλήµατος. ' 8Διαφορές και καταγγελίες 1} κΚάθε διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης, η οποία δεν κατέστη δυνατό να ρυθµιστεί µε διαπραγµάτευση, υποβάλλεται στο Συµβούλιο για απόφαση εφ' όσον το ζητήσει οποιοδήποτε µέλος, το οποίο είναι διάδικος στη διαφορά. 2) κάθε µέλος το οποίο θεωρεί ότι τα συµφεροντά του σαν µέρος της παρούσας Σύµβασης έχουν θιγεί σοβαρά µε ενέργειες ενός ή περισσότερων µελών κατά τρόπο ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία της Σύµβασης, µπορεί να φέρει το θέµα ενώπιον του Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτήν, το Συµβούλιο έρχεται αµέσως σε συνεννόηση µε τα ενδιαφερόµενα µέλη, προκειµένου να διευθετήσει το θέµα. Εάν το θέµα δεν διευθετηθεί µε τις συνεννοήσεις αυτές, το Συµβούλιο εξετάζει περαιτέρω το θέµα και µπορεί να προβεί σε συστάσεις προς τα ενδιαφερόµενα µέλη,. ΜΕΡΟΣ ! - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'Άρθρο 9 Συσταση του Συµβουλίου 1} Το Διεθνές Συµβούλιο Σίτου, το οποίο ιδρύθηκε µε τη Διεθνή Συµφωνία για το σίτο του 1949, εξακολουθεί να υφίσταται, για την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης, µε τη σύνθεση, τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη. 2) Τα µέλη αντιπροσωπεύονται στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου µε αντιπροσώπους, αναπληρωτές και συµβού-λους. 3) Το Συμβουλιο εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους για ένα έτος εσοδείας. . Ο πρόεδρος δεν έχει δικαίωµα ψήφου καθώς και ο αντιπρόεδρος, εφ' όσον ασκεί κοΘηκοντα προέδρου. … . 'ΆΑρθρο 10 Εξουσίες και αρµοδιότητες του Συµβουλίου (1) Το Συµβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισµό. (2) Το Συµβούλιο τηρεί τα αρχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης και µπορεί να τηρεί οποιαδήποτε άλλα αρχεία, εφ' όσον το κρίνει σκόπιµο. (8) Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που έχει βάσει της παρούσας Σύµβασης, το Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει και τα µέλη είναι υποχρεωµένα να του παρέχουν . τις απαιτούµενες στατιστικές και άλλες πληροφορίες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 2. ' (4) Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να αναθέσει σε οποιαδήποτε από τις επιτροπές του ή στον Εκτελεστικό Διευθυντή την άσκηση εξουσιών και αρµοδιοτήτων εκτός από τις ακόλουθες: (α) αποφάσεις επί θεµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 . (β) επανεξέταση, βάσει του άρθρου 11, των ψήφων των µελών που αναφέρονται στο παράρτηµα: (ν) καθορισµός των µελών εξαγωγέων και εισαγωγέων και κατανοµή των ψήφων τους σύµφωνα µε το άρθρο 12“(δ5) επιλογή της έδρας του Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 (€) διοριοµός, του Εκτελεστικού Διευθυντή σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2“ ίστ) έγκριση του προύπολογισµού και καθορισµός των εισφορών των µελών σύµφωνα µε το άρθρο 27 ( αναστολή των δικαιωµάτων ψήφου ενός µέλους σύµ- ] φωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 6' (η) οποιαδήποτε ΄ αίτηση στο . Γενικό Γραµµατέα της για να συγκαλέσει συνδιάσκεψη διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 22“ (8) αποκλεισµός ενός µέλους από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 30“ . ( σύσταση τροπολογίας σύµφωνα µε το άρθρο 32“ (κ) παράταση ή λήξη της ισχύος της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 33. Το Συµβούλιο µπορεί ανά πάσα στιγµή να ανακαλέσει την εν λόγω ανάθεση εξουσιών µε απόφαση που λαµβάνεται κατά πλειοψηφία. (5) Όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί από το Συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, υπόκεινται σε αναθεώρηση εκ µέρους του Συµβουλίου, εφ' όσον το ζητήσει οποιοδήποτε µέλος µέσα σε προθεσµία που ορίζει το Συµβούλιο. Κάθε απόφαση για την οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση αναθεώρησης µέσα στην καθορισµένη προθεσµία, είναι δεσµευτική για όλα τα µέλη. (6) Εκτός από τις εξουάίες και ᾗις αρµοδιότητες που καθορίζονται στην παρούσα Σύµβαση, το Συµβούλιο έχει κάθε άλλη εξουσία και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που απαιτείται για την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης. 11Ψήφοι που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της Σύµβασης και τις διαδικασίες ψήφισης του προῦπολογισµού (1) Οι ψήφοι που διαθέτει κάθε κυβέρνηση για την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 1, καθορίζονται στο παράρτηµα. (2) Για τον καθορισµό των οικονοµικών συνεισφορών σύµφωνα µε το άρθρο 21, ο αριθµός ψήφων των µελών βασίζεται στον αριθµό πιου αναφέρεται στο παράρτηµα, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: (α) κατά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης, το Συµβούλιο ανακατανέµει τις ψήφους που προβλέπονται στο παράρτηµα µεταξύ των κυβερνήσεων που έχουν καταθέσει έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στη Σύµβαση ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής της, ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που κατέχει κάθε ένα από τα µέλη ΄ που αναφέρονται στο παράρτηµα. . . (6) Μετά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης, κάθε φορά που µια κυβέρνηση γίνεται ή παύει να είναι µέρος της Σύµβασης, το Συµβούλιο ανακατανέµει τις ψήφους των άλλων µελών ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που διαθέτει καθένα από τα µέλη που αναφέρονται στο παράρτηµα. (Ν) Τρία χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης, και κάθε φορά που η ισχύς της παρατείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 343 παράγραφος 2, το Συµβούλιο επανεξετάζει και µπορεί να αναπροσαρµόσει την κατανοµή των ψήφων των µελών που αναφέρονται στο παράρτηµα. . Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρµογής της Σύηµβασης, ο ψήφοι των µελών κατανέµονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12. . 'ΆΑρθρο 12 Καθορισµός των µελών εισαγωγέων και εξαγωγέων και κατανοµή των ψήφων τους (1) Κατά την πρώτη σύνοδο που πραγµατοποιείται σύψµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, το Συµβούλιο αποφαφσίζει ποια µέλη θα είναι εξαγωγείς και ποια µέλη θα είναι εισαγωγείς για τους σκοπούς της Σύµβασης. Κατά τη λήψη . της απόφασης αυτής, το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τη διάρθρωση των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των µελών :. αυτών στον τοµέα του σίτου καθώς και τις απόψεις που εκφράζουν. (2) Μόλις το Συµβούλιο αποφασίσει ποια µέλη θα είναι εξαγωγείς και ποια εισαγωγείς σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τα µέλη εξαγωγείς, µε βάση τις ψήφους που διαθέτουν σύµφωνα µε το άρθρο 11, αποφασίζουν για την κατανοµή των ψήφων µεταξύ τους υπό τους όρους της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και τα µέλη εισαγωγείς κατανέµουν τους ψήφους τους κατά τον ίδιο τρόπο. (8) Προκειµένου να γίνει η κατανοµή των ψήφων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα µέλη εξα-γωγείς διαθέτουν συνολικά 1000 ψήφους και τα µέλη εισαγωγείς διαθέτουν συνολικά 1000 ψήφους. Κανένα µέλος .δεν διαθέτει περισσότερους από 333 ψήφους σαν µέλος εξαγωγέας ή περιοσότερους από 333 ψήφους σαν µέλος εισαγωγέας. Δεν υπάρχουν κλασµατικοί ψήφοι. (4) Το Συµβούλιο επανεξετάζει τον κατάλογο των µελών εισαγωγέων κάι εξαγωγέων µε βάση τις εξελίξεις στη διάρθρωση. των εµπορικών συναλλαγών τους στον τοµέα του σίτου, µέσα σε διάστηµα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης. Η επανεξέταση αυτή γίνεται επίσης κάθε φορά που παρατείνεται η ισχύς της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφος 2. (5) Το Συµβούλιο µπορεί, εφ' όσον ζητηθεί από οποιοδήποτε µέλος, κατά την έναρξη του γεωργικού έτους να αποφασίσει µε ειδική ψηφοφορία τη µεταφορά του µέλους αυτού από τον κατάλογο των µελών εξαγωγέων στον κατάλογο των µελών εισαγωγέων ή από τον κατάλογο των µελών εισαγωγέων στον κατάλογο των µελών εξάγωγέων, ανάλογα µε την περίπτωση,. (6) Το Συµβούλιο επανεξετάζει την κατανοµή των ψήφων των µελών εισαγωγέων και εξαγωγέων, κάθε φορά που αλλάζουν οι κατάλογοι των µελών εισαγωγέων και εξαγω-γέων, ' σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 ή 5 του παρόντος άρθρου. Κάθε νέα κατανοµή των ψήφων σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή γίνεται υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. . (7) Κάθε φορά που µια κυβέρνηση γίνεται ή παύκει να είναι µέρος της σύµβασης, το Συµβούλιο αναδιανέµει τις ψήφους των άλλων µελών εξαγωγέων ή εισαγωγέων, ανά-λογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τον αριθµό των ψήφων που διαθέτει κάθε µέλος υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. (8) Οποιοδήποτε µέλος εξαγωγέας µπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα-άλλο µέλος εξαγωγέα και οποιοδήποτε µέλος εισαγωγέας µπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο µέλος εισαγωγέα να αντιπροσωπεύει τα συµφέροντά του και να ασκεί το δικαίωµα ψήφου του σε µια ή περισσότερες συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Επαρκείς αποδείξεις για την εξουσιοδότηση αυπήν υποβάλλονται στο Σιιβούλιο. (9) Εάν σε µια συνεδρίαση του Συµβουλίου δεν εκπροσωπείται ένα µέλος από επιτετραµµένο αντιπρόσωπο και δεν έχει εξουσιοδοτήσει άλλο µέλος να ασκήσει το δικαίωµα ψήφου του σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού ή: αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ένα µέλος εκπέσει ή χάσει το δικαίωµα ψήφου του ή το ανακτήσει βάσει διάταξης της παρούσας Σύµβασης, ο συνολικός αριθµός των ψήφων που διαθέτουν τα µέλη εξαγωγείς κατά τη συνεδρίαση αυτήν προσαρµόζεται σε έναν αριθµό ίσο µε το σύνολο των ψήφων που διαθέτουν κατά τη συνεδρίαση αυτήν τα µέλη εισαγωγείς και γίνεται σχετική ανακατανοµή µεταξύ των µελών εξαγωγέων ανάλογα µε τις ψήφους που διαθέτουν. 'Άρθρο 13 Έδρα, Σύνοδοι και Απαρτία 1Έδρα του Συµβουλίου είναι το Λονδίνο, εκτός αντιθέτου αποφάσεως του Συµβουλίου. 2Το Συµβούλιο συνέρχεται κατά τη διάρκεια κάθε γεωργικού έτους τουλάχιστον ανά εξάµηνο αλλά και σε οιαδήποτε άλλη στιγµή, κατότιν αποφάσεως του Προέδρου ή όπως απαιτείται από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης. 3Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συµβούλιο σε συνεδρίαση όταν του ζητηθεί: από πέντε χώρες, ή από ένα ή περισσότερα µέλη που κατέχουν συνολικώς τουλάχιστον 10% του συνόλου των ψήφων, ή από την Εκτελεστική Επιτροπή. Σε κάθε σύνοδο του Συµβουλίου, για να υπάρχει απαρτία, είναι αναγκαία η παρουσία αντιπροσώπων που διαθέτουν, πριν από οιαδήποτε προσαρµογή του αριθµού των ψήφων βάσει του άρθρου 12 παρ.. 9, την πλειοψηφία των ψήφων τόσο των χωρών-µελών εξαγωγής όσο και των χωρών-µε-λών εισαγωγής. 14Αποφάσεις (1) ΕΕκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται το αντίθετο στην παρούσα Σύµβαση, οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των ψηφισάντων µελών εξαγωγέων και µε πλειοψηφία των ψηφισάντων µελών εισαγωγέων, υπολογιζοµένων χωριστά. (2) Χωρίς να θίγεται η απόλυτη ελευθερία δράσης που έχουν όλα τα µέλη κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή της πολιτικής τους στον τοµέα της γεωργίας και των τιµών, κάθε µέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται σαν υποχρεωτικές όλες τις αποφάσεις του Συµβουλίου που έχουν ληφθεί βάσει των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης. 'Άρθρο 15 Εκτελεστική Επιτροπή (1) Το Συµβούλιο ορίζει µια Εκτελεστική Ετιτροπή η οποία αποτελείται από έξι, το πολύ, µέλη εξαγωγείς, τα οποία εκλέγονται κάθε χρόνο από τα µέλη εξαγωγείς και από οκτώ, το πολύ µέλη εισαγωγείς, τα οποία εκλέγονται κάθε χρόνο από τα µέλη εισαγωγείς. Το Συµβούλιο διορίζει τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και μπορει να διορίσει έναν αντιπρόεδρο. (2) Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη ενώπιον του Συµβουλίου και εργάζεται κάτω από τη γενική του διεύθυνση.Έχει τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες που της έχουν ανατεθεί ρητά από την παρούσα Σύµβαση καθώς και όσες άλλες εξουσίες και αρµοδιότητες της αναθέτει το Συµβούλιο σύµφωνα µε. το άρθρο 10 παράγραφος 4. ΄ (8) Τα µέλη εξαγωγείς που συµµετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή έχουν τον ίδιό αριθµό ψήφων συνολικά µε τα µέλη εισαγωγείς. Τα µέλη εξαγωγείς που συµµετέχουν στην Εκτελεστική 'Επιτροπή κατανέµουν µεταξύ τους τις ψήφους που διαθέτουν κατά την κρίση τους, υπό την προύπόθεση ότι κανένα από τα µέλη αυτά δεν θα διαθέτει περισσότερο από το 40% του συνολικού αριθµού των ψήφων που διαθέτουν τα µέλη εξαγωγείς. Τα µέλη εισαγωγείς που συµµετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή κατανέµουν µεταξύύ τους τις ψήφους που διαθέτουν κατά την κρίση τους, υπό την προθπόθεση ότι κανένα από αυτά δεν θα διαθέτει περισσότερο από το 40% του συνόλου των ψήφων των µελών εισαγωγέων. (4) Το Συµβούλιο καθορίζει τη διαδικασία ψηφοφορίας στα πλαίσια της Εκτελεστικής. Επιτροπής και µπορεί να προσθέδει στον εσωτερικό κανονισµό της Εκτελεστικής Επιτροπής οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις κρίνει σκόπιµες. Για να ληφθεί απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή απαιτείται η ίδια πλειοψηφία που απαιτείται από τη Σύµβαση για τη λήψη απόφασης από το Συµβούλιο σε ανάλογο θέµα. {(5) Τα µέλη του Συµβουλίου τα οποία δεν είναι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής µπορούν να σιηµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στη σιζήτηση οποιουδήποτε θέµατος ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφ' όσον η τελευταία θεωρεί ότι επηρεαζονται τα συµφέροντα του εν λόγω µέλους. … 16Υποεπιτροπή συνθηκών αγοράς (1) Η Εκτελεστική Επιτροπή συνιστά µια Υποεπιτροπή για τις συνθήκες αγοράς στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι από έξι το πολύ µέλη εξαγωγείς και έξι µέλη εισαγωγείς. Ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής υποδεικνυεται από την Εκτελεστική Επιτροπή,. (2) Η Υποεπιτροπή µελετά συνεχώς όλα τα θέµατα που επηρεάζουν την παγκόσµια οικονοµία στον τοµέα των σιτηρών και γνωστοποιεί τα συµπεράσµατά της στα µέλη. Η Υποεπιτροπή λαµβάνει υπόψη, κατά την εν λόγω µελέτη, τις σχετικές πληροφοριες που παρέχουν τα µέλη του Συµβουλίου. . (8) Η Υποεπιτροπή συµπληρώνει τις γενικές κατευθύνσεις που δίνει το Συµβούλιο προκειµένου να διευκολύνει τη Γραµµατεία στην εκτέλεση του έβγου που αναφέρεται στο άρθρο 3. (4) Η Υποεπιτροπή καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε έτερα µέλη του Συµβουλίου να παίρνουν µέρος στις συζη-΄ τήσεις των θεµάτων που αφορούν άµεσα τα συµφέροντά τους, όπως είναι η εθνική τους πολιτική στον τοµέα των σιτηρών ή, ιδιαίτερα στην περίππτωση των αναπτυσσόµενων χωρών, οι ανάγκες τους για εισαγωγές. “Όλα τα µέλη του Συµβουλίου που δεν: συµµετέχουν στην Υ ποετιτροπή µπο-. ρούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της σαν πα-ρατηρητές. (5) Η Υποεπιτροπή γνωµοδοτεί σύµφωνα µε. τα σχετικά άρθρα της παρούσας Σύµβασης καθώς και για οποιοδήποτε θέµα το οποίο της παραπέµπεται από το Συμβουλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή. 17Γραµµατεία (1) Το Συµβούλιο ξιαθέτει Γραµµατεία, η οποία αποτελείται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, ο οποίος προι΄στατοι ιεραρχικά, και -το αναγκαίο προσωπικό για τις εργοσιες του Συµβουλίου και των Επιτροπών του. (2) Το Συµβούλιο διορίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ανατεθειµένων στη Γραµµατεία καθηκόντων που αφορούν στην εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης καθώς και των λοιπών καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί από το Συµβούλιο και τις επιτροπές του. (8) Το προσωπικό ξιορίζεται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζει το Συµβούλιο. (4) Επιβάλλεται ως όρος προσλήψεως του Εκτελεστικού Διευθυντού και του προσωπικού, να µην έχουν ή να πάψουν να έχουν οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον στο εµπόριο σιτηρών και να µη ζητούν ή λαµβάνουν από οιαδήποτε Κυβέρνηση ή άλλη αρχή εκτός του Συµβουλίου, οδηγίες σχετικές µε την άσκηση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης. 'Αρθρο 18 Αποδοχή παρατηρητών Το Συµβούλιο µπορεί να καλέσει οποιοδήποτε κράτος το οποίο δεν είναιµέλος καθώς και οποιοδήποτε ξιακυβερνητικό οργανισµό, να παρακολουθεί σαν παρατηρητής τις συνεδριάσεις της. 'ΆρΘρο 19 Συνεργαφσία µε άλλους διακυβερνητικούς οργανισµούς (1) Το Συμβδύλιο προβαίνει σε οποιεοδήποτε πρόσφορες ενέργειες για την πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων ή συνεργασίας µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών .και τα ὁργανά του, ιδιαίτερα την και το ΕΑΟ καθώς και άλλες; ενδεχοµένως, ειδικευµένες οργανώσεις των Ηνω-. µένων Εθνών και διακυβερνητικούς οργανισµούς. (2) Το Συµβούλιο, λόγω. του ιδιαίτερου ρόλου που δια-δραµατίζει η ΟΝΟΤΑΟ στο διεθνές εµπόριο βασικών προτόντων, την ενηµέρώνει, όταν κρίνει σκόπψµο, για τις δραστηριότητές του και τα προγράµµατα εργασίας του. (3) Εάν το Συµβούλιο διαπιστώσει ότι οιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύµβασης είναι ως προς την ουσία ασυµβί-βαστη µε ορισµένες υποχρεώσεις που δύνανται να θεστήζουν ο .Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, τα αρµόδια όργανά του ή οι ειδικευµένες Υπηρεσίες του, σχετικά µε τις διακυβερνητικές Συµφωνίες περί βασικών προϊόντων, το ασυµβίβαστο αυτό θεωρείται ότι δυσµενώς την καλή λειτουργία της παρούσας Σύµβασης και εφαρµόζεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 32 διαδικασία.Προνόµια και ασυλίες (1) Υο Συµβούλιο έχει νοµική προσωτπικότητα. Ειδικότερα, έχει ικανότητα για σύναψη συµβάσεων, για κτήση και διάθεση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων καθώς και ικανότητα να παρίσταται στο δικαστήριο. (2) Το καθεστώς, τα προνόµια και οι ασυλίες του Συµβουλίου στην επικράτεια του Ηνωµένου Βασιλείου εξακολουθούν να διέπονται από τη συµφωνία περί έδρας η οποία συνήφθη µεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αφ' ενός και του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου αφ' ετέρου και η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 28 Νοεµβρίου 1968. (3) Η συµφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την παρούσα Σύψµβαση. Η ισχύς της εν τούποις λήγει: (α) Με συµφωνία µεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αφ' ενός και του Συµβουλίου αφ' ετέρου, ΄ (β) σε περίπτωση µεταφοράς της έδρας του Συµβουλίου από το Ηνωµένο Βασίλειο, (ν) σε περίπτωση που το Συµβούλιο πάψει να υφίσταται. (4) Σε περίπτωση µεταφοράς της έδρας του Συµβουλίου από το Ηνωµένο Βασίλειο, η κυβέρνηση του µέλους στο οποίο τοποθετείται η έδρα του Συµβουλίου συνάπτει µε το Συµβούλιο διεθνείς συµφωνίες σχετικά µε το καθεστώς, τα προνόµια και τις ασυλίες του Συµβουλίου, του Εκτελεστικού του Διευθυντή, του προσωπικού του και των εκπροσώπων των µελών που θα συµµετέχουν στις συνεδριάσεις που συγκαλεί το Συµβούλιο. 'Άρθρο 21 Χρηµατοδότηση (1) Τα έξοδα των αντιπροσωπειών στο Συµβούλιο και των αντιπροσώπων στις διάφορες επιτροπές και υποεπιτροπές βαρύνουν τις εκπροσωπούψµενες κυβερνήσεις. Τα άλλα έξοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή της παρούσας Σύψµβασης καλύπτονται απο τις ετήσιες εισφορές όλων των µελών. Η συνεισφορά κάθε µέλους για κάθε γεωργικό έτος καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που διαθέτει το µέλος σύµφωνα µε το παράρτηµα, σε σχέση µε το σύνολο των ψήφων που διαθέτουν όλα τα µέλη που αναφέρονται στο παράρτηµα, υπό την προυπόθεση ότι ο αριθµός των ψήφων που διαθέτει κάθε χώρα µέλος προσαρµόζεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου Η παράγραφος 2, ανάλογα µε τη σύνθεση του Συµβουλίου κατά τη στιγµή ψήφισης του πολογισµού του εν λόγω γεωργικού έτους. Κατά την πρώτη σύνοδό του µετά την ψήφιση της παρούσας Σύµβασης το Συµβούλιο ψηγφίζει τον του για την περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 1987, και καθορίζει τη συνεισφορά κάθε µέλους. (3) Το Συµβούλιο, κατά τη σύνοδο που πραγµατοποιεί κατά το δεύπερο εξάµηνο κάθε γεωργικού έτους εγκρίνει τον προυπολογισµό για το επόµενο γεωργικό έτος και καθορίζει τη συνεισφορά κάθε µέλους για το έτος αυτό. (4) Η αρχική συνεισφορά κάθε µέλους που προσχωρεί στη Σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 1 καθορίζεται από το Συµβούλιο µε βάση τις ψήφους που διαθέτει το εν λόγω µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2β και το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται µέχρι τη λήξη του γεωργικού έτους, χωρίς να µεταβληθούν Οι συνεισφορές που έχουν καθοριστεί για τα υπόλοιπα µέλη κατά το τρέχον γεωργικό έτος. (5) Οι συνεισφορές είναι οπαιτητές αµέσως µετά τον καθορισµό τους. (6) Εάν ένα µέλος δεν έχει καταβάλει ολόκληρη τη συνεισφορά του µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία η συνεισφορά του είναι απαιτητή βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ζητά να προβεί στην καταβολή της πληρωµής το ταχύτερο δυνατόν. Εάν κατά την εκπινοή προθεσµίας έξι µηνών από την εν λόγω όχληση του Εκτελεστικού Διευθυντή το µέλος εξακολουθεί να µην έχει καταβάλει τη συνεισφορά του, αναστέλλονται τα δικαιώµατα ψήφου του στο Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή µέχρις ότου καταβάλει ολόκληρη τη συνεισφορά του. (7) Το µέλος του οποίου τα δικαιώµατα ψήφου έχουν ανασταλεί σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου δεν στερείται κανένα από τα άλλα δικαιώµατά του ούτε απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, εκτός εάν το Συµβούλιο λάβει σχετική απόφαση µε ειδική ψηφοφορία. Εξακολουθεί να οφείλει την καταβολή της συνεισφοράς του και την εκπλήρωση όλων των οικονοµικών υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση,. (8) Το Συµβούλιο δηµοσιεύει, κάθε έτος εσοδείας, µία ελεγµένη κατάσταση εσόδων και δαπανών του προηγού-µενου έτους εσοδείας. (9) Το Συµβούλιο, πριν από τη διάλυσή του, λαµβάνει όλα τα µέτρα για την εκκαθάριση του παθητικού του και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και των αρχείων του.Οικονοµικές διατάξεις Προκεµένου να εξασφαλίσει τον εφοδιασµό σε σίτο κι άλλα σιτηρά των µελών εισαγωγέων καθώς και αγορές για τον σίτο και τα άλλα σιτηρά των µελών εξαγωγέων σε εύλογες και σταθερές τιµές, το Συµβούλιο εξετάζει σε εύθετο χρόνο τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης µιας νέας Διεθνούς Συµφωνίας ή Σύµβασης, η οποία θα περιλαµβάνει οικονοµικές διατάξεις. Εφ' όσον κριθεί όπ η εν λόγω διαπραγµάτευση µπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη, το Συµβούλιο ζητά από το Γενικό Γραµµατέα της ΄ ΉΝΟΤΑΟ να συγκαλέσει µία συνδιάσκεψη διαπραγµάτευσης. ΜΕΡΟΣ |||΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ23Θεµατοφύλαάκας (1) Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών θεωρείται στο εξής θεµατοφύλακας της παρούσας Σύµβασης. (2) Ο Θεµατοφύλακας κοινοποιεί σε όλες τις υπογράφουσες και προσχωρούσες κυβερνήσεις κάθε υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση, προσωρινή εφαρµογή της πα-ρούσας Σύµβασης και κάθε προσχώρηση, καθώς και κάθε κοινοποίηση και προειδοποίηση που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 και 32. 'Άρθρο 24 Υπογραφή Η παρούσα Σύµβαση θα ανοιχθεί στην έδρα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από την 1η Μαΐου µέχρι και την 30ή Ιουνίου 1986 για υπογραφή από τις Κυβερνήσεις των χωρών που αναφέρονται στε παράρτηµα καθώς και από οποιαδήποτε Κυβέρνηση µέλος της Συνδιάσκευψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη.“Άρθρο 25 Κύρωση, αποδοχή, έγκριση (1) Η παρούσα Σύµµαση υποβάλλεται για κύρωση, αποδοχή ή έγκριση σε καθεµία υπογράφουσα Κυβέρνηση, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες συνταγµατικές διαδικασίες της. (2) Τα έγγραφα κύρωσης αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στο Θεµατοφύλακα µέχρι τις 30 Ιουνίου 1986 το αργότερο. Το Συµβούλιο µπορεί εν τούτοις να δώσει µία ή περισσότερες παρατάσεις της προθεσµίας σε οποιαδήποτε υπογράφουσα κυβέρνηση η οποία δεν θα µπορέσει να καταθέσει το εν λόγω έγγραφο µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Το Συµβούλιο ενηµερώνει το Θεµατοφύλακα για όλες τις εν λόγω παρατάσεις της προθεσµίας. “Άρθρο 26 Προσωρινή εφαρµογή Κάθε υπογράφουσα κυβέρνηση καθώς και κάθε άλλη. κυβέρνηση που πληροί τους αναγκαίους όρους για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης και της οποίας η αίτηση προσχώρησης έχει εγκριθεί από το Συµβούλιο, µπορεί να καταθέσει στο θεµατοφύλακα µία δήλωση προσωρινής εφαρµογής. Κάθε κυβέρνηση η οποία καταθέτει παρόµοια δήλωση εφαρµόζει προσωρινά την παρούσα Σύµβαση και θεωρείται προσωρινά σαν συµβαλλόµενο µέρος. 'Άρθρο 27 Προσχώρηση (1) κΚάθε κυβέρνηση η οποία αναφέρεται στο παράρτηµα κι κάθε κυβέρνηση µέλος της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη µπορεί. να προσχωρήσει στην παρούσα Σύµβαση µέχρι και τις 30 Ιουνίου 1986, εκτός εάν το Συµβούλιο δώσει µία ή περισσότερες παρατάσεις της προθεσµίας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση η οποία δεν έχει καταθέσει το σχετικό έγγραφο µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. τ (2) Μετά πις 30 Ιουνίου 1986, οι κυβερνήσεις όλων των κρατών µπορούν να προσχωρήσουν στην παρούσα Σύµβαση υπό τους όρους που θα κρίνει το Συµβούλιο. Η προσχώρηση θα γίνεται µε κατάθεση πράξης προσχώρησης στο θεµατοφύλακα. Οι εν λόγω πράξεις προσχώρησης πρέπει να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δέχεται όλους τους όρους που θέτει το Συµβούλιο. (8) “Όπου γίνεται αναφορά, για την εφαρµογή της πα-ρούσας σύµβασης, στα µέλη που αναφέρονται στο παράρτηµα, κάθε µέλος του οποίου η κυβέρνηση έχει προσχωρήσει στην παρούσα Σύµβαση υπό τους όρους τους οποίους έχει θέσει το Συµβούλιο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στο παράρτηµα. 'Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος (1) Η παρούσα Σύµβαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1986, εφ' όσον µέχρι τις 30 Ιουνίου 1986 έχουν κατατεθεί πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής από κυβερνήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 60% των ψήφων που αναφέρονται στο παράρτηµα.(2) Αν η Σύµβαση αυπή δεν τεθεί σε ισχύ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι κυβερνήσεις Οι οποίες έχουν καταθέσει πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής µπορούν να αποφασίσουν µε κοινή συµφωνία ότι η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει µεταξύ τους ή µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε άλλη απόφαση που θα την απαιτεί η ' κατάσταση. 'Άρθρο 29 Αποχώρηση Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα Σύµβαση κατά το τέλος κάθε γεωργικού έτους κοινοποιώντας µε έγγραφο την αποχώρησή του στο θεµατοφύλάκα του-λάχιστον 90 ηµέρες πριν από το τέλος του εν λόγω έτους, χωρίς εν τούτοις να απαλλάσσεται από καµία υποχρέωση που απορρέει από τη Σύµβαση και την οποία δεν έχει εκπληρώσει πριν από το τέλος του εν λόγω έτους εσοδείας. Το µέλος αυτό ενηµερώνει συγχρόνως το Συµβουλιο για την απόφαση που έλαβε. 3Ό Αποκλεισµός Αν το Συµβούλιο κρίνει ότι ένα µέλος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που έχει σύµφωνα µε τη Σύµβαση και αποφασίσει επιπλέον ότι η εν λόγω παράβαση παρακωλύει σηµαντικά την εφαρµογή της Σύµβασης, µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να αποκλείσει το εν λόγω µέλος από το Συµβούλιο. Το Συµβούλιο κοινοποιεί αµέσως στο θεµατοφύλακα την απόφαση Ενενήντα µέρες µετά τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το µέλος αυτό παύει να είναι µέλος του Συµβουλίου. 'Άρθρο 31 Εκκαθάριση λογαριασµών (1) Το Συµβούλιο προβαίνει, µε τους όρους που κρίνει κατάλληλόυς, στην εκκαθάριση των λογαριασµών ενός µέλους το οποίο αποσύρθηκε από την παρούσα Σύµβαση ή αποκλείσθηκε από το Συµβούλιο ή έπαυσε, κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποτελεί µέρος της παρούσας Σύµβασης. Το Συµβούλιο κρατά τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει το εν λόγω µέλος. Το εν λόγω µέλος είναι υποχρεωµένο να καταβάλει τα ποσά τα οποία οφείλει στο Συµβούλιο. (2) Κατά τη λήξη της παρούσας Σύµβασης, κάθε µέλος το οποίο βρίσκεται στη θέση που αναφέρεται στην παρά-γραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν δικαιούται να συµµετέχει στο προιόν της εκκαθάρισης ούτε στα άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συµβουλίου δεν µπορεί επίσης να επιβαρυνθεί µε κανένα µέρος του παθητικού του Συµβουλίου. 'Άρθρο 32 Τροπολογία (1) Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να συστήσει στα µέλη µια τροπολογία της παρούσας Σύµβασης. Η τροπολογία θα αρχίσειναισχύει 100 µέρες µετά την κοινοποίηση της αποδοχής της στο θεµατοφύλακα από τα µέλη εξαγωγείς . τα οποία κατέχουν δύο τρίτα των ψήφων των µελών εξαγωγέων και από τα µέλη εισαγωγείς τα οποία κατέχουν δύο τρίτα των ψήφων των µελών εισαγωγέων, ή αργότερα εφ' όσον λάβει το Συµβούλιο σχετική απόφαση µε ειδική ψηφορορία. Το Συµβούλιο µπορεί να θέσει στα µέλη προθεσµία για να κοινοποιήσουν στο θεµατοφύλακα την αποδοχή της τροπολογίας και, εάν η τροπολογία δεν αρχίσει να ισχύει µέχρι την εκπνοή της προθεσµίας αυπής, θεωρείται ότι αποσύρεται. Το Συµβούλιο παρέχει στο θεµατοφύλακα τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να αποφανθεί αν ο αριθµός των κοινοποιήσεων αποδοχής που έχουν ληφθεί είναι αρκετός ώστε να αρχίσει να ισχύει η τροπολογία. (2) κΚάθε µέλος το οποίο δεν κοινοποίησε αποδοχή µιας τροπολογίας µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία αιπή αρχίζει να ισχύει, παύει από την εν λόγω ηµεροµηνία να αποτελεί µέρος της παρούσας Σύµβασης εκτός εάν το εν λόγω µέλος αποδείξει στο Συµβούλιο ότι δεν µπόρεσε να κάνει αποδεκτή την τροπολογία εγκαίρως λόγω δυσκολιών πούυ συνάντησε κατά την τήρηση των: συνταγµατικών διαδικασιών του και το Συµβούλιο αποφασίσει την παράταση της προθεσµίας αποδοχής για το µέλος αυτό. Το εν λόγω µέλος δεν δεσµεύεται από την τροπολογία προτουύ κοινοποιήσει την αποδοχή του. 33 Διάρκεια, παράταση και λήξη της Σύµβασης (1) Η παρούσα Σύµβαση παραµένει σε ισχύ µέχρι τις 30 Ιουνίου 1991, εφ' όσον δεν παραταθεί η ισχύς της σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή δεν λήξει νωρίτερα σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή δεν αντικατασταθεί πριν από την ηµεροµηνία-αυτή µε νέα συµφωνία ή σύµβαση της οποίας η διαπραγµάτευση θα έχει γίνει βάσει του άρθρου 22. (2) Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να πια-ρατείνει την ισχύ της Σύµβασης, µετά τις 30 Ιουνίου 1991 για διαδοχικές περιόδους οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη κάθε φορά. Κάθε µέλος το οποίο δεν δέχεται την εν λόγω τπιαράταση της Σύµβασης ενηµερώνει σχετικά το Συµβούλιο και παύει να είναι µέρος της Σύµβασης από την έναρξη της περιόδου παράτασης. (3) Το Συµβούλιο µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποφασίσει, µε ειδική ψηφοφορία, τη λήξη της ισχύος της παρούσας Σύµβασης κατά το χρόνο και µε τους όρους που κρίνει σκόπιµο. (4) Κατά τη λήξη της παρούσας Σύµβασης, το Συµβούλιο. εξακολουθεί να ικρίσταται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, διαθέτει δε όσες εξουσίες και ασκεί όσα καθήκοντα είναι αναγκαία για το σκοπό αυτόν. (5) Το Συµβούλιο κοινοποιεί στο θεµατοφύλακα κάθε απόφαση η οποία λαµβάνεται βάσει της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. . 'Άρθρο 34 . Σχέση µεταξύ του Προοιµίου και της Σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση συµπεριλαμβάνει το Προοιμιο της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου του 1986. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι για το σκοπό αυτόν από τις κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση κατά τις ηµεροµηνίες οι οποίες αναγράφονται έναντι των υπογραφών τους. ΕΓΙΝΕ στο Λονδίνο, στις δεκατέσσερις Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξιντα κείµενα της παρούσας στην αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΨΗΦΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Νότια Αφρική 11 Αλγερία 14 Σαουδική Αραβία 12 Αργεντινή ' 88 Αυστραλία 129 Αυστρία … 1 Μπαρµπάντος 1 Βολιβία 5 Βραζιλία … 70 Καναδάς 286 Πόλη του Βατικανού 1 ΄ Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα 424 Κόστα Ρίκα 3 Κούβα . ' 2 Ελ Σαλβαδόρ … 2 Ισηµερινός . 3 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 311 Φινλανδία 2 Γκάνα 2 Γουατεµάλα 3 Ινδία 39 Ιράν 2 Ιράκ 5 Ισραήλ .6 Λιβική Αραβική Τζαµαϊρία 6 Ιαπιωνία 185 Κένυα 4 Λίβανος 10 Μάλτα 2 Μαρόκο 10 Μαυρίκιος 2 Νιγηρία 8 Νορβηγία 15 Πακιστάν 18 Παναµάς 2 Περού 19 Αραβική Δηµοκρατία της Αιγύπτου 71 Αραβική Δηµοκρατία της Συρίας 5 Αραβική Δηµοκρατία της Υεµένης 2 Δηµοκρατία της Κορέας 20 Δοµινικανή Δηµοκρατία 1 Σουηδία 10 Ελβετία 18 Τρινιτά και Τοµπάγκο 4 Τυνησία … 6 Τουρκία 4 Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιων 129 Βενεζουέλα ο 30 ' 2000 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1986 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ κΑΙ οριΣΜοιΑντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι να διασφαλιστεί µε κοινή προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας, η πραγµα.τοποίηση του στόχου που καθόρισε η Παγκόσµια .ΔιάσκεψηΕπισιτισµού και ο οποίος είναι η παροχή 10 εκατοµµυρίων τόννων επισιτιστικής βοήθειας ετησίως σε αναπτυσσόµενες χώρες µε µορφή δηµητριακών κατάλληλων για ανθρώπινη . κατανάλωση, κατά τον τρόπο που καθορίζεται στις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. '“Άρθρο Η Ορισµοί (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης: (α) “Επιτροπή“ είναι η επιτροπή επισιςστικής βοήθειας στην οποία αναφέρεται το άρθρο 1Χ. (β) “Μέλος“ σηµαίνει ένα Συµβαλλόµενο µέρος της πα-. ρούσας σύµβασης. (ν) “Εκτελεστικός Διευθυντής“ είναι ο εκτελεστικός διευ-. θυντής του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου. (δ) “Γραµµατεία“ είναι η γραµµατεία του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου. (€) µε τον όρο σιτηρό ή σιτηρά νοούνται το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαµπόκι, το κεχρί, η σίκαλη, το σόργο και το ρύζι, καθώς και οποιοδήποτε άλλο είδος δηµητριακού κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, σχετικά µε το οποίο θα αποφασίζει η επιτροπή, ή τα προϊόντα που προέρχονται από τα δηµητριακά αυτά, συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων που λαµβάνονται από δεύτερη µεταποίηση όπως Οορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1. (στ) Η συντοµογραφία σηµαίνει “ελεύθερο επί του καταστρώµατος“ (ΓΕΒΕΕ ΟΝ ΒΟΑΒΟ“). (ζ) “Ο©ΙΕ“ σηµαίνει κόστος, ασφάλιση και ναύλος (©06Τ, ΙΝΞΗΒΑΝΟΕ, … :(η) Ο όρος “τόννος“ σηµαίνει 1000 χιλιόγραµµα. (6) Ο όρος “-έτος“ αναφέρεται, εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, στην περίοδο από 1 ἱουλίου έως 30 Ιουνίου. (2) Κάθε µνεία των όρων “κυβέρνηση“ ή “κυβερνήσεις“ στην παρούσα Σύµβαση θεωρείται ότι καλύπτει και την Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα (που στο εξής καλείται Ε.Ο.Κ.). Κατά συνέπεια, κάθε µνεία στην παρούσα σύµβαση των όρων “υπογραφή“ ή “κατάθεση εγγράφων κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης“ ή “έγγραφο προσχώρησης“ ή “δήλωση προσωρινής εφαρµογής“ από µία κυβέρνηση, θεωρείται στην περίπτωση της Ε.Ο.Κ., ότι περιλαµβάνει την υπογραφή ή δήλωση προσωρινής εφαρµογής εξ ονόµατος της Ε.ΟΚ. από την αρµόδια αρχή της, καθώς και την κατάθεση των εγγράφων που απαιτούνται σύµφωνα µε τη θεσµική διαδικασία της Ε.Ο.Κ. για τη σύναψη διεθνούς συµφωνίας. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 Συνεισφορές των µελών (1) Τα µέλη της παρούσας Σύµβασης συµφωνούν να χορηγούν ως επισιτιστική βοήθέια σε αναπτυσσόµενες χώ ρες σιτηρά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο !, παράγραφος 1 εδάφιο ε, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και αποδεκτού τύπου και ποιότητας ή το ισοδιύναµό τους σε χρήµα, στα ελάχιστα ετήσια ποσά που καθοριζονται κατωτέρω στην παράγραφο 3. (2) Τα µέλη συνεισφέρουν κατά το δυνατό βάσει προγραµµατισµού, ώστε οι δικαιούχες χώρες να µπορούν να λαµβάνουν υπόψη στα αναπτυξιακά τους προγράµµατα την πιθανή επισιτιστική βοήθεια που θα λαµβάνουν κάθε έτοςισχύος της παρούσας Σύµβασης. Επιπλέον τα µέλη θα πρέπει στο µέτρο τού δυνατού, να προσδιορίζουν το ύψος των συνεισφορών τους που θα καταβάλλουν µε µορφή δωρεάς, καθώς και το στοιχείο δωρεάς οποιασδήποτε βοή-θειας που δεν θα χορηγείται µε τη µορφή δωρεάς. (3) Η ελάχιστη ετήσια συνεισφορά σε ισοδύναµο σίτου κάθε µέλους, για . την πραγµατοποίηση του στόχου που αναφέρεται ατο άρθρο 1 είναι η ακόλουθη: Μέλος Τόννοι Αργεντινή 35,000 Αυστραλία 400,000 Αυστρία 20,000 Καναδάς 600,000 Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα και κράτη µέλη 1,670,000 Φινλανδία 25,000 Ιαπωνία 300,000 Νορβηγία 30,000 Σουηδία 40,000 ΄ Ελβετία 27 ,000 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 4,470,000 {4) Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας Σύµβασης, κάθε µέλος που προσχωρεί στην εν λόγω Σύµβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου ΧΧ θα θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στον κατάλογο της. παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου µε την ελάχιστη συνεισφορά που θα του έχει ορισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΧΧ. (5) Σε περίπτωση αδυναµίας ενός µέλους κατά τη διάρκεια κάποιου έτους, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε δυνάµει της παρούσας Σύµβασης, οι υποχρεώσεις του µέλους αυτού αυξάνονται για το επόµενο έτος κατά το υπόλοιπο των υποχρεώσεών του από το προηγούµενο έτος. (6) Οι συνεισφορές σε σιτηρά διατίθενται ΕΟΒ από τα µέλη. Ωστόσο οι δωρητές ενθαρρύνονται, όποτε κρίνεται σκόπιµο, να αναλαµβάνουν τις µεταφοράς των συνεισφορών τους σε σιτηρά δυνάµει της παρούσας Σύµβασης πέρα από το στάδιο ΕΟΒ, ιδίως σε κρίσψµες κατα-στάσεις ή όταν η δικαιούχος χώρα έχει χαµηλό εισόδηµα και επισιτιστικό έλλειμµα Κατά τον απολογισµό της εκτέ-λεσης των υποχρεώσεων των µελών, γίνεται µνεία των δαπανών αυτών µεταφοράς που πραγµατοποιούν τα µέλη δυνάµει της παρούσας Σύµβασης. (7) Οι αγορές σιτηρών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εδάφιο α) του άρθρου Ιν θα πραγµατοποιούνται από µέλη της Σύµβασης Επισιτιστικής βοήθειας 1986 και της ισχύουσας Σύµβασης Εµπορίας Σίτου“προτεραιότητα θα δίδεται στα αναπτυσσόµενα κράτη-µέλη και των δύο συµβάσεων, µε στόχο τη διευκόλυνση των εξαγωγών ή των µεταποιητικών δραστηριοτήτων των µελών αυτών. Ο γενικός στόχος του τρόπου διεξαγωγής των αγορών είναι να πραγµατοποιούνται Οι αγορές αυτές κατά το µεγαλύπερο µέρος από τις ανα-πτυσσόµενες χώρες, ιδίως από τα αναπτυσσόµενα κράτη µέλη της Σύµβασης Επισιτιστικής Βοήθειας. Ωστόσο οι διατάξεις αυτές δεν αποκλείουν την αγορά σιτηρών από αναπτυσσόµενες χώρες που δεν είναι µέλη της παρούσας Σύµβασης Εµπορίας Σίτου. Σε όλες τις αγορές που γίνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην ποιότητα, στα πλεονεκτήµατα όσον αφορά . την τµή ©ΙΕ, στις δυνατότητες γρήγορης παράδοσης στη δικαιούχο χώρα καθώς και στις ειδικές ανάγκες των δικαιούχων χωρών. Οι χρηµατικές συνεισφορές κατά κανόνα δεν θα χρησιµοποιούνται για να αγορασθούν από µία χώρα σιτηρά του ίδιου τύπου µε αυτά που η χώρα αυτή έχει λάβει ως διµερή ή πολυµερή επισιτιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή κατά τα προηγούµενα έτη, αν΄ τα σιτηρά που χορηγήθηκαν κατ' αυτόν τον τρόπο δεν έχουν ακόµα εξαντληθεί. 'Άρθρο Ιν Τρόποι χορήγησης επισιτιστικής βοήθειας Η επισιτιστική βοήθεια δυνάµει της παρούσας Σύµβασης µπορεί να χορηγείται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) δωρεές σιτηρών ή χρηµατικές δωρεές για την αγορά σιτηρών υπέρ της δικαιούχου χώρας. (Β) πωλήσεις σε νόµισµα της δικαιούχου χώρας µη µεταφερόµενο ούτε µετατρέψιµο σε συνάλλαγµα ή σε εµπορεύµατα και υπηρεσίες που να µπορούν να χρησιμοποιηΘούν από το δωρητή-(1) (ν) Πωλήσεις µε πίστωση“η πληρωµή θα πρέπει να πραγ-µατοποιείται σε λογικές ετήσιες δόσεις, κατανεµηµένες σε 20 ή περισσότερα έτη και µε επιτόκιο χαµηλότερο των εµπορικών επιτοκίων που ισχύουν διεθνείς αγορές (2) Εννοείται ότι η βοήθεια αυτή θα χορηγείται, εφ' όσον είναι δυνατόν, µε µορφή δωρεών, ιδίως στη περίπτωση των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, των χωρών µε χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα καθώς και άλλων αναπτυσσόµενων χωρών που αντιµετωπίζουν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες. ν Διάθεση των συνεισφορών (1) Τα µέλη µπορούν, για τις συνεισφορές τους δυνάµει της παρόύσας Σύµβασης, να. προσδιορίζουν µία ή περισ-. σότερες δικαιούχες χώρες. (2) Τα µέλη µπορούν να πραγµατοποιούν τις συνεισφορές τους διµερώς ή µέσω διακυβερνητικών οργανισµών και ή µη κυβερνητικών οργανώσεων. . (3) Τα µέλη θα λάβουν πλήρως υπόψη τα πλεονεκτήµατα της διάθεσης µεγαλύτερου ποσοστού της επισιτιστικής βοή-θειας µέσω πολυµερών δικτύων, ιδίως µέσω του παγκόσµιου : επισιτιστικού προγράµµατος. νι Ισοδύναµα σίτου (1) Η Επιτροπή θα θεσπίσει στον Εσωτερικό Κανονισµό κανόνες για την εκτίµηση της συνεισφοράς ενός µέλους, η οποία έχει χορηγηθεί σε σιτηρά, εξαιρουµένου του σίτου, ή σε παράγωγα σιτηρών, αφού ενδεχοµένως ληφθεί υπόψη η περιεκτικότητα των προϊόντων αυτών σε σιτηρά και η εµπορική αξία του σιτηρού ή του προϊόντος σε σχέση µε (1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να χορηγείται απαλλαγή έως 10% το πολύ. Εν τούτοις ο περιορισµός αυτΡς µπ?ρα να µην ισχύει για συναλλαγές που προορίζονται για την επέκταση των δραστηριοτήτων οικονοµικής ανάπτυξης στη δικαιούχο χώρα, µε τ'ην προύπόθεση ότι το νόµισµα της δικαιούχου χώρας δεν µεταφέρεται ούτε µετατρέπεται πρίν από την παρέλευση τουλάχιστον 10 ετών. (2) # συµφωνία για την πώληση µε πίστωση µπορεί να προβλέπει την καταβολή µέχρι 15% του συνόλου κατά την παράδοση των δηµητριακών. Φεκ λ4% το σιτάρι. (2) Για την εκτίµηση της συνεισφοράς ενός µέλους, τα ποσά που διατίθενται σε χρήµα για την αγορά σιτηρών θα εκτιµώνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τιµές του σίτου στη διεθνή αγορά. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η Επιτροιπή καθορίζει κάθε χρόνο την ισχύουσα τιµή στη διεθνή αγορά για το επόµενο έτος µε βάση τη µέση µηνιαία τιµή του σίτου κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η Επιτροπή θα θεσπίσει διαδικασήκό κανόνα για τον προσδιορισµό της µέσης µηνιαίας τιµής του σίτου. (3) Κατά τον προσδιορισµό της ισχύουσας τιµής στη διεθνή αγορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη κάθε σηµαντική αύξηση ή µείωση της µέσης ετήσιας τιµής. Σηµαντική αύξηση ή µείωση θεωρείται ότι έχει γίνει όταν η µέση ετήσια τιµή, που πρόοβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αυξάνεται ή µειώνεται κατά περισ-σότερο από 20% σε σχέση µε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυπτήν, η ισχύουσα τιµή της διεθνούς αγοράς που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση της συνεισφοράς ενός µέλους δεν πρέπει να είναι πάνω από 20% υψηλότερη ή χαµηλότερη από την τιµή του προηγούµενου έτους. ν Επιπτώσεις στο εµπόριο και τη γεωργική παραγωγη και διεξαγωγή των συναλλαγών επισιτιστικής βοήθειας (1} Οι συναλλαγές επισιτιστικής βοήθειας που προβλέπονται στην παρούσα Σύµβαση θα γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διάθεση Πλεονασµάτων του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (Ε.Α.Ο.). Τα µέλη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να πραγµατοποιούν τις, κατά την παρούσα Σύµβαση, συναλλαγές επισιτιστικής βοήθειας µε τρόπο που να αποφεύγονται ζηµιογόνες επεµβάσεις στην κανονική ροή της παραγωγής και του ξιεθνούς εµπορίου. ΄ (2) Τα µέλη θα συµµορφώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, µε τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα κριτήρια για την επισιτιστική βοήθεια που έχουν. εγκριθεί από την Επιτροπή πολιτικών και προγραµµάτων επισιτιστικής βοήθειας του Παγκόσµιου Επισιτιστικού Προγράµµατος. νΙ Ειδική διάταξη για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Εάν, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους. παρουσιαστεί σηµαντικό έλλεψµµα στην παραγωγή σιτηρών σε αναπτυσ-σόµενες χώρες χαµηλού εισοδήµατος µιας ή περισσότερων περιοχών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού λάβει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχει ο Εκτελεστικός Διευθυντής, µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση της Επιτροπής για να εξετασθεί η σοβαρότητα του ελλείµµατος της παραγωγής. Η Επιτροπή µπόρεί να προτείνει στα µέλη να ανταποκριθούν στην κατάσταση µε το να αυξήσουν τη διαθέσψη επισιτιστική βοήθεια. ΆΑρθρο 1Χ … Επιτροπή Επισιτιστικής Βοήθειας Συνιστάται Επιτροπή Επισιτιστικής Βοήθειας της οποίαςτα µέλη .θα προέρχονται από όλα τα µέρη της παρούσας Σύµµασης. Η Επιτροπή ορίζει έναν πρόεδόο και έναν αντιπρόεδρο. Άρθρο Χ Αρµοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής (1) Η Επιτροπή: (α) δέχεται τακτικά από τα µέλη και τα µέλη της υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά µε το ποσό, το περιεχόµενο, τον τρόπο διάθεσης και τους όρους της . συνεισφοράς που καταβάλλουν δυνάµει της παρούσας Σύµβασης“ (βΒ) παρακολουθεί τις αγορές σιτηρών που χρηµατοδο. τούνται από συνεισφορές σε είδος, ιδίως τις αγορές σιτηρών που πραγµατοποιούνται σε χώρες σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου Η1΄ (γ) εξετάζει τους τρόπους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση“ (δ5) οργανώνει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία των διατάξεων επισιτιστικής βοήθειας που θεσπίζονται από την παρούσα Σύµβαση. (2) (α) Η Επιτροπή ζητάει από τις Γραµµατείες του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου και των άλλων σχετικών οργα-νισµών, τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε τα κράτη µέλη να εκπληρώνουν κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο τις υποχρεώσεις τουςς. Κυρίως, οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν: ( λεπτοµέρειες σχετικά µε την παραγωγή και τις ανάγκες σε εισαγωγές των αναπτυσσόµενων χωρών µε χαµηλό εισόδηµα, οι οποίες απαιτούνται για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου νΙΗ “ (ι) τις δυνατότητες χρησιµοποίησης των πλεονασµάτων σιτηρών που τυχόν υπάρχουν στις αναπτυσσόµενες χώρες για πραγµατοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου ! και * τις επιπτώσεις που ενδεχοµένως προκαλεί η επισντιστική βοήθεια στην παραγωγή και κατανάλωση σιτηρών στις δικαιούχες χώρες. (β) Η Επιτροπή µπορεί επίσης να λαµβάνει πληροφοριες από τις δικαιούχες χώρες και να διαβουλεύεται µε αυτές. (3) Η Επιτροπή θα εκπονεί εκθέσεις όταν αυτό ειναι αναγκαίο. # (4) Η Επιτροπή θεσπίζει εκείνους τους κανόνες διαδικασίας που είναι απαραίτητοι για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης. (5) Εκτός από τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης. … 'Άρθρο ΧΙ Έδρα, σύνοδοι και απαρτία (1) 'Έδρα της Επιτροπής είναι το Λονδίνο. (2) Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο εή ευκαιρία των καταστατικών συνεδριάσεων του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου. Η Επιτροπή συνεδριάζει επισης όποτε το αποφασίσει ο πρόεδρος ή µετά αίτηση τριών µελών ή εφ' όσον το απαιτούν οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης. (3) Για την ύπαρξη απαρτίας σε κάθε σύνοδο απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων των µελών της: Επιτροπής.Άρθρο Χ . Αποφάσεις Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε κοινή συναίνεση (Ο©ΟΝΞΕΝΞΉ&). “Αρθρα Χ Παρατηρητές Η Ετιτροπή µπορεί, όταν συντρέχει λόγος, να προσκαλεί αντιπροσώποικς από άλλους διεθνείς οργανισµούς, των οποίων µέλη µπορούν να είναι µόνο οι κυβέερνησεις των κρατών µελών του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή των εξειδικευµένων Οργανισµών του, για να συµµετέχουν στις ανοικτές. συνόδους αυπής ως παρατηρητές. Άρθρο Χιν Διοικητικές διατάξεις Η Επιτροπή χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της Γραµµατείας για την εκτέλεση των ξιοικητικών καθηκόντων, που ενδέχεται να ζητήσει η εν λόγω Επιτροπή ιδίως όσον αφορά την παραγωγή και διανοµή των εγγράφων και των εκθέσεων. Χν Παραβάσεις υποχρεώσεων και διαφορές Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης ή σε περίπτωση αθέ-τησης υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης, η Επιτροπή συνέρχεται για να αποφασίσει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο Χνι Θεµατοφύλακας Θεµατοφύλακας της παρούσας Σύµβασης ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών. 'Άρθρο χν Υπογραφή Η παρούσα Σύµβαση θα παραµείνει ανοιχτή στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών από την 1η Μαζου 1986 έως και τις 30 Ιοινίου 1986 προκειµένου να την υπογράψουν οι κυ βερνήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου Ηι. ' 'Άρθρο Χντι Κύρωση, αποδοχή ή έγκριση Η παρούσα Σύµβαση υπόκειται στην κύρωση, αποδοχή ή έγκριση κάθε κυβέρνησης που την υπογράφει σύµφωνα µε τις συνταγµατικές διαδικασίες της. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο θεµατοφύλακα το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 1986, εκτός εάν η Επιτροπή παρατείνει µία ή περισσότερες φορές την προθεσµία για κάθε& υπογράφουσα κυβέρνηση που δεν έχει καταθέσει τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία. Άρθρο ΧΙΧ Προσωρινή εφαρµογή Κάθε υπογράφουσα κυβέρνηση µπορεί να καταθέσει στο θεµατοφύλακα δήλωση προσωρινής εφαρµογής της παρού-σας Σύµβασης. Εφαρµόζει προσωρινά την παρούσα Σύµβαση και θεωρείται προσωρινά ότι αποτελεί µέρος της Σύµβασης αυτής. ΄ Άρθρο ΧΧ Προσχώρηση (1) Η παρούσα Σύµβαση παραµένει ανοιχτή στην προσχώρηση κάθε κυβέρνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου Η! και η οποία δεν έχει υπογράψει την παρούσα Σύµβαση. Τα έγγραφα προσχώρησης θα κατατίθενται στο θεµατοφύλακα το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 1986, εκτός εάν η Επιτροπή παρατείνει µία ή περισσότερες φορές την προθεσµία για κάθε κυβέρνηση που δεν έχει καταθέσει τα έγγραφα προσχώρησής της µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. (2) 'Όταν η παρούσα Σύµβαση αρχίσει να ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο ΧΧΙ, θα παραµένει ανοιχτή για την προσχώρηση κάθε άλλης κυβέρνησης, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφό 3 του άρθρου µε τους όρους που θα κρίνει κατάλληλους η Επιτροπή. Τα έγγραφα προσχώρησης : θα κατοατίθενται στο θεµατοφύλακα. … (3) κΚάθε κυβέρνηση που προσχωρεί στην παρούσα Σύµβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, µπορεί να καταθέσει στο θεµατοφύλακα δήλωση προσωρινής εφαρµογής της Σύµβασης εν αναµονή της κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης. Εφαρµόζει προσωρινά την παρούσα Σύµβαση και θεωρείται προσωρινά ότι αποτελεί µέρος της. Άρθρο ΧΧΙ Θέση σε ιοχύ (Έναρέξη ισχύος) (1) Η παρούσα Σύµβαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1986, εάν µέχρι τις 30 ἱοινίου 1986 οι κυβερνήσεις που αναφέρονται στην πιαράγραφο 3 του άρθρου ! έχουν καταθέσει τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής και µε την επιφύλαξη ότι ισχύει η Σύµβαση Εµπορίας Σίτου 1986. (2) Εάν η παρούσα Σύµβαση δεν αρχίσει να ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι κυβερνήσεις που θα έχουν καταθέσει έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής της µπορούν να αποφασίσουν οµόφωνα ότι θα αρχίσει να ισχύει µεταξύ τους, µε την επιφύλαξη ότι θα ισχύει η Σύµβαση Εµπορίας Σίτου 1986, ή µπορούν να λάβουν οποιαδήποτε άλλη απόφαση κρίνουν αναγκαία στις υπάρχούσες συνθήκες. Άρθρο ΧΧΙΗ Διάρκεια, παράταση και λήξη (1) Η παρούσα σύµβαση ισχύει µέχρι και τις 30 Ιουνίου 1989, εκτός εάν παραταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή λήξει νωρίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη ότι η Σύµβαση Εµπορίας Σίτουτου 1986 ή µια νέα σύµβαση που θα την αντικαθιστά εξακολουθεί να ισχύει µέχρι και την ηµεροµηνία αυτήν. (2) Η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει την παρούσα Σύµβαση πέρα από τις 30 Ιουνίου 1989 για διαδοχικές περιόδους έως δύο ετών, µε την επιφύλαξη ότι η Σύµβαση Εµπορίας Σίτου του 1986 ή µια νέα σύµβαση που θα την αντικαθιστά, εξακολόυθεί να ισχύει κατά την περίοδο παράτασης. (3) Εάν η παρούσα Σύµβαση παραταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα µέλη µπορούν να αναθεωρούν τις ετήσιες συνεισφορές των µελών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου !1, πριν αρχίσει να ισχύει η κάθε παράταση. Μετά την αναθεώρηση. οι υποχρεώσεις κάθε µέλους παραµένουν οι ίδιες για όλη τη διάρκεια της παράτασης. (4) Στην περίπτωση λήξης της παρούσας Σύµβασης, η Επιτροπή εξακολουθεί να υφίσταται για όσο χρόνο είναι αναγκαίος για την πραγµατοποίηση της εκκαθάρισης, έχει δε τις εξουσίες και ασκεί τα καθήκοντα που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτόν. . 'Αρθρο ΧΧΠ Αποχώρηση και επανένταξη (1) Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα Σύµβαση στο τέλος οποιουδήποτε έτους µε γραπτή γνω-στοποίηση της αποχώρησής του στο θεµατοφύλακα, τουλάχιστον ενενήντα ηµέρες πριν από το τέλος του έτους αυτού, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε δυνάµει της παρούσας Σύµβασης και τις οποίες δεν έχει εκπληρώσει µέχρι το τέλος του έτους αυτού. Το µέλος ενηµερώνει συγχρόνως την Επιτροπή σχετικά µε την απόφασή του. ' (2) κάθε µέλος που αποχωρεί από την παρούσα Σύµβαση΄ µπορεί στη συνέχεια να επαναπροσχωρήσει, αφού κοινοποιήσει την απόφασή του στην Επιτροπή. Όρος για την επανένταξη στη σύµβαση είναι ότι το µέλος θα υποχρεούται στην εξόφληση όλων των ετήσιων υποχρεώσεών του από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιείται η επανένταξη. Άρθρο ΧΧΙΝ Σχέση µεταξύ της παρούσας σύµβασης και της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου 1986 Η παρούσα Σύµβαση αντικαθιστά τη σύµβαση του 1980 για την ευπιοινιονική βοήθεια, -όπως αυτή παρατάθηκε και αποτελεί ένα από τα συστατικά έγγραφα της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου του 1986. ' 'Άρθρο κχν Κοινοποίηση από το θεµατοφύλακα Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών, ως θεµα-τοφύλακας, κοινοποιεί σε όλες τις υπογράφουσες και προοχωρούσες κυβερνήσεις κάθε υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση, προσωρινή και προσχώρηση στην παρούσα Σύµβαση. Άρθρο ΧΧνι Αυθεντικά κείµενα Τα κείµενα της παρούσας Σύµβασης στην αγγλική, γαλλική, ρωσική, και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι για το σκοπό αυτόν από τις αντίστοιχες ' κυβερνήσεις ή αρχές τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση κατά τις ηµεροµηνίες που αναγράφονται έναντι των υπογραφών τους. ' ' Λονδίνο, 13 Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι. *Αρθρο δεύτερο 1. Οι δαπάνες για την ετήσια εισφορά της Ελλάδας στο Διεθνές Συµβούλιο Σίτου καλύπτονται από τον προύπολογισµό της Ευρωπαϊικής Οικονοµικής Κοινότητας. 2. Οι δαπάνες για την παροχή της ετήσιας Επισιπιστικής Βοήθειας που χορηγεί η Ελλάδα σε αναπτυσσόµενες χώρες στα πλαίσια της Σύµβασης Επισιπστικής Βοήθειας 1986 βαρύνουν τον προύῦπολογισµό του Υ πουργείου Οικονοµικών. 3. Οι δαπάνες συµµετοχής αντιπροσώπων στις Συνόδους και Επιτροπές του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου και στις Συνόδους της Επιτροπής Επισιτιστικής Βοήθειας καλύπτονται, κατά περίπτωση, από τους προύπολογισµούς των αρµόδιων Υπουργείων (Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας και Εµπορίου). . . “Άρθρο τρίτο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, των δε Συµβάσεων κατά τα προβλεπόµενα στα χείµενα αυτών (Σύµβαση Εµπορίας Σίτου 1986 άρθρο 28 και Σύµβαση Επισιτιστικής Βοήθειας 1986 άρθρο ΧΧη. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόΏτος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθΐνα, 13 Δεκε*µββίπυ 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπΠΟνΡτΟι ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΩΔΟΥΛΟΥ , ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣτΩτ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1Ω. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφρηγι'δά του Κράτους. Αθίνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο Επι ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -+ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1993 (2) Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλής 'ΑρΘρο΄ πρώτο | ΐ(υρώνετοι και έχει την ισχϊι που ορίζει το άρθρο 28 παράγρ. 1 του Συντάγµατος η Συµφωνία που υπογράφηκεστην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 1987 µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας για συνεργασίάὰ στον τοµέα του Τουρισµού,: της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ ΄ Βείννοοη οί ίΓε Ηοΐοπίς αυά ίΓε δονοτηπιεηί οί 1ὕ& Ηαδίιοπηίίε Κιηαάοπη οί λοτασαη οη εοορεταΐοη ίη ίιε οί Τουτίατη … Τπε Οονοτηπιεηί οί ίε Ηείευις Βορυρίς& αυά ίΓιε Θονοτηπιευί οί ίΓε Ηαδὕοπηΐε Κιηαάοπηι οί λοτάατηι, τεοοαπί=ίηΩ πά Ο! α6 α εχοοϊϊοπί ίοτ: ρτοπιοΐος πηνυίυαί αοοάώννΐΏ! α ζςίοες τοϊαΐους βείννεεη ρεορίε, ασείτους& ίο «εονείορ α είοδ5ετ α ΙτυΗΓω! εταί εοορεταθοη ίη Πείά οί Τουτίοπι, ίο ίΓιο βοη=βί οί εουπίτίο&, όατες 25 ΄ ΑΒΤΙΟΙΕ 1 Της εοηίταςΉηα ρατίσς& ννί! ίακο αίί ί6 ίο ρτοπιοίε αυά ίο ίποτεαδο βείννεσοη ίννο εςουπίπίες 26 α6 ίο Θπσουτάσο ίνε Πονν οί Ιουτίοίς ίτοπη εουτπίτίες ίο Το Ρί οπά, Ρροίη ρατίος αίνε ερεσίαί αΉεηίοη το ίη ίΓε Πείά οί ίο Ιοιπί Ιουτίαίς ρτοπνοΉΏοη, ίο ίε οί Βοϊοί Ιταϊηίηαᾳ ίη Ραηαϊοταθ=ς απά είο- απά ίο οί οη εχρεύίσηςε. Ωαίηεά ίη ίδε οί ΑΒΤΙΟΙΕ 2 ΤΠ ίννο εοηίτασςΉηᾳ ρατίίες νν!! εκαπιίπε (ς ροσοίρίΝΉος οί απά οί Ρτοπιοίης ίὕιε Πονν οί Βείννσοεη ίΓ& ίννο ©ουπίτίος, ν ΓΓ οί τεερεςΐΉνε ίανν& αυςί τεσυίαΐΉοης. ΑΒΤΙΟιΕ 3 Μ αίτη οί πιρίοτησηΉηςᾳ Αατεοπησηί Ούαϊοταί εοηευΐΐαθουης αυά οτ Γοσοπιπιοηάαθοης& ίο ίπε ςοπηρεϊοπί 3 λοίτή ί& Πιοτερνγ εείαῦ ΒεΓοά, ςοπηροεεή ο Γτερτεδεοηίαίνος οί εοπιρεϊίοηί ιουτίαπη οί 1Γι& ίννο ΤΠ6 ίακο ρίαεςς η οί ίΓιο ίννο εουτίτίες& αΠοτπαϊείν, αί α Ήπηο αατεσά υροη Εν ίο (ΟοηίτασΉπη Ρατίος. Εα€Η Γηε=Ήτπιᾳ Ρό ονετ γ Ηεαά οί ο οί ο Οουτηίτγ ίη Η ί6 Ιακίταᾳ ρίαςε. ίη ο ρίαςε ρε ίοτ ο Π& ννοτίκ απά ΓιοΞί οί ίΓιο οί ίι© οίΓοτ σουτίτγ. ννοτκίηᾳ ίαπαυάσε οί ίὕε Οοπηπνίε=ίοη ίο Ξιίο αιΕ ααουία έοτ οσ πιεσίτιᾳ νν!! Ρε ν ο=είαδίευοά 2ί Ισα=ί οης Ρροΐοτε εα€ί ννῖ! αάτανν υρ 5 ρτοατάπηπος οί ννοτκς α5 ννοίί α6 οτάοτ οί Ρτίοτίήν οί ς αυά Ρτοθίσπης. ίο Ρε ασοοίι Ιακίηςᾳ Ιηίο:σοη=ίασταθοη ΑπηΘΧ ίο ρτεδεηί Αστεσοπισοηί. ΑΒΤΙΟΙΕ 4 5Πα! Ρε αρρϊος ρτονίείοηα||'γ τοτπη ίΓο Οαίε οί = =ίαηαίυτο αυάώ ουίοτ ίοτεο Ιοσο! τοαµίτοπισοηί& Ργ΄ ί6 ήννο σοπιρίϊείεά αυά υροη τοςεϊρί οί Βγ Ήιο εεςουά Ρατίνγ. ΑΗΤΙΟΙΕ 5 Τρί& Αστοσοπιουί ΞΡα! δο νοά ίοτ Δ ραοπος οί (6) Π5 Ρα οκιοησίοά. ίοτ οί ίννο (2) γοατό, αοπουποσά. Ρν πούβεαΉοη ν οπο οί Ήιο ΟοηίτασΉπᾳ Ρατίσες οίκ (6) ΠΛΟΓΙΡ& βοίοτε ἱοτπιίηαθοη «λαίο. . ΄ . ὕουςε ίη οη λυπο 2, 1987 ίη ίννο οτίαϊηαίο Ιπ“ ΕΟΒ ΤΗΕ .. ΕΟΒ ΤΗΕ6ΟΝΕΒΝΜΕΝΤ.ΟΓΕ ΤΗΕ ΗΕΙΙΕΝΙις . ΟΕ ΤΗΕ ΗΑΞΗΕΜΙΤΕ. ΒΕΡυΕΒΙΙς ΚΙΝΩΡΟΜ ΟΓΕ 2ΟΒΟΑΝ ΡΟΘΑΝ ΗΙΝΟΑΜΙΙ. ΜΙΝΙΞΤΕΒ ΟΓΕ ΕΡυΟΑΤΙΟΝ ΑΟΞΤΙΝ ΜΙΝΙΞΤΕΒ ΕΟΒ ΑΕΕΑΙΒ& ΥΙΑΝΝΙ& ΚΑΡΞΙ& ΗΝΟΕΒΞΕΟΒΕΤΑΒΥ ΟΕ ΞΤΑΤΕ ΕΟΒ ΑΕΕΑΙΒ& ΑΝΝΕΧ ίο ί€ Ρείννοση οί ε Ηοϊεηίο αυνά ε δονοτηπινεηί οί Ήιο οί λοταη εοορεταΐθοη ίη ίΓε οί Ροιηίς ο βε ουδιπηλµϊεά 1ο ίοτ 1. ΕτοηΉετ Εοτπια Ώ ες α. ΙΩση ίν ραρετο/ρασεεροτί5 Ρ. Ουοίοπης €. Εοτείαη ευττευηενγ ίο Ρε αταυίες ίο ίΓιε Γαθοηαί& οί σουπίτίος η αµεδίοη η ίιε οί ΙΠιείτ Ιεςµοίαθοη. ' 2. δυτνέν& α τοτ Ιοίηί ίη σεουυϊτίες& ουρρίγίηᾳ Ιουτίοπη. 1.α. Ματκεΐίηᾳ Ρ. Ττανεί απά οτααηίΖαΉους €. Τουτίετη είυδ& ΡτεΞδ €. Τταυεροτίαΐίοη ξοτηροηίΘε είς. 2.α. Ρτοπιοΐίοη λοίη ασΉουο, Ρυ είς 3. Τουτίεί Δ. Ηοϊεί απά Μιηπινυτη δίαησατας Ρ. αυά Μιηίπνυπη δίαηισατας €. Ττανεί απνά ίουτ ορεταίοτο ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία στον τοµέα του. Τουρισµού Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας αναγνωρίζοντας την κοινωνικοπολιτιστική και οικονοµική δυναµική του Τουρισµού ως άριστο όργανο προωθήσεως της αµοιβαίας κατανοήσεως, της καλής θελήσεως και των στενών σχέσεων µεταξύ λαών που επιθυµούν να αναπτύξουν µια στενότερη και καρποφόρα διµερή συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού, εις όφελος αµφοτέρων των χωρών, συµφωνούν ως εξής: 1Τα συµβαλλόµενα µέρη θα λάβουν όλα τα. αναγκαία µέτρα για να προωθηθεί ο τουρισµός και να αυξηθούν οι τουριστικές ανταλλαγές µεταξύ των δύο χωρών, καθώς και για να ενθαρρύνουν τη ροή τουριστων από άλλες χώρες προς αµφότερες τις πλευρές. Για το σκοπό αυτόν, αµφότερα τα µέρη θα καταβάλλουν ιδιαίτερη φροντίδα για τη συνεργασία στον τοµέα των επικοινωνιών, της κοινής τουριστικής προωθήσεως, στον τοµέα της εκπαιδεύσεως - περιλαµβανόµενης και της ξενοδοχειακής. χειροτεχνικής και επαγγελµατικής δεύσεώς - και της :ανταλλαγής πληροφοριών πάνω στην αποκτηθείσα πείρα στον τοµέα του Τουρισµού. 2΄ Τα δύο συµβαλλόµενα µέρη θα εξετάσουν τις δυνατότητες διευκολύνσεως και προωθήσεως της ροής τουριστών µεταξύ των δύο χωρών, µέσα στα πλαίσια των νόµων και των κανονισµών τους. ΄ 3Με στόχο την εφαρµογή αυτής της Συµφωνίας µέσω διµερών διαβουλεύσεων και µέσω της υποβολής υποδείξεων προς τις αρµόδιες αρχές, ιδρύεται δια της παρούσης µια Μεικτή Επιτροπή, συνισταµένη από εκπροσώπους των αρµόδιων αρχών και οργανισµών για τον Τουρισµό των συµβαλλοµένων. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα λαµβανουν χώρα :εκ περιτροπής σε κάθε χώρα σε χρόνο που θα συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Κάθε συνεδρίαση θα προεδρεύεται από τον αρχηγό της αντιπροσωπείας της χώρας όπου πραγµατοποιείται. . Η χώρα στην Οποία πραγµατοποιείται κάθε σύνοδος της Επιτροπής . θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των εργασιών της και για τη φιλοξενία της αντιπροσωπείας της άλλης χώρας. Η γλώσσα των εργασιών της Επιτροπής είναι η αγγλική. Η ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως θα καταρτίζεται από κοινού τουλάχιοτον ένα µήνα προ της συνεδριάσεως. Η Επιτροπή θα καταρτίσει το πρόγραµµα εργασίας της, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας των θεµάτων και προβληµάτων που θα συζητηθούν, λαµβάνοντας υπόψη το Παράρτηµα της παρούσας Συµφωνίας. 4Η Συµφωνία αυτή θα εφαρµόζεται προσωρινά από την ηµέρα της υπογραφής της και θα τεθεί σε ισχύ όταν ολοκληρωθούν οι αναγκαίες νοµικές διατυπώσεις από τα δύο µέρη και µόλις ληφθεί σχετική ειδοποίηση από το δεύτερο µέρος. 5, . Η Συµφωνία αυτή θα ισχύσει για περίοδο πέντε (5) ετών. Η ισχύς της έκτοτε θα παρατείνεται σιωπηρώς για επιπλέον διετείς περιόδους, εκτός αν καταγγελθεί µε ειδοποίηση από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξεως. … Συνετάγη στην Αθήνα την 2 Ιουνίου 1987 σε δύο πρωτότυτια στην αγγλική,. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΄ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ (υπογραφψή) ΝΤΟΓΚΑΝ ΧΙΝΤΑΟΥι . ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, που αφορά τη συνερ-γασία στον. τοµέα τουν- Τουρισµού. Θέµατα προς υποβολή στην Επιτροπή για εξέταση. 1Συκοριακές διατυπώσεις Έγγραφα ταυτότητας/ διαβατήρια Τελωνεία Ξένο νόµισµα Διευκολύνσεις που θα παρασχεθούν οτους πολίτες των εν λόγω χωρών µέσα στα πλαίσια των ισχυουσών νοµοθε-σιών τους. 2Έρευνες και Προώθηση Συνεργασία για κοινές έρευνες . σε χώρες που προµηθεύσουν τουρίστες. 1Μάρκετινγκ Πρακτορεία και οργανισµοί ταξιδίων Λέσχες Τουρισµου Τύπος Μεταφορικές εταιρείες κ.λπ.. α. Προώθ . . Κοινρές ΄΄εΞΞσΒγειες. Εκδόσεις,΄ Εκθέσεις, - Δηµοσιότητα κ.λπ. 3Τουριστικοί κανονισµοί [ Σενοδοχεία και Ελάχιστα Πρότυπα Χώροι κατασκηνώσεως (σαπορίηᾳ) και Ελάχιστα Πρότυπά Πρακτορεία ταξιδίων και οργανωτές εκδροµών (Ίουτ λ 'Άρθρο δεύτερο Τα σε εκτέλεση της Συµφωνίας αυτής Πρωτόκολλα-Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 3 αυτής, εγκρίνονται µε κοινή πράξη των αρµόδιων κατά περίπτωση υπουργών. 3 Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουµένης Συµφωνίας από την ολοκλήρωση των προύποθέσεων του άρθρου (4) αυτής. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. | Αθήν;ι, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπΟγΡτΟι κεατενικο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ . Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σψραγίδα του Κράτους. νΆθρα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΝΟΜΟΣ Υ ΑΡΙΘ. 1994 (8) Κύρωση Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα του του'ρισµού µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα διευρύνουν ενεργώς τις αµοιβαίες ανταλλαγές στον τουριστικό τοµέα και θα ενθαρρύνουν τους οργανισµούς τουρισµού, τουριστικές ενώσεις και οργανώσεις των δύο χωρών να συνάψουν σχέσεις και Άρθρο 3 Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τα ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους οργανισµούς, που εργάζονται στον τοµέα του τουρισµού, να προγραµµατίζουν οργανωµένα ταξίδια και άλλες ειδικές δραστηριότητες (µορφωτικής ή αθλητικής φύσεως, εκθέσεις, επαγγελµατικά ταξίδια), αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στα ταξίδια των νέων. 'Άρθρο 4 Προς καλύτερη ενηµέρωση του λαού εκάστης χώρας πάνω στις τουριστικές εξελίξεις της άλλης, τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αµοιβαία ςνταλλαγήι τουριστικών πληροφοριών, πληροφοριακού υλικού, ταινιών και εκθέσεων κ.λπ., και την ανταλλαγή τουριστυ…(ών εντύπων, υλικού έρευνας, καθώς και άλλων πληροφοριών και στατιστικών σχετικών µε τον τουρισµό. Τα προαναφερόµενα υλικά θα είναι απαλλαγµένα από δασµούς. τ 'Άρθρο 5 . Τα >.υµβαλλόµενα Μέρη θα υποστηρίζουν την αµοιβαία ανταλλαγή επισκέψεων τουριστικών εµπειρογνωµόνων και δηµοσιογράφων.. Άρθρο 6 Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες τεχνικής συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση επαγγελµατικού προσωπικού τουρισµού. ' Άρθρο 7 Οι τουριστικοί οργανισµοί των Συµβαλλόµενων Μερών θα Οργανώσουν συναντήσεις, όταν κρίνεται αναγκαίο, στις δύο χώρες εναλλάξ. νια να ανασκοπούν την εφαρµονή της παρούσας Συµφωνίας και θα υπογράφουν σχετικά Πρωτό-. κολλα, όταν κρίνεται αναγκαίο. 'Άρθρο 8 Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) µέρες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα ειδοποιήσουν : αµφότερα, µε ανταλλαγή διπλωµατικών διακοινώσεων, ότι όλες οι απαραίτητες νοµοθετικές διαδικασίες για την έναρξη της ισχύος αυτής της Συµφωνίας έχουν περατωθεί. Η Συµφωνία αυτή θα παραµείνει σε ισχύ για µία περίοδο πέντε (5) ετών. Μετά τη χρονική αυτή περίοδο θα παρατείνεται αυτοµάτως για µία περίοδο δύο (2) ετών κάθε φορά, εκτός εάν το ένα των Συµβαλλόµενων Μερών δηλώσει εγγράφως πρόθεση τερµατισµού της έξι (6) µήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος της. Η παρούσα Συµφωνία υπογράφήκε στο Πεκίνο, στις 16 Απριλίου 1988 σε δύο (2) αντίτυπα, στην ελληνική και στην κινε.ζική γλώσσα και αµφότερα τα κείµενα έχουν την ίδια ισχύ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ' Άρθρο δεύτερο Τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά, που καταρτίζονται σε εκτέ. εση του άρθρου 7 της Συµφωνίας αυτής κατά τη συνάντηση των Τουριστικών Οργανισµών των δύο Συµβαλλόµενων Μερών, εγκρίνοντςι µε κοινή Πράξη των αρµόδιων κατά περίπτωση υπουργών. Άρθρο 3 Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούµενης Συµφωνίας από την ολοκλήρωση των προύποθέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 8 αυτής. - ' Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρι3΄ντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους,. Αθΐνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γΥπονγέτοι ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ε=ΩτεΡικΩΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 13 Δε'χεµβρΕου 1991 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕεΘΝικο τνποΓΡΑΦΕιο Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 ΄ Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 τ ο ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6π λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄' ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τολ.:.52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 “΄ * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ . τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληυροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.256.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχκία µε κστόβολή της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 . Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτούή αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητήύς για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ Σ'ΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµήύ είναι: βοηθείας του Προσωτπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 β) » » » ΄ Β΄΄ » 19.000 » 960 γ) » » » Γ » 6.000 . » 300 δ) » » » Δ΄ » 18.000 . » 900 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 12.000 » 600 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 6.000 » 300 ζ)| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 π) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 76 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » - 40000 » 2.000 ια) Για όλα τα Τεύχη » 85.000 » 4.250 Πληροφορίες: τηλ. 52 .48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-12-16 . (1) ΑΠίςίο 10 - Ρουνοίτε οί όυ Ο©οπεοίή . ' 11 - νοίκ ρουτ Γ“ρτήτάς ση νίαυοτ . . ; Η Ίες ρτοσςέσυτες ΡΒυσαόϊαίτος Για την κύρωση της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου 1986. ΑπΙςίο 12 . - ΟΞτεππ…ετιοπ σεΞ πιοπιθτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιπιροπαίουτο οί ΓέΡ3Μ|οπ ο 4 Ίσυτς νοίχς ΄ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε. η Βουλής ΑΠΙΟΙο 13 - &ίόρο, οί αυοτυτη . . 14 , 15 ΄ Άρθρο πρώτο ΑτΉςίο 16 - δουα-©οπιϊό άο 18 όυ τιατοϊιόά Κυρούται και έχει ισχύ νόµου η Διεθνής Συµφωνία Σίτου. ΑΠΗςΙο 17 1986 που αποτελείται από: 18 - ΑΟπηίσείοη 4' οθεετναίουτο Α. Τη Σύµβαση Εµπορίας Σίτου 1986 19 - ανος ίε5 αυίτος Β. Τη Σύµβαση Επισιτιστικής Βοήθειας 1986 Ιηϊοταουνετηοπηισουίαίος Γ. Το Κοινό Προοίµιο αυτών. ΑΠΙεΙο 20 - οί Η Ελλάδα υπέγραψε τη Συµφωνία στις 30 Ιουνίου 1986. 21 - ἥπαποϊότος Το πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας στη γαλλική γλώσσα, ΑΙΟΙο 22 - άοοηοπίαυος κι η µετάφρασή του στην ελληνική έχουν ως - κιΝΑιΕΞ 23 ΑτΉείο 24 ι.ΩΝΌΠΕ8. 1986 25 - ασεερίαΐΐου, αρρτοδαΐοη ΑΟΟΟΒΌ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. 26 - Αρρϊεαΐοη Δ ΉΉτε 58 ΕΕ ΒΙΕ 0Ε 1986 Απίείο 27 ΤΑΒΙΕ ΡΕ& 28 - Εηίτέο ατινίαυσυτ ΑΠΉςΙο 29 - Βείτα ΡΒΕΑΜΒΗΙΕ 30 - Εχελυείοη 31 - Ηαυϊσαΐοη άος οοτπρωε 5υΒ ΙΕ ΟΟΜΜΕΒΟΕ Ου ΒΙΕ ΡΕ 1986 32 ΡΒΕΜΙΕΒΕ ΡΑΒΤΙΕ - 6ΕΝΕΒΑΙΤΕ& ΑτΉςίο 33 ΑΙί ρτοπνίοτ . - ΟΒΙοσΉΐο - Ρυτάο, οί 1ιπ σΘ ία '34 - Βαρροτία οπίτε ίο Ρτδαπηιδυίο οί ία (©οτηινοηΐίοη ΑΝΝΕΧΕ - νοίκ (ο5 ά + επίς|Θ 11 ΒΕΙΑΤΙΝΕ Α ΑΙΟΕ ΑΕΙΜΕΝΤΑΙΒΕ ΟΕ 1986 ΡΒΕΜΙΕΒΕ ΡΑΗΤΙΕ - ΟΒΕΤ ΕΤ ΟΕΕΙΝΙΤΙΟΝΞ ! - ΟθΙεί Η ο Π ο ΟΕυΧΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΡΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ! - ο6 ΑτΗςίο Ν - Μοσϊαϊ ϊός σο5 α'αίσο ΑΠΙείο ν - ο6 οοπίτθυΐΏοτις . ΑτΗςίο ν - Εαυίναϊουίο οη Ρί ν!! - µηποϊάοτηοσς υτ άσΐιαηᾳσς οί Ια ρτοσυεΐΉοη ααποοίο οί όος ορόταϊθοης α“ αϊάο αϊπιουίοίτο ν!Η - Ωίερο=ίίοη ερόςλαϊο σεοησατηαπί ίος βοδεΐτιο ΑΠΉςίο Χ - ο Γ αίσο απιοηίείτο Ατςίο Χ - Ρουνοίτο οί ίοηοΐοης Οοό ΧΙ - &ίόηο, οί ΧΙΝν - Οἰεροσίίοης Χν - Μαηαυοπιοτίς αυνκ ©ί αϊΗότουσο ΤΒΟΙΞΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΟΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΣ Ρ|ΝΑιΕΘ Χνι ΑΠΗςίο Χν!! - Ξίατιαΐυτο - ασςερίαΐΏοη ου αρρτοθαΐθοη ΑτΗείο ΧίΧ - ά ΉΉτο ρτονίσοίτο ΑΠΉςίο ΧΧ - ΑΟ Γιδείοη ΑτΗςίο ΧΧΙ . - Ετίτδο ΑτΓΗςίο ΧΧΙ - Ουτόο, ρτοτοφαΐοη οί ὕη άο α ΑΠείο ΧΧ - Βρίτα! οί τδασπηίσείοη ΑΠΙςίο ΧΧΙΝ - Βαρροί ουίτο ία ρτόσατίο αἳ ΡΒἰό ο 1986 ΧλΧν - ρατ ίο άόροεϊαίτο ΧΧνι - Τοκίος ίοί ΑΟΟΟΒΟ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. 5υΒ Ε ΒΙΕ ΟΕ 1986 ΡΒΕΑΜΒΩΙΕ ίο6 «ἰατιαϊαίτος όυ ρτάσοτ! (©οτυείαότατί αυο Ρό ο 1949 5 άϊό “τόνϊοέ, τουιουνοϊό ου ά άίνοτερς τορτίεεο, αδουθεσατί ά α οοτυείυείοη ο “ Αφροτά =υτ Ιο ΕΙά άο 1971, ©ουεϊαότατη! αµο ίος άο ! Ιηίοπιαθουαί δυτ Ίο Ρό ο 1971, άο ία υτ ο σοτητηοτοο όυ Ιό σο 1971, άυτιο ρατί, οί άο ία τοϊαΐνο ά Γαίάο αϊπιισουίαϊτο ο 1980, ά αυίτο ρατί, ίοΐος αυ'οϊες ρατ Ρτοϊοοοίο, νἰοηάτοτ! Δ ίο 30 Ιµίη 1986 οί αυ“!! ο=ί σο οουιςίυτο υη αοοοτά ρουτ υηο ηουνοΐο ρόποσο, Ξ0τί ΥΑοοοτά υτ ί Ρἰό άο 1971 σρτά ο ΥΑοεοτά ευτ ίο Ιό σο 1986, Ιοηµοί οοπιρτουιάτα άσυχ Ιτίετυπιοτία 8) =υτ ίο οοπηνπιοτοο υ Ρίό άο 1986 Ε) Ι Ο©οτνουΏοη τοϊαΐνο Α Υαλάο ο 1986 οί αυο εύιασυτιο ο ορ6 άους ου Γυπο άος ευϊνατή αυ' ! οοηνϊουιτα, 2οτα οουπίοο, οοηίοττιόπιοτι Δ ίουτε ρτοοδάυτος ου } ί είρηα ίυτο. οί Ια ταύθϊοαύοη, ' ου Υ αρρτοδαΐοη άος Ιπίότοςεόσς. Ο©ΟΝΝΕΝΤΙΟΝ ΞύΒ ιΕ ©ΟΜΜΕΒΟΕ Ου ΒΙΕ ΟΕ 1986 ΡΒΕΜΙΕΒΕ ΡΑΒΤΙΕ - 6ΕΝΕΒΑΩΤΕ& ΑΒΤΙΟΙΕ ΡΒΕΜΙΕΒ Οδϊοςί ΐο ί8 ρτόσουίο Οοηνάηθοη α ρουτ α) ο ία οοοράταΐοη ίους ίος ποροςίο όυ οοπηπνοτοο άυ Ρό οί άος αυίτος ούτόείος, (υ ί συο ορ6 αοτηιϊότος οΧετοοΜ υτ Ιηβυσηοο =υτ ία ύοη υ Ηά; ) ο ίο σόνΘ|ορρθ…οπι (υ (ίος σάτδαίος οί ά ηυο σ6 ία ρίυς ροσείρίο, ουίτο αυίτος σοη ίος ουίτανος υ αίτιο! ίος ρταθΐαυος αόλϊογαίος οί σϊοςτίτηϊτιαϊοίτος, ο ίους ίος οη ρατίλουΐοτ άο6 πινοπηΏτος Θη αόνοϊορροπνοτί; €) σ6 Αία ΞἰαΡί 1ό σος5 πιατοϊιόάς Ιηίοτηαΐθουαυκ σέτδαίος άατιο Υ Ιηότ&ϊ ο ίο5 πνστηΏτος, ο τοπίοτςοτ ία εάσυτϊό απινατιίαίτο εί άο σοηίεΐδυστ αυ ραγο οπή ! όσοποπίο άόροτκά σαηο Ιπηιροπαηίο α ία ναυίο σοπηνπινοτοϊαίο άος ) ο Ιουττίν υη ρουτ ! 4' οί ρουτ Υοχκαπόουη ο ρτάοεσυραΐουςε άορς πιρτηΏτος ία σοπητηρτος οότόαίας, οί ο) άο υη εαάτο ρουτία πόᾳοςίαΐοη άνοη υη πουναί αοοοτά ου ' υπο σοη νατΐοη αµί όάσοηο πιίαυος. ΑΒΗΤΙΟΙΕ 2 ΠιόάβηΐΏοτιο ΑυχΧ η άο ία Οοτινοηίίοη: 1} α) “©οηεοί“ αθείητιο ίο Οουεοί υ Ιό εοη υό ρά ουτ ίο υ|ό ο 1949 οί πναϊτίοηυ Θη οκίαίουνοο 9; Ρ) “πιοπυίτο“ -άδείατιο ρατίο έ α ρτάσσυίο 1ἣ οκροπαϊουτ“ άόείατιο υη αυαµεοί εἰαϊιί 8 άϊό οοτηΐότά οη νατίυ άο 12; Ή υτ πνοπιδτε αυαυεί Θ 68 ϊ6 οοηίότό οη νετίυ σο 12; €) “©οπιϊό Ή αόείαηο ίο Οοπινίϊό εοπεΉϊυό ©η άο 15; … ΄ ) “Ξουο-Οοπιϊό ο Ι6 ευαΐοη υ πιατοϊιό“ αάόείατο ίο Οοπ ό εουαθµό οη νούίυ ο Υαπίείο 16; €) “οέτόαιο“ ου “εότδαίος“ ίο ΡΙό, Ι άο ΕΙό, ίο Γοταο, Γανοίτο, ίο πιαΐα, ίο π βοί οί ίο εοτΩΐιο αυο Φουίο αυίτο οότόαίο οί 1ου! αυίτο ρτοσυῇ ηυο Ι6 Ο©ουσοίί ρουπα άάδςϊάοη,; ή ή “αοΐια? άδείαηο, αυϊνατί ίο οουίοκίο, Γασΐιαί άο οδτδείος υς Ήτιο άἸπηρούίαθΐοη ου ί αυαηΉίό σο εότδαΐίος αεϊιοϊόδο; 1ή “νουίε“ αδείητιο, ουϊναηί Ιο σοηίοχκίο, ία ναυίο άο οότδείος ου ία αυαηΉϊό άο οότδείος αΐτιοί νουάυς; ΑΒΤΙΟΙΕ 2 Ή Ιοτεᾳυ'“!! ο6ί αυοεύοη ία ρτόεουίο ά'µη ου (υτηιο νοτίο, ! Θ=ί επίουόυ αυο ίοτπιο άθείᾳηιο ηοη ερυήοπιοτί ο6 ασΐιαία ου άο6 νουίος ουίτο ίος φου νοτηιοπιοηίς ΙηΙότασεςός, πιαίο αυ56! ίο5 ου ίο5 ©0η είυς οπίτο άο5 τιόάςροςϊατίς ρτίνός οί όοςε ασΐιαίο ου όος νοτίος οοτυείυο οτίτο υτ τιόςοςϊατί ρήνό οί ίο ) “νοίο ερόεϊα!“ υυ νοίο υ οκίαο αυ πιοίτις ίος άσυν Ήοτο ο6 ουΐΐτασος οκρτίπιός ρατ ίος οκροπαίουτς ριοίνοϊίατίο οί αυ άσιυκ Ήοτο ο6 οκρτίπηό6 ρατ ίο= ρτόσοτίο οί νοϊαηίο, οοπιρίόο εόρατόπηιοτ; Η “απτιόο αόείατιο Ια ρόποςίο υ 1οτ αυ 30 Ιυίτς ἣ “ρυτουνταθίο“ αόείατιο υτ ουνταδίο αυ συ 2) Τουίο πνουθοη σατις ία ρτάοοτίο Οουνοηίοη, άµη ου ο “Ωρυνοτησοπιαυία“ οί τόρυϊδο ναϊοίτ αυεςί ρουτ Ία Οοτπητιυυτηαυϊό άσοηοπνίαµο ουτόρόσητιο Ία Ο©ΕΕ). Εη εουεόᾳυουςο, Ιουίο πιουίοη, ία ρτόσοτίο ©οηνοη ύοη, ο “Ία «ἰαηαίυτο“ ου υ ο όο άαοοορίαθοη ου ου ό“µη σαάθιόείοη“ ου ά“υτιο “αόςϊοαταθουη ά αρρϊεαΐοη Δ Ήτο σοίτα“ ρατ υ αουνοττιοπιοτήί, οοί, άατις ίο ©85 ο Ι Ο©ΕΕ, τόάρυϊδο ναϊοί αυσοαί ρουτ α =ἰατιαΐυτα ου ρουτ α ' αρρθε&ΉΏοη Δ . αυ οπ άο ί Ο©ΕΕ ρατ =00 αυϊοτϊό ολπιί αυο ρουτ ία άο τοηυία ρατ ί ρτοσόάυτο = υΐ οητοίο ο ία Ο©ΕΕ ρουτ ί σ0η ο|αειοπ άυη ασσοτά …τετπωιοπε| ΑΒΤΙΟΙΕ Δ Ιηέοτπιαΐοη, ταρρούς οί όϊυσος 1} Αυκ ἥπο αο αΐ Ποτ ία άσ5 ορίαςΉίο όηοτιφός 4 α6 τουότο υη άο νυος ρίυς σοπηρίεί 8υκ Ου Ορηεσοί οί ά υη αρρούί σοηθτιυ (6 σάαης αότιότα! ο άρς (ερο=Ή οα οοτή οτη νυς ά'α5=υτοτ, τάςυϊότοτηοτι, ί ρτάραταΐοη άο ταρρούίε οί υη όσΐιαηηο άο αίτιοί Ιοτοηυ“Ή ν α ία ρτάραταΐοη 4 ερόάφςλαίος. ά6 οί όϊυσος οπή ίτα 8υκ εότδαίος οί ροποτί δυτ: ία ο Υοίτο, άο ί αάοπιατιάο οί υ πιατοϊιό; Ε) Ιρ= ίαΠς ταϊαϊ ΐα αυχ ροΐύηµος Γαΐουαίος οί ίουτα ουτ Ιο πιατοῦιό €) πουνοάυκ ΙηΙότοσεεαυί οι Υ αοατοϊοεοπιοτί άοο άο όυ είοεκαῃο οί άος ρατθουϊότοπηου! άατις Ιος ραγο Θ άόνοϊορροπνοη!. 2) Αυκ Ήτο ααυαπιοπίοτ α αυατϊό οί α“ απιάθοτοτ Ια ριάουηόος τασεοτηδίόρε ρουτίες ταρροτίς οἳ όϊυσος πιοηθοηιτπός αυ ρατασαταρίΐιο 1 υ ρτόεοτ! απλείο, άο ρετ πιοΐΉτο Δ υτ σταυά ποπιίτο πιοπιίκεος άο αϊταςίο πιοτί αυκ όυ (Ο©οτεοί! οί ά6 οοπιρίόϊοι ίος αϊτοςΉνες Ιουτηίος ρατία Ο©οηεοί εσεείους, ! ο Ι ουαΐοη όυ πιατοϊιόά ηυ! οχκοτοο ίο5 Ίοπεΐοτις ερέοι|ιέ% ά Υαπίείο 16. ΑΒΤΙΟΙΕ 4 (©οτευβαΐους υτ ίσε άνότιοπηοτήα Ιτίοτνοηυς Ξυτ Ιο πιατοϊιό 1} 61 ίο άο Ια ευαθου υ πιατοϊιό, αυ ο Υοχατηση ροτπιαηοτί όυ πιατοϊιό υ“ οη άα - απίςίο 16, οΞί! α'ανία συο άσο άνόποπιοτία υτ ο τηατοδιό οότδαίος οουί σο παΐυτο ροίοτ ριόλµµσΐίεο αυκ Ιηλότδϊο σ6 ου 51 άστοία όνδηιοπιοπία οοτή εἰατιαϊόο Α ΥαΏουίοη όυ Ξουο-Ο©οπιϊό ρατ ίο Οἰτοςίουτ (ο 58 ρτορτα ου Α Ια άοιπιατηάο ο Ιουή όά (©οτιοοί, ίο τουιά Ιπιπιέσϊαϊιοτηοτί εοτηρία αυ Οοπηιϊόοκόου! ! ο οη ηµο=Ήουη. ίο οη ΙηΙοιπιατί ο Ί εούο ίο Οοπιϊό οκόσυ , #οηή ουϊότοτηοτ! σοπηρίο όο ελτοοηείαποος αυ! οοτά ο ηαίυτα Α ρούίθτ ρτό|υσιοΘ αυχ όος 2) Ιο Οοπιϊό οχκόσυ ! =9 τόυηΗ σατιο ίος αχ ίουτς ουντ ρουτ αυαίγεθτ όνόποπνοτίς οη ηυο=Ήοη ©ο1, ο“ Ιο αρρτορπό, Θυ Ρτόεϊσοτ! άυ Ο©ουεοί ο υτιο υ ρουτ οκαπίτισι. Ι οΠυαΐθοτηι. ΑΡΤΙΟΙΕ 5 οοπηπνοτοίαυχ οί καυσ=εασίοτηις αρόςϊαίος 1) σοπνπιοτεία!“ αόείατιο, 8υκ ἥτιο ό6 Ί ρτόεσοηίο Οὦοη νοτήίοη, Ιοιυή οοηίοτπιο Α ία αάΐηθοη ἥαµυταπί Α Υαπλςίο 2 οί φουίοτπινο ρταϊΐαυος οοπηπιοτείαίος υουοίος όυ Δ Υοκοϊυεοίοη άοε υαυοεασίοτιο νίεόσο αυ ρατασταρίιο 2 άυ ρτόσοτή 2) “Τταυεασίίοη ερόςϊαίο“ αόείαηο, 8υκ ο Ι ρτόεΘπίε (©ουναηίοη, άος άϊόπιοηίς, ρατ ίο αουνοτηιοπιοπί άυη Ιηότοοεό, τιο 20ή ρας εοη αυχ σεοποπιετεϊαίος υδ5υοίίος. Θ6 8) ίε= νουίες ά άατις |εεαυΘΙ|Θε. ρατ ουΐίο ά“ σουνοτησπιετίαίο, ίο ίαυχ άἸηϊότδι, Ιο αόίαι ο ραϊοπιουί ου αά'αυΐίτος εουάΐθουης Θ 200! ρας εοπίοτπιος αυχ αυχ αόϊοϊο ου υκ οουάϊΏθουις ρταϊαηµάς «ατιο ίο σοπητηρτες ουτ ίο πιατοϊιόά πιουσϊαί; Ρ) ίαε νουίος Ιοεαυοΐίος ίας πόςρεεαίτος ά ΓοροταΉοη ορίσοηυς άυ αουνοτήοπιουί ά οκροπείουτ 20υ6 ίοτπιο ά'υη ρτόὶ Ν6 Δ άσ5 οότδεαίοε; 6) Ίο5 νουίος οη σάονίοθ= υ τί Υτατι&ίόταθίο= τ οουνοτµξίος ση οηπιατοϊιαυάλορο σσούτιάσς ά όΐπο σαυο Ιο οκροπαίουτ; ) νουίας οηνούυ ' αςςοτάς σοπιπιοτείαυχ άνος αττατιᾳοτηιστίς ερόςίαυκ άο ραϊοπιετή οοπηρίος ο εοτπιραυΞάΐΏΐόυη εερτνατί Δ τόςίοι υΠαϊόταϊοπιοηί ίος υ πιογοη άο σοαυί οί ίο πνοτηρτο οκροπαΐίουτ οί ίο Ιποροτίαϊσυτ υ6 Ι νουίο 20 εοηεϊαότδο οοπ1πιΘ αγαΓΙ η οαταςίότο είαί; ΑΒΤΙΟΙ Ε 5 (αυµα) ©) ίο6 ορόταθοτις άο έτος: ἣ αµί τέάσυθου! άο Υτίοινοηθοη άο ί Ιρεηµοΐίος ίος οδότδαίος 20! όςϊιαηαόος ά άσο ρχ αυίτος αυο οσουνς αυ! 20ή ρταθαυός =υτ ε πιατοϊιόά πνουάϊαὶ, ου αυί ε αυ ΉΉτο άµη αουνοπνοπιουία!ί α“ 61 ? άο οότόείος ορόταϊΐοη ο κος σατις Ιααµοϊο ίο ραγο ο αοεΉπαΐοη ἥυσίο σότδαίος η' αδεϊατό άατις Ί6 οοτίταϊ άο ίτος; ΄ ᾗ υη άοη α6 οέτδαίος ου υη ο σότάαίος αυ ηογρη ά'υτιο αἰάο αοοοτάόο ερόςϊαϊοπιοτή Α εοί αΐΐοὶ ρ&τ Ι6 οκροπείρους; ΄ ) αυίτος σεϊόσούος άο αυόο ίο Ο©ουιεοίί οί αυ! όϊόπηοτίο, Ιηίτοσυΐΐα ρατ Ίο αουνοτηοπιοτά ά υη Ιτότοεεό, αυί ηο Ξ0ηί ρας οοτΐοτπηισς Θυ ρταΐηυος οοπηιπιοτοίαίος υ=υοίος. * 3) Τουΐο σεουίονόο ρατ ίο οκόου ! ου ρατ υπ. πιοπηδτο οη νυς ' όϊαΒίε 51 υτνο ίτατσαςΉοη οοτιεΉΐυο υη ας ΐοί σοτητιοτοία! υ 2ς υ ραταφτάαρίΐιο 1 ου υι ψαυσοαςΐίοη ερέςϊαίο συ 2ς όυ ρατασταρΐιο 2 άυ ρτάσοτί απίςίο ρατ ί Ο©ουισοείί.ΑΒΤΙΟΙΕ 6 Α σ6 - ©οηάΠίοτις σ6 ίανουτ 1} Εα5 ά οΉοεςΐυοτ Ιουίος αησαςίίοης Α … Ορς σοπάϊους ο ίανουτ ρούίαπί Ξυτ ί6 σότδαίος σο πιατίότο Α Ιουή ρτόϊµαϊοο Α Ιά αιτυςίυτο ο ία ρτοσυς Ήοη οί (υ Ιηοτηαθοτυια!. 2) Α ερίο ἥη, ίος οί ίος όπεϊαίτος ρτοηστοηι ίος αµί οἹπιροσοπί ρουτ Ταίτο Θη 50Π6 υΘ ίο5 ά (6 εοτικί Ή ίοτις άο ίανουτ ' αξουϊοπί νοτίος ρτόνϊαϊρίσς οη Γαθεθηςο σοϊοϊος οϊτόευϊοηίοη υπο ίΞΐοη άο ία ου σ6 είοςκο σατις ο Ρόπδϊεϊαΐτο. Ό6 Ίρίος πισε=υτος σοντοηί, οη ο6 αυ! σούσστης ίος ραγς αυί δοπί σο ί ΕΑΟ, όίτο οοπίοτπιος αυς οί αίτοςΉνος ο Ια ΕΑΟ οη πιαϊότο ' ο6 οκοόσοτίς αίτιαί αυαυκ οδίίααΐουης άο5 ζ6 Ια ΕΑΟ οη α6 οί ρουττοπί αϊερο&ότ, οπίτα αυίτος, αυ'υη πίνοαυ αόϊοτπιϊτιό οοτηπηοτςίαίος ο οότδαίος, ίο ραγε Ρότιόϊείαίτο, συτ υπο Ραδο αἰοβαίο ρατ Έηι Τοτπωϊατί ου σΘη οο Γίνοαυ, ! ο Ιοπίτ ρίοίποπιουί σοπηρίο υ νοίυπις ζο5 Ιπηροπαύοης οπο ςίαίος αυ ά'µπο άος ιοηιίατηςσ5 τόσοηΐος ΓυΉθεαΐοη οί σος ἱπιροπίαύουις, αίπεί αυο Ι όφοποπίαυε υ ραγο Ρόπδ&ϊΒεϊαίτο, ποϊαπυπιετί ο Ια εΉυσΐΏοη = 56 βαίαπςς ραϊοπιοηίο. 3) ασ5 ορέταΐοης ' Α άσς ε Τανόυτ, ουίτοτ ση οοη ανος ίος πιοτηθτος οκροπαίουτο νετήσς είαίος ρουπαϊοηί όΐτε ρατ σ6 ύταησαςύοης, αυλατί ΄ συο ροσείρίο αναηί ο ίο= ηέςε55αίτος άνος ίο5 ραγο 4) ε εροτόϊατίαι 18 ρέπλοςϊαµοπιοτί αυ Ο©οπεσί Ξυτ ίσε ηουνσοαυς οη ο απσαςίους Α ζ6 Ήοτς (6 ίανουτ ρούατήί συτ σ6 ΑΒΗΤΙΟΙΕ 7 Νούθεαΐοη εί 1} ίο6 τέςυϊδτοπηοτή οί ίε (Οοτισοίί Θτιτος Ιαίτο ρουτ εὕιάηµο ία σἰασύηςΉοη οτίτο οί &ρόφϊαίος, ίσ5 οκρόσϊθοης ο οδτόείοε ρατ ίος €ί ίουίος σο εότόαίος Θη ρτονο ΓαΓσς ο ποη| αυτος/οίτο όςαϊοτηοπί, άατιο Ια τησευτο ό ροσείρίο, Ιουίοςίος οΉοςίυόος ρατ ά σ αυίτος 2) ρ6 α6 Ι τιοςυτο (υ ροσεϊβίε, ίο=ς ΄ υ6 ίο Οουσεοίί ρου! σοιπιαηιάστ σοηισοτΓιαΓή ίουτ οΐτο ο ίσουτ αοπιαυάο άο εέτδεϊ&ς οι =ἰατιαϊοπί σατιό Ιατάοτ ίουίο πιοάϊβεσαΐοη ά6 ίουτς ροϊίᾳυος πιαθοηαίος οη πιαθότο ο εότ. όαίες. 3} ΑυΧ ἥτις υ ρτάσοη! απίίςίο: 8) ί6 αύτοσεσηί 8υ Οίτοςΐουτ τους ίος τοη αυχ αυατιϊϊός άο εότδείος αγατή οί ο νουίος οί οοπηπιοτοίαυχ οί ο ίτατσαςΉοης ερόςίαίος, Οοπ ί Θη ίοεΉοη άο 506 οοπιρόϊοπςσς, ρουτταΐ ανοίτ γ δοπηρτία: ἣ εη = ηυί ίος Ξρόςϊαϊος, ίος ο ΄ οσ6 ίτατσαςΉουις ί6 ίο6 είασεοτ Ξρίοη εαίόηοπος αόϊτίος Α Υαπίίςίε 5; ἣ) Ιες - άόϊαϊε ίο ίγρεο, α εαίέςοπε, Ιο “αταάο“ οί ία αυαϊϊό όοε εότόαϊος οη ΑΒΗΤΙΟΙ Ε 7 Ρ) ίος Ιοταηυ'“Ή5 οκροποπί ά6 οότδαίος, 20η! ίουυς ('ρτνογοι υ Οἰτοςίουτ ίους τοία Ήίο ά - Ίουτα ρτίκ Α Υοκρούαίοη αοτή Ιο (Ο©ουιοσίί ρουτπταή ανοίτ Βαδοίτι; €) Ι6 ©οησεοί τόαυϊότοπιοπί σ6 Ξυτ Ιο6 Πταίο τατσερού ση ρουτ Ιο6 σότδείος, οί ο6 50Π ίοηυς άο σοπιτυυπίηυοτ αυ (Ο©ουσοί ίους τοησοίατιοπιοηίς εοπιρίδπιοηϊαίτος αοη! Η ρουπταί ανοίτ 4) 5ί υηο σότέείος αττίνο αυ ραγε όο Οοούηαΐοη ἥηαίο αρτός τονοπίο, Ράδ5άΏ6 ου Ρουαίτο α6 υη αυίτο αυο σοτή Ι εότόαϊο ο6 οτί αἰηαίτο, ίος Ιουτηίσσεοτί όαπ6 Ιουίο Ι όυ ο6 τοησοίαποπιουίς ροππιοϊατή α'οητος/είτοτ | οχροη Ιαπί υ υτ ίο σο Οσαύπαΐοη Πταίο. ίο οσ6 ( υπο τονοπίο, ί6 Θυ ρτάσοηί ρατααταρίιο ο οπ οί ία ο=ί όυ ραγς α'οτίαίπο ροτισαηί Γαυυόο αΩΠοοίο Θη 5) Ι© µη τδςϊοποη! εοηςοτηαΓί ίος Ήοτις ©1 Ι06 αοτή Η οί άατα ίο ρτόοοη! απίςίο. ©ο τάςϊοπνοηί Ήχκο ία Ιτέσµοτιςς οί Ιος πνοσϊαϊτός ουίν απί ©Θ5 πούθεαΐοη αοϊνοπί όίτε οί Ιοες ά έαατα. |.ο Ο©οπεοίί αιτέιο Ι ρτοςόσυτο άο πιοάϊβεσΐοη 05 τοαϊαίτος οί τόϊανός οπ ! άε=υτο Ι ίουυο, αἰταί Ωυµοίος πιούος αοτόςϊοπνοηι ο αϊΠέτοηά ρουνατί άσσι 5ί µη πιοπιδτο σοΐασοη τόρόϊέο ©ί Ήοη αυχ ο Θη νατία άυ ρτδσοπί απίςίο, Ιο οπινό οκέςυθί οπΩ&η6 σ ο0η5υΠαΐους& ί ση αΠη άο τοπιέαϊοτ Α Ι ΑΒΤΙΟΙΕ 8 ΠιΗότουιάς οί ρίαίτίες 1} Τουί αϊΝότοτιά ταϊαύί Α ΓΙτιοτρτέϊαύοη ου Δ Γαρρϊεαΐοη ο 18 ρτόσουίε Ο©οηνουίοη αυ! π'α ρυ δίτο τέςϊέ ρατ νοίο άο τιόαοοϊαΐθοη σ5ί, ά ία σοπηατισίε ο 1οιή αυί ο5ί ρατίίε αυ αόϊδτό. αυ ρουτ αέςίαίοη. ο 2} Τουί πισπιΏτο αυί αυ6 265 ΙηΙότδις ση ί ηυο ρατίίε ά ία ρτόεσηιά Οοηνουίοη εέπουσεσιπιου! Ιέοές συ αυ'υη ου ρίυαίουτε οπί άο5 τησοόουτος άο παΐυτο ά ΟοπιρτοπιοΉτο ίο Ιουοθοηπιοτηστί ο Ια ρτόσοπίο ©οηνοηΉοη ρουή ίο Οοπεσί. ίο (Οοπεείί σοπευίο ίος . ΙΓίότοσεεός αΐη ο τόςίοτ ί αµο=ύοη. 51 Ια αυσείοη Π'ΘΞί ρα5 τόςϊόο ρατ ου5 ίο ρίυς αναηί Ια οί ρουί τοσοπιπιατισαΐΉοης ανχ ΡΕΗΧΙΕΜΕ ΡΑΒΗΤΙΕ - ΡΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ΑΟΜΙΝΙΞΤΒΑΤΙΝΕΞ ΑΒΤΙΟΙΕ 9 Ου Ο©οη=εοί ) ίηϊοτπιαθοτιαϊ υ Ρίά, οηνοπυ ο Αφςοτά ΙηίοπιαΉΐοτια! υτ ίο Ρίά άο 1949, οουίπυο ά οκϊοίοτ αυχ ἥτια σο Γαρρϊεαΐοη ο ία ρτδεοηίο ανος Ι σ©οτη ίες Ρρουνοίτα οί ίο= Ιουσΐοτης ρτόνυς ρατ ΙαςΐΏο Οοηινοπίΐοτι. 2) ίεος ρδουνοτή όίτο σιικ συ ©οησοί ρατ αόϊόςµές, σο= οί σ6 3) Ε= 6 υη ρτάΞϊοηι. οί υη αυ! το=ίοτή Θη υπο αυηόάο |.ο Ρτδαϊαοτ! τιο Ρρας συ άτοῇ όο νοίο οί ίο ο ΙουΐΏ ρεε συ ατοη σΘ νοία ί ίοησΉοη άο Ρτά=ϊαάοτι!. ΑΒΤΙΟΙΕ 10 Ρουνοίτο ο ίοηςΐοτις σ 1} Ιε άϊαδί 50 τόςϊοπηιοτί Ιηόπουε. 2) ε Οουιαοίί Ήοτή ί6 τοςίαίτος ρτόνυς ρατ ίο6 ΉΉοτις ο ία ρτόσεηίο Οοηνοηίοη οί ρουί Ιοηίτ ίους αυίτος ίτος αυ'! υρ6 οουθιαϊαδίος. | - 3} Αη άο ρουνοίτ 5' ασαυΐΉοτ ο 505 οη νοτίω ο Ια ρτόσοτίο ίο Ο©οπεοί σοπιαυιάοτ ίος εἰίαΐο Θί ίος ο ! 8 Ροσοίη, Θί ίος πΘτηθτος ά ίος ] δου6 τόσρινο σος αίαρο=ίΏους υ ρατασταρίιο 2 ε Υαπίςία 7. 4) ίο ρουί, ρατ υη νοίο ερόςϊαὶ, αόϊόᾳυοτ ά Γυη αυοίοοηςᾳµε ο 505 ου αυ οκόσυ θ γοχκοταΐσο σ6 ρουνοίτα ου Ίοπςΐοτς αυίτος συο Ισ6 ρουνοίτς Θί αυίναηία: 8) τόςϊοπιοη! αυο=Ήύοτις αοπί ύταϊο Υαπίςίο 8; Β) τάοχκαπση, εουίουπιόπιοτηι Α Υατίϊςίο 11, σ νοίχ | απτιοχόο; 6) άδϊοιτηίτιαΐοη όος οκροπίαίουτε οί άε5 Ιτπηρούαίουτς εἰ σ6 νοχ Δ ? απίείο 12; () ό όυ Ο©ουιαοίί αυ ραταφταρίιε 1 ο Υατίϊοίο 13; 6Θ) ποπίπαΐθοη άυ ΘχέΧυΜ αυ ρατα αταρίιο 2 ο | απΠίςίο 17; ᾗ συ Ρυσᾳοί οί α6 σος σοπίοτπιόπιουί ά Υατθείο 21; ευαρουείοη άτοϊα ο νοΐο ά'υη σουηίοτπιόπιατι αυ ρατααταρίιο 6 σο 21; ΄ Η) αοπηατιάίο ίαΝε υ Ξεστάϊαίτο αότιόται! αο ί ε υτ6 οοτηίότουςς ο εοηίοττπιόπιοτή ά } 22; ΑΒΤΙΟΙΕ 10 ἣ 4' µη υ (Ο©ουεοί οη σο ! 30; | τοσοπηιπιαησαΐοη α΄απιουησοτπηετί Α Υαπίοίο. 32; κ) ρτοτοηαΐοη ου Ήτι ά6 ία ρτόσεοπίο Οοηνοηίοη οτι νοπ ο Γαπίείο 33. ο ρουή ά πιοπιογί ταρροίοτ αόϊόφαΐθοη ο ρουνοίτς Δ ία πιοαλοτϊό άος νοίκ οκρτίπιόος. 8) Τουίο άόςίείοη οη νούυ ίους ρουνοίτα ου Ήοτςε ρατίο ©ουεοί, οοηοιπιόπιοτέαυκ αϊορο=ΐίοτις υ ραταατάρΐιο 4 όυ ρτόσοη! ατθείο, ε=ί Δ ο ία υ ά Ι ο οή άατις ίος αλόίαϊα συο ίο ρτοεστί. Τουίο αλόςϊείοη αυ ου]οί ο Ιαςµοΐίο ! ρας ρτέεσηϊό σ σ τέοχαπηοη άατις ίος αόϊείο ρτοσ=οτίία ο ίους ίρε 6) Ουίτο ίος ρουνοίτο οί ίοηεΐουης ία ρτέσοηίο ί& άος αυίτος ©Θί ίος αυίτος ηόςσεσαίτος ρουτ | αρρίσα Ήοη σ6 Ια ρτδεοτίο Οοηνοηίοη. ΑΒΤΙΟΙΕ 11 νοίχ ρουτ } οπίτόδο οη νίσυουτ εἳ ίος ρτοσόσίυτος 1} Αυκ ἥπε σ6 Γοτπίτέο νίσυσουτ ο ία ρτόεοτΐο ©οηνεύ Ήοη Θτι νούυ όυ ραταφταρΐιο 1 άο Υαπίλείο 28, εὕιαηµο πιετίαόθοπί ίο ο νοίς αυ! Ιί ο=ί ( 24) Αυκ ἥτιο σο ία ἥχαΐοη άοο σοηίοτπνότηοηή ά Υ αΠίςίο 21, ίος νοίκ άοο 20 Ιοηάόος =υτ εοίίος όσς | ουίοπισυ 8) ίοτε α6 | ουίτόο οη νίσυουτ ζίο ί ρτόσοηία Ιο (δουσεοί τοαϊϊοϊύδυο νοίς σατιο ! αυύΘχο οτίτο ίο6 σουνοτηιοπιοηίς ηυ! ούή αόροσό άσο ο ταΉΐιεα Ήοη, ου ά αρρτοδαθοη ά6 Ι ρτόσουίο Ήοη, ου άσος Α Ο©οηνοηίύοη, ου σσ5 6όείαταθοης ' αρρϊοαΐοη ά α Ιαςί ο ©οτινοη Ήοτι, 8υ ρτοταία όυ ο νοίκ άόϊοηυ ρατ οὕασυτ άο πιΘ…ΌτΘε τιοπνπιός ' Ε) αρτός ? ουίτόο οη νίσυσουτ ο ί ρτάσοηίο Ο©οτηινουηθοη, Ιουίος ίο= ίοίο αυ'υη σουνοτηοτηοηί αονίοηι ρατίο Α ΙασίΏο ©οη νοιηΉοη Ου άο | ίο ίος νοίχ ο6 αυίτος πιοπιδτος αυ ηοπιΏτο ο νοίκ αόϊοηω ρατ εὕιασυη άο5 τιοπητηός Γ αυτιοχο; €) #οίο 8τ6 αρτάς οη νίᾳυσυτ = ία ρτόσσηίο ©οη ναηθοη 61 Ιουίος ίσ= οί ηυο ί ρτάσοτίο ο6ί ρτο τοςόο οη νοπ συ ρατααταρίιο 2 άο Υαπθείο 33, ί6 Ο©ου=οίί τόοκχαιτίτιο οί ρουή αἷυ=ίοτ ία άος νοίχ σοε πνοπιΏτος πιοπηνπιός σάατις } απτιΘχο. 3) Αυκ αυίτος ς ο ο ία ρτόεουίο ©οη νατιΐίοτι, ίρε νοίχ τισοπηΏτος Ξ0τή τέρατίίος αυκ σο Γαπίςίο 12. ΄ ΑΒΗΤΙΟΙΕ 12 σος εχροπαίευτα οί πιΘ…υτεε Ιπηροπείουτς οί τάρατθθοη ο ίουτς νοίς 1} Α ία ρτοπύότε αυ'“Ή} Ήοτί η νούυ ο ί ρτόσοτίο Ι6 Ο©οτιεοίί αόοϊάο αηµοία ΞΘΙΟΓ Θκροπαίουτς εί τηοπνΏτος οοτοτί Ιτηροπαίουτο 8υχ σ6 |.© αττόίο οοΉο αόοϊοίοη Θτηι ΙΘηατΤί όο ί «ἰτυςΐυτο ο6 όςΓιαυςες σο Ρί6 σο οσ6 συο οκρτίπιό ρατ 2) ΑυΞΞΠόΙ αυο ίο 3 αόςϊάό αυµοίο οοτήί τηιΘτηθτος οχροτίαίσυτς οί Ξ0πί τηοπηδτος Ιπιροπαίσουτε ά6 Ι (©οηνοηίοη, 166 πησοτηΏτος Θκροπαίουτα, Ξυτ ί ὕαδο νοίκ αυ ίουτ 20ή αΉτίρυόος ση νατίυ ο } απίλείο 11, αϊνίσοηί οτίτο συκ ίος νοίχ σος οκροπαίσυτε, τόδοινο άάο5 οουά ϊΐ ίοηο όηοηισοόος αυ ρατααταρίιο 3 υ ρτόεοτί απίίείο, Ιπηροπαΐίουτε Ίουτο νοίκ ο Ια πιόπηο 3) Αυκ ἥτια σο ία νοίκ σοπίοτπηότηοτή αυ ρατ 2 άυ ρτάσοηί ίοε οκροπαίουτο ουσοδτησίο 1.000 νοίχ οί ίος Ιτπηροπαίουτο οη=οπιδίο 1.000 νοίκ. Αυσυη τιο αόϊοτή ρίυς ο 333 νοίχ ρηι ηυµο οκροπίείουτ οί αυσυτι . πο ρίυς ο 333 18 σµο Ιπηροτίαΐουτ. Η η'γ 3 ρας όο ά6 νοίκ. 4) Αρτές υτιο ρόποσίο ο τοίς αππόσς ά εοπηιρίοτ ο Γ οηίτόο Θη ο ία ρτόεστίο Οοηνοτίίοη, ίο (Ο©ουεσοίί τόοχκαιτίτιο ία Πείο άσο οχροταίουτο οί ία Πείο Ιπηροπίαίουτο, οηι Ιοηατί εοπιρίο ο ἱηίσοινεηυο σατιο . Ία οίτυςΐυτο σο ίσυτε ο Ρἰά. ! ο6Ξί ρτοσόσό άυη Ι6 τόοχκαιπηοη ιουίες ίος ἱοία ία Οοηνοηΐοη οοίρτοτοηόο Θτηι νατία υ ρατασφταρίιο 2 σο Γαπίςίο 33. Ε 12 5) 81 υτι στι α Ια αοπηατιάεο, ίο ρουή, αυ αόδυή ο ἱουίο ρατυη νοίο ερόςία! σ6 υαυιείότοιία Παίο πιοιπητος οκροταίουτο Α ί Πείο άσρς πιοπνΏτος Ιπηιρούίαίουτο ου άο ία ίπηροτ Ίαίουτα ά ία Βείο άος οκρούπαίουτε, Ιο €86. 6) ί6 ία τόρατίΐθοη σο5 νοίκ ζο5 οκροπαΐουτα αος νοίκ άο5 Ιπηροπίαίουτα ίοίο αυο ία Πείο ο οκροπεαίουτο οί ία Παίο σος Ιτηρούαΐουτς 20 πιοσϊβόος οη νοτΐυ σίος σ ρατασαταρίιο 4 ου υ ραταφταρίιο 5 υ ρτάσοη! απίςίο. Τουίο τιου άος νοίκ οϊοςϊυόο οη νούίυ ό ρατα - σταρίΐιο α6ί οουπί=ο αυκ οουιάΐΏουο άτιοηοόος αυ ραταφταρίιο 3 υ ρτόσοτί ατίλςίο. 7} Τουίος ίος Ίοία αυυη αουνοπιοπιοηί αονϊοτί ραπίο ά ία ρτΟοηνατηίίοη ου ο Υδίτο, ίο τοσϊαϊτίδυο ίος νοίχ άος αυίτος οχροπίαίουτς ου Ιπηρούαίουτς, ορίοη ίο ©86, ρτοροτθοτηιπιοϊοπιοηί αυ ο νοίκ αόϊοηυ ρατ είιαηµο 20υ5 τόνοταο όος οουιά ϊ ΐοτις ότπιοησόος αυ ρατασᾳταρίιο 3 υ ρτόσοτί απίοίο. 8) Τουί πιόοπηθτο οχκροπαίουτ ρουή υη αυίτο Θκροπαίουτ, οί ἱουί πιοιιδτο Ιπιροπαίουτ ρευί υτ αυίτο Ιπιροπαίουτ, ά τορτάσεοτίετ 505 Ιηϊότδϊο οι ά Θχετορτ 20τη ο νοίο Δ υπο ου ρίυείουτς Ου (©ουεοί. πο ρτουνο ευβοατίε ο οσίΉο Θ5ί αυ Οοτεοίί. ΑΗΤΙΟΙΕ 12 9) 8, ά ία σαίε τόυτπίοη υ Ο©οπεοίί, υη η'Θ5&ί ρας τορτάσοηϊό ρατ υη αόϊέςυό οί π'α ρα5 ΡαΡί Ιό υη αυίτο πιεπιίτο ά Θχκοτεετ 200 σε νοίο σ Ιοτπιόπιετή αυ ρατααταρίΐιο 8 όυ ρτάσοηί απίςίο, ου , Δ Ια σαίο ά“υπο τάυπίοη, υη Νυ άο =0ή άτο ο νοίο, 8 ροτάόυ 50 ατοίι άο νοίο ου α τοσουντό, οη ναοτίυ αἰαροςί Ήοη ε Ι ρτόσετιίο οηνουΐίοη, ίο ίοία! ε νοίκ ρουνουί ίος ε5ί α]µεϊό Δ υτ είΉτε Δ εε=ίυί σ α νοίκ αυορουνοτέοκρτίπησι, ά οούο τόυπίοη, ίες πνοπιθτες ί εεί οτίτε ίες οκροπαίσυτο ση ρτοροτίίοη νοίκ αόϊεηποτί. . ΄ ΑΗΤΙΟΙΕΞ 13 Ξίόςρ, δρεείοης οί 1} ίε υ Ο©ουεοί ( οτιτος, εαυή σοπίταίτο σ ©ουισοίί. 2) 2ο τόυτη αυ σουτα ο αππόο αατίοςοίο αυ πιοίτις υτα ἵοίο ρατ σοπιοείτο εί Δ ίους αυίτες πιοπνεηίς 5υτ 4όςίαίοη υ Ρτόοϊαοτί ου οπο άσς αϊοροείοηις ά ία ριόοοτηΐο Οοηινατιΐίοτ. . … 3) ίεο σοηνοάµε υπ6 σεδείοη όυ (δοπεείί οί Ι αοπιατιάο Ιί Θη ίαΐο: 8) ραε οίπα ου ) ρατ υη ου ρίυείουτο πιοτηΏτος αόϊοηαη! υ ἱοία! αυ πιοίης ίλχ ρουτ σοτί όο Γοησεοπηθίε άος νοίχ, ου ο) ί6 οκέάςυ Ή !. 4) Αϊουίο τόυσίοη υ Ο©ουσοί, Ια ο έσατ!, ανατήί αξυ=ίοπιετί όυ άσς νοίκ εη νούυ όυ ρατασταρίιο 9 ο Υ απίλοίο 12, Ι πιΞ]ούϊό νοίχ άέϊίοηυος ρ&ι ίες οχκροπαίουτο οί ία άος νοίκ αάέϊουηυσς ράτ ίος πιστηΏτες ἱπιροπαίουτε ε5ί ηόσρεσαίτο ρουτ εοπαΉΐυστ ίο αµοτυπη. . ΑΒΤΙΟΙΕ 14 Οιάςϊείοτις 1} Ξαυί εουίταίτο ά6 Ια ©οηνοηθοη, Ιο5 αόεϊαίους όυ Ο©ουεοί ά ία πιαϊούϊό αος νοίκ . οκροπαίουτε οί Αία νοίς οκρτίπιάος ρατ ίος πιοιπίΏτος Ιποροπεαίουτς, οοπηρίόος εόρατόπιοπ!. 2) ρτόϊυα6 ο Ι εοπηιρίόϊο Βροπό ' ασίοη άοηή ιουή σατια Γόϊαθοταθΐοη οί | άο 58 οη πιαϊότο ' οί όο ρτίκ, 5 Δ οοηείάότοτ ορϊςαϊοίτο ίο= ελόςίσίοτις ρατ ίο Ο©οη5εοίί Θη νοίυ άο5 ο ία ρτάσοπίο ΑΒΗΤΙΟΙΕ 15 1} ο όιαΡΙ υη Οοπιϊϊό οκόάσυ Η εοπιροεό ο οίκ οκροπαίουτο αυ ρίυο, άϊυς ιουςίος α6 ρατίος οκροπαίουτο, οί ο Γιυΐ πνοτηδτας Ιπιρούίαίουτο αυ ρίµς, άΐυα ίους ίορο α6 ρατ ίος Ιπηροπαίουτο. ί ο (Ο©ουιοοί ποτηπηο ίο υ Οοπ ό οκόου ! οί ρουί πιοτηπιοι υη 2) ίο Οοό ο=ί τοερουσαίΡο σοναηί ίο οί ία αότιόταϊο ! αίος ρουνοίτα Θ ἵοηςΐΉοης αυί Ιω 507ή εχρτοεεάπηιοτί α==ίαπόάς ρατ ί ρτόσοηίο (δουινοηΏοη οί Ιοίο αυίτος ρουνοίτα οί Ίοηςΐοτις αυο ίο Ο©ουεοίί ρουί Ιί αδϊιόᾳυοτ ση ναύυ υ ρατασταρίιο 4 σο ατίθείο 10. 3) ίο6 οκροπαίουτς αυ Οοπιϊό οκόσυ ! οί ίο πιόπιε άο νοίχ ίο5 ἱπηρούαίουτε. [ο6 νοίκ οχροπαίσυτς 5ἰόςρατί αυ Οοπιϊό οκόςυ#ί Ξ0Γ τόρατΐος ουκ ά ί ίασσοη αόςϊου!, Α οουά! Ήοη αυαυςύτι άο οσ> εκροπαίουτο ο αόύοητιο ρίυς άο ρουτ σεύί άυ νοίχ άο ερες οκροπαίσυτα. | 65 νοίς (σ Ιπηιροπαίουτα υ Ο©οπηϊό εχκόέςυΉί τέραπθεος ουίτο ουχκ σο ία ίασοη αυ'“Ήία όςϊσοτί, Δ εοτιάϊίοη αηυ'αυσυη σε ε6 πιοιηίτος Ιπιρούίαίσυτο πο αόΏοτηηο ρίνς ε αυατατίο ρουτ συ Ιοία! άρς νοίκ άο ορ6 πιοπιίτες Ιπιροπαίουτε. 4) ο Ο©ουσοί ἥκο ίας άάο ρτοσςάσυτο α6 νοίο υ όυ οπινό ακόςυ ! οί ασορίο ίος αυίτος ηυ'Ή υΏίο Ίιέτετ υ Ο©οπηϊό Ήτιο αόςϊαίοη (υ Οοτηϊόά ρτίοε ά ία τιδόπιο πιαϊοτϊό σος νοίκ αυο υ6 ί ρτόσοηίο ρτόνοῇ ρουτ ίο οσοϊυί-ςί ρτετιά υυ =υτ υυ6 αυσεΐίοη οοπιδίαθίο. ΑΒΤΙΟΙΕ 15 (συπο) 5) Τουή ποιπηίέτο Ου Ο©ουσεοίί ηυί η'εςί ρας ω οκέςυ Ή ρευί ρατίϊείροτ, άτο ε νοίο, ά ία όο αυσο=ΐοη οπ ο=ί ίο Οοό εκόςυΉ , αυο σοϊµί-! οοτι=ϊάότε υ6 Ιηίότόϊς α6 ο6 200 στι ΑΗΤΙΟΙΕ 16 ο ία υ πιατοϊιό 1} ε Οοπηιϊό οκόςυ ! όϊαΒΙΗ υη σο Ια «Πυα ύοη υ πιατεθό, εοπιροσεόά άσε τερτόεσηϊαυίς άο αίκ οκροπαίσουτς αυ ρίυς 6 άο οίκ 2υ ρίυς. Ι ο υ Ξους-Ο©οπνϊό ο=ί αδειαπό ρατ ίο Οοιιϊό οκόςυτί. 2) ίε οκαπτίτιο η ίους Ιο5 αυί Ιηβθυστί υτ Γέσοποιπίε πιουιϊαΐίο ά εότδαίος οί οοτητηυ τίφµο 566 εοηςίυαίους αυκ Ι ο οί σοπηρίε, άαπο Θχκατπισοη, εοπιπωηίαυός ρατ 1ουί πνοπιδτο υ (©οπεοίὶ. 3) ίο Ξουο-Οοπιϊό οοπιρίδϊο ίος οπουίαΐοτις Τουπίος ρατ ίο αὕτηι ο α ετ Γεκόσςυΐοη ρατ ίο Ξοοτόϊοπα! άος ιἅοΐιος ρτόνυος ά 3. 4)ίο Ξουο-Οοπιϊό ία8 υη ρατθςυΐετ εη νυο άο ροτ πιοίΐτο ά α'αυίτος όυ άο ρατθοίροτ ά =05 5 Ίοτεηυο σοΐος-ς! ροπουί συτ άρς , σο οη πιαϊότο σ6 εότάαίος ου, έτοπιετή σάατις ίο οα6 ο οη αόνοϊορροπιοπί, οσίίο ά6 ίουτα πιοϊοτή οηι ίο6 ο πιοπνΏτος. Τουή υ (©οτιοοί! αυί ρας υ ρουί α5είαίοτ ά 505 τάυπίους ση. 180! αυ'οθεατναίουτ. 5) 16 όπιοι ο ανίο σούϊοτπιότηοτί αυκ ατίςίος ο ία αίτια! συο υτ ἱουίο υΘ6 Ήοη µο Ιο ου ίο Οοό οκόςυ Ώ ρουί Ιω τουνογο. ΑΒΤΙΟΙΕΛΥ Ξοςτόϊαπαί 1} ο αίαροσεε εοατόϊοτίαὶ Όίτος Ίουτ οκόσυθί, οεί =οη ρίυς Βαυϊίοησϊοτιηείτο, οί άυ ροτ εοητιαί πάςροσεαίτο υν ίταναυκ υ (©ουησείί οί ο =05 σοπηϊϊός. ΄ 2) ίε Ο©οτιεοί ίο Οϊτεςίουτ αυί ο5ί αΡίο σ6 Γασσοππρϊεσεοπιοτί άσ= αόνοίµσος αυ ρουτ ! αοϊαρτάσοτίο Οοηνοηθοη οϊσοϊοίίος αυίτος Ιβεΐιος αυ! 2 ασείατιόος ρατ ίο Οοηεοί οί 505 3) ίε ροτεοηπιςί οΞί ποιπιπιό ρατ ίο εκέσυ Ήή οοτηι ίοιτηαυν τόςίος ρατ ίο (©ουεοίί. 4) Η σοπυπιο οουάϊΏοη Φοτηρϊοί αυ Οίτεςίουτ οί υ ροταοητιοί άο τιο ρας αόϊοηίτ ἥηαη είοτ ου ο τατοτιςρτ ά Ιηότόϊ ἥηατιςίοτ ίο ο εότόδαίος, οἰ ο τιο π τοοονοίτ υτ αουνοττιοπιουίου ὠυπο αυϊοτπό οκϊόπουτο αυ Ο©ουσεοί σοε ΙτύτυσΐΉοηις τοία ίνος αυνχ Ή6 ακοτοοτί αυχ ίοτιος ο ί Ο©οηνοηΐοη. ΑΒΗΤΙΟΙΕ 18 Αάτηϊεείοη 1} ©ουεοί ρουή ηοηι-τηοτητα ηύΘ Ιουίο ἱηϊοταουνοτηοπιουίαίο Δ αδεί=ίοτ οη αυαϊιό α'οθαριναίους Α Γυπο αυείοοηαυο άο 506 ΑΒΤΙΟΙΕ 19 (©οορόάταΐΐοη ανος ίοε αυΐτος 1} ίεο ρτουιά τουίος αίαρο=ίθοηις ρουτρτοςά ο εουευαΐους ου σοΐαῦοτετ άνος άσς Ναΐοτιο Ητίος οί 505 οτηστιος, ση ρατθουΐοτ ί άος Ητίες ουτ ίο οί ίε αάνοϊορραπιοπί, οί ανος άσε Ητπίοε ρουτ Γ οί Γατζλουΐυτε, αίτιςί ί σ85 σ' αυίτος Ήοτια άος Ναθουις Ητίας οί οταατίεαΐΐοτις Ιηίοταου νοτησπιοηίαίος. 2) ίο ου όαατά αυ τόίε ρατίουΐΏοτ αάένοϊυ Δ ία ζΟοηίότουησο άος Ναὕοτις υτίος =υτ ίο ο ίε άόνοϊορρεοπιετά άπατις ί6 ο0τπηπηστος άος ο δαςε, ία Ήοτιάτα, αρίοη αυ'! οοηνϊοτί, αυ οουτατί ο ε=ρ= αςίί νΉός οί ο =ρ= ρτοτατηπιος ς κταναί. 3) &1 ίο (©ουηεεί αυοίοοηαηυο σο Ι ρτόεοτίο υη Ιηισοπιραϊδ ό ο Ιοτυιά ανος ηυο άος Ναΐοτις 206 οταάησς σοπηιράϊοηίς ου =056 ερόςϊαϊεόσς ρουνοτί ση πιαθότο α'αοοοτάς Ξυτ ία= ρτο . υς ο σούο ἱηοοπιραθΡί Ιό ο=ί τόρυϊάο ηυίτο αυ Ροη ο ί ρτόσοηίο οί Ι ρτοοόσυτο ρτο Α Γατίςίο 32 ο=ί αρρϊαηυόο.ΑΒΤΙΟΙΕ 20. ΙππινυηΠός 1} ε Ο©οπεοί 3 ία ροταοτηιτιαϊϊό ! ροιή σοτηίυτο άος εοηίταίο, ασηµότίτ οί εόζίοτ άος δίουις ππουβίας οί Ιπηπηιουβίος οί Θείοι οη 2) ο εἰαἰυή, ίος ρτίνϊόπος οί ίος υ συτ ίο όυ Βογαυπιο-Ήτι οοηθηυοτί ά δίτο ραι ΥΑοςοτά τοϊα ϊ αυ οουςίυ οηίτο Ιο ουνοτηοπιοηί άυ Βογαυ πιο-υτι οα Βτοίαφηο οί α“ τίαπάο άυ ποτά οί ίο (Ο©οη=εοίὶ Ιηλϊοττιαϊοτιαί υ Ρἰά, οί Α Ιουάτος ίο 28 1966. 3) Ε αυ ρατασταρίια 2 όυ ατΉςίο 2Θτα Ιτιαάόρουάαη! σο ία ρτόσοτίο Η ρτοτιάτα οοροτηι σατί ; 8) 6ίυη οείσουιείυ οτίτοίο ουναπιοπιοηίσυ υτ σο Οταυιάο-Βτοΐίασηο οί ά“ υ πιοτά οί ίε ) άατις ίο σ6 ου ίο αἰόηο υ Ο©οηεοί η'οεί εΠυό ίο Βογαυτηε-Ώτί, ου €) όαπς ί6 ο6 ου Ιο Ο©οπεοί ' ρκίαίοτ. 4) 51 ίο όυ Ο©οησεί ρίµς σαηις ίο υτ ίο σουνοτηιοπηιετί υ ού οείοϊυό ίε είόδᾳο υ άνος ίο Ο©ουσοίί υυ αοοοτά τοία #1 αυ εἰαϊιή, αυκ ρτίν]δησς οί αυκ ΙπνπιυηΏϊός υ ο 200 ο ροτεοητιοί οί άος τορήσοηίαηίς ο6 αωί ρατϊοϊροτοη! αυχκ τόυπίοτις εοηνοςµάσς βρατ ί Ο©ουσοίί. ΑΕΗΤΙΟΙΕ 21 ἥηατιοίότος 1} ίος άάροηεος σόος αόϊόφαΐοης αυ οί άος τορτΔ =06 σοπηϊός οί εους-οοπινϊός ά ί άος σουνοπιοτηουίς 1 ο5 αυίτος αυ' οηίταΐτηο Ραρρίεαΐοη αο ί ρτάεσοηΐο 20! οουνούίος ρατ νοίο άο ίους ίο= πιοπτος. 13 ο εὕάηυο πιοπηθτο ρουτ εὕιάηυο αυτόο οΞί ἥχόο οη ρτοροτθοη υ ηοπηδτο άο νοίχ αυ! Ιω ρ6ί αΉτλθυό σατις Γ αυποχο ρατ ταρροτί αυ ιοία! ο νοίκ αόίοτιυος ρατ ίος πιοτηέτος Υ όϊατή οπίοησυ αυο ίο α νοίχ ά . εὕιαηµε οΞί οοηίοτπιότπηιοτά αυκ αἰαρο=Ήλοτιά όωυ ραταφταρίιο 2 άο Γατθείο 11, ε άο ία σοπηρο=ίΐοη συ (©ουεοί! αυ πιοπιουί ού ίο Ρυσᾳοί ο Γ αυπός οουείαότόο Θ=ί αάορίό. … . 2) Αυ ο ία ρτοπιίότο συί =υΉ Υοηίτόο οη νίσυουτ αό Ια ρτέσουίο Ο©οηνουίοη, ο (Ο©οτοοί νοίο Ρυσίᾳοί ρουτ ία. ρόάτοσο =6 Ιοιτηίηατί Ία 30 1987, οί ία Ήοη ο πνοιπνΏτο. … 3) 6 Ο©οηεοί, ίοτς ορεδίοη υ“ Ήαηί αυ εουτό υ αουκίόπιο δοπιεε=ίτα σ αυηόο αςΠοοίο, νοίο Ρυσηοί ρουτ Γαηπόο αατίαοίο ευήναπηΐο οί ἥχκο ία ο ρουτ απηόο ααποοίο. ' … 4) ία οοθοαΐοη Ιηϊλαίο αοϊου! τηοπηίτα αυ! αΓιότο Α αυκ άυ ραταηταρίνιε 1 σο 27 ο=ί ἥκέες ρατ ίο =υτ ία ΡΒαδο υ ο νοίκ αυί Ιί αυίδυό, σοηίοττηιόπιοτήί αυκ αϊερο=Ήίοτις σο Γαϊτιόα Β) σ 2 άο 11, οί ο α ρόποσο το=ίατί Α οουτίτ πτ Γαπτπόο αηπεοίο; Ιουϊοϊοία, ίρ= οοΐίοα Ήοτις ἥχόος ρουτ Ίο5 αυίτος αυ Ήίτο σ6 Υ εοίο οη ηΘ ραδ πιοσϊβόες. 5) ίο5 207 οκίαϊΡίος άδς ίουτ 6) α 28 υη άόϊαι ο οίκ πιοίο ά οοπιρίοτ ο ία Δ ίασµοΐο 58 οούεάαΐοη - ρεί ση νούυ υ ρατασταρίιο 5 όυ ρτόεοτήί ίο Οτοςΐουτ Ιί άοπιατηιάο ά“ οΐοςΐυοτ ίο ραϊοπηιοτί ίο ρίυς16 ροσείΡίο. Ξ, ά «'“υµη «λόϊα! σο =ίκ πιοία Δ οοτπηρίοι ο ία σαίο ο σλοτηατυισο άυ , η'α ίουήουτ& ραςνοτοό 58 2Θ5 ατοϊε αονοίο αυ Ο©οπεοίί εί αυ Οοό οκόςυ# ! ευεροτιάυς ΙπΙόατα! αο ία 7) Ήτι οπή ίος ατοΐα σ6 νοίο οηί άϊό οπ αυ υ ρτάσοτή απίςίο π'ο=ιρτίνό ά ο =05 αυίτος ηί αάςθιαταό όο =05 οὕίαα αδςουϊατή ά ία ρτόσεοπίο Οουνοηίίοη, & πινοίτιο συο ίο ©οη π'οη αάςϊίο αίηςί ρατ υη νοίο αρόςσια!. Η ίουηυ ά6 νοτεοί 58 σοθεαΐοη οί ο ίασε Α ιουίος 505 αυίτος οί ααΐοτης ἥηαυαώότος αάςουϊαηί ο ία ρτάσοπίο Ο©οτυνοηΉουη. 6) ιο (©ουσοίί ρυθίίο, αυ άο οὕνσηυο αυπόο αςτίοοίο, υυ όϊα! νότβό άας τοσούος αυσαϊεεόος οί άο= αυ άο Γαηηός ααύοοίο 9) ο (Ο©ουοοίί ρτουιά, 58 Ιουίος αἰοροςί Θη νυο όυ τόςΙοπνουί ο 50 ραδοί οί ο Γ αΏοςίαΐοη =οη ασύί οί ο 505 ατοϊίνσα.. ΑΒΤΙΟΙΕ 22 * Πιερο=ίθοης Αη Γαρρτονϊαϊοηηιοπιουί ρη Ρό οίση αυίτος σότδαίος Ιπιροπαίουτα αίτιαί σο5 ρουτ ίο Ρίό Θί ίος αυίτος οότδαίος σος οκροπίαίουτο Α ο ρτήίκ . όηυϊΠαδίος οί εἰαβίος, ίο οκαπηίπο οη ίοπιρε ορροπίυη Ια ό α'ουίτορτοηάτο ία άυη πουνοί ασουτά ΙπΙοττιαθουάί ου άυηο σοηνευύοη α όσε σλορο=ίθοης Ι.οτεηυ! αρραταΐ αυο Ιασίΐο ο=ί ευ=σορίξίο σ αδουΐτ, ίο (©ουεοί ρύίο ίε αότηιότα! ο ία Οουίέτεηςς άος Ναΐίοτης Ηπίες ίο ε ί αάνοϊορρεπνατί σε υπο εοπίέτετιςς ά . ΤΒΟΙΞΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΟΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ΕΙΝΑΙΕ& ΑΒΗΤΙΟΙΕ 23 1} ίο Ξεοστόϊαίτο αέηάτα! ο όες Ναΐους υτίος αόεϊαηό εοτΌτπις αάόροςαίτο σ6 ί ρτόσετίο ὦοηνεη Ήοη. ΄ 4} Ιιο αόρο=ϊαίτο ποΉθοτα ά 1όυς σουνοτηιοπιοηίς οί Ιουίο οἰατιαϊυτε, αρρτοδαΐοη, αρρίϊεαΐοη Δ Ήύτε ρτονϊεοίτε ε ία ρτάδστίο οί ἱουίο Ιουίο πούθεαΐοη εί τοςυς σοηίοττιόπιουί αυν Γαπίςίο 29 οί ο Γατίςίο 32. ΑΒΤΙΟΙΕ 24 ί& ρτόεοπίο ουνοτίο, αυ «ίδαηο «ο ΥΟτααηί=αΐοη σος Ναΐοτηις υ 1οτ πια! 1986 αυ 30 1986 ά ία εἰατιαΐυτα τιοπνπιός σαης εί ο ἱοιή αουνοτηοπιοτί = ία άος Ήτίες ουτ ί οί ία αόνοϊορροπνετ!. ΄ γ ΑΒΤΙΟΙΕ 25 αρρτοδαΐοη 1} Ε ρτόσουίο σ=ί ά τα ά Γ ου Δ αρρτοδαΐΐοη ο άοε αουνοττιοπηοπίς τιαϊαίτος οοηίοιτηότηοτή ά 505 ρτοσάσυτος ραταΐτα 2} ίο6 άο ά'ασεορίαΉοη ου ά'αρρτοδαΐοη αόροεός αυρτάς υ ίο 30 1986 αυ ρίυς ίατά. 16 ρουττά ασςοτάρτ υΘ ου ρτοϊοηςαΐοτις σε αόϊα! Α ιουί αουνετηιοπιοηί =ἰατιαϊείτο αυί π'αυτα ρας ρ άόροδοτ δοη ά εοίΉο ζλαίο. ί ο 56! ίο αόροοϊείτο ο Ιουίας ί6 ρτο|οηςειιοπε ο αόϊαι Θ ΑΒΤΙΟΙΕ 26 Αρρϊεαΐοη Δ Ήτο ρτονίοοίτο - Τουή σουνοπιοπιοπί οί Ιουί αυίτο αουνοαπηοπιουί τοπιρϊεσαηί ίος Π ρουτ ί ρτόσοτίο ©οηνοηίοη ου αοτή Ια αοπιαηισο σ ο5ί αρρτουνόο ρατ Ίο Ο©ουεοίί ρουή αόροδοτ αυρτός όυ υυο αόςϊαταΐοη σαρρίσαθου ά ρτονίσοίτο. Τουί αόάροσατί Ί6ίο αρρίαµο ρτονϊοοϊτοπιοηίία ρτάσουίο Ο©οηινοηίοη ! ο6ί σοτιοίαότό ρτονϊοοϊταπηοτί εοτηπινο γ ρατίίο. ΑΒΤΙΟΙΕ 27 1} Τουί αουνατησατηοτί πιοπιπιά σατια | ατιποχο οί σουνοιτιο πιοτί τιοπιδτο ο ί Οουίέτουςς όος Ναΐΐοτις υτίος υτ ίο σοτηπνρτος οί ίο αένοϊορραπηοτί ρουί, 30 [υη 1986 Ιπείµς, ά ία ρτάσεστίο άϊαηί! οηϊοτηισυ ίο ©ουεοί ρουί υτιο ου ρτοίουηᾳαΐους αόϊαί - ά ίου σου νοπιοπνοηί αυ! π'αυτα ρας άέροσό Ιπαίτωτπιουί ά εσίίο σαΐίο. 2} Αρτός Ιο 30 η 1986, ίος αουνοτησπνοπία ο ίους ίος Εἰαία ρευνοπί ά Ι ρτέσετίας υχ εουάϊΏοης ηυο Ίε (Ο©οτισεί αρρτορέες. 56 αΐ ρατ ίο σέρόι (άυη Ιπιοίτυπιοηί σ ασϊιό=ίοη αυρτός συ ί άάΠο Ιτιαϊτυπιοτίς α'αάθιδείοη αοϊνοτί αυο ίο αουνοτηιοπνοτή αφρορίο Ιουίες ί οοτιΐΏοηιο ἥκόσς ρατ ίο Ο©οπεοίί. 3) ο6ί 188 πιουΐοη, υκ άο Υαρρϊϊεαΐοη σο ία ρτόσουίο 65 τιοπητηός σατιο Γ τουή άοπί ίο αουνοτηοπιοτί 3 αάϊιόάτό ά 18 ρτόεευίο άαπς ρτοσοίίας ρατ ίο Ο©οηοοί οουίοτπιέιπιευί υ ρτέοοτί απίείο πιοπύπιό σατις ιαάΏο αΓΙιΘχο. ΑΒΤΙΟΙΕ 28 οτηι νίαυσυτ 1} α ρτδεσηίο Οουινουίίοη αυίτετα οη νἰαυσυτίο 1 οτ 1986 5ί, 2 30 µµίη 1986, ο6 Ωουνοτηισοπιευίς αόθοητιουί αυι πιοίτιο ΄ ρουτ σοπί άος νοίκ αδηιοπιθτάος οί άροεά άες Ιπιαίτυαπιουίο άο (άαρρτοδαΐοη ου σ“ ου άο5 σόο|ετετιοηε άαρρϊεαΐΏοη ά ρτονίσοίτο. 2) 51 ία ρτόσσηΐο Οουνετίίοη τι/'οτίτο ρα5 οηι νίᾳυσουτ ©0η όπιοτή αυκ υ ρατασταρίια 1 υ ρτάσοτί ίο6 αυ! αυτοπί σας Ιηείτυπιετυίς άο οαίίοη, ά'ασσερίαΐοη, ου σ ου άσο όςϊαταΐοτς ά“ αρρίεεΉοη ά ρτονίσοίτο, ρουττοτί άδςϊάοι ασοοτά αυ'οΐο ετίτετα οη νίσυσυτ ουίτο ουκ-πιόπιες ου ίεη ρουποπί ρτοτιάτο αυίτο αάάςϊείοη υς ία εΠυαΐοη ίουτ ΑΒΤΙΟΙΕ 29 Βοϊταϊ Τουί πιοιπδτο ρουή 56 τοΐτοτ αε€ ία ρτόεοτίο ά Ια ἥη Φεκ λάθ& ' . ά6 Ιουίο απυόο αατίοεοίο οη οα 500 τοίταϊι ρατ όαῇ υ 8υ πιοίτε ίουτς αναπί ία η ο ! αυυόο ααποσίο Θη πιαία ! π'οςί ο €ο Ι τοϊονό ά ε6 οδϊᾳαθους τέσυθατ ο ία Οοηνοηίίοη οίτοη οκόςυϊόος ία ο Ιαάϊΐο απτυόο αατίεοίο. ©ο ανίοο είπυαηόπνοτί ίο ο Ια αόςϊείου αυ“! 8 ρτίσο. ΑΗΤΙΟΙΕ 30 Εχοϊυείοη 5ί ίο Ο©ουεοίί οουηολυί αυ'υτι 83 ίος αυο Ιί ίτηροσε Ι ρτόσοτίο Ο©ουνοηίοη οί αόςϊο ση ουήτο ηυο ΙηΐτασΉοη οτίτανο. ίο Ιοησϊοητιοπνουί όο Ια ρτόσοπίο Η ρουί, ρατ υµη νοίο οκείυτο Ου Ο©ουοείί. Οουεοίί Ιπηπιόσϊαϊοπιοτί εοΐίο όςίαίοη αυ αόροεϊαίτο. αρτός ία υ Ο©ουσεοί, πινοπηίτο ροτά =3 αυαοϊϊό ο όυ ΑΒΤΙΟΙΕ 31 Ηλςµϊσαΐοη άρς οοπηρίος 1} ο Ο©οπεοί ρτοςόζίο σαηις ίος ηυ“ Ή ά α Παυϊσαύοη ο6 σοπιρίος υτ αυί τούτό ο ία ρτδεεουίο Ο©οηνοπίοη ου αυ! 5 οχκοίυ όυ (©οτεοί! συ υ 3, ο 1ουίο αυίτο τπιατίότο, ορεεό σ βίτο ρατίο ά ία ρτάσοπία ©οηνοηύοη. ίε σοηεεινοίος αόϊΑ νοτεόος ράτ 1 ράΐ οείίοηυ σο τόςΙοτίες ηυ'“! αυ 2) Α ία η ά ία ρτάσοτίο Ο©οηνατίίοη, υτ 56 ί οΠυαΐοη νίοόο αυ ραταφταρίνιο 1) όυ ρτάσοτή απϊςίο '3 ατού ά αυσυτνιο ραύί υ ο ία Βανϊσαΐθου τ όος αυίτος ανοίτε υ (Ο©ουσείί; ! ο ρουή ποη ρίυς ανοί ά εουντίτ αυσυτά ραπίο ω αόΐοΗ ό ΑΒΤΙΟΙΕ 32 1} ίεο Ο©ουεεί ροιυή, ρατ υη νοίο ερόάςϊαὶ, τοσοπιπιαυηάοιτ αυκ ΄ υη απιουάοτηουί Α ία ρτόάεοπίο Οοηναπίίοη. Ηαπιουιαετπιοτή ρτουάτα οΉεϊ αρτές συο Ιο αυτά τοςυ πο θοεαΐύουο ά'ασσεορίαΐοη άο πιοπηΏτος οκροπαίουτε αόϊοηατί ίσ= άάσυχ Ήοτο άοε νοίκ άσς οί σο Ιπηιροπαίουτε, αάόϊσηατί άσουν ΄ άος νοίκ πνοτπηδτος ου ά υτιο άαΐο αυο ίο Οουεοίί αυταΐ ἥχκόο ρατ υη νοίο αρόςίαι. 16 (©ουεοίί ρουή ασείατιοτ υχ υτ άόία! ρουτ αίτο αυ αάροςαίτο Υαπιουσοπηοτι; οί ! απιουσοπιοπέ η'α=ί ουίτό οηνίσυουτά Ροκρίταΐοη ο ε6 αάόϊαὶ, ! οεϊτόρυϊό τούτό. ο Οουσεοί (οηης αυ ί6 τιόςσεσαίτος ρουτ όϊουπιίποτ Ξ! ίο ηοίτιδτο όος ά ασεορίαϊοη τοςυΘς Θ5ί ρουτ άµε Υαπηουσοπηιοηί ρτοητιο οΏοί. 2} Τουί πνετηδτο αυ ποπι άυαµο! ! ΄α ρας όά α 6 ηοΉῇ άυη Δ Ια ααίο ού εείυ- ςί εΉοί ά σοπιρίοτ ο σίείο, ΄' &ίτο ρατίο ά ία ©οηνοηΐοη, ά πιοίτις αυο Ιοάϊ πιοιπίτε α ρτουνά αυ αυΉ π'α ρυ αοςορίστ Γ απιστιάοπηιοηί οη ίοτηρο νουΐυ ρατ ευΐε ο τοτυσοτίτέσς ρουτ ά ίοτπνο 58 ρτοσέάσυτε οί ηυο ίο τιο αόςλϊσο ζο ρτοίοτηιᾳοτ ρουτ οά τηοτηδτο ίο άδία! ' αοεορίαΐουη. ο πιοιπδτο π'οεί ρας Π6 ρατ αυ'!! π'α ρας ΓουΠό ασεορίαΐοη απιοτιάοτηοτί. . ΑΒΗΤΙΟΙΕ 33 Ουτόο, οί η ά Ια 1} ί Θτι νίᾳυουτ µοηυ'αυ 30 [µίη 1991, ά πιοίτις αυ' οίο ηο 520! ρτοτοςόο οη αρρίίεαΐθοη όυ ράατα. αταρΐιο 2 άυ ρτόσοηί απίλςίο ου υ“ π'γ 208 ἥη αυρατανοτί Θη όυ ρατααταρίιο 3 όυ ρτόσοτήί απλείο ου αµ' οίο ο 508 τοπιρίασόο ανατί άαίο ρατ υη πουνοί ασοοτά . οη νοπ ά Υαπίςίο 22 ου -υτιο ηουνοΐία οουηνοπίοη ση νούυ υ απλςίο. 24) ίο ρουττα, ρατ υη νοία ερόάςία!, ρτοτος6τ ία ρτόεαπΘ ©οηνοπίίοη αυ-άοϊίά όυ 30 ζυίη 1991 ρουτ άο5 ρότϊοάος ευφεσεείνος τιο αόρασεατί ρας άουν υ6 εασυηνο. |-ο πιοτπητος αυί η'ασεορίοτί υτο αίποί αόςϊαόο ο ία ρτόσουΐο (Ο©οηινουηΐοη ί6 εανοίτ αυ ά“ ρατίίος ά Ια ρτάσουίο Ο©οηνουΐΏοη ά οοτηρίοτ όυ αόδυι ο ία ράπλοσο όο 3) ίο Ο©ουνεοίί ρουί Α ιουί πνοπιετί, ρατ υη νοίο ερόςϊα!, άόςϊασι ο πιοΉτο ἥη Δ ί (Οδοηνοηίοη & οοτηρίοτ σο ί σάαίο οί αυκ άο οδιοίχ. 4) Α ί ο ί ίο Οουοοί εοηίθηυώ αυοςί αυ'“! ίο ίαυί ρουτ ρτοςόσίοτ ά =2 Πανυίσαΐοη οί ! άίεροσο αίοτς σο5 ρουνοίτο οί οκοτςο ίους Ήους& τιάροσςεαίτος ά ορΐ ἥη. 5) Ιο Οοηερί πούΐε αυ Ιουίο αόέςίαίοη ρτίεο αυ ο υ 2 ου άυ 3 υ ρτέσσοη! απίςίο. ΑΒΤΙΟΙΕ 34 Βαρρούίε ετίτα ίε Ρτδαπιδυΐίο ο ία Οοηνοηήίοη 153 ρτόεοηίο Οουηνοτίίοη σοπιρτατιά Ιο Ρτάαπηιδυίο α6 !Αςοοτά =υτ ίο Ρἰίό όο 1986. ΄ ΕΝ ΕΟΙ εουσ==ίατός, άθπηοΓή αυϊοεός Α εοί ράτ ίουτ αουνοπιοπινουί, οί εἰαπό ί ρτάσουίο Ο©οηνουίοη ά ί αυί οη τοφατά ρ ίουτ εἰατιαΐυτο. ' ΕΑΙΤ Α ιουτος, ίο αυαίοιΖο πιατ πιί ηουί εσύί αυαίτο-νίηςᾳ!οίκ, ίοχίος όο ία ρτόσοηίε (Οοηνετίίοη ίαηςυο6 ατιςίαίοο, οορααηοίο, οί τ ίείεεπι ΑΝΝΕΧΕ . νοα (ίο5 …ο…Ότοε οοηίοτπιόπιοηί Α 11 Αξτίαµο όυ ουά - 11 ΑΙαόπο 14 Αταδίο Ξαουάϊο ' 12 Αταουίίηιο 88 Αυοίταϊΐο 129 Αυλτίοΐιο ΄ 1 Βατθασο 1 Βοϊνίο . ' 6 ' 70 . 286 ©πό όυ . 1 άσουηοιπίαµο ουτοράσητιο 424 >(δο=ία Είοα 4 Όὦυδα ' 2 ΕΙ Ξαϊναάοτ 2 . ΕΩµαίουτ ' ' 4 Ειαίο-υτπία 311 ΕιυΙαυιάο - 2΄ 3 Ιτισο . τ 393326 ίταη 2 ίτας & Ἱετασί 5 . «λαπιαϊίτίγα ατάθε 5 Ε ο ο 185 ΄ Κουηγά 4 Ηδαη 10 Μαΐο 2 Ματος 10 - 2Νοινόηο 15 Ραϊκίαίαη 18Ρότου 19 Βιόάρυδΐηµο ά'Εαγρίο 71 Βιόέρυθίίαᾳυο ατάθδο άο 5 Βιόάρυδΐαηνµο ατάθδο όυ Υόπιση 2 ά6 Οοτόο 20 αοπυηϊσαίθιο 1 Ξυόσο 104Τυταµίο 4 άοο τάρυδΐαᾳυος εοςίαϊείος εονϊόθαµο 129 . 30 2.000 ΟΟΝΝΕΝΤΙΟΝ ΒΕΙΑΤΙΝΕ Α ΟΑΙΟΕ ΑΗΙΜΕΝΤΑΙΒΕ ΟΕ 1986 ΡΒΕΜΙΕΒΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΟΕΕΤ ΕΤ ΟΕΕΙΝΙΤΙΟΝΞ ΑΒΤΙΟΙΕ!ι ΟρΙοι [ ρτόεοηίο α ρουτ ( ρατ υη οπούί σο ί εοτητηυτιαυϊό ΙηοτηαϊΏοτιαίο, ί τόαϊΐεαΐοη σο. ,26 ἥκό ρατ Ια Οουίότουςο όο Υαϊπιοηίαΐοη, υ 25 εὕιαηυµο αυυνός αυκ ση αόνοϊορρεπηοτί υυο αἰάο ΄α πνιοίης 10. π θουης ο ίοηηιος ζ6 ρτορτος Δ ία Βυπιαίπο, ο ία πιαυίότο ρατ ίος ο ία ρτόσοτίο Ο©οηινεηύοη. ΑΒΤΙΟΙΕ Η .1} Αυκ ζ6 ία ρτάσοηΐο Οοηινοπίοτι: 8) ί “Οοπιϊό“ ο5! ίο Οοπιϊό ζο Γαίίο νίοό Α Υαπίςίο 1Χ, ' ) ί& ίρπιο “πνοτπηΏτο“ ραίε Α ί ©οη 6€) Ιο “Ὀλτοςίουτ οκόσου Ή ' ο5ί ίο οκόου Ή όυ Ιηοπιαΐοτια! υ Βίό; ) ί6 “εοοτόϊατία?' ©Ξί ίο υ ζ©οτιοοί! Ιτίοτηια σ ρίό; . Θ) ίας ίοιτηος “σότδαίο“ ου “εότδείος“ αόεϊαηιοτή Ι6 ό, Γανοίτιο, Ί6 πιαΐο, ί ΓΠ ΓοτΩ6, ίο Ξοίς!6, ίο =οτΩΐιο οί ίο ίΖ ίοιή αυίτο ίγρο άο ούτόδείε ρτορτο ά Ι εοησοπιπιαθού Ηυπιαίπο Ί Οοπηιϊό ρουπα αάόςϊασι, ου ίουτο ρτοσυίίο αότνόο, γ οοπιρτία ίος ρτοσυΐίο άο αουκίόπηο οί αυ'“Ή& =οπί ίο Βόςϊοπιοτί Ιηότίουτ, 2ους τόσοινο άος άίεροσ=Ήίους ό ρατασταρίιο 1 σο Π; ' ή Ιο «ίαίο “{.ο.Β.“ εἰατίθο ίτατυοο Δ Ροτά; α) Ιο είαίο “ο.3.1.“ εοίή, οί τοί, Η Ι6 ίοπιο “ίοηηιο“ «ἰητίο 1.000 ἥΙοϊοππιο“αυυάσ“ αόείᾳτιο, οουίταίτε, ία ρόποσίο (υ 1οτ Ιµλθοί αυ 30 µµίτηι. 2) Τουίο πιουίοη ί ρτόσοηίο άυη πιΘηή“ ου σο ο5ί τάρυίδο αυσοί ρουτ ία ©οπηπινυηαυϊό όσοποπτίαυµο ουτορόσηπο οἰ-αρτός ί Ο©ΕΕ). Εύ Ιουΐίο πιοηθοη, ά ία ρτόοοπίο ©οηνοη Ήοη, άο “Ία εἰαταίυτο“ ου Ου “άόρδι άος σο ταυί σαὕοη, ' ασεορίαΐοη ου αά'αρρτοδαθοη“ ου. ου όυµηο “άόςϊαταϊου ' ΜΉτΘ ρτον!ίσοίτο“ ρατ υτ αουνοτηοπιοτί ο5! τόρυϊόο, άαηις ο σ6 Ια ©ΕΕ, ναϊοίτ αυδ6ί ρουτ ία =ἰαταΐίυτο ου ρουτ ία ά Δ Ήκο ρτονϊοοίτο αυ ο ί ΟΕΕ ρατ σοη αυϊοεϊό οοπηρόϊουίο, αλτιοί ρουτ ίο αόρόι άο Γἰηαιτυπιοπί τοηυίο ρατ ία ρτοσόσυτο σο ία Ο©ΕΕ ρουτ ί =οη ελυείοη ('µη ΙπΙοτηαθουια!. ΟΕυΧΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΟΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ΡΕΒΙΝΟΙΡΑΙΕ& ΑΒΤΙΟΙΕ ι . «ος πιοτηθτος 1} ίος πιοπηθτος ο ί ρτόσαπίο Ο©οηνοηίοη 200 σοηνουηµς ο Τουτηίτ ά α αίάο αυχ ραγ= ση αόνοϊορροπιοηί, εέτδαίος, ίοίος αυ΄“οίίος 20υ! Α ο) συ 1 άο Γατίθείο !!, συί δολοτυί ρτορτος ά ία Ήοη οί ίγρο οί άυτιο ασοερίαρίος, ου Υ οη Θερόςσς, ρόουτίος πιοηίατίς απτιυοίο άυ ρατααταρίΐιο 3) οϊ-αρτάς. 2) αρροποηί σοτϊτϊουΐΉοης οτι ραπίατή, αυΐατί ροσείρίο, άυτιο ρίαηϊθςαϊίοη ρτόεϊαθίο, αυο ράγο Ρόπόϊςϊαίτος ά πιέπιε ο ἱοηίτ εοπηιρίο, άσηι6 ίσΘυτε σο σόνοϊορροπιοτί, άυ σουταπί ρτοραδθίο α' αίο τοεεντοηί εὕιαηυµο αυηόο ροτισατί ία αυτόο ο Ία Οοηνοηΐίοη. Εη ουίτε, ίε5ο πιοπηΏτος σονταϊοηί, αυµο ροσείδίο, Ιπιάίαηµοτ ί πιουίαπί ο εοηϊτίθυΐίοτις αυ'“ία οτή ά6 50υ6 σο σοηις ηυο Γόϊόπιοτί άοη ά αλάο αυί η'οςί ρά6 δ0υ6 ίοτπης σ6 σάοη. 3) ί σοητίβρυΐΏοη πιλτίπιαίο, ση όηωϊναϊουί Βίό, ο εὕισαηυο ά ία ο ότουοό Α Υαπθείο ρτοπτίοτ ο5ί ία ουίναπίο: Τουπος Αταοηίΐίτιο 35.000 Αυείταΐο 400.000 Αυϊτίοΐιο 20.000΄ ©αιυακία 600.000 ©οπηπηιυηαυίό ουτορόσηπιο οί 206 Εϊαίο . 1.670.000 Εϊαίο-υτιία ' Απιότίαᾳµο . 4.470.000 ΕϊιτΙαηίο 25.000 «αροη 300.000 Νοτνόςο 30.000 Ξυόζίο 40.000 εχΠ - 27.000 ΑΒΤΙΟΞΙ Ε 11 (ευΏο) 4) Αυκ (ε σ6 ία ρτάσεηίο Οοτηιναοτίίοη, Ιουή πιοτηΏτο αυ! αυτα ασθιότο Δ ΙαςίΏο σοπίοτπιόπνοτή αυκ (υ 2 ο Γαπίλςίο ΧΧ τέρυϊά ὕαυτοτ 8υ ρατασταρίιε 3 υ ρτόάσοτ! απίςίο ανος ία πιίηίτησίε αυί Ιµί άυτά άιά αυίρυόεα σεοποτπηάπιση! αυκ αϊεροδίίοπις σο Γ ατίλείο ΧλΧ. 5) Ξί υτ ο ρουί τοτηρίτ, αυ εουτε απηόο αυεί ίος αυ'“! α οοηίτασϊίόος οηνοίυ αοία ρτόσοπίο οδίᾳσΐοης ο οο οοτήί πιαϊοτόσς Υαητιόο ουϊνατία Ου σο 506 αυ ΉΉίτο σο |επηόο ρτόςόσοπίο. 6) ίο6 όη οότόαίος Ξ0ηή πνίΞρς οη ροΞίθοη 1.ο.Ρ. Ρατ ί6 Τουϊοϊοία, ίος αοηαίουτς 20 ευσουταφός Δ Ξείοη Ωυ'! ίος εούία ο ο ίουτα Θη αυ ο ία ρτόεεπίε αυ-σοϊά άο ία ροΞίθοη 1.ο.Ρ., ραπϊουϊϊότοπηιου! σαης ίος αΠυσΐίοτις ου ίοτεςυο ίο Ράηόϊεϊαίτα ο6ί υη ραγο ά Τεαϊδία τουονυ, Θη αϊπιοηίαίτα. !| αύπιοη! 18! πιοπίίοη υ ραϊοπιοτί . ο σο5 οούίο άαης ίος Γοχόσυΐοη ρατ ίος ά6 ίουτς οθρϊᾳάθουης αυ Ήίτο α6 ία ΑΒΤΙΟΙΕ Η 7 ι.εε ασϊιαία (ε εέτόαίος νιεέε ά α) όυ ρατασταρίιο 1 ' απίίοίο [Ν =οηί αυρτάς άος ο ία Ο©οηνοπίοη τοϊαϊίνο Α |“ ο 1986 οί σο ία ©οηινουΐίοη υτ ία συ Ρί οη νίσυσυτ, ία ρτόϊότουες όϊαπι αοηπάς υχ οη άσε άσυκ οη νυο ο ον ίος οκροπίαΐοης ου ίο= ἱτατιοΐοτπιαΐύοη άας σηι αόνοϊορροπιοτί άουχ οηνοτίίοτς. Εη οΠοςίυαηί σ ασλιαία, ίε δί αάηόταί σ ίαίτε ση αυ' ! Α ία ρατίο αοσ=άΐϊε ασῦιαίο αυτρές άο ράγο ση αόναϊορροπιοτί, οη αυκ οη αόνοϊορραπηοτί όο ία τοϊαϊίνο Δ Υ αἰαο αΏπισηίαίτε. [.ο5 αἰαροΞΐίοης εοροτηισατί Ρα> ο εότδείος ά υη ραγς οη σένεϊορρεοπηατί ποηπιρπινδτε ο Ι ρτάσοτίο Οοηινοηίοη ου ε Ι Οουινοηΐίοη δυτ ίο όυ Βό. Όατις ίους ίες νίοές ί ρτόσοτί Ρρατασταρίιε, !! ο6ί εράςϊαϊοπιοηί ίοηυ σοτπηρίο σο ία αυαϊό, ανατίαησς Θη πιαϊθότε ο ρήίκε.8.1. εἰ σες α Πνταίοοη ταρίάο αυ ραγ= ηυο Ροεοίτς όος ραγο Ρδότόϊεϊαίτος ουκ-τιότησς. - . 66 σοπέΠδυΐίοτις οη αεράςορς πο δρτουί ηιοπηιαϊοπιοτί αυτατή αυσυτιο ρουτ ασίΐισίοτ Δ υη ραγ= υς σοότόδαϊο αυί Θεί υ πιόπηο ίγρε αυο οοίίο ηυο ο 8 τοσυο Α Ήίτο σ αϊπιουίαίνάα ου πνυϊϊϊαϊόταίο ροτυισατή ία πιόπηο αυυόο, ου ροτιάαπί ο6 αυτόος ρτόςόσοτίος, = ία ο αίτιςί Τουτηίο η'ρ=ί ρά6 ουσοτο άρυϊοεέο. ΑΒΤΙΟΙΕ Ν Μοσλαϊ ϊός «ος (σ αίσο αΠπηοηϊαίτο Ε αλάο αϊπνοηίαίτο ση νούίυ ά6 Ια ρτόοεετίε Οοηνοπίίοη ρουπτα ερίοη Γυπιο αυοίσουηςµο ο6 τιοσαϊός 8) άοης ο οότδείος ου άοης οη οερέςσε ά υΉθαοτ ρουτ (6 οάτδείος αυ ρτοΐή Ου ραγ= Ε) νουίσς σοτίτο πιουτηαίο όυ ραγο Ρότιόϊεϊαίτο αυί π'ο=ί τ ατιείόταβίο ί οη ου ση οί Ξρινίορο συοσορΉβίος σ“ υύϊεός ρατ ο πνοτηδτα αοτιαίαυτ (1); ©) νοτίσε Αςτόα , Ιο ραϊοπιουί Ξυτ νίηις! αης ου ρίυς, υη Ίαυνκ ΙηΙότουτ ίαυχ οοπιπιετςίαυχ οη νίαυσουτ Ξυτ ίωςπηατοϊιός πνοησίαυχ (4); άϊατι αϊάο αϊπιουίαίτο ο6 (υ6 ροσείθία δ0υ6 Ίοττης ο άοης, οηι ααης ί 85 ο6 ίοε πιοίηις αναυισός, άοο ράγο Δ Ταϊβρίο ρατ Γιαθίϊατιία Θί ά ράγο Θη αάνοϊορροπηστι αυ! οί ο 9τενεε ΑΗΤΙΟΙΕΝ άος 1} ο6 ρουνοπί, ρουτ ίουτε οοηϊθιυήίοτιο αυ Ήίτο ΄ Ία ρτόσεοηίο Οοηνοηίοη, σόειςπΘτ υη ου ρ|υειΘυτε ραγε δόηόΠςϊαίτος. 2) ο6 ρουνοτί αρροτίοτ ίουτο οοπττιυυτιοηε ΡλαόΓαϊοπιοπί ου ράατ Υ“ Ιηϊοτπιόαϊαϊκα ' Ιηίοταουνοτποπινουίαίσ& ' που αουνοπιοπισουίαίος. . &) ίο5 ρ|ειηε…οπι ση οοπειόότετιοπ Ε Η γ αυταί ά ασιοπνίησοτ ρίυε ρτοροτίίοη | αἰο ρατ οίτουΏε …υ|Ιι|ετότευχ Θη ραπίϊουΐίοτ Ί6 Ρτοηταπηπο αϊπιοηίαίτε ΑΗΤΙΟΙΕ ν Εαυίναϊοτίο οη Ρί 1) κ6 Ο©οπιίϊό αττότοτα ίο Βόᾳϊοπιουί ο6 τόςίο= αυχΧ ὕης ο |“ όναϊυαΐοη σ6 Ια '“ υτ οκρόςϊόο 6 αυίτες αυοίο Ρί ου οηι οότδαΐετς, οηι οοπιρίο, ίο σ6 ο Ι ίοησυτ οη οότδαίος σο= οί ναϊουτοοπιπνοτςϊαίο ο ία σότδαίοου συ ρτοσυϊιρατταρρού ά φοΐο σ Ρίό. 2) Αυκ σο |“ όναϊυαΐοη σο ία 4' υµη πιοτηΏτο, ίος ε ρουτ ! ασΐιαί ρ εότδαίες οοτί έναϊυδς αυκ ρτίκ ρταϊαµός ίο Ιπλατηαθοηαί! ρου ίο Ρίό. Αυχ ἥτς Ου ρατασταρίνε, ίο Οοπιθϊό αόϊοιτηίτιο εἷνα8ηυο αυτόο ίο ρχ ρταϊαµό ευτ Ιο πυατολιά Ιπίοτηαθοηια! ρουτ ! αηπός 5υίναπίο Θη 56 Ιοτηισατή Ξυτ ία ρτίκ πιογοη υ Β6 ρουτ ! απιυόο ρτάοδσεπίο. | ο Οοπιϊό αττόϊοτα υτιο σαυςΊο ρουτ ία Οόϊοιπηίπαΐοη συ ρτίχ τηογεη συ Βίό. 3) Ρουτ αέϊοτπτήηοτ ίο ρήίχ ρταϊαυµό υτ ίο πιατοϊό ιπωτπ81ιοηε| . σοηϊοπηιόπιοτή αυκ 2 ε Οοπιϊό Ήουστα αθπηοτί εοπιρίε ο ίουίο Ου υ ρτίκ αυιπυεςί πιογοτυ. Οτη σεου=ϊάδτοτα αυ' υτο αυσαπνοηίαθοη ου υπιο αλπύηωΐοη σουη=ίρίο α Που ίοτεηυο Ίο ρτίκ απηυοί πιογεη αυ 2 σ ρτόσοτί υτ6 ευρόπουτο Δ νίηαᾳ! ρουτ ορηί ου υτ ευρόπουτα ά ρου! οσή ρατ ταρρού ά ? αυνόο εἰνΐε ρτάςόσοηίο. Α οοί όσατά, ίο ρτίκ ρταθϊαηµό =υτ ίο πιατοϊιό Ωυ! εεήί Α άναίυοτ ία α“ υηι το ρας έίτο ευρόπουτ σ ρίυς ο νίτιαι ρουτ ορή τ Ιηΐότίουε σο ρίυς ά ντια! ρουτ ά εείωί ζ6 |“ ρτόσδσοηΐο. ΑΒΤΙΟΙΕ ν Ιτιοίάσηςσς συτ ίεο οί ία ρτοσµεΐΐοη ααποοίο οί σοτιυΐε ορόταθοης ' αϊπισοηΐαίτο 1} Τουΐίος ίος ' αἰαο, ουίτορτίεος αυ Ήίτο Θ α ρτόεοηίο Οοτηινοτήίοη 5οτί πιουός 4' πο σοπιραϊθίο άνες (1) άες οχκοσερίθοηηοϊος, | ρουττα έίτε ασοοτάό υπε πο ρα6 'σ…ίχ… ρουτ ! ρουττα π'όίκα ρας υτ σ=Ήο σν ίο άο ἱταυεαςίίους ά ίες ςΘ όένΘΙρρρΒ…εητ όσοποπίαυο σατις Ιο ραγ= Ρόηόδϊςϊαϊτο, ά οουιά! ύοη συο ία πιουπαίο υ ραγο πο εοί τ τατιοϊόταδίο Γ ανατί όσουϊοπιοτί υτ σόϊα! ί αίχ ατι=. (2) Ε'ασεοτά τοϊαϊί αυχ νοτίος ϊ ραυή ρτένοϊτ ίο νΘτεετπΘ… υ ρτίτιςίρα! αΠατί 4 αυίη2ο ρουτ ερτί ά ία Πνταίσοη ό ία εέτδαΐε.ίο& ρτόοσευραΐοης& ακρτίπιόος α ίο=ς ασίυοίο Ρππςίρεας οί αϊτοςίίνος ο ί ΕΑΟ οη πιαϊότο 4' όσουλοπιοηί οκοόσλοηία. ί-ρ6 ' ουαασατί ά οΏοςίυσοτ ' αἰαο αυ Ι Οοηνοηίοη αο πιατίότο Α όνΉοτ Ιουί ρτόϊµαίοο Α ία αἰτυςίυτο ποππε|Θ ο ία ρτοσυοιιοη οί υ σοπνπιρτεο 2) ρ6 56 γ αυτα Που, αυκ.΄ ΠιτοςΐΉνοας οί οπίότος ρουτ ' αλάο αρρτουνός ρατ ίο οπινό άος ροϊίαᾳυος οί ( αἰάο αϊπιούίαίτο ό -Ρτοηταπητηο αϊπιοηίαίτο ΑΒΗΤΙΟΙΕ νΙ Πίαρο=ίοη ερόςϊαϊο ίος βοσεοίτις οΠίαµος &1, αυ ' υπο αηηάο Ια ρτοσυεΐοη ο όείος απνουίαίτος υη αόδαι πιαταυό όατιο άος οη ά Ταϊθδίο τονουυ ' υµηο ου τόςίοης ία υ Οοπιϊό, αυ νυ άο5 τουσοϊαηοπιουί& τοους (υ , ρουή σ0ηνοςυοτ υπο υ Ο©οπιϊό ρουτ Ι ατανΠό σ σο ία ίο ©οπιϊό ρουί ηυο ί6 Α Ια 5Πυαΐοη οη αυαπιοηίαη!ία αυοαηϊ ό ΄' αἰάο αϊπιοηίαίτο ΑΒΤΙΟΙΕ ΙΚ (Οδοπιό ο ' αἰζίο Η ο6 Ιηιαιθυό µη Οοπιϊό σο ' αἰάο οοί σοπιροεό αλεϊουίος ίος ραπίίος Αϊα ρτάσεπίοΟοηνουηίοη. Ι ο Οοπ ό υτ ε υη ΑΒΤΙΟΙΕ Χ Ρουνοίτε οί υ Οοπιϊό 1) ο α) τοςοί τόςυϊϊότοπιοηί ο6 οί |Θε Ιµί ρτόσοπϊοηί, αος =υτίοποουίατί, ία ίος πινοσίαϊήό5 άο αϊαιδυΐοη οί ίος εοπάΐϊθουης ο οουίτίβυΐοηνς ηυ' ο οη νατίυ ά6 Ια ρτόσσοηίο (©οηνοηίοη; ) ευ! ίος αεαίς οότόαίος Ήπαυεόές αυ πογουη ο . οη οη εοπηρίο ο ο εΉοςϊυός σατιο ση άόνοϊορροπιοτί σοηΐαπτιόπιοτί αυ 7 σο ! απίίοίο ; €) οκαπιίτο ία πιατίάτο σοτή ίος εουοστίες αυκ Ίοπτιος ό6 ία ρτάσετία Οοηνοηίίοη οηί όϊό τοπηρίος, εί, (4) υη όςιατηο τόςυΐοτ ο τουσοϊατποπιουί& =υτ ίο Ιουσθοητιοπιοτί ο τοϊαΐνος Α ' αἰάο αϊπουίαίτο ρέίαος ση νοτίυ ο ία ρτόσοτίο Οοηναηίίοη. 2} α) ίο Οοπιϊό άοπιαηάς αυ υ ©οπεοίί υ αηυ' αυχ άος αυίτος οτααυίεαΐοτις σοπιρόϊοηίες, ίο5 τουεοίατποπιοηί& πόξεεοσαίτος Ρουτ ραοτπιοΐΉίτο αυχ πιοπιδτος ο ο ίσυτο οῦϊηαΐίοης άνος εϊεαςϊό πιακίπιαίε. 25 τουεείαύιεπιοηία οτι αυσεΐίοη ποϊαπηπησρηί: Η ἣ ί6 αόϊαϊα συτ ία ρτοσυςΐΉΐοηι είίος Ροσοίτις ' Ιπηροπίαΐοη ο6 ραγς ση αόάναϊορραοπιοτί Α Ταϊδίο τονουυ τεηυίο υκ Ήτιο σο } σοο σ6 |' απίςίο ν1!; Η) ί ό 4' ίος άχοόαοηίς ο οέτδαίος αοτί ρουτταϊοτί σσε ραγ& οτι αόνοϊορροπηατί ρουτ ρτοφάσίοτ ά άσε ίτατισαεΐοτις αυ ΉΉτε υ ρατασφταρίιε 7 σε | απίςίο 1!!, οί Π ίος όνοηϊυεοΐίος Ιηςϊάσοησες ο Υ αίάο ία οί Ι& οοηεοτπ…ειιοπ ο οότόαίος ίος ραγε ΒόηόΠοϊαϊτός. Β) ο Οοπιϊό άος Βόπόθεϊαίτος οί ο6 3) 16 Οοπηιϊό ίοτα ταρρούί δρίοη ίο5 ΡΒοδοίτις. 4) Ιο Οοπιϊό όϊαΒίΗι άατιο ίε Βόᾳϊοπιοηί Ιοϊόπίουτ ίος τόᾳίες Α Υ αρρίϊεαθοη αϊερο=ίοτιο σο ία ρτόεοτίο οηνοηίίοη, 5) Ουίτο ίος ρουνοίτα οί εράσϊβός ίο ρτόσοτι απΠίςίο, ίο Οοπιϊό α ίος αυίτος ρουνοίτα οί Θχκοτος αυίτος πόφςσσεαΐτος Α | αρρίεαΐοη άος ία ρτάσοηίο Ο©οηιναηίοη. ΑΒΤΙΟΙΕ Χι Ξίόηο, ερε=ίοτις οί 1} ίο είόφος υ ο5! Ιουηάτος. 2} Ιο Οοπιϊό 5ο αυ πιοίης άουκ ρατ αη Δ ! ο6 εἰαϊυίαίτος υ Ιηίοτηαϊοηαί συ Βἰό. ίο Ο©οπνϊό =6 τόυπΗ ά ίους αυΐτος πιοπιουίς =υτ όυ αυ ά ία αοπιαηισο ο πιοπηέτος, ου αἰτιςί υρ σ6 ία ρτόσοτηΐο Ο©οηναηΉοη ' 3) ί ρτόσοηεο ο αόάϊόςυός τορτόσοηϊατί ίος άσουχ Ήοτο άρε πιοιτίτος Ου Οοπιϊό ρουτ ί ηυοτυπ ά σρεδίοη όυ Οοπνϊό. ΑΒΗΤΙΟΙΕ Χ Πόδςϊείους ίο5 αδεϊαίοης όυ Οοπϊό ρτίεες ρατ νοία σ6 ΑΒΤΙΟΙΕ Χ Ασπηίσείοη 4' οδοετναίσυτο ίεο Οοπιϊό ρουί, αυαπά Η γ α ὕου, τορτάσοηϊαυία 4' αυίτος οτααηίοαΐοτυι& σουί εευία ρουνοτί. ία=ς φουτιοτηοπησουίς& ηυ! άο | Οταατίσαΐοη (ο5 Ναΐοτις Ηπίος ου πιοπιΏτος σ6 505 Ιη=ίϊυΐοης ερόςϊαϊεόος ά ά 505 τόυτίοης ουνούος οτη αυαϊϊό ΄' οθεειναίσουτα. ΑΗΤΙΟΙΕ Χιν αστπηληϊεϊταΐνες ο Οοό ίος δρινίοες υ ρουτ “ οκέσυΐοη ά6 ίάοΐιος ηυο Ιά Οοπιθϊό ρουί αοπιαπάση, τιοϊατηπισηί ία ρτοσϊυςΐίοη ε ί ο Ι οί ταρρούίο. . ΑΒΤΙΟΙΕ Χν Μαυαυοπιουίς 8υκ ουαασηοπιουίο οί αΠ ότουιςο Εη οα6 σ6 αϊΉΠότοτιά τοϊαϊί Α ! ΙηΙοτρτόϊαύοη ου Δ ! αρρϊϊοαΐοη ο ία ρτάσοηίο ου 4' υη αυχ οοηίτασϊόος οη νούυ ο εσοίο Οοηνοτίοη, ίο Οοπιϊό 56 τόυτι Ρρουτ αόςϊσοι άσο πιοευτες ά ΤΒΟΙΞΙΕΜΕ ΡΑΒΤΙΕ - ΡΙΞΡΟΞΙΤΙΟΝΞ ΕΙΝΑΙΕΞ& ΑΒΗΤΙΟΙΕ Χνι Πέροεϊείτο ίο Ξοςτόϊαίτο αότιόάτα! ο |' Οτααηίοαΐοη σες Ναΐοτηις ο5ί σοπηνπιο αόροεείτο σ6 ία ρτόσετΐο Οουνεύυΐοη. η ΑΒΗΤΙΟΙΕ ΧνΉ Ξίαταίυτα ο 5ύτά ουνούίο, αυ είόηο άο |' Οτααηίσαΐίοη όο5 υτίος, όυ 1 οτ πιαὶ 1986 αυ 30 µωίη 1986 Ιπιςίµε, Δ ία εἰαταίυτο όος νίαός αυ ραταφταρίνα 3 (ο |' ατθοίο !!. ΑΒΤΙΟΙΕ Ηούβεαΐοη, ασοαρίαΐοη αυ αρρτοθαΐοη ρτάσουίο Ο©οηνουηίοη ο51 εουπίοο ά α ά ! ασεαρίαΐοη ου Α Υ“ όο εὕιαηυε αουνοτηιοπνοτί ά 506 βτοςάσυτος ο6 ό6 ταϊϊβοαΐίίοη, 4' ου ό' αρρτοθαΐοη σόροεός αυρτός σόυ αόροοϊαίτο αυ ρίυς Ιατό ίο 30 1986, ίοα Οοπηιϊό ρουί ασεοτάσε υό ου ρίυείουτο ο αόϊα! Δ ἱουή «ἰατιαϊαίτο . αυί π' άυτά ρα5 άάροσεό ο ταϊ ί θεαΐοη, ' ου 4' Α σσίίρ σαίο. ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΙΧ Αρρίϊεαΐοη ά Ήτο ρτονίεοίτα Τουί αουνετηιοπινοτί ρουί αάέροδετ αυρτός όυ 6όροσϊείτα υπο 4' αρρϊεαύοη Δ Ήίτο σα ί ρτάσουΐο Οοηινοηίοη. Η αρρίίαµο Ί ρτάσουίε Ο©ουναυίοη ά 1Ήτο ρτονϊσοίτο οί οΞί τόρυϊό γ έίτο ρατίίο. ΑΒΗΤΙΟΙΕ ΧΧ 1} ρτάσοηίο ΟοηνοηΉοη ε=ί ουνατία Α | ο νίεό αυ ραταηταρΐιο 3 σο |' ατίλςίο 1! αυί π' α ρας εἰαπόϊα ρτέσοηίο Οουνοτίίοη. | ' ασϊιόείοη αόροεός αυρτός υ αόροεϊαίτο αυ ρίυς Ιατό ίο 30 µωίη 1986, όιατί ουίευόυ αυο ίο ρουττα ασεοτάοτ υπο ου ρίυείουτς ρτοϊουηφαΐοτυς αε αόδία! ά αουνετποτηοτή αυ! τ' αυτα ρας όροσέ 50 Ιτιείτυπιοτί ά 2) ίοτεηυόο Ια ρτέσσουίο Οουνοτηίίοη δώτα ουίτέο εοπίοτπιόπιουί αυκ αἰερο=ΐΉίουις ο ' απίςίε ΧΧΙ, είίο ουνούο ΑΥ αάϊιάσίοη αοϊουί αυίτο ηυες σσυχ υ 50ή νίαός 8υ ρτααταρίΐιο 3 ο |' !!!, αυκ σουιά ΐον ηυο ίο Οοιπιϊό αρρτορτίόες. | ο5 Ιηιαίτυπιουίς 4' αϊιέαίοη εοτοτί αέροεός αυρτάς υ 3) Τουί αουνεττιεπιοτήί ά |ε ρτέεετίε Ο©ουινεπίίοηι Θη νατίυα όυ 1 ου όυ ράτασταρίΐιο 2 όυ ρτόσεοτί απίείο ροιή αέροσετ αυρτός όυ υτιο αόςϊαταϊοη ' αρρίσαΐοη ά ρτονΐαοίτο α ία ρτόεσηΐε οη ίο άδρόι ο δοη ίτείτυπιετί ά“ αλιέείοη. ! αρρίαµοία ρτέσοπίε Ο©οτυινευΐίοη ά ΉΉτο ρτονϊεοίτε οί ο51 τάρυϊό ρτονϊοοϊτοπιοτί γ έίτε ρατίίε. ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧ Ετάτόε ση 1} ί ζΟ©οτινεηίΐίοη οτίτοτα η νίσυσυτ ία 1 8τ 1986, 51, αυ30 µίη 1986,ίοΞ αυ ρατααταρίνο 3 (ε } απίλςίο 1 οτί αόροσό Ιη=ίτυπιετίς ε ' ασρερίαΐοη, 4 αρρτοδάαΐοη ου 4 ου αόςϊαταΐΐοτις α αρρϊϊεαΐοη ρτονϊαοίτε, τέδετνε ηυοία Οοηνεουίοη δυτ ίο σοτητηρτες Ου Ρά σε 1986 50 ετι 2) Ξ Ια ρτέσετίε Οουνετιίίοη η' ετίτε ρα5 ε νίσυσυτ εοηΐούπη-όπιοτί αυκ υ ρατασταρίνο 7 ά απλςίο, ίος σουνουποπιοπί& αυί αυτουί αάροεό άο5 άο 4' ασεεεορίαΐοη, 4' ου ά“ αάΓιόαίοη, ου ά6 αόςϊαταΐους ΄ αρρϊεαΐίοη Α ΉΉτα ρτονίοοίτο, ρουττοπί αόςϊοτ : οΐίο οπίτατα οη νίᾳυσουτ ουίτο συκ-τιάπιος, 50υς τόδετνο ηυο ί Οοτινουΐοη Ι6 σ Ρά ο 1986 508 οη νσυσυτ, ου Ρίοη ρουττουί ρτοηάτο αυίτο σέοιειοη αυο α εΠυαΐίοη ίουτ ραταΐτα οκίαηοτ. ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧΗ Ρυτόο, ρτοτοςαίίοη οί τ ία 1} Α πιοίπε συ' ο 520 οη υ ρατα- αταρίΐιο 2 συ ρτόσοπί απίοίο ου αυ' ! π' γ 508 ἥη αυρατανατί οη αρρίξαΐοη συ ραταφταρίνο 4 υ ρτόσοη! απίίςίο, ί ρτόσοηίο οηνοηίοη οη νίαυουτ αυ 30 ωίη 1989 Ιηςίµς, τόδατνα ηυο ία Οοηνοτίΐίοη 2υτ ίο Ου Ρἰό ο 1986, ου υτο ηουναΐίο δυτ ί σ Ρό ία τοπιρίαςατή, τοείε οη νίσαυσουτ Δ ερίίε σαίο Ιηςίυδε. 2} ίο Οοπνϊό ρουττά ρτοτοςσςτ ία ρτόάσεηίε αυ-οίά υ 30 µµίη 1989 ρουτ ίος ρόποσος πο αόρασεσαηί ρας 206 εὕια6υπόο, 50υ5 τέδσεινο ία Οοηνοηίοη =υτ ίο υ Ρά ζο 1986 ου υυ6 εοηναοηήίοη υτ ίο υ ία τοπηραςατί τεδίοε όη Δ Ι η ο ία συτόο ία ρτοτοςαΐΐοη. 3) Ξ ία ρτάσοπίε Οοηινεηΐίοη ε5ί ρτοτοςάε νούίυ υ ρατα2 υ απίείε, ίες ο αυ 1Ήτο υ ραταφταρίιο 3 ά6 ! απίίςίε Η! ρουνοτί όΐτο 5ουττίοος 8υ τόοχκαπηνοη οα ανατί ' οηίτόο οη νίαυσουτ (6 εἷιαηυε ρτοτοσαΐοη. ! Ιτιαϊνϊαυεοΐίες, ηυ' οΐίος αυτοτί όϊ6 τέχαπηληόος, τοΞίοτοτί Ιηοϊιατιᾳόος Ι Ουτόο ζ6 ρτοτοςαΐίοηι. 4) &' ! 5ί πτία ὕη Α ία ρτόσετίε ί Οοπ ό Ο' εκίοίοτ ηυ' ! ίε Ίαιή ρουτ ά 28 Ναηυ!σαΐύοη ! σσ5 ρουνοίτε εί Θχετες ίσ6 πέςρεσεαίτος ά ορΉο ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧ εί τέεόππεείοη 1} Τουί πιοπιδτο ρουή 26 τοΉτοτ ο Ια ρτέδστίε Οοηνουΐίοη Α ία η ο Ιουΐε αυτόο ση πο θατί Ξοη τοϊτα!! ρατ αυ αέρο=ϊαίτε αυ τηιοίης |ουτά ανατί ία ο Υ ση αυρεΐοη, πιαία ! ' ο=ί ά6 ο6 ί ταϊονό 4' ε οδίϊᾳσΐίουις τέσυϊαυί ο ί ρτόσστηίο Ο©ουνοηίοη εἰ τοη οκόςιβλόος ανατί 5 ο αυηάε. ©ο πιοπιδτο οἰπινυϊατιόπιοτί ίο Οοπιϊό ο ί αόςϊαίοη υ“ ! α ) Του! αυ! =€ τοΐτο ο [ ρτάσεπίο ρουί υΠότλουτοπιοηί γ ταύονοπίτ ραπίε οη οα αόςίαίοη αυ Ο©οπιϊόά. Τουϊεΐοίο, ! ε6 άϊαΡΗ σουάΐΏΏοη Α α (ο σ πιοιπδτο υς - εοϊίεηυ σ ' σ6 Α σεοπιρίετ άο } αυτιός ού ! τοσονϊοπί ΄ νρατίο Δ Ια ρτάσοτία Οούινετΐίοη. , ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧΙΝν Βαρρούί ουίτο ία ρτόσοηίο Οουνοτιίοη οί |' Αςεοτά Ιποτηαθοτπαί συτ ίο Βἰό ο 1986 ί Οοηνατήΐοη τεπιρίαςε ία Ο©ουηνοτίίοη τοϊαΐΉνο Α Υ αἰάο αΠτιοτίαίτε ζε 1980, υ είο 3 όϊό ρτοτοηέο, οί ο5ί Γ υτ άοο Ιπιοϊτυπιετυία οοηΞΉ υ ΐς ο } Αςςοτά 5υτ ίο Ιό σο 1986.ΑΗΤΙΟΙΕ ΧΧκν ρατ ο αάροεϊαίτο ο Ξορατόϊαίτο αότιότα! σο | Οτααπίσαθοη άοε Θη αυαϊϊό σο αόρο=θαίτο, ά ίους ίας αουνοτηιοπιουί& Ξἰαπαϊαίτος οί ιουίο οἰαηιαίυτο, ασεορίαΐοη, αρρτοβαΐίοη, Α ΉΉτο ρτονίαοίτο ο ία οί Ιουίο Δ εσίίο ΑΒΤΙΟΙΕ ΧΧν Τοκίος Ταϊοατί οί ίο5 σο ία ρτόσοηίο Οοηνοηίοη οη ίατᾳυες αυς/αίοο, οί τυδ666 Ιου! ίους όςαϊοπηιοτη! ίοί. ΕΝ ΕΟΙ ΟΕ ΩυΟΙ, ίος εουσ=είαηός, αθπηοη! αυίοτίεός ά εοί οΉοί ράατ ίουτο ου τοεροςίΐα, οί ελατό ία Ο©ουνουίοη ά ία ηυί ἥαυτο ση τοηατά σο ίου αἰατιαΐυτο. ΕΑΙΤ ά ιουάτος, ίο πιατς πο τηιουί σοτπί αυαίτο-νίηᾳϊ-είκ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 1986 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΤΟΥ 1986 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΜΕΡΙΔΑ | - ΓΕΝΙΚΑ 'Άρθρο 1 -Αντικείµενο 2 -Ορισµοί3 -Ενηµέρωση, εκθέσεις και µελέτες'Άρθρο 4 -Διαβουλεύσεις για τις εξελίξεις στην αγορά 'ΆΑρθρο 5 -Εµπορικές αγορές και ειδικές συναλλαγές 6 -Κατευθυντήριες οδηγίες για τιςσυναλλαγές µε ευνοικούς όρους 'Άρθρο 7 -Κοινοποίηση και καταχώριση ΆΑρθρο 8 -Διαφορές και καταγγελίες ΜΕΡΟΣ Η - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'Άρθρο 9 -Σύσταση του Συµβουλίου 'Αρθρο 10 -Εξουσίες και αρµοδιότητες του Συµβουλίου 11 -Ψήφοι που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της Σύµβασης και τις διαδικασίες ψήφισης του προύπολογισµού 12 -Καθορισµός των µελών εισαγωγέων καιεξαγωγέων και κατανοµή των ψήφων τους 'Άρθρο 13 -Έδρα, σύνοδοι και απαρτία 14 -Αποφάσεις15 -Εκτελεστική Επιτροπή'Άρθρο 16 -Υποεπιτροπή συνθηκών αγοράς 17 -Γραµµατεία'Αρθρο 18 ΄ -Αποδοχή παρατηρητών 19 -Συνεργασία µε άλλους διακυβερνητικούς οργανισµούς 'Άρθρο 20 -Προνόµια και ασυλίες 'Άρθρο 21 -Χρηµατοδότηση 'Άρθρο 22 -Οικονοµικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'Άρθρο 23 -Θεµατοφύλακας 'Άρθρο 24 -ὙΥπογραφή 25 -Κύρωση, αποδοχή, έγκριση'Άρθρο 26 -Προσωρινή εφαρµογή 27 -Προσχώρηση28 . -Έναρξη ισχύος29 -Αποχώρηση30 -Αποκλειοµός 31 -Εκκαθάριση λογαριασµών 32 -ΤροπολογίαΆΑρθρο 33 -Διάρκεια, παράταση και λήξη της ' Σύµβασης 34 -Σχέση µεταξύ του Προοιµίου και της. Σύµβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -ψήφοι των µελών σύµφωνα µε το άρθρο 11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1986 Προοίµιο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο | -Αντικείµενο 'Άρθρο Η - Ορισµοί ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΑρθρο 1 -Συνεισφορές µελών Άρθρο Ιν -Ἰρόποι χορήγησης επισιτιστικής βοήθειας Άρθρο ν -Διάθεση των συνειαφορών Άρθρο νι σίτου ' Άρθρο νΙ -Επιπτώσεις στο εµπόριο και τη γεωργική παραγωγή και διεξαγωγή των ενεργειών επισιτιστικής βοήθειας Άρθρο ν -Ειδική διάταξη για τις περιπτώσεις , έκτακτης ανάγκης 1Χ -Επιτροπή επισιτιστικής βοήθειαςΆΑρθρο Χ -Αρµοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής Άρθρο ΧΙ ΄ -Έδρα, σύνοδοι και απαρτία ΧΗ -Αποφάσεις 'Άρθρο Χ -Παρατηρητές Άρθρο Χιν -Διοικητικές διατάξεις 'Άρθρο Χν -Παραβάσεις υποχρεώσεων και διαφορές ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Χν! . -Θεµατοφύλακας 'Άρθρο Χν! -Υπογραφή . 'Άρθρο ι -Κύρωση, αποδοχή ή έγκριση 'Άρθρο ΧΙΧ -Προσωρινή εφαρµογή Άρθρο ΧΧ -Προσχώρηση 'Άρθρο ΧΧΙ -Θέση σε ισχύ Άρθρο ΧΧΗ -Διάρκεια, παράταση και λήξη Άρθρο ΧΧ -Αποχώρηση και επανένταξη 'Άρθρο ΧΧΙΝ -Σχέση µεταξύ της παρούσας Σύµβασης και της διεθνούς συµφωνίας για το σίτο του 1986 Άρθρο ΧΧν -Κοινοποίηση από το θεµατοφύλακα 'Άρθρο ΧΧνΙ -Αυθεντικά κείµενα ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΙΤΟΥ , 1986 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα µέρη που συνάπτουν τη συµφωνία αυτή, Έχοντας υπόψη: ότι η Διεθνής Συµφωνία Σίτου του 1949 αναθεωρήθηκε, ανανεώθηκε ή παρατάθηκε επανειληµµένα καταλήγοντας στη σύναψη της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου του 197 1, ότι οι διατάξεις της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου του 197 1, η οποία αποτελείται από τη Σύµβαση Εµπορίας Σίτου του 1971 αφενός και από τη Σύµβαση Επισιτιστικής Βοήθειας του 1980 αφ' ετέρου, όπως παρατάθηκαν µε πρωτόκολλο, θα πάψουν να ισχύουν στις 30 Ιουνίου 1986, και ότι κρίνεται σκόπιµο να συναφθεί συµφωνία για µία νέα περίοδο, . Συµφώνησαν ότι η Διεθνής Συµφωνία Σίτου του 1971 θα αναπροσαρµοσθεί και θα ονοµασθεί Διεθνής Συµφωνία Σίτου του 1986, η οποία θα περιλαµβάνει δύο χωριστά νοµικά κείµενα: α) τη Σύµβαση Εµπορίας Σίτου του 1986 και β) τη Σύµβαση Επισιτιστικής Βοήθειας του 1986 και ότι οι δύο αυτές συµβάσεις ή καθεµία από αυτές, ανάλογα µε την περίπτωση, θα υποβληθεί για υπογραφή και κύρωση, αποδοχή ή έγκριση στις ενδιαφερόµενες κυ βερνήσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σινταγµατικές ή θεσµικές διαδικασίες τους. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙτΟΥ 1986 ΜΕΡΟΣ ι- ΓΕΝΙΚΑ1Αντικείµενο Η παρούσα Σύµβαση έχει ως αντικείµενο: α) να προάγάγει τη διεθνή συνεργασία σε όλους τους τοµείς του εµπορίου του σίτου και των άλλων δηµητριακών, κυρίως διότι τα τελευταία επηρεάζουν την αγορά του β) να προωθήσει την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου των σιτηρών και να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν περισσότερο ελεύθερη διεξαγωγή του εµπορίου αυτού, καταργώντας µεταξύ άλλων τους εµπορικούς φραγµούς και τις αθέµιτες πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις, προς το συµφέρον όλων των µελών και ιδιαίτερα των αναπτυσσοµένων“. γ) να συµβάλειι στο µεγαλυτερο δυνατό βαθµό, στη σταθερότητα των διεθνών αγορών των σιτηρών προς το συµφέρον όλων των µελών, να ενισχύσει την παγκόσµια επισιτιστική ασφάλεια και να συµβάλει στην ανάπτυξη των χωρών, των οποίων η οικονοµία εξαρτάται σηµαντικά από τις εµπορικές πωλήσεις των σιτηρώνδ) να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή πλη-ροφοριών και για τη σικήτηση των προβληµάτων που απασχολούν τα µέλη όσον αφορά το εµπόριο των σιτηρών και ε) να δηµιουργήσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για ενδεχόµενη διαπραγµάτευση µιας νέας διεθνούς συµφωνίας ή σύµβασης που θα περιελάµβανε οικονοµικές διατάξεις. 2Ορισµοί Για τους σκοπούς της σύµβασης αυτής: (1) (α) Ως “Συµβούλιο“ νοείται το Διεθνές Συµβούλιο του σίτου το οποίο έχει συσταθεί από τη διεθνή συµφωνία σίτου του 1949 και εξακολουθεί να υφίσταται βάσει του άρθρου 9, ὢ ως “µέλος“ νοείται ένα συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης αυτής. (ι) ως “µέλος εξαγωγέας“ νοείται ένα µέλος, το οποίο χαρακτηρίζεται έτσι σύµφωνα µε το άρθρο 12“ ίια) ως “µέλος εισαγωγέας“ νοείται ένα µέλος, το οποίο χαρακτηρίζεται έτοσι σύµφωνα µε το άρθρο. 12“ (γ) ως “Εκτελεστική Επιτροπή“ νοείται η επιτροιτή, η οποία συνιστάται βάσει του άρθρου 15“ (δ5) ως “Υποεπιτροπή για τις συνθήκες αγοράς“ νοείται η υποεπιτροπή, η οποία συνιστάται βάσει του άρθρου 16“ (ε) ως “σιτηρό“ ή “σιτηρά“ νοούνται ο σίτος, το σιτάλευρο, η σίκαλη, το κριθάρι, η βρώµη, το καλαµπόκι, το κεχρί καιτο σόργο., καθώς και κάθε σιτηρό ή άλλο προιόν, για τα οποία µπορεί να λάβει σχετική απόφαση το Συµβούλιο“ (στ) () ως “αγορά“ νοείται, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, η αγορά σιτηρών για εισαγωγή ή οι ποσότητες σιτηρών που αγοράζονται για το σκοπό αυτόν“* (ι) ως “πώληση“ νοείται, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, η πώληση σιτηρών για εξαγωγή ή η ποσότητα σιτηρών που. πωλείται για το σκοπό αυτόν “ - ( όπου στην παρούσα Σύµβαση γίνεται λόγος για αγορά ή πώληση, θα εννοείται ότι γίνεται αναφορά όχι µόνο στις αγορές και τις πωλήσεις που συνάπτονται µεταξύ των ενδιαφερόµενων κυβερνήσεων, αλλά και στις αγορές και πωλήσεις που συνάπτονται µεταξύ ιδιωτών εµπορευοµένων ΄ καθώς και στις αγορές ή πωλήσεις που συνάπτονται µεταξύ ιδιώτου εµπορευοµένου και της ενδιαφερόµενης κυβερνή-σεώς“ (ζ) ως ψηφοφορια νοείται η ψηφοφορια κατά την οποία απαιτούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ψήφων από τα παρόντα και ψηφίζοντα µέλη εξαγωγείς και τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ψήφων από τα παρόντα και ψηφίζοντα µέλη εισαγωγείς, των οποίων ο υπολογισµός γίνεται (η) ως “γεωργικό έτος“ νοείται η περίοδος από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου“ (8) ως. “εργάσιψη µέρα“ νοείται µία εργάσιµη μέρα στην έδρα του. Συµβουλίου. (2) Κάθε αναφορά που γίνεται στη:. Σύµβαση αυτή σε “κυβέρνηση: ή “κυβερνήσεις“ θεωρείται ότι περιλαµβάνει και την Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα (στο εξής αναφερόµενη ως Ε.Ο.Κ.). Συνεπώς, κάθε αναφορά που γίνεται στη σύµβαση αυτή σε “υπογραφή“ ή “κατάθεση των εγγράφων .επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης“ ή “έγγραφο προσχώρησης“ ή “δήλωση προσωρινής εφαρµογής“ από κυβέρνηση, θα θεωρείται, στην περίπτωση της Ε.Ο.Κ., ότι περιλαµβάνει και υπογραφή ή δήλωση προσωρινής εφαρµογής εκ µέρους της Ε.Ο.Κ. από την αρµόδια αρχή της καθώς και κατάθεση του εγγράφου που απαιτείται, σύµφωνα µε τις θεσµικές διαδικασίες της Ε.Ο.Κ., για τη σύναψη µιάς διεθνούς συµφωνίας. 3Ενηµέρωση, εκθέσεις και µελέτες (1) Προκειµένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων του άρθρου 1, να καταστεί δυνατή µία πληρέστερη ανταλλαγή. απόψεων κατά τις σινόδους του Συµβουλίου και να εξασφαλισθεί µία συνεχής ενηµέρωση προς το γενικό συµφέρον των µελών, έχουν θεσπισθεί διατάξεις για σύνταξη τακτικών εκθέσεων, για ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και, όπου κρίνεται σκόπιµο, για σύνταξη ειδικών µελετών. Αιπές οι εκθέσεις, ανταλλαγές πληροφοριών και ειδικές µελέτες θα καλύπτουν τον τοµέα των σιτηρών, µε επίκεντρο τα εξής θέµατα: (α) τις συνθήκες προσφοράς, ζήτησης και αγοράς* (β) τις εξελίξεις στις εθνικές πολιτικές και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή αγορά: (γ) τις εξελίξεις που αφορούν τη βελτίωση και την αύξηση των εµπορικών συναλλαγών, της χρήσης, της αποθήκευσης και των µεταφορών σιτηρών, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. (2) Προκειµένου να αυξηθεί η ποσότητα και βελτιωθεί η παρουσίαση των συλλεγεισών πληροφοριών για τις εκθέσεις και τις µελέτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τουάρθρου αυτού, να καταστεί δυνατή η άµεση συµµετοχή περισσότερων µελών στις εργασίες του Συµβουλίου και να συµπληρωθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχει ήδη δώσει το Συµβούλιο στη διάρκεια των συνόδων του, συνη-στάται µία Υποεπιτροπή για τις συνθήκες αγοράς, οι αρµοδιότητες της οποίας προοδιορίζονται στο άρθρο 16. 'Άρθρο 4 Διαβουλευσεις για τις εξελίξεις στην αγορά 1} Εάν η Υποεπιτροπή για τις συνθήκες της αγοράς, κατά τη συνεχή µελέτη της αγοράς που πραγµατοποιεί βάσει του άρθρου 16, είναι της γνώµης ότι οι εξελίξεις στη διεθνή αγορά σιτηρών µπορούν να παραβλάψουν τα συµφέροντα των µελών ή αν τέτοιες . εξελίξεις επισηµανθούν σ αυτήν από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τότε µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε µέλους του Συµβουλίου, η Υποεπιτροπή αναφέρει αµέσως τα σχετικά γεγονότα στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Υ ποετιτροπή, ενηµερώνοντας µε τον τρόπο αυτόν την Εκτελεστική Επιτροπή, λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τα στοιχεία εκείνα, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς τα συµφέροντα των µελών. 2} Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες για να µελετήσει τις εξελίξεις αιυπτές και, αν το κρίνει σκόπιµο, ζητά από τον Προεδρο του Συµβουλίου να συγκαλέσει το Συμβουλιο σε σύνόδο για να εξετασει την κατόστοση 5Εµπορικές αγορές και ειδικές συναλλαγές 1} “Εµπορική αγορά“, για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, θεωρείται κάθε αγορά σύµφωνη µε τον ορισµό του άρθρου 2 και τις συνήθεις εµπορικές πρακτικές του διεθνούς εµπορίου, εκτός από τις συναλλαγές που ανα-φέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2) “Ειδική συναλλαγή“, για τους σκοπούς της παρουσας Σύµβασης, θεωρείται η συναλλαγή, που περιλαµβάνει ότοιχεία τα οποία έχουν εισαχθεί από την κυβέρνηση ενός ενδιαφερόµενου µέλους και τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τις συνήθεις εµπορικές πρακτικές. Οι ειδικές συναλλαγές περιλαµβάνουν τα εξής: α. πωλήσεις επί πιστώσει, στις οποίες, λόγω κυβερνητικής παρέµβασης, το επιτόκιο, η προθεσµία πληρωµής ή άλλοι σχετικοί όροι δεν είναι σύµφωνοι µε τα εµπορικά επιτόκια, τις προθεσµίες ή τους όρους που ισχύουν στην παγκόσµια αγορά“ β. πωλήσεις, στις οποίες τα αναγκαία για τη συναλλαγή κεφάλαια λαµβάνονται από την κυβέρνηση του µέλους εξαγωγέα υπό µορφή δανείου συνδεδεµένου µε την αγορά σιτηρών“: γ. πωλήσεις σε νόµισµα του µέλους εισαγωγέα, το οποίο δεν µπορεί να µεταφερθεί ή να µετατραπεί σε συνάλλαγµα ή εµπορεύµατα προοριζόµενα να χρησιµοποιηθούν στο µέλος εξαγωγέα“ δ. πωλήσεις που πρσγματοποιουντω βάσει εµπορικών συµφωνιών µε ειδικές ρυθµίσεις πληρωµής, οι οποίες πε ριλαµβάνουν συµψηφιστικούς λογαριασµούς για διµερή διακανονισµό των πιστωτικών υπολοίπων µε ανταλλαγή εµπορευµάτων, εκτός εάν το µέλος εξαγωγέας και το µέλος εισαγωγέας συµφωνούν ώστε η πώληση να θεωρηθεί ότι έχει εµπορικό χαρακτήρα“ ε) συναλλαγές σε είδος: (ή οι οποίες προκύπτουν από κυβερνητικές παρεµβάσεις, στις οποίες τα σιτηρά ανταλλάσσονται σε τιµές διαφορετικές από εκείνες, οι οποίες ισχύουν στην παγκόσµια αγορά, ή (µ) οι οποίες πραγµατοποιούνται βάσει κυβερνητικού προ-γράµµατος αγορών, εκτός εάν η αγορά σιτηρών προκύπτει από σιναλλαγή σε είδος, στην οποία η χώρα τελικού προορισµού των σιτηρών δεν αναφέρεται στο αρχικό συµβόλαιο“ στ) δωρεάν παροχή σιτηρών ή αγορά σιτηρών µέσω χρηµατικής βοήθειας, που δίδεται ειδικά για το σκοπό αυτόν από το µέλος εξαγωγέα“ {) κάθε άλλη κατηγορία σικναλλαγών, την οποία θα µπορούσε να ορίσει το Συµβούλιο και η οποία περιλαµβάνει χαρακτηριστικά που έχουν εισαχθεί από την κυβέρνηση του εξξιαφερόµενου µέλους και που δεν είναι σύµφωνα µε τις συνήθεις εµπορικές πρακτικές. 3) Για οποιοδήποτε ζήτηµα, το οποίο θέτει ο Εκτελεστικός Διευθυντής ή ένα µέλος σχετικά µε το αν µία δεδοµένη συναλλαγή αποτελεί εµπορική αγορά, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 ή ειδική συναλλαγή, όπως αυτή όρίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποφασίζει το Συµβούλιο. ΄ 'Άρθρο 6 Κατευθυντήριες οδηγίες για τις συναλλαγές µε ευνοικούς όρους 1} Τα µέλη αναλαµβάνουν την υποχρέωση εκτελέσεως όλων των συναλλαγών µε ευνοικούς όρους στον τοµέα των σιτηρών, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε ετπιζήµια επίπτωση στην κανονική διάρθρωση της παραγωγής και του διεθνούς εµπορίου. 2) Για το σκοπό αυτόν, τόσο τα µέλη προµηθευτές, όσο και τα ωφελούµενα µέλη θα λάβουν τα επιβαλλόµενα µέτρα, ώστε οι συναλλαγές µε ευνοικούς όρους να είναι επιπρόσθετες στις εµπορικές, πωλήσεις που θα µπορούσαν εύλογα να αναµένονται ελλείψει τέτοιων συναλλαγών και να συντελούν στην αύξηση της κατανάλωσης των αποθεµάτων στην ωφελούµενη χώρα. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει, όσον αφορά τις χώρες που είναι µέλη του ΕΑΟ, να είναι σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΑΟ για τη διάθεση των πλεονασµάτων, καθώς και µε τις υποχρεώσεις των µελών του ΕΑΟ σε θέµατα διαβουλεύσεων. Μπορεί να προβλέπεται, µεταξύ άλλων, κατόπιν συµφωνίας µε την ωφελούµενη χώρα, η διατήρηση σε σινολική βάση ενός ορισµένου επιπέδου εµπορικών εισαγωγών σε σιτηρά από τη χώρα αυτή. Κατά την καθιέρωση ή την προσαρµογή του επιπέδου αυτού θα πρέπει να λαµβάνεται πλήρως υπόψη Ο όγκος των εµπορικών εισαγωγών στη διάρκεια µιας αντιπροσωπευτικής περιόδου, οι πρόσφατες τάσεις στη χρη-σιµοποίηση και τις εισαγωγές, καθώς και οι οικονοµικές συνθήκες της χώρας αποδέκτη, και ιδιαίτερα η κατόσταση του ισοζινγίου πληρωµών της. 3) Τα µέλη, όταν πραγµατοποιούν πράξεις εξαγωγής µε ευνοικούς όρους, πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση µε τα µέλη εξαγωγείς, των οποίων οι εµπορικές πωλήσεις µπορεί να θίγονται από τέτοιες συναλλαγές, κατά το δυνατόν προτού συµφωνηθούν οι σχετικές ρυθµίσεις µε τις ωώφελούµενες χώρες. 4) Η Γραµµατεία υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Συµβούλιο για τις συναλλαγές µε ευνοικούς όρους στον τοµέα των σιτηρών. Φεκ. 7Κοινοποίηση και καταχώριση (1) Τα µέλη υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις και το Συψµβούλιο τηρεί αρχείο για κάθε γεωργικό έτος, στο οποίο εµφαίνονται χωριστά οι εµπορικές και ειδικές συναλλαγές για όλες τις αποστολές σιτηρών από µέλη και όλες τις εισαγωγές σιτηρών από τα µη µέλη. Το Συµβούλιο τηρεί επίσης, στο µέτρο του δυνατού, αρχείο για όλες τις αποστολές µεταξύ µη µελών. (2) Τα µέλη παρέχουν, στο µέτρο του δυνατού, τις πληροφορίες που µπορεί να ζητήσει το Συµβούλιο σχετικά µε την προσφορά και τη ζήτησή τους στον τοµέα των σιτηρών και αναφέρουν αµέσως όλες τις αλλαγές -στην εθνική πολιτική τους όσον αφορά τα σιτηρά. (3) Για τους σκοπούς τουν παρόντος άρθρου: (α) τα µέλη παρέχουν στον Εκτελεστικό Διευθυντή όλες τις πληροφορίες, τις οποίες µπορεί να ζητήσει το Συµβούλιο στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του σχετικά µε τις ποσότητες σιτηρών που αποτέλεσαν αντικείµενο εµπορικών πωλήσεων και αγορών και ειδικών συναλλαγών. Μεταξύ αυτών είναι: ( όσον αφορά τις ειδικές συναλλαγές, λεπτοµερή στοιχεία των συναλλαγών που επιτρέπουν την ταξινόµησή τους σύµφωνα µε το άρθρο &' τις διαθέσµες λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο, την κατηγορία, το βαθµό και την ποιότητα των εν λόγω σιτηρών“ βΒ) εφ' όσον ζητηθεί από το Συµβούλιο, κατά την εξαγωγή σιτηρών, τα µέλη υποχρεούνται να στέλνουν στον Εκτε.-λεστικό Διευθυντή όλες τις πληροφοριες σχετικά µε τις τιµές εξαγωγής ν) το Συµβούλιο συγκεντρώνει τακτικά πληροφορίες σχε.-τικά µε τα ισχύοντα έξοδα µεταφοράς σιτηρών και τα µέλη είναι υποχρεωµένα να αναφέρουν στο Συµβούλιο όλες τις συµπληρωµατικές πληροφορίες οι οποίες µπορεί να τους ζητηθούν. 4) Σε περίπτωση που µια ποσότητα σιτηρων φθάσει στη χώρα του τελικού προορισµού µετά από µεταπώληση, διέλευση ή µεταφόρτωση από τα λιµάνια άλλης χώρας εκτός από εκείνη από την οποία προέρχεται, τα µέλη παρέχουν, στο µέτρο του δυνατού, πληροφορίες που επιτρέπουν την καταγραφή της αποστολής στο αρχείο σαν αποστολή µεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας τελικού προορισµού. Σε περίπτωση µεταπώλησης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται µόνον εφ' όσον τα σιτηρά έφυγαν από τη χώρα προέλευσης στη διάρκεια του σχετικού έτους εσοδείας. 8) Το Συµβούλιο καταρτίζει κανονισµό για τις εκθέσεις και το αρχείο που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Ο κανονισµός αιπός κάθορίζει τη συχνότητα και τον τρόπιο υποβολής των εν λόγω εκθέσεων, καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις των µελών. Το Συµβούλιο ορίζει επίσης τη διαδικασία για την τροποποίηση των αρχείων ή καταστάσεων που τηρεί. καθώς και τον τρόπο ξιευθέτησης κάθε διαφοράς η οποία µπορεί να προκύψει σχετικά. .Εάν οποιοδήποτε µέλος παραλείπει επανειληµμένσ και αδικαιολόγητα την υποβολή των εκθέσεων σύµφωνά µε το παρόν άρθρο, η Εκτελεστική Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις µε το µέλος αυτό για τη διευθέτηση του προβλήµατος. ' 8Διαφορές και καταγγελίες 1} κΚάθε διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης, η οποία δεν κατέστη δυνατό να ρυθµιστεί µε διαπραγµάτευση, υποβάλλεται στο Συµβούλιο για απόφαση εφ' όσον το ζητήσει οποιοδήποτε µέλος, το οποίο είναι διάδικος στη διαφορά. 2) κάθε µέλος το οποίο θεωρεί ότι τα συµφεροντά του σαν µέρος της παρούσας Σύµβασης έχουν θιγεί σοβαρά µε ενέργειες ενός ή περισσότερων µελών κατά τρόπο ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία της Σύµβασης, µπορεί να φέρει το θέµα ενώπιον του Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτήν, το Συµβούλιο έρχεται αµέσως σε συνεννόηση µε τα ενδιαφερόµενα µέλη, προκειµένου να διευθετήσει το θέµα. Εάν το θέµα δεν διευθετηθεί µε τις συνεννοήσεις αυτές, το Συµβούλιο εξετάζει περαιτέρω το θέµα και µπορεί να προβεί σε συστάσεις προς τα ενδιαφερόµενα µέλη,. ΜΕΡΟΣ ! - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'Άρθρο 9 Συσταση του Συµβουλίου 1} Το Διεθνές Συµβούλιο Σίτου, το οποίο ιδρύθηκε µε τη Διεθνή Συµφωνία για το σίτο του 1949, εξακολουθεί να υφίσταται, για την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης, µε τη σύνθεση, τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη. 2) Τα µέλη αντιπροσωπεύονται στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου µε αντιπροσώπους, αναπληρωτές και συµβού-λους. 3) Το Συμβουλιο εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους για ένα έτος εσοδείας. . Ο πρόεδρος δεν έχει δικαίωµα ψήφου καθώς και ο αντιπρόεδρος, εφ' όσον ασκεί κοΘηκοντα προέδρου. … . 'ΆΑρθρο 10 Εξουσίες και αρµοδιότητες του Συµβουλίου (1) Το Συµβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισµό. (2) Το Συµβούλιο τηρεί τα αρχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης και µπορεί να τηρεί οποιαδήποτε άλλα αρχεία, εφ' όσον το κρίνει σκόπιµο. (8) Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που έχει βάσει της παρούσας Σύµβασης, το Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει και τα µέλη είναι υποχρεωµένα να του παρέχουν . τις απαιτούµενες στατιστικές και άλλες πληροφορίες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 2. ' (4) Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να αναθέσει σε οποιαδήποτε από τις επιτροπές του ή στον Εκτελεστικό Διευθυντή την άσκηση εξουσιών και αρµοδιοτήτων εκτός από τις ακόλουθες: (α) αποφάσεις επί θεµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 . (β) επανεξέταση, βάσει του άρθρου 11, των ψήφων των µελών που αναφέρονται στο παράρτηµα: (ν) καθορισµός των µελών εξαγωγέων και εισαγωγέων και κατανοµή των ψήφων τους σύµφωνα µε το άρθρο 12“(δ5) επιλογή της έδρας του Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 (€) διοριοµός, του Εκτελεστικού Διευθυντή σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2“ ίστ) έγκριση του προύπολογισµού και καθορισµός των εισφορών των µελών σύµφωνα µε το άρθρο 27 ( αναστολή των δικαιωµάτων ψήφου ενός µέλους σύµ- ] φωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 6' (η) οποιαδήποτε ΄ αίτηση στο . Γενικό Γραµµατέα της για να συγκαλέσει συνδιάσκεψη διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 22“ (8) αποκλεισµός ενός µέλους από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 30“ . ( σύσταση τροπολογίας σύµφωνα µε το άρθρο 32“ (κ) παράταση ή λήξη της ισχύος της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 33. Το Συµβούλιο µπορεί ανά πάσα στιγµή να ανακαλέσει την εν λόγω ανάθεση εξουσιών µε απόφαση που λαµβάνεται κατά πλειοψηφία. (5) Όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί από το Συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, υπόκεινται σε αναθεώρηση εκ µέρους του Συµβουλίου, εφ' όσον το ζητήσει οποιοδήποτε µέλος µέσα σε προθεσµία που ορίζει το Συµβούλιο. Κάθε απόφαση για την οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση αναθεώρησης µέσα στην καθορισµένη προθεσµία, είναι δεσµευτική για όλα τα µέλη. (6) Εκτός από τις εξουάίες και ᾗις αρµοδιότητες που καθορίζονται στην παρούσα Σύµβαση, το Συµβούλιο έχει κάθε άλλη εξουσία και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που απαιτείται για την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης. 11Ψήφοι που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της Σύµβασης και τις διαδικασίες ψήφισης του προῦπολογισµού (1) Οι ψήφοι που διαθέτει κάθε κυβέρνηση για την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 1, καθορίζονται στο παράρτηµα. (2) Για τον καθορισµό των οικονοµικών συνεισφορών σύµφωνα µε το άρθρο 21, ο αριθµός ψήφων των µελών βασίζεται στον αριθµό πιου αναφέρεται στο παράρτηµα, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: (α) κατά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης, το Συµβούλιο ανακατανέµει τις ψήφους που προβλέπονται στο παράρτηµα µεταξύ των κυβερνήσεων που έχουν καταθέσει έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στη Σύµβαση ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής της, ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που κατέχει κάθε ένα από τα µέλη ΄ που αναφέρονται στο παράρτηµα. . . (6) Μετά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης, κάθε φορά που µια κυβέρνηση γίνεται ή παύει να είναι µέρος της Σύµβασης, το Συµβούλιο ανακατανέµει τις ψήφους των άλλων µελών ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που διαθέτει καθένα από τα µέλη που αναφέρονται στο παράρτηµα. (Ν) Τρία χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης, και κάθε φορά που η ισχύς της παρατείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 343 παράγραφος 2, το Συµβούλιο επανεξετάζει και µπορεί να αναπροσαρµόσει την κατανοµή των ψήφων των µελών που αναφέρονται στο παράρτηµα. . Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρµογής της Σύηµβασης, ο ψήφοι των µελών κατανέµονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12. . 'ΆΑρθρο 12 Καθορισµός των µελών εισαγωγέων και εξαγωγέων και κατανοµή των ψήφων τους (1) Κατά την πρώτη σύνοδο που πραγµατοποιείται σύψµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, το Συµβούλιο αποφαφσίζει ποια µέλη θα είναι εξαγωγείς και ποια µέλη θα είναι εισαγωγείς για τους σκοπούς της Σύµβασης. Κατά τη λήψη . της απόφασης αυτής, το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τη διάρθρωση των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των µελών :. αυτών στον τοµέα του σίτου καθώς και τις απόψεις που εκφράζουν. (2) Μόλις το Συµβούλιο αποφασίσει ποια µέλη θα είναι εξαγωγείς και ποια εισαγωγείς σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τα µέλη εξαγωγείς, µε βάση τις ψήφους που διαθέτουν σύµφωνα µε το άρθρο 11, αποφασίζουν για την κατανοµή των ψήφων µεταξύ τους υπό τους όρους της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και τα µέλη εισαγωγείς κατανέµουν τους ψήφους τους κατά τον ίδιο τρόπο. (8) Προκειµένου να γίνει η κατανοµή των ψήφων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα µέλη εξα-γωγείς διαθέτουν συνολικά 1000 ψήφους και τα µέλη εισαγωγείς διαθέτουν συνολικά 1000 ψήφους. Κανένα µέλος .δεν διαθέτει περισσότερους από 333 ψήφους σαν µέλος εξαγωγέας ή περιοσότερους από 333 ψήφους σαν µέλος εισαγωγέας. Δεν υπάρχουν κλασµατικοί ψήφοι. (4) Το Συµβούλιο επανεξετάζει τον κατάλογο των µελών εισαγωγέων κάι εξαγωγέων µε βάση τις εξελίξεις στη διάρθρωση. των εµπορικών συναλλαγών τους στον τοµέα του σίτου, µέσα σε διάστηµα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης. Η επανεξέταση αυτή γίνεται επίσης κάθε φορά που παρατείνεται η ισχύς της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφος 2. (5) Το Συµβούλιο µπορεί, εφ' όσον ζητηθεί από οποιοδήποτε µέλος, κατά την έναρξη του γεωργικού έτους να αποφασίσει µε ειδική ψηφοφορία τη µεταφορά του µέλους αυτού από τον κατάλογο των µελών εξαγωγέων στον κατάλογο των µελών εισαγωγέων ή από τον κατάλογο των µελών εισαγωγέων στον κατάλογο των µελών εξάγωγέων, ανάλογα µε την περίπτωση,. (6) Το Συµβούλιο επανεξετάζει την κατανοµή των ψήφων των µελών εισαγωγέων και εξαγωγέων, κάθε φορά που αλλάζουν οι κατάλογοι των µελών εισαγωγέων και εξαγω-γέων, ' σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 ή 5 του παρόντος άρθρου. Κάθε νέα κατανοµή των ψήφων σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή γίνεται υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. . (7) Κάθε φορά που µια κυβέρνηση γίνεται ή παύκει να είναι µέρος της σύµβασης, το Συµβούλιο αναδιανέµει τις ψήφους των άλλων µελών εξαγωγέων ή εισαγωγέων, ανά-λογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τον αριθµό των ψήφων που διαθέτει κάθε µέλος υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. (8) Οποιοδήποτε µέλος εξαγωγέας µπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα-άλλο µέλος εξαγωγέα και οποιοδήποτε µέλος εισαγωγέας µπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο µέλος εισαγωγέα να αντιπροσωπεύει τα συµφέροντά του και να ασκεί το δικαίωµα ψήφου του σε µια ή περισσότερες συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Επαρκείς αποδείξεις για την εξουσιοδότηση αυπήν υποβάλλονται στο Σιιβούλιο. (9) Εάν σε µια συνεδρίαση του Συµβουλίου δεν εκπροσωπείται ένα µέλος από επιτετραµµένο αντιπρόσωπο και δεν έχει εξουσιοδοτήσει άλλο µέλος να ασκήσει το δικαίωµα ψήφου του σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού ή: αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ένα µέλος εκπέσει ή χάσει το δικαίωµα ψήφου του ή το ανακτήσει βάσει διάταξης της παρούσας Σύµβασης, ο συνολικός αριθµός των ψήφων που διαθέτουν τα µέλη εξαγωγείς κατά τη συνεδρίαση αυτήν προσαρµόζεται σε έναν αριθµό ίσο µε το σύνολο των ψήφων που διαθέτουν κατά τη συνεδρίαση αυτήν τα µέλη εισαγωγείς και γίνεται σχετική ανακατανοµή µεταξύ των µελών εξαγωγέων ανάλογα µε τις ψήφους που διαθέτουν. 'Άρθρο 13 Έδρα, Σύνοδοι και Απαρτία 1Έδρα του Συµβουλίου είναι το Λονδίνο, εκτός αντιθέτου αποφάσεως του Συµβουλίου. 2Το Συµβούλιο συνέρχεται κατά τη διάρκεια κάθε γεωργικού έτους τουλάχιστον ανά εξάµηνο αλλά και σε οιαδήποτε άλλη στιγµή, κατότιν αποφάσεως του Προέδρου ή όπως απαιτείται από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης. 3Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συµβούλιο σε συνεδρίαση όταν του ζητηθεί: από πέντε χώρες, ή από ένα ή περισσότερα µέλη που κατέχουν συνολικώς τουλάχιστον 10% του συνόλου των ψήφων, ή από την Εκτελεστική Επιτροπή. Σε κάθε σύνοδο του Συµβουλίου, για να υπάρχει απαρτία, είναι αναγκαία η παρουσία αντιπροσώπων που διαθέτουν, πριν από οιαδήποτε προσαρµογή του αριθµού των ψήφων βάσει του άρθρου 12 παρ.. 9, την πλειοψηφία των ψήφων τόσο των χωρών-µελών εξαγωγής όσο και των χωρών-µε-λών εισαγωγής. 14Αποφάσεις (1) ΕΕκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται το αντίθετο στην παρούσα Σύµβαση, οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των ψηφισάντων µελών εξαγωγέων και µε πλειοψηφία των ψηφισάντων µελών εισαγωγέων, υπολογιζοµένων χωριστά. (2) Χωρίς να θίγεται η απόλυτη ελευθερία δράσης που έχουν όλα τα µέλη κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή της πολιτικής τους στον τοµέα της γεωργίας και των τιµών, κάθε µέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται σαν υποχρεωτικές όλες τις αποφάσεις του Συµβουλίου που έχουν ληφθεί βάσει των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης. 'Άρθρο 15 Εκτελεστική Επιτροπή (1) Το Συµβούλιο ορίζει µια Εκτελεστική Ετιτροπή η οποία αποτελείται από έξι, το πολύ, µέλη εξαγωγείς, τα οποία εκλέγονται κάθε χρόνο από τα µέλη εξαγωγείς και από οκτώ, το πολύ µέλη εισαγωγείς, τα οποία εκλέγονται κάθε χρόνο από τα µέλη εισαγωγείς. Το Συµβούλιο διορίζει τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και μπορει να διορίσει έναν αντιπρόεδρο. (2) Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη ενώπιον του Συµβουλίου και εργάζεται κάτω από τη γενική του διεύθυνση.Έχει τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες που της έχουν ανατεθεί ρητά από την παρούσα Σύµβαση καθώς και όσες άλλες εξουσίες και αρµοδιότητες της αναθέτει το Συµβούλιο σύµφωνα µε. το άρθρο 10 παράγραφος 4. ΄ (8) Τα µέλη εξαγωγείς που συµµετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή έχουν τον ίδιό αριθµό ψήφων συνολικά µε τα µέλη εισαγωγείς. Τα µέλη εξαγωγείς που συµµετέχουν στην Εκτελεστική 'Επιτροπή κατανέµουν µεταξύ τους τις ψήφους που διαθέτουν κατά την κρίση τους, υπό την προύπόθεση ότι κανένα από τα µέλη αυτά δεν θα διαθέτει περισσότερο από το 40% του συνολικού αριθµού των ψήφων που διαθέτουν τα µέλη εξαγωγείς. Τα µέλη εισαγωγείς που συµµετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή κατανέµουν µεταξύύ τους τις ψήφους που διαθέτουν κατά την κρίση τους, υπό την προθπόθεση ότι κανένα από αυτά δεν θα διαθέτει περισσότερο από το 40% του συνόλου των ψήφων των µελών εισαγωγέων. (4) Το Συµβούλιο καθορίζει τη διαδικασία ψηφοφορίας στα πλαίσια της Εκτελεστικής. Επιτροπής και µπορεί να προσθέδει στον εσωτερικό κανονισµό της Εκτελεστικής Επιτροπής οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις κρίνει σκόπιµες. Για να ληφθεί απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή απαιτείται η ίδια πλειοψηφία που απαιτείται από τη Σύµβαση για τη λήψη απόφασης από το Συµβούλιο σε ανάλογο θέµα. {(5) Τα µέλη του Συµβουλίου τα οποία δεν είναι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής µπορούν να σιηµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στη σιζήτηση οποιουδήποτε θέµατος ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφ' όσον η τελευταία θεωρεί ότι επηρεαζονται τα συµφέροντα του εν λόγω µέλους. … 16Υποεπιτροπή συνθηκών αγοράς (1) Η Εκτελεστική Επιτροπή συνιστά µια Υποεπιτροπή για τις συνθήκες αγοράς στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι από έξι το πολύ µέλη εξαγωγείς και έξι µέλη εισαγωγείς. Ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής υποδεικνυεται από την Εκτελεστική Επιτροπή,. (2) Η Υποεπιτροπή µελετά συνεχώς όλα τα θέµατα που επηρεάζουν την παγκόσµια οικονοµία στον τοµέα των σιτηρών και γνωστοποιεί τα συµπεράσµατά της στα µέλη. Η Υποεπιτροπή λαµβάνει υπόψη, κατά την εν λόγω µελέτη, τις σχετικές πληροφοριες που παρέχουν τα µέλη του Συµβουλίου. . (8) Η Υποεπιτροπή συµπληρώνει τις γενικές κατευθύνσεις που δίνει το Συµβούλιο προκειµένου να διευκολύνει τη Γραµµατεία στην εκτέλεση του έβγου που αναφέρεται στο άρθρο 3. (4) Η Υποεπιτροπή καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε έτερα µέλη του Συµβουλίου να παίρνουν µέρος στις συζη-΄ τήσεις των θεµάτων που αφορούν άµεσα τα συµφέροντά τους, όπως είναι η εθνική τους πολιτική στον τοµέα των σιτηρών ή, ιδιαίτερα στην περίππτωση των αναπτυσσόµενων χωρών, οι ανάγκες τους για εισαγωγές. “Όλα τα µέλη του Συµβουλίου που δεν: συµµετέχουν στην Υ ποετιτροπή µπο-. ρούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της σαν πα-ρατηρητές. (5) Η Υποεπιτροπή γνωµοδοτεί σύµφωνα µε. τα σχετικά άρθρα της παρούσας Σύµβασης καθώς και για οποιοδήποτε θέµα το οποίο της παραπέµπεται από το Συμβουλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή. 17Γραµµατεία (1) Το Συµβούλιο ξιαθέτει Γραµµατεία, η οποία αποτελείται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, ο οποίος προι΄στατοι ιεραρχικά, και -το αναγκαίο προσωπικό για τις εργοσιες του Συµβουλίου και των Επιτροπών του. (2) Το Συµβούλιο διορίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ανατεθειµένων στη Γραµµατεία καθηκόντων που αφορούν στην εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης καθώς και των λοιπών καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί από το Συµβούλιο και τις επιτροπές του. (8) Το προσωπικό ξιορίζεται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζει το Συµβούλιο. (4) Επιβάλλεται ως όρος προσλήψεως του Εκτελεστικού Διευθυντού και του προσωπικού, να µην έχουν ή να πάψουν να έχουν οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον στο εµπόριο σιτηρών και να µη ζητούν ή λαµβάνουν από οιαδήποτε Κυβέρνηση ή άλλη αρχή εκτός του Συµβουλίου, οδηγίες σχετικές µε την άσκηση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης. 'Αρθρο 18 Αποδοχή παρατηρητών Το Συµβούλιο µπορεί να καλέσει οποιοδήποτε κράτος το οποίο δεν είναιµέλος καθώς και οποιοδήποτε ξιακυβερνητικό οργανισµό, να παρακολουθεί σαν παρατηρητής τις συνεδριάσεις της. 'ΆρΘρο 19 Συνεργαφσία µε άλλους διακυβερνητικούς οργανισµούς (1) Το Συμβδύλιο προβαίνει σε οποιεοδήποτε πρόσφορες ενέργειες για την πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων ή συνεργασίας µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών .και τα ὁργανά του, ιδιαίτερα την και το ΕΑΟ καθώς και άλλες; ενδεχοµένως, ειδικευµένες οργανώσεις των Ηνω-. µένων Εθνών και διακυβερνητικούς οργανισµούς. (2) Το Συµβούλιο, λόγω. του ιδιαίτερου ρόλου που δια-δραµατίζει η ΟΝΟΤΑΟ στο διεθνές εµπόριο βασικών προτόντων, την ενηµέρώνει, όταν κρίνει σκόπψµο, για τις δραστηριότητές του και τα προγράµµατα εργασίας του. (3) Εάν το Συµβούλιο διαπιστώσει ότι οιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύµβασης είναι ως προς την ουσία ασυµβί-βαστη µε ορισµένες υποχρεώσεις που δύνανται να θεστήζουν ο .Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, τα αρµόδια όργανά του ή οι ειδικευµένες Υπηρεσίες του, σχετικά µε τις διακυβερνητικές Συµφωνίες περί βασικών προϊόντων, το ασυµβίβαστο αυτό θεωρείται ότι δυσµενώς την καλή λειτουργία της παρούσας Σύµβασης και εφαρµόζεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 32 διαδικασία.Προνόµια και ασυλίες (1) Υο Συµβούλιο έχει νοµική προσωτπικότητα. Ειδικότερα, έχει ικανότητα για σύναψη συµβάσεων, για κτήση και διάθεση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων καθώς και ικανότητα να παρίσταται στο δικαστήριο. (2) Το καθεστώς, τα προνόµια και οι ασυλίες του Συµβουλίου στην επικράτεια του Ηνωµένου Βασιλείου εξακολουθούν να διέπονται από τη συµφωνία περί έδρας η οποία συνήφθη µεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αφ' ενός και του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου αφ' ετέρου και η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 28 Νοεµβρίου 1968. (3) Η συµφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την παρούσα Σύψµβαση. Η ισχύς της εν τούποις λήγει: (α) Με συµφωνία µεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αφ' ενός και του Συµβουλίου αφ' ετέρου, ΄ (β) σε περίπτωση µεταφοράς της έδρας του Συµβουλίου από το Ηνωµένο Βασίλειο, (ν) σε περίπτωση που το Συµβούλιο πάψει να υφίσταται. (4) Σε περίπτωση µεταφοράς της έδρας του Συµβουλίου από το Ηνωµένο Βασίλειο, η κυβέρνηση του µέλους στο οποίο τοποθετείται η έδρα του Συµβουλίου συνάπτει µε το Συµβούλιο διεθνείς συµφωνίες σχετικά µε το καθεστώς, τα προνόµια και τις ασυλίες του Συµβουλίου, του Εκτελεστικού του Διευθυντή, του προσωπικού του και των εκπροσώπων των µελών που θα συµµετέχουν στις συνεδριάσεις που συγκαλεί το Συµβούλιο. 'Άρθρο 21 Χρηµατοδότηση (1) Τα έξοδα των αντιπροσωπειών στο Συµβούλιο και των αντιπροσώπων στις διάφορες επιτροπές και υποεπιτροπές βαρύνουν τις εκπροσωπούψµενες κυβερνήσεις. Τα άλλα έξοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή της παρούσας Σύψµβασης καλύπτονται απο τις ετήσιες εισφορές όλων των µελών. Η συνεισφορά κάθε µέλους για κάθε γεωργικό έτος καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που διαθέτει το µέλος σύµφωνα µε το παράρτηµα, σε σχέση µε το σύνολο των ψήφων που διαθέτουν όλα τα µέλη που αναφέρονται στο παράρτηµα, υπό την προυπόθεση ότι ο αριθµός των ψήφων που διαθέτει κάθε χώρα µέλος προσαρµόζεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου Η παράγραφος 2, ανάλογα µε τη σύνθεση του Συµβουλίου κατά τη στιγµή ψήφισης του πολογισµού του εν λόγω γεωργικού έτους. Κατά την πρώτη σύνοδό του µετά την ψήφιση της παρούσας Σύµβασης το Συµβούλιο ψηγφίζει τον του για την περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 1987, και καθορίζει τη συνεισφορά κάθε µέλους. (3) Το Συµβούλιο, κατά τη σύνοδο που πραγµατοποιεί κατά το δεύπερο εξάµηνο κάθε γεωργικού έτους εγκρίνει τον προυπολογισµό για το επόµενο γεωργικό έτος και καθορίζει τη συνεισφορά κάθε µέλους για το έτος αυτό. (4) Η αρχική συνεισφορά κάθε µέλους που προσχωρεί στη Σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 1 καθορίζεται από το Συµβούλιο µε βάση τις ψήφους που διαθέτει το εν λόγω µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2β και το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται µέχρι τη λήξη του γεωργικού έτους, χωρίς να µεταβληθούν Οι συνεισφορές που έχουν καθοριστεί για τα υπόλοιπα µέλη κατά το τρέχον γεωργικό έτος. (5) Οι συνεισφορές είναι οπαιτητές αµέσως µετά τον καθορισµό τους. (6) Εάν ένα µέλος δεν έχει καταβάλει ολόκληρη τη συνεισφορά του µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία η συνεισφορά του είναι απαιτητή βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ζητά να προβεί στην καταβολή της πληρωµής το ταχύτερο δυνατόν. Εάν κατά την εκπινοή προθεσµίας έξι µηνών από την εν λόγω όχληση του Εκτελεστικού Διευθυντή το µέλος εξακολουθεί να µην έχει καταβάλει τη συνεισφορά του, αναστέλλονται τα δικαιώµατα ψήφου του στο Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή µέχρις ότου καταβάλει ολόκληρη τη συνεισφορά του. (7) Το µέλος του οποίου τα δικαιώµατα ψήφου έχουν ανασταλεί σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου δεν στερείται κανένα από τα άλλα δικαιώµατά του ούτε απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, εκτός εάν το Συµβούλιο λάβει σχετική απόφαση µε ειδική ψηφοφορία. Εξακολουθεί να οφείλει την καταβολή της συνεισφοράς του και την εκπλήρωση όλων των οικονοµικών υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση,. (8) Το Συµβούλιο δηµοσιεύει, κάθε έτος εσοδείας, µία ελεγµένη κατάσταση εσόδων και δαπανών του προηγού-µενου έτους εσοδείας. (9) Το Συµβούλιο, πριν από τη διάλυσή του, λαµβάνει όλα τα µέτρα για την εκκαθάριση του παθητικού του και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και των αρχείων του.Οικονοµικές διατάξεις Προκεµένου να εξασφαλίσει τον εφοδιασµό σε σίτο κι άλλα σιτηρά των µελών εισαγωγέων καθώς και αγορές για τον σίτο και τα άλλα σιτηρά των µελών εξαγωγέων σε εύλογες και σταθερές τιµές, το Συµβούλιο εξετάζει σε εύθετο χρόνο τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης µιας νέας Διεθνούς Συµφωνίας ή Σύµβασης, η οποία θα περιλαµβάνει οικονοµικές διατάξεις. Εφ' όσον κριθεί όπ η εν λόγω διαπραγµάτευση µπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη, το Συµβούλιο ζητά από το Γενικό Γραµµατέα της ΄ ΉΝΟΤΑΟ να συγκαλέσει µία συνδιάσκεψη διαπραγµάτευσης. ΜΕΡΟΣ |||΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ23Θεµατοφύλαάκας (1) Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών θεωρείται στο εξής θεµατοφύλακας της παρούσας Σύµβασης. (2) Ο Θεµατοφύλακας κοινοποιεί σε όλες τις υπογράφουσες και προσχωρούσες κυβερνήσεις κάθε υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση, προσωρινή εφαρµογή της πα-ρούσας Σύµβασης και κάθε προσχώρηση, καθώς και κάθε κοινοποίηση και προειδοποίηση που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 και 32. 'Άρθρο 24 Υπογραφή Η παρούσα Σύµβαση θα ανοιχθεί στην έδρα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από την 1η Μαΐου µέχρι και την 30ή Ιουνίου 1986 για υπογραφή από τις Κυβερνήσεις των χωρών που αναφέρονται στε παράρτηµα καθώς και από οποιαδήποτε Κυβέρνηση µέλος της Συνδιάσκευψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη.“Άρθρο 25 Κύρωση, αποδοχή, έγκριση (1) Η παρούσα Σύµµαση υποβάλλεται για κύρωση, αποδοχή ή έγκριση σε καθεµία υπογράφουσα Κυβέρνηση, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες συνταγµατικές διαδικασίες της. (2) Τα έγγραφα κύρωσης αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στο Θεµατοφύλακα µέχρι τις 30 Ιουνίου 1986 το αργότερο. Το Συµβούλιο µπορεί εν τούτοις να δώσει µία ή περισσότερες παρατάσεις της προθεσµίας σε οποιαδήποτε υπογράφουσα κυβέρνηση η οποία δεν θα µπορέσει να καταθέσει το εν λόγω έγγραφο µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Το Συµβούλιο ενηµερώνει το Θεµατοφύλακα για όλες τις εν λόγω παρατάσεις της προθεσµίας. “Άρθρο 26 Προσωρινή εφαρµογή Κάθε υπογράφουσα κυβέρνηση καθώς και κάθε άλλη. κυβέρνηση που πληροί τους αναγκαίους όρους για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης και της οποίας η αίτηση προσχώρησης έχει εγκριθεί από το Συµβούλιο, µπορεί να καταθέσει στο θεµατοφύλακα µία δήλωση προσωρινής εφαρµογής. Κάθε κυβέρνηση η οποία καταθέτει παρόµοια δήλωση εφαρµόζει προσωρινά την παρούσα Σύµβαση και θεωρείται προσωρινά σαν συµβαλλόµενο µέρος. 'Άρθρο 27 Προσχώρηση (1) κΚάθε κυβέρνηση η οποία αναφέρεται στο παράρτηµα κι κάθε κυβέρνηση µέλος της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη µπορεί. να προσχωρήσει στην παρούσα Σύµβαση µέχρι και τις 30 Ιουνίου 1986, εκτός εάν το Συµβούλιο δώσει µία ή περισσότερες παρατάσεις της προθεσµίας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση η οποία δεν έχει καταθέσει το σχετικό έγγραφο µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. τ (2) Μετά πις 30 Ιουνίου 1986, οι κυβερνήσεις όλων των κρατών µπορούν να προσχωρήσουν στην παρούσα Σύµβαση υπό τους όρους που θα κρίνει το Συµβούλιο. Η προσχώρηση θα γίνεται µε κατάθεση πράξης προσχώρησης στο θεµατοφύλακα. Οι εν λόγω πράξεις προσχώρησης πρέπει να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δέχεται όλους τους όρους που θέτει το Συµβούλιο. (8) “Όπου γίνεται αναφορά, για την εφαρµογή της πα-ρούσας σύµβασης, στα µέλη που αναφέρονται στο παράρτηµα, κάθε µέλος του οποίου η κυβέρνηση έχει προσχωρήσει στην παρούσα Σύµβαση υπό τους όρους τους οποίους έχει θέσει το Συµβούλιο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στο παράρτηµα. 'Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος (1) Η παρούσα Σύµβαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1986, εφ' όσον µέχρι τις 30 Ιουνίου 1986 έχουν κατατεθεί πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής από κυβερνήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 60% των ψήφων που αναφέρονται στο παράρτηµα.(2) Αν η Σύµβαση αυπή δεν τεθεί σε ισχύ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι κυβερνήσεις Οι οποίες έχουν καταθέσει πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής µπορούν να αποφασίσουν µε κοινή συµφωνία ότι η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει µεταξύ τους ή µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε άλλη απόφαση που θα την απαιτεί η ' κατάσταση. 'Άρθρο 29 Αποχώρηση Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα Σύµβαση κατά το τέλος κάθε γεωργικού έτους κοινοποιώντας µε έγγραφο την αποχώρησή του στο θεµατοφύλάκα του-λάχιστον 90 ηµέρες πριν από το τέλος του εν λόγω έτους, χωρίς εν τούτοις να απαλλάσσεται από καµία υποχρέωση που απορρέει από τη Σύµβαση και την οποία δεν έχει εκπληρώσει πριν από το τέλος του εν λόγω έτους εσοδείας. Το µέλος αυτό ενηµερώνει συγχρόνως το Συµβουλιο για την απόφαση που έλαβε. 3Ό Αποκλεισµός Αν το Συµβούλιο κρίνει ότι ένα µέλος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που έχει σύµφωνα µε τη Σύµβαση και αποφασίσει επιπλέον ότι η εν λόγω παράβαση παρακωλύει σηµαντικά την εφαρµογή της Σύµβασης, µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να αποκλείσει το εν λόγω µέλος από το Συµβούλιο. Το Συµβούλιο κοινοποιεί αµέσως στο θεµατοφύλακα την απόφαση Ενενήντα µέρες µετά τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το µέλος αυτό παύει να είναι µέλος του Συµβουλίου. 'Άρθρο 31 Εκκαθάριση λογαριασµών (1) Το Συµβούλιο προβαίνει, µε τους όρους που κρίνει κατάλληλόυς, στην εκκαθάριση των λογαριασµών ενός µέλους το οποίο αποσύρθηκε από την παρούσα Σύµβαση ή αποκλείσθηκε από το Συµβούλιο ή έπαυσε, κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποτελεί µέρος της παρούσας Σύµβασης. Το Συµβούλιο κρατά τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει το εν λόγω µέλος. Το εν λόγω µέλος είναι υποχρεωµένο να καταβάλει τα ποσά τα οποία οφείλει στο Συµβούλιο. (2) Κατά τη λήξη της παρούσας Σύµβασης, κάθε µέλος το οποίο βρίσκεται στη θέση που αναφέρεται στην παρά-γραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν δικαιούται να συµµετέχει στο προιόν της εκκαθάρισης ούτε στα άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συµβουλίου δεν µπορεί επίσης να επιβαρυνθεί µε κανένα µέρος του παθητικού του Συµβουλίου. 'Άρθρο 32 Τροπολογία (1) Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να συστήσει στα µέλη µια τροπολογία της παρούσας Σύµβασης. Η τροπολογία θα αρχίσειναισχύει 100 µέρες µετά την κοινοποίηση της αποδοχής της στο θεµατοφύλακα από τα µέλη εξαγωγείς . τα οποία κατέχουν δύο τρίτα των ψήφων των µελών εξαγωγέων και από τα µέλη εισαγωγείς τα οποία κατέχουν δύο τρίτα των ψήφων των µελών εισαγωγέων, ή αργότερα εφ' όσον λάβει το Συµβούλιο σχετική απόφαση µε ειδική ψηφορορία. Το Συµβούλιο µπορεί να θέσει στα µέλη προθεσµία για να κοινοποιήσουν στο θεµατοφύλακα την αποδοχή της τροπολογίας και, εάν η τροπολογία δεν αρχίσει να ισχύει µέχρι την εκπνοή της προθεσµίας αυπής, θεωρείται ότι αποσύρεται. Το Συµβούλιο παρέχει στο θεµατοφύλακα τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να αποφανθεί αν ο αριθµός των κοινοποιήσεων αποδοχής που έχουν ληφθεί είναι αρκετός ώστε να αρχίσει να ισχύει η τροπολογία. (2) κΚάθε µέλος το οποίο δεν κοινοποίησε αποδοχή µιας τροπολογίας µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία αιπή αρχίζει να ισχύει, παύει από την εν λόγω ηµεροµηνία να αποτελεί µέρος της παρούσας Σύµβασης εκτός εάν το εν λόγω µέλος αποδείξει στο Συµβούλιο ότι δεν µπόρεσε να κάνει αποδεκτή την τροπολογία εγκαίρως λόγω δυσκολιών πούυ συνάντησε κατά την τήρηση των: συνταγµατικών διαδικασιών του και το Συµβούλιο αποφασίσει την παράταση της προθεσµίας αποδοχής για το µέλος αυτό. Το εν λόγω µέλος δεν δεσµεύεται από την τροπολογία προτουύ κοινοποιήσει την αποδοχή του. 33 Διάρκεια, παράταση και λήξη της Σύµβασης (1) Η παρούσα Σύµβαση παραµένει σε ισχύ µέχρι τις 30 Ιουνίου 1991, εφ' όσον δεν παραταθεί η ισχύς της σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή δεν λήξει νωρίτερα σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή δεν αντικατασταθεί πριν από την ηµεροµηνία-αυτή µε νέα συµφωνία ή σύµβαση της οποίας η διαπραγµάτευση θα έχει γίνει βάσει του άρθρου 22. (2) Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική ψηφοφορία, να πια-ρατείνει την ισχύ της Σύµβασης, µετά τις 30 Ιουνίου 1991 για διαδοχικές περιόδους οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη κάθε φορά. Κάθε µέλος το οποίο δεν δέχεται την εν λόγω τπιαράταση της Σύµβασης ενηµερώνει σχετικά το Συµβούλιο και παύει να είναι µέρος της Σύµβασης από την έναρξη της περιόδου παράτασης. (3) Το Συµβούλιο µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποφασίσει, µε ειδική ψηφοφορία, τη λήξη της ισχύος της παρούσας Σύµβασης κατά το χρόνο και µε τους όρους που κρίνει σκόπιµο. (4) Κατά τη λήξη της παρούσας Σύµβασης, το Συµβούλιο. εξακολουθεί να ικρίσταται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, διαθέτει δε όσες εξουσίες και ασκεί όσα καθήκοντα είναι αναγκαία για το σκοπό αυτόν. (5) Το Συµβούλιο κοινοποιεί στο θεµατοφύλακα κάθε απόφαση η οποία λαµβάνεται βάσει της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. . 'Άρθρο 34 . Σχέση µεταξύ του Προοιµίου και της Σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση συµπεριλαμβάνει το Προοιμιο της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου του 1986. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι για το σκοπό αυτόν από τις κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση κατά τις ηµεροµηνίες οι οποίες αναγράφονται έναντι των υπογραφών τους. ΕΓΙΝΕ στο Λονδίνο, στις δεκατέσσερις Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξιντα κείµενα της παρούσας στην αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΨΗΦΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Νότια Αφρική 11 Αλγερία 14 Σαουδική Αραβία 12 Αργεντινή ' 88 Αυστραλία 129 Αυστρία … 1 Μπαρµπάντος 1 Βολιβία 5 Βραζιλία … 70 Καναδάς 286 Πόλη του Βατικανού 1 ΄ Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα 424 Κόστα Ρίκα 3 Κούβα . ' 2 Ελ Σαλβαδόρ … 2 Ισηµερινός . 3 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 311 Φινλανδία 2 Γκάνα 2 Γουατεµάλα 3 Ινδία 39 Ιράν 2 Ιράκ 5 Ισραήλ .6 Λιβική Αραβική Τζαµαϊρία 6 Ιαπιωνία 185 Κένυα 4 Λίβανος 10 Μάλτα 2 Μαρόκο 10 Μαυρίκιος 2 Νιγηρία 8 Νορβηγία 15 Πακιστάν 18 Παναµάς 2 Περού 19 Αραβική Δηµοκρατία της Αιγύπτου 71 Αραβική Δηµοκρατία της Συρίας 5 Αραβική Δηµοκρατία της Υεµένης 2 Δηµοκρατία της Κορέας 20 Δοµινικανή Δηµοκρατία 1 Σουηδία 10 Ελβετία 18 Τρινιτά και Τοµπάγκο 4 Τυνησία … 6 Τουρκία 4 Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιων 129 Βενεζουέλα ο 30 ' 2000 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1986 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ κΑΙ οριΣΜοιΑντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι να διασφαλιστεί µε κοινή προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας, η πραγµα.τοποίηση του στόχου που καθόρισε η Παγκόσµια .ΔιάσκεψηΕπισιτισµού και ο οποίος είναι η παροχή 10 εκατοµµυρίων τόννων επισιτιστικής βοήθειας ετησίως σε αναπτυσσόµενες χώρες µε µορφή δηµητριακών κατάλληλων για ανθρώπινη . κατανάλωση, κατά τον τρόπο που καθορίζεται στις διατάξεις της παρούσας σύµβασης. '“Άρθρο Η Ορισµοί (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης: (α) “Επιτροπή“ είναι η επιτροπή επισιςστικής βοήθειας στην οποία αναφέρεται το άρθρο 1Χ. (β) “Μέλος“ σηµαίνει ένα Συµβαλλόµενο µέρος της πα-. ρούσας σύµβασης. (ν) “Εκτελεστικός Διευθυντής“ είναι ο εκτελεστικός διευ-. θυντής του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου. (δ) “Γραµµατεία“ είναι η γραµµατεία του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου. (€) µε τον όρο σιτηρό ή σιτηρά νοούνται το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαµπόκι, το κεχρί, η σίκαλη, το σόργο και το ρύζι, καθώς και οποιοδήποτε άλλο είδος δηµητριακού κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, σχετικά µε το οποίο θα αποφασίζει η επιτροπή, ή τα προϊόντα που προέρχονται από τα δηµητριακά αυτά, συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων που λαµβάνονται από δεύτερη µεταποίηση όπως Οορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1. (στ) Η συντοµογραφία σηµαίνει “ελεύθερο επί του καταστρώµατος“ (ΓΕΒΕΕ ΟΝ ΒΟΑΒΟ“). (ζ) “Ο©ΙΕ“ σηµαίνει κόστος, ασφάλιση και ναύλος (©06Τ, ΙΝΞΗΒΑΝΟΕ, … :(η) Ο όρος “τόννος“ σηµαίνει 1000 χιλιόγραµµα. (6) Ο όρος “-έτος“ αναφέρεται, εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, στην περίοδο από 1 ἱουλίου έως 30 Ιουνίου. (2) Κάθε µνεία των όρων “κυβέρνηση“ ή “κυβερνήσεις“ στην παρούσα Σύµβαση θεωρείται ότι καλύπτει και την Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα (που στο εξής καλείται Ε.Ο.Κ.). Κατά συνέπεια, κάθε µνεία στην παρούσα σύµβαση των όρων “υπογραφή“ ή “κατάθεση εγγράφων κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης“ ή “έγγραφο προσχώρησης“ ή “δήλωση προσωρινής εφαρµογής“ από µία κυβέρνηση, θεωρείται στην περίπτωση της Ε.Ο.Κ., ότι περιλαµβάνει την υπογραφή ή δήλωση προσωρινής εφαρµογής εξ ονόµατος της Ε.ΟΚ. από την αρµόδια αρχή της, καθώς και την κατάθεση των εγγράφων που απαιτούνται σύµφωνα µε τη θεσµική διαδικασία της Ε.Ο.Κ. για τη σύναψη διεθνούς συµφωνίας. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 Συνεισφορές των µελών (1) Τα µέλη της παρούσας Σύµβασης συµφωνούν να χορηγούν ως επισιτιστική βοήθέια σε αναπτυσσόµενες χώ ρες σιτηρά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο !, παράγραφος 1 εδάφιο ε, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και αποδεκτού τύπου και ποιότητας ή το ισοδιύναµό τους σε χρήµα, στα ελάχιστα ετήσια ποσά που καθοριζονται κατωτέρω στην παράγραφο 3. (2) Τα µέλη συνεισφέρουν κατά το δυνατό βάσει προγραµµατισµού, ώστε οι δικαιούχες χώρες να µπορούν να λαµβάνουν υπόψη στα αναπτυξιακά τους προγράµµατα την πιθανή επισιτιστική βοήθεια που θα λαµβάνουν κάθε έτοςισχύος της παρούσας Σύµβασης. Επιπλέον τα µέλη θα πρέπει στο µέτρο τού δυνατού, να προσδιορίζουν το ύψος των συνεισφορών τους που θα καταβάλλουν µε µορφή δωρεάς, καθώς και το στοιχείο δωρεάς οποιασδήποτε βοή-θειας που δεν θα χορηγείται µε τη µορφή δωρεάς. (3) Η ελάχιστη ετήσια συνεισφορά σε ισοδύναµο σίτου κάθε µέλους, για . την πραγµατοποίηση του στόχου που αναφέρεται ατο άρθρο 1 είναι η ακόλουθη: Μέλος Τόννοι Αργεντινή 35,000 Αυστραλία 400,000 Αυστρία 20,000 Καναδάς 600,000 Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα και κράτη µέλη 1,670,000 Φινλανδία 25,000 Ιαπωνία 300,000 Νορβηγία 30,000 Σουηδία 40,000 ΄ Ελβετία 27 ,000 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 4,470,000 {4) Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας Σύµβασης, κάθε µέλος που προσχωρεί στην εν λόγω Σύµβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου ΧΧ θα θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στον κατάλογο της. παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου µε την ελάχιστη συνεισφορά που θα του έχει ορισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΧΧ. (5) Σε περίπτωση αδυναµίας ενός µέλους κατά τη διάρκεια κάποιου έτους, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε δυνάµει της παρούσας Σύµβασης, οι υποχρεώσεις του µέλους αυτού αυξάνονται για το επόµενο έτος κατά το υπόλοιπο των υποχρεώσεών του από το προηγούµενο έτος. (6) Οι συνεισφορές σε σιτηρά διατίθενται ΕΟΒ από τα µέλη. Ωστόσο οι δωρητές ενθαρρύνονται, όποτε κρίνεται σκόπιµο, να αναλαµβάνουν τις µεταφοράς των συνεισφορών τους σε σιτηρά δυνάµει της παρούσας Σύµβασης πέρα από το στάδιο ΕΟΒ, ιδίως σε κρίσψµες κατα-στάσεις ή όταν η δικαιούχος χώρα έχει χαµηλό εισόδηµα και επισιτιστικό έλλειμµα Κατά τον απολογισµό της εκτέ-λεσης των υποχρεώσεων των µελών, γίνεται µνεία των δαπανών αυτών µεταφοράς που πραγµατοποιούν τα µέλη δυνάµει της παρούσας Σύµβασης. (7) Οι αγορές σιτηρών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εδάφιο α) του άρθρου Ιν θα πραγµατοποιούνται από µέλη της Σύµβασης Επισιτιστικής βοήθειας 1986 και της ισχύουσας Σύµβασης Εµπορίας Σίτου“προτεραιότητα θα δίδεται στα αναπτυσσόµενα κράτη-µέλη και των δύο συµβάσεων, µε στόχο τη διευκόλυνση των εξαγωγών ή των µεταποιητικών δραστηριοτήτων των µελών αυτών. Ο γενικός στόχος του τρόπου διεξαγωγής των αγορών είναι να πραγµατοποιούνται Οι αγορές αυτές κατά το µεγαλύπερο µέρος από τις ανα-πτυσσόµενες χώρες, ιδίως από τα αναπτυσσόµενα κράτη µέλη της Σύµβασης Επισιτιστικής Βοήθειας. Ωστόσο οι διατάξεις αυτές δεν αποκλείουν την αγορά σιτηρών από αναπτυσσόµενες χώρες που δεν είναι µέλη της παρούσας Σύµβασης Εµπορίας Σίτου. Σε όλες τις αγορές που γίνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην ποιότητα, στα πλεονεκτήµατα όσον αφορά . την τµή ©ΙΕ, στις δυνατότητες γρήγορης παράδοσης στη δικαιούχο χώρα καθώς και στις ειδικές ανάγκες των δικαιούχων χωρών. Οι χρηµατικές συνεισφορές κατά κανόνα δεν θα χρησιµοποιούνται για να αγορασθούν από µία χώρα σιτηρά του ίδιου τύπου µε αυτά που η χώρα αυτή έχει λάβει ως διµερή ή πολυµερή επισιτιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή κατά τα προηγούµενα έτη, αν΄ τα σιτηρά που χορηγήθηκαν κατ' αυτόν τον τρόπο δεν έχουν ακόµα εξαντληθεί. 'Άρθρο Ιν Τρόποι χορήγησης επισιτιστικής βοήθειας Η επισιτιστική βοήθεια δυνάµει της παρούσας Σύµβασης µπορεί να χορηγείται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) δωρεές σιτηρών ή χρηµατικές δωρεές για την αγορά σιτηρών υπέρ της δικαιούχου χώρας. (Β) πωλήσεις σε νόµισµα της δικαιούχου χώρας µη µεταφερόµενο ούτε µετατρέψιµο σε συνάλλαγµα ή σε εµπορεύµατα και υπηρεσίες που να µπορούν να χρησιμοποιηΘούν από το δωρητή-(1) (ν) Πωλήσεις µε πίστωση“η πληρωµή θα πρέπει να πραγ-µατοποιείται σε λογικές ετήσιες δόσεις, κατανεµηµένες σε 20 ή περισσότερα έτη και µε επιτόκιο χαµηλότερο των εµπορικών επιτοκίων που ισχύουν διεθνείς αγορές (2) Εννοείται ότι η βοήθεια αυτή θα χορηγείται, εφ' όσον είναι δυνατόν, µε µορφή δωρεών, ιδίως στη περίπτωση των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, των χωρών µε χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα καθώς και άλλων αναπτυσσόµενων χωρών που αντιµετωπίζουν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες. ν Διάθεση των συνεισφορών (1) Τα µέλη µπορούν, για τις συνεισφορές τους δυνάµει της παρόύσας Σύµβασης, να. προσδιορίζουν µία ή περισ-. σότερες δικαιούχες χώρες. (2) Τα µέλη µπορούν να πραγµατοποιούν τις συνεισφορές τους διµερώς ή µέσω διακυβερνητικών οργανισµών και ή µη κυβερνητικών οργανώσεων. . (3) Τα µέλη θα λάβουν πλήρως υπόψη τα πλεονεκτήµατα της διάθεσης µεγαλύτερου ποσοστού της επισιτιστικής βοή-θειας µέσω πολυµερών δικτύων, ιδίως µέσω του παγκόσµιου : επισιτιστικού προγράµµατος. νι Ισοδύναµα σίτου (1) Η Επιτροπή θα θεσπίσει στον Εσωτερικό Κανονισµό κανόνες για την εκτίµηση της συνεισφοράς ενός µέλους, η οποία έχει χορηγηθεί σε σιτηρά, εξαιρουµένου του σίτου, ή σε παράγωγα σιτηρών, αφού ενδεχοµένως ληφθεί υπόψη η περιεκτικότητα των προϊόντων αυτών σε σιτηρά και η εµπορική αξία του σιτηρού ή του προϊόντος σε σχέση µε (1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να χορηγείται απαλλαγή έως 10% το πολύ. Εν τούτοις ο περιορισµός αυτΡς µπ?ρα να µην ισχύει για συναλλαγές που προορίζονται για την επέκταση των δραστηριοτήτων οικονοµικής ανάπτυξης στη δικαιούχο χώρα, µε τ'ην προύπόθεση ότι το νόµισµα της δικαιούχου χώρας δεν µεταφέρεται ούτε µετατρέπεται πρίν από την παρέλευση τουλάχιστον 10 ετών. (2) # συµφωνία για την πώληση µε πίστωση µπορεί να προβλέπει την καταβολή µέχρι 15% του συνόλου κατά την παράδοση των δηµητριακών. Φεκ λ4% το σιτάρι. (2) Για την εκτίµηση της συνεισφοράς ενός µέλους, τα ποσά που διατίθενται σε χρήµα για την αγορά σιτηρών θα εκτιµώνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τιµές του σίτου στη διεθνή αγορά. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η Επιτροιπή καθορίζει κάθε χρόνο την ισχύουσα τιµή στη διεθνή αγορά για το επόµενο έτος µε βάση τη µέση µηνιαία τιµή του σίτου κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η Επιτροπή θα θεσπίσει διαδικασήκό κανόνα για τον προσδιορισµό της µέσης µηνιαίας τιµής του σίτου. (3) Κατά τον προσδιορισµό της ισχύουσας τιµής στη διεθνή αγορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη κάθε σηµαντική αύξηση ή µείωση της µέσης ετήσιας τιµής. Σηµαντική αύξηση ή µείωση θεωρείται ότι έχει γίνει όταν η µέση ετήσια τιµή, που πρόοβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αυξάνεται ή µειώνεται κατά περισ-σότερο από 20% σε σχέση µε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυπτήν, η ισχύουσα τιµή της διεθνούς αγοράς που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση της συνεισφοράς ενός µέλους δεν πρέπει να είναι πάνω από 20% υψηλότερη ή χαµηλότερη από την τιµή του προηγούµενου έτους. ν Επιπτώσεις στο εµπόριο και τη γεωργική παραγωγη και διεξαγωγή των συναλλαγών επισιτιστικής βοήθειας (1} Οι συναλλαγές επισιτιστικής βοήθειας που προβλέπονται στην παρούσα Σύµβαση θα γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διάθεση Πλεονασµάτων του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (Ε.Α.Ο.). Τα µέλη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να πραγµατοποιούν τις, κατά την παρούσα Σύµβαση, συναλλαγές επισιτιστικής βοήθειας µε τρόπο που να αποφεύγονται ζηµιογόνες επεµβάσεις στην κανονική ροή της παραγωγής και του ξιεθνούς εµπορίου. ΄ (2) Τα µέλη θα συµµορφώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, µε τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα κριτήρια για την επισιτιστική βοήθεια που έχουν. εγκριθεί από την Επιτροπή πολιτικών και προγραµµάτων επισιτιστικής βοήθειας του Παγκόσµιου Επισιτιστικού Προγράµµατος. νΙ Ειδική διάταξη για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Εάν, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους. παρουσιαστεί σηµαντικό έλλεψµµα στην παραγωγή σιτηρών σε αναπτυσ-σόµενες χώρες χαµηλού εισοδήµατος µιας ή περισσότερων περιοχών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού λάβει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχει ο Εκτελεστικός Διευθυντής, µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση της Επιτροπής για να εξετασθεί η σοβαρότητα του ελλείµµατος της παραγωγής. Η Επιτροπή µπόρεί να προτείνει στα µέλη να ανταποκριθούν στην κατάσταση µε το να αυξήσουν τη διαθέσψη επισιτιστική βοήθεια. ΆΑρθρο 1Χ … Επιτροπή Επισιτιστικής Βοήθειας Συνιστάται Επιτροπή Επισιτιστικής Βοήθειας της οποίαςτα µέλη .θα προέρχονται από όλα τα µέρη της παρούσας Σύµµασης. Η Επιτροπή ορίζει έναν πρόεδόο και έναν αντιπρόεδρο. Άρθρο Χ Αρµοδιότητες και καθήκοντα της Επιτροπής (1) Η Επιτροπή: (α) δέχεται τακτικά από τα µέλη και τα µέλη της υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά µε το ποσό, το περιεχόµενο, τον τρόπο διάθεσης και τους όρους της . συνεισφοράς που καταβάλλουν δυνάµει της παρούσας Σύµβασης“ (βΒ) παρακολουθεί τις αγορές σιτηρών που χρηµατοδο. τούνται από συνεισφορές σε είδος, ιδίως τις αγορές σιτηρών που πραγµατοποιούνται σε χώρες σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου Η1΄ (γ) εξετάζει τους τρόπους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση“ (δ5) οργανώνει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία των διατάξεων επισιτιστικής βοήθειας που θεσπίζονται από την παρούσα Σύµβαση. (2) (α) Η Επιτροπή ζητάει από τις Γραµµατείες του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου και των άλλων σχετικών οργα-νισµών, τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε τα κράτη µέλη να εκπληρώνουν κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο τις υποχρεώσεις τουςς. Κυρίως, οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν: ( λεπτοµέρειες σχετικά µε την παραγωγή και τις ανάγκες σε εισαγωγές των αναπτυσσόµενων χωρών µε χαµηλό εισόδηµα, οι οποίες απαιτούνται για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου νΙΗ “ (ι) τις δυνατότητες χρησιµοποίησης των πλεονασµάτων σιτηρών που τυχόν υπάρχουν στις αναπτυσσόµενες χώρες για πραγµατοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου ! και * τις επιπτώσεις που ενδεχοµένως προκαλεί η επισντιστική βοήθεια στην παραγωγή και κατανάλωση σιτηρών στις δικαιούχες χώρες. (β) Η Επιτροπή µπορεί επίσης να λαµβάνει πληροφοριες από τις δικαιούχες χώρες και να διαβουλεύεται µε αυτές. (3) Η Επιτροπή θα εκπονεί εκθέσεις όταν αυτό ειναι αναγκαίο. # (4) Η Επιτροπή θεσπίζει εκείνους τους κανόνες διαδικασίας που είναι απαραίτητοι για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης. (5) Εκτός από τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης. … 'Άρθρο ΧΙ Έδρα, σύνοδοι και απαρτία (1) 'Έδρα της Επιτροπής είναι το Λονδίνο. (2) Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο εή ευκαιρία των καταστατικών συνεδριάσεων του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου. Η Επιτροπή συνεδριάζει επισης όποτε το αποφασίσει ο πρόεδρος ή µετά αίτηση τριών µελών ή εφ' όσον το απαιτούν οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης. (3) Για την ύπαρξη απαρτίας σε κάθε σύνοδο απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων των µελών της: Επιτροπής.Άρθρο Χ . Αποφάσεις Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε κοινή συναίνεση (Ο©ΟΝΞΕΝΞΉ&). “Αρθρα Χ Παρατηρητές Η Ετιτροπή µπορεί, όταν συντρέχει λόγος, να προσκαλεί αντιπροσώποικς από άλλους διεθνείς οργανισµούς, των οποίων µέλη µπορούν να είναι µόνο οι κυβέερνησεις των κρατών µελών του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή των εξειδικευµένων Οργανισµών του, για να συµµετέχουν στις ανοικτές. συνόδους αυπής ως παρατηρητές. Άρθρο Χιν Διοικητικές διατάξεις Η Επιτροπή χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της Γραµµατείας για την εκτέλεση των ξιοικητικών καθηκόντων, που ενδέχεται να ζητήσει η εν λόγω Επιτροπή ιδίως όσον αφορά την παραγωγή και διανοµή των εγγράφων και των εκθέσεων. Χν Παραβάσεις υποχρεώσεων και διαφορές Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης ή σε περίπτωση αθέ-τησης υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης, η Επιτροπή συνέρχεται για να αποφασίσει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο Χνι Θεµατοφύλακας Θεµατοφύλακας της παρούσας Σύµβασης ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών. 'Άρθρο χν Υπογραφή Η παρούσα Σύµβαση θα παραµείνει ανοιχτή στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών από την 1η Μαζου 1986 έως και τις 30 Ιοινίου 1986 προκειµένου να την υπογράψουν οι κυ βερνήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου Ηι. ' 'Άρθρο Χντι Κύρωση, αποδοχή ή έγκριση Η παρούσα Σύµβαση υπόκειται στην κύρωση, αποδοχή ή έγκριση κάθε κυβέρνησης που την υπογράφει σύµφωνα µε τις συνταγµατικές διαδικασίες της. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο θεµατοφύλακα το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 1986, εκτός εάν η Επιτροπή παρατείνει µία ή περισσότερες φορές την προθεσµία για κάθε& υπογράφουσα κυβέρνηση που δεν έχει καταθέσει τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία. Άρθρο ΧΙΧ Προσωρινή εφαρµογή Κάθε υπογράφουσα κυβέρνηση µπορεί να καταθέσει στο θεµατοφύλακα δήλωση προσωρινής εφαρµογής της παρού-σας Σύµβασης. Εφαρµόζει προσωρινά την παρούσα Σύµβαση και θεωρείται προσωρινά ότι αποτελεί µέρος της Σύµβασης αυτής. ΄ Άρθρο ΧΧ Προσχώρηση (1) Η παρούσα Σύµβαση παραµένει ανοιχτή στην προσχώρηση κάθε κυβέρνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου Η! και η οποία δεν έχει υπογράψει την παρούσα Σύµβαση. Τα έγγραφα προσχώρησης θα κατατίθενται στο θεµατοφύλακα το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 1986, εκτός εάν η Επιτροπή παρατείνει µία ή περισσότερες φορές την προθεσµία για κάθε κυβέρνηση που δεν έχει καταθέσει τα έγγραφα προσχώρησής της µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. (2) 'Όταν η παρούσα Σύµβαση αρχίσει να ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο ΧΧΙ, θα παραµένει ανοιχτή για την προσχώρηση κάθε άλλης κυβέρνησης, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφό 3 του άρθρου µε τους όρους που θα κρίνει κατάλληλους η Επιτροπή. Τα έγγραφα προσχώρησης : θα κατοατίθενται στο θεµατοφύλακα. … (3) κΚάθε κυβέρνηση που προσχωρεί στην παρούσα Σύµβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, µπορεί να καταθέσει στο θεµατοφύλακα δήλωση προσωρινής εφαρµογής της Σύµβασης εν αναµονή της κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης. Εφαρµόζει προσωρινά την παρούσα Σύµβαση και θεωρείται προσωρινά ότι αποτελεί µέρος της. Άρθρο ΧΧΙ Θέση σε ιοχύ (Έναρέξη ισχύος) (1) Η παρούσα Σύµβαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1986, εάν µέχρι τις 30 ἱοινίου 1986 οι κυβερνήσεις που αναφέρονται στην πιαράγραφο 3 του άρθρου ! έχουν καταθέσει τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής και µε την επιφύλαξη ότι ισχύει η Σύµβαση Εµπορίας Σίτου 1986. (2) Εάν η παρούσα Σύµβαση δεν αρχίσει να ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι κυβερνήσεις που θα έχουν καταθέσει έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή δηλώσεις προσωρινής εφαρµογής της µπορούν να αποφασίσουν οµόφωνα ότι θα αρχίσει να ισχύει µεταξύ τους, µε την επιφύλαξη ότι θα ισχύει η Σύµβαση Εµπορίας Σίτου 1986, ή µπορούν να λάβουν οποιαδήποτε άλλη απόφαση κρίνουν αναγκαία στις υπάρχούσες συνθήκες. Άρθρο ΧΧΙΗ Διάρκεια, παράταση και λήξη (1) Η παρούσα σύµβαση ισχύει µέχρι και τις 30 Ιουνίου 1989, εκτός εάν παραταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή λήξει νωρίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη ότι η Σύµβαση Εµπορίας Σίτουτου 1986 ή µια νέα σύµβαση που θα την αντικαθιστά εξακολουθεί να ισχύει µέχρι και την ηµεροµηνία αυτήν. (2) Η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει την παρούσα Σύµβαση πέρα από τις 30 Ιουνίου 1989 για διαδοχικές περιόδους έως δύο ετών, µε την επιφύλαξη ότι η Σύµβαση Εµπορίας Σίτου του 1986 ή µια νέα σύµβαση που θα την αντικαθιστά, εξακολόυθεί να ισχύει κατά την περίοδο παράτασης. (3) Εάν η παρούσα Σύµβαση παραταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα µέλη µπορούν να αναθεωρούν τις ετήσιες συνεισφορές των µελών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου !1, πριν αρχίσει να ισχύει η κάθε παράταση. Μετά την αναθεώρηση. οι υποχρεώσεις κάθε µέλους παραµένουν οι ίδιες για όλη τη διάρκεια της παράτασης. (4) Στην περίπτωση λήξης της παρούσας Σύµβασης, η Επιτροπή εξακολουθεί να υφίσταται για όσο χρόνο είναι αναγκαίος για την πραγµατοποίηση της εκκαθάρισης, έχει δε τις εξουσίες και ασκεί τα καθήκοντα που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτόν. . 'Αρθρο ΧΧΠ Αποχώρηση και επανένταξη (1) Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα Σύµβαση στο τέλος οποιουδήποτε έτους µε γραπτή γνω-στοποίηση της αποχώρησής του στο θεµατοφύλακα, τουλάχιστον ενενήντα ηµέρες πριν από το τέλος του έτους αυτού, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε δυνάµει της παρούσας Σύµβασης και τις οποίες δεν έχει εκπληρώσει µέχρι το τέλος του έτους αυτού. Το µέλος ενηµερώνει συγχρόνως την Επιτροπή σχετικά µε την απόφασή του. ' (2) κάθε µέλος που αποχωρεί από την παρούσα Σύµβαση΄ µπορεί στη συνέχεια να επαναπροσχωρήσει, αφού κοινοποιήσει την απόφασή του στην Επιτροπή. Όρος για την επανένταξη στη σύµβαση είναι ότι το µέλος θα υποχρεούται στην εξόφληση όλων των ετήσιων υποχρεώσεών του από το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιείται η επανένταξη. Άρθρο ΧΧΙΝ Σχέση µεταξύ της παρούσας σύµβασης και της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου 1986 Η παρούσα Σύµβαση αντικαθιστά τη σύµβαση του 1980 για την ευπιοινιονική βοήθεια, -όπως αυτή παρατάθηκε και αποτελεί ένα από τα συστατικά έγγραφα της Διεθνούς Συµφωνίας Σίτου του 1986. ' 'Άρθρο κχν Κοινοποίηση από το θεµατοφύλακα Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών, ως θεµα-τοφύλακας, κοινοποιεί σε όλες τις υπογράφουσες και προοχωρούσες κυβερνήσεις κάθε υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση, προσωρινή και προσχώρηση στην παρούσα Σύµβαση. Άρθρο ΧΧνι Αυθεντικά κείµενα Τα κείµενα της παρούσας Σύµβασης στην αγγλική, γαλλική, ρωσική, και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι για το σκοπό αυτόν από τις αντίστοιχες ' κυβερνήσεις ή αρχές τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση κατά τις ηµεροµηνίες που αναγράφονται έναντι των υπογραφών τους. ' ' Λονδίνο, 13 Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι. *Αρθρο δεύτερο 1. Οι δαπάνες για την ετήσια εισφορά της Ελλάδας στο Διεθνές Συµβούλιο Σίτου καλύπτονται από τον προύπολογισµό της Ευρωπαϊικής Οικονοµικής Κοινότητας. 2. Οι δαπάνες για την παροχή της ετήσιας Επισιπιστικής Βοήθειας που χορηγεί η Ελλάδα σε αναπτυσσόµενες χώρες στα πλαίσια της Σύµβασης Επισιπστικής Βοήθειας 1986 βαρύνουν τον προύῦπολογισµό του Υ πουργείου Οικονοµικών. 3. Οι δαπάνες συµµετοχής αντιπροσώπων στις Συνόδους και Επιτροπές του Διεθνούς Συµβουλίου Σίτου και στις Συνόδους της Επιτροπής Επισιτιστικής Βοήθειας καλύπτονται, κατά περίπτωση, από τους προύπολογισµούς των αρµόδιων Υπουργείων (Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας και Εµπορίου). . . “Άρθρο τρίτο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, των δε Συµβάσεων κατά τα προβλεπόµενα στα χείµενα αυτών (Σύµβαση Εµπορίας Σίτου 1986 άρθρο 28 και Σύµβαση Επισιτιστικής Βοήθειας 1986 άρθρο ΧΧη. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόΏτος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθΐνα, 13 Δεκε*µββίπυ 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπΠΟνΡτΟι ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΩΔΟΥΛΟΥ , ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣτΩτ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1Ω. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφρηγι'δά του Κράτους. Αθίνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο Επι ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -+ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1993 (2) Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, για συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλής 'ΑρΘρο΄ πρώτο | ΐ(υρώνετοι και έχει την ισχϊι που ορίζει το άρθρο 28 παράγρ. 1 του Συντάγµατος η Συµφωνία που υπογράφηκεστην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 1987 µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας για συνεργασίάὰ στον τοµέα του Τουρισµού,: της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ ΄ Βείννοοη οί ίΓε Ηοΐοπίς αυά ίΓε δονοτηπιεηί οί 1ὕ& Ηαδίιοπηίίε Κιηαάοπη οί λοτασαη οη εοορεταΐοη ίη ίιε οί Τουτίατη … Τπε Οονοτηπιεηί οί ίε Ηείευις Βορυρίς& αυά ίΓιε Θονοτηπιευί οί ίΓε Ηαδὕοπηΐε Κιηαάοπηι οί λοτάατηι, τεοοαπί=ίηΩ πά Ο! α6 α εχοοϊϊοπί ίοτ: ρτοπιοΐος πηνυίυαί αοοάώννΐΏ! α ζςίοες τοϊαΐους βείννεεη ρεορίε, ασείτους& ίο «εονείορ α είοδ5ετ α ΙτυΗΓω! εταί εοορεταθοη ίη Πείά οί Τουτίοπι, ίο ίΓιο βοη=βί οί εουπίτίο&, όατες 25 ΄ ΑΒΤΙΟΙΕ 1 Της εοηίταςΉηα ρατίσς& ννί! ίακο αίί ί6 ίο ρτοπιοίε αυά ίο ίποτεαδο βείννεσοη ίννο εςουπίπίες 26 α6 ίο Θπσουτάσο ίνε Πονν οί Ιουτίοίς ίτοπη εουτπίτίες ίο Το Ρί οπά, Ρροίη ρατίος αίνε ερεσίαί αΉεηίοη το ίη ίΓε Πείά οί ίο Ιοιπί Ιουτίαίς ρτοπνοΉΏοη, ίο ίε οί Βοϊοί Ιταϊηίηαᾳ ίη Ραηαϊοταθ=ς απά είο- απά ίο οί οη εχρεύίσηςε. Ωαίηεά ίη ίδε οί ΑΒΤΙΟΙΕ 2 ΤΠ ίννο εοηίτασςΉηᾳ ρατίίες νν!! εκαπιίπε (ς ροσοίρίΝΉος οί απά οί Ρτοπιοίης ίὕιε Πονν οί Βείννσοεη ίΓ& ίννο ©ουπίτίος, ν ΓΓ οί τεερεςΐΉνε ίανν& αυςί τεσυίαΐΉοης. ΑΒΤΙΟιΕ 3 Μ αίτη οί πιρίοτησηΉηςᾳ Αατεοπησηί Ούαϊοταί εοηευΐΐαθουης αυά οτ Γοσοπιπιοηάαθοης& ίο ίπε ςοπηρεϊοπί 3 λοίτή ί& Πιοτερνγ εείαῦ ΒεΓοά, ςοπηροεεή ο Γτερτεδεοηίαίνος οί εοπιρεϊίοηί ιουτίαπη οί 1Γι& ίννο ΤΠ6 ίακο ρίαεςς η οί ίΓιο ίννο εουτίτίες& αΠοτπαϊείν, αί α Ήπηο αατεσά υροη Εν ίο (ΟοηίτασΉπη Ρατίος. Εα€Η Γηε=Ήτπιᾳ Ρό ονετ γ Ηεαά οί ο οί ο Οουτηίτγ ίη Η ί6 Ιακίταᾳ ρίαςε. ίη ο ρίαςε ρε ίοτ ο Π& ννοτίκ απά ΓιοΞί οί ίΓιο οί ίι© οίΓοτ σουτίτγ. ννοτκίηᾳ ίαπαυάσε οί ίὕε Οοπηπνίε=ίοη ίο Ξιίο αιΕ ααουία έοτ οσ πιεσίτιᾳ νν!! Ρε ν ο=είαδίευοά 2ί Ισα=ί οης Ρροΐοτε εα€ί ννῖ! αάτανν υρ 5 ρτοατάπηπος οί ννοτκς α5 ννοίί α6 οτάοτ οί Ρτίοτίήν οί ς αυά Ρτοθίσπης. ίο Ρε ασοοίι Ιακίηςᾳ Ιηίο:σοη=ίασταθοη ΑπηΘΧ ίο ρτεδεηί Αστεσοπισοηί. ΑΒΤΙΟΙΕ 4 5Πα! Ρε αρρϊος ρτονίείοηα||'γ τοτπη ίΓο Οαίε οί = =ίαηαίυτο αυάώ ουίοτ ίοτεο Ιοσο! τοαµίτοπισοηί& Ργ΄ ί6 ήννο σοπιρίϊείεά αυά υροη τοςεϊρί οί Βγ Ήιο εεςουά Ρατίνγ. ΑΗΤΙΟΙΕ 5 Τρί& Αστοσοπιουί ΞΡα! δο νοά ίοτ Δ ραοπος οί (6) Π5 Ρα οκιοησίοά. ίοτ οί ίννο (2) γοατό, αοπουποσά. Ρν πούβεαΉοη ν οπο οί Ήιο ΟοηίτασΉπᾳ Ρατίσες οίκ (6) ΠΛΟΓΙΡ& βοίοτε ἱοτπιίηαθοη «λαίο. . ΄ . ὕουςε ίη οη λυπο 2, 1987 ίη ίννο οτίαϊηαίο Ιπ“ ΕΟΒ ΤΗΕ .. ΕΟΒ ΤΗΕ6ΟΝΕΒΝΜΕΝΤ.ΟΓΕ ΤΗΕ ΗΕΙΙΕΝΙις . ΟΕ ΤΗΕ ΗΑΞΗΕΜΙΤΕ. ΒΕΡυΕΒΙΙς ΚΙΝΩΡΟΜ ΟΓΕ 2ΟΒΟΑΝ ΡΟΘΑΝ ΗΙΝΟΑΜΙΙ. ΜΙΝΙΞΤΕΒ ΟΓΕ ΕΡυΟΑΤΙΟΝ ΑΟΞΤΙΝ ΜΙΝΙΞΤΕΒ ΕΟΒ ΑΕΕΑΙΒ& ΥΙΑΝΝΙ& ΚΑΡΞΙ& ΗΝΟΕΒΞΕΟΒΕΤΑΒΥ ΟΕ ΞΤΑΤΕ ΕΟΒ ΑΕΕΑΙΒ& ΑΝΝΕΧ ίο ί€ Ρείννοση οί ε Ηοϊεηίο αυνά ε δονοτηπινεηί οί Ήιο οί λοταη εοορεταΐθοη ίη ίΓε οί Ροιηίς ο βε ουδιπηλµϊεά 1ο ίοτ 1. ΕτοηΉετ Εοτπια Ώ ες α. ΙΩση ίν ραρετο/ρασεεροτί5 Ρ. Ουοίοπης €. Εοτείαη ευττευηενγ ίο Ρε αταυίες ίο ίΓιε Γαθοηαί& οί σουπίτίος η αµεδίοη η ίιε οί ΙΠιείτ Ιεςµοίαθοη. ' 2. δυτνέν& α τοτ Ιοίηί ίη σεουυϊτίες& ουρρίγίηᾳ Ιουτίοπη. 1.α. Ματκεΐίηᾳ Ρ. Ττανεί απά οτααηίΖαΉους €. Τουτίετη είυδ& ΡτεΞδ €. Τταυεροτίαΐίοη ξοτηροηίΘε είς. 2.α. Ρτοπιοΐίοη λοίη ασΉουο, Ρυ είς 3. Τουτίεί Δ. Ηοϊεί απά Μιηπινυτη δίαησατας Ρ. αυά Μιηίπνυπη δίαηισατας €. Ττανεί απνά ίουτ ορεταίοτο ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία στον τοµέα του. Τουρισµού Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας αναγνωρίζοντας την κοινωνικοπολιτιστική και οικονοµική δυναµική του Τουρισµού ως άριστο όργανο προωθήσεως της αµοιβαίας κατανοήσεως, της καλής θελήσεως και των στενών σχέσεων µεταξύ λαών που επιθυµούν να αναπτύξουν µια στενότερη και καρποφόρα διµερή συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού, εις όφελος αµφοτέρων των χωρών, συµφωνούν ως εξής: 1Τα συµβαλλόµενα µέρη θα λάβουν όλα τα. αναγκαία µέτρα για να προωθηθεί ο τουρισµός και να αυξηθούν οι τουριστικές ανταλλαγές µεταξύ των δύο χωρών, καθώς και για να ενθαρρύνουν τη ροή τουριστων από άλλες χώρες προς αµφότερες τις πλευρές. Για το σκοπό αυτόν, αµφότερα τα µέρη θα καταβάλλουν ιδιαίτερη φροντίδα για τη συνεργασία στον τοµέα των επικοινωνιών, της κοινής τουριστικής προωθήσεως, στον τοµέα της εκπαιδεύσεως - περιλαµβανόµενης και της ξενοδοχειακής. χειροτεχνικής και επαγγελµατικής δεύσεώς - και της :ανταλλαγής πληροφοριών πάνω στην αποκτηθείσα πείρα στον τοµέα του Τουρισµού. 2΄ Τα δύο συµβαλλόµενα µέρη θα εξετάσουν τις δυνατότητες διευκολύνσεως και προωθήσεως της ροής τουριστών µεταξύ των δύο χωρών, µέσα στα πλαίσια των νόµων και των κανονισµών τους. ΄ 3Με στόχο την εφαρµογή αυτής της Συµφωνίας µέσω διµερών διαβουλεύσεων και µέσω της υποβολής υποδείξεων προς τις αρµόδιες αρχές, ιδρύεται δια της παρούσης µια Μεικτή Επιτροπή, συνισταµένη από εκπροσώπους των αρµόδιων αρχών και οργανισµών για τον Τουρισµό των συµβαλλοµένων. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα λαµβανουν χώρα :εκ περιτροπής σε κάθε χώρα σε χρόνο που θα συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Κάθε συνεδρίαση θα προεδρεύεται από τον αρχηγό της αντιπροσωπείας της χώρας όπου πραγµατοποιείται. . Η χώρα στην Οποία πραγµατοποιείται κάθε σύνοδος της Επιτροπής . θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των εργασιών της και για τη φιλοξενία της αντιπροσωπείας της άλλης χώρας. Η γλώσσα των εργασιών της Επιτροπής είναι η αγγλική. Η ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως θα καταρτίζεται από κοινού τουλάχιοτον ένα µήνα προ της συνεδριάσεως. Η Επιτροπή θα καταρτίσει το πρόγραµµα εργασίας της, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας των θεµάτων και προβληµάτων που θα συζητηθούν, λαµβάνοντας υπόψη το Παράρτηµα της παρούσας Συµφωνίας. 4Η Συµφωνία αυτή θα εφαρµόζεται προσωρινά από την ηµέρα της υπογραφής της και θα τεθεί σε ισχύ όταν ολοκληρωθούν οι αναγκαίες νοµικές διατυπώσεις από τα δύο µέρη και µόλις ληφθεί σχετική ειδοποίηση από το δεύτερο µέρος. 5, . Η Συµφωνία αυτή θα ισχύσει για περίοδο πέντε (5) ετών. Η ισχύς της έκτοτε θα παρατείνεται σιωπηρώς για επιπλέον διετείς περιόδους, εκτός αν καταγγελθεί µε ειδοποίηση από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξεως. … Συνετάγη στην Αθήνα την 2 Ιουνίου 1987 σε δύο πρωτότυτια στην αγγλική,. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΄ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ (υπογραφψή) ΝΤΟΓΚΑΝ ΧΙΝΤΑΟΥι . ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, που αφορά τη συνερ-γασία στον. τοµέα τουν- Τουρισµού. Θέµατα προς υποβολή στην Επιτροπή για εξέταση. 1Συκοριακές διατυπώσεις Έγγραφα ταυτότητας/ διαβατήρια Τελωνεία Ξένο νόµισµα Διευκολύνσεις που θα παρασχεθούν οτους πολίτες των εν λόγω χωρών µέσα στα πλαίσια των ισχυουσών νοµοθε-σιών τους. 2Έρευνες και Προώθηση Συνεργασία για κοινές έρευνες . σε χώρες που προµηθεύσουν τουρίστες. 1Μάρκετινγκ Πρακτορεία και οργανισµοί ταξιδίων Λέσχες Τουρισµου Τύπος Μεταφορικές εταιρείες κ.λπ.. α. Προώθ . . Κοινρές ΄΄εΞΞσΒγειες. Εκδόσεις,΄ Εκθέσεις, - Δηµοσιότητα κ.λπ. 3Τουριστικοί κανονισµοί [ Σενοδοχεία και Ελάχιστα Πρότυπα Χώροι κατασκηνώσεως (σαπορίηᾳ) και Ελάχιστα Πρότυπά Πρακτορεία ταξιδίων και οργανωτές εκδροµών (Ίουτ λ 'Άρθρο δεύτερο Τα σε εκτέλεση της Συµφωνίας αυτής Πρωτόκολλα-Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 3 αυτής, εγκρίνονται µε κοινή πράξη των αρµόδιων κατά περίπτωση υπουργών. 3 Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουµένης Συµφωνίας από την ολοκλήρωση των προύποθέσεων του άρθρου (4) αυτής. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. | Αθήν;ι, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπΟγΡτΟι κεατενικο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ . Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σψραγίδα του Κράτους. νΆθρα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΝΟΜΟΣ Υ ΑΡΙΘ. 1994 (8) Κύρωση Συµφωνίας συνεργασίας στον τοµέα του του'ρισµού µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/194
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία